Page 1

Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del” - sociëteit de Bolk - 10/11 - nr. 3


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Oproep: B-Film zoekt figuranten

B-FILM ZOEKT FIGURANTEN VOOR HAAR FILMPROJECT

INTERESSE? SPREEK EEN B-FILMER AAN OF MAIL ONS!

Colofon De GrimGram is een uitgave van D.S.V. “Nieuwe Del ”. Het meeste in deze uitgave is vrij van copyright. Het overnemen van foto’s met bronvermelding is toegestaan. Sociëteit de Bolk Buitenwatersloot 1-3 2613 TA Del

Bestuur Roy van der Reijnst Jasper Dijt Maaike Min Eelco Borghols

Redac"e GrimGram Frank Hoeben Kees de Rijke Maaike Min Yvonne Haartsen

2

Bestuur@nieuwedel!.nl President@nieuwedel.nl Secretaris@nieuwedel.nl Thesaurier@nieuwedel.nl Barcom@nieuwedel.nl Maal!jdcom@nieuwedel.nl

GrimGram@nieuwedel!.nl


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Inhoudsopgave Redac"oneel Presiden"eel G2 –box Dektenten en zo… Bier met échte status Het belang van het getal 21 Bolkers in het buitenland - John-Alan GromGrom #3 Een dag bestuur bij de Bolk Uitgelicht Een langverwachte avond Kerstdiner Carpe Diem Nieuwjaarsduik Ik en mijn harem? Bolk Open Poker Series Het IFFR Short Film Marathon-uitje Puzzel – Als poli"ci bij Nieuwe Del! lid zouden zijn… Jarig binnen drie maanden What´s Next?

4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 20 21 24 25 26 27 29 33 34 35

3


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Redaconeel Lieve lezers, Met trots presenteren wij alweer de derde uitgave in de eenenvijigste jaargang van de GrimGram. Het hee even geduurd, maar dan heb je ook wat, laten we maar zeggen. De afgelopen maanden is er natuurlijk weer vanalles gebeurd. Zo hebben we een kerstdiner en kerstvakan!e gehad, en zijn er tal van ac!viteiten geweest, waarover in deze uitgave veelvuldig bericht wordt. Een terugkerend thema dat hierbij opvalt is het ini!a!ef dat door Bolkers zelf getoond wordt. Zo zijn er sinds jaren eindelijk uitjes naar de Kamasutrabeurs en het IFFR geweest, is er een heus bierbrouwersgilde opgericht, dat haar faam al verworven hee in de TU Delta, is B-Film eindelijk eens iets gaan doen met haar camera-apparatuur en hee Harpyia ons wederom verblijd met een stuk. Daarnaast is er uiteindelijk nog een sterke OWeeCom gevormd die de OWee van dit jaar tot een succes zal brengen, maar daarover kunnen jullie meer lezen in het presiden!eel. Verder zullen jullie de komende !jd nog genoeg van de OWeeCom horen! Ik wil trouwens van deze gelegenheid gebruik maken om Reinout, die met een gebroken knie bij zijn ouders in Groningen zit, namens de gehele GrimGramredac!e veel beterschap te wensen. Reinout, sterkte en hopelijk zien we je eerder terug dan verwacht. Aangezien ik nog wat ruimte over heb om te blaeten, wil ik graag wat kwijt over de manier waarop stukjes verworven worden. Hoewel enkele leden spontaan stukjes inzenden, hebben de meeste Bolkers toch net dat kleine duwtje in de rug nodig. Dit is natuurlijk niet kwalijk, maar de GrimGram-redac!e is niet zo alwetend dat zij alleen de gaa#eid van al het Bolk-gerelateerde kan overzien. Mocht je dus iets meemaken dat supervet en zeker noemenswaardig is, aarzel dan niet en schrijf een stuk! Om mijn stukje dan toch af te ronden, wil ik je namens de redac!e nog veel leesplezier toewensen. Blijf ook vooral schrijven, zodat de volgende GrimGram minstens net zo vol wordt als deze, en er een s!jgende lijn kan worden voortgezet, zowel in de resterende GrimGrams van dit jaar als in de jaren die nog komen gaan. Het zou erg mooi zijn als we ook over enkele jaren nog steeds kunnen zeggen: ‘voor roddels en gezwam, leest de GrimGram’

Frank 4


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Presideneel Lieve leden, Voor mij was het weekje waarin ik begin met schrijven (week na de deadline, excuses Frank) een hec"sche. Eentje van reflec"e -van zowel mezelf als de wereld om mij heen-, wat gelukkig niet zonder de nodige biertjes is gegaan. Ik ben weer wat anders naar alles, incluis de vereniging, gaan kijken. Hoe mensen met elkaar omgaan en wat er eigenlijk allemaal achter zit of hoezeer sommige dingen die je ziet totaal anders kunnen zijn dan men hen al"jd hee! geïnterpreteerd. Soms leidt dit tot aangename verrassingen, en soms dondert dit je zonder pardon in een diep zwart gat. Een gat waar je op dat moment nooit meer uit denkt te komen. Maar niets hoe! gelukkig minder waar te zijn. Het langer worden van de dagen, de opkomende krokusjes, en de voor de deur staande lente zullen hier ook zeker mee te maken hebben, evenals een NoWee die nu weer voor de deur staat (oh joy!). ‘Wat een wazig gebazel’, zul je waarschijnlijk denken... Tja, wat mij betre! hoort dat er wel een beetje bij, of toch niet? Dat doet mij, na al twee eerdere GrimGrams te hebben geopend, een beetje afvragen wat je nou doorgaans eigenlijk schrij! in het eerste stuk van je verenigingsblad. Sommigen maken dankbaar van de gelegenheid gebruik om 4 pagina’s vol te lullen over hun vakan"e, anderen zullen de ruimte op papier wat nu%ger besteden door droog wat te vertellen over alle ac"viteiten die hebben plaatsgevonden. Weer anderen zullen de vragen des levens ter discussie stellen (check). Dan wil het ook nog weleens voorkomen dat er verder totaal niet-relevante onderwerpen ter tafel komen. Aan mij dan maar de taak om dit allemaal te doen om zo het doel van een goed presiden"eel zoveel mogelijk te behagen. Sommigen die mijn manier van schrijven een beetje kennen, weten dat ik dit bijna al"jd doe in de trein, omdat ik dan op geen enkele manier mijzelf kan vergrijpen aan die dingen die mij thuis of op de Bolk al"jd afleiden (denk aan nu.nl, Trackmania, een potje poker, of een ‘good old’ biertje). Nou heb ik dat laatste net wel bij mijn ouders zi&en doen, waardoor ik al een klein half uurtje naar een vermoedelijke zwartrijder zit te kijken, die zichzelf kenbaar maakt door het rode lampje met daarop de tekst ‘WC’ (damn you!); misschien toch maar eens wat verderop in de trein naar een toilet gaan zoeken en dan verder schrijven over de afgelopen periode... Het voor mij meest noemenswaardige van de afgelopen periode is toch wel het samenstellen van ‘onze’ OWeeCommissie voor 2011, bestaande uit Frank Hoeben, Max Maton, Maurice Bos (par%me), Catelijne Nater, Reinout Wiersema 5


