Page 1


FRANK TIMMERS P O R T F O L I O 2007 - 2013


Afstudeerproject TU Delft The Public Realm Scheveningen Theater de Seinpost Wanneer je Scheveningen bad bereikt, kom je in een vreemd gebied waar je niet het gevoel hebt dat de kust hier is. Pas als je het kurhaus ziet en de uitgestrekte boulevard weet je het zeker: daar is het strand en de zee! In deze laatste 100 meter, de tweede linie achter de boulevard, zien we veelal desolate gebieden. Deze zijn ontstaan in de jaren 70, toen in Scheveningen statige publieke gebouwen plaats moesten maken voor private gebouwen met permanente bewoners. De onaantrekkelijke doorsteken die zijn ontstaan richting het strand moeten veranderen voor een aangenamer Scheveningen. De zone rondom Residentie Seinpost heb ik hiervoor als uitgangspositie genomen. De nieuwe stedenbouwkundige situatie kenmerkt zich door een route die van de Gevers Deynootweg tot aan de boulevard loopt. Je loopt een artificieel duinlandschap op met elementen die direct doen denken aan de kust en je zo intuïtief verder sturen richting het strand. Dit duinlandschap wordt ingekaderd door woningen met kleinschalige publieke functies in de plint die voorzieningen treffen voor bewoners én bezoekers, de grens tussen publiek en privaat wordt hier telkens opgezocht. De bestaande situatie met ‘Residentie Seinpost’ is schrikbarend, het is een desolaat gebied dat voor niemand aantrekkelijk is. Eerder stond hier het ‘Theater Seinpost’, een gebouw met eenzelfde statigheid als het kurhaus. Het gaf het gebied allure, hetgeen mij deed besluiten om deze functie te doen herleven. Nog verder de geschiedenis in zien we dat de schilder Mesdag hier, op dit duin, zijn beroemde panorama mesdag heeft geschilderd. Deze twee beelden wilde ik vasthouden. Het concept voor het theater bestaat uit twee elementen: een levendig publiek landschap dat tegelijkertijd een dak vormt voor de huiskamer van Scheveningen, een warm met hout beklede theaterzaal met ronde vormen die doen denken aan de zee met haar golven en het glooiende landschap van de duinen. De zaal is geborgen door een zwaar betonnen omhulsel die de altijd drukkende grond tegen moet houden en bestand moet zijn tegen de weersomstandigheden die aan de kust spelen. Dit zware gedeelte vormt de lobby en het theatercafé, dat aansluit op de boulevard. De theaterzaal op het laagste niveau bereik je door een route te belopen in een spelonk die diep het duin ingaat. Als je naar de zaal afdaalt verlaat je de rumoerigheid van de lobby. Je voetstappen echoën en in de verte zul je gedempt geluid horen uit de zaal. De spelonk wordt naarmate je verder naar beneden gaat smaller. Het gevoel van diep onder de grond zijn wordt steeds meer merk- en voelbaar. Vanuit de brede toegangsdeur van de theaterzaal zijn de geluiden van geroezemoes steeds beter te horen. Wanneer je het laagste niveau bereikt loop je door een smalle gang richting de opening die duidelijk voelt als een overgang naar iets speciaals. Na de voorstelling ga je terug de trappen op, naar de lobby van het theatercafé. Vanuit hier kijk je uit over de nieuwe boulevard en de zee. Buiten kijk je nog een keer naar achteren en ziet een megalomaan plan waar toch de kleinschaligheid is behouden en met de nieuwe publieke route een nieuw elan voor Scheveningen is gecreëerd.


