Page 1

Parochieberichten 19 mei t/m 25 mei 2018 (week 21) Pastoorspraatje _____________________________________________Inspirerend geloof. Als mensen naar ons leven kijken, waar kunnen ze dan aan zien dat wij gelovig zijn? We wonen met elkaar in hetzelfde dorp en wijken niet af van anderen waar we onze boodschappen doen, wat we eten of waar we samen onze sport beoefenen. Wat maakt ons als christenen dan anders en zijn we wel anders en zo ja, moet dat dan? Van ons als christenen zou gezegd moeten kunnen worden: ‘Ze leven net als wij en doen net als wij, maar zijn toch anders’. Anders niet om het anders zijn, maar anders in de goede zin van het woord, omdat we bezield zijn van de goede geest en van het evangelie als levenswijze. Als we op reis gaan, kijken we vaak met interesse en bewondering naar mensen en hoe die leven vanuit hun geloof en cultuur en vinden het al gauw mooi of bijzonder, maar wat van ons eigen geloof en onze eigen cultuur? Zien we het eigene van ons geloof en onze cultuur, of zijn we vooral druk in de weer om dat los te laten en in te ruilen? We mogen van alles bekijken of het nog een doel dient, maar als het traditie heet of altijd zo geweest is,wordt het alleen daarom al tijd om het weg te doen en dat is toch te kort door de bocht. Ons eigen geloof en onze eigen traditie dragen zoveel moois in zich dat het heel zinvol kan zijn om dingen te zien of opnieuw te ontdekken en op waarde te schatten voor ons dagelijks leven. Onze dagen en tijden in te kleuren vanuit een jaarritme dat ook ons geloof ons aanreikt in het vieren van geloofsgeheimen als Geboorte, Verrijzenis en gave van de Geest. Voor ons is Pinksteren vaak niet zo’n duidelijk feest, maar de Geest van God is het die van ons juist andere mensen maakt en ons inspirerend en geïnspireerd doet leven en ons wezenlijk anders maakt. We zijn in deze dagen graag bijzonder en uniek en zijn dat ook als we oprecht christelijk leven, want dan wijken we serieus af van de norm in de samenleving. Laten we mensen om ons heen kunnen zeggen dat we niet anders leven, maar wel ten diepste anders zijn en dat ze aan ons doen en laten kunnen merken dat we gelovig zijn. Net even anders reageren op dingen en daardoor het samenleven wat lichter maken voor iedereen en voor onszelf niet te vergeten! Mag Pinksteren ons inspireren en een inspirerend geloof geven zodat God zichtbaar wordt voor ons en door ons voor anderen. Mooie Pinksterdagen toegewenst! Pastoor Fr. Ouwens HH Mis het weekend: Zondag

Pinksteren

20 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Present

Collectanten: Riny van Dooren Simon Smits

Intenties: Een bijzondere intentie ; Diny Dominicus – Willems ; Overleden ouders Nooijen - van Boxtel en overleden familie ; Antoon van Doorn ; Ad van der Velden ; Cor van Alebeek ; Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege sterfdag moeder) ; Jas en Miet van Zoggel - de Laat (vanwege verjaardag vader) ; Bertha Heesakkers - van der Heijden (vanwege verjaardag) en overleden familie Heesakkers en van der Heijden ; Johan en Anny van Duijnhoven - Verbrugge vanwege verjaardag en sterfdag Johan) ; Frans en Door van Nistelrooij – Bos ; Gé van der Loop (jaarlijkse gedachtenis). Maandag

