Page 1

Sink Crystal CYV 610

Art. Number

101.0062.564/Black 101.0062.565/White

Description │รายละเอียด Crystal sink 1 bowl no drainer bowl depth 20.1 cm.

Colour

Black White

2

CYV 611

อ่างกระจกคริสตัล 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20.1 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด Crystal sink 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

101.0062.561/Black/LHD 101.0062.560/Black/RHD 101.0062.563/White/LHD 101.0062.562/White/RHD

Special Price : 50,900

อ่างกระจกคริสตัล 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Colour

Black White

Size : 1000 X 510 mm. Work Top Cut : 980 X 490 mm.

1 3 4

68,000

Size : 860 X 510 mm. Work Top Cut : 840 X 490 mm.

Price :

65,000

Special Price : 48,900

Sistema crystal accessories Colour

Black White

1

Cyrstal cover

Art. Number

112.0061.921/ Black 112.0066.554 / White Size

381 X 358 mm. Price :

3,500

Special Price : 2,290 4

2

Chopping board

3

Drainer board

4

Strainer bowl

112.0061.922

112.0069.971

Art. Number

Art. Number

Size

Size

Size

Art. Number

195 X 358 mm. Price :

2,000

Special Price : 1,490

112.0069.972

410 X 362 X 15 mm. Price :

12,000

Special Price : 8,490

416 X 174 X 80 mm. Price :

12,000

Special Price : 8,490


Stainless Steel Care & Maintenance Useful Advisory Chart

Note and Comments If possible, use a warm to hand - hot solution. A 5% addition of ammonia is beneficial. Minimise re - occurrence by applying a wax or silicone based household polish to the clean, dry surface.

Situation/Problem Routine cleaning Allgrades and finishes

Solution Inox Creme applied with soft cloth or sponge. Rinsed and wiped dry.

Fingerprints All finishes

Pretreat marks with alcohol or an organic solvent. Follow immediately with Routine Cleaning.

Stubborn stains and discolouration - all finishes except coloured stainless steel

Use a small amount of a creamy paste of mild household abrasive cleaner on cloth wetted with detergent solution as for Routine Cleaning. Rinse and dry.

Repeat several times rather than resorting to a singer aggressive cleaning method. If some stubborn stains persist use a fine synthetic scourer pad instead of a cloth. Rub gently.

Lime scale deposits from hard water

Prolonged soaking in a 25% vinegar solution or a 5% nitric acid solution. Periodically rub with a nylon bristled brush or fine synthetic scourer pad.

Can usually be prevented by regular Routine Cleaning. Do not allow excessive build - up before treating.

Grease fats and oils - all finishes

Wipe off excess with soft cloth or paper towel. Use a water borne or water soluble degreasing agent. Follow by Routine Cleaning

Rust marks due to presence of or contact with ferrous materials

If heavy, swab with a sponge wetted with a dilute (10% - 15%) solution of nitric acid (HN03). Follow by Routine Cleaning

Avoid any contract of ferrous(iron) containing materials with stainless steel. Dilute nitric acid (HN 03), in strengths of up to 20%, is a “friendly” acid to stainless steel. It is the ONLY acid which may be used with no risk to stainless steel.

Dark oxide scale from welding or heat tints

Pickling and passivating plus thorough water rinsing as outlined previously. Follow by Routine Cleaning

Slight heat tints may be removed by repeated application as for Stubborn Stains and Discolouration.

Scrathes on polished( lined) Finishes

Slight scratches. Use a nylon pad loaded with an iron free abrasive polishing compound. Follow the direction of the original polish lines. Follow by Routine Cleaning. Deep scratches. Coarse abrasives should be used initially. Follow as for Slight Scratches above.

Deep scratches will be difficult to remove completely. Do not use metal scourers or wire wool un less they are made from Stainless steel.

It must be appreciated that some of the above suggested procedures will alter the surface appearance of the treated area compared to that of original surface finish. They should therefore be applied only with due consideration and care.