Interior Tools for Architectural Design and Composition De opdracht voor dit project was het ontwerpen van een stedelijk weefsel op de kop van Blaak in Rotterdam. Bij dit ontwerp heeft de Afrikaanse kasbah een grote rol gespeeld. Een groot gebouwencomplex als dit moet opgebouwd zijn uit kleine eenheden rekening houdend met de menselijke maat en beleving van de gebruikers. Dit gebied van Rotterdam heeft nieuw leven nodig. Een dergelijke bebouwing resulteert in een complex, labyrintisch bouwwerk van trappetjes, bruggen, nisjes en steegjes op alle verdiepingen. Het idee hierachter is dat op deze manier mensen worden uitgenodigd tot een ontmoeting. Het stedelijk weefsel moet gaan werken als een instrument. Het gebouw als instrument biedt ruimte voor iedereen, om te doen en te laten wat hij wil, en bovendien op de manier zoals hij dat wil. Daarom moet een gebouw zowel persoonlijke als gemeenschappelijke activiteiten, betekenissen en associaties kunnen herbergen, en bovendien het vermogen hebben deze voor ieder steeds weer iets anders te kunnen oproepen. Het ontwerp is opgebouwd vanuit een sculpturale stapeling van geprefabriceerde L-vormige units. Het ontwerp is het resultaat van vernieuwend omgaan met een woongebouw met een publieke plint. De eisen voor een project zijn niet altijd vormbepalende punten, maar kunnen vaak gezien worden als een uitdaging om te zoeken naar nieuwe ontwerpoplossingen, die in dit geval hebben geresulteerd in het karakteristieke atrium en de opvallende stapeling van het gebouw.


Interiors Cultural centre for students & public swimmingpool The student neighborhood of Antwerp is ready for a vital new area. By replacing a big parking lot next to the university buildings, to a cultural centre for students, the neighborhood gets a lively place. It is a site which students pass each day, commuting from one faculty building to another. By creating a park atmosphere, the students will have a moment for themselves. Feel the relaxed atmosphere for a moment instead of the chaotic collegelife. The students and residents are able to meet outside and inside the cultural centre and swimming pool. By creating a buildingblock with cultural functions surrounding and focusing on the greenery, the students will keep this relaxed atmosphere as well on the inside.


Roots and Shoots Quarantaine Eiland Rotterdam Op het Quarantaine Eiland te Rotterdam wordt ontwerponderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een gebouw voor stichting Roots & Shoots. Roots & Shoots is een caritatieve stichting die jongeren een eenjarige stage een opleiding in tuinbouw en detailhandel en tevens een bijscholing van hun schrijfen rekenvaardigheid en hun sociale bekwaamheiden biedt. Meestal gaat het daarbij om mensen met een problematische sociale achtergrond en een laag of onvolledig opleidingsniveau. Vaak behoren zij tot de etnische minderheiden. Er is reeds een vestiging in London, wat opgestart is door hovenier Linda Philips. Op een terrein van 3700 m² bevinden zich de tuinen die door de stagiaires worden verzorgd en beplant, kassen, plantbedden, bijenkorven, een buitenwerkplaats en het hoofdgebouw. Roots & Shoots staat open voor het publiek. Ze kunnen hier in een winkel de producten uit de tuinen kopen. Ook is het mogelijk om een ruimte af te huren en hier presentaties en dergelijke te houden. Binnen onze opdracht zal een vestiging van Roots & Shoots in Nederland, Rotterdam worden ontworpen. Belangrijke gegevens hierbij zijn dat (dag)licht als functioneel en sfeerbepalend middel het uitgangspunt van het ontwerpproces vormen. De toren bestaat uit een verticale opeenstapeling van dozen. De dozen zijn zodanig opgesteld dat ze een spiraaltoren vormen, een reuzenwenteltrap. Op elk niveau kan men uit de traproute stappen en een doos binnenwandelen. In de dozen zitten de functies behorende bij het Roots and Shoots programma. De spiraalroute naar boven is als een parkwandeling omgeven door de natuur van het Quarantaineeiland, die haar bekroning vindt op het panoramaplatform. Vanaf het dak zal het een fantastisch uitzicht bieden op de Rotterdamse havens en het stedelijk gebied. De holtes in de spiraalstructuur zijn open gehouden om een zo veel mogelijk open karakter aan de toren te geven, en om voor de stagaires en bezoekers het beste uitzicht te creeeren naar de omgeving. De route zelf, is interessant gemaakt door elke trap een ander karakter te geven. Zo heeft de ene trap een op en aantrede om zo snel mogelijk van a naar b te gaan, een andere trap heeft weer een langere aantrede zodat er plek is om op te zitten en van het uizicht te genieten. De verschillende trappen zullen ervoor zorgen dat de bezoeker en stagair nieuwsgierig zijn naar wat de volgende trap hen zal bieden. Onderweg naar boven krijgen de stagaires en bezoekers telkens nieuwe indrukwekkende vergezichten op stad, rivier en haven. Op die manier wordt de levende haven zelf deel van het gebouw. Andersom wordt de toren een van verre herkenbaar gebouw in de haven met een levendig spel door de spiraalroute.