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3 en Biem Wibbens (par!me). Deze zes mensen hebben besloten zich keihard in te gaan ze"en om, ook zonder prach#ge bo"er voor de deur, een prach#ge feestweek te gaan neerze"en. De beloe die ze hebben gemaakt om een effec#eve samenwerking aan te gaan hebben ze vooralsnog méér dan waargemaakt! Thema en kleur bijvoorbeeld, staan na gedegen overwegingen al min of meer vast en zijn klaar om gepresenteerd te worden. Doelstellingen zijn gesteld en sommige programma-onderdelen al grondig onder de loep genomen. Laten we zien wat ze ervan gaan maken; “kep er zin an!”. Verder kan ik natuurlijk niet een van de speerpunten van ons beleid vergeten te noemen, namelijk de wekelijkse ‘dinsdagac#viteit’. Het doet ons als bestuur erg goed om te zien dat de vas#gheid zijn vruchten afwerpt. En dat niet alleen! Wij zien namelijk ook een trend dat de woensdag significant in drukte toeneemt, waar ik natuurlijk alleen maar gelukkig van kan worden. Wel moet ik daarbij zeggen dat het budget voor de ‘dinsdagac#viteiten’ nog lang niet op is, wat betekent dat gave ideeën nog steeds van harte gewaardeerd worden! Verder nog wat data voor in je agenda die ik jullie echt niet kan onthouden: 24 Februari: Zusjesfeest Wolwêze, Leeuwarden 28 Februari: NoWee-Cocktailnight 10 Maart: Interna#onal day of awesomeness (hihi!) 24 Maart: Zusjesfeest Liber, Amsterdam 21 April: Zusjesfeest Catena, Leiden 22-24 April: Paaspop 6-8 Mei: Verenigingsweekend! 27 Mei - 10 Juni: KamerZoekDagen 10-12 Juni: Zusjeskamp. En helaas nog geen vakan#e, dus geen mooie kiekjes uit verre oorden. Met afgezaagde vermiljoenrode en muisgrijze groet,

Roy van der Reijnst President der D.S.V. “Nieuwe Del ” 6


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

G2 –box Uiteraard is de GrimGram niet compleet zonder de vele dubieuze, humoris"sche, soms serieuze (en meestal uit de context getrokken) ingekomen stukken, maar de redac"e wil eerst graag van deze gelegenheid gebruik maken om de winnaar van onze prijsvraag uit GrimGram 2 aan te kondigen. Het antwoord op de prijsvraag is als volgt: Roy = blaetaap Jasper = zwijn Maaike = vogel

Roy

Eelco = Bokito

Jasper Maaike Eelco

Wij willen Jeroen K. feliciteren met zijn prijs, die bestaat uit een geheel verzorgde massage van Eelco. Aangezien we gehoord hebben dat de massage licht ero"sch van aard zou kunnen worden, wensen wij beide heren veel plezier. En dan nu de ingekomen stukken: Emiel: “Er zit een deuk in het water” “Je moet het water zien als een trampoline.” Catelijne over haar sexleven seksleven met Jasper: “Het duurt maar even, ik val vrij snel in slaap.” “Anal don’t count.” “Trouwens, ik wil geen massage van Eelco; vrouwen zijn welkom.” Eelco n.a.v. de Horecava: “Jakob is best lekker!” Een brie$e van Emiel aan het bestuur: “Hallo bestuur, ik heb niet supernetjes afgesloten, want alle ouwe lullen waren opeens weg. Het was wel gezellig. Emiel.” Emiel: “De Kerstman mag wel aan mijn ballen friemelen!” Rian: “Ik krijg hem er niet in!” 7


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Bier met échte status ‘Deze week kunnen Nowee-gangers bij De Bolk genieten van een zelfgebrouwen speciaalbiertje van het Bolksch Bierbrouwers Gilde’, zo stond er afgelopen week in de TU delta. Ongelooflijk hoe beroemdheid blijkbaar voor je uit kan snellen. Nu moet er natuurlijk ook wel iets gaan gebeuren, want de TU Delta moet natuurlijk weer gehaald worden, maar dan nu écht met bier van het BBG en niet dat van Lustrum X. Eigenlijk is het ook best vreemd dat we bij de Bolk wel onze eigen tos"’s maken, maar dat we niet dat wat we elke dag drinken, proberen zelf te brouwen. Vooral nu InBev steeds prijzen verhoogt. Inmiddels betalen we €2,15 exclusief BTW per liter en voor dat geld zou je toch best zelf bier kunnen brouwen, lijkt me. En blijkbaar denken meer mensen dat, want inmiddels zijn er al meerdere mensen die mee willen helpen met het brouwen van een eigen speciaalbier. De meeste spullen om een Nieuwe Delsch bier te brouwen zijn er al vanwege het brouwen van het Lustrumbier, maar er zijn nog een aantal spullen nodig. Er moet nog een moutmolen worden gekocht en een koperen spiraal om daarmee het bier te filteren. Met een investering van dus maar €100 kunnen we daarna met wat ingrediënten en heerlijk helder Bolkwater ons eigen bier maken. Bij de prediscussie voor de herbegro"ng was de consensus dan ook dat dit een topplan is en dat er budget voor vrijgemaakt kan worden.

De gilde viert, de gilde juicht, Wat zit gij daar en blokt en buigt Nog over uwe boeken? De wijsheid ligt maar in de kan, Wie z'elders zoeken wilt die kan, Doch laat hem, laat hem zoeken.

8


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3 Het maken van brood en het brouwen van bier zijn nauw aan elkaar verwant. Rond 4000 voor Christus werd in Mesopotamië brood in water geweekt en liet men dat vervolgens gisten. Egyptenaren brouwden al bier en gebruikten dit als offerdrank, ongeveer net zoals tegenwoordig bij borrels nog bier wordt uitgedeeld. Het brouwen van bier verspreidde zich tot aan Europa en nadat de Zuid-Europese landen begonnen, kwamen de Germanen met het bier in aanraking. Een leuk detail is dat de Germanen als eersten de stap met gisten van brood oversloegen en een beslag maakten van graan wat zij lieten gisten. Met als smaakstof eikenhout. (Hmm, #jd voor een trogbiertje?) Bier werd later gemaakt in kloosters, maar in de der#ende (b’vo) eeuw nam de burgerij dit van hen over. En toen, ja toen was het zover: de eerste brouwersgilden ontstonden, de illustere voorgangers van ons eigen Bolksch BierbouwersGilde. De doorbraak van bier kwam in de #jd van de pest en de cholera, toen het drinken van water uit rivieren en grachten een slecht idee was. Ik moet zeggen dat ik dat zelf meestal niet als reden gebruik, maar als ik moet kiezen tussen een glas water uit de Oude Del! of een Dommelsch van de tap, dan weet ik het ook wel. Blijkbaar is niet iedereen hiervan overtuigd, want van een consump#e van 300 liter p.p. in de Middeleeuwen zijn we inmiddels afgedaald tot een schamele 80 liter per persoon per jaar (ongeveer een biertje per dag) nu. Als je wilt meehelpen met het brouwen van Nieuwe Del!sch bier kun je een email sturen naar bierbrouwersgilde@gmail.com. Er hoe! verder geen meesterproef of iets dergelijks te worden afgelegd.

Emiel Klifman Bolksch BierbrouwersGilde

9


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Dektenten en zo… Er is weer wat nieuws betreffende Harpyia; de meesten zullen inmiddels weten dat de Nysa veilig in de loods staat te wachten op een likje verf. Dit kan echter pas wanneer het buiten weer wat warmer is. Wat enkele (klussende) Bolkers vast ook niet is ontgaan, is dat inmiddels alle ‘mobiele’ houten onderdelen van de Nysa zijn voorzien van een aantal strakke laagjes vernis. Zo moeten ze er weer een "jdje tegenaan kunnen; klussers bedankt! In de krokusvakan"e zal de dektent weer in elkaar worden gezet en deze keer hopelijk iets stormvaster dan de vorige keer. Met een hele dektent is het namelijk mogelijk om te overnachten op de Nysa, wat dan weer perspec"ef biedt voor zomerweken. Een ander bijkomend voordeel is dat wanneer je eens een lekker dagje wilt zeilen, je niet eerst een half uur staat te hozen. Zo zie je maar dat een dektent een behoorlijk belangrijk onderdeel vormt voor de Nysa. (Andere voordelen van een dektent worden aan uw verbeelding overgelaten…) Een ander klusprojectje vormt het aanpassen van het grootzeil. Zo werd vorig jaar een beter grootzeil gevonden in de ruime zeilgarderobe van Harpyia. Zeilen doe je immers bij Harpyia, (lees: geef je aan Harpyia) om maar een oude slogan boven water te vissen. Enfin, wij zien het als een uitdaging om dit zeil te voorzien van reefmogelijkheden, zodat er ook bij iets ‘spor"ever’ weer gevaren kan worden. Een mal hebben we al gevonden: een ‘in minder goede staat verkerend’, (lees: gescheurd) ree%aar grootzeil, uiteraard gevonden in onze onmetelijke zeilgarderobe. Verder hebben wij het genoegen jullie de eerste studentenzeilwedstrijd van 2011 aan te mogen kondigen: de ‘Nestor Trophy’. (Dit hee niks met Xander te maken.)Deze wedstrijd zal worden verzeild op 26 maart met 16 m2 (zes"enkwadraten), op de Loosdrechtse plassen. Bij voldoende animo kunnen wij daar ook aan meedoen. Een team moet bestaan uit 4 personen. Voor meer informa"e kijk op: h&p://nestortrophy.blauweschuit.com/, of neem contact op met ondergetekende. Zo zie je, er is nog genoeg te doen, dus denk je mee te kunnen helpen, dan ben je al"jd welkom. Ook om te gaan varen uiteraard, al moet er eerst nog wat geklust worden. Met nau"sche groet,

