Page 1

GYMNÁZIUM , 4 - ročné štúdium

 všeobecné zameranie  v 3. a 4. ročníku možnosť voľby voliteľných predmetov v závislosti od zamerania ďalšieho štúdia na vysokej škole

dlhoročnú projektovú spoluprácu a priateľské kontakty so školami Kyffhaeuser-Gymnasium, Bad Frankenhausen (Nemecko), Liceo Scientifico Louis Pasteur Rím, (Taliansko), Liljevalchs Internationella Läroverk S ö dertälje (Švédsko), Carolus Clusius College Zwolle (Holandsko), pobyty v zahraničí.

V mimoškolskej oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských spoločenských

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ponúkame:

škola priateľská k žiakom,

prípravu na vysokoškolské štúdium, úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou,

podujatí,

školskú jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál,

 rôzne

humanitárne akcie formujúce osobnosť študentov,

Mesačník Gymoš získal za 6 rokov existencie 20 ocenení v rámci celého Slovenska Na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero získal Gymoš v roku 2016 po 2-krát najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky.

V roku 2015 navštívil školu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska "Je tu veľmi kvalitné gymnázium, ktoré sa snaží študentov nielen pripravovať na vysokú školu, ale vytvára priestor pre realizáciu študentov napríklad aj cez školský časopis," zhodnotil prezident pri návšteve školy. Školské tradície gymnázia:

tím odborne pripravených učiteľov,

6

učební informatiky, 3 jazykové učebne, 2 multimediálne učebne slovenského jazyka, odborné učebne prírodovedných predmetov vybavené výpočtovou technikou a tabletami,

multimediálne polyfunkčné učebne s interaktívnou výučbou,

možnosť využitia internetu (Wi-fi) v triedach, kabinetoch, odborných učebniach,

možnosť realizácie v predmetových a športových súťažiach, súťažiach SOČ, olympiádach, recitačných súťažiach,

vlastnú telocvičňu, posilňovňu a fitnes,

prácu v školskom časopise a rádiu.

slávnostné otvorenie školského roku v športovej hale, atletický deň, imatrikulácia prijímanie prvákov, Mikuláš,

Letak skladacka 2015 gym str 2  

Leták GYM 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you