Page 1

Dlabáč František Just Michal Kotková Lucie Markov Daniel Piják Josef Toman Radek Turčan Andrej Závodná Jana Zezula Adam

Bílý Petr Deržmíšek Pavel Hrivňáková Klára Jemelka Vojtěch Matějka Miroslav Rezbáriková Lenka Slovák Václav

Boleloucká Alice Datinská Lucie Fabián Ondřej Kolomazník Jiří Křikavová Iva Látalová Lucie Markevič Jiří Růžička Tomáš Zatloukal Štěpán

Křístková Veronika Sedlák Jaroslav

Kopec Jakub

Fialka Vladimír

Svoboda Petr

Gebas Miroslav Gerčák Daniel Kudla David

Lukačovič Markéta Musil Zbyněk Pecka Lukáš Štefka Radek

Karasová Alena

Klimecký Martin Prachař Roman

PLYNOUCÍ ČAS 2003-2013

PLYNOUCÍ ČAS 2003–2013 MOZAIKA SVITAVY Postupné navázání úseků vodního toku Svitavy v předměstích Brna. Jednotlivé úseky se stanou dynamickými ohnisky provokujícími otevřený vývoj města. Chceme provokovat změny, předvídat, nejen opožděně řešit. Změna v reakcích na město může spočívat v opuštění příliš konzervativní definice homogenního projektu města. Může přistupovat otevřeněji k vývoji města jako k organismu, který reaguje na situace a jejich kontext v rámci definice „mantinelů chaosu“. Nezůstává diktaturou projektu rychle stárnoucího a rychle zkostnatělého. Berme v úvahu čas jako jednu ze základních referencí našich reakcí. Berme v úvahu vývoj v rámci předvídání a otevřené odpovědi – ne jen v neustálém řešení již nezvládnuté rychlosti změn. Trasa Svitavy je rozdělena na devět úseků mezi železničním mostem v Obřanech a silničním mostem v Komárově. „Slepení“ jednotlivých pohledů a reakcí na úseky území řeky Svitavy, tekoucí předměstími Brna, bude metodou a tématem naší společné práce. Výškový bod zastavění 80 x 16 x 16 m, daný k dispozici všem týmům, je prvním krokem k další provokaci vývoje ohniska každého z území. Jejich sled v trase toku řeky vyjádří vzdušný vztah mezi městem a jeho řekou. Jinak vše zůstává otevřené dalšímu vývoji. Slepený tok vody bude pohledem na území, v tomto příkladu „patchworku“ v duchu volnosti, vývoje a otevření. Město bude protkáno několika ohnisky – kontexty vývoje. Návrhem nebude definovaná odpověď na řešení funkcí města a formy.


workshop Ivana Kolečka

kritika: Ivan Koleček, Marek Štěpán, Pavel Jura, Petr Kvíčala organizace: Iva Kříkavová pátek 15. 11. 2013 – neděle 17. 11. 2013 Program Zahájení pátek 8:30, FA VUT v Brně, místnost B 920 Společná večeře sobota 19:00, kavárna Era, Zemědělská 30, Brno Diskuze nad projekty neděle 9:00 –13:00 Ukončení neděle 13:00 Místo: B 920 (ateliér výtvarné tvorby) S sebou: počítač, fotoaparát, psací potřeby, bloky, nápady a dobrou náladu


ÚČASTNÍCI

Klimecký Martin Prachař Roman Karasová Alena Lukačovič Markéta Musil Zbyněk Pecka Lukáš Štefka Radek Gebas Miroslav Gerčák Daniel Kudla David Svoboda Petr Fialka Vladimír Kopec Jakub Křístková Veronika Sedlák Jaroslav Boleloucká Alice Datinská Lucie Fabián Ondřej Kolomazník Jiří Křikavová Iva Látalová Lucie Markevič Jiří Růžička Tomáš Zatloukal Štěpán Bílý Petr Deržmíšek Pavel Hrivňáková Klára Jemelka Vojtěch Matějka Miroslav Rezbáriková Lenka Slovák Václav Dlabáč František Just Michal Kotková Lucie Markov Daniel Piják Josef Toman Radek Turčan Andrej Závodná Jana Zezula Adam


ZADÁNÍ: MOZAIKA SVITAVY

Postupné navázání úseků vodního toku Svitavy v předměstích Brna. Jednotlivé úseky se stanou dynamickými ohnisky provokujícími otevřený vývoj města. Chceme provokovat změny, předvídat, nejen opožděně řešit. Změna v reakcích na město může spočívat v opuštění příliš konzervativní definice homogenního projektu města. Může přistupovat otevřeněji k vývoji města jako k organismu, který reaguje na situace a jejich kontext v rámci definice „mantinelů chaosu“. Nezůstává diktaturou projektu rychle stárnoucího a rychle zkostnatělého. Berme v úvahu čas jako jednu ze základních referencí našich reakcí. Berme v úvahu vývoj v rámci předvídání a otevřené odpovědi – ne jen v neustálém řešení již nezvládnuté rychlosti změn. Trasa Svitavy je rozdělena na devět úseků mezi železničním mostem v Obřanech a silničním mostem v Komárově. „Slepení“ jednotlivých pohledů a reakcí na úseky území řeky Svitavy, tekoucí předměstími Brna, bude metodou a tématem naší společné práce. Výškový bod zastavění 80 x 16 x 16 m, daný k dispozici všem týmům, je prvním krokem k další provokaci vývoje ohniska každého z území. Jejich sled v trase toku řeky vyjádří vzdušný vztah mezi městem a jeho řekou. Jinak vše zůstává otevřené dalšímu vývoji. Slepený tok vody bude pohledem na území, v tomto příkladu „patchworku“ v duchu volnosti, vývoje a otevření. Město bude protkáno několika ohnisky – kontexty vývoje. Návrhem nebude definovaná odpověď na řešení funkcí města a formy. Brno, město bez řeky, bude mít v náručí jeden nový městský prvek: MOZAIKU SVITAVY


. nam

trid

ske

rov

Dob

ova

ho

esv

Pod

uka

topl

Jadran

Sva

kino

ova

slin

Cec

ha

va

ano gm Jun

a

kov

Vac

Pal

Dob

ack

ack

insk

a

Slo

Slo

ka

vins

or

epo

Sel

Ch

ka

vins

Cho

dsk

a

ods

ka

Ch

ods

ka

veh

o

ka

a

ikov

fan

avs Sum

o

keh

sins

Pta

a

va

Ste

a ikov

Pal

ka

Ch

Myslin

ods

ka

a

fan

ikov

tivni nistra va budo

nice Ryb

k

va

k

Trtilko

nice Ryb

JMPn.p. BRNO

R.S.

cho

va

ova SES

garaze

garaze

garaze

hala

garaze

neho

Drob

vyrobni

garaze

garaze

garaze garaze

Krizikova

garaze

kalo va

garaze

garaze

Tris

va

Fiso

garaze

garaze

garaze

garaze

ustav

garaze

chemickych

zarizeni

garaze

Erbenova

hotel

Vyzkumny

garaze

va

garaze

Krizikova

garaze

kalo

Tris va

Fis

ova

RS

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

olni

nop

Cer

Bie

garaze

blo

va

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

zni

Okru

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

Ze

popel.

me

de

rampa

a lsk

mat.

skola

skola

ska edel zem

olni

ka Vyso

nop

Cer

Krizikova

parkoviste

zni

Okru

cekarna

vaz

ova

nik

va

blo

Pro

Bie

ani

ho

povst

nske

niho

Slove

narod

nam.

mat.

skola

a

rda kov

Du

Ze

me

de

a

skola

icka lesn

dum

lsk

Vyso

ka

kulturni

Fugnerova

jesle

a a

Jm

Stre

rtov

ni

Sta

va

nko

Ste

a

Tab

or

a

P

SN

va

Kriziko

zov Lu

rda kov

Du

ovo

Halas

MANA

zdrav.

bazen

Les

cho

va

ky vni Tra

ova nik vaz Pro

stredisko

detsky

la zakl.sko

nam.

nick

ska a

Sta rda kov

a

Du

rampa

rampa

nam.

dvur

Okruzni

ovo

Halas

ede Zem

lska

a zov Lu

a

dlov

Ben

mat.

Tesla

Les nick

a

a

rda kov

Du

a

dlov

Ben

Fugnerova

skola

Bazen

Alesova

kotelna

nko

va cho Mu

y vnik Tra

a

dlov

Ben

Sladkova

DABR

a

Zdr

aha

a lov

ova nik vaz Pro

a

dlov

cekarna

va no ma To

Fugnerova

Krizikova

Heleny Malirove

Ben

va

o

leh

jed

Nezvalo

Arbesova

mat.skol

Ne

ede Zem

Vol

ejn

a ikov

Sladkova

lska

a

Jezkov

Jugos ka

nic

lavska Les

EDIA AUTOM Skoda servis

Okruzni

Nejedleho

Sev

a

cov

Alesova

va halo Zdra

y vnik Tra

nova

Fugnerova

SCHR

lska

a

kova

Slad

ADKY ZAHR

OVY EBER

a samoobsluh

ede Zem

nikov Volej

nova

Matho

Hans

stan. SCHELL

cerpaci

mat.skola

o Pospisilova

man

Okruzni

Poliklinik

a

Sramkova

sluha samoob LUCINA

Blazkova

nic

ka

ka

Jugoslavs

Les

va niko vaz Pro

staveniste

gar.

garaze

garaze

garaze

garaze

Heleny Malirove

garaze

Zdrahalova

gar.

Krizikova

ATRA

Telecom

RS

trum

gym.cen

gar.

Mathonova

Alesova

Venhudova

a

nnov

sma

Han

isi

Zat

va

silo

spi

Po

Travniky

garaze

garaze

garaze

Arbesova

sklad.plocha

Heleny Malirove

hriste-asfalt

Nejedleho

dilna

gar.

trafo

Barvy

Fugnerova

va hlidko Tesno

trafo

popel.

LEFRO

hriste

pisek

hriste

tova Helfer

Travniky

popel.

popel.

hriste

popelnice

gar.

popel.

Zdrahalova

Venhudova

staveniste

vodojem

popel.

popelnice

popel.

gar.

gar.

kova ohlid Tesn

Maskova

va Merhauto

tova Merhau

garaze

gar.

gar.

vodojem

popel.

gar.

garaze

garaze

hriste

Studena garaze

jesle

ikova Provazn

kotelna

garaze

garaze

garaze

mat.

skola

RS

garaze

gar.

garaze

gar.

gar.

hriste

gar.

garaze

garaze

garaze

garaze

ova

vac

gar.

na

dila

gar.

gar.

Slezakova

nik

Pisec

garaze

Marie Majerove

Holubova

Stu

de

Vodni

Lozibky

garaze

Hla

Venhudova

Tis ska

nov

ka Syp

i zdravotn stredisko

gar.

Horejsi

hriste

gar.

dvur

v

Tisno

i stredisko

zdravotn

hriste

ova

Jilemnickeho

Sypka

ka

garaze

garaze

gar.

gar.

gar.

Pisecnik

Trebizske

MS

ho

Kohoutova

Pisecnik

hriste

ova

gar.

gar.

gar.

Marie Majerove

garaze

Pisecnik

Holubova

va prumyslo a Stredni chemick skola

Musilova

garaze

Vyhlid

Provaznik

garaze

Lieberzeit

VSZ

garaze

gar.

koleje

Brno

gar.

gar.

hriste

gar.

ova

Elgartova

Slezak

Lozibky

hriste

gar.

ka

Vy hlid

gar.

Halkova

is

Mostecka

Svitavska

Jilemnickeho

autoserv

a skola matersk

Musilova

Pisecnik

OMEGA

Lieberzeit ova

Nejsvete

jsi

kostel

Kulturni

srdce

stredisko

Pane

a skola matersk

Lozibky

Musilka

Elgartova

Buchtova

Mostecka

Repu

nam.

bliky

Halkova

skola

Brno

va

ova

Zlatniky

ova

VUES

Brno

s.p.

ova

Svitavska

trolejbus

doprava

chnicke

gymnazi

ka

y

Elgartova

um

name

Repu

sti

Halkova

bliky

ar Milch

pozarni

Provaznikova

posta

Sk va

Gargulako

Halkova

bratri

ka

Sob esic

Mrstik u

ovo Tomk

a

sti

Svitav

name

tenisove

kurty

skola zakladni

Va

va

ka ars lch

bratri

Mrstik u

tenisove

hriste

kurty

ova

Kaloud

Provazn ikova

Horymiro

Ricni

Hamry

a

Svitav

kurty

kurty

Valchars

Ricni

tenisove

tenisove

skola

Hamry

zakladni

a itav Sv

ka

zova Fran

va

a

rk

a

gar.

Provaznikova

mat.skol

hriste

namesti

Kopernikova Hra

Spo

ni

rtov

Tab

te

M.K

unc

gar.

d

Tisn

DIS GEO RTS

Sady

ove

gar.

FE

Ro

cka

Zid

la

Kmochova

Svabenskeho

enice

a

ov sko

rampa

a

itav

Sv

Kmochova

Ob c. s

. hr

- mly

n

Borky

Slivova

Svetla

e

St

ar a

ovist Park

r. mik So lab ukr kr. . or. i

Cejkova

Ko sm ak Um ele

Na bo r.

a eck Had

Svetla

Peco vatelska

a

ovsk

DY

a

is

va ho lo di oon.bc lkle Veze

ov

gar.

gar.

Dolnopolni

Borky

Slamenikova

novostavba

NA

va

os ad

va ekodvur

unc

ove

RS

Touskova

Par

a

g.

g.

Materi

g.

t tes As

iste kov

l.V DIS

ov

Ko sm ak

Ha zbr sic icsska

Ma...VAst sk...

oviny

Mlynske

MA.l UZ.l.VA

last Chemop

sklad

sber.sur

nice mer.sta

Cejkova Lek..VAstes Ort..VAs dum..V pro..VA

M.K

TRAFO

Slamenikova

ava

Kmocho

Svit

a tav Svi

va

Svita

g.

g.

g.

g.

15xgar.

g.

nabrezi

g.

16xgar.

g.

g.

15xgar.

g.

hriste

g.

AT

sauna

TARNA

FEROM

CEMEN

g.

ska ran Ob

g.

niko g.

g.

Vi ni cn i

Podsednicka

a Svitav

ZA

M.

sil

F. Sk

au

co

Sv

ni

Svitava

ve

a ov ato plu ko va

Ko

do

va

RE

S.

po

st

co

a

ve

as

ni

.sk

Vi ni cn i

r.

au

ga

F. Sk

m pr

ova

va to ky

Ces ka

Ro

Kulk

ovaci

Pa

nadra

rk ov is te rk ov is te

Pa

iste kov

zar oba Aut

Par

seraz

ov

m pr

a

Ko

zi

va

itov

Babicka

r. ga r. ga

r. ga r. ga r. ga

r. ga r. ga r. ga r. ga r. ga

do

Hrb

Mlynske nabrezi

r. ga

Podzimni

Ba

lbin

ov

a

Svitava

ova

Spo

gar.

rtov

ni

Stre

Sta

nko

Ch

ods

ka

or

Kou

nic

ova

Ch

or

Tab

stavb

Pa

Selska

Novo

Kosmakov

Cejkova

ovo Prosk sti name

Proskovo

TEPLAR

ska ran Ob

bro

Kulk

elektrote

SOU

doprava

DPmB

trolejbus

DPmB

Dacickeho

zakladni skola

tnik esic

va

Svita

dy

Ujez

Svita

ova

Breh

lha

a

Svitava

a

de

Sekanino

zvlastni

VUES

s.p.