Bart Roest Voorzi&er ‘Harpyia’ 10


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! � - 10/11 - nr. 3

Het belang van het getal 21 Niet iedereen hee! een obsessie met getallen, en dat is best iets waar ik voor opensta, maar zo blij! wel een hele wondere wereld voor deze tragische gevallen onontdekt en leeg. Ik heb het over de wereld van het getal 21, een wereld rijk van geschiedenis, vol van souplesse en een universele maatstaaf voor alle dingen waar er toevallig 21 van zijn. Niemand weet natuurlijk hoe 21 is ontstaan, sommigen zeggen dat het allemaal begon met Vladimir en een berg zandkorrels, hoe god hem opdroeg alle zandkorrels in de grootse vlakten van zijn schoenen te tellen na een dagje strand, en hij na tweemaal een "envoud te hebben geteld meer korrels overhad om te tellen dan hij kon beva#en en toen uit pure wanhoop het getal 21 schiep om verder te kunnen tellen. Anderen beweren dat het getal 21 er al"jd geweest is, ona$ankelijk van ons als ware een abstractum slechts aan ons om te ontdekken, niet om uit te vinden. Hoe dan ook, 21 is niet meer uit onze levens weg te denken. Hoe zou het zijn als, elke keer dat je drie maal zeven probeert te berekenen, je hoofd explodeert omdat 21 nu eenmaal niet meer denkbaar is, of erger nog, de werkelijkheid verandert zodanig om de leegte op te vullen die 21 achterliet, zodat je je een moment later midden in de mythologische gouden stad Salamanca bevindt, om even later te bevinden dat je hoofd in tweeĂŤn wordt gespleten door een toevallig langslopende maniak. Ik geef u daarom dit advies; voor uw eigen veiligheid, gedenk dat slechts het getal 21 tussen u en de dood staat, en dat u er beter aan doet eens in de zoveel "jd een kleine 21 te tekenen, zo nodig onderin elk papiertje wat u in uw handen krijgt, opdat een leven zonder 21 ons bespaard kan blijven.

11


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Bolkers in het buitenland - John-Alan Hallo Bolkers Groeten uit een warm en zonnig Australië, waar ik inmiddels zo’n anderhalve maand verblijf. Zoals de meesten van jullie volgens mij weten ben ik hier bezig met mijn stage bij de DSTO. DSTO staat voor Defence Science and Technology Organisa!on en is een onderzoeksin!tuut dat onderzoek doet voor het Australische ministerie van defensie. De afdeling waar ik zit doet onderzoek naar vliegtuigen (verrassing!) en het project waar ik mee bezig ben is een serie vermoeiingsproeven voor de F/A-18 Hornet, een gevechtsvliegtuig dat gebruikt wordt door de Australische luchtmacht en door Zwisterland, Spanje, Canada en door de marine van Oom Sam. De DSTO-ves!ging waar ik stage loop bevindt zich in Melbourne, wat in de rechteronderhoek van Australië ligt, min of meer tegenover Tasmanië (bij aanhangers van de VOC-mentaliteit ook wel bekend als Van Diemens Land). Ik logeer momenteel bij mijn nicht en naast haar man en twee kinderen deel ik het huis met een hond, een kat, twee konijnen, twee minikikkers, een stel vissen en een half dozijn wandelende takken, dus ietwat drukker dan ik gewend ben, maar verder goed wonen. Als goede Hollander ga ik tegenwoordig drie keer in de week op de fiets naar mijn stage, wat ongeveer een uurtje fietsen is. Ze hebben hier duidelijk nog wat te leren op het gebied van fietspadinrich!ng (zoals dat je voetgangers een eigen stukje moet geven en dat, als ze een eigen stukje hebben, je hen moet leren daar dan ook te blijven), maar ze zijn goed op weg. Nu nog mijn medefietsers leren dat mensen afsnijden bij een kruising waar je een haarspeldbocht moet nemen, terwijl je binnen een rijstrook van een meter breed blij en er een vrachtwagen aankomt, niet heel lief is. De weekends gebruik ik om Melbourne te ontdekken en gelukkig valt er hier genoeg te doen, vooral ook omdat het hier nu zomer is en er dus allerlei fes!vals en andere evenementen plaatsvinden. Zoals de tennisfans wel zullen weten was er een paar weken geleden de Australian Open, waar ik een dagje ben wezen buurten. Ik heb zelfs nog een Nederlander zien spelen (en uitgeschakeld worden) in de mannendubbel (ja, één Nederlander; dat klopt, zijn partner was een Duitser). Verder heb ik inmiddels het centrum en een aantal buitenwijken van Melbourne verkend en heb ik de eer van de LHC hooggehouden door een gra!s operaconcert te bezoeken. Kortom, ik heb het hier prima naar mijn zin.

12


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3 Voor de mensen die zich afvragen of ik nog last heb gehad van de overstromingen of de typhoon: het antwoord is nee, dat was allemaal ver weg. Australië is namelijk groot, heul groot. Om dat te illustreren; van hier naar Perth (aan de westkust) is vijf uur vliegen, dus bijna even ver als van Del! naar New York. Mensen die meer van mijn ‘avonturen in den Oost’ willen lezen verwijs ik naar de website van mijn leerstoel: h"p://www.lr.tudel!.nl/live/pagina. jsp?id=f75b9280-88fd-40e8-970d-6eff6dd33c85&lang=en (lr.tudel!.nl dan naar Onderzoek en dan naar Structural Integrity). Verder koester ik de posi$eve verwach$ng dat alles in het koude kikkerlandje Nederland ook goed gaat, wens ik jullie veel sterkte met het koude winterweer en nogmaals groeten uit een warm en zonnig Australië,

