Page 1

Franssons nyheter! Augusti 2013

5

Fr a n

ss

s – si n c e 4 19

on

u

ne

!

Yo

ar

e w orth

o

”Från den minsta, till den största” – vi kundanpassar din maskin! Vy över SCA Bollstasågens anläggning i Ådalen, med långsamtgående kvarn och tippbord för bränsleberedning.

Tunadal krossar allt motstånd! n Franssons har levererat en mycket stor kross eller kvarn till SCA:s sågverk i Tunadal. Kvarnen tar hand om allt s k bränsleavfall som kommer från sågverket vilket betyder att den sönderdelar gammal bark, vraktimmer, avkap, allt som inte går till pelletsproduktion. Bränslet går sedan till Ortvikens Pappersbruk för att tillverka ånga

till pappersprocessen. Kvarnen tar även in fastbränsle från andra anläggningar som man vill ha vidarförädlat.

Kapaciteten ligger på 60 ton/timme av bark med innehållande av storsten. Om något ej krossbart kommer in i maskinen reverserar kvarnen och backar ut det okrossade materialet. Enligt Sundfrakt som har hand om hanteringen finns det inte mycket som denna kvarn, kallad Destroyer, inte kla-

rar av. Motorblock och kamstål tycker den dock inte om.

Rotorn har lösa tänder som är svetsbara vilket sänker underhållskostnaderna till ett minimum.

Rotorn går endast med 30 varv, visserligen frekvensstyrd, men har en minimal effektåtgång. Motorerna är på 2 x 160 kW. Allt styrs av en PLC med funktionspanel.

Matningen sker genom ett lyftbord som är på hela 15 kvadratmeter och klar en skopa på 10 kub.m., vilket gör tillgängligheten på över 90 %. Bordet arbetar helt automatiskt.

Ljudnivån är extremt låg då bordet stänger mot ett inloppsstup så det blir helt tätt. Ljudnivån ligger på ca 70 dBa. Denna kvarn torde vara den optimala lösningen för många sågverk för att lösa sina restproduktsproblem utan att ta till stora mobila maskiner som oftast är dieseldrivna.

SCA ser ut att vara nöjda med denna typ av kvarn. Vi önskar SCA lycka till med den nya kostnadsminimerande tekniken och den minimala miljöpåverkan som kvarnen ger.

Bollstasågen i Ådalen! n Franssons har levererat en långsamtgående kvarn för bränsleberedning till Bollstasågen i Ådalen. Kvarnen står i anslutning till den nya pannan, för att direkt kunna leverera bränslet in i pannan. Kvarnen är försedd med en tippanording för containerflak. På sågverket finns det ett system med uppsamlande öppna containerflak som traktorhanteras. Flaken, som har blivit ett centrum för alla biprodukter förutom bark, kommer från olika platser av sågverket. Traktorn samlar upp de fulla flaken och placerar de senare i tippanordningen, som tömmer ned innehållet i kvarnen.

Utrustningen producerar 4-8 ton /tim beroende på materialtyp. Maskinen tål även okrossbara material. Den stannar då automatiskt så att inga större skador uppstår. Full fart med lastning av vraktimmer på Tunadals anläggning.

Vi är inte störst på marknaden, men duktiga på kundanpassade maskiner. Vi hjälper dig med dina speciella och egna önskemål

www.franssons.se

NYHET! Vi presenterar nya FRP-204 som river ner till 10 mm i ett steg, utan vattenkylning och specialrotor. Så välkomna till vår monter G28/hall 10 Düsseldorf Tyskland 16-23 oktober -13. Vi se s!

Krossen sätts i arbete.

Vy över vraktimmerhögar.