Koh out

Slezakova

Zla Sob

hriste

y

Radk

Hlavacov

Fau

Kmo chov

ra oh

bne

SATN

trni

ZAVO

JANA

SVER

MY

Pod

ebr

Pal

dsk

Cho

a

a

dsk

Cho

Kos

dsk

Cho

a

Tab

or

CH

ova

or

ova

nic

Kou

lup

Tab

mat.skol

a

Svitavska

garaze

gar.

gar.

detske

y

tnik Zla

cova

Hlava

va

Hlavaco

a

kostel va sv.Vacla

CSD

Ve

ivan Skr

garaze

garaze

kalo

Tris

a

nick

atn Kab

ZDS

trafo

trafo

Sramkova

Le

A

o

keh

sins

Pta

va

nko

Zvo

dvur

staveniste

dvur

Selsky dvur

restaurace

trafo

a

Nezvalov

hriste

tor

konzerva

Tanecni

lova Dem

SKOL

CH

k

gar.

ova rcis Na

Krizikova

kolna

dvur

ova

Lili

TÝM 04 Les

avs Sum

a

kov

sac

DNI

a

Klu

sklad

kov

sac

a

nice Ryb

a.s.

kolna

gar.

gar.

a

cov

a

rampa

skola

Sta

kov

a.s.

OLSKA KRALOVOP

gar.

dvur

dvur

garaze

sat Ko

Haskova mat.skol

Slavickova

rampa

Brozikova

zakladni

Ant

sac

OLSKA

KRALOVOP

Krizikova

ova

Lili

gar.

hriste

a mat.skol

Ant

. nam

a.s.

Krizikova

SOU

e a.s.

materialu

Kralovopolsk

hutniho

gar.

a

Brozikova

Fillova

Vaculikov a

Bab

Klu

ikov

fan

ho

OLSKA

KRALOVOP

hriste

SOU

Sklad

dvur

Dri

nov

domku

staveniste

rodinnych

Okru zni

Slavickova

hriste

posta

popelnice

Blazkova

va

va

Ste

cke

Krizikova

hriste

garaze

garaze

rozvodna

gar.

ova

a

Vaculikov

sklady

zahrada

ala

upe

alo

ka avs Sum

koupaliste

rozvodna

ova

Lili

gar.

zik

Bro

hriste

skolni

ska

va

koupaliste

SOU

a

cov

sat

Ko

rodinnych

staveniste domku

Drinova

hriste

Milen

ova

entrum bezbar.c casu

volneho

va

epo

INOV

pece

mladez

gar.

a

pradeln

staveniste

a

Milenova

hriste

hriste

a

nov

Sel

ma

trid

Do

Kri

Ste

ROUS

a

kov

socialni

postizenou

ova

Kalin

gar.

gar.

cekarna

ova

ste parkovi

Obzor

nov

Milenova

rala

ka zlic

cka

ka

DY

bur Cim

ustavu

telesne

gar.

Drin

bazenek

Ibse

parkoviste

ene

ZAVO

ZSS

zahradnictvi

pro

a

hov

gar.

Mestska policie

plastika

Okruzni Fillova

popel.

golf

miniatur

ala

ma Do

inov

azli Dom

a

zlic

UP

sko

i stredi

skleniky

pece

a

Hlo

gar.

gar.

gar.

garaze

garaze

garaze

Loosova

va

blo

skolic

Krizikova

skleniky

socialni

staveniste

lkov

gar.

zdik ova

Hvo

garaze

garaze

garaze

nov a

TJ Start

kova

ZS

Blaz

icko

Bab

epo

or

brad

veterinarni

veterinarni

hala

a.s.

pece

OLSKA

socialni

Ustav

gar.

Trti

dvur

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

Ibse

Brno

icko

lova Dem

Klu

ack

Sel

ova

brad

Tab

skola

skola

vyrobni

ustavu

KRALOVOP

zahradnictvi

hriste

a

mat.skol

sopa

sklipek

dvur

a garaze

a garaze

garaze

hriste

TJ Start

tho

or

Vysoka

a

trid

Vysoka

ova

ssig

Rei

hala

nka

Kocia

hriste

ova

zdik

Hvo

dvur

a.s.Brno

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

ton garaze

icov garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

a

nov

hna Mototec

Dro

An garaze

garaze

garaze

Ibse

a mat.skol

a

Loosov

va

Tab

veterinarni

o

beh

Hru

vyrobni

ova

Krizik

mladez

kova

parkoviste

va

U garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

Teplarny

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

bet.rampa

Ma

vska

va

or

Tab

ka ods

skola

o

keh

tins

Hos

va

iano Flor

a.s.

postizenou

detske

gar.

balkon

garaze

garaze

garaze

ick garaze

Loosova

mko

um

Bre

Tab

Fibic

icho

Ch

veterinarni

Vysoka

ova

rova

Ska

gymnazi

a

nov

garaze

skola

a inov slav

OLSKA

KRALOVOP

telesne

Trtil

kov LEDERER

benz.pumpa

tho

Ma

or

ka

Vysoka

va

ino

Pes

Vele

a

cov

Mili

a

cov

Mili

hala

a.s.

pro

gar.

Trtilko va

balkon

trafo

hriste

va

nko

garaze

ods

ho

o

keh

lcic

vyrobni

OLSKA

KRALOVOP

pece

gar.

ova

club

terasa

a

Bre

Jugosla

Tab

or

VAAZ

hriste

ske rov

Dob

Che

hala

nadrz

socialni

a

gar.

garaze

Disco

Hvo zdik

gar.

Hlohova

Jezkov

lavska

Tab

MS

va

ino

Fibi

restaurace

ack

eho

Zavodni

Pes

ano gm

Jun

va

a

trid

veterinarni

a

ky

vyrobni

vodni

Ustav

ka

garaze

kov

gar.

gar.

skaly

sklipek

balkon

hova

va

va riko

Merkur

nadacni

Jos.Chaloup

ova

oupk

Chal

Krizikova

hriste

U Antonic

Trtil

garaze

skl.

novostavba

va

Hloho

skala

Div

gar.

garaze

dvur

Fib

Safa

hotel

sti

vo

name

slavo

Rosti

ova

oupk

Chal

dum

ack

eho

skola

ho

Vac

kov

skola

skola

isova

ado

Vysoka

ske

rov

kino

materska

sti

skola

Mojz

garaze

hriste

gar.

garaze

gar.

garaze

gar.

gar.

parkoviste

Polana

Merhautova

or

skola

name

staveniste

va

icho

Fib

va

garaze

gar.

skola

ad

Tab

zvlastni

irovo Mojm

tova

Mala

Kriz

a

ikov

ova

slin

My

iso

garaze

gar.

vka

>

garaze

Divis gar.

Pona

---

ka

garaze

ova gar.

garaze

gar.

garaze

Dri gar.

Loosova

a gar.

cekarna

a cov

RS

sat

zni

Loosova

Ko

garaze

Jur gar.

Okru

drev.rampa

a

Loosova

nov gar.

gar. gar.

gar.

ova

Brozikov a

potraviny

Na

rcis

Loosova

Triskalov

a

rampa

zastresene

la Piky

mat.skol

ni

a Piky

Haskova

eral

ruz

tr.G

ene

dvur gar. gar.

Gen

Haskova

Piky

rala

i

novostavba

Ok

uzn

Janouskova

Okr

Novotneho

Okruzni

SNP

popelnice

Novotneho

icova

Sra Janouskova

My

Kocian

Kartouzska

nera tr.Ge

Halasovo nam.

Novotneho

Jurkov

ova osk

icova

Krk

Neje

Jurkov

ova

Pflegrova

a

ova

ick

ova

a

osk

mat.skol

osk

Pflegrova Pfegrova

hriste

osk Krk

cekarna

ova

travnate

Krk

tova

cekarna

Brech

ova

Seifertova cekarna

parkoviste

gar.

ton An

i

uzn

Okr

Sevc

ava

zastav.

Merhautova

U

trafo

Merhautova

institut

Krk

osk

Studena

dleh a

terasa

Krk

garaze

zakladni

ska

icky

elska

gar.

Merhautova

garaze

metrolog

V domcich Zemed

Seifertova Merhautova

gar. gar. gar. gar. gar.

va

ka

Cesky

Rotalo

Vy

garaze

garaze

na

Penzion

Pisecnik

garaze

Klid

hlid Kohoutova

gar.

va

staveniste

Novacko

Svit

arska

va Novacko

zahradk

va

tova

arska

Brech

olni Dolnop

te

Valch

stavenis

yjov Skr

gar.

vba

Obran nab

novosta

ni nabrezi

staveniste

Sportov

ska polni

kolonie

Obran Dolno

a ka trida

i

Merhautova

sklad

cov Sev

Svita

Cacovicka

uzn

elska

traf.

Tisnovska

Valcharska

Okr

Vranovska

irovo Mojm

Pal

va

lni

ho

garaze

garaze

garaze

vba

Zemed

mlyns

Na kopcich

ova

va

na Macka

va

Antoni

Pal

Jugos

va

novosta

Tisnovska

a

trid

odo

a

trid Sch

ack

Pal

Jugoslavsk

eho a

dov

can

Rotalova

eno

iank

a

a

Tisnovska

inov Tisnovska

Kos

dov

can

rtin

va

eho

Rotalo

Sla

vba

.

novosta

Vranovska

Selska

Franzova

vy

va

Ma

B.

vba

Novackova

vice Caco

Kohoutova

Bar

Sla dko

bne

ado Vranovska

ova

eho

Vranovska

Pode a

ky

sicka

Rotalova

Erb

r. ga

novosta

Netusilova

a

trida

eho

ebr

Vranovska

Pod

Vranovska

Myslin

a

inov

Vranovska

Pode

Kos

Novackov

a

Novackova

a

Netusilova

inov

Husovicka

Piky

a

va Dukel

va

vni

a

Tra

tov

hou

a

a Svita

Svitav Dukels

va

cho

nabrezi

ete

Ko

Novackova

Rovinka Husovicka

uzo

ska

No

kov

Cac Svitavske

a Kotero

nabrezi

Kos Kle

nabrezi

Svitavske

inov

n

Kos

ky naho

Boz

Hr

Svitava

cekarna

trida

inov

olni

Kos

Dolnop

Kocianka Svitava

a olni

Koc Dolnop

nka

i

Kocia Kle

rez

garaze

aro

gar.

Ba

gar. gar.

gar. gar.

gar. gar.

gar.

Vrbi

gar.

va

POT.aNAst

gar.

va

Dukelska

ka va

ovic Svitava

Cacovicka vo

icka Baarovo

Sobes

Skopalikova

Cacovicka

Res.kNAste

gar.

outo

Koh

Skopalikova

Do

lno

po

gar.

Vrbi

gar. g.

gar. g.

gar. g.

isov

g.

Div

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

parkoviste novostavba

g.

gar. gar.

g.

gar. gar.

g.

gar. gar.

g.

gar. gar.

g.

gar.

Divisova terasa

g.

a dvur

g.

gar.

ruz

Ok

Bie

g.

gar.

ni dvur

TÝM 03

g.

bet.rampa

TÝM 02

g.

va eno g.

Mil g.

o g.

leh

jed g.

Ne g.

garaze g.

garaze g.

garaze g.

cekarna

g.

garaze g.

garaze

va

g.

garaze

Sla

g.

trafo

g.

Mickova

g.

ho

Mickova

g.

y nah nsk

g.

mly

g.

Nej ka

va

va vicka

aliko

cekarna

Caco

Skop

rtova Cacovic

Slivova

staveniste

dko

g.

cekarna

g.

TÝM 01 Seifertova g.

popelnice

sicka g.

Loosova

Seiferto

Lozibky

g.

garaze

esic

g.

edle

Sob g.

garaze

Sobe ka

esic

g.

Sobe ka

g.

garaze

g.

garaze

g.

Sob g.

garaze

Barvy Sob ka g.

esic esic

g.

Sob Sob

g.

gar. g.

gar.

g.

gar.

g.

garaze

ka gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

te

g.

stavenis

g.

gar.

g.

gar.

g.

avba

g.

novost

g.

popelnice

ova

g.

Mick

g.

ka

g.

esic

g.

on

g.

a g.

tav

Svi

gar.

i

Taussigova

ova

cht popelnice

me

Barvy i

Ols

Odbor. Smisene lek. psyor. zbose

Vresova

Taussigova

i

va Plize

Ols

ZU

dy

va

Ujez

to

garaze

Franzova

ky

a

Ro

mlynsky nahon

Zakor.il..s

ka

a

Franzov Tesna

ov

Ols

ava gar.

in

Franzova

Svit

Svato

uz

Sei popelnice

Olsi

va

NA

KASAR

el

i

nzo

AM

Zazmol

Fra

AU SP TO O TE RT

ska

Sel

in

i

va

uz

Zazmol

Razuso

el

garaze

Selska

Karlova

M

Obrans

Karlova

a

Cihelni

KASARNA M

i hora

i

a

mn

Bre Po

dzi

ova Kulk

ova

fert a

Razusov g.

ov

erto Seif

Ctv g.

in

Seife

y

hor

Karlova

uz

jova

Selska

el

Fryca sova

M

Frycajova

Razu

a

va

Razuso

NA

KASAR

ol

Ujezdy

va

Barvy

ery

lko

Faulhabrova

Svatoplukova

sk

g.

a

g.

sk

ky

er

CSD

at

Kulkova M

bin

Ku

Hru

r.

g.

ga

a Hady

Babicka

Jarni

Kulkova

sov Kra

Ro

to

va ky

Zajec

Zimni

Hradiska

Kulk ova

r. ga r. r. ga ga r. gar. r. r. ga ga r. gar. ga r. ga r. gar. gagar. ga r. gar. ga r. gar. ga r. va no ga an um Sa

vin ch

asf. isteP Parkov asf.te arkovis

pluko va

sluzb a

Koper nikova

y nah nsk on

ilo va

mly

Svita va

Rotalova

Mer tova

hau

Merha utova

Jugoslav ska

Jugoslavs ka Jug

lova Dem

cka

sni

Les nick

TÝM 05

tr.G y

Pik

erala

tr.Gen

Dro

Erbenova

sklipek

ho

I STAD ZIMN ION

gar.

gar.

Trtilkova

ni

rtov

Spo

gar.

gar.

gar.

