Page 1

Een sterk team voor de provincie

FOLDER-Kapellen-V5.indd 1

6/09/12 16:12


lz. 2

een sterk team vo

Provincie Antwerpen

2. Tine Muyshondt 53 jaar, Ranst Gehuwd met Jan Sels Mama van Michiel, Evert, Mathijs en Simon Zaakvoerder Houdt van: Gezin, familie, reizen, lezen, skiën, fietsen, feesten en de zee! www.tinemuyshondt.be “Voor een sociaal en economisch welzijn en een kwaliteitsvol leven voor ELKE inwoner van onze provincie!”

1

13

1. Ludwig Caluwé - lijsttrekker 13. Katrien Schryvers - lijstduwer 51 jaar, Essen Fractieleider Vlaams Parlement www.caluwe.be Jobs door haven, industrie en kmo’s, een stevig sociaal weefsel dankzij krachtige verenigingen en hechte buurten in een aangename omgeving waar ruimte is voor betaalbaar wonen, recreatie, natuur en landbouw. Dat is wat we willen voor onze streek. “Mijn jarenlange ervaring stel ik graag ter beschikking om er voor te zorgen dat de provincie daar mee werk van maakt.”

FOLDER-Kapellen-V5.indd 2

48 jaar, Zoersel Burgemeester, Vlaams volksvertegenwoordiger www.katrienschryvers.be “In mijn politiek werk heb ik al herhaaldelijk ondervonden dat de provincie als intermediair bestuursniveau in heel wat beleidsdomeinen samenwerking kan stimuleren en zorgen voor coördinatie. Bijv. inzake fietsknooppunten en wandelnetwerken, maar ook op het vlak van veiligheid. Daarom is het nodig dat gedreven en bekwame mensen deel uitmaken van het provinciaal bestuur. En die heeft CD&V! Ik ondersteun daarom met veel overtuiging deze provinciale lijst.”

2

3 4 5 7

3. Daan De Veuster

4. Mai MertensVan Thillo

34 jaar, Sint-Job / Brecht voltijds 1ste schepen en provincieraadslid Raadslid vanaf mijn 22ste, nu nog jong maar mét ervaring www.daandeveuster.be

53 jaar - Wuustwezel Gehuwd met Willy, mama van Hans, Tim en Maarten, bommama van Mathis Voltijds schepen

“Een provincie die onze regio doet vooruitgaan, waardevolle landschappen vrijwaart en ruimte schept voor werkgelegenheid en betaalbaar wonen. Kortom, een provincie die u kansen biedt!”

“Ik geloof sterk in de kracht van mensen. Midden de mensen is mijn levensmotto, niet alleen in woorden maar vooral in daden. Meebouwen aan een leefbaar platteland, waar mensen kunnen wonen, werken en zich ontspannen in gezonde en veilige omstandigheden, waar de land- en tuinbouwers hun plek mogen hebben met aandacht voor de zwakkere ‘Ik wil hier graag Samen met anderen aan meebouwen en sta garant voor een leefbaar platteland in onze provincie.”

6/09/12 16:12


m voor de provincie

onze provincie inbegrepen

9. Dirk Van Peel 75 jaar, Kalmthout Gehuwd met Sophie en vader van 4 kinderen Huisarts, OCMW voorzitter & schepen van welzijn “Welzijnszorg is een veelzijdig begrip geworden en uiteraard zal ik graag, in samenwerking met de Provinciale Ouderenraad, het Seniorenbeleid verder mee uitwerken”

6. Orry Van De Wauwer

ma ten,

cht menniet ooral n een menen en de en waar hun aan‘Ik wil deren arant and in

8

11

9

5. Sonja Janssens 7. Robin van der Linden 49 jaar, Kapellen Hoofd juridische dienst – verzekeringen Voorzitter en lijsttrekker CD&V Kapellen “De provincie is een onmisbare schakel tussen de hogere overheid en de gemeenten. Streven naar een eerlijk, betrouwbaar een betaalbaar beleid met oog voor betaalbare huisvesting, veiligheid, fiets-o-strade uitbouwen, toerisme, winkelen in eigen handelskern promoten.”