John-Alan

13


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

GromGrom #3 Voor je ligt alweer de derde edi!e van de GromGrom, de gebruikelijke zeurrubriek in de GrimGram. In deze edi!e ga ik het onder andere hebben over de studentenprotesten van afgelopen januari. Daarnaast ga ik nog enkele zeikpuntjes over Bolkers vermelden. Als je wilt weten wat er verder nog in deze edi!e komt, dan moet je maar gewoon verder lezen. Zoals je wellicht wel gezien hebt aan de poster op de soos / in het journaal was er afgelopen januari een groot studentenprotest op het Malieveld. Het grootste protest van studenten sinds de jaren ’80. Er waren zo’n twin!gduizend studenten op afgekomen om te protesteren tegen de aanstaande bezuinigingen op het hoger onderwijs. Die twin!gduizend studenten zijn toch een behoorlijk goede afspiegeling van de groep mensen die in de toekomt de Nederlandse economie draaiende moet houden. En wat doet de regering; ze stuurt de staatssecretaris van onderwijs. Daar is op zich niet veel mis mee, behalve dat deze man een totaal gebrek aan charisma hee en het enige wat die kon melden was: “we moeten bezuinigen, want we hebben geld nodig”. Ik snap ook wel dat het niet makkelijk is te speechen voor zo’n grote groep mensen die tegen je is, maar dan mag je nog steeds wel een beetje uitstralen dat je achter de plannen staat en deze ook door weer en wind wil verdedigen. Ik snap ook niet dat Ru"e zelf niet is gegaan. Zijn studenten soms niet belangrijk genoeg? Is het voor hem soms belangrijker om een beetje aan te pappen met andere regeringsleiders, dan over de toekomst van dit land te praten? Ik zou haast voor willen stellen om ons allemaal uit te schrijven bij de Nederlandse onderwijsinstellingen en maar te gaan studeren in het buitenland. Dan piept die regering wel anders. Een ander ding waar ik me nu al een !jdje aan erger, is het feit dat sommige Bolkers het maar normaal vinden dat je al je glazen op de bar dumpt en vervolgens naar huis gaat, met het idee dat de laatste mensen die er nog zi"en alles wel opruimen. Vaak zie je dat, wanneer een grote groep in één keer weggaat, er dan en man of drie overblijven die vervolgens alles op kunnen ruimen. Als je weggaat, zeker als het al wat later op de avond is, zorg dan in ieder geval dat je je eigen glaswerk spoelt. Het is nog geen vijf minuten werk en het zorgt in ieder geval niet voor frustra!es bij de afsluiters. Ik kan me zelfs voorstellen dat de afsluiters geen zin hebben om alle glazen nog te moeten spoelen en daardoor dus slecht afsluiten. Als je dus te schraal bent om je eigen zooi op te ruimen, dan moet je niet gaan zeuren tegen de afsluiters dat zij beter hadden moeten afsluiten. En je moet je ook maar bedenken hoe je het zelf zou vinden als je achtergelaten wordt in de soos met allerlei rotzooi van anderen. 14


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! � - 10/11 - nr. 3

Dat waren alweer mijn frustra"es van de afgelopen "jd. Zoals je kan lezen waren dat er niet al te veel, maar dat betekent niet dat er niks aan gedaan hoe! te worden. Het kan ook gewoon zijn dat deze twee zo erg waren dat ze de andere frustra"es uit mijn geheugen hebben gewist.

Een gefrustreerd en Grommend lid

15


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Een dag bestuur bij de Bolk Het is al!jd een vraag wat die gekke jongens en meisjes die zichzelf bestuur noemen, eigenlijk allemaal uitspoken op de eerste verdieping van de sociëteit die jullie allemaal zo goed kennen. Voor mij, zijnde Commissaris Ee"afel van de Koornbeurs, was dit mogelijk al iets voorspelbaarder, daar ik zelf bestuur doe op een andere vereniging, wat mij gelijk wel weer een agnost maakte als het gaat om typisch Bolkse aangelegenheden. Om eens een kijkje te nemen in het Bolkse leven als bestuurslid, hebben we een wissel in het leven geroepen, daar wisselen niet alleen eigen is aan spoorwegmannetjes en incapabele voetbalcoaches. Het complete Bolkbestuur minus Roy, jullie geliefde president, trok, alle ochtenddauw aan hun schoenen medezeulend, Koorbeurswaarts, terwijl het gehele Koornbeursbestuur minus Boris, onze voorzi"er die immens lekkere flapjes kan produceren, de Bolk ging bezetten. Aangekomen op jullie sociëteit, kwamen we erachter dat bestuur doen met zeven man in een pieterig pand als dat van jullie, een redelijke overkill was. Dat was uiteraard geen enkel probleem. Combineren kun je namelijk heel goed leren, en dus gingen we met gecombineerde krachten taakjes uitvoeren die je doet als bestuur des Bolks zijnde. Er moesten nog tappers en corveehelden worden geregeld voor de avond en de twee weken die volgden hadden ook nog de nodige lege plekjes, die schreeuwden om aandacht en een naam geschreven in een sierlijk handschri. Het was die avond sowieso een bijzondere avond, daar er een borrel was in het teken van Oud en Nieuw. Er dienden vele oliebollen gebakken te worden om weer terug in Oud en Nieuw-sferen terecht te komen. Na het benodigde beslag te hebben verkregen bij de C1000, was het slechts een kwes!e van alles in kokend frituurvet keilen. Dit laatste bleek iets moeilijker dan gepland. De warme vork, die een excellent instrument bleek te zijn om oliebollen mee om te draaien, was neder geponeerd op een servetje, wat zich ui"e in het subiete ontvlammen van dat servetje naast een pan met olie, wat gelukkig net niet leidde tot het a$randen van het totale pand. De kerstboom die ook nog in het gebouw stond, diende in mootjes te worden gehakt, daar kerst al lange !jd daarvoor een gepasseerd feest was. Na een heige verveelvoudiging van het aantal boomdelen, hebben we de boom afgestort, opdat een eventueel weerzien nimmer mogelijk zou worden. Uiteindelijk kwam de avond en konden we genieten van al het werk dat we overdag verzet hadden. De oliebollen konden verorberd worden, er kon genoten worden van de heerlijke maal!jd waarbij de wafels de homnomnommerij 16


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! � - 10/11 - nr. 3 waren die door duistere redenen niet opkwam, wat alleen maar kon betekenen dat wij er meer van konden en moesten eten. Na een x-aantal potjes Fluxx werd het "jd om eens even goed bar te gaan hangen. Er was nog maar weinig "jd verstreken eer mij een aanbod werd gedaan door een oud-commissaris ee#afel van jullie, om mij een rondleiding door jullie keuken te geven. Uiteraard kon ik deze unieke kans niet weerstaan en kreeg ik alle ins en outs te zien die jullie keuken eigen is. Na het nodige bargehang en getap was het weer "jd om naar huis te gaan. Het was een mooie dag!

Mart van Uden Commissaris Ee#afel OJV de Koornbeurs

17


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

18

UITGE


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

ELICHT

19


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Een langverwachte avond Een jaar lang zijn wij allen braaf geweest. We hebben oude vrouwtjes helpen oversteken, inzamelingsac!es georganiseerd en staan bij minstens drie goede doelen ingeschreven als donateur. Mooi niet dat Sint ons dit jaar zou vergeten. Hij zou komen met zakken overbeladen met snoep en geschenken. Maar ondanks de bescheiden verlanglijstjes van drie pagina’s die we hadden opgestuurd hebben we niks van de goedheiligman gezien en hebben we het ook dit jaar weer zelf moeten oplossen. Gelukkig had iedereen nog wel wat oude troep liggen die voor geschenk kon doorgaan en hadden we dit jaar een rijke verzameling eigenaardigheden op tafel liggen, waaronder een etui, een kinderstoeltje, een kooksetje, een pornodisc, een fantasyboekje en bowlingset. Voor wie zich afvraagt wat een pornodisc in dit rijtje doet kan ik alleen zeggen dat het een erg toepasselijk onderwerp had, namelijk Sinterklaas. Met aandach"rekkende !tels als ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ was dit natuurlijk meteen het meest gewilde ar!kel van de hele avond. Er is nog geopperd om deze dvd maar meteen even op de beamer te laten draaien, om hem alvast even te kunnen testen voor hem daadwerkelijk mee naar huis te nemen, maar helaas is dit plan al vrij snel gesneuveld. Hoe is het ons dan vergaan, vraagt u zich misschien af, en vooral wie waarmee genaaid is; wie kreeg de Sinterklaas-dvd mee naar huis? Het voorval ging als volgt: na enige malen rond te zijn geweest kwam de dvd aan bij Reinout, die vervolgens de mogelijkheid kreeg de dvd veilig te stellen voor zichzelf. Een glimlach verscheen op zijn gezicht; heel kort, snel keek hij om zich heen of niemand hem gezien had. Daarna stopte hij de dvd in zijn tas, daarbij zeggende dat ‘zijn huisgenoot’ dat vast leuk zou vinden en dat die dat soort dingen wel vaker kijkt, en wie zijn wij om hem daarop te wantrouwen. Braaf zijn hee ons dit jaar wederom niks opgeleverd, maar misschien hebben we dit jaar meer kans bij de Kerstman.