Border Conditions Oswiecim Jewish Liberation and Human Rights Research Institute The project is located in Oswiecim, worldwide known as Auschwitz in Poland. The city has a loaded history. Because of the big industrial area near Oswiecim, Auschwitz could grow into one of the biggest concentration camps during World War 2. Auschwitz is known for its mass massacre. Hundreds of thousands were killed. In particular Jews. Jews from whole Europe were deported to Auschwitz. First they were intended to work for the big industries, later on they were brutally murdered in the gas chambers. The history is still touchable in the city Oswiecim. The camps became museums. The people can get a notion of what happened during WW2 in these camps. The city Oswiecim is dealing with several problems. First of all they want to be known as Oswiecim and not Auschwitz. People only know Auschwitz as the two camps. They take a day tour to the two camps and leave the city. They don’t get to know Oswiecim. The tourism would be good for economy of the city. More than a million people visit Auschwitz a year, maybe 20 % visit Oswiecim. The city is also not interesting for the residents. There is nothing to do for the younger and the elderly. After a one week workshop we came up with a program. Oswiecim needed a place that would bring light into the city. A place that would attract residents and people outside Poland. The program for this project is a Jewish libration and human rights research institute. The institute is aiming at eliminating Jewish discrimination and all other forms of discrimination and establishing human rights in society through making researches in history, society, economy, legislation, culture, education and people’s activities, and planning and implementing various educational programs, to contribute to an early solution of these human rights problems. The institute will program place for offi ces, exhibitions, library, an auditorium, conference rooms and a restaurant. The location for the project is the Haberfeld Plot near the river. A site located at the entrance of Oswiecim. The site has a loaded history. The street on the eastside used to be ‘the Jew street’ It was full of activities around the Jew community. Several synagogues were located on the street, on big enough to fi t 5000 people. After the war nothing of this remained. Almost all Jews originally living in Oswiecim were killed. The site is called the Haberfeld Plot because there used to be a big Vodka factory. A dominant façade creating a nice entrance to the city. In 2003 the place got demolished. The site is perfect to create a new inspiring place for the residents. It will give visitors of the city a good feeling. A place where things happen. The concept for the design is based on 3 things. First of all: create a nice entrance to the city. The building will perform as a gate together with the castle on the other side of the road. Second thing is attracting people to the site and the river. The area next to the river is a potential place. It is peaceful and relaxing. An ideal place to hang out. Nowadays almost nobody uses the area because there’s nothing to do, this should be developed. Last thing is on the scale of the building. The program can be divided into 2 types of users. A public and a private one. The building consists out of 2 lines. One closed line with the exhibition areas for the public route and one open line with offi ces for the private route. These lines crisscross each other and differ in height because of the height different in the plot.


Kraamzorghotel Rotterdam In Nederland is het normaal dat zwangere vrouwen in de huiselijke omgeving plaatsvindt. De verloskundige speelt een belangrijke rol bij het plannen en begeleiden van de geboorte. De verloskundige bepaalt samen met de zwangere vrouw de omstandigheden van de bevalling. Tot 1990 waren er een aantal keuzes. De vrouw kon thuis bevallen, in een kraamkliniek, in een polikliniek of in een ziekenhuis. Veelal speelt de medische toestand de belangrijkste voor tot wat de omstandigheden betreft. Er zijn echter een aantal uitzonderingen zoals niet geschikte sociale of hygiënische omstandigheden in de thuissituatie. De kraamkliniek verdween na 1990, maar er was nog wel behoefte aan de functie die de kraamkliniek voorheen vervulde. Om deze reden is er het initiatief genomen om het kraamhotel op te richten. Op dit moment zijn er twee kraamzorghotels in Rotterdam, één in Tilburg en één in Heerlen. Omdat is gebleken dat er veel behoefte is aan kraamzorghotels, zijn er op dit moment veel plannen voor nieuwe kraamzorghotels. In een kraamzorghotel kunnen vrouwen hun kraamzorgperiode doorbrengen. In een bevallingskamer kunnen bevallingen plaatsvinden. Veel vrouwen kiezen er ook voor om na de geboorte in het hotel te verblijven. Het hotel zorgt voor een plek waar de vrouwen volledig tot rust kunnen komen zonder alle zorgen van het dagelijkse thuisleven. Ook zijn er 24 uur per dag kraamverzorgsters aanwezig die de vrouwen kunnen helpen met het verzorgen van de baby. Het kraamzorghotel kan ook in een educatief aspect bijdragen. Er kunnen bijvoorbeeld cursussen worden gegeven. Een kraamzorghotel kent een grote variatie aan doelgroepen. Het kunnen vrouwen zijn die te ver van een ziekenhuis af wonen, niet genoeg ruimte hebben, midden in een verhuizing zitten, vrouwen uit een blijf-van-mijn-lijf huis, tienermoeders zonder steun van familie, schippersvrouwen, alleenstaande of huiselijke situaties met hygiënische redenen. Het is ook gebleken dat er veel allochtone mensen de voorkeur geven aan het bevallen in een kraamzorghotel. Voor deze groep is het niet normaal om thuis te bevallen, een kraamzorghotel wordt als een grote luxe gezien, als bevallen in een ziekenhuis niet nodig is. Er bestaat ook een groep die voor de rust komt. Thuis zijn er veel dingen die kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld stress. In het hotel zal niemand hen storen en kunnen ze zich volledig richten op de kraamperiode. Een kraamzorghotel is aantrekkelijk omdat een groot deel van het verblijf vergoedt wordt door de verzekeringsmaatschappijen. In Nederland hebben vrouwen ten minste recht op 44 uur kraamzorg, in speciale gevallen ook meer. Veelal verblijven de vrouwen de volledige 8-10 dagen in het hotel. De minimale lengte van verblijven is 3 dagen. De partner of kinderen kunnen ook in het hotel verblijven voor een kleine vergoeding. In het ontwerp wil ik ervoor zorgen dat het tot rust komen tot het maximale behaald wordt. De kamers waar de moeders verblijven zijn behoorlijk klein. Er is een beperkte ruimte voor bijvoorbeeld een zithoek, plek om te internetten, te bewegen. Maar er is in een normale opzet ook weinig contact met de andere moeders die in het hotel verblijven. De vrouwen moeten kunnen praten met elkaar en zo ervaringen delen, elkaar dingen leren. Het is fijn om mensen om je heen te hebben die hetzelfde meemaken, en dat er een mogelijkheid is om met elkaar daarover te praten. Met mijn ontwerp wil ik gemeenschappelijke ruimtes creeeren waar de vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Maar waar de moeders ook alleen met hun baby bijvoorbeeld op een relaxte bank kunnen zitten of zwangerschapsyoga kunnen doen. Elk gemeenschappelijke ruimte heeft een eigen karakter zoals een huiskamer, een keuken, een hobbykamer, een mediaruimte, een cursusruimte etc. De gang zal geen lange rechte gang worden. De gang zal variërend aan de buiten- en binnengevel lopen om aan elke kant een zo optimaal mogelijke indeling te krijgen.