Cleaning Procedure Clean the stainless steel as often as experience dictated ( i.e. when noticeably dull or dirty); and use the simplest cleaning procedure that will effectively “do the job”. - Stainless steel’s best friends are clean water or mild detergent solution, applied with soft cloth or sponge, rinsed well and wiped dry. - Routine simple, gentle and inexpensive cleaning will retain both the corrosion resistance and appearance of stainless steel through years of exposure and use. Occasionally a small amount of Inox Crème may be used on a soft cloth wetted with the detergent solution to remove Cleaning Do’s - Employ regular routine cleaning rather than an occasional aggressive single cleaning - Only use propriety brands of cleaners that state “ SUITABLE FOR STAINLESS STEEL” , such as Inox Crème. - Always rinse and dry as the final step in a cleaning procedure. Cleaning Don’ts - Do not use coarse abrasive prodders. - Do not use metallic scourers or brushes with metal bristles - Do not use the so termed “sliver cleaners” - Do not use acids (except nitric acid in specific instances). Storage of Products Product research has proved that certain household products which may be stored underneath a sink, can lead to damage of the sink’s base. Chlorine is the major culprit and can be found in: chlorine for swimming pools; household bleach; bathroom cleaning products like toilet cleaners, mildew treatments and tile cleaners; kitchen cleaning products especially liquid cleaners; powders for dishwashers and laundry detergents. Preserve the life and beauty of your sink by storing these products away from the sink area in a well ventilated cupboard that is preferably child-proof. All Franke Stainless Steel sinks carry a 25 year guarantee against corrosion.

วิธีการทำความสะอาดอ่างล้างจานและเครื่องใช้สแตนเลส 1. น้ำสะอาดหรือน้ำสบู่อ่อนๆ คือสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดที่ดีที่สุดโดยใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำ ชุบพอหมาดแล้วทำการเช็ดแล้วเช็ดให้แห้ง 2. ควรทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความคงทนต่อการกัดกร่อน และรักษาสีของสแตนเลสให้สวยงามตลอดไป หากเกิดคราบรอยสกปรกติดแน่นอาจใช้ ครีมทำความสะอาดสแตนเลส มาเช็ดด้วยผ้านุ่มเบา ๆ เพื่อให้สแตนเลสมีความสวยงาม เหมือนเดิม ข้อห้าม 1. ห้ามใช้ผงขัด ผงฟอกขาวที่มีฤทธิ์กัดอย่างรุนแรง 2. ห้ามใช้ฝอยโลหะ ขดลวดโลหะ ทำความสะอาด ขัดเครื่องใช้สแตนเลส 3. ห้ามใช้ครีมทำความสะอาดเครื่องเงิน มาทำความสะอาดสแตนเลส 4. ห้ามใช้น้ำยาต่างๆ ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้นมาล้างทำความ สะอาดในอ่างล้างจาน รีบล้างด้วยน้ำเปล่าในทันที หากมีน้ำยาเหล่านี้ในอ่างล้างจานหรือ มีการสัมผัส ผิวสแตนเลส น้ำยาเหล่านี้จะมีการระบุที่ข้างภาชนะว่ามีส่วนประกอบของ กรด เช่น กรดไฮโดรคลอริค (Hydrocloric Acid) ซึ่งมีคุณสมบัติกัดกร่อนโลหะ ข้อควรระวังของสารเคมีต่างๆ กับเครื่องใช้สแตนเลส จากการวิจัยทดลอง ได้พิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนบางอย่าง หากเก็บไว้ใต้อ่างล้างจานสแตนเลส จะสามารถนำไปสู่ความเสียหายของอ่างได้ เช่น คลอรีน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการกัดกร่อน ซึ่งสามารถพบได้ในคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ, สารฟอกขาวเช่น ไฮเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทุกยี่ห้อ น้ำยาทำความสะอาด กระเบื้องพื้นห้อง, น้ำยาทำความสะอาดห้องครัว, ผงทำความสะอาดเข้มข้นสำหรับล้าง จาน และผงซักฟอกซักผ้า สารเหล่านี้ หากเก็บไว้โดยไม่ปิดฝาให้สนิท และมีความชื้นเกิดขึ้น สารเหล่านี้จะระเหย ไปเกาะกับเครื่องใช้สแตนเลส เมื่อเกาะอยู่เป็นเวลานานโดยที่ไม่ทำความ สะอาด ก็จะเกิดเป็นคราบ หรือ รอยสนิมเป็นจุด ๆ ดวง ๆ ได้ เราแนะนำให้เก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ในพื้นที่อื่นหรือนำออกจากบริเวณตู้ใต้ซิงค์ หรือเครื่องใช้สแตนเลส และเป็นที่เด็กเล็กไม่สามารถเอื้อมหรือหยิบเองได้