Phantom, den tyste och starke! n Franssons har levererat en stor kvarn till Castellon på Costa del Azahar nedanför Barcelona. The Phantom. Maskinen skall sönderdela lättfraktionen i hushålls- och industrisopor för att framställa sk RDF (Refuse Derived Fuel) i fraktioner på 30 mm, därmed erhålls ett homogent bränsle med högre värmevärde som också blir lättare att transportera och lagra än det ursprungliga avfallet. Detta används sedan av cementindustrin och ersätter olja eller kol.

prisar denna maskin: “Den är nobel, extremt lätt underhåll och fungerar som en klocka”, säger Juanjo som jobbar med denna maskin dagligen. Kunden är speciellt nöjd med att den hittills har sönderdelat alla material de har kastat i den, inget material har varit ett problem. Kunden är också överraskad att den kan sönderdela IBC behållare (intermediate bulk container) utan att behöva skära sönder materialet innan, och uppnå produktion ung. 4-5 ton i

timmen. Rotorn har så pass stor diameter, att den greppar ordentligt materialet.

Kunden har två stycken knivkvarnar sedan tidigare för RDF. Dessa är väldigt känsliga mot metaller och eftersom hushålls- och industrisopor innehåller väldigt mycket metaller, krävs underhåll 2-3 timmar dagligen av dessa maskiner. De har 5 st. metallavskiljare innan sekundärkvarnen, ändå går det in stora metalldelar. The Phantom är en långsamtgående

Kvarnen är 26 ton tung, har en rotordiameter på 800 mm, en längd på 3 meter och en hydraulisk påskjutare. Rotorn har 240 tänder som producerar mellan 15 och 19 ton RDF i timmen. De stora motorerna (2 x 160 kW) styrs av ett programmerbart styrsystem som kan variera varvtalet efter behov och olika material. Den nydesignade serviceluckan öppnas hydrauliskt och ger full tillgång till rotorn och påtryckaren inne i maskinen. Detta har varit speciellt uppskattat av operatörerna, som

kvarn, därmed mindre känslig mot metaller. Det var en av anledningarna till att kunden valde The Phantom, eftersom det var nästintill ett omöjligt uppdrag att rena materialet tillräckligt för knivkvarnarna. Nu behöver de göra underhåll endast en gång i veckan.

Vi önskar Niclas Larssson och gänget på Bollsta lycka till. – Frågan är om de malde upp den gamla trädgårdsmöbeln? Eller vart tog den vägen tro...

Detta är en av de största kvarnar som vi har byggt och vi ser en framtid i denna även när det gäller andra material som trä och plast. T ex i pelletsindustrin, där man kan ersätta dyra huggmaskiner. Dyra, betyder att de är dyra både i ström och underhåll. The Phantom har en låg energiförbrukning och underhållet är enkelt. Likaså söker plastindustrin större och större kvarnar. Där är det viktigt att komma direkt ner till 10 mm i ett steg.

Kvarnen har som alla andra kvarnar i FRP-serien effektövervakning via det programmerbara styrsystem. Frekvensomriktare är standard.

Det ångar på för fullt när Phantom sönderdelar hushålls- & industrisopor för framställning av 30 mm fraktioner till homogent bränsle.

Kvarnar med tippbord börjar alltmer bli populära tack vare lättare och snabbare hantering.

Vi hoppas att denna kvarn tillhör framtiden när det gäller en effektiv återvinning av många olika material. Vi döpte den till Phantom, den tyste och starke!

Maskinen är försedd med 2 x 75 kW och har en rotor som är 2,5 meter lång. Varvtalet är endast 70 varv/minut, så den är nära nog helt tyst jämfört med andra maskiner och fordon. Energiåtgången är något helt annat jämfört med en knivhugg. Man kan räkna med att kvarnen drar ca 150 kWh vid full kapacitet. Allt övervakas av en PLC. Med den kan man ställa in olika program och även effektuttaget!


Frasse Fyra år med Franssons! har ordet! ” Intervju med Börje Fritsell på Ötab i Ölmstad. Hej Hoppas Ni har haft en skön avkopplande sommar och samlat krafter inför hösten och vintern. Franssons har ett brett program av rivare från den minsta FRP-91 till den största FRP-301. Nu har vi utökat vårt redan tidigare breda program med två nya maskiner för att uppfylla ännu fler kunders önskemål om att kunna använda en Franssons.

Nyheter FRX FÖRRIVARE för upp till ca 200 m³ per timme. Beroende på såll och material. (Se reportage, SCA Tunadal i tidningen). Kundanpassad med tippbord och ljuddämpande tratt.