VaK

dni

A

dni

Vni

SOU

nko

Sta

va

admi

Spo

E

Sta

va

nko

STRE ISTE UCIL

ORN ODB

ikov

fan

a

Bot

ani

cka

Podzimn

i Svitava

ryjo

va

Svitava

Balbin

Hady

ova


hen

ova

Voronez

2

Zlu

trafo

eho

ty

E IST

ovsk

a vystavy

Jirik

Gro

a

hotel

Voronez

Uvo

z

Sc

ho

van

ec

z

y kop

o nab

rezi

Uvoz

ova

Kri

zov

z

Tomesova

a

Vinarska

Vinarska

na

en m

Ka

a

no

Vi

ens

Vid

ka

y

ad

hr

tri

h bra

An

ice

ocn nem

n

a

a kov

Poln i

Porici

ka Svrat

zni

dra

Na

ka

efs

Jos

Uzka

tel

Brno-hla

vni

nadrazi

Grandho

CD

co

Tes

CD

U

ta

ni

Tr

a

zk

ner

Ker ova

a

tk

ra

Sv

a

nsk

Mly

Tr

ta

ni

h

no

yc

rn

Do

Kre

va

Skorep

Spalena

a ov al st Ko

h

Dornyc

Mlynska

os R

ka ic

a

ni

ot

Pl

ark on Zv

Krenova

i i az

ve dr

so na

bu to

dn au

tre Us

ka

rat

cha

rna

Tepla

ka ar on Zv

Dornych

Mlynska

eti

poc

Sv

ho tel kos vrnene oskarie Nepp.M

Vranovska Val

Reznicka

vo ano Suj . nam

Krenova

Ra dla s

U vlecky

Si

ro

Zeleznicni

ka

Jana Svobody

Si

ro

ka

RS

y

zavod

ke oravs Jihom eticke energ

Cejl

Reznicka

Cejl

Mlynska

Stavebni

ch

ny

Dor

ni

ep

as

dn

Po

s

dla

Ra

Plyn

nsk

a

ka ar on Zv

Pl y

ska ck

Komarov vle

otni U

ova Kren

Komarov

Kriz

Krizova

Ryba

Krizkovskeh

Lerc

ska

Spesna

vby

Ply

ens nar

ka

Tkalc ovsk a

Dorn ych Kono

na

Mas

Sva top

rs ka Ko ma rov

Hus ova

ova

Ho

a koteln

na

wein

ova Kren

a kov strn Pa

trnko va

ova

sky rav mo masny Jihomysl pru

Pas

Va nic kov a

Sam alova

a a koteln

a koteln

skola

zakladni

skola

Schw

va

zka

aigro

Pora

lazne

rova

Jene

a ark

pna

on Zv

Mlynska

icka

ice

retni Laza

waig

y ahon n nsk Mly

Hlubna

a nemocn

Zabrdov

Vojensk

Mas

zi

i

e sta

retn

myslov Pru

P.Marie

retni Laza

Sch

bre e na sk rov ma

ska Ko

ch

ny

Dor

nabrezi Svitavske

Mlyn

vzeti

kostel Nanebe

a Brno

rino

Hod

Sobot

a jtov

Svratka

vicka

Kridlo

a sv.Josef

ka

ona

Fer

CHirana

l

Laza

dovic ka

Zbrojovk

na

Mas

Vo

lni

Po

i

Poric

CD

Na

dra

zni

ova

sty

Ba

aryk

fska

Mas

Jose

kostel

kaple

e

l

Cej

Cej

Tkalc ovsk a

Zabr

retni

Laza

Zabrdovick

Sa

Kl

Sch

llico

Ha

ova ack Tuh

la i sko ladn

u

a

. gar

inn a

nsk

St

Ku kle

Za skolo

Hla

zak

va ko di

ena

zn i

va ico

Tr

avr

va

Uz

malo

Olomoucka Olomoucka

a

Bube

Ce

ov

kova Tuhac

a

ho

e

rsk

va

jka

bu lo

Spo

Ch ar

a ov dik Hla

ska Tabor

Samalova

benzin.pumpa

Olomoucka

nabrezi vicke Cerno

vicka rno

a eln kot

Jilk

no

E.K ras

ekova Myslb

va nicko

lov ma

Vojtov

stadio

ola

l.sk

zak

zi

i

Hybesova

TÝM 09

sova

a Vojtov

Polni

a

nyc srd

Zahradnick

milo

olda

eop

Poric

sty

Ba

kostel i sv.Krize

Nalezen

e nam.

ny

nska

Magdale

tiska

sv.Mari

Fran

kostel

ska

kan

Olivetsk

a mat.skol

er

sti

Brno-sev

mest.ca

ska

urad

islav

Brat

vska

Jana Svobody

Bratisla

Kolis

et

nabre

vicka

Kridlo

Kapu

cinsk

rska

tina

va

ntis

Fra

hore

a

vsk

tisla

Bra

Policie ddeleni

obvod.o

kova

Spol

uzska

Franco

ova

op

ter

Ba kal ovo

RONDO

zni

dra

Na

Reduta

Kve

ka

efs

Jos

Kristus

na

i

eln

ad

Div

skola

kova

Spol

Auerswald

va

Travnicko

at

Sv

klas

tel sv.L

kos

ola

l.sk

zak

Hus

a

a

ova hala

ka

vic

trh

ska

orit

Min

ska

Jan

t magistra Brna mesta

i

Policiereditelstv mest.

i zakladni

specialn

a mat.skol

Jugoslavska

la

zakl.sko

Fe

rre

va

nsk

ro

Ku kle

a

a

Pre

as no

Kr

dni

E.

ov

gar. gar. gar. gaf.

Jilk

Va cla vko va

ekova Myslb

ho rs ke

Ge

Ob

va cho tou Bla

ova ym Jeron

a koteln

rov a

c.l. r.

ga

n

ickova

Obcve

baue

Masve niste Resve

Buben

Hriste

da

tav

lni

Po

Hus

vle

ven

z

dlo

ny

Zel

sv.Janu

zna

Kobli

sti

ho

name

ovske

Malin

umeni

a

vsk

a mat.skol

uzska

Franco

ka

avs

e nic at Vr

Re

ho

a rov

a ack Kov

ho

bu lo va

ure Ch

Ch ar

a

at M

er

ka

ol

a

Olomoucka

a Cernovick

Pe

vk tru

e

ga ga

r.

nice Trz

r.

gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar.

ov ral ap

y

V.K

va nko Jira

ova nym Jero

..7

va ro ng

Je

Ze

eh o

sk

ck

a sk

le

Gymnl.l.

Tabors

Sam alov

Jilkova

n te enis stav

Ve

vil.h Parko

rampa

Ob gar cho gar . t . gar .

Hrave

a

sk a

Cer

Kamenna ctvrt

Uvo

Kamenn

Men

dlov

. o nam

atk

va Leitnero

Uhe

ctvrt Kamenna

a

rsk

ero

Kri

Husova

trh

Parnas

i

Orl

kostel

ska

Jan

lem

ad

div

a

rat

tisla

Bra

la

zakl.sko

ka

uzs

nco

Fra

va

uto

rha

Jug osl

la

zakl.sko

kova

orskeh

rova a

a

mat.skol

ka

lovic

Krid

ecn

Porici

skola

Kop

Svr

Svratka

zakladni

Kopecna

Petrov

Zelny

kasna

va

yko

sar

Ma

ska

orit

Min

Koblizna

vo divadlo

Maheno

Dum

ove poliklinik

Dopravn

i inspekto

Policie

ska

couz

Fran

va

uto

rha

Me

ka

avs

osl

Jug

Zubateho

a

Tab

vicka

ova

enn Kam

Uvo

bo

zi

Porici

Kridlo

a

cho

Pru

ska

tov

Pos

a

Koblizn

ora

Dv

eni Osvoboz

rak Ho urazova ice nemocn

a mat.skol

Me

ova

blik

Ho

Vranovska

ov na

Mas

ci

llic

Ta

bre

Vaclavska

Soukenicka

ov

ci

Porici

a Kridlovick

Stu

a

Petr

Tr

Pori

Vaclavska

edni

Bes

Hybesov

a

posta

ka

lovic

Krid

Hybesova

Beho

Pori

a

tk

ra

Sv

rici

Po

ikov

o na

a

eh

nam.

sv.Petra

a Pavla

a katedral

Petrov

biskupsk

Marie

radnice

rako

Dvo

va

va

rako

Dvo

sady

Za

ice

nemocn

ice

ova

div

Kla

blik

Ho

ova

ka

Syp

otni

va

lovo

Mend

a

a Panny

sv.Krize

Stara

dni

va

yko

sar

Ma

P.Marie

a

kov

a

vsk

tisla

Bra

Francouzska

ice

nemocn

nemocn

detska

ova

blik

pa

Ho

Sle

Tr

ska

. o nam

inov

Hybesov

kaple

Peroutkova

a

nsk

Pa

zeti Nanebev

lem

ad

div

va

kavarna

Zemano

ove

rak

Ho

detska

ova

fert

Hel

ka

avs

osl

Jug

utova dni

bar

Ry

z

dlov

Vodni

ska

brnen

Staro

a

cov

Pa

a

nsk

Koblizna

kostel

TÝM 08

Men

dni

Vo

Husova

Biskup ska

Me

nam. ody

Svob

ka

uits

Jez

itska

Jezu

Jez Za

Mil

ady

ice

nemocn

Hel

ova

fert

ova

fert

Hel

Jana Svobody

Plyn

Pl

niko

Zed

vni

vni

sta

Vy

ce

restaura

Hus ova

Vodni

y sady Denisov

kup

Bis

ska

enska

Starobrn

a nsk

a u sv.Jakub

a sv.Jakub

hotel

kostel

veltova

Koliste

parkovis

te

ova

ub

Tra

detska

nsk

y

va

Kopecna

nam.

ika min Do

ske

lova

Roose

Kude

ova

Traub

Ant. Slavika

va

no

obra

a

veletrhy

vskeh

ma

Svitav

ske

To

Star

Hlink

ela

Ves Jirchare

la sv.Micha

ka

TAV VYS

hova

tav

Brnenske

nico ka Annens

rovo Siling nam.

kostel

ske nikan sti name

Domi

ups

skola

ka

Annens

radnice

ska

Bisk

zakladni

nov

ska kar

Nova

Ce

Jakub

va

Annenska

Leitne

a

Pe

Pe

ela

Ves

arsk

u sv.Anny

Bes i edn

Kopecna

ska

yta

Skr

Ce

ka

Pek

ice

nemocn

a

ecn Kop

onal Internati hotel

Avion

se

Koz

kostel

Pel

P.Marie

Fakultni

ova

va

hotel

ens

rska

Pellico

ska

sv.Toma

a

sel

Peka

Ce

kostel

Meco

klaster

ova

zeti

Pekarska

trid

Pellic

Slavia

sti

Janacko

ove

rak

Ho

vo divadlo

ady

Mil

8.rijna

ejni

Nanebev

RS

Pellicova

Hlidka

hotel

name

veltova

Koliste

Rad

pivovar

z

ska

Pivovar

a

a

erk

Spilb

ni

lnic

So

ni

lnic

So

vske

Mora

Roose

Koliste

lova

nam.2

Ra

Veletrzni

ni

Veletrz

lars

Kot

a

sta

esov Tom

Vy

Uvo

na

ova Sch

nsk

Sladov

hrad

JAMU

sti

ova Jost

name

sti

Kude

8.rijna

i

ky Hlin

Uvo

ni stanice

transfus

cova

Pelli

um

ova

vske

name

sova

Barto

Behounska

Hlinky

o

ice

Pek

ova

Pellic

muze

lni

Udo

a Jost

a

dlov

Bran

Mora

vske

o

Hilleh

nam.2

Ant. Slavika

M

Cern

Hlinky

va

va

eloto cka

Zluty kopec

Jiriko

nemocn

Pe

ustav

Uvo

ova Tryb

o

nskeh Kome nam.

VEDECKA

Mora

Ras

cky

o

Capku

deh

a

nam.

zirk KNIHOVNA

Koliste

kova

Jerab

Luza

a

neck

i

oln

nop

Cer

iste Rum

Vinarska

bino

va

vico

Bar

Helc dni

onkologi

Kou

sti

JE

Tvr

inovo

Zerot

STATNI

a

a

Behounska

name

KOLE

ovo

o

deh

Tvr

alova

ni

Udol

AL

sov

SLOVAN

Ma

HOTEL

Pan

Roub

ni

ova

Jost

enskeho J.A.Kom

kostel

va

nico

Kou

HOTEL CONTINENT

a

sov

Ma

lars ka

ho

neck Luza

bne

ka

tovs

Vank

nova

Udol

Jas elsk a

eri

Vev

a SKOLA

Cih

RS

Dro

e

Mahe

Udolni

a

elsk

Jas

ova

HUDBY

DIVADLO

cka

Bot ani

rska

ice

ela

Jera

ova

hen

Ma

ova

trh

eho

Gork

eri

Vev

MALE

nic

Kou

sbor

Cihla

rose t.Ja

tr.kp

nemocn

Ves

Mahen

eho

Tvrd

Capk a

nick

va

a

Obil

a

elsk

Jas

SPSE

ART

Husuv

KINO

a neck

Luza

ho

Koz

alo

z

lova

Uvo

Zachov

lekarstvi

trida

a

soudniho

Udolni

Zachov

Ustav

ka

Jiras

ckova

a

dov

raz

Go

a

olsk

Sok

nemocnice

ni

ova

Groh

aka

Nov

Vseti

a

eho

a fak.

univerzita

Filozofick

va

Masaryko

a

zdov

Gork

eri

Vev

ova

nic

Kou

Cihla rska

stavitelstvi

a

talov

Gora

Uhra

ova

nic

Y

POLICIE REPUBLIK

CESKE

cka

ani

Bot

ova

res

Bu

Zeleznicni

Ople

Rouba

a

Uvoz

Udolni

ova

Udolni

trida

ova

Groh

Jana

eri

Vev

SKOLA

Kou

a

kov

Tuc

SOUD

NEJVYSSI REPUBLIKY

CESKE

ova res

Bu

ka

Ces Ve

ichov

Udolni

o

eho

Gork

Uhra

kova

Gorkeh

ova Groh

Jana

ska

tlar

Ko

ka

lars

Kot

bne

a

unsk

Heinr

tri

Uhra

eri

Vev

Jiras

Groh

va

esti Nam

o

Nerudo

cneh

va

ka

VUT

Bra

Uvoz

ova

Jana

Kone

SKOLA

a

cov

uni

ska

tlar Ko

ka

Vsetickova

Udolni

Zizkova

eri

Vev

Ko

Tu

kova

va

oub

va

Udolni

eri

Vev

ick

Pos

Roubalova

va

Udolni

stavebni

tan

va

eno

ova

VAAZ

a

kov

Ziz

fak.

ova

nik

rad

Zah

NKY

LUZA

Dro

8.rijna

rch

richo

Hein

CESKE

eri

Vev

ka

cirs

Hrn

ka

lars

Kot

ska

nyr

ska

nyr

relec

Le

a

nric hov

Udolni

Y

hov

a

A

ka

lars

Kot

Sok

ska var

i

Dre

Pio

Pio

Ces

Hei

tan

kas

lni

Udo

VED

A FAK.

Capko

Ces

ni

VUT

a

hor

vi

Kra

sslo

Re

UNIVERZIT

a

kov

VA

MASARYKO PRAVNICK

Ryb

AKADEMIE REPUBLIK

eho

ka

ols

Zavodn

ska

Sm eta

var

a

Dre

kova

Slova

VA

Hrn

ka cirs

ka

cirs

Hrn

a

Ziz kov

eri

Vev

h rovyc

vsk

ka

ka

.Curie manz

Kri

zko

cirs

ton

ins

Nam.

o

Hrn

nov

Sm eta

a

trida

Udol

dilny

ri

vskeh

nov ka

nabre

zi a Svitav

ikov

uits

ka

Veve

Jiriko

ov

atn

Poho

Pavlik

skola

Jiras

a

inov

a

Bay

Ras

kov

Jaros

tr.kpt.

