Page 1

www.facebook.com/kunstpleinolv

www.kunstpleinolv.nl

Uitgave 2, jaar 2016

info@kunstpleinolv.nl

Project: ARt Trouvé Op verschillende plekken in de openbare ruimte in en rond Maastricht heeft grafisch ontwerper Paul Hertoghs begin mei 50 genummerde schilderwerkjes achtergelaten (‘verloren’) met een instruktiebrief. Hij noemt ze ‘typografiekjes’ omdat het collages van letters zijn en geschilderd op hout. (Afmeting 15 x 15 cm)

vonden typografiekje op een door hem aan te geven tijdstip mee willen brengen naar een bijzondere plek in de stad. De keuze daarvoor is gevallen op KunstPlein OLV dat dit jaar op 27 en 28 augustus plaatsvindt. Centraal op het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht zal een paneel staan met 50 genummerde ophanghaakjes. Het

teruggevonden

typografiekje

kan dan zondag 28 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur worden opgehangen aan het betreffende haakje op

Wat zie je:

dat paneel.

• Saskia Wingens

2

Als de vinder niet wil meedoen aan

• Vervolg Art Trouvé

2

dit project, dan moesten ze het ge-

• Jimmy Duchateau

2

vonden typografiekje weer inpakken

• Aajd Mestreech

4

en voorzien van de begeleidende

• Plakken en knippen

5

instrukties terugleggen op een plek

• Gepensioneerd en dan...?

5

ergens in de stad, zodat iemand an-

• De stilte...

6

ders mee kan doen aan deze mini-

• Verandering & vernieuwing

6

expositie.

• Bijna altijd afgewerkt met goud 7 • Jacob Muys

8

• KunstPlein OLV brengt

Hoeveel

van

die

teruggevonden

Hij vroeg de vinders de gevonden typo-

vonden typografiekje in goede handen

werkjes zondag 28ste augustus tus-

kunstenaars samen!

8

grafiekjes mee naar huis te nemen en

is gekomen. Dat kon per mail trouvee@

sen 14.00 en 17.00 uur daadwerkelijk

• Kunstenaar op vakantie

8

het een goede plek te geven, of ergens

xs4all.nl maar ook via de post.

terugkomen op het KunstPlein OLV

• Moeder en Dochter

10

aan een muur te hangen.

• Truus Houben

10

De vinder stuurt vervolgens een be-

Paul verlangde van de vinders een

blijft ongewis!

• Het verhaal beter beleven

11

richtje en geeft daarin aan, dat het ge-

kleinigheid: hij vroeg of ze het ge-

• André Kok

11

• Plattegrond

12

Lees verder op pagina 2

1


Saskia Wingens

Vervolg pagina 1

Het thema van mijn werk is “vergankelijkheid”. De glorietijd van het onderwerp, het afgebeelde, is voorbij. Het moment ná de glorietijd /glansperiode leg ik vast en ik probeer te laten zien hoe prachtig dat kan zijn. Hoe teer, transparant, verstild.......

Jimmy Duchateau

Door onder te belichten of juist over

Verschillende materialen en diverse

te belichten lijkt het onderwerp te

technieken (oa. fotografie, assem-

verdwijnen in het duister of juist op

blage, collage.) worden in mijn werk

te gaan in het licht. Ongrijpbaar als

met elkaar gecombineerd waardoor

de tijd.

het onderwerp weer een nieuw leven

Jimmy Duchateau maakt eerlijke muziek, recht uit het hart. Pop in een

krijgt. Er ontstaat opnieuw een he-

swingende mix van pop, soul en folk. Met zijn gitaar en zijn warme

dendaags beeld.

stem verovert hij de harten van zijn publiek. Soms in kleine setting,

Objecten worden opnieuw bekeken, samengevoegd en krijgen een nieuwe “huid”. Een huid opgebouwd uit

De komende twee dagen zal hij het KunstPLein OLV muzikaal opluisteren.

dan weer met een volledige band, maar altijd in optredens waar het

Saskia Wingens

plezier van af spat.

lagen. Uitgezocht op kleur, motief en dessin. Wie goed kijkt, doet verras-

Hij stond al voor grote zalen en won de Benelux-finale van de grote

sende ontdekkingen.

bandwedstrijd Emergenza (als Jimmy Dee), reisde naar Australië en Azië en lanceerde onlangs de single ‘Give it a go’. Het debuutalbum ‘Two shots of love’ is de volgende halte op zijn muzikale reis.

