Page 1

FRANKE baterie N! – novinka Bez sprchy

Bez sprchy

Bez sprchy

FG 1839

FN 0143 N!

chrom

chrom

1 680 Kč

FN 7895 chrom

8 520 Kč

3 960 Kč

FG 9541 chrom

FG 7000

1 920 Kč

titan

3 000 Kč

chrom

FP 1800

barva

8 520 Kč

chrom

3 000 Kč

titan

4 200 Kč

9 960 Kč

FG 3541 chrom

FP 5200

6 840 Kč

titan

hliník

nerez*

3 360 Kč

8 880 Kč

FG 6651 tlakové

8 880 Kč tlakové

tlakové

chrom

2 640 Kč

chrom

9 000 Kč

FG 0260 FG 6753 FN 7967 chrom

chrom

6 960 Kč

titan

chrom

9 480 Kč

titan

11 880 Kč

nerez*

3 000 Kč

9 480 Kč

11 880 Kč

FP 5100

FG 3542

FG 8501 N!

chrom

chrom

3 360 Kč

6 960 Kč

chrom

9 960 Kč

FG 6100 chrom

6 960 Kč

titan

FG 2001

8 880 Kč

chrom

barva

3 720 Kč

8 880 Kč

FN 7843 chrom

9 960 Kč

* = jedná se pouze o povrchovou úpravu 10


FRANKE baterie N! – novinka Bez sprchy

Bez sprchy

FC 3834 ATLAS N!

FN 050

FG 7071 N!

celonerezová

9 960 Kč

(LED diody) chrom

chrom

9 960 Kč

18 960 Kč

FG 3600 chrom

FG 7257

nerez*

senzorová chrom

10 920 Kč

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

FG 2003 chrom

19 920 Kč

3 960 Kč

FG 0561

FC 3635 GAIA

FN 0147 N!

chrom

celonerezová

13 920 Kč

9 000 Kč

FN 7841

FC 3634 RHEA

chrom

celonerezová

14 880 Kč

FG 6799 chrom

14 880 Kč

tlakové

13 920 Kč

tlakové

tlakové

Bez sprchy

chrom

4 920 Kč

FN 7780 chrom

9 000 Kč

5 880 Kč

FC 2545 TAROS

FP 1810

celonerezová

9 000 Kč

chrom

6 000 Kč

FG 3550 chrom

FG 6585

FC 0476 LEDA N!

chrom

celonerezová

15 960 Kč

9 000 Kč

9 240 Kč

titan

12 600 Kč

nerez*

12 600 Kč

* = jedná se pouze o povrchovou úpravu 11


FRANKE baterie N! – novinka S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

FG 6110

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

FG 0261

chrom

chrom

8 880 Kč

11 880 Kč

titan

titan

10 920 Kč

14 880 Kč

barva

nerez*

FG 0583 chrom

10 920 Kč

14 880 Kč

29 880 Kč

FG 0575

FN 7848

FC 0473 LEDA N!

chrom

celonerezová

chrom

9 000 Kč

9 960 Kč

11 880 Kč

chrom

12 960 Kč

FC 7986 GAIA

chrom

nerez*

celonerezová

9 000 Kč

FG 3530

15 960 Kč

FN 7850

tlakové

FG 0945 tlakové

tlakové

FG 3610

9 960 Kč

(LED diody) chrom

FC 7987 TAROS

FG 6787 FG 7073 N!

chrom

15 960 Kč

FC 3791 ATLAS N!

chrom

titan

11 880 Kč

chrom

7 920 Kč

9 960 Kč

14 880 Kč

19 920 Kč

celonerezová

9 960 Kč

celonerezová

FG 7010 chrom

9 960 Kč

titan

12 960 Kč

FG 6587 chrom

17 880 Kč

* = jedná se pouze o povrchovou úpravu 12


FRANKE baterie N! – novinka Se sprchou

Vhodné pro montáž pod okno

FG 9547 chrom

FG 4500

titan

bez sprchy chrom

2 760 Kč 3 960 Kč

5 640 Kč

barva

titan

3 960 Kč

7 800 Kč

hliník

titan

5 880 Kč

bez sprchy chrom

8 640 Kč

FG 6560 s vyt. koncovkou chrom

9 960 Kč

FG 6101 beztlakové

tlakové

tlakové

se sprchou chrom

FG 6564

FK 2050

chrom

FG 6311

10 800 Kč

4 920 Kč

7 920 Kč

3 960 Kč

se sprchou chrom

3 720 Kč

FG 2353

bez sprchy chrom

FG 4510

chrom

6 480 Kč

FG 6301

7 560 Kč

FP 5000

chrom

Pro beztlakové ohřívače vody

bez sprchy chrom

9 960 Kč

FG 6111 s vyt. koncovkou chrom

10 920 Kč

FG 7481

FG 3190 chrom

bez sprchy chrom

9 720 Kč

titan

7 920 Kč

12 960 Kč

FG 6556

s vyt. koncovkou chrom

chrom

15 360 Kč

titan

19 920 Kč

FG 7483

11 520 Kč

titan

15 360 Kč

* = jedná se pouze o povrchovou úpravu 13

taps  
taps  

6 960 Kč 9 480 Kč 4 200 Kč 6 960 Kč 8 880 Kč 8 880 Kč 6 960 Kč 3 360 Kč 3 000 Kč 1 920 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 720 Kč 1 680 Kč 2 640 Kč 3 360...