20


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Kerstdiner Kerstdiner, vlak voor kerst 2010. Voor mij begon het kerstdiner op een avond aan de bar met de opmerking van Joost; dat ik wel van koken houd. Na het antwoord ‘ja’ te hebben gegeven, vroeg hij mij of ik het leuk vond om mee te helpen met het bereiden van het kerstdiner. Velen zullen weten dat dit het meest uitgebreide diner van het jaar is dat op de Bolk gehouden wordt. Dat werd mij echter later pas verteld. Ook kwam ik er toen achter dat het uit zeven gangen bestaat, dat grove fouten waarschijnlijk niet getolereerd worden, dat het over de 30 euro kan kosten en dat je gra"s mee-eet: ik had dus juist meer zin in het bereiden van het kerstdiner, dan toen ik gevraagd werd. De enige kosten die eraan verbonden zijn, komen van het vele voorproeven (dat dit jaar mee scheen te vallen). Dus toen begon het met het prikken van een eerste datum. Dat prikken verliep niet zoals ik zou verwachten dat het zou moeten gaan. Dat was namelijk gewoon zonder mij gedaan... Ik kreeg een mailtje met: dan en dan de eerste bijeenkomst, het zou fijn zijn als iedereen eens ging zoeken naar goede recepten die bij een kerstdiner zouden passen. Op dat moment wist ik direct dat ik de desbetreffende datum niet kon, en dus de eerste bijeenkomst van de Kerstdiner-Com niet mee zou maken. Ik wilde wel wat betekenen, en heb dus ruim van te voren wat recepten uit de receptenverzameling van mijn moeder gezocht (het meeste kende ik, en vind ik nog steeds heel lekker). Wat ik achteraf hoorde was dat er niet eens naar gekeken was, en dat we dat de volgende keer wel deden... Toen die volgende keer aangebroken was, gingen we al direct proe%oken. Hiervoor hadden Eduard en Jelle inkopen gedaan. De bijeenkomst was bij Joost thuis, en toen ik daar op "jd aankwam zaten Eduard en Jelle daar gezellig met z’n tweeën aan de ee&afel "jdschri!en door te kijken om meer geschikte gerechten te zoeken. Hetgeen ik miste aan dat plaatje was de gastheer: Joost. Joost scheen nog gewoon ergens op de TU te zijn, iets onbelangrijks te doen... Hij was het vergeten, en kwam er direct aan. Toen Joost eindelijk aangekomen was ging hij ook, samen met ons drieën, "jdschri!en kijken. Toen begon ik over mijn mail, en hoorde ik weer dat er nog niks mee gedaan was, maar Joost ging de recepten wel even uitprinten. Na nog eens een half uur "jdschri!en kijken kwam Joost terug: Hij had zijn laptop aangekregen, en overgehaald om de vier gerechten te printen. Het is maar goed dat ik zo bleef aandringen over mijn gerechten, aangezien het hoofdgerecht hoofdzakelijk uit de receptenverzameling van mijn moeder kwamen; De stoofpeertjes en de varkenshaas met paddenstoelensaus kwamen namelijk daar21


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3 vandaan. Tijdens die bijeenkomst hadden we nog niet een idee van hoe het kerstdiner eruit zou zien, alleen het gegeven van heel veel wijn was voor mij duidelijk. Ik koesterde wel de posi!eve verwach!ng dat het varkenshaasrecept dat ik had aangedragen, terug zou komen op het kerstdiner. We hadden besloten dat we de varkenshaas en de peertjes de volgende keer zouden proberen. Joost zou ook nog naar Den Haag gaan om bij de betere slager varkenshaas te halen. En ik zou met Jelle boodschappen doen. Een week later deden Jelle en ik boodschappen; iedereen was er zonder problemen, en we moesten nog van Jasper aanhoren dat hij weer een jaar studievertraging had aangescha: World of Warcra Cataclysm. Joost had (liever) fricandeau gehaald in plaats van varkenshaas, maar het zou ongeveer hetzelfde zijn. Het bleek dus dat het vele malen beter was dan de C1000-varkenshaas, en we wisten zeker dat dit terug zou komen op het kerstdiner. Daarnaast hadden we ook peertjes gemaakt volgens het door mij aangedragen recept. Hierbij verbaasde iedereen zich erover hoe rood die wel niet waren. Op het moment dat we in de pan keken, en ze waren nog lang niet rood genoeg, vond de rest al dat ze er heel goed uitzagen; alleen ik was niet tevreden. Toen ze wel op kleur waren, gingen we de stoofpeertjes proeven. Iedereen was verbaasd wegens kleur en smaak, en ik was tevreden. Toen kwam het probleem van de spoom; er was geen !jd om er één te maken bij Joost thuis (dat duurt namelijk een paar uur), en dus besloten we dat we ieder voor zich thuis een spoom gingen proberen. Weer een week later had ik de spoom bij mijn ouders gemaakt, en hij was door ons goedgekeurd. Joost had toen ook een spoom klaar, en die konden we proberen. Deze was ook geslaagd. Die van Eduard en Jelle waren minder goed. De rest van de gerechten in overweging nemend, besloten we om de spoom die we bij Joost hadden gemaakt te nemen. We waren het er allemaal namelijk over eens dat een muntspoom minder goed paste dan een frambozenspoom. Die avond hadden we ook de rest van het menu voor het kerstdiner bedacht. We hadden alleen nog een toetje niet geprobeerd. Dit toetje hadden Eduard en ik later nog eens thuis geprobeerd. Wegens het falen aan mijn en mijn moeders kant (we wisten niet hoe we fatsoenlijk grapefruit moesten afschillen), was dat dessert bij mij thuis niet heel goed opgevangen. Het zou er beter op worden om iets van mandarijntjes te gebruiken in plaats van grapefruit. Eduard had dit echter anders opgevat, omdat hij wel wist hoe je grapefruit moet bereiden, en daarom kwamen de grapefruitpartjes toch bij het dessert op het kerstdiner. Toen was het zomaar zo ver, terwijl het in mijn gedachten nog lang geen kerstvakan!e was: het kerstdiner. Boodschappen werden gedaan, schorten werden gekocht, vleesthermometers werden aangescha en bestellingen werden be22


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3 zorgd. Zoals sommigen niet weten begint het koken van het kerstdiner één tot twee dagen van tevoren. Wij begonnen op donderdag met de verschillende gerechten waarvan het niet cruciaal was om op de dag zelf te maken. Fijn was toen dat Arnaud kookte, die heel makkelijk was, en het totaal niet erg vond dat wij ook aan het koken waren. Ook voorzag hij ons van een paar adviezen, en hee! hij ons een beetje geholpen toen hij zijn maal"jd klaar had. De volgende dag waren we alweer vroeg aanwezig voor nog een dag koken. Halverwege hadden we een mooi draaiboek gemaakt, en door ons daaraan te houden (en na een "jdje demonstra"ef aan de bar zi#en), begon het kerstdiner. Ik wilde Joost bijhouden met wijn drinken, net zoals hij op zijn eerste kerstdiner de, toen al, ouwe lul Peter Molenaar had bijgehouden (er moet wel bij gezegd worden dat Joost niet in zijn eerste jaar lid is geworden bij de Bolk). Dat lukte aardig, en afgezien van wat gemorste wijn, verliep de sfeer in de keuken voortreffelijk (daaronder valt uiteraard ook een beetje stress). Het enige minpunt in al het uitgeserveerde was dat de borden voor het hoofdgerecht niet verwarmd waren, zodat het vlees koud was voordat iemand eraan kon beginnen. Hierover kon meneer de kampstaf hele lange blaatverhalen houden, maar door toedoen van genoeg wijn kon dat mij extreem weinig schelen. Toen het laatste gerecht verorberd was, en ik tot de conclusie kwam dat ik waarschijnlijk Joost had bijgehouden met het drinken van wijn, was ik zeer tevreden met een geslaagd kerstdiner. Wat echter erg jammer was, was dat ik de volgende dag de trein van uiterlijk 10:17 moest nemen van sta"on Del!, omdat ik de volgende middag weer moest werken in Groningen. En toen ik in mijn bed lag begon mijn kerstvakan"e.