2


Inmiddels zijn 29 ‘verloren gewaan-

ken! Waarom niet een expositie in

zaamheid langzaam plaats hebben

mijn beeldende talenten óók benut

de’ typografiekjes teruggevonden

een galerie, of een kraampje huren

gemaakt voor rendementsdenken,

voor mijn omgeving. Of het nu om

en aangemeld, maar of al die vin-

op een kunstmarkt? Toch niks mis

oppervlakkigheid en vooral eigen-

fijnstof gaat, het stoppen van de af-

ders daadwerkelijk komen blijft óók

mee?

belang.

gravingen van de Sint Pietersberg,

een vraag! Om 17.00 uur moet het

“Ik verlies deze 50 schilderwerkjes

plaatje ‘kompleet’ zijn!

om mensen te ontmoeten die niet

Ik heb als grafisch ontwerper mijn

in handen viel van vastgoed-piraten,

het voorkomen dat de Tapijnkazerne

vooraf hebben gekozen voor kunst.

geld verdiend met het grafisch or-

of de demonstraties tegen de kern-

Na afloop is het gevonden typogra-

Ik confronteer willekeurige passan-

denen van plaatjes en lettertjes.

centrales van Tihange en Doel. En

fiekje eigendom van de kunstzinnige

ten met mijn creativiteit en kunst-

Daarnaast heb ik altijd behoefte

“Art Trouvé” zou je als een logisch

vinder.

zinnigheid. Ik laat los en kijk wat er

gehad om mij te verhouden tot de

gevolg kunnen zien”

gebeurt.

maatschappij waarin ik verkeer en

aldus Paul Hertoghs.

De vraag blijft staan waarom iemand 50 schilderwerkjes maakt om

Ik koos

ze vervolgens op straat ‘kwijt’ te ra-

wereld waarin idealisme en zorg-

voor vormgeving in een

We zijn benieuwd naar het resultaat van “Art Trouvé” de 28ste augustus.

3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

September 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fibberwarie

Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr 1 2 3 4 Za Zo Ma Di 5 6 7 8 Wo Do Vr 9 10 11 12 Za Zo Ma Di 13 14 15 16 Wo Do Vr 17 18 19 20 Za Zo Ma Di 21 22 23 24 25 26 27 28

Aajd Mestreech Zo’n twee jaar geleden werd ik geïnspireerd de industriële vormen van ‘Avenue2’, de A2-tunnel die waarschijnlijk eind 2016 in gebruik zal worden genomen.

2017

Zo halverwege het tekeningen van

uiteindelijk via via achter te komen

deze prenten kwam ik op het idee

dat juni t/m december gewoon in het

ze uiteindelijk ook gebundeld aan

Nederlands geschreven worden!!?

te willen bieden, en heb besloten er Kunst –en Verjaardagskalenders van

Alle twaalf originele tekeningen van

te laten maken. Zodat liefhebbers

‘Oud Maastricht’ zijn op 27 en 28

van Maastricht de gehele collectie

augustus te bezichtigen, en de ka-

thuis kunnen bezichtigen.

lenders worden te koop aangebo-

Om het tijdsbeeld te benadrukken,

den voor 19,95 p/s. Daarnaast zul-

Nu al meer dan twaalf jaar woonach-

fotografische techniek destijds.

zijn de teksten in het Maastrichts

len (i.v.m. de in gebruiknamen van de

tig in deze prachtige stad, vond ik

Mijn uiteindelijke doel was om voor-

dialect.

tunnel) mijn werken van ‘Avenue2’

het tijd voor een nieuw thema, ‘Oud

namelijk het Maastrichtse leven op

Maastricht’.

straat te benadrukken, met hier en

Een leuke anekdote hiervan is; dat

daar een detail zoals; de ‘paarden-

ik voor het schrijven van de maan-

Met creatieve groet,

Uiteindelijk heb ik twaalf oude foto’s

tram’ en een ‘straatklok’ met reclame

den weken nodig heb gehad, om er

Frank Stringa

gevonden van zo’n honderd jaar ge-

van Persil.

ook weer aanwezig zijn.

leden, en deze opnieuw geïllustreerd. Nu ook verkrijgbaar als Kunst –en

Mede door de personages in de stra-

Verjaardagskalender!

ten van die tijd, kreeg zelfs ik een beetje heimwee naar Maastricht van

Het was een hele uitzoekerij, om als

toen! Waar schijn waarschijnlijk be-

perfectionist de juiste afbeeldingen

driegt, leek het allemaal gemoedelij-

te vinden. Zeker omdat de meeste

ker en vreedzamer te zijn!? Als er een

foto’s van die tijd meestal onduide-

tijdmachine zou bestaan, dan had ik

lijk zijn, door de lage resolutie en de

wel een retourtje willen nemen....

4

D

C

www.Cor tjensDC.nl


Plakken en knippen op klein formaat Collages van Gabriele Aretz, geboren op 4 april 1965, leeft en werkt in Aken

ik in de toekomst een collectie van collages als unicaten aanbieden, alhoewel er oneindig reproductiemogelijkheden zijn.

Beroep en roeping ...

ontplooit zich in mijn collages een ver-

maar niet meer veranderd. Het is be-

Er zullen zeker verzamelaars zijn die

Heel wat jaren geleden studeerde ik

haal waarvan ik de uitkomst zelf niet

langrijk voor mij dat de collages hun

deze optie hoogachten. Uw mening er-

germanistiek en kunstgeschiedenis in

van te voren ken. Dat is heel spannend!

mooie kleuren ook lange tijd houden.

over zou ik waarderen en verheug me

Daarom werk ik samen met een vak-

om die te horen.