Kam peli

ero

arto

Jose

ova

Arne

i

letova

ick Moz

Helce

va

Vach ova

Helceletova

a

vel

ho

Mil

d

Kab

vars

Sm eta ins

ka avs Sum

Sa

ske

tan

a

kov

a thov

Uvoz

Kri

ikov Novobranska

Kriz

p

zko

Priko

vsk eho

dni

Nov

arsk

a

trida

Bee

ky

ikov

fan

Ro

Hlin

Lidic

a

tov

a

rt

op

Stinn

ctv

Vlh

a

pa

arsk

An

ton

Merha Sou

Ryb

Lidic

ka

va Suk ova

ack

nin sk a

tope

Sva

Stoj

a

anov

o

Kla

ska

tov

Ma

ec

kop

Vsetickova

Ryb

am enna

a

na

Pivo

va

a

sov

Pivovarska

Sm eta

zirk

a

va

a

zni

Bo

ndl

Kou

nico

Vlhk

letr

ka

Svi

m en

dova

a

Ka

Hvez

Pl

Ve

cha

nam .

Val

ovo

s

Me

dla

a

virs

lidl

nov

ack

Be

kova

are

Bo

nov

Bay

Me

ero

tiho

Lid

a

tov

vel

Mare

Lid

Me

ka

va

Ypsilan

Bar

va

Vra

eso

o sady

ni

Hyb

Tuc

kov

a

TÝM 07 ep

Kov

ni

e

ose ose Meninska

luzska

ack a

Nadvor

cka

na

ova

ani

Mas

Leitner

va

Svitava

Svi

va

avka

Jaros

Ro

Bezrucova

ka

Pastrnkova

cho

Napl

ov

a

tou

a

ma

Bla

Kov

ucov

Koze

Kov

Bezr

Sa

avka

a

trid

Svitava

a tr.

tr.kpt.

Zve Svi

Pre

Napl

tav

Svi

nesk

va

e

e

ho

dni

va

Ren

odo

Jaros

list

Pre

cho

a tr.

Sch

tr.kpt.

Ko

ka

p

ubs

a

.rijn

Jak

Helf erto

Priko

ne

ova

o sady

tou

Bla

nesk

Ko list e

ed

Be

Str

a

8.rijna

Va

a ov sk

la a asko inn rav rod Mo

Nezamyslova

Svi

Ren

Tkalcovska

Zve

Husova

Lid

Pric

Ziv

ke

ho

a

trid

Zivots

rs

rske

a

Geislerova ho

Dvo

pol

rno

icka

ickeh

vka

Zam ecn

Vrchl

Pona

Dominikanska

icka

keho

Sady

ni

rska

ni

Sady

VA

a

Pet

Pric

ska

ka

Jan

ickeh

ni

va

y

Pon avk

no

Sad

Vrchl

a

ska

nam.2 .28 nam

Jez

nam.2

ka

TÝM 06 uits

eho

ady

Drobn

Star

Jan

a

as

i

zova

dn

i

jl

Jana Svobody

Cejl

ni

no

as

Nove

va

Nove

klo

vr

Nove

Kren

Orl

Kun

Po

Orl

Prik

la

i

a

Nek

va

Orl

Durdakov

ke

mo

Uhelna

rha

li

Po

Or

a

vac ska

Uhelna

dova

Hvez

ots

Benesova

Durdakova l

Cern

y

Novobranska

in

Novobranska

ni

Spitalka

Cej

opol

Spitalka

Benesova

Ra

Let

a

cka

ska

en

cka

ga r.

bo

rs

ka

ova

r.

Jilk

Ta

ovo ask . Kar nam

ga

be Bu

Re

a rov ho

ov

a

ud

ob

IT O an M

Ch

ga r. ga r. ga r.

ga r. ga ga r. r.

ck ni

Sto

st

dl.

Sto

pu

ska

Kl

ov

a

a

dc

Po st

po

d

Kl

ho

et as

nko

va

r. ga

la sko

Jira

dc

d

1 ol

arb

Sk

Ch

Z

d

ho dc

ho

PO EX a ov

al az m Vy

il. is

po

po

ulo

r.

lbi

ga

Ba

ne Ko

r. ga

ke

ho

NA AR KR

lec Ka

CU

o eh cn

8i 98 ,9 u, m So gy

va

Bo

nov

Mirova

lza

a

o keh ovs . gar Skork

va

O

vicka

Ce

Huso

vac

ova Eim

Koliste

Koliste

ch

ch

Pradla

y

Dorny

Na luka

lco

a

gar.

Sto

en

kova

iny

stav

Ch

ova Jilk

te

ud

ka rs bo Ta

ga

r.

enis

ob

ov

a

ni

Br

Hu

Olomoucka

sko

va

na as

a

vy rso Ty

ostavb

T

Nov

A. A. KV DR

cn i

a ov ick iks M

Vi

le Ka

vi rst

gar. gar.

gar

ska rav Ost

i

KO

Rs S. HA

HA

Nezamyslova

.

ck

DU

LI

ad

NA

ys .T mnik dy po . M sa dr

o eh

va

st

a

Vranovska

Pradla

o

va

ulo

pu

a

Pastrnkov

eh

arb

O

va

Sle Sle

mo

ka

a

sk

ov

Ch

ic

ni

opol

ak Sla va

os

lov

y

mo

R

Vaclav

Vlhka

Cern

in

Kl in

Sla

Rosicka

ova

no

ka

Svit

Spitalk

ava

a

Samalova

Spitalk

hov

Cel

va va

Stepans

Ne

a

cko

gar.

Kl

Spitalk

nabrezi

ov

alo alo

Cyrilska

Kl

os

jsk jsk

Cyrilska

pac Zam

r.

Ponavka

cho

va

no

Ste

a

ja ga

va

Spitalk

Hop

a

y

Vo

a

so

Cechynska

Cejl nsk

Bay

os

M

Cechynska

kova

rk va

are

pa

Cechynska

a

M so

Ste

ka

acka

ko

Mr

va

. gar . gar . gar

KO

RS

lza

nov

a

Kotkova

Bo

N.

M

rk

Pa

TA

gar. gar.

o eh sk ov ork Sk

mo

Sla

rs

nikova

va

zko gar. gar. gar. gar. gar.

ov

ist

e

iks

ick

a

va curo Van

r. ga

ov

il.e Rs VS

Cernovick a

i

EO M

A PT

atri

to

va

cka

zido

lova

ebn

a

Hu

sko

Bolzanova

lec

odcu

va

ste Ko

l

er

Jam bo

a

cn

rov

ise

a

ga Bo

oj

Hr

a

s

ov

. ce

riv

TR PO

v.

Vin

icn

i

va to na oz

Olomoucka

Krausova

Krausova

Krausova

Krausova

g gar.

Bori vojo va

Tovacovskeho

Turgenevova

va sko Hu

restaurace

r. ga

PO Lt.

Jilkova

Bolzanova

r. ga gar.

o eh sk ov ork Sk

Olomoucka

r.

FA R N I U De R matske AD t. skohris ly te

a orsk Tab

a

olsi a op ov

dp

N

skPO a sk L.

Po

M at

a tov na oz Hr

keho covs

itov

Tova

y hrb vsk

ova Jilk

Nezamys

Mirova

chi psy

. gar

PI

na oz Hr

ov duch Dom

Vinic ni

a

va

va

ko

Mr

Bu gar. gar. gar. gar. gar.

lov

Ko

Koper

sno va

are

no

.

kova

Krenova

va

nico

gar

Buz

ka

ja

gar

ek

rs

Vo

lan

aci

va

Kou

yc

Du

Ko

Bot

hr

Ro

Sp

Dornych

Pod Pradl

. asf

ho

va

Mo

ek

ke

ino

va

a

a ov an yc ov l.l d.ITl VOa. OZepr

lan

vs

we

nko

ov N

.

co

ne

opol ni

ok

Du

va

Je

va

ok yc R

ova

icka

an dl

Tom ask

de

Kul

a Tom ask

ero a

icka

dov

Sta

Kul

neho

gar.

ok

O

va

no

Kr

D

ca

To

m

dc

po gar.

te

a

.

m os

d

a

ho

dov

ov

an

gar

ar

Za

e

ist ov a rk ov Pa Pech

ky

ok

Durda

ok

Pe

Kr

ska

R

Pe r. ga r. ga

ste

kova

KV

a

hri

ustav

iste

ov

ch

k.

Durda

B.

FE

pis

va

so sil

a

na

Bay

pa

A.

ov

ch

re

nov

A

av

Vra

IN

Uz

Drob

ho

dc

Ch

ov

Ste Sle

d

ho

gar

gr

kov

san

Ry

AL ES

a

ai

erova

dc

ov

hw

Gebau

ni

po dk

Sc

Kuldova

ova

Sle

ll

Krok

vyzku

a

Ce

po

.

a

Sle

Ga

va

Merh

d

ldo

Svitavske

ho Blo

Sa

a

te s.

M i l.e

Stinna

skola od

TA

pin

dkh ho Cuo bcth Opo

d

Fili

mny

o UH

ho

Stara osada R

PI

PA TA

ske

rampa po

pin

va

Fili

K.

LE

ho

autov

.

Sv

Ce sp o.s. sil. Oebu

va

Ob

ko

ho

lu

ske

op

pin

at do

Fili

Materska so

ske

jdo

ova

a

Ga

Gajdos

ka Jeron m.za - m. s ymov -s

aj

dc

er

G a

ov

Gajd

ika

ka dl.bem. t.

ola va

vc

gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. bet.

sk so

Se

CS Brn D osev

ola

ak ara

gar.

i sk

Ot

gar. gar. gar. gar. gar. gar.

dn jdo

a

Spacilova

kla op

osov

Spacilova

Za

NA LI e N AT LILA IN AL AAZE PRCH O

r.

Turgenevova

Ste

a N

ga

Cornovova

Stre

sk

asf. gar. gar.

goslavska

er gar.

at

M r.

Strakateho

ga

gar.

r.

ga

Cornovova

r.

RS

ga

bu a

lov

gar. gar.

va

la

sko sko la

lco va

lco va

Kr tav a

E.

dni

a

ena Lom

va

rino tav a

Svitava

waig rova

do

onin ska

Mas na

trska

etrs ka

Dorny ch

Klas ters

i

Plotn

Pl otni

otn i

ni ta

Prizova Prizova

Plotni

ni ta

Vlh ka

Kol iste

Koliste

fska

ova

aryk

Mas

lna

Muz

Nadrazni

Herspicka

Hers picka

dan ka

elo Grm va va

elo Grm

Nadvorni

nov

a

Vidensk

a

Vide

nska

fan

L.Konec

ne

rska

Kamenna

Kamen

na

trida

Pelikova

Bot

ani

cka

Cap

kova

VA

Benesova


TÝM 01 MArkéta lukášová | Vladimír fialka | josef piják | roman prachař


MOZAIKA SVITAVY 1

TÝM 01 MArkéta lukášová | Vladimír fialka | josef piják | roman prachař

1 úvod

2 topografická mapa

3 ortografická mapa MOZAIKA SVITAVY 1 topografická mapa

MOZAIKA SVITAVY 1 ortgrafická mapa

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

16 model

15

17 model MOZAIKA SVITAVY 1 model

INTROVERT

EXTROVERT

19 koncepční mapa MOZAIKA SVITAVY 1 koncepční mapa

18 vize MOZAIKA SVITAVY 1 model

MOZAIKA SVITAVY 1 vize


TÝM 02 david kudla | vojta jemelka | petra soukalová | daniel gerčák | michal just | radek toman


Srdce města Brna se rozprostírá mezi dvěma řekami, které se na jižním konci slévají do jednoho řečiště. Moment spojení, setkání dvou toků s odlišným místem zrodu, s odlišnými zkušenostmi, z jiných krajin, vody jiné konzistence se sliji v jedno jsoucno. Soutok je dramatickým momentem v životě řeky. Již tu není Svitava a Svratka, ale jsou zde obě v jedné podobě. Na opačném západním konci města se nalézá přehrada respektive jezero těsně před vstupem Svratky do města. Rozlehlost vodní hladiny, příznačná vlhkost vzduchu, zvláštní klid vody, nikoliv řinoucí se voda v korytu řeky s mnoha peřejemi, ale zklidnění a naprosté zpomalení života. Není snad náhodou, že zrovna do těchto míst jezdí Brňané ve svém volném čase relaxovat a odpočívat. Nejde o pestrost nabídky na břehu přehrady. Jde o samotnou sílu jezera, bytostně nás přitahující, kolem něhož až následně vzniklo mnoho dalších doplňujících aktivit zábavního průmyslu. Podobně je tomu u soutoku Svitavy a Svratky. Tento přírodní moment spojení nás přitahuje ke stálému vracení se do těchto míst. S nadsázkou lze říct, že jsme nalezli odpověď na otázku developeru obchodních center, kteří si lámou hlavu nad tím, proč zrovna místní shoping mall je tak úspěšný, ač je daleko hůř dostupný než například jeho konkurent při Vídeňské ulici. Nejde zde o skvělý koncept obchodního centra, nebo o různorodost nabídky zábavního průmyslu (mezi něž nakupování beze sporu patří), ale o využívání místní přírodní síly, která nás neustále láká svou výjimečnosti, kterou mohou pouze přírodní bytosti vnímat. Svitavské rameno ovšem má na svém opačném konci před vstupem do města taktéž výjimečný přírodní útvar. Nejedná se o klidnou hladinu, nebo místo spojení, ale o místo osamění, tedy ostrov. Jedná se o největší ostrov na toku se jménem Cacovický. Právem se domníváme, že podobně, jako již popsané dvě přírodní formy řeky umí přitahovat lidi, tak území obklopené vodou je stejně silné a skýtá stejný potenciál neustálého volání člověka k opuštění středu města a k pobytu v těchto místech. Náplní na tomto území nemůže být nic jiného než opět zábavní průmysl, čímž se doplňuje magický trojúhelník, v jehož těžišti leží centrální část města. Tři větve umožňující obyvatelům sídelního útvaru relaxaci a trávení volného času. Konkrétně zde umísťujeme Lunapark, jako odkaz na Coney Island (pra místo zábavních parků). Ostrov jako osamělé místo vymezené vodou k prožití nevšedních zážitků na horských dráhách, které nelze zažít na prosté pevnině. Navrhovanou funkcí zároveň doplňujeme rozlehlý místní průmysl, představovaný teplárnou a nákladním nádražím. Předepsaná věž pro nás znamená pouze podpůrnou konstrukci pro obří ruské kolo (parafráze dřívějších zdejších mlýnských kol) neodmyslitelně patřící k lunaparkům, jehož směr cílí na soutok a osa kola směřuje na hráz přehrady. Jsme přesvědčeni, že Cacovickému ostrovu nic násilně nepřisuzujeme, ale pouze objevujeme souvislosti, které byly zde již dříve vtisknuty, což dokládá i devadesáti stupňový úhel mezi soutokem a jezerem protínající se v umísťované věži na ostrově.