January 1 - June 30, 2011 | 5


Sink Neptune NEX 211

18/10 stainless steel

Art. Number

127.0059.655/LHD 127.0059.654/RHD

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

NEX 251

18/10 stainless steel

15,000

Size : 864 X 514 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 20 cm., 15.2 cm.

127.0059.717/LHD 127.0059.658/RHD

Special Price : 11,200

อ่าง 1.5 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. 15.2 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

NEX 221

18/10 stainless steel

18,000

Size : 1004 X 514 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 20 cm.

127.0059.719/LHD 127.0059.718/RHD

Special Price : 13,200

อ่าง 2 หลุม 1ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1164 X 514 mm. Work Top Cut : - mm.

Sink Neptune Installation Filotop

6

Price :

21,000

Special Price : 15,300


Sink Mythos MMX 211

Art. Number

127.0071.482/LHD 127.0071.484/RHD

18/10 stainless steel

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 19 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 19 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

1 2

MMX 261

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls, 1 drainer bowl depth 17.5, 13 cm.

127.0071.492/LHD 127.0071.496/RHD

18/10 stainless steel

45,000

Size : 1000 X 520 mm. Work Top Cut : Upon request

Special Price : 35,900

อ่าง 1.5 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 17.5 ซม. 13 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

1 2

MMX 220

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 19, 17.5 cm.

127.0071.673

18/10 stainless steel

51,000

Size : 1000 X 520 mm. Work Top Cut : Upon request

Special Price : 40,900

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 19 ซม. 17.5 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 895 X 520 mm. Work Top Cut : Upon request

1 2

Mythos accessories

Stainer bowl

Art. Number

Special Price : 56,400

2

Semi filo - top

Chopping board

Art. Number

112.0057.850

112.0046.415

Size

381 X 358 mm. Price :

71,000

Sink Mythos Installation Filo - top

1

Price :

5,000

Special Price : 3,990

Size

195 X 358 mm. Price :

6,000

Special Price : 4,590 January 1 - June 30, 2011 | 7


Sink Polyedro │Sink Planario PDX 610 - 51 (Inset) 18/10 stainless steel

Art. Number

101.0156.941

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 24 cm.

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 24 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

PDX 110 - 42 (Undermount) 18/10 stainless steel

51,000

Size : 510 X 510 mm. Work Top Cut : -mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 24 cm.

122.0156.948

Special Price : 39,900

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 24 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

43,000

Size : 360 X 360 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

Special Price : 33,900

Polyedro HIGHLIGHT

Extraordinary new bowl shape with an eye - catching look Revolutionary new sink shape - totally exceptional in the sink market Triangular walls give an intriguing view of the sink - the viewer is drawn to regard the sink from different angles Patented design

POX 611

18/10 stainless steel

101.0155.216/LHD 101.0155.217/RHD

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1000 X 510 mm. Work Top Cut : 980 X 490 mm. 8

Price :

42,000

Special Price : 32,900


Sink Planario POX 620 (Inset)

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0155.679

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

POX 120 (Undermount) 18/10 stainless steel

48,000

Size : 860 X 510 mm. Work Top Cut : 840 X 490 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 20 cm.

101.0155.223

Special Price : 37,900

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

POX 610 - 86 (Inset) 18/10 stainless steel

47,000

Size : 790 X 470 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 20 cm.

101.0155.577

Special Price : 36,900

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

POX 110 - 75 (Undermount) 18/10 stainless steel

35,000

Size : 860 X 510 mm. Work Top Cut : 840 X 490 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 20 cm.