Aken. Echter, in plaats van maar wat over kunst te leren, besefte ik, dat ik

Met schaar en kleefmiddel ...

kundig laboratorium dat kwaliteit op

liever zelf creatief wilde zijn en veran-

De meest gehoorde vraag aan mij is:

museumsniveau aanbiedt. De colla-

derde nog tijdens de studie mijn zake-

“Met welk programma heeft u de col-

geszijn met pigmentenink op kunste-

lijke richting. Na mijn grafische opleiding werkte ik lange tijd als grafisch

Gepensioneerd, en dan ...?

ontwerpster en later als directrice in een reclameafdeling. Sinds 1998 werk

Je zit in de internationale handel

ik zelfstandig. De vrije kunst begeleidt

in levensmiddelen en geniet van

me continu en is mijn roeping.

het werk, veel op reis of lange uren in de auto, al weer op weg naar

Het hart van mijn werk ...

klanten die je de boodschap van

Bij het plakken van mijn collages ben

je perfecte product of dienst gaat

ik absoluut geconcentreerd omdat ik

overbrengen !

de willekeur wil bedwingen. Mijn colla-

Maar ook ik moet er een keer mee

ges moeten ondanks hun verscheiden-

ophouden, de pensioenleeftijd na-

heid een binnenste orde, structuur en

dert.! En wat dan ?

verhaalkrachthebben. Ieder keer ben ik

Advies : Praat met velen, probeer

op nieuw gelukkig als me dat gelukt.

iets uit, lees over andere dingen,

Om dit te bereiken blader ik door de

ga op stap door te reizen en om

tijdschriften en zoek blad voor blad

je heen te kijken ! Dan sijpelt er

hét bijzondere motief dat

wel een richting uit.

En ja, dán

dan een plaats in mijn collage krijgt

lage bewerkt?” Met geen program-

raarslinnen of -papier geprint en circa

toeslaan en dóen. ( Je kan immers

alsof die plek exclusief ervoor was ge-

ma. Al mijn werkstukken ontstaan

100 jaar licht kleurecht.

altijd nog veranderen) .

reserveerd.

ambachtelijk, alleen met schaar en

Zo heb ik tijdens een kookcursus

kleefmiddel. Ik heb mijn bijzondere

Een bijzonderheid van mijn werk is

( ja dat moet óók geleerd worden

Soms ben ik welhaast euforisch als ik

techniek, die ik als kind ontdekte, tot

dat de verzamelaar de afmetingen van

) een chirurg ontmoet, die wegens

dit kleine element uiteindelijk heb ge-

de dag van vandaag principieel aange-

het werkstuk mee kan bestemmen de

oogletsel zijn beroep moest stop-

vonden! Eigenlijk weet ik gewoon niet

houden en mettertijd fijner gemaakt.

keuze heeft van een afmeting van 20

zetten. Maar die deed aan beeld-

wat ik zoek ... het laat zich pas zien als

Pas als de collages af zijn worden zij

cm tot 1,50 m. Evenzo kan hij kiezen of

houwen........., en zo sta je een

ik het heb ontdekt. En zo

gescand en met de computer vergroot,

het motief op een spanraam met doek

week later met 2 linker handen

komt te staan, of op papier, aluminium

maar wél met een beitel in je han-

of acryl wordt geprint. Zo kan ieder

den. En zo is het gekomen, het kan

verzamelaar zijn eigen smaak in mijn

raar lopen. Nu, veel later, begint

kunst binnenhalen.

de gein om te tekenen of in een klein boekje te schetsen op reis

Minder is meer ...

boven te komen !

Omdat ik iets van waarde wil creëren heb ik (vanaf de afmeting 20 x 20 cm)

Hans Gregor Rienks, beeldhouwer/

voor een beperking van 10 printen per

tekenaar/gevelstenenmaker

collagemotief gekozen. Misschien zal

5


De stilte...

“De stilte” dat is hetgeen Dirk Bal het liefste schildert. Altijd op zoek naar rust, balans, stilte en licht. In zijn composities gaat Dirk Bal ver.

voud kunt u lezen in zijn schilderij-

De basis van de natuurwetten die we

en. De titels zijn veelal een knipoog

kunnen vinden in de getallenreeks

waarmee hij voor zichzelf de kracht

van Fibonacci, de gulden snede en

van het meest eenvoudige probeert

andere klassieke regels probeert Dirk

te relativeren.

in zijn schijnbaar alledaagse composities op een en zeer hedendaagse

Het zo onontbeerlijke noorderlicht

manier en doelbewust toe te pas-

heeft hij gevonden in het zuiden van

sen. Steeds vaker wijkt hij af van de

Limburg op de zolder van een eeu-

standaard klassieke composities en

wenoude hoeve in Berg en Terblijt.

schildert letterlijk en figuurlijk vanuit een ander perspectief.

Zijn allerlaatste nog niet geëxposeerde werken zijn nu te zien op het

Dirk is een filosoof en zijn verhalen

Onze Lieve Vrouweplein.

over het doorgronden van de een-

“Verandering & Vernieuwing” 2016 is en wordt voor mij een jaar met vele veranderingen: privé, zakelijk en ook wat er in de wereld allemaal gebeurt. Soms wordt het in mijn hoofd allemaal te veel en val ik bijna van mijn voetstuk.