FRS EFTERRIVARE för upp till ca 150 m³/tim. Beroende på såll och material. (Se reportage, Spanien i tidningen). Ett brett program har blivit bredare. Till K-mässan i Düsseldorf kommer vi att presentera ännu en nyhet, FRP204, som gör vårt program ännu mer intressant.

n Ötab i Ölmstad utanför Jönköping är ett genuint familjeföretag, etablerat 1983, som firar 30 år i år. Företaget har 15 anställda och legotillverkar läkt för byggnadskonstruktioner. Vi har byggt om vårat justerverk för 12 miljoner. Det nu 60 meter långa verket scanrar virket ändlöst med hjälp av modern laserteknik och 20 kameror. Så nu ökar vi kapaciteten och dessutom levererar vi ännu bättre samt jämnare kvalité, berättar Börje. Och det fina i kråksången är att vi får en restprodukt för vår egen pelletstillverkning som är helt ren från bark och annat spill. Just denna pellets efterfrågas mycket av speciellt villaägare, för att vår produkt avger avsevärt mindre aska. Det ligger också inom en snar framtid att öka upp kapaciteten på vår pelletsproduktion till det dubbla. Så inför Jubiléet till hösten har vi kapacitet för ytterligare kunder. Ni har bytt leverantör till Franssons. Varför? – Efter mycket research 2009 såg vi stora fördelar med att gå

Historia Franssons historia börjar 1945 då Arne Fransson öppnar den första verkstaden i Sundsvall.

År 1981 anslöt sig hans son Lars Fransson till företaget, som idag fortsätter att utveckla den innovativa andan inom företaget och den kundanpassade tillverkningen.

över till Franssons och en FRP203. Med facit i hand så märks de fördelarna än mer tydligt under de 4 år maskinen har rullat på utan krångel. Du nämner fördelar mot dina tidigare 2 rivare? – Ja, för att nämna de 4 viktigaste punkterna som vi anser vara en ren förtjänst för oss är t ex att rivaren dammar och slänger ut skräp mycket mindre. Tänderna håller betydligt längre. Vi har lägre strömförbrukning och vi undviker varmgång i rotorn tack vare Franssons Cuver Cut. Vad har du för kapacitet på kvarnen? – Ja med tanke på att 1 Franssons maskin har ersatt våra 2 tidigare Vecoplan maskiner och dessutom med mer kapacitet kan man inte annat än vara nöjd. Rivkapaciteten av vårat avkap är 3 till 4 ton i timmen med 20 mm såll och med längre bitar blir det självklart lite mindre kapacitet.

1. Här justeras läkten i det nya 60 meter långa justerverket.

Hur ser materialet ut som ni river och vad använder ni det till? – Vi har ju då ett rent avkap från vårt nya justerverktyg som vi river till spån i 2-metarn (Franssons FRP-203), för att sedan föra det vidare till vår finkvarn (Franssons HK-26). Efter finkvarnen är restprodukten färdig för pelletstillverkning. Vi tillverkar 7 tusen ton per år som vi levererar till återförsäljare inom en 15 mils radie i södra Sverige. Vi har en kapacitet på ca 1.500 kg/timme men som sagt vill vi dubbla den kapaciteten inom det närmsta för att tillgodose efterfrågan av vår rena pellets med mindre aska som följd,

” Intervju med Leif Ohlsson på Stena i Karlskrona.

Lars Fransson, VD

Hur har ni upplevt supporten och servicen ni har fått? – Jag kan bara säga utmärkt. Vi har inte haft några problem i kontakten med Franssons sen 2009 vad gäller support och serviceunderhåll. Skulle ni kunna rekommendera Franssons till andra intressenter? – Ja, det kan vi klart göra. Vi är jättenöjda med de maskiner vi har idag!

Är ni nöjda med uppföljning och support? – Jürgen Urbas har ju tagit den stora biten. Det finns ju alltid saker som kan förändras och förbättras, men i det stora hela är vi nöjda, säger Leif Ohlsson.

Framtiden? – Vi ser ljust på framtiden med många möjligheter och ser positivt på att flera Stena filialer hör av sig till oss med sina plastproblem för lösningar. Så vi kan väl rekommendera Franssons till andra, säger en optimistisk Leif.

