Page 1

Verkoop Brochure

Transformatie Publieksbalie Delft

DELFT 2.0 Adviesgroep Frank van der Arend Jeffrey Reule Jordy Oosenbrug Thom Pegman

09082239 09001301 09008292 09011889


1

OMGEVING

Aangezien het project een transformatie behelst, waarbij alle gevels van het object vervangen worden, wordt de toetsing verricht op basis van nieuwbouweisen.

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en de interne geluidsniveaus binnen de verblijfsruimten zijn belangrijke aspecten voor het realiseren van een prettige woon- en werkomgeving. Het nieuwe ontwerp behelst verschillende functies die tezamen een passend geheel moeten vormen om het gebruik van het object te bevorderen. In dit hoofdstuk zal de vereiste geluidswering en -isolatie van de uitwendige (gevel) en inwendige (binnenwanden/vloer) scheidingsconstructies inzichtelijk gemaakt worden m.b.v. NEN 5077 en de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012. Aangezien het project een transformatie behelst, waarbij alle gevels van het object vervangen worden, wordt de toetsing verricht op basis van nieuwbouweisen. De eigenschappen van de scheidingsconstructies die bij verschillende leveranciers worden aangeboden zullen getoetst worden aan de vereiste geluidseisen conform het Bouwbesluit 2012. Interne geluidsberekeningen kunnen niet worden uitgevoerd door een tekort aan benodigde informatie. Gezien het tijdsbestek en de octaafbandmiddenfrequentie ’s van de toegepaste materialen en constructies die vaak niet beschikbaar zijn heeft dit geleidt tot een andere toetsing en vaststelling van de toegepaste scheidingsconstructies binnen het project (zie Hoofdstuk 1.1 Afbakening). “Met welke verbeteringrepen kan ervoor gezorgd worden dat het ontwerp voldoet aan de eisen van de huidige regelgeving op het gebied van “Geluid”?”

Aangezien het project een transformatie behelst, waarbij alle gevels van het object vervangen worden, wordt de toetsing verricht op basis van nieuwbouweisen.


1

OMGEVING

Aangezien het project een transformatie behelst, waarbij alle gevels van het object vervangen worden, wordt de toetsing verricht op basis van nieuwbouweisen.

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en de interne geluidsniveaus binnen de verblijfsruimten zijn belangrijke aspecten voor het realiseren van een prettige woon- en werkomgeving. Het nieuwe ontwerp behelst verschillende functies die tezamen een passend geheel moeten vormen om het gebruik van het object te bevorderen. In dit hoofdstuk zal de vereiste geluidswering en -isolatie van de uitwendige (gevel) en inwendige (binnenwanden/vloer) scheidingsconstructies inzichtelijk gemaakt worden m.b.v. NEN 5077 en de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012. Aangezien het project een transformatie behelst, waarbij alle gevels van het object vervangen worden, wordt de toetsing verricht op basis van nieuwbouweisen. De eigenschappen van de scheidingsconstructies die bij verschillende leveranciers worden aangeboden zullen getoetst worden aan de vereiste geluidseisen conform het Bouwbesluit 2012. Interne geluidsberekeningen kunnen niet worden uitgevoerd door een tekort aan benodigde informatie. Gezien het tijdsbestek en de octaafbandmiddenfrequentie ’s van de toegepaste materialen en constructies die vaak niet beschikbaar zijn heeft dit geleidt tot een andere toetsing en vaststelling van de toegepaste scheidingsconstructies binnen het project (zie Hoofdstuk 1.1 Afbakening). “Met welke verbeteringrepen kan ervoor gezorgd worden dat het ontwerp voldoet aan de eisen van de huidige regelgeving op het gebied van “Geluid”?”

Aangezien het project een transformatie behelst, waarbij alle gevels van het object vervangen worden, wordt de toetsing verricht op basis van nieuwbouweisen.


bij verschillende leveranciers worden aangeboden zullen getoetst worden aan de vereiste geluidseisen conform het Bouwbesluit 2012. Interne geluidsberekeningen kunnen niet worden uitgevoerd door een tekort aan benodigde informatie. Gezien het tijdsbestek en de octaafbandmiddenfrequentie ’s van de toege


Brochure test  
Advertisement