Het trouwen en rouwen, het leven en de dood, de liefde en het verdriet omringd ons allen. Wij als goudsmeden willen ons steentje hier aan bij dragen om voor dit alles een mooie herinnering aan u als klant mee te geven!

Om alles helder te krijgen moet ik

met Goudsmidse Mireille uit het Jo-

creëren zit zo diep, we kunnen niet

toch weer tot mij zelf zien te komen.

denstraatje in Maastricht. Voordat

zonder deze “Passie”!

Je energie goed verdelen is daarbij

Mireille bij mij kwam, had ik al be-

belangrijk maar energie verkrijgen

sloten om weg te gaan uit mij atelier

Deze samenwerking is voor ons bei-

is nog veel belangrijker. Mijn ener-

op de Frankenstraat te Maastricht

den een nieuw begin met nieuwe

gie krijg ik van mijn kinderen, de

(privé omstandigheden). Ik ben toen

kansen ook voor nieuwe creaties. Wij

Goudsmeden:

fijne mensen om mij heen en door de

ook opzoek gegaan naar een nieuwe

staan klaar voor onze klanten om

Alex de Weerdt, Mireille Eijdems

nieuwe creaties van mijn sieraden.

locatie om zo mij passie te behou-

unieke sieraden te ontwerpen en te

den en verder te ontwikkelen, helaas

maken.

Op het moment dat er nieuwe ideeën

zonder resultaat. Op het moment dat

zijn uitgevoerd in een edelmetaal en

ik het helemaal niet meer zag zitten

ik en mijn klanten (bij opdrachten)

begon ik ontzettend aan mijzelf te

tevreden zijn, dan komt de energie

twijfelen: hoe nu verder. Op dat mo-

in mij naar boven en zorgt dit ervoor

ment kwam Mireille binnen wande-

dat er nieuwe verrassingen op mijn

len met de vraag of ik met haar wilde

pad komen.

samenwerken. Voor mij was dit geen toeval meer, maar voorbestemd: ”Dit

Zo’n verrassing overkwam mij ook

moest gewoon gebeuren”. De pas-

d.m.v. een samenwerking aan te gaan

sie voor ons vakgebied en sieraden

6

Wij ontvangen u graag in het atelier van Goudsmidse Mireille in de Jodenstraat nr 15a .


Anna de Jong

verleggen en dingen voor elkaar te krijgen. Het is leuk om risico’s te ne-

Grote, stoere schalen en vazen, maar ook fragiele kelken en tere schaaltjes, alles gemaakt van klei of porselein. Bijna altijd afgewerkt met goud, platina en koperluster. Met mijn vingers vorm ik de klei net zolang tot ik ziet ontstaan wat ik in mijn hoofd heb. Een vaak langdurig en arbeidsintensief proces, waarbij hard doorgewerkt moet worden; klei droogt immers snel.

men, dingen testen en te kijken wat er gebeurt. Pas als ik er helemaal tevreden over ben, laat ik het aan anderen zien. Ik ben vaak verbaasd als zij het mooi vinden en mijn passie en enthousiasme erin terugzien. Alles is eerlijk en oprecht gemaakt: functio-

‘Mijn hart gaat sneller kloppen van

het toch niet helemaal voor mij. Ge-

miekopleiding aan de Rietveld Aca-

neel, maar ook mooi als object. Niets

klei; je kunt er alle kanten mee op

lukkig kwam ik in contact met de re-

demie gaan doen. Daar heb ik, naast

is wat het lijkt!’

en er grote en stoere of juist hele

clamewereld. Dat paste beter. Naast

de complexe technische aspect van

kleine, fragiele objecten mee ma-

met mijn handen werken, houd ik er-

keramiek vooral geleerd om goed te

ken. Ook de afwerking kan op vele

van om zaken te regelen en samen

kijken.’

manieren. Het materiaal verrast me

te werken.’

steeds weer. Elk object wordt met de

Het mooie van keramiek is dat het

hand wordt opgebouwd en is daar-

‘Nadat ik de opleiding meer-camera

kwetsbaar oogt, maar dat het blij-

door uniek. Het mooie van keramiek

regie-assistentie aan Media Acade-

vend is: het is één van de oudste

vind ik: het oogt kwetsbaar, maar het

mie Santbergen had gedaan, kwam ik

vormen van kunst. Ik verheug me er

is sterk en blijvend. Zeker door de

bij Joop van den Ende tv-producties

altijd op om in mijn atelier aan het

goud, platina en koperlusters oogt

in Aalsmeer terecht. Daar werkte ik

werk te gaan. Dan zit ik in mijn eigen

mijn werk alsof het van (edel) metaal

als producer mee aan grote tv-shows;

wereld en kan ik in alle rust met mijn

is gemaakt. Dat zet mensen vaak op

een hectische, leerzame tijd. Inmid-

fantasie bezig zijn, ook heel medi-

het verkeerde been.