101.0062.582

Special Price : 26,900

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Size : 790 X 470 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

35,000

Special Price : 26,900 January 1 - June 30, 2011 | 9


Sink Planar PPX 611 (Inset) PPX 111 (Undermount) 18/10 stainless steel

Art. Number

101.0045.976/LHD 101.0050.482/RHD 122.0025.271

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์และ แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Price :

36,500

Size : 980x450 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

36,500

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls, 1 drainer bowl depth 20 cm.

Size : 1000 X 510 mm. Work Top Cut : 980 X 490 mm.

PPX 651 (Inset) PPX 151 (Undermount) 18/10 stainless steel

101.0027.766/LHD 101.0025.289/RHD 122.0025.343

Special Price : 29,700 Special Price : 29,700

อ่าง 1.5 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์และ แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Price :

49,500

Size : 980 X 450 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

46,500

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 20 cm.

Size : 1000 X 510 mm. Work Top Cut : 980 X 490 mm.

PZX 620 (Inset) PZX 120 (Undermount) 18/10 stainless steel

101.0063.871 122.0063.865

Special Price : 35,500 Special Price : 29,900

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์และ แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Size : 880 X 513 mm. Work Top Cut : 860 X 495 mm. Size : 860 X 450 mm. Work Top Cut : - mm. 10

Price :

26,500

Price :

26,500

Special Price : 17,900 Special Price : 17,900


Sink Planar PZX 610 - 79 (Inset) PZX 110 - 79 (Undermount) 18/10 stainless steel

Art. Number

101.0063.870 122.0063.864

Description │รายละเอียด 1 big bowl no drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 1 หลุมใหญ่ ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์และ แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Price :

21,500

Size : 830 X 450 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

21,500

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 20 cm.

Size : 850 X 513 mm. Work Top Cut : 830 X 495 mm.

PZX 610 - 54 (Inset) PZX 110 - 54 (Undermount) 18/10 stainless steel

122.0063.869 122.0063.863

Special Price : 13,900 Special Price : 13,900

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์และ แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Price :

18,500

Size : 580 X 450 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

18,500

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 20 cm.

Size : 600 X 513 mm. Work Top Cut : 580 X 490 mm.

PZX 610-39 (Inset) PZX 110 - 39 (Undermount) 18/10 stainless steel

101.0063.868 122.0063.840

Special Price : 11,900 Special Price : 11,900

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์และ แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Size : 450 X 513 mm. Work Top Cut : 430 X 490 mm. Size : 430 X 450 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

15,500

Price :

15,500

Special Price : 9,900 Special Price : 9,900

January 1 - June 30, 2011 | 11


Sink Zodiaco ZOX 614

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0022.577/LHD 101.0022.576/RHD

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 19.5 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 19.5 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ZOX 620

18/10 stainless steel

10,000

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 19.5, 18.7 cm.

101.0021.636

Special Price : 7,790

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 19.5 ซม./18.7 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ZOX 651

18/10 stainless steel

13,000

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 19.5, 15.7 cm.

101.0022.579/LHD 101.0022.578/RHD

Special Price : 10,290

อ่าง 1.5 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 19.5 ซม./15.7 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ZOX 621

18/10 stainless steel

15,000

Size : 1000 X 500 mm. Work Top Cut : 980 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 19.5, 18.7 cm.

101.0022.581/LHD 101.0022.580/RHD

Special Price : 11,690

อ่าง 2 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 19.5/18.7 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1160 X 500 mm. Work Top Cut : 1140 X 480 mm. 12

Price :

15,000

Special Price : 11,690


Sink Futuro FOX 611

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0022.525/LHD 101.0022.524/RHD

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 18 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 18 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

FOX 620

18/10 stainless steel

8,000

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 18 cm.

101.0021.627

Special Price : 6,490

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 18 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

FOX 651

18/10 stainless steel

10,500

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 19, 17.5 cm.

