Page 1

Serving Sizes

Bli d et du vil!


VI

Vil du være elev ved Dalane videregående skole?

BR

YR

OS

S!

UTVIKLINGSORIENTERT!

!• Vi har ca. 700 elever fordelt på ! syv utdanningsprogram.
 ! • Vi er 120 ansatte med sammensatt bakgrunn. De fleste er pedagoger (faglærere med fagbrev og teknisk fagskole eller tilsvarende, og lærere med lærerutdanning på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå).


!

• Viktige funksjoner ivaretas av kontoransatte, renholdere, driftspersonell og miljøarbeidere.

Skolen har markert seg nasjonalt på flere områder:

• Første demonstrasjonsskole i Rogaland for sin satsing på IKT og ungdomsbedrifter.

• Første skole i landet med fagutdanning for drift og vedlikehold av vindmøller.

• Utbredt satsing på internasjonalisering

!

Besøk oss på www.dalane.vgs.no

www.dalane.vgs.no


Våre utdanningsprogram: ➡ Vg1 Studiespesialiserende •

Vg2-3 Realfag

Vg2-3 Språk, samf. og økonomi

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Fagtilbud gjennom nettskole

➡ Vg1 Bygg- og anleggsteknikk •

Vg2 Byggteknikk

➡ Vg1 Design og håndverk • Vg2 Barne- og ungdomsarb.fagX)

➡ Vg1 Elektrofag •

Vg2 Elenergi

Vg2 Automatisering X)

Vg2 Industriteknologi X)

Vg2 Kjøretøy X)

Vg3 Automatisering X)

Vg3 Energioperatør vind / vann

➡ Vg1 Helse- og oppvekstfag •

Vg2 Barne- og ungdomsarb.fag

Vg2 Helsearbeiderfaget

➡ Vg1 Teknikk og industriell produksjon •

Vg2 Industriteknologi

Vg2 Kjøretøy

Vg2 Automatisering X)

Vg3 Automatisering X)

Vg3 Energioperatør vind X)

Skolen tilbyr opplæring som fører fram til fagarbeider som energioperatør på vind- eller vannturbiner.

Dalane videregående skole

Postboks 503

4379 Egersund

Telefon: 51463400

E-post: dalane-vgs@rogfk.no

Nettside: www.dalane.vgs.no

Besøksadresse:

Sjukehusveien 10, Lagård Egersund

Skoledagen Skoledagen starter kl. 08.30 og avsluttes slik at det blir minimal ventetid for elever som er avhengige av skyss.

Fra Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal og jærkommunene er det korresponderende busser eller tog.

➡ Vg1 Service og samferdsel •

Vg2 Salg, service og sikkerhet

➡ Tilrettelagt opplæring X)kryssløp

- kan velges med utgangspunkt i to programområder

Les mer om fagtilbud på www.vilbli.no og www.31skoler.no

www.dalane.vgs.no

SKolebrosjyre Dalane videregående skole i Egersund