dels ben ik freelance rtv-producer en

tatief. Ik kan zelf bepalen wat ik ga

kan ik zelf bepalen wanneer ik tijd

doen. Dat vormt een mooi contrast

heb om in mijn atelier te werken.

met mijn werk in de reclamewereld.’

tekenen, schilderen, naaien en knip-

Naast mijn werk volgde ik creatieve

‘Het werken met klei geeft mij enorm

pen. Ik ontwierp en naaide kleertjes

cursussen en diverse workshops.

veel energie. Zeker als ik voor elkaar

voor mijn poppen en vond het heer-

Zo ontdekte ik het werken met klei.

krijg wat ik in mijn hoofd heb: het

lijk om de haren te knippen. Na de

Daar werd ik echt blij van! Klei is

materiaal verrast me telkens weer;

middelbare school ging ik naar de

veelzijdig materiaal; er valt zoveel te

er zijn oneindig veel mogelijkheden.

grime-opleiding, maar dat vak was

ontdekken. Daarom ben ik de kera-

Ik houd ervan om mijn grenzen te

‘Als kind deed ik niets liever dan met

Frank Stringa Beeldend kunstenaar www.frankstringa.com Burgemeester Cortenstraat 25a 6226 GP Maastricht, Nederland +31 (0)6 24965410

mijn handen en fantasie bezig zijn:

7


Jacob Muys Volgde de kunstopleiding specialisatiegraad schilderen en grafiek aan de kunstacademies te Bilzen en Genk. Is lid van het kunstenaarscollectief Limburgse Kunstkring waaronder vijftien jaar bestuurslid (secretaris). Daarnaast is hij werkzaam geweest in diverse functies in het voortgezet onderwijs te Maastricht.

Kunstena Vrouwen in de kerk is altijd al een heikel thema geweest. Al weten ze ons voor het poetsen van het sacrale vaatwerk wel te vinden. Maar we kunnen meer. Dit jaar lag in de vitrine van

door expressief kleurgebruik. Hij werkt

de schatkamer van de Dom van Würz-

hoofdzakelijk met acryl. De laatste tijd

burg een bisschopskruis door een non

maakt hij meer grafische werken in de

gemaakt die Goldschmiedemeisterin

vorm van zeefdrukken. Daarbij gaat zijn

was. Ten tijde van de gildes gaat het

voorkeur uit naar zowel abstract als figuratief werk. Ook is het (Limburgs) landschap onderwerp van het grafisch werk. De natuur en de directe omgeving zijn de bronnen waaruit hij zijn beelden put. Dwalend en fietsend door het Limburgse land doet hij ideeën en indrukken op die in het atelier vertaald worden in abstract werk. Het gaat om de sfeer die de zeefdruk als het ware oproept. Nieuwe landschappen ontstaan die er in werkelijkheid niet zijn. Maar dat is ook toepasselijk, immers: “We zien de dingen

bij naamsvermelding van een vrouwe-

niet zoals ze zijn, we zien de dingen

lijke goud- of zilversmid meestal om

zoals wijzelf zijn”. Hij neemt de vrijheid

de weduwe van een goudsmid die het

het oorspronkelijke landschap te “ver-

atelier van haar overleden echtge-

anderen”. Kleurgebruik is belangrijk,

noot voortzet. Dat mocht en was heel

niet altijd naar de natuur, maar ook op

gewoon, ook al hoefde ze niet per se

In zijn werk wil Jacob schilderend en

Dit mag informeel en zonder voorstel-

een manier dat een nieuwe dimensie

zelf te ciseleren of solderen. Al kwam

ontdekkend op enthousiaste en con-

ling zijn. De indrukken die zoal worden

ontstaat, die de “toeschouwer” weet te

voor dat ze meewerkte in de werk-

structieve wijze zijn gedachten, ideeën,

opgedaan krijgen zo hun weerslag op

raken of te verbijsteren.

plaats. Ze had vakkundige gezellen in

beelden en waarnemingen vormgeven.

doek of papier. Het wordt gekenmerkt

dienst die haar door de moeilijke tijd

Kunstplein OLV brengt kunstenaars samen!

was werden er dat weekend uiter-

Dat er een veelzijdige groep kunstenaars deelneemt aan Kunstplein OLV was al bekend. Maar de kunstenaars zijn niet alleen zelf inspirerend, ze wórden ook geïnspireerd door elkaar!

bijzondere werk van Daniëlla en no-

aard ook wat wijntjes gedronken. Noortje was onder de indruk van het digde haar uit om deel te nemen aan Kunst Expo Lommel (België). Tijdens dat succesvolle weekend ontstond

8

Tijdens Kunstplein 2015 ontmoet-

goudsmid Noortje van de Ven elkaar

naast elkaar en raakten al snel aan

een leuk contact dat is uitgegroeid

ten pyrograaf Daniëlla Baars en

voor het eerst. Ze hadden een kraam

de praat. Omdat het zulk warm weer

tot een heus samenwerkingsverband.