TÝM 02 david kudla | vojta jemelka | petra soukalová | daniel gerčák | michal just | radek toman

1 úvod

2 analytická skica

3 analytická skica

4 širší vztahy

5 profil

6 panorama

7 alej

8 těsná kolonie

9 řeka

10 kocept - širší vztahy

11 Olympie

12 Prigl


13 ostrov - vymezené území

14 Coney Island

15 Brighton Pier

16 výškový bod - ruské kolo

17 orientace kola

18 plán

19 těsná kolonie

20 proměna těsné kolonie

21 korekce zadání


TÝM 03 Lucie Datinská | Alena Karasová | IVA KŘíkavová | Ondřej Fabián | Jiří Kolomazník


Striktní obdélník vysekl území, kde se řeka Svitava ještě vlní v přirozeném neregulovaném korytu a stýkají se zde dvě urbánní struktury. Víceméně repetitivní síť blokové zástavby Husovic a volnější struktura s jednotlivými domy sledující křivolaké ulice Maloměřic, jenž se dále na sever pomalu rozpouští do volné, takřka luční krajiny Cacovického ostrova. Krusiálními místy podněcující naše úvahy jsou jednak nemilosrdný řez silnic přes dnes komicky vyznívající Tomkovo náměstí a dva na sebe hledící, leč nikdy fyzicky nepropojené břehy Svitavy. Místa dle našeho úsudku potřebují navzájem protichůdné řešení. Zatímco na Tomkově náměstí je třeba se zastavit, či alespoň přibrzdit, nábřeží je nutno propojit a nechat dál plynout cestu. Proto na “náměstí” umísťujeme vzrušenou vertikálu jako symbol zastavení, která dotváří radiální kvazi náměstí a zdálky zve k návštěvě a snad i aktivaci místa ve smyslu městotvorném. Proto také Svitavu překlenujeme klidnou horizontálou představující neutuchající pohyb a pokračování přeseklých cest. Oba prvky by se následně dali, ať už opticky či fyzicky, propojit a mohli by sloužit jako dvě stanice lanovky, skladiště aut, přístaviště či obří sušák na prádlo. Leč přeneseme-li se přes tyto veselé úvahy, je možné, že pouhým vložením vertikálního a horizontálního prvku na daná místa, lze docílit k jejich aktivaci a zlepšení prostředí do budoucna.


TÝM 03 Lucie Datinská | Alena Karasová | IVA KŘíkavová | Ondřej Fabián | Jiří Kolomazník

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

3


13

14

15

16

17

18

19

A TO JE VŠE PŘÁTELÉ


TÝM 04 JANa závodná | Lucie kotková | lukአklinkovský | ALice boleloucká | lucka látalová


TÝM 04 JANa závodná | Lucie kotková | lukአklinkovský | ALice boleloucká | lucka látalová

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Plynoucí čas 2003 - 2013 skupia č .4 Jana Závodna, Lucie Kotková, Lukáš Klinkovský, Alice Boleloucká, Lucka Látalová


13

14

16

17

15

konec prezentace

děkujeme za pozornost


TÝM 05 lenka rezbáriková | frantiŠek dlabáČ | lukአpecka | Štěpán zatloukal


TÝM 05 lenka rezbáriková | frantiŠek dlabáČ | lukአpecka | Štěpán zatloukal

1

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

4

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

7

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

10 zeleň sa “derie” von

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

2

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

5

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

8

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

11 Svitava

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

3 areál Zbrojovky

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

6

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

9

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

12 linky MHD

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal


13 významná zeleň

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

16 nový uzol

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

19

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

14

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

17 navrhnutá voľná plocha

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

20

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

15 uzol

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal

18 poloha veže

lenka rezbáriková | františek dlabáč | lukáš pecka | štěpán zatloukal


TÝM 06 Petr Bílý | Miroslav Gebas | Pavel Deržmíšek | jaroslav Sedlák


Určení ohniska Nalezení důležitého bodu v území. Existence jezu, který dodával vodu do Svitavské strouhy, jednoho z nejdůležitějších náhonů Brna, který určoval rozvoj jihozápadně od historického centra. Stavba věže právě v tomto bodě a zvýraznění jeho důležitosti. Věž přebírá funkci jezu a svým natočením reguluje průtok vody. Věž se stává zároveň lávkou přitahující lidi. Věž stojí v průniku starého a nového koryta v místě výrazného narovnání nového toku. Plochy v území Věž dělí území na čtyři řešené plochy. Navržení nového ramene řeky v zátopovém území při levém břehu. Rameno leží ve stopě původního koryta a odevzdává plochu vodě, zeleni, odpočinku. Diagonálně s tímto prostorem druhý menší park. Zástavba na pravém břehu řeky okolo obchodního domu se zahušťuje a otevírá. Protější pevná struktura rodinné zástavby zůstává. Náplň věže Věž by měla sloužit jako variabilní prostor, umožňující různé náplně poplatné době a potřeby.


TÝM 06 Petr Bílý | Miroslav Gebas | Pavel Deržmíšek | jaroslav Sedlák

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15


TÝM 07 Martin Klimecký | jakub Kopec | miroslav Matějka | václav Slovák


Úvod Naše území zcela vyplňují dva výrobní areály významných strojírenských podniků. Na západním břehu řeky Svitavy je to sídlo firmy Šmetal, na východním pak Siemens / Alstom. Je pozoruhodné, že právě v tomto úseku je tok řeky Svitavy nejblíže centru města Brna, přesto celá oblast dodnes slouží výrobní funkci. Popis lokality Továrny v průběhu 19. století zcela vyplnily volný prostor, který zde byl k dispozici. Z jihu je ohraničen historickou trasou ulice Křenové, tvořící do ranného středověku hlavní přístupovou trasu do města Brna z východu. Ze severu prostor uzavírá trasa jedné z nejstarších železničních tratí na území Brna (trať ve směru na Prahu). Území je tedy v severojižním směru jednoznačně vymezeno liniovými prvky, které přecházejí tok řeky Svitavy. Naproti tomu vymezení území ze západu i východu je, vzhledem k struktuře města, značně neorganické: obvod továren přetíná linie mnohých ulic, které znenadání končí plechovou ohradou uzavřeného areálu „zakázaného města“. Zatímco od západu k továrnám přiléhá vícepodlažní bloková zástavba činžovních domů, od východu se již jedná o periferii dělnických řadových domků předměstských čtvrtí Juliánov a Židenice. Návrh Nahlédli jsme jen zběžně (jelikož více to ani nebylo možné) do života uvnitř „zakázaného města“ továrního areálu. Ten nás překvapil svojí živostí, bezpečností, dokonce i kvalitou zpracování venkovních prostor. Život uvnitř továren je zkrátka vitálnější, než na většině ulic v jejich bezprostředním okolí. Přesto je patrné, že v areálu obou továren se nachází oblasti, které jsou jen velmi málo využívány (výroba je již nepotřebuje). Zde zejména spatřujeme potenciál pro změnu: navrhujeme v maximální možné míře propojit „světy“ uvnitř a vně továrních areálů – otevřít tedy brány a umožnit, aby se oba světy mohly vzájemně ovlivňovat a doplňovat. Potenciál tu jistě je – žádané volné prostory v centru města, či služby, které by využívali „obyvatelé“ obou „světů“, jako například. V neposlední řadě navrhujeme propojit tovární areály navzájem - přes řeku. Možné a žádoucí je rovněž podpořit rekreační potenciál řeky Svitavy a jejích břehů v této lokalitě. Součástí naších úvah je návrh umístit objemu 80 x 16 x 16 m na dno řeky – vznikne tak 80 metrů hluboká proláklina vyplněná vodou, jedinečné místo přímo v korytu řeky. Tajemná hlubina, kterou je možné nalézt a prozkoumat.


TÝM 07 Martin Klimecký | jakub Kopec | miroslav Matějka | václav Slovák

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

18

19

20


TÝM 08 zbynĚk musil | tomአRŮŽiČKA | daniel markov | andrej turČan


SOUČASNOST Území nepříliš vzdálené centru města, leč naprostá periferie. Moc se zde toho neodehrává, lidé, vlaky, auta a cyklisté projíždějí bez zastavení. Je zde spousta bariér – vlakový násep, čtyřproudá výpadovka, nepřívětivá řeka, uzavřený a zanedbaný areál bývalých jatek. Bariéry dělí území na 4 samostatné celky. Území je těžko prostupné mimo kapacitní komunikace. Současná řeka - neatraktivní, rovná jako pravítko, hluboce zaříznutá do terénu uměle vybudovaným regulovaným korytem; spíš kanál než řeka. Přirozené ohnisko v místě křížení řeky, výpadovky, železnice a cyklostezky, poblíž jatek. KONCEPT Současné bariéry jako příležitosti pro rozvoj území. Jednotlivosti propojit ve fungující celek; jedna a jedna je víc než dvě. NÁVRH - MOŽNÝ SCÉNÁŘ ROZVOJE Povinný výškový objekt – ohnisko rozvoje č.1 – záměrně umístěn doprostřed periferní kaše. Druhé ohnisko rozvoje tvoří nová železniční stanice budoucí příměstské dráhy. Mimoúrovňové provedení překonává výpadovku. Vzniká nová osa rozvoje území mezi ohnisky; prochází areálem jatek a je téměř souběžná s řekou. Areál jatek se v tento moment stává silně atraktivním územím. Je zachován jeho uzavřený charakter dodávající mu jistou výlučnost. Může se proměnit v tržnici stejně jako ve školní areál. Rozvoj území přesahuje hranice areálu, rozpíná se směrem k řece a podnítí vznik nových mostů a lávek. Násep na druhé straně řeky je zrušen a obytná zóna se konečně dozví o existenci řeky ve své blízkosti. Řeka zde nemá sílu definovat charakter území. Výhodně umístěná nová ohniska městského života vedoucí ke vzájemnému propojení jednotlivých částí území mohou zásadně přetvořit stávající periferii na plnohodnotnou součást města. Řeka zde plně závisí na dění na jejích březích.


TÝM 08 zbynĚk musil | tomአRŮŽiČKA | daniel markov | andrej turČan

1

2

ZBYNĚK MUSI L TOMÁŠ RŮŽIČ KA DANIEL MARK OV ANDREJ TURČ AN

NADĚJE PORÁŽKY PORÁŽKA NADĚJE MOZAIKA SVITAVY

4

3

MOZAIKA SVITAVY

8

MOZAIKA SVITAVY

6

5

MOZAIKA SVITAVY

8

8

8

9

7

MOZAIKA SVITAVY

8

10

MOZAIKA SVITAVY

8

MOZAIKA SVITAVY

8

MOZAIKA SVITAVY

8

11

MOZAIKA SVITAVY

8

8


12

16

13

14

MOZAIKA SVITAVY

8

MOZAIKA SVITAVY

8

15

MOZAIKA SVITAVY

8

MOZAIKA SVITAVY

17

MOZAIKA SVITAVY

8

8


TÝM 09 klára Hrivňáková | veronika Křístková | Jiří Markevič | radek Štefka | adam zezula


TÝM 09 klára Hrivňáková | veronika Křístková | Jiří Markevič | radek Štefka | adam zezula

1

2 analýza

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15

16

17

18

19


irovo Mojm

. nam

trid

ova

ske

ho

esv Pod

rov Dob

uka

topl

Jadran

Sva

kino

ova

ha

Cec

Jun

a

va

ano gm

kov

Vac

skola

ack

Slov

a

insk

Slo

Slo

ka

vins

or

or

MS

VAAZ

hriste

Fibi

cho

va

restaurace

Sel

epo

ka

ods

ka

vins

Cho

dsk

a

ods

ka

ka

o keh

sins

Pta

ikov

fan

a

Pta

sins

o

keh

Sta

nko

Ste

a

Pal

Ch

Myslin

ods

ka

Ch

ods

ka

a ikov

a

fan

ikov

atn

Kab

ka

cirs

tivni nistra va budo

nice Ryb

k

ZDS

va

k

Trtilko

nice

Ryb

ova SES

a.s.

dvur

kolna

gar.

kolna

gar.

nko

va

dvur

ova

ova

Lili

rcis

Na

Zvo

dvur

Krizikova

gar.

a

cov

sat

staveniste

staveniste

dvur

Selsky dvur

restaurace trafo

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

hala

neho

Drob

vyrobni

garaze

garaze

garaze

garaze garaze

Krizikova

garaze

kalo va

garaze

garaze

Tris

zni

Okru

Fiso

garaze

va

garaze

garaze

garaze

ustav

chemickych

va

garaze

zarizeni

garaze

Erbenova

hotel

Vyzkumny

garaze

kalo

Tris

garaze

Krizikova

garaze

hriste

Dro

JMPn.p. BRNO

R.S.

o

va

Tris kalo

ova

Fis

RS

a mat.skol

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

Haskova a mat.skol

garaze

olni

nop

Cer

Bie

garaze

blo

va

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

zni

Okru

Slavickova

rampa

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

Brozikova

Ze

popel.

me

de

rampa

a lsk

mat.

rampa

parkoviste

skola

skola

skola

ska edel zem

olni

ka Vyso

nop

Cer

Krizikova

zakladni

ova

Milen

vaz

ova nik

va

blo

Pro

Bie

mat.

ani

ho

povst

nske

niho

narod

nam.

Slove

zni

Okru

skola

a

rda kov

Du

Ze

cekarna

skolni

sklady

zahrada

me

de

a

skola

icka lesn

dum

lsk

Vyso

ka

kulturni

Fugnerova

jesle

a a

a zov

P

SN

va

Kriziko

zdrav.

bazen

cho Mu

Les

va

ky vni Tra

ova nik vaz Pro

stredisko

detsky

la zakl.sko

nam.

MANA

nick

ska a

Sta rda kov

a

Du

rampa

rampa

nam.

dvur

Okruzni

ovo

Halas

ede Zem

lska

a zov Lu

a

dlov

Ben

mat.

Tesla

Les nick

a

a

rda kov

Du

a

dlov

Ben

Fugnerova

skola

Bazen

trafo

Alesova

kotelna

Mu

nko

va cho

y vnik Tra

a

dlov

Ben

Sladkova

Sramkova

tor

konzerva

Tanecni

DABR

Le

Jm

Stre

rtov

ni

Sta

va

nko

Ste

Tab

or

Lu

rda kov

Du

ovo

Halas

trafo

a

Nezvalov

hriste

popelnice

Zdr

aha

a lov

ova nik vaz Pro

a

dlov

cekarna

va no ma To

Fugnerova

Krizikova

Heleny Malirove

Ben

va

o

leh

jed

Nezvalo

Arbesova

mat.skol

a

Ne

ede Zem

Vol

a ikov ejn

lska

a

Jezkov

Sladkova

hriste

Jugos ka

nic

lavska Les

EDIA AUTOM Skoda servis

Okruzni

Nejedleho

a

cov

Sev

Alesova

va halo Zdra

y vnik Tra

nova

Fugnerova

SCHR

a

ADKY ZAHR

OVY EBER

lska

kova

Slad

ede Zem

nikov Volej

nova

Matho

Hans

stan. SCHELL

cerpaci

mat.skola

o Pospisilova

man

Okruzni

Poliklinik

a

Sramkova

sluha samoob LUCINA

Blazkova

a samoobsluh

Pro

nic

ka

ka

Jugoslavs

Les

va niko vaz

staveniste

gar.

garaze

garaze

garaze

garaze

Heleny Malirove

garaze

Zdrahalova

gar.

Krizikova

ATRA

Telecom

RS

trum

gym.cen

gar.

Mathonova

Alesova

Venhudova

a

nnov

sma

Han

isi

Zat

va

silo

spi

Po

Travniky

garaze

garaze

garaze

Arbesova

sklad.plocha

Heleny Malirove

hriste-asfalt

Nejedleho

dilna

gar.

trafo

Barvy

Fugnerova

va hlidko Tesno

trafo

popel.

LEFRO

hriste

pisek

hriste

tova Helfer

Travniky

popel.

popel.

hriste

popelnice

gar.

popel.

Zdrahalova

Venhudova

staveniste

vodojem

popel.

popelnice

popel.

gar.

gar.

kova ohlid Tesn

Maskova

Merhauto

va

tova

Merhau

garaze

gar.

gar.

vodojem

popel.

gar.

garaze

garaze

hriste

Studena garaze

jesle

ikova Provazn

kotelna

garaze

garaze

garaze

mat.

skola

RS

garaze

gar.

garaze

gar.

gar.

hriste

gar.

garaze

garaze

garaze

garaze

vac

gar.

na

dila

gar.

gar.