FOLDER-Kapellen-V5.indd 3

36 jaar, Brasschaat samenwonend met Mireille Jambon papa van Mathis en Céline Coördinator integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Brasschaat Houdt van gedrevenheid en sociaal engagement www.robinvanderlinden. be “Bewaar wat goed is en verander enkel wat veranderd moet worden. Kortom: vasthouden en vooruit!”

6 10 8. Zofia Mezeyova

33 jaar, Malle Mama van Maren en Esther Stafmedewerker bij ACW Antwerpen. Houdt van joggen, reizen en buurten “Stimuleren van samenwerking tussen gemeentes voor een betere mobiliteit en voor goede ondersteuning van verenigingen.”

12 11. Erik Block

“In de kijker: Uitbouw Time-Out projecten waarbij probleemjongeren tijdelijk uit de klas worden weggehaald en intensief begeleid in een heel andere omgeving.”

10. Jor!s Geens

48 jaar, Schoten Architect en fractievoorzitter CD&V - NV-A in de gemeenteraad van Schoten Houdt van Schoten, erfgoed, cultuur, architectuur, natuur, dieren en sporten www.erikblock.be “Mobiliteit, ruimtelijke 12. ordening, wonen en natuur stopt niet aan de gemeentegrenzen. Samen-werken loont. Het provinciebestuur is dé plek om intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en te coördineren, over de gemeente –en partijgrenzen heen.”

27 jaar, Zandhoven Advocaat, Assistent KULeuven Houdt van sport, muziek, verenigingsleven, Zandhoven en Eva www.jorisgeens.be “VOORU!T met de provincie als motor voor innovatie en als niveau dat gemeentes ondersteunt (erfgoed, sport, cultuur, welzijn, streekproducten,…)

Maria Pacquée-Rombouts 59 jaar, Wijnegem Gehuwd met Marc en moeder van 4 kinderen OCMW voorzitter, schepen voor Welzijn en voorzitter VZW Kinderopvang

Team inbegrepen

7

24 jaar, Schilde Student Organisatie & Management aan de Universiteit Antwerpen Studentenvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Schilde www.orry.be

“In de kijker: voor een welvarende ambitieuze provincie.”

blz. 36/09/12

16:12


Jobs via haven, industrie en KMO’s, in een aangename en veilige omgeving met een

Jobs via haven, industrie en kmo’s

stevig sociaal weefsel, waar ruimte is voor betaalbaar wonen, recreatie, natuur en landbouw. Dat is wat we willen voor onze streek.

De Antwerpse chemie is onze voornaamste bron van tewerkstelling. Dat moeten we zo houden. Te weinig jongeren kiezen echter voor een studierichting waarmee ze hier een job kunnen vinden. Dat willen we verbeteren. Daarom pleiten we voor de oprichting van een Doe Chemie Centrum, naar het voorbeeld van wat Technopolis betekent voor de technologie. Ook de ervaringen met het Havencentrum in Lillo kunnen inspirerend werken.

Betaalbaar wonen De komende 10 jaar zal onze provincie met 100.000 inwoners aangroeien. Goede ruimtelijke planning moet ervoor zorgen dat een groot deel van die aangroei in de stad opgevangen wordt, maar tegelijk moet het mogelijk blijven voor jonge gezinnen om in hun eigen gemeente een betaalbare woning te vinden.