aar op vakantie Wat doet een kunstenaar op vakantie? Naar kunst speuren en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk niet dat ik een uitzondering ben voor kunstenaars in het algemeen of mijn discipline van goudsmid. Musea bezoeken, Domschatten bekijken en opveren als ik uit vroeger eeuwen een vrouwelijke goudsmid ontdek die voor kerk of bisschop kunstwerken heeft gemaakt.

leen iemand die inwoner was van de

jaar, maar toch. Tijdens de bouw van

stad, en dat was hij niet van geboorte.

de kerk woonden er ambachtslieden

Wat een geluk voor ons kunstenaars,

in, die vaak van ver kwamen om hier

dat op KunstPlein niet ons doop-

hun vaardigheden uit te oefenen.

ceel wordt gelicht. Dat niet alleen

Toen stond het woord “ambacht” nog

de kunstcommissie niet zo eenken-

niet zoals nu op gespannen voet met

nig is als de gildes van weleer, onze

“kunst”. Het onderscheid bestond al-

meesterproef volstaat, maar dat ook

leen uit gezel of meester. Houtsnij-

de Maastrichtenaren hun smaak vol-

ders,

gen en niet horig zijn aan de pastoor

schilders, het waren duivelsKunste-

van de OLV maar zonder schaamrood

naars als je het resultaat ziet en het

kunstwerken kopen zonder vijgen-

maakt je nederig. De Mariakerk werd

blad.

gebouwd in opdracht van de burge-

stucwerkers,

beeldhouwers,

heen hielpen. Onder haar eigen naam

snijders en beeldhouwers uit de laat

Dat we als kunstenaars in markt-

rij en daarom bepaalde de burgerij,

ging de opdracht de deur uit. Tot ze

gotiek, de weduwe van een goudsmid

kramen rond de OLV basiliek staan,

toen de kerk eenmaal klaar was, dat

opnieuw trouwde.

aan de haak moest slaan om zich

heeft misschien wel een middel-

de bouwsels niet afgebroken mochten

Dat we in een andere tijd leven als

überhaupt als meester te kunnen ves-

eeuwse oorsprong, bedacht ik toen

worden maar dat er ambachtslieden

de handwerkslieden vroeger, besef je

tigen in Würzburg. Daarna verbaas je

ik in Würzburg de amper twee me-

en handel in zouden komen. En zo zijn

eens te meer als je verhalen op het

je over zoveel jalousie de commerce.

ter diepe winkeltjes inliep die tegen

kerk, kunst en handel als een middel-

spoor komt die ogen openen. Eerst

Riemenschneider verstond al jaren

de majestueuze gotische Mariakerk

eeuws drieluik van drie sterke vrou-

vind je het nog ludiek om in Würzburg

zijn vak, was als gezel bij het Lucas-

aanleunen. Een winkelierster vertelde

wen met elkaar verbonden.

te horen dat Tilman Riemenschneider,

gilde van Würzburg aangesloten maar

dat de bouwsels al zo oud waren als

een van de belangrijkste Duitse hout-

Meester worden, ho maar. Dat kon al-

de kerk zelf. Gemoderniseerd in 650

De gebrande lederen tassen van

als verrassend, dus wie weet waar

Daniëlla worden verkocht in de

deze samenwerking nog meer toe

winkel van Noortje in Eindhoven.

leidt!

Mieke Stikkelbroeck, Goudsmid

Ook wordt er hard gewerkt aan een sieradenlijn van zilver met gebrand leer en hout waarin de

Daniëlla Baars

unieke stijlen van beiden kunste-

Noortje van de Ven

naars tot hun recht komen. De eerste resultaten zijn zowel verfijnd

PARKET VAN DE BOVENSTE PLANK Weerterveld 13, 6231 NC Meerssen, Tel.: 043 - 36 434 12 info@topshelfparket.nl, www.topshelfparket.nl

9


Moeder en Dochter

Truus Houben

Sinds 1982 woon en werk ik als goudsmid

zuiden en omstreken. Op de eerste foto uit

in de Sint Pieterstraat 38, Maastricht. In het

1998, zit mijn dochter Julia , toen 7 jaar, ach-

voorste deel is de galerie, waar mijn sieraden

ter mijn kraam van het Kunstplein en hielp

en objecten te zien en te koop zijn. Hierach-

mij toen al mee. Samen hebben we hier vele

ter ligt mijn werkplaats waar ik mijn siera-

jaren met veel plezier gestaan.

den maak.

Na een pauze van een aantal jaren besloot

Ik maak voornamelijk sieraden van goud en

ik, toen in 2014 de Kunstmarkt nieuw leven

zilver met diamant en andere edelstenen. Ik

ingeblazen werd en verder ging onder de

werk vanuit de vorm en kleur van mijn mate-

naam Kunstplein OLV, weer deel te nemen.

rialen waardoor een natuurlijk en organisch

Weer samen met mijn dochter Julia, maar nu

sieraad ontstaat die duidelijk mijn stempel

is zij nu ook deelnemer. Inmiddels is zij gra-

draagt.

fisch vormgever en afstuderend illustrator.