Erbjudande

Franssons FRP-203 sönderdelar den skrymmande restplasten, som transporteras vidare ner i storsäck.

n Leif på Stena i Karlskrona såg 2010 enorma bekymmer i växande plastberg. Stena skrotar stora högspänningskablar med plastrestprodukter i stora fraktioner som följd. Leif såg möjligheten att gör något åt problemet och fick gehör för idén om en Franssonmaskin 2011.

Ni valde en Fransson maskin. Vad avgjorde det beslutet? – Det kändes helt enkelt rätt från början. Det var svårt att hitta någon annan maskin som var jämförbar, speciellt i Sverige. Det känns tryggt att vara på hemmaplan och det är en stor fördel när det gäller support och service. Hur har ni upplevt installationen? – Fransson har varit tillmötesgående och serviceinriktade.

Har den tänkta kapaciteten uppnåtts? – Inte riktigt ännu. Vi har en del justeringar som kvarstår. Vi river ca 1 ton i timmen men vill upp emot 3 ton. Just nu maler vi bara för återvinning, men det finns tankar på att göra en bränslefraktion. Hur känns det jämfört med er tidigare lösning? – Med tanke på att vi fick hyra en mobil anläggning tidigare för att över huvud taget få bort det

4. ...och vidare till finkvarnen...

berättar en nöjd Börje Fritsell.

skrymmande materialet, känns detta som en väldigt bra lösning med Franssons FRP-203. Det känns smidigt...

Vi tillverkar 100% av våra maskiner i Sundsvall och accepterar endast de bästa komponenterna i våra maskiner som finns på marknaden.

Franssons De t finns e n . till de t me sta

3. Fliset transporteras hit...

Kändes helt rätt från början!

Vår kvalité och tillverkning

Vi kan sönderdela det mesta och kundanpassa våra maskiner och kringutrustning till just Dina specifika önskemål. Vi erbjuder en dags kostnadsfri rådgivning på plats hos Dig.

2. Avkapet från justerverktyget hamnar i kvarnen och blir till flis.

5. ...för att slutligen hamna i pelletsproduktionen. En nöjd Börje vid slutstationen där Pelletsen packeteras för att transporteras till slutkund. Här med Franssons säljare Jürgen Urbas.

” Nytt i

Nyheter!

Estland!

Stora Enso i Estland har köpt en FRP-203, 2-metarn. De hade behov av att öka sin kapacitet för sönderdelning av knubb i sin anläggning. Valet föll på Franssons långsamtgående FRP-203 för detta ändamål.

Skrymmande plastrestprodukt.

Sönderdelning på gång i kvarnen.

De kör sin knubb i maskinen, med ett 60 mm såll, och kapaciteten ligger på 7-8 ton/tim.


Dubbelt upp med kretsloppsråvara! med Mathias Nilsson, VD och Markus Langström, underhållschef ”på Intervju Miljösäck i Norrköping.

Tekniska fördelar! ” Intervju med Bernt Johansson, underhållschef på Pipelife i Ljung.

n Pipelife Sverige tillverkar årligen 33.000 ton rör och rördelar. Det kan nämnas att Pipelife tillverkar världens största tryckrör i plast med en imponerande diameter på hela 2,5 meter. Det finns 26 fabriker i Europa och USA, 3 i Sverige (Ljung, Ölsremma och Haparanda). Antal anställda i Sverige är 180 personer och totalt är 2.400 anställda i företaget.

Hur gick diskussionerna när valet föll på Franssons maskin? – Vi tittade givetvis på fler leverantörer men de tekniska fördelarna med Franssons som

leverantör övervägde och med facit i hand så var detta ett bra koncept.

Hur väl har installationen funkat med 203:an. Har ni fått bra support? – Ganska nöjda faktiskt. Inga egentliga problem uppstod. Franssons själva söker kontakt och följer upp hur allt flyter på. Så det är inga som helst problem att få support. Är ni nöjda med uppföljningen av er maskininstallation? – Jürgen Urbas har på ett utmärkt sätt följt upp hur allt rullar på. Vi har ju ett svårt plastmaterial, ett s k högmodulsmaterial. Det blir lätt varmgång p g a detta. Men vi bytte såll med grövre masker för att få ut mer kapacitet och undvika just varmgången. Det flyter på bra och har funkat

kanon, inget negativt alls.