Reinout

23


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Carpe Diem Eén van de belangrijkste dingen in het leven en dus ook van de wintersport, is Carpe Diem (pluk de dag), ofwel, hoe haal ik het meeste uit de !jd die ik heb. Tijdens de laatste Bolksche wintersport hee Ruben dit tevergeefs geprobeerd en moest daarom met een taxi terug vanuit het andere dal naar ons dorp. Dit jaar is wederom gepoogd het meeste profijt te hebben van de !jd die ons gegeven was. Tenslo#e heb je maar één week om je te vermaken in de sneeuw en !jdens die week zijn de lien slechts geopend van negen tot vier. Aangezien dit de enige !jd van het jaar is dat je lichtelijk iets aan sport doet, moet je daar dus op!maal gebruik van maken. De eersten om het dit jaar te proberen waren Aldo en Jeroen; ze hadden zich !jdens de dag twee dallen verder verplaatst, een uitstekende ac!e, maar aan het eind van de dag konden ze slechts één dal terug komen. Het laatste einde moesten ze dus wederom met de taxi afleggen. Uiteindelijk is het wel effec!ef gelukt door Aldo en ondergetekende. Na een dag met bijna de hele groep op stap te zijn geweest naar het andere dorp, terwijl het flink sneeuwde, hield het grootste gedeelte ermee op toen we daar aankwamen. Op de hoogte van het andere dorp was het namelijk niet meer aan het sneeuwen, maar aan het regenen vanwege de lage hoogte. Dit leidde ertoe dat de meesten met de bus teruggingen naar ons eigen gebied; Aldo en ik daarentegen dachten het lot wel te kunnen tarten. Zodoende trokken wij weer rich!ng de li terug en vochten ons door de sneeuwstorm. Gedurende onze terugtocht werden we achternagezeten door pistepersoneel dat achter ons de piste-afze&ngen uit de grond trok en de lien sloot. De laatste sleepli was ook al volledig afgesloten; geen entreelinten, we hoefden zelfs niet langs het poortje. Godzijdank deed het apparaat het nog wel en zodoende kwamen wij rond kwart voor vijf alsnog skieënd / boardend de piste afgezeild om meteen de Vie-bar in te duiken voor een après-skipilsje; we konden nog net het happy hour meepakken. Maar zoals iedereen wel weet leidt één pilsje tot meer, en tegen de !jd dat de rest rond !en voor zes naar de bar kwam voor het eten hadden wij het al flink naar ons zin.

Bart 24


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Nieuwjaarsduik Het kon natuurlijk niet uitblijven dat een groep Bolkers eindelijk eens op nieuwjaarsdag de koude Noordzee zou trotseren. Vanuit mijn uiterst geroman"seerde verwach"ngen over dit evenement rekende ik al op een ondergesneeuwd strand in de vrieskou, opdat de andere, laffe nieuwjaarsduikers dan zouden aarzelen en wij hardcore Bolkers wel even zouden laten zien hoe het moet. Uiteindelijk bleek van dit alles geen sprake te zijn. Nieuwjaarsdag was veel te mooi voor een winterdag, en dat was s"ekem toch wel prima, want er was een recordaantal mensen komen opdagen. Verder werden er schrale Unox-liedjes gezongen en veel worsten verkocht. Dit alles maakte het voor ons wel las"g om met de eerste duik mee te doen, want deze was al ‘uitverkocht’. Het lukte ons echter nog om een paar kaartjes te ritselen via een vriendelijke verkoper in een lange regenjas. Dit jaar was de nieuwjaarsduik vooral berucht vanwege de ‘aanwezigheid’ van Kim Holland, maar wij konden deze dame niet bespeuren. Achteraf gezien bleek het om een erg schrale promo"estunt te gaan, waarbij mevrouw Holland, met haar breedbekkikkerglimlach, te laf was om de zee in te gaan. Ik ben daarom blij dat we mevrouw Holland en haar sloeries niet tegen het lijf zijn gelopen. Met de kaartjes tot onze beschikking konden we het strand op, alwaar we werden voorzien van een Unox-muts, handschoenen en een ‘terugblik’. Al snel stonden we in zwemtenue te wachten op het startsein. Toen het zover was, renden we de zee in alsof Kim Holland zelf achter ons aan zat. Het was heerlijk verfrissend, hoewel de watertemperatuur eigenlijk best laf was; ik heb veel kouder meegemaakt. Ik zou echter iedereen aanraden om de nieuwjaarsduik eens zelf aan den lijve te ondervinden, want het is een erg indrukwekkend en verfrissend schouwspel.

Frank

25


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Ik en mijn harem? Afgelopen januari was het weer zover. De Kamasutrabeurs was er weer. Van veel mensen hebben we te horen gekregen dat ze er wel een keer heen zouden willen, waaronder een redelijk aantal vrouwen. Daarom was het idee om er een Pokkehandtas-uitje van te maken. Dit is niet echt gelukt, omdat uiteindelijk (bijna) geen enkele vrouw mee wilde. Reden temeer om er alsnog een open uitje van te maken. Helaas is dit niet erg goed gepromoot, maar het is alsnog erg gezellig geworden. Zoals al eerder gezegd wilden er dit keer niet echt vrouwen mee (op mij na). Verder wist ik dat Frank mee wilde. Uiteindelijk zijn we met vijf man en een vrouw uit Del vertrokken. Lekker een Delse verhouding. Toen we eindelijk waren aangekomen, zijn we eerst wat gaan eten. Voor de nodige calorieën natuurlijk bij de Burger King op het sta!on. Daarna zijn we doorgegaan naar de beurs. Nadat iedereen gepind had, zijn / haar jas had opgehangen en een kaartje had, konden we eindelijk naar binnen. De Kamasutrabeurs ziet eruit als een beurs met een groot podium, klein podium en wat losse a"rac!es. Eerst zijn we gaan rondlopen bij de kraampjes. Al snel waren Yoerik en ik de jongens (Frank, Joost, Jeroen en Jeroen) kwijt. We hadden geen idee waar die heen gevlucht waren en waarom. Toen we bij het grote podium aankwamen, zagen we hen daar staan en hadden we hen weer gevonden. Na gekeken te hebben naar een aantal shows, van mannen en vrouwen, gingen we weer even bij wat kraampjes kijken. Raad eens wat, we raakten de vier alweer kwijt, dus liepen we maar weer gewoon door en keken naar de kraampjes. Ze hadden ook wat lekkere hapjes, zoals ijs en een chocoladefontein! Dit keer konden we de jongens niet meer vinden. We hebben hen gebeld en het bleek dat ze de “Voyeur” in waren gegaan. Geen wonder dat we hen niet zagen. Toen we hen weer tegenkwamen hebben we nog een aantal shows op het grote podium bekeken, waarna de vier naar Catena gingen. Yoerik en ik zijn nog even gebleven om naar de shows op het grote podium te kijken en nog naar een a"rac!e te gaan. Hierna zijn we ook naar huis gegaan. Ik zou het iedereen aanraden om een keer naar de Kamasutrabeurs te gaan. Als iemand nog vragen hee over de beurs, kijk dan gerust op de website.