Ik werk voornamelijk in opdracht. De siera-

Op het Kunstplein OLV toon zij binnen het

den in de vitrines zijn uiteraard te koop, maar

thema Vogels een veelzijdigheid in technie-

dienen vaak als inspiratie voor een nieuw

ken. Zij maakt digitale schilderijen en kera-

te creëren uniek en persoonlijk sieraad. Dit

mische vogels op sokkeltjes van gesprokkeld

sieraad kan gemaakt worden van nieuw ma-

hout uit het Stadspark van Maastricht.

teriaal of meegebracht materiaal met een

Kunstplein OLV 2016 wordt alweer het derde

eigen verleden en emotionele waarde.

jaar dat wij samen een kraam delen en dit

Op een steenworp afstand van de Sint Pie-

doen we met heel veel plezier. Deze twee

Volgde haar opleiding aan de Kunst-

een uitbundig kleurgebruik. Wel wordt

terstraat is het Onze Lieve Vrouweplein te

dagen aan het Onze Lieve Vrouweplein zijn

academies te Bilzen en Genk waar zij

de weergave van haar indrukken in het

vinden. In 1985 werd op dit prachtige en

altijd heel interessant, inspirerend en leven-

afstudeerde in de disciplines schilderen

grafisch werk steeds meer gestileerd en

historische plein de eerste Kunstmarkt ge-

dig en zeker een evenement waar Maas-

en grafiek. Momenteel studeert zij aan

geabstraheerd.

organiseerd en heb ik hieraan deelgenomen.

tricht trots op kan zijn.

de Kunstacademie Tongeren Kunstfoto-

Fotografie ziet zij als schilderen/schrij-

grafie.

ven met licht – een nieuwe uitdaging,

Zij probeert op haar specifieke wijze

een nieuw liefde.

vorm te geven aan de indrukken die zij

Aanvankelijk is zij begonnen met foto-

opdoet in haar directe belevingswereld

graferen om ideeën en inspiratie op te

en haar interessesfeer. Haar voorkeur

doen voor haar grafisch werk. Maar het

gaat uit naar zowel abstract als figu-

vastleggen van zo veel verscheidene

ratief werk.

beelden en de passie daarvoor kreeg

Truus is geboeid door kleur, helderheid,

toch snel de overhand.

stralingskracht en contrast met de om-

Als fotografe registreert zij in het da-

geving. De visuele indrukken blijven als

gelijks leven werkelijk overal lijnen,

een blauwdruk op haar netvlies gevan-

vormen, kleuren, muurtekens, ritmes,

gen, die ze later op een persoonlijke

gezichtsuitdrukkingen van mensen en

wijze verwerkt. Kenmerkend zijn steeds

zo meer. De beleving van de dagelijkse

de soberheid van vorm in combinatie

wereld om haar heen krijgt door het

met een sprankelend coloriet waardoor

oog van haar camera nog meer diep-

het werk een monumentale uitstraling

gang, nog meer impressie, nog meer

krijgt.

inspiratie.

Ook in haar grafisch werk geeft zij

Het eerder voor haar centraal staande

duidelijk blijk van haar “coloristische”

grafische werk in ets, lino en zeefdruk

instelling. Etsen worden niet geheel

beïnvloedt de manier van waarnemen

in zwart-wit weergegeven en ook in

bij oude en nieuwe vormen en de be-

haar zeefdrukken en lino’s blijft zij

werking van de foto’s.

Vanaf toen heb ik vele jaren deelgenomen aan, wat later zou blijken, de meest bruisende en inspirerende kunstmarkt van het

Merle Anderson

haar “schildersnatuur” trouw middels

10


André Kok Ik ben schilder en graficus en heb mijn atelier in het voormalige schoolgebouw in de Ravelijnbuurt in Maastricht. De Ravelijn is een soort van ‘Quartier Latin’ van Maastricht, het is er goed toeven. Mijn atelier is ook ingericht als expositieruimte, er is altijd recent werk te zien. Ik vind veel inspiratie in de natuur. Veel voorkomende motieven zijn bomen en gebergtes, motieven die zijn opgedaan tijdens trektochten door de Alpen, Pyreneeën en Dolomiten en tijdens talloze wandelingen in het Limburgse landschap.

Het verhaal beter beleven

Mijn werk is dan weer figuratief, dan weer puur abstract, soms ontstaat er een combinatie van figuratieve en abstracte vormen. De werken hebben steeds een sterke emotionele lading: emoties die ontstaan door zijn persoonlijke beleving van menselijke interacties, beschouwing van mens en wereld en be-

Trees Verburg-König/Stichting Oscar stelt zich tot doel om jonge kinderen,

schouwing van de natuur. Dit uit zich in een uitbundig kleurgebruik en in een

gehandicapte kinderen en ouderen te activeren en stimuleren via muziek.

krachtige, expressieve lijnvoering.

Daartoe heeft Trees voorleesboekjes met cd ontwikkeld waarin liedjes en

Op het kunstplein zullen er naast portretten schilderijen uit de collectie bloe-

muzikale activiteiten helpen het verhaal beter te beleven. Trees is al 15 jaar

menschilderijen getoond worden aan het publiek.

