Page 1

WIJZIGINGEN BRL 2506 dd. 29 November 2012

Erik Hoven 28-02-2013


SECTOR CERTIFICATIE

Systemen:       

producten processen kwaliteit (ISO 9000) milieu (ISO 14001) veiligheid (VCA) vakbekwaamheid erkenningsregelingen

Clusters:  Daken en gevels  Bouwmaterialen en grondstoffen  Bodem en grond  Asbest en sloop  Installatie  Weguitrusting  Bouwuitvoering  Sport

2


ENKELE VOORBEELDEN

3


4


5


6


OVERGANGSREGELING  Nieuwe BRL is vastgesteld en in werking  Erkenning voorzien per 1 juli 2013  Geldt niet voor toeslagmateriaal

 Toelatingen op oude BRL afronden voor 29 mei 2013  Nieuwe certificaten af te geven per 1 juli 2013  Voor 29 november 2013 alle certificaten omgezet

 Vanaf nu: dubbele toetsing

7


STRAATLAAG яБо Als onderwerp verwijderd uit BRL (1.1)

8


LEVERING  Certificaat + afleverbon met uniek nummer (1.1)  Cumulatief overzicht van leveringen bij te houden (4.3.4)  Per levering: certificaat + afleverbon

 Certificaat mag op de website (4.3.4)

9


NL-BSB  Voor producten waarvoor geen of afwijkende civieltechnische eisen gelden (1.2)  Speciaal recyclinggranulaat  Naam mag niet verwarrend zijn  EN specificatie moet wel gedeclareerd worden; Inhoudelijk geen toetsing door CI

10


FIJN GRANULAAT  Aparte productgroep  D <8mm (2)

11


PRODUCTGROEP  Milieuhygiënische clustering van een aantal gelijksoortige producten  Verminderde keuringsinspanning

12


PRESTATIEVERKLARING  Begrip uit de Europese norm  Volgens de Europese norm

13


SAMENSTELLINGSBEPALING  Volgens RAW proef 35  Productiecontrole 3.2

 Volgens NEN-EN 933-11  Op 4 mm, 2 maal per jaar voor prestatieverklaring met indicatieve classificatie, tabel 2a

14


MELDING  GPS verplicht  Voor mobiele & vaste brekers

15


ACCEPTATIE  Asfalt  Analoog aan CROW 210 (rol van vooronderzoek, 4.2.3)  Opleiding m.b.t. CROW 210 (4.1.9)

 Asbest  Acceptatie in twee stappen  Opleiding DAA via SC-580 (4.1.9)  Acceptatie van schepen kan ook (4.2.2)

16


PARTIJGROOTTE MILIEUHYGIËNISCH  Minimaal 10 partijen per jaar  Ondergrens 1.000 ton  Per kwartaal toetsen (4.3.2.4)

17


KALIBRATIE  Weegbrug: jaarlijks intern  Weegband: na elke verplaatsing (4.3.3.5)

18


VOORAFZEVING яБо Niet meer verplicht

19


PRODUCTIECONTROLE MILIEUHYGIËNISCH  Productgroepenregeling  Combineren binnen een productgroep  Meting op Barium is niet meer verplicht (5.1)

 Alle producten binnen een productgroep moeten onder certificaat worden geleverd (8.1.4)  Graderingen van hetzelfde product binnen dezelfde productgroep zonder extra milieuonderzoek  Vaststelling asbestgehalte per productgroep

20


PRODUCTGROEPEN

21


OPSPLITSEN яБо Opsplitsfactor aangepast naar 0,78 (5.6)

22


VERKORTE MEETMETHODEN  Verkorte methoden toegestaan  Validatieprocedure verplicht (6.5)  Minimaal eens per jaar een monster met beide methoden te onderzoeken

23


NIEUWE BREKER OF UITBREIDING  Milieuhygiënische verklaring blijft geldig, mits het acceptatiebeleid niet wordt gewijzigd

24


PERIODIEKE BEOORDELINGEN  1 audit  3 of meer verificatieaudits afhankelijk van aantal brekers / locaties en toepassingsgebieden  Keuringsresultaten op locatie te beoordelen?

 2 verificatiemonsters civiel  2 verificatiemonsters milieu  1 verificatiemonster asbest  Meer dan 20.000 Ton  +1

 Meer dan 200.000 Ton  +2

25


SANCTIEDOCUMENT яБо Overzicht van ernstige afwijkingen (Bijlage F)

26

Sgs intron presentatie 120228brl2506  

http://brbs.webdog.nl/files/SGS_Intron_Presentatie_120228BRL2506.pdf