21 mei: Tweede Pinksterdag GEEN VIERING (wel om 9.30 uur in Nistelrode) 1


HH Missen door de week: Dinsdag 22 mei om 09.10 uur: Gezamenlijk rozenkransgebed en aansluitend Eucharistieviering. Durf jij als tiener déze uitdaging aan? Ervaar wat het is om iets voor een ander te betekenen. Bijvoorbeeld voor iemand die je normaal gesproken niet zo snel tegen zou komen. Durf jij het aan om je handen uit de mouwen te steken voor mensen die jouw hulp goed kunnen gebruiken? Op zaterdag 26 mei kan dat vanuit de parochie De Goede Herder. Je kunt dat doen voor ouderen die wat minder mobiel zijn dan jij en zelfs ook wel wat meer zorg nodig hebben dan hun eigen leeftijdsgenoten. We zien je dan graag om 14.00 uur in de hal van zorgcentrum Heelwijk aan de Mozartlaan 2 in Heesch. Door jouw aandacht als buddy kun je ervoor zorgen dat jouw maatje in beweging komt. Maar belangrijker is dat jij een big smile weet te toveren op het gezicht van iemand die niet zo makkelijk meer communiceert. Én op die van de mantelzorger: de partner, de zoon of de dochter die hem of haar zo nabij is als een warme en beschermende mantel. Om 14.30 uur ga je met je maatje en mantelzorger richting de Petrus’ Banden kerk voor een Maria-viering. In de viering maak je mee wat geloof met mensen doet. Jezus zegt dat het belangrijk is om er te zijn voor kwetsbare mensen. Er gebeurt dan echt iets bijzonders met je. Als je dat wil ervaren, geef je dan op voor deze activiteit vanuit het jongerenpastoraat van de kerken in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Bel of schrijf ons: (0412) 451215 / a.bergsma@parochiedgh.nl. Wereldjongerendagen: Discover your identity Voor wie het nog niet weet: De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen dan samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan naar de Wereldjongerendagen staat garant voor veel ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. In januari 2019 worden de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama gehouden. Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen organiseren vanuit Nederland samen met reisorganisatie VNB vier verschillende reizen naar deze WJD-editie. Het reisthema is 'Discover your identity'. Wil je meer weten over de Wereldjongerendagen en over deze reizen naar Panama? Dan moet je zeker op vrijdag 25 mei naar 'Discover WJD’. Deze informatieavond begint om 18.30 uur en wordt gehouden aan de Parade 11 in Den Bosch. Je kun je hiervoor aanmelden via het facebookevenement Discover WJD of door een mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl. Je kunt ook contact opnemen met de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Alle jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de hele wereld zijn uitgenodigd door paus Franciscus om samen met hem geloof te vieren. Jij dus ook! ________________________________________________________________________________________ Dankbetuiging Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun en medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa Cor van Alebeek. De vele kaarten, bloemen en lieve woorden, hebben ons goed gedaan en zullen ons sterken in de komende tijd. Maria van Alebeek, kinderen en kleinkinderen. Zaterdag 12 mei Koningschieten in Vorstenbosch Allereerst gingen we bij Oud-koning Piet Timmers op bezoek. We brachten hem een vendelhulde en na het bekijken van de koningsvogel gingen we naar het gildehuis. Piet Timmers schonk het gilde een schild met Sint Antonius erop, verder bazuinen erop afgebeeld en kersen als symbool voor de kersenbogaard bij familie Timmers. De 23 deelnemende schutters werden ingedeeld voor schietvolgorde. Na 279 schoten kwam de vogel in 1 stuk met 1 vleugel er nog aan naar beneden. Jan van Grunsven was voor de 2e keer de gelukkige die de titel Gildekoning met bijbehorend koningsvogel in bezit kreeg. De installatie en vendelhulde werd bij de nieuwe gildekoning thuis uitgevoerd. Jan Proficiat. 2


Vorstenbosch pakte weer uit… Helaas was ons 15e jubileum soms wat nat maar toch hebben we 4 dagen kunnen genieten. Iedereen die op een of andere wijze hieraan heeft meegeholpen willen we heel erg bedanken. Op onze website www.vorstenbosch-paktuit.nl kunt u alle uitslagen en foto’s terug zien. Heeft u op- of aanmerkingen of wilt u ons volgend jaar helpen, mail dan naar heijno@hetnet.nl Nogmaals bedankt en hopelijk tot ziens in 2019. Kloosterkapel Vorstenbosch cultuur en educatie agenda: Zie www.kloosterkapelvorstenbosch.nl Vrijdag 18 mei Dag met Familieopstellingen door Juno Welter. Van 10.00 -17.00 uur. Kosten €90,= voor het inbrengen van een probleem, €25,= voor een representant. Info bij Margareth Bloemen tel 06 82350099. Aanmelding KinderVakantieWeek 2018 Kinderen uit Vorstenbosch van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, op woensdag 23 mei is het weer zover, dan kunnen jullie je weer aanmelden voor de kindervakantieweek 2018. Deze zal dit jaar plaatsvinden op 15, 16 en 17 augustus bij Blokhut “de Roets”. De inschrijving vindt plaats bij F. Geenen, Broekkant 6 te Vorstenbosch. Zoals elk jaar zal op deze avond alvast een voorproefje geven worden op het thema! Kortom dit mag je niet missen! Hebben jullie er net zoveel zin in als wij? Zo ja, kom je dan inschrijven tussen 18.30 en 20.00 uur. De kinderen van basisschool “Op Weg” ontvangen in de week van 14 mei een inschrijfformulier via school. Ben je wel woonachtig in Vorstenbosch maar zit je op een andere school en heb je nog geen inschrijfformulier ontvangen? Kijk dan op onze website www.kvwvorstenbosch.nl. Het inschrijfformulier dient op de aanmeldingsavond volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden. Natuurlijk is er ook weer volop behoefte aan medewerkers, als bouwgroepleiding (dit mogen ook ouders zijn) of hulp tijdens de ochtend- en middagprogramma’s en/of als hulp bij het opruimen op de zaterdag. Ook daarvoor kun je je aanmelden op het inschrijfformulier van uw kind. Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met Inge van Kessel, tel. 06-46094303. De Kindervakantieweek Commissie “Goede Doelen Week “ Vorstenbosch 18 t/m 25 mei 2018 De collectematerialen liggen weer klaar om te worden verspreid. De vierde Goede Doelen Week in Vorstenbosch is klaar voor de start! Tijdens de Goede Doelen week komen onze collectanten bij u langs voor een donatie waarmee u de goede doelen van uw keuze een extra ondersteuning kunt geven. Deze doelen zijn CBF erkend. Collectanten ontvangen de enveloppen en intekenlijsten vanaf 14 mei via hun coördinator. Vanaf 18 mei kunt u uw envelop met bijbehorende intekenlijst in uw brievenbus verwachten . Vanaf 23 t/m 25 mei komt de collectant bij u langs om de dichtgeplakte envelop, met daarin de intekenlijst en het gedoneerde bedrag, op te halen. Op 25 mei worden de gedoneerde bedragen door de collectanten afgedragen in de Stuik, tussen 18.00-20.00 uur. Wij gaan weer voor een succesvolle collecte en willen u alvast bedanken voor uw donatie en de collectanten voor hun inzet. Goede Doelen Week: Een extra steuntje in de rug voor het goede doel van uw keuze! Namens de coördinatoren van: Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Hartstichting, Nierstichting en Reumafonds. STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS: Aanmelden Dansgarde Na een geslaagd carnavalsseizoen zijn we al weer bezig met het komende seizoen: 2018-2019. Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes. Stichting Carnaval doet daarom een beroep op meisjes die dit schooljaar overgaan naar groep 7. Ga je naar groep 7, wil je graag 2 jaar mee dansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan! AANMELDEN per email vóór 21 mei naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres, postcode, telefoonnummer. Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot. 3


Eetcafé in de Stuik Op vrijdag 25 mei. Aanvang 18.00 uur. Kosten € 8,50. Opgeven voor donderdag 17 mei bij: Joke v.Os, tel 366604. Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug. Opening Cafe Smook Donderdag 17 mei is het zo ver. Café Smook opent dan zijn deuren van het volledig gerenoveerde café voorheen Schaapskooi. We beginnen meteen goed, vanaf 20u starten we met een happy hour. Bij elke drankje krijgt u er eentje van ons voor niks! We kijken er naar uit om met u te proosten. Linda van Nunen & Mike van Heeswijk Ps: wist u dat u vanaf 6 juli ook bij ons terecht kunt voor een heerlijke diner of voor uw feest in Barbecue restaurant en feestzaal Smook? Low & Slow BBQ ‘en Grote stukken varkensvlees voor op de kamado of smoker. Bestel tijdig uw ‘Boston but’, varkensnek, buikspek of filet aan het stuk. Voor info/bestellingen (06)29547852 van Doorn Quality Pigs hondstraat 16 Vorstenbosch. Fysiotherapie Crauwels Helpt u bij fysieke klachten. U kunt bellen voor een afspraak op het nummer 0413-795196 of stuur een whats app via de website www.fysiotherapievorstenbosch.nl Podotherapie van den Heuvel Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272. Stichting zorg kringloop Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen BrabantZorg Thuiszorg Alle zorg en aandacht bij u thuis Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu Laverhof Ondersteuning Thuis In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl.

4


Thuiszorg Pantein Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803. Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken. Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl Digitaal Vorstenbosch Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl Parochieberichten digitaal lezen U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleeenheidnv.nl Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

5

2018 week 21 19 05 tm 25 05 1  
2018 week 21 19 05 tm 25 05 1  
Advertisement