101.0022.529/LHD 101.0022.528/RHD

Special Price : 8,490

อ่าง 1.5 หลุม 1 ที่พัก

หลุมลึก 19 ซม. 17.5 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

FOX 621

18/10 stainless steel

12,000

Size : 1000 X 500 mm. Work Top Cut : 980 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 18 cm.

101.0022.531/LHD 101.0022.530/RHD

Special Price : 9,590

อ่าง 2 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 18 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1160 X 500 mm. Work Top Cut : 1140 X 480 mm.

Price :

12,000

Special Price : 9,590

January 1 - June 30, 2011 | 13


Sink Galassia│Sink Zeta GAX 611

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0022.565/LHD 101.0022.564/RHD

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

GAX 621

18/10 stainless steel

10,500

Size : 1000 X 500 mm. Work Top Cut : 980 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 20, 18 cm.

101.0022.567/LHD 101.0022.566/RHD

Special Price : 8,190

อ่าง 2 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 20 ซม./18 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ZTX 620 B

18/10 stainless steel

14,000

Size : 1160 X 500 mm. Work Top Cut : 1140 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 jumbo size bowls, no drainer bowl depth 21 cm.

101.0063.661

Special Price : 10,990

อ่าง 2 หลุมขนาดใหญ่ ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 21 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1030 X 510 mm. Work Top Cut : 1014 X 494 mm. 14

Price :

12,000

Special Price : 8,990


Sink Pacific PFX 611 B

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0063.644

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

PFX 620 B

18/10 stainless steel

6,000

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls, no drainer bowl depth 20 cm.

101.0063.648

Special Price : 4,690

อ่าง 2 หลุม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

PFX 651 B

18/10 stainless steel

8,000

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls, 1 drainer bowl depth 20 cm.

101.0063.652/LHD 101.0063.654/RHD

Special Price : 6,390

อ่าง 1.5 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1060 X 500 mm. Work Top Cut : 1040 X 480 mm.

Price :

9,000

Special Price : 6,990 January 1 - June 30, 2011 | 15


Sink Aquario│Sink Armada│Sink Dragon│Sink Studio ACX 610 - A

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0021.906

Description │รายละเอียด 1 big bowl bowl depth 23 cm.

อ่าง 1 หลุมขนาดใหญ่ หลุมลึก 23 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Included •

AAX 610 - 85

18/10 stainless steel

38,500

Size : 860 X 510 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 big bowl bowl depth 20 cm.

101.0062.570

Special Price : 29,900

อ่าง 1 หลุมขนาดใหญ่ หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Included •

DRX 670

18/10 stainless steel

10,000

Size : 840 X 510 mm. Work Top Cut : 820 X 490 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2.5 bowls, no drainer bowl depth 20, 13 cm.

101.0063.550

Special Price : 6,690

อ่าง 2.5 หลุม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 20 ซม./13 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

STX 621 - E

18/10 stainless steel

14,000

Size : 1030 X 500 mm. Work Top Cut : 1014 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด corner sink 2 bowls 1 drainer bowl depth 20, 19 cm.

101.0022.533/LHD 101.0022.532/RHD

Special Price : 8,990

อ่างเข้ามุม 2 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 20 ซม./19 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 830 X 830 X 500 mm. Work Top Cut : - mm. 16

Price :

18,000

Special Price : 14,490


Sink Undermount ZR 110B - 42

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 20 cm.

101.0063.660

18/10 stainless steel

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

ZRX 120 D/B

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 18 cm.

101.0063.102

18/10 stainless steel

4,500

Size : 464 X 424 mm. Work Top Cut : - mm.

Special Price : 3,590

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 18 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

GAX 110 - 30 GAX 110 - 45

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 19 cm.

122.0021.439/30 122.0021.440/45

18/10 stainless steel

7,900

Size : 735 X 430 mm. Work Top Cut : - mm.

Special Price : 5,900

อ่าง 1 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 19 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

*GAX 110 - 30

*GAX 110 - 45

Price :

5,000

Size : 482 X 432 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

9,000

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 19, 15 cm.

Size : 332 X 372 mm. Work Top Cut : - mm.

