Page 1

de Kempen inbegrepen

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 1

6/09/12 16:14


lz. 2

Provincie Antwerpen

de Kemp e 2. Josiane Driesen

1

56 jaar, Turnhout Gehuwd met Marc, 3 kinderen en 3 kleinkinderen Voorzitter CD&V afdeling Turnhout “Voor een provincie die door coördinatie en samenwerking haar gemeentes en burgers welvaart schenkt.”

1. Michel Meeus lijsttrekker

43 jaar, Dessel Gehuwd met Annemie Verkoeyen en papa van Matthias (°03) en Marie (°06) Medewerker van Staatssecretaris Servais Verherstraeten Provincieraadslid en gewezen burgemeester van Dessel Bestuurder bij VITO, voorzitter auditcomité Ik ben fier dat ik lijsttrekker mag zijn van onze provincieraadslijst. Met onze 11 kandidaten willen we de provincie een stapje dichter bij u brengen. Als CD&V zijn we de enige partij die haar zwaartepunt in de Kempen heeft. De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Door in te zetten op innovatie, welzijn, zorg, kansen geven en mobiliteit kunnen we onze regio nog sterker maken. Vanuit mijn politieke ervaring in Dessel en in de Kempen weet ik dat alleen samenwerken ons sterker kan maken.

{De Kempen inbegrepen}: mijn inzet en engagement wil ik u graag geven.

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 2

2

3 4

3. Ward Baets 58 jaar, Minderhout Gehuwd met Chris Lenaerts en vader van Katrijn, Tine en Bart en vake van kleindochter Julie Directeur Proefcentrum Hoogstraten, schepen ruimtelijke ordening, milieu en landbouw Hoogstraten. Bestuurslid landelijke gilde Minderhout, voorzitter Ghesellen van de Aardbei, fietsen en tuinieren als hobby “Verstandig vooruitziend”

6/09/12 16:14


p en inbegrepen

onze provincie inbegrepen

8. Björn Mallants 34 jaar, Mol Getrouwd met Marie, papa van Pauline (1 jaar) Directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Ondervoorzitter Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ark (Turnhout) en gewezen provinciaal secretaris CD&V Antwerpen “Goed om te wonen in de Kempen, waar een huis een thuis wordt.”

9. Hans Heylen

ut,

5

6

7

8

9 10

11

“Voor een luisterend oor met aandacht voor iedereen.”

10. Staf Willemsens

4. Christel Jackers 45 jaar, Geel Gehuwd met Benny en moeder van Vincent en Pieter Schepen van sport, burgerzaken en preventie. “Christel Jackers kiest voor jou.”

5. Nicole Boonen 6. Ria Severeyns

7. Geudens Nele

46 jaar, Retie Heeft samen met Gert Wens 3 kinderen: Siel (18), Seppe (18) en Nel (15) Ondervoorzitter CD&V Kempen en CD&V Retie

45 jaar, Merksplas Mama van Jorien en Stijn Sinds 2005 gemeenteraadslid. Houdt van muziek, theater en joggen

“Gaat voor aangenaam wonen in onze provincie, ondersteuning van verenigingen, cultuur, sport, recreatie en sterk onderwijs in onze regio.”

“Voor een leefbaar provincie, met aandacht voor verkeersveiligheid, cultureel erfgoed, land –en tuinbouw.”

32 jaar, Meerhout Mama van Daan (4) en Mila (1) Doctor in de bio-medische wetenschappen. Voorzitter CD Meerhout en bestuurslid Femma

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 3

“Voor een aangename provincie, met extra aandacht voor gezinnen.”

61 jaar, Beerse Al 36 jaar getrouwd met Klaar. Vader van 3 kinderen en grootvader van 6 kinderen. Burgemeester van Beerse. Donderdagavond zing ik bij het gemengd koor Egidius van Beerse. “De seniorengemeenschap een stem geven in de provincieraad is mijn grote betrachting.”