Slezakova

nik

Pisec

garaze

Marie Majerove

Holubova

de

Stu

Vodni

Lozibky

garaze

Hla

ova

Venhudova

Tis ska

nov

ka Syp

i zdravotn stredisko

gar.

Horejsi

hriste

gar.

dvur

v

Tisno

i stredisko

zdravotn

hriste

gar.

ova

Jilemnickeho

Sypka

ka

garaze

garaze

gar.

gar.

gar.

gar.

gar. gar.

hriste

Trebizske

MS

ho

Kohoutova

Pisecnik

Pisecnik

Marie Majerove

garaze

Pisecnik

Holubova

va prumyslo a Stredni chemick skola

Musilova

garaze

Vyhlid

ova Provaznik

garaze

Lieberzeit

VSZ

garaze

gar.

koleje

Brno

gar.

hriste

gar.

ova

Elgartova

Slezak

Lozibky

hriste

gar.

ka

Vy hlid

gar.

Halkova

is

Mostecka

Svitavska

Jilemnickeho

autoserv

a skola matersk

Musilova

Pisecnik

OMEGA

Lieberzeit ova

jsi

kostel Nejsvete

Kulturni

srdce

stredisko

Pane

a skola matersk

Lozibky

Musilka

Elgartova

Buchtova

Mostecka

Repu

nam.

bliky

Halkova

skola

Brno

va

ova

Zlatniky

ova

ova

VUES

Brno

s.p.

Svitavska

trolejbus

doprava

chnicke

gymnazi

ka

y

Elgartova

um

name

Repu

sti

Halkova

bliky

ar Milch

pozarni

Provaznikova

posta

Sk va

Gargulako

Halkova

bratri

ka

Sob esic

Mrstik u

ovo Tomk

a

sti

Svitav

name

tenisove

kurty

skola zakladni

Va

va

ka ars lch

bratri

Mrstik u

tenisove

hriste

kurty

ova

Kaloud

Provazn ikova

Horymiro

Ricni

Hamry

a

Svitav

kurty

kurty

Valchars

Ricni

tenisove

tenisove

skola

Hamry

zakladni

a itav Sv

ka

Svita

zova Fran

va

a

rk

a

gar.

hriste

Provaznikova

mat.skol

namesti

Kopernikova Hra

Les a

nick

Spo

ni

rtov

Tab

is

te

gar.

M.K

unc

gar.

gar.

Dolnopolni

Borky

Slamenikova

novostavba

NA

d

Tisn

DIS GEO RTS

Sady

ove

gar.

FE

Ro

cka

Zid

la

Kmochova

Svabenskeho

enice

a

ov sko

rampa

a

itav

Sv

Kmochova

Ob c. s

. hr

- mly

n

Borky

Slivova

Svetla

e

St

ar a

ovist Park

r. mik So lab ukr kr. . or. i

Cejkova

Ko sm ak Um ele

Na bo r.

a eck

va

Had

Svetla

Peco vatelska

a

ovsk

DY

a

ov

va ho lo di oon.bc lkle Veze

Spo

gar.

rtov

ni

Stre

Ch

ods

ka

or

ova

Ch

Kou

nic

or

Tab

stavb

Pa

Selska

Novo

Kosmakov

Cejkova

ovo Prosk sti name

Proskovo

TEPLAR

ska ran Ob

bro

os ad

va ekodvur

a

unc

ove

RS

sklad

Par

a

ov

Ko sm ak

g.

g.

Materi

g.

iste kov

t tes As

MA.l UZ.l.VA

l.V DIS

Ma...VAst sk...

Touskova

Ha zbrsic icsska

oviny sber.sur

last Chemop

mer.sta

nice

a tav Svi

Cejkova Lek..VAstes Ort..VAs dum..V pro..VA

M.K

TRAFO

Slamenikova

Svit

Kmocho

ava

va

Svita

Mlynske

g.

g.

g.

g.

15xgar.

g.

nabrezi

g.

16xgar.

g.

g.

15xgar.

g.

hriste

g.

AT

sauna

TARNA

FEROM

CEMEN

g.

ska ran Ob

g.

niko g.

g.

Vi ni cn i

Podsednicka

a Svitav

ZA

M.

sil

F. Sk

au

co

Sv

ni

Svitava

ve

ov

a ato plu ko va

Ko

va

Ces ka

do

RE

S.

po

st

co

a

ve

as

ni

.sk

Vi ni cn i

r.

au

ga

F. Sk

m pr

ova

va to ky Ro

Kulk

ovaci

Pa

nadra

rk ov is te rk ov is te

Pa

iste kov

zar oba Aut

Par

seraz

Ba

lbin

ov

m pr

a

Ko

zi

va

itov

Babicka

r. ga r. ga

r. ga r. ga r. ga

r. ga r. ga r. ga r. ga r. ga

do

Hrb

Mlynske nabrezi

r. ga

Podzimni

Ba

lbin

ov

a

Svitava

ova

elektrote

SOU

doprava

DPmB

trolejbus

DPmB

Dacickeho

zakladni skola

tnik esic

va

Svita

Ujez

dy

lha

a

Svitava

de

Sekanino

zvlastni

VUES

s.p.

Koh out

Slezakova

Zla Sob

hriste

y

Radk

ova

Breh

Fau

Kmo chov

ra oh

bne

SATN

trni

ZAVO

JANA

SVER

MY

Pod

ebr

Pal

dsk

Cho

a

a

dsk

Cho

Kos

dsk

Cho

a

Tab

or

CH

ova

or

ova

nic

Kou

lup

Tab

mat.skol

a

Svitavska

garaze

gar.

gar.

detske

y

tnik Zla

cova

Hlava

va

Hlavaco

a

Hlavacov

kostel va sv.Vacla

Kulk

ivan Skr

k

OLSKA KRALOVOP

gar.

dvur

cekarna

ova

Drin

Brozikova

Fillova

posta

a

Vaculikov

Milenova

hriste

lova Dem

A

ho cke upe . alo nam

nice

Ryb

Krizikova

gar.

ova

Lili

garaze

Ko

Slavickova

hriste

Milenova

va

CSD

Ve

SKOL

CH

va

avs Sum

veh

a

ikov

fan

ka avs Sum

Ste

a

a

kov

sac

Klu

DNI

kov

a

sklad

kov

a.s.

SOU

dvur

gar.

a

Vaculikov

Ant

sac

OLSKA

KRALOVOP

SOU

e a.s.

materialu

Kralovopolsk

hutniho

ova

Lili

gar.

Dri

a nov

domku

staveniste

rodinnych

ova

zik

hriste

Bab

Klu

ka

avs Sum

a.s.

Krizikova

Sklad

Drinova

gar.

Bro

parkoviste

ska

Sta

epo

cka

OLSKA

KRALOVOP

hriste

a

cov

dvur

rodinnych

staveniste domku

popel.

hriste

Ant

Sel

inov

azli Dom

INOV

ROUS

Krizikova

hriste

garaze

garaze

rozvodna

sat

Ko

dvur

ste parkovi

Obzor

a

ala

va

ka

Kri

Ste

zlic

DY

koupaliste

rozvodna

gar.

a

pradeln

bazenek

nov

rala

ZAVO

koupaliste

SOU

Kalin ova

gar.

gar.

Mestska policie

plastika

Okruzni Fillova

Ibse

ene

ma

ka

UP

a

kov

bur Cim

pece

mladez

gar.

garaze

garaze

entrum bezbar.c casu volneho

ala

Do

ma

zlic

a

trid

Do

ova

ssig

Rei

sko

i stredi

socialni

postizenou

a

hov

gar.

sklipek

garaze

garaze

garaze

va

blo

skolic

ZSS

ustavu

telesne

a

Hlo

gar.

gar.

gar.

a.s.Brno

garaze

garaze

garaze

golf

miniatur

va

sac

brad

veterinarni

veterinarni

hala

zahradnictvi

pro

staveniste

lkov

gar.

ova

zdik

Hvo

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

a garaze

garaze

Loosova

hriste

Blazkova

va

va

or

skola

skola

vyrobni

skleniky

pece

gar.

Trti

dvur

Teplarny

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

icov garaze

a

nov

TJ Start

ZS

um gymnazi

icko

Bab

epo

ova

brad

Tab

Vysoka

a

trid

Vysoka

beh

hala

Krizikova

skleniky

socialni

a

mat.skol

sopa

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

a garaze

kov garaze

garaze

garaze

garaze

garaze

Ibse

Brno

icko

lova Dem

Klu

ack

Sel

veterinarni

Hru

vyrobni

a.s.

pece

OLSKA

socialni

Ustav

hriste

ova

zdik

Hvo

balkon

garaze

garaze

garaze

ton garaze

garaze

garaze

hriste

TJ Start

mko

U garaze

garaze

a

a

Loosov

tho

or

skola

o

o

a.s.

ustavu

KRALOVOP

zahradnictvi

hriste

detske

gar.

garaze

garaze

garaze

garaze

ick garaze

a

nov

mat.skol

Ibse

parkoviste

kova

va

Tab

veterinarni

Vysoka

keh

tins

Hos

va

iano

Flor

OLSKA

KRALOVOP

ova

Krizik

nka

Kocia

kova

Blaz

Ma

vska

va

or

Tab

hova

Ch

skola

a

inov

slav

a

cov Mili

a

cov

Mili

hala

telesne

Trtil

skola

ska

An garaze

bet.rampa

benz.pumpa

Bre

garaze

Vysoka

va

ino

Pes

Vele

o

vyrobni

a.s.

pro

va

zdik ova

Hvo

gar.

balkon

trafo

tho

Ma

Tab

Fibic

icho

hna

a

nov

or

ho

ova

rova

Ska

Mototec

a

nov

garaze

ka ods

Ch

ske

rov Dob

keh

lcic

hala

OLSKA

KRALOVOP

pece

gar.

garaze

sklipek

terasa

a

va

nko

Tab

Zavodni

va

ino

Pes

va

ano gm

Jun

Che

vyrobni

nadrz

socialni

a

Trtilko

skl.

Hlohova

Jezkov

Bre

Jugosla

Tab

a

Chal

ova

vodni

Ustav

mladez

ka

garaze

kov

gar.

skaly

club

balkon

Disco

novostavba

va

Hloho

skala

va

Fib

Safa

Merkur

ky

dum

ack

eho

veterinarni

kov

va

sti

nadacni

Jos.Chaloup

oupk

Krizikova

hriste

postizenou

U Antonic

Trtil

gar.

hriste

gar.

garaze

dvur

gar.

gar.

garaze

garaze

va

riko

name

vo

slavo

Rosti

hotel

ova

oupk Chal

skola

a

trid

skola

ho

Vac

skola

isova

Mojz

ack

eho

Vysoka

ske

rov

Dob

kino

skola

sti

materska

name

staveniste

va

icho

Fib

gar.

parkoviste

Polana

Merhautova

or

irovo Mojm

ova

gar.

gar.

zakladni

ad

Tab

zvlastni

a

tova

Mala

ikov

Kriz

slin

My

iso

Div

garaze

gar.

garaze

gar.

garaze

gar.

vka

>

garaze

Divis gar.

Pona

---

garaze

ova gar.

garaze

gar.

garaze

Dri gar.

Loosova

a gar.

cekarna

a cov

zni

RS

sat

Okru

Loosova

Ko

garaze

Jur gar.

Loosova

a

Loosova

nov gar.

gar. gar.

gar.

ova

Brozikov a

drev.rampa

Na

rcis

Loosova

Triskalov

a

rampa

zastresene

la Piky

mat.skol

ni

a Piky

ruz

eral

Ok

dvur gar. gar.

Gen

LEDERER

i

Piky rala tr.G

ene

potraviny

uzn

novostavba

Okr

Janouskova

icova

Novotneho

Jurkov

SNP

popelnice

Novotneho

icova

Halasovo nam.

Novotneho

Neje

Jurkov

ova

a

osk

ick

cekarna

ton

Merhautova

An

Krk

Seifertova cekarna

U

Haskova

ova

ava

a

gar.

mat.skol

Sra Janouskova

slin

ka

Kocian

Kartouzska

nera tr.Ge

hriste

Krk

travnate

ova

Pflegrova

tova

ova

Brech

Merhautova

parkoviste

osk

Pflegrova Pfegrova

Studena

Haskova

i

uzn

Okr

Krk

osk

garaze

dleh a

terasa

Krk

gar.

Merhautova

garaze

Svit

zastav.

elska

ka

Okruzni

trafo

V domcich Zemed

cekarna

ova

Seifertova Merhautova

gar. gar. gar. gar. gar.

va

Vy

garaze

garaze

na

Penzion

Rotalo

garaze

Klid

gar.

Pisecnik

hlid Kohoutova

staveniste

va

tova

Novacko

Brech

olni Dolnop

te

osk Krk

stavenis

va Novacko

staveniste

yjov Skr

institut

va

icky

arska

metrolog

Valch

Cesky

ni nabrezi

Na kopcich

Merhautova

sklad

cov Sev

novosta

Obran nab

kolonie

Sportov

ska polni

arska

elska

Obran Dolno

zahradk

Zemed

traf.

Tisnovska

Svita

Cacovicka

i

Vranovska

Valcharska

uzn

Sevc

Jugoslavsk

mlyns

Okr

lni

ho

garaze

garaze

garaze

vba

va

Do

lno

po

a ka trida

My

ack

na Macka

ova

ado

Antoni

Pal

lavska

va

Pal

va

ova osk

a

dov

can

Rotalova

eno

novosta

Tisnovska

a

trid

Pal

Jugos

bne

Rotalo

eho

odo

a

trid Sch

a

dov

can

a

iank

a

inov

Tisnovska

Kos Tisnovska

eho

ska

ack

Pal

eho

Vranovska

Sla

vba

.

novosta

Vranovska

vice Caco

Kohoutova

Selska

Franzova

vy

va

Ma

B.

vba

Novackova

Bar

Sla dko

kov

va

Vranovska

ado Vranovska

Pode a

ky

sicka

Rotalova

Erb

r. ga

novosta

i

vba

Netusilova

a

trida

eho

ebr

Vranovska

Pod

Vranovska

ova

a

inov

a

Myslin

Kos

va Novackov

a

Novackova

a

Netusilova

inov

Husovicka

Piky

Dukel

va

vni

a

Tra

tov

hou body

Ko

Novackova

Rovinka Husovicka

uzo

ska

No

rtin

Cac Svitavske

va

nabrezi

Kos Kle

nabrezi

Svitavske

a Svita

Svitav Dukels

va

cho

nabrezi

Boz

ete

Hr

Svitava

cekarna

trida

a

n

inov

ky naho

Kos

Svitava

Kocianka Kotero

Dukelska

inov

olni

Kos

Dolnop

Pode

olni

a Dolnop

nka

i

Kocia Kle

rez

Koc aro

garaze

Ba

gar. gar.

gar. gar.

gar. gar.

gar.

Vrbi

gar.

outo

Koh

POT.aNAst

gar.

va

va

ka Svitava

ovic vo

icka Baarovo

Sobes

Skopalikova

Cacovicka

Res.kNAste

gar.

va

Skopalikova

gar. g.

gar. g.

gar. g.

Div

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar. novostavba

g.

parkoviste gar.

g.

gar. gar.

g.

gar. gar.

g.

gar. gar.

g.

gar.