GAX 120

18/10 stainless steel

122.0021.447

Special Price : 4,100 Special Price : 7,100

อ่าง 2 หลุม ไม่มีที่พัก

หลุมลึก 19 ซม./15 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Size : 830 X 450 mm. Work Top Cut : - mm.

Price :

17,000

Special Price : 13,900 January 1 - June 30, 2011 | 17


Sink Undermount │Sink One Bowl Inset LUX 610 B

18/10 stainless steel

Art. Number

101.0063.642

Description │รายละเอียด 1 bowl, no drainer bowl depth 19 cm.

อ่าง 1 หลุมกลม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 19 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

RBX 110 (Undermount) 18/10 stainless steel

4,500

Size : ∅ 445 mm. Work Top Cut : ∅ 420 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl, no drainer bowl depth 18 cm.

122.0060.328

Special Price : 3,290

อ่าง 1 หลุมกลม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 18 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

ROX 610 - 41 N

18/10 stainless steel

7,000

Size : ∅ 435 mm. Work Top Cut : ∅ 410 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl, no drainer bowl depth 18 cm.

101.0062.287

Special Price : 4,990

อ่าง 1 หลุมกลม ไม่มีที่พัก หลุมลึก 18 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : ∅ 510 mm. Work Top Cut : ∅ 490 mm. 18

Price :

7,000

Special Price : 4,990


SANITIZED® FOR FRANKE FRAGRANITE ► Kitchens can be a critical location for the spreading of bacteria and demand special attention to hygiene. ► On unprotected material, bacteria can multiply every 20 minutes and have a negative effect on hygiene. >> Now Sanitized® Silver is imbedded in the granite material for long lasting protection. >> The integrated Sanitized® hygiene function in Fragranite sinks helps to keep this area clean and provides the sink with lasting protection. >> Sanitized® helps reduce the risk of transferring bacteria and microbes from the sink surface to food or other objects >> It does not replace normal cleaning but helps to keep surfaces hygienic. >> Fragranite treated with Sanitized® reduces bacteria and microbe growth by 99%.

► ห้องครัวเป็นสถานที่ทีแพร่กระจายของแบคทีเรียและต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง หากไม่มีการปกป้องที่ดี เชื้อแบคทีเรียสามารถก่อตัวเป็นเท่าตัวได้ทุก ๆ 20 นาที และเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ >> ตอนนี้ Sanitized® Silver ได้เป็นส่วนประกอบของวัสดุกราไนท์ เพื่อการปกป้องที่ยาวนานกว่า และเป็นฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ ในอ่างล้างจานฟรากราไนท์ ทำให้พื้นผิวยังคงความสะอาด >> ช่วยลดความเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์จากผิวของอ่างไปสู่อาหารที่รับประทาน จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด แต่พื้นผิวก็ยังคงมีสุขลักษณ์ที่ดีได้ >> อ่างล้างจานฟรากราไนท์ได้เพิ่ม Sanitized® เพื่อที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ถึง 99% ► หากคุณพบเห็นสัญลักษณ์นี้ มั่นใจได้เลยว่า คุณได้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ดีต่อสุขภาพของคุณ January 1 - June 30, 2011 | 19


Sink Fragranite MTF 611

Art. Number

114.0157.264/LHD 114.0157.287/RHD

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 21.4/15.3 cm.

Colour

Graphite

อ่าง 1 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 21.4/15.3 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Included •

MTF 651

37,000

Size : 1000 X 515 mm. Work Top Cut : 980 X 495 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 21.4 cm.

114.0156.981/LHD 114.0156.992/RHD Colour

Graphite

Special Price : 29,900

อ่าง 1.5 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 21.4 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Included •

MTG 651 - 100

37,000

Size : 1000 X 515 mm. Work Top Cut : 980 X 495 mm.

Price :

Art. Number

114.0017.791/LHD 114.0017.792/RHD

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 21.4, 15.3 cm.

Colour

Special Price : 29,900

Graphite

อ่างแกรนิต 1.5 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 21.4 ซม./15.3 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์

Size : 1000 X 515 mm. Work Top Cut : 980 X 495 mm.