Gebouw als stedelijke kathalysator Bibliotheek Javaplein te Amsterdam Op het Javaplein te Amsterdam Oost is ontwerp-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ‘stedelijke regeneratie’. Het Javaplein behoord tot één van de veertig ‘probleemwijken’. Voor het ontwerp is gekozen voor een drietal sculpturale vormen die afzonderlijk van elkaar worden gedraaid. Door de draaiingen ontstaan interessante doorkijken én ontstaan er twee pleinen. Pleinen die grenzen aan winkeltjes en als belangrijkste trekker een bibliotheek voor de buurt. De bibliotheek is een echte eyecatcher met haar grote atrium. Vanuit de twee pleinen kunnen bewoners van de buurt gemakkelijk in en uit lopen. De bibliotheek is verdeeld in twee delen. Een deel wat een meer serieus karakter heeft en een deel dat vooral dient voor vermaak. Hiermee wordt ook al snel een splitsing gemaakt tussen jong en oud, de oudere mensen kiezen vooral de kant met de fysieke boeken, maar de jongere kiezen juist liever de kant waar ze spelletjes kunnen spelen en computers kunnen gebruiken. Stel je een situatie voor waar een moeder met haar kind naar de bibliotheek gaat: het kind gaat naar de ene zijde en de moeder naar de andere. Door de open indeling kan de moeder het kind in de gaten houden. Beide worden vermaakt voor hun eigen wensen en op het bovenste niveau kunnen ze elkaar weer treffen om op de top van het gebouw buiten te kunnen genieten van een uitzicht over een groot deel van Amsterdam Oost.


Herbestemming van Zuidelijke Kanaalzone Apeldoorn De Zuidelijke Kanaalzone in Apeldoorn is nu een gebied waar enkel bestemmingsverkeer komt. Er staan oude fabriekshallen en oude arbeiderswoningen. Enkele fabrieken zijn de moeite waard om te worden behouden. De gemeente wil dit gebied weer aantrekkelijk maken voor de stad. Het stedenbouwkundig bureau Andries Geerse is al enige tijd bezig met het inrichten van dit plangebied. Er is allereerst een concept gemaakt, dit is echter niet goedgekeurd. Het volgende plan is momenteel in ontwikkeling, en een aantal gekozen architectenbureaus zijn nu bezig om deze fabrieken een herbestemming te geven. De bijdrage bij dit onderzoek voor het stedenbouwkundig bureau is beperkt gebleven tot de analyse van de historische waarde van drie fabrieken. Het ontwerp zal dus ook niet gebruikt worden voor de fabriek van der Ploeg. Het is een steeds vaker voorkomend fenomeen, het herbestemmen van oude gebouwen. Oude gebouwen verlenen zich vaak uitstekend voor een nieuwe functie. Ze voegen ook een bepaalde waarde toe aan het ontwerp, er zit namelijk een hele historie achter de bouwwerken wat veel mensen aanspreekt. Het geeft de mens het gevoel dat er iets speciaals staat en het oude gebouw begint een nieuw leven. Het herbestemmen van gebouwen voorkomt een vroegtijdige kapitaalvernietiging, behoudt een stuk cultureel erfgoed en levensduurverlenging is ĂŠĂŠn van de maatregelen die de meeste duurzaamheid oplevert. De gebouwen voldoen veelal niet aan de huidige eisen van de wetregelgeving en moeten dus in veel opzichten aangepast worden. Er moet met zorg worden omgegaan met het bestaande gebouw, gebeurd dit niet dan kan gesproken worden van een mislukte herbestemming. Deze zorg kan zijn in de vorm van renovatie, maar er moet ook goed gekeken worden welke functie erin komt en of die goed aansluit met het bestaande. Door in de Zuidelijke Kanaalzone in Apeldoorn een aantal fabriek te herbestemmen stijgt de waarde van het gebied. Het is nu een wasteland, maar door de inzet van gemeente Apeldoorn zijn de pareltjes in het gebied gered. Door de oude waardevolle fabrieken te behouden blijft het gebied herkenbaar als de Zuidelijke Kanaalzone, maar tegelijkertijd wordt het een nieuw en levendig gebied. Fabriek van der Ploeg zal een echte trekpleister worden. Door de sociale voorzieningen zullen veel mensen naar de fabriek toe komen en zal het een bruisende plek worden vol bezigheden. De woontoren zal bovendien een echte landmark worden in het gebied. Niet alleen door zijn hoogte, maar ook door zijn kenmerkende gevels.


Portfolio Frank Timmers 2007-2013  

Portfolio Frank Timmers 2007-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you