Page 1

Els Plàstics

Fran López


PVC (Policlorur de vinil) -Codi de reciclatge: 3 -Classificació: Termoplàstic -Procés d'obtenció: Extrusió


PET (Polítereftalat d'etilè) -Codi de reciclatge: 1 -Classificació: Termòplastic -Procés d'obtenció: Bufat


PS (Poliestire) -Codi de reciclatge: 6 -Classificació: Termoplàstic -Procés d'obtenció: Extrusiò


PP (Polipropilé) -Codi de reciclatge: 5 -Classificació: Termoplàstic -Procés d'obtenció: bufat, injecció, extrusió...


PC (Policarbonat) -Codi de reciclatge: 7 -Classificació: Termoplàstic -Procés d'obtenció: Injecció

Plast  

pdf sobre els plstcs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you