Uppfyller 203:an kapacitetförväntningarna? – Ja det tycker jag. När vi river restproduktsrör, se bild nedan, blir slutprodukten 40 mm, vilket ger en kapacitet på ca 800 kg/timme. Skulle ni kunna rekommendera Franssons till andra? – Absolut!

Här lastas restproduktsrör upp på tippbordet.

Givande samtal mellan maskinisten, Franssons säljare Jürgen Urbas och underhållschefen Markus.

Miljösäck i Norrköping är ett återvinningsföretag som hanterar 10.000 ton kretsloppsråvara per år. Företaget har 70 anställda, omsätter ca 105 MSEK och ingår idag sedan år 2000 i bolaget InnoHolding AG. Miljösäck har en historia och ett ursprung som sträcker sig från 1930-talet. Att minska miljöpåverkan är företagets ledstjärna

som leder till svensktillverkad och miljöriktig kvalitetsprodukt. Vi återvinner idag 10.000 årston LD-polyeten insamlad i Sverige, men har tillstånd att öka till 17.000 ton. Av den återvunna kretsloppsråvaran tillverkar vi bl a ca 120 miljoner plastsäckar och 60 miljoner bärkassar, berättar Mathias Nilsson. Vi är marknadsledande

på produkter baserade på kretsloppsråvara med en marknad som sträcker sig från Sverige, Danmark, Norge och till Finland. När kom ni i kontakt med Franssons? – För ca 2 år sen.

Hur gick resenomanget när ni valde Franssons? – Vi tittade givetvis på andra aktörer runt om, men leveranstiden påverkade likaså det positiva i att det var en svensk leverantör, samt styrkan i att också kunna kundanpassa maskinen till vår verksamhet.

Varför ville ni byta maskin? – Vi hanterade restprodukterna tidigare med en gammal Varema 90 kw, men fick inte fram den kapaciteten som var tvunget att ha för att få fram de volymmål som vi hade satt upp. Vi behövde större rotor och större gap för att kunna lasta rejält. Är kapaciteten där ni vill att den skall vara idag? – Ja, vi river dubbelt så mycket idag som tidigare, dygnet runt även Julafton, säger Mathias. Och 2-metarn är mycket lättare att underhålla än tidigare maskin och har rullat på helt klanderfritt, flikar Markus in. Vi funderar faktiskt på att köpa en maskin till för att öka upp produktionen och möta efterfrågan. Hur ser materialet ut som ni river och vad använder ni det till? – Vi kallar det kretsloppsråvara. Vi samlar in plastpåsar, lantbruksplast m.m. i Sverige och river det i vår kvarn. Det är ett ganska smutsigt material, så efter rivningen går det till tvätt, sen tork och därefter smälts det ner till granulater. Granulaterna används sen till vår säck- och plastpåstillverkning.

Hur har ni upplevt supporten och servicen ni har fått? – Jag kan bara helt enkelt säga att vi är nöjda med den support vi fått, avslutar Mathias Nilsson. Den smutsiga färdigrivna kretsloppsråvaran transporteras till tvätt och tork, för att senare vidare till granulatproduktion.

Franssons FRP-203 i Ljung gör sig redo för ännu ett arbetspass med att sönderdela plast.

NYHET! Vi presenterar nya FRP-204 som river ner till 10 mm i ett steg, utan vattenkylning & specialrotor. Så välkomna till vår monter G28/hall 10 Düsseldorf Tyskland 16-23 oktober -13. Vi se s!

” Mums-mums för vår Nyheter!

mindre rivare FRP-153!


Eftermarknad/Service!

Eftermarknad och teknisk service! n Moderna företag vill inte ha några bekymmer eller problem med teknisk service eller t o m obefintlig sådan.

NYHET! Vi presenterar nya FRP-204 som river ner till 10 mm i ett steg, utan vattenkylning och special-rotor. Så välkomna till vår monter G28/hall 10 Düsseldorf Tyskland 16-23 oktober -13. s!

