__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 35

Grondige renovatie A27 Flevoland De A27 loopt van knooppunt Sint-Annabosch bij Breda naar knooppunt Almere, een 109 kilometer lang traject. Het laatste stuk, tussen Huizen en Almere, is pas in 1999 aangelegd. Over een lengte van 9,6 kilometer vertoont dit gedeelte na 15 jaar intensief gebruik scheurvorming als gevolg van het feit dat de fundering de beweging van de ondergrond niet langer goed kan opvangen. Voor Rijkswaterstaat aanleiding om de A27 in Flevoland grondig aan te pakken. Na de nodige voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure gunde Rijkswaterstaat de renovatie van de A27 in februari 2015 aan BAM Infra. Projectleider Pieter Kersten: “Medio mei 2015 zijn we gestart met de eerste fase van de renovatie. Om de onvermijdelijke overlast voor het wegverkeer tot een minimum te beperken, zetten we zoveel mogelijk materieel in. Zo het zich nu laat aanzien zullen we voor de komende winterstop zo’n 90% van de werkzaamheden kunnen afronden. Daarmee liggen we voor op de planning. De tweede fase denken we conform planning in het voorjaar 2016 op te kunnen leveren..”

Project A27 “De Flevopolder is een oud zeegebied. In de bodem zijn nog de nodige sporen terug te vinden van watergeulen. Echt in ruste is zo’n gebied nooit. Voor de verhardingsconstructie is destijds teerhoudend AGRAC toegepast. In de loop der jaren heeft dit stijve, gebonden fundatiemateriaal de vervormingen als gevolg van zettingen in de ondergrond niet goed kunnen opvangen. Het verwijderen, opnieuw leveren en aanbrengen van een verhardingsconstructie vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van de renovatie. In totaliteit verwachten wij zo’n 130.000 ton teerhoudend AGRAC uit het tracé te moeten verwijderen om hier vervolgens eenzelfde hoeveelheid cementgebonden funderingsmateriaal van hydraulisch menggranulaat voor terug te plaatsen. Met dit materiaal zijn wij in staat een flexibele fundering te maken, waarmee de kans op scheurvorming in de toekomst tot een minimum zal zijn beperkt. Vervolgens brengen we over het hele traject tussen de Stichtse Brug en knooppunt Almere in beide rijrichtingen een nieuw wegdek van zeer open asfaltbeton aan. Dit rijdt comfortabel, is stiller en heeft een goede afwatering. Het resultaat: een technisch robuuste

en duurzame oplossing, die weer jaren mee kan,” omschrijft Kersten in enkele korte bewoordingen het project. Voor dit project is BAM Infra overigens een combinatie aangegaan met aannemersbedrijf F.L. Liebregts B.V., die onder meer gespecialiseerd is in grondverzet. Met die samenvatting doet Kersten overigens de omvang van de opdracht tekort. Ook het herstellen en of verwijderen, opnieuw leveren en aanbrengen van duikers, rioleringen, voegovergangen, stootplaten en asfalt op de kunstwerken, alsmede het over een afstand van bijna vier kilometer aanbrengen van een isolerende voorziening ter plaatse van de aanwezige IBC bouwstoffen, maakt hier deel vanuit.

te passen. Op onze beurt leveren wij het gereinigde materiaal weer door aan Martens en Van Oord, die het in verschillende infrastructurele werken toepast. En zo is de cirkel weer rond.”

Teerhoudend AGRAC Het teerhoudend AGRAC wordt per binnenvaartschip afgevoerd naar ATM in Moerdijk, waar het thermisch wordt gereinigd. Kees de Ridder, manager Commercial business unit soil bij ATM: “Contractueel verwachten wij zo’n kleine 130.000 ton te ontvangen. Qua omvang is dit voor ons tot nu toe het grootste TAG-project in onze geschiedenis. De eerste ladingen zijn inmiddels bij onze buurman, het Zeehavenbedrijf Dordrecht, gelost. Vandaar transporteren wij het materiaal met dumpers naar onze thermische reinigingsinstallatie. Overigens is ATM ook letterlijk middels een lopende band verbonden met haar buurbedrijf, hetgeen het aantal transportbewegingen reduceert. Qua verwerkingscapaciteit levert deze hoeveelheid ons geen problemen op. Op jaarbasis kunnen wij zo’n 1,2 miljoen ton aan. Daar er in de aangevoerde partijen ook veel grond zit, is het niet mogelijk het gereinigde materiaal in nieuw asfalt toe

ATM beschikt tevens over een immense opslagloods voor verontreinigde grond, teerhoudend asfaltgranulaat en andere zand-, grond- of steenachtige afvalstromen. In de vuile grondloods kan 300.000 ton worden opgeslagen.

BEwerken | september 2015

33

Profile for fra-pant

Bewerken 0915%20tbv%20website  

http://brbs.webdog.nl/files/BEwerken_0915%20tbv%20website.pdf

Bewerken 0915%20tbv%20website  

http://brbs.webdog.nl/files/BEwerken_0915%20tbv%20website.pdf

Profile for frappant
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded