Page 1

* TIP

OUD EN NIEUW

De Beweging van Barmhartigheid is een spirituele beweging. Een netwerk van mensen die zich met elkaar verbonden weten. Mensen die vanuit hun eigen positie, op eigen wijze barmhartig willen leven en werken.

nden, Verras je vrie milie collega’s en fa met deze nieuwsbrief

BvB nieuws

BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

Henk-Jan Hoefman, voorzitter bestuur BvB Voor de Beweging van Barmhartigheid viel Oud en Nieuw afgelopen jaar al op 30 november. Tijdens de landelijke dag hebben we Marius vol dankbaarheid uitgezwaaid als voorzitter van de Beweging en werd ik op een hartelijke manier welkom geheten als nieuwe voorzitter. We beleefden een bijzondere dag, omdat deze overgang zo bewust gevierd werd. We leven in een tijd, waarin vernieuwing een heilig moeten is. Zo wordt innovatie gepresenteerd als de enige weg uit de economische crisis. Binnen organisaties buitelt de ene reorganisatie over de ander. Als ons interieur uit de mode is wisselen we het in voor trendy design. En mocht het binnen onze relatie moeilijk lopen, dan proberen we het toch met een nieuwe liefde?! Met vernieuwing als een natuurlijk element van transformatie is niets mis, maar we weten dat de vlucht voorwaarts niet vruchtbaar is. Zo kun je de beweging van vernieuwing niet maken als de oude niet in zijn volle betekenis wordt geëerd. Buigen voor de waarde van het oude maakt dat je kunt loslaten. Dan ontstaat er ruimte voor het nieuwe leven. Stijlvol stoppen, constructief afbreken, liefdevol loslaten, barmhartig saneren, sereen snoeien, dat is een ware beoefening. Met Oud en Nieuw vraag ik mezelf altijd af hoe het staat met mijn beoefening. Heb ik vriendschappen, projecten, gedragspatronen of zelfbeelden die in 2013 een natuurlijke voltooiing kenden, liefdevol losgelaten? Nu ik dit schrijf besef ik dat er nog enig achterstallig onderhoud ligt. Terugkijkend op de bestuurswisseling, voel ik echter vooral vreugdevolle voldoening. Tijdens de Landelijke Dag hebben we met meer dan honderd mensen Marius bedankt voor de afgelopen acht jaar, waarin hij de Beweging als voorzitter tot bloei heeft gebracht. Gelukkig blijft hij zich ook de komende jaren met al zijn talenten en bevlogenheid inzetten. Zo is er op een respectvolle manier ruimte gemaakt voor mijn voorzitterschap. Een beter begin kan ik me niet wensen.

Van de redactie

Gelukkig Nieuwjaar! In deze editie blikken we terug op de Landelijke Dag van 30 november waar we afscheid namen van onze voorzitter Marius Buiting en zijn opvolger HenkJan Hoefman welkom heetten. Ook een aantal deelnemers komt aan het woord met prachtige rondelen. Het zijn juweeltjes! In 2014 willen we de regiokringen in het zonlicht zetten. Kring Utrecht doet de aftrap. Wie van poëzie houdt komt deze keer ruim aan zijn trekken met de Bundel Barmhartigheid. Het bestuur is op zoek naar een fondsenwerver om de financiële situatie van de Beweging gezond te houden. Kortom, ga er maar eens voor zitten!

ZIEN

Beweging van Barmhartigheid BEWOGEN WORDEN

Ik wens iedereen een gezegend oud jaar en een goed begin van het nieuwe jaar.

IN BEWEGING KOMEN

1


BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

OVERWEGINGEN Wanneer je er bent, ben je er helemaal… en helemaal is veel, reken maar met je volle agenda en je twee telefoons moet je je wel eens in bochten wringen om het allemaal voor elkaar te krijgen, maar je doet dat uiterst charmant. Je bent een netwerker, een verbinder, dat ziet iedereen. Maar het is ook juist de ondergrondse verstrengeling van al jouw activiteiten op al die plekken dat het geheel zo sterk maakt. Regelmatig bloeien er honderd ideeën bij jou op. Prachtig zoals je ziet, maar soms kregen wij het er ook wel een beetje benauwd van. De BvB heeft een goede tijd beleefd met jou als boegbeeld. Er is in die acht jaar veel gebeurd. Zo zijn er door jouw toedoen bloeiende regionale groepen gekomen door het hele land. Jij bent altijd in beweging, reist door het hele land om lezingen te geven over Barmhartigheid. Je slaat bruggen waar je maar kunt en iemand die een vraag heeft kan altijd bij jou terecht. Overal waar jij komt heb je het over Barmhartigheid. Zelfs op plaatsen waar dat niet direct voor de hand ligt. Niet zelden leidt dat tot intensieve ontmoetingen, daar weten velen die hier nu aanwezig zijn over mee te praten.

DANKWOORD AAN MARIUS BUITING Uitgesproken door bestuurslid Bart Schalkx tijdens de Landelijke Dag op 30 november 2013 Jij bent een bescheiden man, kleurrijk onder de kleurrijken, maar je kunt ook het stralende middelpunt zijn en vol in het licht staan. Dat hebben we ook vaak van jou gezien juist ook op deze plek.

Tot slot willen wij vanuit het bestuur nog zeggen dat wij jou een meester vinden in het bundelen van barmhartige krachten. Over bundelen gesproken... daar kom ik zo nog op terug. Graag maken wij als bestuur een diepe buiging voor alles wat jij voor de Beweging en voor ons betekend en gedaan hebt. En wij zijn niet de enigen! Naast jouw voorzitterschap hier, vervul je ook nog tal van andere functies: ‘Marius de octopus’. Als voorzitter tijdens onze bestuursbijeenkomsten laat je tot op zekere hoogte de stroom rustig zijn gang gaan. Je geeft vriendelijk iedereen de ruimte om vervolgens heel duidelijk te zijn: nee mensen, we moeten hier nu écht linksaf!

Als cadeau wordt aan Marius het eerste exemplaar van de Bundel Barmhartigheid aangeboden met gedichten van de hand van Marius, en tekeningen/collages van Caren van Herwaarden (zie pagina 3). 2


BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

REFLECTEREN Deze hadden wortels, stam en kruin als symbool van onze afkomst, de huidige situatie en onze mogelijkheden tot groei: wat is al gerealiseerd (en daarom reden tot dankbaarheid) en waar liggen nog onze verlangens? Wim sprak over Marius als bevlogen, poëtisch en organiserend. In staat groot te denken maar ook het kleine te doen. Marius heeft in de afgelopen jaren veel tot stand gebracht. Henk-Jan focuste zich in zijn eerste optreden voor de BvB op onze handen: handen die doen en handen die laten, maar vooral handen die bewoond en bewogen zijn. We zongen wat ons ten diepste beweegt: ‘Zing, vecht, huil, bid, werk en bewonder’ maar vooral: ‘niet zonder ons!’ De Beweging van Barmhartigheid: een warm bad, een grote familie die elkaar telkens ontmoet. Die telkens de zachtheid in mij wekt… Wat een feest om er bij te zijn!

TERUGBLIK LANDELIJKE DAG Vera Koenen De Landelijke Dag 2013 was met haar derde lustrum, vooral een dag om de balans op te maken, om terug te blikken en om vooruit te kijken.

Tijdens de Landelijke Dag zijn rondelen geschreven. Enkele ervan zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen.

Wij namen op deze dag afscheid van Marius Buiting, en zijn begonnen aan een nieuw hoofdstuk met Henk-Jan Hoefman, onze nieuwe voorzitter. Terugblikkend zagen wij hoe de Beweging zich door de jaren heen heeft ontwikkeld: ze is inmiddels een Bewogen Beweging geworden: de BvB leeft volop! Een indruk van het interview met de drie (oud-)voorzitters Wim, Marius en Henk-Jan: – De BvB bestaat nu 15 jaar en zou daarmee in haar pubertijd kunnen zitten; – Barmhartigheid is gegroeid van een versleten begrip naar een nieuwe werkelijkheid; – De parel van Barmhartigheid van Wim en zijn bondgenoten is na 15 jaar groot geworden. In zijn afscheidsspeech sprak Marius over het Gist dat langzaam maar zeker alles tot groei laat komen. Ook sprak hij van over onze Beweging als boom en ging hij met ons op zoek naar de sapstroom die ons voedt: barmhartigheid, compassie en mededogen, het hart van onze spiritualiteit. Beelden kwamen langs via bomen waarop iedereen iets mocht invullen.

De Bundel Barmhartigheid, met barmhartige gedichten van Marius Buiting, en werken van Caren van Herwaarden. Prijs: € 14,95 excl. verzendkosten. 3


BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

REGIOGROEPEN vluchtelingenwerk. Daar komen we in situaties die ons uitnodigen de woorden in daden om te zetten.”

EEN REGIO IN BEELD: UTRECHT

“In de Kring doen we veel zelf. Tegelijkertijd merken we dat er behoefte is aan een frisse blik van buitenaf. Zo hebben we iemand gevraagd om onze groep te leiden tijdens een bibliodrama. Daarbij kropen we in de huid van een van de personages uit een bijbelverhaal om vervolgens te ervaren wat hij of zij gedacht en gevoeld zou kunnen hebben.”

Rian Boons, foto: Nel Verstijnen De Regiogroep ‘Kring BvB Utrecht’ vindt haar oorsprong in 1998. Vijf van de negen deelnemers, zijn leden van het eerste uur. Eens per maand komt de groep samen in de Nikola-Kommuniteit. Zo ook Michiel Kersemaekers (foto): “We stellen ons open voor een frisse blik.”

Om de blik verder te verruimen, heeft Kring BvB Utrecht acties uitgezet om nieuwe leden aan te trekken. In parochiebladen, kloosters en in de Nieuwsbrief van de landelijke BvB staan oproepen. Hebt u interesse om zich aan te sluiten? Mail naar m.kersemaekers@hetnet.nl

OVERZICHT REGIOKRINGEN Kring Tilburg Contactpersoon: Marie-Thérèse Brinkmann, mt.brinkmann@scmm-tilburg.nl Kring Den Haag/Delft Contactpersoon: Boy Nijhoff, nijho06@kpnmail.nl Kring Utrecht Komt elke tweede dinsdag van de maand bijeen tussen 19.45 en 21.15 uur in de Nikola-Kommuniteit. Contactpersoon: Michiel Kersemaekers (030-2949551) Kring Rotterdam Contactpersoon: Paul Bergmans, ripa@planet.nl Kring De Kempen Is nog oriënterend. Contactpersonen: Wil van Egmond/ Ad Jansen, w.vanegmond@sprookjesberg.nl

Als voorbereiding op een bijeenkomst brengt een groepslid het thema in dat altijd te maken heeft met barmhartigheid. De keuze komt bijvoorbeeld voort uit een mooie tekst, film, schilderij of krantencolumn. Samen met het thema krijgen de deelnemers op voorhand vragen toegestuurd. Wat doet het met je? Wat zou jij doen? “Deze methode nodigt uit om op onderzoek te gaan bij jezelf en te ervaren hoe anderen ernaar kijken”, vertelt Michiel. “Dat sluit aan bij ons doel om het bewustzijn te vergroten over een onderwerp, om elkaar te inspireren met invalshoeken en mogelijkheden, en om elkaar te motiveren de weg van barmhartigheid toe te passen in de praktijk. Ik werk in het onderwijs, een ander in de zorg of in

Kring Den Bosch/Vught Is nog oriënterend. Kring Noord (Steenwijk e.o.) i.o. Contactpersoon Jackie Sänger, jackie.sanger@home.nl Kring Breda Contactpersoon Vincent de Haas, vdmdehaas@kpnmail.nl

Interesse in deelname aan een regionale kring? Neem

4


BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

AGENDA

contact op met het Bureau BvB: 073-6577044 of

Er wordt momenteel gekeken naar de programmering van

secretariaat@barmhartigheid.nl

ons verdiepingsaanbod. Nadere informatie volgt.

Het bestuur van de Beweging van Barmhartigheid

BARMHARTIGE INITIATIEVEN ELDERS

is op zoek naar

¶ Kloosterhotel Zin – Vrijdag 7 maart 2014: mantrazingen ‘Zang van je Ziel’

EEN ACTIEVE SPONSOR-/FONDSENWERVER

met Wim Stokwielder We denken hierbij aan iemand die vanuit de doelstellingen

– Zondag 13 april 2014: meezingen met de Mattheus

van onze Beweging op zoek gaat naar sponsoren, fondsen,

Passie door Madeleine Ingen Housz

organisaties of personen die hun naam willen verbinden

– Vrijdag 16 mei 2014: mantrazingen ‘Zingen uit je Hart’

aan de Beweging van Barmhartigheid.

met Madeleine Ingen Housz

Iemand die nieuwe financieringsbronnen en -stromen kan

Voor de vrijdagavonden 17 januari, 7 maart en 16 mei is een

aanboren.

voordeel-abonnement beschikbaar.

Iemand die de Beweging mee kan helpen met waarde te

3 deelnames € 37,50, twee deelnames € 27,- en € 14,50 per

genereren in een nieuwe economie.

losse avond. Opgeven via www.kloosterhotelzin.nl/agenda

We zoeken iemand met: – veel enthousiasme en voldoende vrije tijd

¶ Sociale kaart Tilburg

– goede kennis van de sociale media

De Regionale kring van Barmhartigheid, Tilburg, heeft als

– inzicht in en ideeën over nieuwe

hoofdthema: Tilburg, een barmhartige stad?! In dit kader

financieringsmogelijkheden

ontwikkelen enkele van haar leden, in samenwerking met

– vaardigheid op het terrein van alternatieve

‘de Nieuwe Liefde Tilburg’, een Sociale Kaart van

financieringsvormen zoals crowdfunding

Barmhartigheid. Hierop worden alle initiatieven in deze stad

of bereidheid zich hierin te verdiepen

uitgelicht waarbij barmhartigheid aan het werk is. Men

– goede schriftelijke en mondelinge

verwacht de kaart rond de zomer van 2014 gereed te

uitdrukkingsvaardigheid

hebben. Info: Paula van der Aa-Searle, paulavanderaa@home.nl

Zin in deze uitdagende klus? Stuur een mail naar het bureau

¶ Quiet 500

BvB: fiegommers@barmhartigheid.nl

Als tegenhanger van de Quote 500 is in Tilburg nu de Quiet 500 verschenen. In dit magazine worden enkele verhalen verteld die schuilgaan achter de cijfers rond armoede in deze regio. Opbrengst van de verkoop komt ten goede aan Stichting Broodnodig en Stichting Tilburgse Voedselbank. AGENDA

Zie: www.quiet500.nu

¶ 19 januari Verdiepingsdag (zondag) met Ria Weyens, auteur Van Wonde naar Verwondering, en Scheppende

Hebt u zicht op meer barmhartige initiatieven in uw

Overgave, docente Leerroute

eigen omgeving: meld ze dan via fiegommers@barmhartigheid.nl

¶ 14 februari Verdiepingsavond: Mantra zingen met Jan

U I TG EL I CH

Kortie (helaas al volgeboekt)

T

rtigheid Dvd Barmha et Wim In gesprek m Verschuren 0 Kosten € 12,5 osten excl verzendk

¶ 15 februari Verdiepingsdag De hele Olifant in Beeld met Jan Kortie en Marja de Vries (helaas al volgeboekt) Informatie: www.barmhartigheid.nl Aanmelden: 073-6577044 of secretariaat@barmhartigheid.nl

5

en | BvB-Katern Zi den | In Bewogen wor men beweging ko 0 excl Kosten € 5,0 n verzendkoste a te bestellen vi id.nl barmhartighe secretariaat@ 44 en 073-65770


BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

GEDICHT EN GEDACHT

De pen krast over het papier Woorden komen te voorschijn Zonder dat ik het bedenk De pen krast over het papier Vergeten herinneringen ploppen op En raken me onverwacht Woorden komen te voorschijn De pen krast over het papier Irene Wonders

LOOT In de loot verschijnt de toekomst uit voorgeboortelijke nevels, vóór en voorbij het bekende. In de loot verschijnt de toekomst, wordt mijn leven gedragen, ja, ook verdragen. Uit voorgeboortelijke nevels verschijnt in de loot de toekomst! Hans Helder

BRON VAN LEVEND WATER Bron van levend water Laven aan de bron van de Levende Water wellend naar de mond Bron van levend water

Iemand zei: “Kom maar, je mag er zijn”. Ik was vastgelopen in mijzelf, persona non grata, zo luidde mijn naam. Iemand zei: “Kom maar, je mag er zijn”. Ik zag lichtjes opdoemen boven de rivier de Clyde en hoorde ijle stemmen zingen. Ik was vastgelopen in mijzelf, iemand zei: “Kom maar, je mag er zijn”. Adri Bosch

Telkens nieuw en stromend Nimmer droog nog, al dreigend verdord Laven aan de bron van de Levende Bron van levend water Lucas Buiting

Een taxichauffeur die het ook echt is ze speelt geen rol Een warm hart De taxichauffeur die het ook echt is groter dan haar functie Je geniet daarvan ze speelt geen rol Mariet van den Boer

GEEN HUIS MAAR THUIS Geen huis maar thuis Geen geld of stenen Meters of vergezichten Geen huis maar thuis Geluk en samen Liefde en delen en barmhartigheid Geen geld of stenen Geen huis maar thuis Lucas Buiting

EB Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in de toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door het ogenblik. Zuigende eb van het gemoed, dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis bereidt. Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? M. Vasalis

SAPSTROOM Sapstroom vloeit in vormen, voorwaarde voor leven. Steeds doorgaand, geboorte-gevend: Sapstroom vloeit in vormen Als stroom in vormen stolt gaat leven in de dood. Voorwaarde voor Leven: Sapstroom vloeit in vormen. Hans Helder 6


BvB nieuwsbrief Januari 2014 | #64 |

LEESTIPS

De berg van de ziel

Scheppende overgave

Christa Anbeek/Ada de Jong

Ria Weyens & Diet van Borselen

Het boek raakt aan een van de meest basale vragen van

Hoe verbinden we spiritualiteit en maatschappelijke

het menselijk bestaan:

betrokkenheid?

Wat betekent de confrontatie met de dood van mensen in

De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding

je naaste omgeving?

begon jaren geleden. Diet van Borselen werkte in de

Het is een persoonlijk essay over kwetsbaar leven.

veiligheidsdienst binnen de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede-oprichtster van een christelijk klooster in Zuid-India. In deze

Dag Afrika

verschillende leefwerelden groeide een gelijksoortig

Marcia Luyten

verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar eenvoud, een zoeken naar iets wat blijvend en verbindend

De journaliste maakt de balans op van vele jaren

is in deze complexe en gefragmenteerde wereld. Voor Ria

ontwikkelingshulp en kijkt ook vooruit.

was het een verlangen om de rust en kracht van het

Steeds weer blijkt: Afrika is ongrijpbaar. We moeten de

innerlijk leven ook buiten de kloostermuren te beleven en

eigenheid van het continent erkennen.

door te geven. Toe zij elkaar voor het eerst ontmoetten was er meteen herkenning, alsof zij naar hetzelfde keken, maar vanuit

Erfenis Europa

twe verschillende richtingen. Diet wil in de hectiek van de

Christiane Berkvens

wereld verbinding leggen met de Essentie en Ria wil vanuit de Essentie in de hectiek van de wereld staan.

Het boek geeft een krachtig tegengeluid nu er veel

Over hun zoektocht en de visie die daaruit ontstaan is,

gesomberd wordt over Europa.

gaat dit boek. Het is een hoopvolle en uitdagende visie

Ze beschrijft de culturele kroonjuwelen van Europa in 9

waarin de scheppende overgave beschreven wordt als

kernbegrippen:

bron van creativiteit en maatschappelijke dienstbaarheid.

Verwondering, nieuwsgierigheid, tolerantie, geduld,

In dit boek worden universele inzichten uit religieuze

vrijheid, schoonheid, idealisme, vertrouwen in

tradities aangereikt in combinatie met persoonlijke

vooruitgang, verantwoordelijkheid.

ervaringen en praktische handreikingen.

Âś Colofon

073-6577044

Redactie Nieuwsbrief

Voorzitter Henk-Jan Hoefman

secretariaat@barmhartigheid.nl

Paula van der Aa-Searle, Fie Gommers

CoĂśrdinator Fie Gommers

Banknummer

Ontwerp en Productie

fiegommers@barmhartigheid.nl

IBAN NL44INGB0009148656

LandofPlenty (Antoin Buissink)

Secretariaat BvB

tav Beweging van Barmhartigheid,

www.barmhartigheid.nl

Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught

Vught

twitter: @bvbarmhartig

7

Bvb nieuws #64  

Nieuwsbrief 64 van de Beweging van Barmhartigheid