Coline

26


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Bolk Open Poker Series Dinsdag 1 februari: BOPS (Bolk Open Poker Series) De verwach"ngen voor het grootste pokertoernooi in de geschiedenis van de “Nieuwe Del! ” lagen hoog, evenals het aantal deelnemers. Na een aantal last minute afmeldingen werd er uiteindelijk met 21 mensen afgetrapt voor een prach"ge avond poker. Zonnebrillen, hoodies en andere gekkigheden mochten natuurlijk niet ontbreken. Er zou met vier tafels begonnen worden, en bij het overblijven van 18 mensen zou dit worden teruggebracht naar drie tafels. Vervolgens zouden we verder gaan met twee tafels wanneer de 12 overblijvers worden bereikt. Hierna zou het een race worden naar een finaletafel met maar liefst 8 deelnemers. “Gentlemen, let’s get the cards in the air!” Met een blindstructuur geschikt voor zowel de beginnende speler als de doorgewinterde pro (niet te langzaam, maar zeker niet opdringerig snel), was het na een kleine 10 minuten Eduard van Iersel die het veld moest ruimen tegen Niels Treffers, na een all-in met een paar tweeën. Al snel bleek dat meerdere spelers het geduld niet op kunnen brengen tegen de meer afwachtende pokeraar. Na een klein half uur werd het veld al gereduceerd tot drie tafels. Omdat de verslaggever ook nog in het spel zat, is het jammer genoeg niet gelukt om verder veel details op te vangen van de noemenswaardige handen door het hele toernooi heen. Van de groep gedoodverfde favorieten was Xander Verheij de eerste die het moest afleggen als 16e. Frustra"es namen toe naarmate de finaletafel dichterbij kwam, wat vooral aan de tafel van Peter Molenaar te merken was. Ook Roy van der Reijnst kon zijn frustra"es moeilijk onderdrukken bij zijn a!ocht als 9e, de laatste plek voor de felbegeerde finaletafel. Tegelijk met hem moest ook Niels Treffers de a!ocht blazen, waardoor we met 7 man aan de finaletafel begonnen. Deze werd gespeeld met een moordend tempo, waar zeker getwist kon worden over de kwaliteit van het spel. Toen na ongeveer 10 handen de top 3 werd bereikt, leek het alsof Eelco Borghols, Reinout Wiersema en Frank Hoeben er totaal geen zin meer in hadden, wat tot gevolg had dat alle chips in het midden gingen. All-in voor de winst! Frank Hoeben had een gezonde voorsprong op de rest en liet twee 6’en zien. Reinout draaide vervolgens AQo om, en Eelco liet K9o zien. De flop 68J bezegelde al ongeveer deze laatste hand. Toen er op de turn een 2 omgedraaid werd, was de winnaar bekend en hoefde de laatste kaart niet eens meer te komen. Frank Hoeben werd gekroond tot winnaar van het eerste deel van de BOPS. In de verwach"ng nog vele mooie toernooien te organiseren, tot slot nog even de volledige uitslag: 27


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3 1. Frank Hoeben 2. Reinout Wiersema 3. Eelco Borghols 4. Peter Molenaar 5. Jelle Schut 6. Jan van Dillen 7. Harwin Schrijmen 8. Niels Treffers 9. Roy van der Reijnst 10. Biem Wibbens 11. Tim de Jong 12. Maaike Min 13. Johan Zielman 14. Kees de Rijke 15. Pim van Steijn 16. Xander Verheij 17. Jakob Buis 18. Jeroen Verweij 19. Ian Mol 20. Joost Klip 21. Eduard van Iersel

Daarbij nog even de extra benoeming van de persoon die de 'beste slechtste hand' liet zien en hiermee het veld moest ruimen. Dit was namelijk Pim die een straat van 2 tot 6 omdraaide, tegen de flush van Tim de Jong. Pijnlijk....

Dit was, voor de eerste aflevering van BOPS, uw verslaggever,

Roy van der Reijnst 28


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Het IFFR Short Film Marathon-uitje Mogelijk gemaakt door B-Film en bekroond met het culturele keurmerk van de Linkse Hobby Club Het was reeds een lang gekoesterde wens van vooral Frank om het Interna"onal Film Fes"val Ro#erdam (IFFR) te bezoeken. Dit jaar is het er eindelijk van gekomen. En zoals het B-Film betaamt, wordt er niet voor een kort bezoekje aan één film gekozen. Sterker nog, er werd voor gekozen om naar de Short Film Marathon te gaan, een groots evenement welk wel veer"en(!) uur duurde. Een hoop van jullie zal vast wel eens van het IFFR gehoord hebben, aangezien het is uitgegroeid tot één van de grote filmfes"vals in Europa. Voor de onwetenden een korte inleiding. Het IFFR is een jaarlijks fes"val wat plaatsvindt in, zoals de naam al sub"el laat weten, Ro#erdam. De eerste edi"e vond plaats in 1972, dus komend jaar bestaat het fes"val alweer veer"g jaar. Het fes"val richt zich vooral op alterna"eve, innova"eve en non-commerciële films. Verwacht er dus geen Hollywood-blockbusters, maar films die meer pogen te zijn dan alleen vermaak. De Short Film Marathon vond plaats op de slui"ngsdag van het fes"val (5 februari) en was een verzameling van de hoogtepunten uit het aanbod van korte films van de afgelopen "en fes"valdagen. Of dit allemaal hoogtepunten waren, moest uiteraard nog door ons bepaald worden. De marathon was opgedeeld in twee blokken van zeven uur met daartussen een pauze met de mogelijkheid tot eten. Ook werd er gewisseld van zaal, omdat het tweede blok louter uit 16mm-films bestond en deze slechts in zaal 6 konden worden vertoond. Verder is het een marathon met korte films, dus geen anderhalf uur durende feature films. De lengte van de films varieerde van twee tot vierender"g minuten. Zoals jullie begrijpen is veer"en uur lang films kijken geen gemakkelijke opgave. Ook moesten we er nog aardig vroeg ons bed voor uit op een zaterdagochtend, het gebeuren begon namelijk al om 10.00 in de ochtend. Zodoende werd er nog even kort koffie gedronken met de klussers van de bo#er alvorens we (na op het sta"on gewacht te hebben op Knöbben) met de trein naar sta"on Rotterdam Centraal en met de metro naar sta"on Wilhelminaplein reisden. Vanaf daar moest er nog even tegen de hevige wind in worden gelopen over de Kop van Zuid voordat we bij het nieuwe LantarenVenster arriveerden. Het LantarenVenster was nog redelijk rus"g, maar in de zaal bevond zich toch al aardig wat publiek. Iedere film individueel behandelen is niet te doen in dit stukje (of wenselijk voor de schrijver en de lezer), maar ik zal enkele persoonlijke hoogtepunten (niet al"jd in posi"eve zin) behandelen. Voor een volledig 29


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3 programma verwijs ik de lezer naar de site van het IFFR, waar het programma van het afgelopen fes!val nog te vinden is, inclusief korte beschrijvingen van alle films die we gezien hebben. Over het algemeen waren alle films zeer ar!s!ek; sommigen waren hierin doorgeslagen, bij anderen leverde dit prach!ge beelden op. Soms was er een te volgen verhaal, vaak ook niet. Al met al was het aanbod erg divers, ook anima!e was vertegenwoordigd en in sommige films was er een samensmel!ng van muziek en beeld. De eerste bizarre film welke op de lachspieren van het publiek werkte was Lesser Apes, waarin een primatologe verliefd wordt op een bonobo. Ook de bonobo komt aan het woord. Deze ongebruikelijke rela!e wordt uiteraard niet posi!ef opgevat door de rest van de wereld. Wat is pervers? Met I Already Am Everything I Want to Have wordt een prach!g portret neergezet van een verloren genera!e in Belgrado. De hoofdrolspelers lijken weinig geluk te kennen of een doel te hebben. Mooie beelden en bijzonder dicht op de hoofdrolspelers gefilmd. Olifantenvoeten is een absurdis!sch en komisch verhaal over een ‘wi#e allochtoon’ !jdens een nachtdienst in een pompsta!on. Ondanks dat hij constant het goede probeert, wordt hij toch niet echt geaccepteerd door de autochtone Nederlander. Het toppunt was een brandende zwerver. In La dame au chien wordt een bizarre scene geschetst met een dikke negroïde dame, een jonge jongen en een hond. De rum vloeit rijkelijk en de seksuele spanning is zeer aanwezig, maar het loopt toch met een sisser af. Het verhaal was bizar en humoris!sch en is verder met veel warme kleuren gefilmd, waardoor het zomergevoel alom aanwezig is. Goed inspelend op de economische crisis was Casus Belli, waarin Griekenland le#erlijk omvalt. Veel meer valt er niet te vertellen; een aanrader. Een vreemd geval was Stardust. Deze film leek te beginnen als een standaardac!efilm, maar bleek een aaneenschakeling van beelden uit Las Vegas te zijn, welke door het later toevoegen van dialoog en geluid de sugges!e wekten 30


