Behoud de Oude Houthaven

Page 1

Behoud de Oude Houthaven Steun ons scenario op: www.petities24.com/behoudoudehouthaven

Huidige situatie

Geachte lezer, beste buren, Sinds vijf jaar liggen wij met 26 woonschepen in de Oude Houthaven en we willen hier graag - met respect voor de wensen van de omwonenden - blijven wonen. Op dit moment is er een participatietraject gaande over de invulling van een deel van de Oude Houthaven. Hierover wordt dit voorjaar een besluit genomen. Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester heeft alle leden van de klankbordgroep, waar ook wij deel van uitmaken, verzocht een scenario in te dienen. Uitgangspunt voor ons scenario:

Eenhaven havenmet meteen eenopenbaar openbaarkarakter karakter Een voorklassieke klassiekewoonschepen woonschepenenenvarende varende voor schepen. schepen. Uit gesprekken met omwonenden blijkt dat er een breed draagvlak is voor dit uitgangspunt. Op de volgende pagina’s schetsen wij ons scenario en het bijbehorende kader in woord en beeld. Steunt u dit scenario? Ga naar www.petities24.com/ behoudoudehouthaven en onderteken de petitie. Vereniging Woonschepeneigenaren Houthavens Annemarie Vestering 06 - 111 74 379, vwehbestuur@gmail.com

Het water, de steigers met schepen en de omringende bebouwing vormen samen de Oude Houthaven. Het is een mix van oud en nieuw. Het IJ wordt druk bevaren door cruiseschepen en vrachtvaart. Zeilboten en buitenmaats vervoer nemen de Staande Mastroute die bij de Westerkeersluis begint. Kleine binnenvaartschepen wachten in de Oude Houthaven aan steiger C voor de brug, de grotere schepen manoeuvreren bij de strekdam van de Houthaven. Omwille van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in de Houthaven zijn onze woonschepen in 2011 tijdelijk verplaatst naar de Oude Houthaven. In 2009 heeft de chartervaart ligplaatsen toegewezen gekregen aan de nieuw te bouwen pontsteiger, goed bereikbaar voor toeleveranciers en toeristen. Haven Amsterdam heeft in 2015 bevestigd de Oude Houthaven (m.u.v. steiger C) niet meer te gebruiken voor binnenvaart.


Woonschepen van de Oude Houthaven De Houthavens zijn volop in ontwikkeling. Met de komst van de nieuwe woonwijk, de autotunnel en het Pontsteigergebouw krijgt het gebied een ander karakter. Klassieke woonschepen in de Oude Houthaven zijn de beste

Houthavens en plangebied

Nieuwe woonwijk

Pontsteigergebouw

Binnenvaart

Nieuwbouw

In de Houthaven verrijst de komende jaren een woonwijk met ruimte voor circa 3000 woningen.

Het Pontsteigergebouw wordt met 90 meter en 366 woningen het hoogste woongebouw van de stad.

Moderne binnenvaartschepen zijn te groot voor de Oude Houthaven en liggen aan de strekdam.

Containergebouw (2002). Appartementen en kantoorruimte.

garantie om de rust en het historische karakter van deze unieke haven te waarborgen.

Van Diemenstraat

Anna Louise Groninger Bolpraam,

Cornelia Klipper, 1905

Courageux Belgische Spits, 1926

Emmy Spits, 1930

Henny en Henny II Klipperaak, 1913

Jelly Tjalk, 1909

• Werkgebouw het Veem, laatste havengebonden activiteiten 1978, sinds 1981 ateliers, werkruimte en horeca. • Indonesische pakhuizen, 1988 verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw (Y-point). • Pakhuis Koningin Emma, bedrijfsverzamelgebouw (Y-tech) • Kop Van Diemenstraat (2008), nieuwbouw, woningen en kantoren.

Staande Mastroute

Bruine vloot

Kleine binnenvaart

Graansilo’s

Scheepvaart

De Westerkeersluis is het begin van de Staande Mastroute door Amsterdam.

De bruine vloot krijgt vaste plekken aan de Pontsteiger.

Steiger C in de Oude Houthaven blijft voor de kleine binnenvaart.

Laatste havenactiviteit in 1987, nu in gebruik als woonruimte.

Het IJ behoort tot de drukste waterwegen van Europa.

Vaste ligplaatsen (inclusief Silodam)

Vliestroom Boeienlegger voor RWS, 1912

Amour Belgische Spits, 1956

Aemstelredam Spits, 1955

King john Katwijker, 1926

Hetaire Klipper, 1898

Najade Hasselter Aak, 1913

Dana Klipperaak, 1909

Tasmania Nieuwbouw, 2011

Grietje Belgische Luxemotor, 1926

Vertrouwen Friese Maatkast, 1910

Greta Luxe Motor, 1928

Emanuel Klipperaak, 1915

16 woonschepen en 1 bedrijfschip hebben nu al een vaste ligplaats, 2 plekken zijn voor oud-schippers

Dit zijn onze woonschepen De Hoop Beurtvaarder, 1910

Stad en Ommeland Luxe Motor, 1927.

Houtman Spits, 1930

Christina Friese Maatkast, 1920

Alfons Marie Klipper, 1901

Zwarte Water Luxe Motor, 1925


Arken en watervilla’s zijn niet toegestaan

De woonschepen voldoen aan de strengste welstandseisen

e date Save th pendag he Open Sc Paasdag, e d op Twee maart 28

k.com/ faceboo houthaven oude behoud

Uitnodigend, openbaar wandelgebied

Cultuurhistorisch beeld geborgd door klassieke (woon)schepen

Scenario 2020 Een haven met een openbaar karakter voor klassieke woonschepen en varende schepen

Geen vercommercialisering en overlast door groepen toeristen

Betreft het huidige aantal ligplaatsen

Varende schepen zorgen voor beweging

Het is 2020. Project Houthaven is bijna afgerond. De nieuwe pontsteiger, met ligplaatsen voor de bruine vloot, en het Pontsteigergebouw zijn in gebruik. De binnenvaart meert af aan de strekdam, de kleine binnenvaart aan steiger C in de Oude Houthaven. De pont vertrekt weer vanaf de pontsteiger. In het plangebied hebben zes woonschepen en één bedrijfsschip sinds jaar en dag hun vaste plek en zijn twee ligplaatsen voor oud-schippers. Van de 26 tijdelijke woonschepen is een deel teruggekeerd naar de Houthaven. De vrijgekomen ligplaatsen bieden ruimte aan schepen van de schepencarrousel of andere varende schepen. De steigers zijn uitnodigend en openbaar; ze zijn breder, voorzien van een houten deklaag en passende verlichting. De steigers herbergen alle nutsvoorzieningen van deze tijd. Bij ieder schip vinden wandelaars een kleine plaquette met vermelding van het scheepstype, bouwjaar en -werf. Aan het einde van een van de steigers staat een mooi panoramapaneel met informatie over de omgeving. Het geheel vormt een levendig wandelgebied over het water langs langs maritiem erfgoed, in een decor van monumenten en grootse nieuwbouw.

Steun ons scenario op: www.petities24.com/behoudoudehouthaven