Price :

Included •

20

35,000

Special Price : 27,500


Sink Fragranite MTG 611 - 100

Art. Number

114.0017.789/LHD (Graphite) 114.0017.790/RHD (Graphite) 114.0017.797/LHD (Platinum) 114.0017.798/RHD (Platinum) Colour

Graphite Platinum

ADG 611 - 97

อ่าง 1 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 21.4 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

35,000

Size : 1000 X 515 mm. Work Top Cut : 980 X 495 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

114.0027.134 (Graphite) 114.0027.136 (Platinum) Colour

Graphite Platinum

ADG 621

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 21.4 cm.

Special Price : 27,500

อ่างแกรนิต 1 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

27,500

Size : 970 X 500 mm. Work Top Cut : 950 X 480 mm.

Price :

Art. Number

114.0027.157 (Graphite) 114.0027.159 (Platinum)

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 20 cm.

Colour

Special Price : 22,500

Graphite Platinum

อ่างแกรนิต 2 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1160 X 500 mm. Work Top Cut : 1140 X 480mm.

Price :

29,500

Special Price : 24,500 January 1 - June 30, 2011 | 21


Sink Fragranite MRG 611 - L

Art. Number

114.0066.568 (Graphite) 114.0153.910 (Bianco)

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 20 cm.

Colour

Graphite Bianco

อ่าง 1 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Special Order

MRG 620

27,500

Size : 970 X 500 mm. Work Top Cut : 950 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 20 cm.

114.0066.687 (Graphite) 114.0153.947 (Bianco)

Special Price : 19,900

Colour

Graphite Bianco

อ่าง 2 หลุม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Special Order

MRG 651

27,500

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 20, 13 cm.

114.0066.677 (Graphite) 114.0153.911 (Bianco)

Special Price : 19,900

Colour

Graphite Bianco

อ่างแกรนิต 1.5 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 20 ซม./13 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Special Order

Size : 970 X 500 mm. Work Top Cut : 950 X 480 mm. 22

Price :

27,500

Special Price : 19,900


Sink Fragranite MRG 621

Art. Number

114.0066.700 (Graphite) 114.0153.948 (Bianco)

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 20 cm.

Colour

Graphite Bianco

อ่าง 2 หลุม 1 ท่ี่พัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Special Order

ACG 610

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 big bowl no drainer bowl depth 23.85 cm. (excluding accesories)

114.0027.104 (Graphite) 114.0157.312(Bianco)

Colour

KBG 110 - 50 (Undermount)

29,500

Size : 1160 X 500 mm. Work Top Cut : 1140 X 480 mm.

Special Price : 21,900

Graphite Bianco

อ่าง 1 หลุมขนาดใหญ่ ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 23.85 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ (ไม่รวมอุปกรณ์)

Size : 860 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 413 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1 bowl no drainer bowl depth 21.35 cm.

114.0068.576 (Graphite) 114.0156.782 (Bianco)

34,000

Special Price : 26,500

Graphite Bianco

อ่าง 1 หลุม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 21.35 ซม. แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

Size : 550 X 440 mm. Work Top Cut : 500 X 400 mm.

Price :

Colour

18,000

Special Price : 13,900 January 1 - June 30, 2011 | 23


TECTONITE®

SINKS MADE IN THE NETHERLANDS ®

ซิงค์ เทคโทไนท์ จากประเทศเนเธอร์เเลนด์

TECTONITE SINKS MADE IN THE NETHERLANDS

®

TECTONITE MATERIAL IS THE LATEST INNOVATION BY FRANKE (ONLY) AND AVAILABLE IN THAILAND NOW.

วัสดุ เทคโทไนท์ เป็นวัสดุที่คิดค้นโดยเเฟรงกี้ เเต่เพียงผู้เดียว โดยจะเริ่มวางตลาดตั้ง เเต่วันนี้

WHAT IS TECTONITE ® ?