Reservdelar

Användningen av Franssons originaldelar, försäkrar maximal tillgänglighet och perfekt passform.

Även om den tekniska tillgängligheten är hög på samtliga Franssonsmaskiner, måste maskinen underhållas. Därför erbjuder vi underhållsavtal. Fråga oss gärna!

Franssons kvalitetsdelar minskar kostnaderna, undviker onödiga ersättningar och sparar tid. Alla reservdelar tillverkas i Sverige av svenskt stål.

Vi se

Våra tre breda produktlinjer! 1. Shredders:

Leasing 84 månader Vi skräddarsyr

ditt upplägg

Sönderdelning. Snabbgående hammarkvarnar. Finkvarnar. Granulatorer. Barkrivare och krossar för trä, avkap samt träflis. Förkrossar. Plastrivare. Plast- och avfallskvarnar. Långsamtgående enaxliga kvarnar och enaxliga shredders.

För- och efterrivare, en oslagbar kombination med höga kapaciteter för det mest krävande materialet. – tuggar i sig allt!

2. Sorteringssystem:

Mekaniska flissållar. Luftseparering för avfallssortering.

3. Transportörer, matning och fläktar:

Trågtransportörer (redler). Kedjetransportörer. Vibrabord. Matarfickor och flisfickor för bulkmaterial. Högresistenta fläktar för transport av slitande material som mineralull och glasfiber.

Allroundkvarn. FRP-serien

Finkvarn. HK-serien – Torrt trä – Grönt trä – Plywood – Nötter – Halm – Papper – Kartong – Biobränsle

– Hård- & mjukplast. OBS: River ned till 10 mm i ett steg! – Papper – Kartong – Textil – Trä – Bigbags – Avfall – Biobränsle – Avfallsbränsle

Att leasa är nästan alltid mycket fördelaktigt när du har ett företag. Du behöver inte binda upp ditt rörelsekapital i en maskin eller använda låneutrymmet som finns hos din bank. Momsen är avdragsgill och dessutom är hyran fullt avdragsgill. Vi samarbetar med ett flertal externa finansieringsbolag och skräddarsyr ditt upplägg samt leasingen, allt från 36 till 84 månader – helt efter dina behov!

Allroundkvarn. FRX/FRS-serien

Snabbgående rivare. TX-serien

Hammarkvarn. Rambo

– Trä – Bark – Hushållsavfall – Industriavfall – Biobränsle – Avfallsbränsle

Kostnadsfri

rådgivning!

– Trä – Bark – Hushållsavfall – Industriavfall – Biobränsle – Avfallsbränsle

Värde 10.000 kr Låt oss hjälpa dig och ditt företag att lösa er restproduktshantering.

Skruvkross. SK-serien

Separering och sållning

Varsågod!

Du får 1 dags kostnadsfri rådgivning, värde 10.000 kr, där vi gemensamt går igenom dina vinstmöjligheter, på plats hos er.

Maila in till franssons@franssons.se märk mailet med ”Fri rådgivning” och ange: Företag. Namn. Postadress. Telefon. Vi kontaktar dig och bokar en tid som passar.

– Tömning av plastflaskor & burkar – Krossning av glasflaskor – Malning av torra livsmedel – Malning av mineral- och glasull

– Luftseparering – Mekanisk separering

Timmervägen 8 857 53 Sundsvall TEL +46 (0)60 56 78 60 Sök på Franssons...

franssons@franssons.se www.franssons.se

Lars Fransson VD lars@franssons.se +46 (0) 706 56 78 60

Jürgen Urbas Försäljning Södra sverige Försäljningskontor Borås urbas@franssons.se +46 (0) 706 56 78 62

Jonnie Nylander Försäljning Norra Sverige jonnie.nylander@franssons.com +46 (0) 706 48 10 15

Linda Hedin Administration franssons@franssons.se

Magnus Thorsell Konstruktör magnus@franssons.se +46 (0) 706 56 78 63

Erik Fransson Reservdelar erik@franssons.se +46 (0) 706 56 78 62

Kenneth Weckenberg Inköp och planering kenneth@franssons.se +46 (0) 706 56 78 64

Franssons News 2013 Svenska