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3 van een misdaadfilm. Voor mij één van de minste films wegens het knip-enplakniveau. Wel met een gastrol van Jack Nicholson in zijn natuurlijke habitat, ook dan hee! hij een psycho#sche uitdrukking op zijn gelaat. De laatste topper van het eerste blok was Mouse Palace. Hierin figureerden enkele muizen in een speciaal voor hen gemaakt eetbaar huis. Van vredig samenleven is geen sprake. Na een korte pauze welke door Knobben en mijzelf werd gevuld met een bezoek aan de Burger King (door de rest met een bezoek aan de dichtstbijzijnde pizzatent), ging het programma weer door in de tweede zaal. Om logis#eke redenen (en langzaam eten) misten Knobben en ik wel de eerste twee films, maar daar stond wel een broodnodige Cheeseburger XL tegenover. De eerste film van het tweede blok was meteen erg indrukwekkend. In Khleb dlya p!cy (Bread for Bird) haalt een oude vrouw herinneringen op; haar jeugd, gevangenschap onder Stalin, deporta#e naar Siberië, haar huwelijk. Tegelijker#jd komt de nieuwe genera#e ook in beeld. Indrukwekkend en ingetogen gefilmd met mooie beelden van landschappen en het boerenleven. Hierna kwam meteen Crises of Capitalism. Een lezing over kapitalisme, saaie stof die boeiend wordt gemaakt door scherp commentaar en een grappige anima#e.

Een wederom wat meer bizarre film is Threesome. Een komische film over physieke aanraking, porno met de kleren aan. Het geheel werkt goed op de lachspieren, versterkt door het bizarre kapsel en dito sikje van één van de hoofdrolspelers. 31


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3 Voor de physici (b’vo, geil, hoogh, !eten!) onder ons is Six Easy Pieces een aanrader, waarin het gelijknamige boek van Feynman als inspira!e dient voor deze bijzondere stop-mo!on film. Tevens met een bevroren en daarna weer ontdooide (en nog steeds levende) goudvis. Misschien een idee voor een ac!viteit van de VissenKom? En we blijven een beetje in de wat vreemde films met The External World. Een grappige, sadis!sche, bizarre anima!e waarin een jongetje piano leert spelen.

Impercep!hole vormde voor mij het dieptepunt van de hele marathon. Onduidelijke zwart-witbeelden en herrie (zelfs ik kon het geen muziek meer noemen). Te abstract naar mijn smaak. Er waren nog een hoop andere films, van welke er een hoop naar mijn mening het bekijken waard zijn. Sommige ook totaal niet. Al met al was het een zeer diverse mengeling van films uit alle windstreken. En hoewel de laatste loodjes mij zwaar vielen (veer!en uur is best lang en de laatste films waren helaas geen toppers) heb ik mij toch zeer goed vermaakt. Dit soort korte films en onbekendere films zijn een welkome afwisseling naast alle blockbusters die in de gewone bioscoop draaien. Ik wil de lezer dan ook aanraden eens naar een filmhuis te gaan en om volgend jaar mee te gaan (onder voorbehoud uiteraard ;) ).

Namens B-Film,

Alexander 32


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3

Puzzel – Als polici bij Nieuwe Del lid zouden zijn… Van welke poli"cus zouden de volgende uitspraken kunnen zijn: 1. ‘Wij zien een tweesplitsing ontstaan binnen onze vereniging. Dit bestuur zet groepen tegenover elkaar. Mensen zouden, om dit probleem op te lossen, meer thee moeten drinken om zo de boel bij elkaar te houden.’ Gisteren sprak deze poli"cus over de Bolk, vandaag over Nieuwe Del!. 2. ‘Als externen in het bestuur willen, dan sluiten wij niemand uit. Deze vereniging moet tenslo#e bestuurd worden. Ik houd van onze vereniging en ik geloof in onze vereniging.’ 3. ‘Het bestuur hee! ervoor gezorgd dat de sociaal zwakkeren moeten opdraaien voor de zwaarste klussen binnen de vereniging. We zien ook dat het kapitalisme binnen deze vereniging zijn sporen achter hee! gelaten; alles draait om de barwinsten en de commissies graaien naar het geld dat de armsten van de samenleving aan drank konden missen.’ Deze poli"cus hee! nog nooit bestuur gedaan. 4. ‘Onze vereniging wordt bestuurd door de linkse elitepieten van deze samenleving. En het bestuur toont hiermee aan dat zij kne#ergek zijn geworden. Overal binnen deze vereniging gaat het licht uit. Wij moeten deze vereniging daarom weer terugwinnen van de overhemddragers voor onze eigen Henk en Ingrid. Daarom introduceer ik vandaag een lijklappentax.’ 5. ‘Het gaat binnen deze vereniging om het hardwerkende lid. Vandalen moeten gaan betalen. Binnen deze vereniging moet flink bezuinigd worden. Te veel maal"jden gaan over budget; snoeien om te groeien.’ 6. ‘Binnen deze studentenvereniging wordt alles gedaan wat god verboden hee!. Zoals Lukas in psalm 1:15 al schreef: “Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.”’ 7. ‘Dit bestuur hee! de liberale grondbeginselen van onze vereniging in de uitverkoop gezet. De principes waarvoor wij jaren voor hebben geknokt. Voorts ben ik van mening dat de OWeeCommissie direct gekozen moet worden door de leden.’ 8. ‘Nee, ik wil geen bestuur gaan doen, omdat ik meer "jd aan mijn studie ga besteden.’ Vijf maanden later zat deze poli"cus in het bestuur van de DSB. 9. ‘Als twee derde van de leden op een ALV er voorstander van is bier voortaan gra"s weg te geven, dan moet dat worden ingevoerd, al ben ik hier zelf op tegen’ Antwoord:

1 - Job Cohen; 2- Maxime Verhagen; 3 – Emile Roemer; 4 – Geert Wilders; 5 – Mark Ru#e; 6 – Kees van der Staaij; 7 – Alexander Pechtold; 8 – Camiel Eurlings; 9 – Piet Hein Donner

33


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del ” - 10/11 - nr. 3

Jarig binnen drie maanden

Ole Carl Häusler Roderik Vogels Coline Hammann Jakob Buis Roy van der Reijnst Elwin van der Hall Jan-Philip Velders Peter van Gemert Elanor Staats Kees de Rijke Ruben Visser Kevin Jurriaans Roy de Bokx Yoerik de Voogd Erwin van Wijk John-Alan Pascoe Astrid Garretsen Robin de Vries Rutger Janssen Marius Nijhuis Erik Jansen Jelle Joustra Mar!jn Nijënstein 34

2 maart 5 maart 7 maart 9 maart 10 maart 10 maart 19 maart 19 maart 24 maart 28 maart 29 maart 1 april 4 april 5 april 6 april 7 april 7 april 8 april 10 april 15 april 15 april 16 april 17 april


GrimGram - Verenigingsblad der D.S.V. “Nieuwe Del! ” - 10/11 - nr. 3 Evelien van Bokhorst Aldo Hennink Jasper Dijt Dirk Doedens Maaike Min Pim van Steijn

21 april 23 april 24 april 26 april 30 april 30 april

Geert-Pieter Velders Eelco Borghols Job Janssen Sophie Zuiderweg Jens Voortmann Rian van Gijlswijk

3 mei 5 mei 5 mei 7 mei 27 mei 28 mei

What´s Next? De GrimGram-redac"e is natuurlijk heel blij dat deze GrimGram zo vol is geworden, maar we hebben nog veel liever dat de volgende op zijn minst net zoveel stukjes krijgt. De volgende GrimGram zal over ongeveer twee maanden uitkomen, dus schrijf naar hartenlust over de rederijkersnacht, NoWee, LHC-uitjes, Paaspop, het taartbaktoernooi, de kookwedstrijd, of wat voor gave ac"viteit dan ook! Blijf dus schrijven! De deadline voor de volgende GrimGram is vastgesteld op:

Maandag 25 april 2011

Deze GrimGram is gedrukt door de Copie-sjop 35


GrimGram 3 - 10/11  

De derde GrimGram van deze jaargang is eindelijk uit. Veel leesplezier gegarandeerd!