Muziek-op-Schoot docente , werkte met gehandicapte kinderen en binnen de Mondriaan Stichting vanuit Muziekschool Heerlen/Schunck. Haar ervaringen in deze werkvelden vormen de inspiratie van haar boekjes. Daarnaast heeft Trees voorleespakketten ontwikkeld waarin behalve het boekje met cd ook andere attributen zitten die helpen het verhaal op meerder manieren te beleven zoals : vingerpopppetjes, kleine muziekinstrumentjes, maskers etc. Naast grote vertelkasten (A3- formaat) , de zg, “kamishibai” heeft Trees ook kleinere theaterkoffers (A4-formaat) gemaakt. In de vertelkasten/theaters worden vertelplaten geschoven ( illustraties van de boekjes) waarnaar de kinderen kunnen kijken terwijl het verhaal voorgelezen wordt. In de theaterkoffers zitten ook weer allerlei attributen waaronder vingerpoppetjes, muziekinstrumenten, schminckdoosje en spiegeltje. Verder is ook ieder boekje/verhaal te boeken als interactief muziektheater. Trees speelt met meerder medespelers veel op scholen, kinderdagverblijven,b ibliotheken en instellingen voor gehandicapte kinderen . Trees volgde zowel de Stadsacademie voor toegepaste kunsten in Maastricht als ook het conservatorium in Maastricht.

De echte schilder, heeft ten alle tijden een emmertje water en een sponsje bij zich. Zo niet dan . . . Moselborg 52, 6228 BH Maastricht +31 (0)6 - 291 459 94, info@gervanglabbeeck.nl www.gervanglabbeeck.nl

www.harryschreven.com

11


Kiosk voor een versnapering

1

Onze Lieve Vrouwe kerk

39

4

40

3

41

2

5

Live band

38

Nooduitgang

31 10

11

12

30

29

28

9

27

8

33 36

26

34 35

Fietsenstalling

7

32

6

37

13

14

23

15

24

Kunstvorm

Aart van der Anderson Aretz Bal Birkholz Bisscheroux Bokmans Flannery Gobbels Golde van

Harry Merle Gabriele Dirk Marion Franciene Leo Trish Marion Mart

Grafiek, schilderijen Sieraden, beelden Collages, prints Schilderijen Digitale Fotografie Beeldhouwer, mozaiek Houten vazen Illustraties Textiel Illustratie

Grimm

Norbert

Etsen

Houben Hoekstra Jamin Jong de Kok Korteling Krewinkel Kuijpers Muys Muylem van Maurissen

Truus Redmer Chrit (TEEKA) Anna Andre Nicolette Julia Theo Jacob Marleen Monique

Schilderijen, grafiek Pentekeningen Illustraties Gouden vazen Schilderijen, grafiek Goudsmid Schilderijen,digitaal Schilderijen Grafiek, schilderijen Keramiek Keramiek

Colofon Redactie: KunstPlein OLV Fotografie: John Dummer en de kunstenaars Tekst: De kunstenaars Print: Cortjens, Druk met Communicatie Ontwerp: FranZ Rothenburg Stichting: KunstPlein OLV: Suzanne Stohr, Matthia Tacken, FranZ Rothenburg, Bob Ridderbosch www.KunstPleinOLV.nl

“Tijdens de organisatie van KunstPlein OLV kregen we de trieste berichten van het overlijden van twee gewaardeerde exposanten op het OLV-plein, Jeff Sliecker en Jeanine Kunze. Onze gedachten gaan uit naar hun familie en vrienden.“ 12

Stand Nr. 39 28 20 23 27 33 4 37 8 15 35 40 12 18 25 34 21 19 9 5 6 22

• Pagina 1

17

18

16

Stand Nr. 30 2 13 3 31 17 16 38 26 29 41 11 14 38 7 10 32 2 1 11 23 24

20

21

19

22

25

Kunstvorm

Paulissen Penning PePe Put van der Rienks Rondagh Schaap Schropp Stickelbroek Stemkens Stille Stringa Taminiau

Ingrid John

Veltrop

Herman

Airbrush

Ven

Noortje

Sieraden

Verburg

Trees

Illustratie

Vertommen Vroemen Werf van der Weerdt de Wingens

Els Ted Ton Alex Saskia Franscz

Schilderijen, Brons Sculpturen van steen Schilderijen Sieraden Fotografie. 3d vormgeving

Witte

Carla Hans Gregor Guus Ed Will Mieke Mine Ton Frank Els

Schilderijen Sculpturen,rvs/metalen Sieraden Origami, porselein Beelden Grafisch, gemengde techniek Fijnschilder Houten beelden Sieraden Woordkunst Antiquariaat Tekeningen, schilderijen Sieraden

Schilderijen

KunstPlein OLV krant 2016  

Krant van kunstenaars voor kunstenaars en mensen met liefde voor kunst

KunstPlein OLV krant 2016  

Krant van kunstenaars voor kunstenaars en mensen met liefde voor kunst

Advertisement