FOLDER-Kapellen-V5.indd 4

6/09/12 16:12


lling. einig

Degelijk beroepsen technisch onderwijs

Ook in andere domeinen hebben we nood aan goede vaklui. Met o.m. Pito in Stabroek en Piva in Antwerpen heeft de provincie scholen uitgebouwd voor vakgebieden die nodig zijn, maar weinig door andere scholen worden aangeboden. We zullen daarin blijven investeren.

en e oor ie

Veilige omgeving

onze provincie inbegrepen

Via de Campus Vesta zorgt de provincie voor zeer degelijke praktijkgerichte opleidingen voor brandweer, politie en ambulancepersoneel. Daarin willen we blijven investeren en uitbreiden naar de ambtenaren bevoegd voor de gemeentelijke administratieve sancties.

FOLDER-Kapellen-V5.indd 5

Programma inbegrepen

e met n

6/09/12 16:12


De provincie heeft voor de recreatieve fietser en wandelaar een prachtig wandel- en fietsenknooppuntennetwerk aangelegd doorheen onze prachtige natuur. Dat moet goed onderhouden worden.

Fietssnelweg inbegrepen

In onze streek zijn er heel wat groene longen, al dan niet met een historische betekenis. De provincie zorgt reeds jaren voor de bewaring van een aantal van die pareltjes. Denken we maar aan het Arboretum in Kalmthout. Een nieuw project is het domein Pulhof in Wijnegem. Ze werkt daartoe ook samen met heel wat gemeenten, via de vzw het Kempens Landschap. Een van de laatste realisaties vormt het domein van de Zusters Franciscanessen te Wuustwezel. Nieuwe projecten kunnen zijn domein de Merel in Brecht, de Vlemincktoren in Wijnegem of de omgeving van het College van het Eucharistisch Hart in Essen.

FOLDER-Kapellen-V5.indd 6

Wandelen ďŹ etsknooppuntennetwerk

Provinciale Domeinen en Kempens Landschap

onze ro p vincie inbegrepen

6/09/12 16:12


Maar om ook het woon-school en woon-werk verkeer per fiets aan te moedigen investeert de provincie in goede fietsverbindingen. Langsheen de spoorlijn doorheen Essen, Kalmthout, Kapellen en Ekeren realiseert de provincie een prachtige fiets-o-strade. In de komende periode willen we ook een fietssnelweg langsheen de HSL op het grondgebied van Schoten, Brasschaat, Brecht en Wuustwezel. De provincie zal de komende jaren haar aandacht ook moeten richten op het veilig stallen van fietsen, bijvoorbeeld aan trein- en busstations voor een optimale combinatie van fiets- en openbaar vervoer.

n

Plattelandsbeleid met een sterke poot voor de land-en tuinbouwsector met voldoende beschikbare ruimte waar volwaardige economische activiteit kan ontwikkeld worden en waar het vergunningenbeleid ook op afgestemd wordt. Verbredingsactiviteiten, zoals hoevetoerisme, zorgboerderijen, en thuisverkoop van streekproducten worden ondersteund.

FOLDER-Kapellen-V5.indd 7

Programma inbegrepen

Platteland inbegrepen

6/09/12 16:13


PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

1

LUDWIG CALUWÉ

2

TINE MUYSHONDT

Stem geldig op 14 oktober voor de provincie

3

DAAN DE VEUSTER

4

MAI MERTENS - VAN THILLO

Je mag voor meer dan één kandidaat op dezelfde lijst stemmen

5

SONJA JANSSENS

6

ORRY VAN DE WAUWER

7

ROBIN VAN DER LINDEN

8

ZOFIA MEZEYOVA

9

DIRK VAN PEEL

onze provincie inbegrepen

lijstnummer

7

10

JORIS GEENS

11

ERIK BLOCK

12

MARIA PACQUÉE-ROMBOUTS

13

KATRIEN SCHRYVERS

Verantwoordelijke uitgever: Ineke Mannaerts - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen - 14 oktober 2012 - Niet op de openbare weg gooien a.u.b

FOLDER-Kapellen-V5.indd 8

6/09/12 16:13

Provinciale folder Kapellen  

Provinciale folder Kapellen

Provinciale folder Kapellen  

Provinciale folder Kapellen

Advertisement