11. Ivo Bollen 59 jaar, Geel Technisch ingenieur Samenwonend met Julienne Goris. Voorzitter OCMW Geel en voorzitter Welzijnszorg Kempen “Voor een provincie waar iedere Kempenaar meetelt.”

blz. 36/09/12

Team inbegrepen

4

41 jaar, Ravels Getrouwd met An van Alphen en vader van Stan (1,5j) en rond 14/10 een 2de zoontje Stafmedewerker bij de Nationale Bank van België in Antwerpen. Voorzitter CD&V Ravels Houdt van voetbal, lezen en fotografie

16:14


Bij CADO in Vosselaar vinden ouderen overdag in hun vertrouwde omgeving gezelschap, zorg en opvang. De provincie moet samenwerken bevorderen om sociale vernieuwing te steunen.

senioren inbegrepen

Lijstduwer Ivo Bollen, Josiane Driesen (2de plaats) en Björn Mallants (8ste plaats)

Gielsbos inbegrepen

jongeren inbegrepen Met 10 op 10 scholen wil het provinciebestuur de basisscholen maximaal stimuleren en ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie. Zulke initiatieven verdienen onze steun zeggen Nele Geudens (7de plaats) en Nicole Boonen (5de plaats).

Staf Willemsens (10de plaats) en Ivo Bollen (lijstduwer) vragen blijvend aandacht voor zwakkeren in onze maatschappij. De werking van het begeleid wonen van het “Gielsbos” is daar voor hen een goed voorbeeld van.

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 4

6/09/12 16:14


Ria Servereyns(6de plaats) en Ward Baets (3de plaats) onderstrepen dat het provinciebestuur een cruciale rol speelde in het behoud van “de Kolonie”. De provincie moet met talrijke initiatieven het Kempens landschap blijvend ondersteunen.

de Kolonie inbegrepen

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 5

onze provincie inbegrepen Programma inbegrepen

Met de aankoop van de Warande heeft de provincie getoond dat cultuur in de Kempen voor haar erg belangrijk is. De provincie moet cultuurspreiding ondersteunen in héél onze regio vinden Staf Willemsens (10de plaats), Ria Severeyns (6de plaats), Josiane Driesen (2de plaats) en lijsttrekker Michel Meeus.

cultuur inbegrepen

6/09/12 16:14


Onze regio heeft vele toeristische troeven. Talrijke parken en

toerisme inbegrepen

domeinen, het platteland- en hoevetoerisme moeten we blijvend promoten stellen Michel Meeus (lijsttrekker) en Nicole Boonen (5de plaats)

onze provincie inbegrepen Ontspanning, sport voor iedereen. De provincie moet initiatieven aanmoedigen en ondersteunen zodat iedereen kansen krijgt om zich in onze regio te ontspannen en te sporten vinden Hans Heylen (9de plaats) en Bjรถrn Mallants (8ste plaats).

ontspanning inbegrepen

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 6

6/09/12 16:14


landbouw inbegrepen De kansen van onderzoek en projectwerking in de Hooibeekhoeve verdienen onze steun. Het is een mooi voorbeeld van hoe onze provincie ten dienste kan staan van onze gemeenschap vinden Ward Baets (3de plaats) en Cristel Jackers (4de plaats).

Onze regio heeft het moeilijk om goede en voldoende arbeidsplaatsen te creĂŤren. Daarom moet het provinciebestuur innovatie blijvend ondersteunen en kansen geven stellen Nele Geudens (7de plaats), Hans Heylen (9de plaats) en Christel Jackers (4de plaats).

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 7

Programma inbegrepen

arbeidsplaatsen inbegrepen

6/09/12 16:15


PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN Stem geldig op 14 oktober voor de provincie Je mag voor meer dan één kandidaat op

onze provincie inbegrepen

dezelfde lijst stemmen, zo geef je ze allemaal een voorkeurstem !

lijstnummer

1

2

3

4

5

6

7

7

1

MICHEL MEEUS

2

JOSIANE DRIESEN

3

WARD BAETS

4

CHRISTEL JACKERS

5

NICOLE BOONEN

6

RIA SEVEREYNS

7

NELE GEUDENS

8

BJÖRN MALLANTS

9

HANS HEYLEN

10

STAF WILLEMSENS

11

IVO BOLLEN

8 9

10

11

Verantwoordelijke uitgever: Ineke Mannaerts - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen - 14 oktober 2012 - Niet op de openbare weg gooien a.u.b

FOLDER-TURNHOUT-V5.indd 8

6/09/12 16:15

Provinciale folder Turnhout  

Provinciale folder Turnhout

Provinciale folder Turnhout  

Provinciale folder Turnhout

Advertisement