Divisova terasa

g.

a

isov dvur

g.

gar. dvur

g.

gar.

ni

g.

gar.

ruz

Ok

Bie

g.

va eno g.

Mil g.

garaze g.

cekarna

g.

gar.

jed g.

Ne g.

garaze g.

o g.

leh g.

trafo

g.

Mickova

g.

garaze

Mickova

g.

y nah nsk

g.

bet.rampa

Cacovicka

va

garaze

vicka

aliko

garaze

Caco

Skop

mly

Slivova

garaze g.

ho g.

Nej g.

va g.

staveniste

va

g.

cekarna

dko

g.

rtova Sla

g.

cekarna

g.

gar.

Seifertova g.

Sobe

Lozibky

Vrbi

popelnice

sicka ka

g.

garaze

esic

g.

edle

Sob g.

garaze

g.

garaze

g.

Loosova

Seiferto ka g.

esic esic

g.

Sob Sob

g.

garaze

Sobe ka

esic

g.

garaze

Barvy Sob

g.

te

g.

stavenis

g.

avba

g.

gar. g.

gar.

g.

gar.

g.

ova

cht

ka gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

gar.

g.

popelnice

ova

g.

Mick

g.

ka

g.

esic

g.

Sob g.

on

g.

novost

ka

g.

gar.

Cacovic

g.

a g.

tav

Svi

gar.

i

Taussigova

garaze popelnice

me

Sei popelnice

i

Ols

Odbor. Smisene lek. psyor. zbose

i

va Plize

Ols

Taussigova

Vresova

ZU

dy

va

Ujez

to

mlynsky nahon

ky

garaze

Franzova

Ro

a

Zakor.il..s

ka

a

Franzov Tesna

ov

Ols

ava gar.

in

Franzova

Svit

Svato

uz

Barvy Olsi

va

NA

KASAR

el

Zazmol

nzo

AM

i

Fra

AU SP TO O TE RT

ska

Sel

in

i

va

uz

Zazmol

Razuso

el

garaze

Selska

Karlova

M

Obrans

Karlova

a

Cihelni

KASARNA M

i hora

mn

Bre Po

dzi

ova Kulk

ova

fert a

Razusov g.

ov

erto Seif

Ctv g.

in

Seife

y

hor

Karlova

uz

jova

Selska

el

Fryca sova

M

Frycajova

Razu

a

va

Razuso

NA

KASAR

ol

Ujezdy

va

Barvy

ery

lko

Faulhabrova

Svatoplukova

sk

g.

a

g.

sk

ky

er

CSD

at

Kulkova M

Hru

Ku

g.

r.

bin

ga

a Hady

Babicka

Jarni

Kulkova

sov Kra

Ro

to

va ky

Zajec

Zimni

Hradiska

Kulk ova

r. ga r. r. ga ga r. gar. r. r. ga ga r. gar. ga r. ga r. gar. gagar. ga r. gar. ga r. gar. ga r. va no ga an um Sa

vin ch

asf. isteP Parkov asf.te arkovis

pluko va

sluzb a

Koper nikova

ilo va

y nah nsk

mly on

Svita va

Huso

Rotalova

Mer tova

hau Mer

Merha utova

Jugoslav ska

Jugoslavs ka Jugoslavs

lova Dem

cka

sni Zam

Les nick

tr.G y

Pik

erala

tr.Gen

Erbenova

sklipek

Dro ho

I STAD ZIMN ION

gar.

gar.

gar.

Trtilkova

ni

rtov

Spo

dni

S

gar.

gar.

VaK

dni

A

Vni

SOU

nko

Sta

va

admi

Spo

E

ORN ODB

Sta

va

nko

S

STRE ISTE UCIL

ikov

fan

a

Bot

ani

cka

Podzimn

i Svitava

ryjo

va

Svitava

Balbin

Hady

ova


T

hen

ova

Voronez

2

Zlu

hova

trafo

eho

ty

a vystavy

vskeh

Gro

a

hotel

Voronez

Uvo

z

Sc

ho

van

ec

z

y kop

dlov

z

a

Vinarska

Vinarska

. o nam

Kri

zov

Tomesova

na

en m

Ka

a

ens

Vid

ka

y

ad

hr

no

Vi

tri

h bra

nyc

An

ice

ocn nem

a

Krizova

Krizkovskeh

Lerc

sova

a Vojtov

Polni

Zahradnick

srd

Uvo

Ryba

a

i

Poln

zni

dra

Na

ka

efs

Jos

Uzka

tel

Brno-hla

vni

nadrazi

Grandho

CD

co

Tes

CD

U

ta

ni

Tr

a

zk

ner

Ker ova

a

tk

ra

Sv

a

nsk

Mly

Tr

ni

h

ta

va

no

yc

rn

Do

Kre

Spalena

ka

Skorep

a ov al st Ko

h

ka ic os R

a

ni

ot

Pl

ark on Zv

Krenova

Mlynska

Dornyc

ona

Fer

i i az

ve dr

so na

bu to

dn au

tre Us

ka

rat

Sv

ka ar on Zv

Dornych

Mlynska

rna

Tepla

cha

Reznicka

vo ano Suj . nam

Krenova

Ra dla s

U vlecky

Si

ro

Zeleznicni

ka

Jana Sv

Si

ro

ka

RS

y

zavod

ke oravs Jihom eticke energ

Cejl

Reznicka

Cejl

Mlynska

Stavebni

ch

ny

Dor

ni

ep

as

dn

Po

s

dla

Ra

Plyn

nsk

a

ka ar on Zv

Pl y

ska ck

Komarov vle

otni U

ova Kren

Komarov

ska

Spesna

ens nar

ka

Dorn pna

rs ka Ko ma rov

Hus ova

ova

top

wein

Sva

Jene

a ark

na

Mas

y ahon n nsk Mly

ych Kono

Zv

on

Mlynska

ova

Ho

a koteln

Kren

a kov strn Pa

na

zi

i

e

retn

myslov Pru

stavby

Ply

Tkalc ovsk a

Hlubna

icka

ice

Zabrdov

a nemocn

Vojensk

Mas

bre e na sk rov ma

ska Ko

ch

ny

Dor

nabrezi Svitavske

Mlyn

P.Marie

a Brno

trnko va

sky rav mo masny Jihomysl pru

Pas

retni Laza

Va nic kov a

Sam alova

a koteln

a koteln

skola

zakladni

skola

Schw

va

zka

aigro

Pora

lazne

retni Laza

rova

Sch

Hod

sk a

lni

Po

Hus

llico

Ha

vle

S

ka Svrat

a sv.Josef

kaple

e

eti

poc

Vranovska Val

vzeti

kostel Nanebe

Zbrojovk

waig

Op

Porici

CD

Na

dra

zni

ova

sty

Ba

aryk

fska

Mas

Jose

kostel

Olivetsk

ho tel kos vrnene oskarie Nepp.M

CHirana

l

Laza

dovic ka

retni

Sch

Sobot

a kov

a

jtov

Vo

lni

Po

Svratka

ny

nska

Magdale

tiska

sv.Mari

Fran

kostel

ska

kan

hore

l

Cej

Cej

Tkalc ovsk a

Zabr

Laza

na

Mas

Vojtov

n stadio

ola

l.sk

zak

kostel i sv.Krize

Nalezen

e nam.

sty

Ba

Hybesova

Kapu

cinsk

rska

tina

va

ntis

Fra

na

t magistra Brna mesta

a mat.skol

er

sti

Brno-sev

mest.ca

ska

urad

islav

Brat

Bratisla

Jana Svobody

vska

et

milo

olda

eop

zni

dra

Na

Reduta

Kve

ka

efs

Jos

Kristus

i

eln

ad

Div

sti

ho

a

vsk

tisla

Bra

Policie ddeleni

obvod.o

kova

Spol

op

ter

i

Poric

Kridlo

vicka

trh

ska

orit

Min

ska

Jan

umeni

name

ovske

Dum

Malin

skola

kova

Spol

at

Sv

zi

i

Poric

ny

Zel

sv.Janu

zna

Kobli

lem

ad

div

i

Policiereditelstv mest.

i zakladni

specialn

a mat.skol

kova

nabre

vicka

Kridlo

Husova

trh

Parnas

i

Orl

kostel

ska

Jan

Za

tisla

Bra

a

vsk

a mat.skol

uzska

Franco

ova

Kolis

klas

tel sv.L

kos

zak

kal ovo

Ba

RONDO

Petrov

Zelny

kasna

va

yko

sar

Ma

ska

orit

Min

Koblizna

vo divadlo

Maheno

a

rat

la

zakl.sko

ka

uzs

nco

Fra

uzska

Franco

Jugoslavska

Auerswald

va

Travnicko

rino

ven

Men

a

Uvoz

ola

ova

l.sk

Svratka

Hus hala

ka

vic

dlo

Kri

Kopecna

radnice

ska

tov

Pos

a

Koblizn

a

kov

ora

Dv

eni Osvoboz

ove poliklinik

Dopravn

i inspekto

Policie

ska

couz

Fran

va

uto

rha

va

uto

rha

ka

avs

osl

Jug

la

zakl.sko

Zabrdovick

Sa

Kl

a

. gar

inn a

nsk

St

u

la i sko ladn ova ack Tuh

zak

va

Ku kle

Za skolo

Hla

ko di

ena

zn i

va ico

Tr

avr

va

Uz

malo

Olomoucka Olomoucka

a

Bube

e nic at Vr

Ce

ov

kova Tuhac

a

ho

e

rsk

va

jka

bu lo

Spo

Ch ar

a ov dik Hla

ska Tabor

Samalova

benzin.pumpa

Olomoucka

nabrezi vicke Cerno

vicka rno

a eln kot

Jilk

no

E.K ras

ekova Myslb

va nicko

lov ma

Cer

ova

Kriz

Kamenn

rezi

ka

a

Stara

dni

cho

va

yko

sar

Pru

Ma

va

rako

Dvo

va

rako

Dvo

Uhe

ctvrt Kamenna

Kamenna ctvrt

z

o nab

va Leitnero

a enn Kam

zi

ero

a

lovic

ecn

atk

rova a mat.skol

Krid

sv.Petra

a Pavla

a katedral

Petrov

biskupsk

Marie

a

nsk

Pa

P.Marie

sady

ice

nemocn

rak Ho urazova ice nemocn

a mat.skol

Me

Me

ka

avs

osl

Jug

Zubateho

a

orskeh

skola

Kop

Porici

zakladni

ova

Svr

Porici

vicka

Kridlo

Soukenicka

a Panny

sv.Krize

Koblizna

zeti Nanebev

lem

ad

div

a

vsk

tisla

Bra

Francouzska

ice

nemocn

ova

blik

Ho

Vranovska

a Mas

Tab

Porici

a

Kridlovick

a

Hybesov

kaple

Peroutkova

ov

Pori

Vaclavska

Stu

a

ska

brnen

Staro

a

cov

a

nsk

Pa

Petr

Tr

ci

ka

lovic

Krid

edni

Bes

Hybesov

a

posta

Vaclavska

Hybesova

Husova

Me

nam. ody

Svob

kostel

Jez Za

va

kavarna

Zemano

ove

rak

Ho

ice

nemocn

ova

div

Kla

ova

blik

Ho

la

zakl.sko

ov na

ci

bre

o na

a

eh

rsk

bo

nam.

ska

Biskup

Beho

Pori

Sv

a

tk ra

rici

Po

llic

Ta

lovo

Vodni

a sv.Jakub

ka

uits

Jez

itska

Jezu

veltova

Koliste

te parkovis

ady

Mil

detska

detska

ova

blik

pa

Ho

Sle

ka

Syp

Pl

va

Mend

Kopecna

y sady Denisov

ska

kup

Bis

a u sv.Jakub

lova

Roose

Kude

ova

ub

Tra

ice

nemocn

ova

fert

Hel

ka

avs

osl

Jug

Tr

ska

. o nam

dni

rovo Siling nam.

enska

a nsk ika

min

Do

Starobrn

sv.Micha

la

ske nikan sti name

kostel

Domi

kostel

hotel

Janacko

ove

rak

Ho

vo divadlo

ady

Mil

8.rijna

detska

ova

fert

Hel

ova

fert

Hel

dni

bar

Ry

a

dlov

Vo

radnice

ska

nam.

inov

Men

Hus ova

Vodni

Nova

Ce

ske

Jakub

veltova

Koliste

nam.2

ova

Traub

Ant. Slavika

va

no

Svitav

ske

ma

nabre

zi a Svitav

To

Jana Svobody

Plyn

otni

niko

Vy

vni

ce

ela

Ves Jirchare

a

a

veletrhy

ovsk

TAV VYS

Jirik

Zed

Veletrz

lars

Kot

a

vni

sta

Vy

restaura

ikov

skola

va

E IST

nico ka Annens

yta

ska

se

ka

zakladni

Pe

arsk

ka Annens

va

Skr

Ce

sv.Toma

Bisk ups

Annenska

Leitne

Pek

u sv.Anny

rska

Pellico

ela

Ves

Veletrzni

ni

esov Tom

sta

z

Peka

onal

Internati hotel

Avion

kostel

Roose

Koliste

8.rijna

Ant. Slavika

i

oln

nsk

y

Pel

P.Marie

Sok

nop

obra

Hlink

ova

zeti

ice

nemocn

ska

Slavia

hotel

sti

ka

Nanebev

Fakultni

nov

kar

Bes i edn

Kopecna

hotel

ska

ni

lnic

name

ens

Pe

a ecn

Kop

lnic

Ce

So

vske

sti

va

pivovar

olsk

z

Uvo

klaster

Pe

Pekarska

ova

Hlidka

So

ni

ova

Mora

a

sel

a

trid

Pellic

JAMU

Jost

name

name

Koz

kostel

RS

Pelli cova

ova

vske

vske

lova

Meco

tav

Brnenske

va

eloto Ra

ky

Uvo

na

ova

Sch

a

a

a Jost

a

dlov

Bran

Mora

Mora

Ras

ska

Pivovar

nsk

Sladov

Pellicova

o

lni

Udo

nskeh Kome nam.

VEDECKA

sti

Koliste

Kude

nam.2

Rad

Hlin

Uvo

ni stanice

transfus

erk

Spilb

inovo

Zerot

zirk KNIHOVNA

a

sova

Barto

Behounska

Hlinky

o

ice

i

Cer

Star

Hlinky

Helc cka

Zluty kopec

Jiriko

nemocn

hrad

ni

Udol

kostel enskeho J.A.Kom

a

nam.