เทคโทไนท์ คืออะไร

IT IS A HIGH TECH / LIGHT / STRONG SYNTHETIC MATERIAL

เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่ เบา / แข็งแรง /ผลิตด้วยเทคโนโลยี PMC

(PiMC (Powder in Mould Coating)/ SMC (Sheet Moulding Compound)

(Powder in Mould Coating) และSMC (Sheet Moulding Compound)

IT IS EXTREME TEMPERATURE RESISTANT (240-300 degrees)

เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทนความร้อนได้สูงถึง 240 ะ 300 องศาเซลเซียส

IT IS SCRATCH PROOF AND HAS A SUPER SMOOTH AND

เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทนต่อรอยขีดข่วน และมีผิวสัมผัสที่เรียบสามารถทำความ

EASY TO CLEAN TEXTURE

สะอาดได้โดยง่าย

IT IS SHOCK PROOF AND ALMOST UNBREAKABLE

เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทนต่อแรงกระแทก และแทบจะไม่สามารถทำให้แตกได้

IT IS RESISTANT TO "CHEMICALS" USED IN THE KITCHEN

เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทนต่อสารเคมี หรือ กรดคราบสีต่างๆ ที่ใช้ในครัว เช่น

(VINEGAR, TOMATO SAUCE ETC.)

น้ำส้มสายชู ซอสมะเขือเทศ และอื่นๆ

IT HAS AN UV RESISTANT COATING (COLOUR WILL NOT CHANGE)

เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่เคลือบสารกันรังสี UV เพื่อรักษาสีของอ่างให้คงทน

IT IS A 100% RECYCABLE MATERIAL

เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่สามารถนำมาใช้ได้อีก (วัสดุรีไซเคิล)

NOW AVAILABLE IN TWO HIGH TECH COLOURS : Carbon black / Titanium Silver FIVE YEARS WARRANTY ON THIS GREAT NEW MATERIAL

มีให้เลือกใช้ ด้วยสีที่อินเทรน ทันสมัย 2 สีด้วยกันคือ ดำคาร์บอน Carbon Black และเงินไททาเนียม Titanium Silver นานถึง 5 ปี

SID 611

PiMC/SMC

Art. Number

114.0155.035/Black/LHD 114.0155.034/Black/RHD 114.0155.037/Silver/LHD 114.0155.036/Silver/RHD Colour

Black Silver

Size : 1000 X 510 mm. Work Top Cut : 980 X 490 mm. 24

Description │รายละเอียด 1 bowl 1 drainer bowl depth 19 cm.

อ่าง 1 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 19 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Price :

11,500

Special Price : 8,990


Tectonite® Sinks SID 620

PiMC/SMC

Art. Number

114.0181.682/Black/LHD 114.0181.681/Silver/RHD

Description │รายละเอียด 2 bowls no drainer bowl depth 20 cm.

อ่าง 2 หลุม ไม่มีท่ีพัก หลุมลึก 20 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Colour

Black Silver

860

SID 651

PiMC/SMC

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 1.5 bowls 1 drainer bowl depth 19 cm.

114.0155.028/Black/LHD 114.0155.027/Black/RHD 114.0155.033/Silver/LHD 114.0155.029/Silver/RHD Colour

Black Silver

SID 621

PiMC/SMC

13,000

Size : 860 X 510 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Special Price : 9,990

อ่าง 1.5 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 19 ซม.

แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

12,500

Size : 1000 X 510 mm. Work Top Cut : 980 X 490 mm.

Price :

Art. Number

Description │รายละเอียด 2 bowls 1 drainer bowl depth 19 cm.

114.0155.014/Black/LHD 114.0155.011/Black/RHD 114.0155.022/Silver/LHD 114.0155.020/Silver/RHD

Special Price : 9,790

Colour

อ่าง 2 หลุม 1 ที่พัก หลุมลึก 19 ซม. แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

Size : 1190 X 510 mm. Work Top Cut : 1170 X 490 mm.

Price :

Black Silver

13,000

Special Price : 9,990

January 1 - June 30, 2011 | 25

franke.th - sinks  
franke.th - sinks  

franke.th - sinks