STATNI

sov

o

Hilleh

a

neck

Luza

i

Vinarska

va

ovo

um

ova

Jost

AL

Ma

SLOVAN

Pan dni

Vank

Pek

ova

Pellic

muze

ni

Udol

Jas elsk a

eri

Vev

va

nico

Kou

HOTEL CONTINENT

a

sov

Ma

HOTEL

kova

Jerab

Behounska

ustav

Jas elsk a

a SKOLA

ka

lars

Cih

a

e

cky

Uvo

ova

Tryb

Udolni

eri

ova

HUDBY

DIVADLO

cka

ani

Bot

rose

t.Ja

tr.kp

neck

Luza

ho

ka

tovs

onkologi

Capku

o

trh

ni

Obil

Jas elsk a

eho

Gork

Vev

MALE

nic

Kou

sbor

rska

Cihla

a neck

Luza

ela

bino

va

vico

Bar

o

deh

Tvr

Kou

sti

JE

deh

Capk a

nick

name

KOLE

Tvr

Tvrd

eho

a

dov

raz

Go

Sok

nemocnice

ova

Groh

ART

Husuv

KINO

Zeleznicni

Ves

Jera

Ma

nova

alova

z

a

lekarstvi

a

eho

a fak.

univerzita

Filozofick

va

Masaryko

ova

nic

SPSE

Cihla rska

RS

bne

Dro

Pos

Roub

Uvo

Zachov

soudniho

trida

a Zachov

Ustav

Udolni

zdov

Gork

eri

Vev

Kou

cka

Bot ani

ova

res

Bu

stavitelstvi

a

talov

Gora

Uhra

Y

POLICIE REPUBLIK

CESKE

SOUD

NEJVYSSI REPUBLIKY

CESKE

ova

res

Bu

ice

nemocn

Koz

Mahe

a

Uvoz

ckova

ka

Jiras

Vseti

ova

Udolni

ova

Groh

trida

Udolni

Uhra

eho

Gork

Jana

eri

Jana

Vev

SKOLA

ova

a

kov

Tuc

aka

Nov Ve

ichov

Udolni

ova

Groh

eri

kova

o Gorkeh

Uhra

Vev

nic

Kou

ka

lars

Kot

a

VUT

Uvoz

ova

va

esti Nam

o

Nerudo

cneh

Jiras

Groh

Jana

Kone

ska

tlar

Ko

ska

tlar

Ko

ho

a

unsk

Heinr

tri

Bra

eri

Tu

kova

Ople

Vsetickova

Udolni

Zizkova

Vev

SKOLA

a

cov

uni

Ko

ova

nik

rad

Zah

ka

Ces

lova

stavebni

va

ka

Rouba

fak.

Vev eri

cirs

Hrn

Capko

Ces

ova

ova

Udolni

A FAK.

ick

tan

va

eno

Mahen

Udolni

a

Ziz kov

VA

MASARYKO PRAVNICK

ka

Kot

ka

lars

NKY

LUZA

bne

Dro

8.rijna

Roubalova

VAAZ

eri

Vev

va

VA

ka

lars

ska

nyr

ka

hen

hor

vi

Kra

sslo

Re

Pio

ska

va

a

ova

rch

va

richo

Hein

Kri

zko

nyr

arto

lov uba Ro

Le

hov a

nric

Udolni

Y

vsk

VED

hov

a

A

a

kov

UNIVERZIT

Ryb

AKADEMIE REPUBLIK

CESKE

eho

Pio

Ces

Hei

tan

kas

lni

Udo

h

rovyc

o

kov a

Ziz

Vev eri

.Curie

ka

ols

Zavodn

Kot

a

Dre

Sm eta

Dre

a

ska

kova

Slova

var

ka

manz

ka

cirs

ton

ins

Nam.

vskeh

nov ka

ska var

trida

ni

VUT

ri

ka

cirs

Hrn

Hrn

skola

Jiras

a

inov

Udol

dilny

Veve

Jiriko

Hr

nov

Sm eta

a

ova Tom ask

ikov atn

ero

Ras

Kam peli

Jaros

tr.kpt.

a

Bay

i

kov

Arne

thov

letova

uits

ka

Fe

rre

va

nsk

ro

Ku kle

a

a

Pre

as no

Kr

dni

E.

ov

gar. gar. gar. gaf.

Jilk

Va cla vko va

ekova Myslb

ho rs ke

Ge

Ob

va cho tou Bla

ova ym Jeron

a koteln

rov a

c.l. r.

ga

n

ickova

Obcve

baue

Masve niste Resve

Buben

Hriste

Re

ho

a rov

a ack Kov

ho

bu lo va

ure Ch

Ch ar

a

at M

er

le

a

Olomoucka

a Cernovick

Je

..7

Pe

va ro ng

vk tru

e

ga ga

r.

nice Trz

r.

gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar.

ov ral ap

y

V.K

va nko Jira

ova nym Jero

Gymnl.l.

ka

ol

Ze

eh o

sk

ck

a sk

Ve

Tabors

Sam alov

Jilkova

n te enis stav

Ob gar cho gar . t . gar .

Hrave

vil.h Parko

rampa

d

Kab

relec

ova

Poho

Pavlik

Moz

Helce

8.rijna

Helceletova

ick ova

ho

va

Vach

Jose

Pavlikova

ka

Pivo

va

vars

Sm eta ins

avs Sum

Sa

ske

tan

a

kov

a Bee

Uvoz

Kri

ikov Novobranska

Kriz

p

vsk eho

Priko

zko

trida

Nov

arsk

a

a

ova

ky

dni Suk

Hlin

Lidic

a

tov

vel

a

rt

op

Stinn

ctv

Cern

tav

nin sk a

tope

Sva

Stoj

a

anov

o

Kla

ska

tov

Ma

ec

kop

Vsetickova

nna

iste Rum

a

Vide

Ryb

me

pa

a

a

arsk

An

ton

utova Merha Sou

Ryb

ikov

fan

Ro Meninska

ack

Ka

a

na

Sm eta zirk

a

va

a

sov

Pivovarska

Lidic

ka

Bo

ndl

kova

are

Bo

nov

Kou

nico

Vlhk

zni

ka

letr

Vlh

Svi

m en

dova

a

Ka

Hvez

Pl

Ve

cha

nam .

Val

ovo

s

Me

dla

lidl

virs

ack

Be

nov

a

va

tiho

Bay

Me

ero

a

tov

vel

Mare

Lid

va

Ypsilan

Bar

va

Vra

eso

o sady

ni

Hyb

Lid

Me

ka

Ro ose

ep

Kov

ni

a

ack a

Nadvor

Tuc

kov

a

Mas

ova

cka

Svitava

Leitner

ani

na

avka

ov

a

Napl

ka

Pastrnkova

Svi

va

avka

ma

Pre cho

Napl

Sa

tou

nesk

e

ose

a ov sk

Va

la a asko inn rav rod Mo

Nezamyslova

Svi

Ren

Jaros

e

ka

tr.kpt.

list

ubs

va

e

Jak

odo

Jaros

Ko

ed

p

Str

Helf erto

Priko

Bezrucova

a

ni

luzska

Husova

Koze

Zve

Bla

Kov

a

Tkalcovska

Kov

ucov

va

Svitava

Svi

dni

va

Bezr

tav

Svi

a tr.

Sch

tr.kpt.

Zve

nesk

a

trid

Pric ne

Pre

cho

Ren

o sady

tou

Bla

a tr.

Be

ho

ke

ho

ni

Ziv

rs

rske

a

trid

Geislerova ho

Dvo

Ko list e

ova

pol

rno

icka

ickeh

vka

Zam ecn

Vrchl

Pona

Dominikanska

a

keho

Zivots

Sady

Mil a

ni

no

as

Nove

ni

rska

Pon avk

Sady

icka

Jez

VA

a

Pet

Pric

ska

ka

Jan

a

.rijn

ska

Lid

Jan

ickeh

ka

nam.2

uits

Vrchl

Star

va

y

a

as

i

eho

ady

Drobn

dn

i

.28 nam

Po

Orl

jl

Jana Svobody

Cejl

no

Sad

Kren

Orl

zova

la

i

Prik

Nek

va

Orl

a

ke

mo

Uhelna

Durdakov

vac ska

Uhelna

rha

li

Po

Or

Kun l

nam.2

y

Novobranska

in

Novobranska

Durdakova Cej

Cern

Spitalka

Benesova

ni

ots

Benesova

opol

Spitalka

Sto

a

dova

Hvez

Let

en

ch

ova Eim

Nove

va

Nove

klo

vr

st

Na luka

ska

ga r.

bo

rs

ka

ova

r.

Jilk

Ta

ovo ask . Kar nam

ga

be Bu

Re

a rov ho

ov

a

ud

ob

IT O an M

Ch

ga r. ga r. ga r.

ga r. ga ga r. r.

ck ni

ov

a

a

dc

Po st

po

d

Kl

ho

et as

nko

va

r. ga

la sko

Jira

dc

d

1 ol

arb

Sk

Ch

Z

d

ho dc

ho

PO EX a ov

al az m Vy

il. is

po

po

ulo

ga

r.

ne Ko

.

r. ga

ke

ho

NA AR KR

lec Ka

CU

o eh cn

8i 98 ,9 u, m So gy

va

Bo

nov

Mirova

lza

a

o keh ovs gar Skork

va

pu

dl.

lco

O

Ra

Ce

ovick

vac

Koliste

Koliste

ska

Sle

ch

cka

y

Dorny

gar.

Sto

a

Sle

Sto

en

kova

iny

Kl

stav

r.

Ch

ud

ka rs bo Ta

ga

te

ova Jilk

enis

ob

ov

a

ni

Br

Hu

Olomoucka

sko

va

na as

a

vy rso Ty

ostavb

T

Nov

A. A. KV DR

cn i

a ov ick iks M

Vi

le Ka

vi rst

gar. gar.

gar

o eh

HA

ska rav Ost

i Rs S. HA

DU

KO

gar . gar . gar

.

LI

ad

NA

ys .T mnik dy po . M sa dr

Nezamyslova

.

ck

va

st

cka

o

va

ulo

pu

a

Vrano

Pradla

eh

arb

O

Ne

mo

ka

a

Pastrnkov

sk

ov

Ch

ic

opol

ak Sla va

os

Cern

Cel

mo

R

Vaclav

Vlhka

lov

y

Sla

Rosicka

a

in

ka

va

no

Stepans

Pradla

Spitalk

ava

Svit

a

Samalova

Spitalk

nabrezi

in

Kl Kl

a

cko

gar.

Spitalk

ova ach

r.

va va

Cyrilska

Kl

ov

alo alo

Cyrilska

mp

ga

Ponavka

ova

a

cho

va

no

os

jsk

a

ja

Ste

Spitalk

Cejl nsk

va

nico

Vo

a

va

Cechynska

ni

rk

Cechynska

kova

M

are

pa

Cechynska

Hop

os

M

so

jsk

ka

y

ok

so

Ste

rs

Bay

ko

Mr

va

KO

RS

lza

nov

a

Kotkova

Bo

N.

M

rk

Pa

TA

gar. gar.

o eh sk ov ork Sk

mo

Sla

va

va

ko

Mr

zko gar. gar. gar. gar. gar.

Ko

va

va

va

are

a

sno va

Bu gar. gar. gar. gar. gar.

ov

ist

e

iks

ick

va curo Van

r. ga

ov

a

il.e Rs VS

Cernovick a

i

EO M

A PT

atri

to

va

cka

lec

ebn

a

odcu

Hu

sko

va

ste Ko

l

er

ga

olsi a

r. Bo

oj

Hr

a

s

ov

. ce

riv

TR PO

Vin

icn

Jam bo

a

cn

rov

ise

v.

g

Bori vojo

Tovacovskeho

Krausova

Krausova

Krausova

Krausova

Olomoucka

Turgenevova

va sko Hu

restaurace

r. ga

PO Lt.

Jilkova

Bolzanova

Olomoucka

r. ga gar.

o eh sk ov ork Sk

a orsk Tab

a

i

va to na oz

FA R op N I U De ov a R matske AD t. skohris ly te

dp

N

skPO a sk L.

Po

M at

a tov na oz Hr

keho covs

itov

Tova

y hrb vsk

Bolzanova

lova

zido

ova Jilk

Nezamys

Mirova

chi psy

. gar

PI

na oz Hr

ov duch Dom

Vinic ni

aci

on

no

.

kova

Krenova

Kou

gar

Buz

ka

ja

gar

ek

rs

Vo

lan

Sp

va

acka

Ro

Ko

Bot

hr

.

Du ho

Dornych

Pradl

. asf

ke

va

Mo

ek

vs

ino

nikova

a ov an yc ov l.l d.ITl VOa. OZepr

lan

co

we

Koper N

va

ne

ni

ok

To

ar

Je

nko

a

Tom ask

opol

R

ova

icka

ov dl

Du

ok

va a

icka

dov

Sta

Kul

neho

gar.

Kr

dc

po gar.

m

Durda

.

Ch

te

a

gar

a

m os

kova

an

yc

a

Drob

ho

dc

lov

Za

de

dov

O

Kul

d va

no

Kr

ho ca

hri

e ist ov a rk ov Pa Pech

ky

k.

ov

an

yc r. ga r. ga

pis

Pod pa

ok

a

av

ska

R

ov

ch

Uz

ustav

a

mny

ov

vyzku

iste

Pe

a

gr

Durda

B.

FE

a

ov

ai

va

so sil

ov

ch

dk

hw

Sle

ova

ero

Sle

A.

.

Sc

Kuldova

Krok

Sle

KV

Pe

ok

nov

A

ste

Vra

IN

na

kov

san

Ry

d

ho

re

erova

AL ES

gar

a

Gebau

s.

dc

ova

ov

Bay

po

va

Ste

te ni

M i l.e

ldo

Svitavske

d Blo

Sa

Ce

.

ova

ll

TA

Stinna

rhaut

Ho

ho

skola od

d

ske

dkh ho Cuo bcth Opo

PI

PA TA

pin

Stara osada R

po

Fili

va

ho

K.

LE

ske

rampa Ce sp o.s. sil. Oebu

ko

Ob

at

ho

Sv

ske

lu DU

pin

op va do

Fili

Materska so

pin

jdo

Fili

Ga

Gajdos

a

aj

ho

ika

ka Jeron m.za - m. s ymov -s

G

dc

po

er

ola va

vc

gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. gar. bet.

sk so

Se

ka dl.bem. t.

ola

ak ara

CS Brn D osev

i sk

NA LI e N AT LILA IN AL AAZE PRCH O

Ot

gar.

dn jdo

Ga

a

gar. gar. gar. gar. gar. gar.

kla a

ov

osov

Spacilova

Za op

Gajd

Spacilova

Ste

a

r.

Turgenevova

Stre

sk N

ga

Cornovova

ska

er

asf. gar. gar

at

M r.

gar.

ga

gar.

r.

ga

Cornovova

r.

RS

ga

bu a

lov

gar. gar.

va

la

sko sko la

lco va

lco va

E. Kr tav a

dni

a

ena Lom

tav a Slu

va

rino

Svitava

waig rova

do

onin ska

Mas na

trska

etrs ka

Dorny ch

Klas tersk eho

i

Plotn

otn i

Pl otni

ni ta ni ta

Prizova Prizova

Plotni

ka

Vlh

Kol iste

Koliste

fska

ova

aryk

Mas

lna

ejni

Muz

Nadrazni

Herspicka

Hers picka

dan ka

Nadvorni

elo Grm va va

elo Grm

nov

a

Vidensk

a

nska

fan

L.Konec

ne

rska

Kamenna

Kamen

na

trida

Pelikova

Bot

ani

cka

Cap

kova

VA

Benesova


Předvídané a nevyhnutelné

”Nebezpečně chybné by bylo veřit v uchování historické formy prostředí našeho života. Chybné je neuvědomit si rozdíly mezi předvídaným a nevyhnutelným. Hledat v předvídání, reagovat nejen na nevyhnutelné, uvědomit si reálnost světa a jeho vývoje. Měnit prostředí života vzhledem k našim hodnotám tradic, vrstvám a předvídání dalších v procesu vrstvení - stálého vývoje, který vždy zůstane nevyhnutelným. Zastavení času není možné, změna účelu je stále rychlejší, rychlejší je i vývoj vztahů.” IVAN KOLEČEK


2014

workshop Ivana Kolečka  

MOZAIKA SVITAVY ...chceme provokovat změny, předvídat, nejen opožděně řešit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you