Page 1

Hob Crystal FHCR 1204 3G TC BK C

Art. Number

106.0052.061

Description │รายละเอียด Crystal gas hob, 4 gas burners 1 gas burner 3,600 watt 1 gas burner 3,000 watt 1 gas burner 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt

เตากระจกคริสตัล 4 หัวแก๊ส 1 หัวไฟแรง เปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 3,600 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา ฐานกระจกคริสตัล

Special Order FHCR 604 4 G BK C

Size : 1180 X 410 mm. Work Top Cut : 1140 X 380 mm. Art. Number

106.0052.049

Price

Special Price

42,000

34,900

Description │รายละเอียด Crystal gas hob, 4 gas burners 1 gas burner 3,000 watt 2 gas burners 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt

เตากระจกคริสตัล 4 หัวแก๊ส กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 2 หัวเตา

กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา ฐานกระจกคริสตัล

Size : 590 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 480 mm.

FHCR 705 4 G TC BK C FHCR 705 4 G TC WH C

Art. Number

106.0052.052/Black 106.0052.054/White Colour

Black White

Price

Special Price

35,000

27,900

Description │รายละเอียด Crystal gas hob, 5 gas burners 1 gas burners 3,600 watt 2 triple crown 2,200 watt 1 gas burners 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt

เตากระจกคริสตัล 5 หัวแก๊ส 1 หัวไฟแรง เปลวไฟ 3 ชั้น

กำลังไฟ 3,600 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 2,200 วัตต์ 2 หัวเตา

กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา ฐานกระจกคริสตัล

Size : 720 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 480 mm. 38

Price

Special Price

42,000

35,900

Price

Special Price

44,500

35,900


Hob Neptune

FHNE 805 4G TC XS C

Art. Number

106.0055.776

Description │รายละเอียด 5 gas burners 1 triple crown 3,800 watt 1 gas burner 2,000 watt 2 gas burner 2 X 2,500 watt 1 gas burner 1,000 watt safty valve

เตา 5 หัวแก๊ส, ระบบจุดติดอัตโนมัติ กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 2,000 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 2 X 2,500 วัตต์ 2 หัวเตา กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา

Special Order

Size : 790 X 510 mm. Work Top Cut : 765 X 487 mm.

FHX 604 3G 1C BK C

Art. Number

107.0152.816

Price

Special Price

43,000

34,900

Description │รายละเอียด 3 gas burners 1 ceramic plate, electromagnatic valve 1 gas burner 3,000 watt 1 gas burner 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt ceramic plate 1,200 watt

เตา 3 หัวแก๊ส 1 หัวเพลทเซรามิค จุดติดอัติโนมัติ กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 2 หัวเตา กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 1 หัวเพลทเซรามิค

Size : 590 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 480 mm.

Price

Special Price

38,500

29,900 January 1 - March 31, 2012 | 39


Franke Induction Hob

สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดด้วยหลักการทำงานที่ให้ความร้อนเฉพาะพื้นที่ ที่มีการสัมผัสของภาชนะเท่านั้น ป้องกันรอยคราบติดจากการล้นของอาหาร ขณะปรุงทำให้การดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายมาก เพียงแค่เช็ดทำความสะอาด เหมือนกระจกทั่วไป

FRANKE INDUCTION PLUS

รวดเร็วกว่า:

เต็มประสิทธิภาพด้วยจำนวนหลอดทำความร้อนหลายดวง ที่ทำให้การแผ่กระจาย ความร้อนสมบูรณ์แบบที่สุด อนุรักษ์พลังงานดีกว่า:

ด้วยเทคโนโลยีใหม่บวกกับการใช้เวลาในการทำความร้อนที่เร็วกว่า ทำให้ค่าเฉลี่ยใน การใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า จึงเป็นหัวใจสำคัญของประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง พิถีพิถันกว่า:

อาหารจะอร่อยได้ ต้องมาจากความร้อนที่เพียงพอและคงที่ คือหัวใจสำคัญที่เรา คิดค้นและพัฒนาสำหรับเตาแฟรงกี้ ใช้งานง่ายกว่า:

ใช้งานแสนจะง่าย แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสแผงควบคุมหัวเตาก็พร้อมที่จะ ทำงานในทันที

40

สร้างความปลอดภัย: ความร้อนจะทำปฏิกิริยาโดยตรงเมื่อภาชนะที่เป็นเหล็กสัมผัสกับกระจกแผ่นความ ร้อน และจะตัดการทำงานทันทีเมื่อยกภาชนะออก ดังนั้นอุณหภูมิของกระจกส่วน อื่นจึงต่ำมาก ไร้อันตรายจากการไหม้และปลอดภัยต่อเด็ก ๆ ในบ้านคุณ สร้างความอุ่นใจด้วยระบบปิดอัตโนมัติ: ด้วยระบบอัจฉริยะของเตา Franke Induction ท่ีมีโปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน และจะทำการตัดเองอัตโนมัติเมื่อจบ การทำงาน


Hob Induction FHFB 302 2I T

Art. Number

108.0062.465

Description │รายละเอียด 2 zones induction, touch control ∅ 160 electric power 1,400 watt ∅ 200 electric power 2,300 watt maximum power 3,700 watt

เตาเซรามิคระบบ Induction 2 หัว ระบบสัมผัส

∅ 160 กำลังไฟ 1,400 วัตต์ 1 หัวเตา

∅ 200 กำลังไฟ 2,300 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟสูงสุด 3,700 วัตต์

Size : 320 X 510 mm. Work Top Cut : 300 X 490 mm.

FHBP 604 4I PW T XS

Art. Number

108.0153.286

Price

Special Price

32,000

25,900

Description │รายละเอียด 4 zones Induction, touch control ∅ 160 1,200 watt booster 1,800 watt ∅ 200 2,300 watt booster 3,000 watt maximum power 7,000 watt

เตาเซรามิค 4 หัว ระบบ Induction ระบบสัมผัส ∅ 160 กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 2 หัวเตา Induction, booster 1,800 watt

∅ 200 กำลังไฟ 2,300 วัตต์ 2 หัวเตา Induction, booster 3,000 watt กำลังไฟสูงสุด 7,000 วัตต์

Size : 580 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 490 mm.

4 PIN 622 R1

Art. Number

108.0062.466

Price

Special Price

49,000

40,900

Description │รายละเอียด 2 zones Induction, 2 zones Hyperspeed ∅ 160 1,200 watt booster 1,400 watt ∅ 210 2,300 watt booster 3,200 watt ∅ 140 electric power 1,200 watt ∅ 180 electric power 1,800 watt maximum power 7,400 watt

เตาเซรามิค 2 หัว ระบบ Induction, 2 หัว ระบบ Hyperspeed ∅ 160 กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา Induction, booster 1,400 watt

∅ 210 กำลังไฟ 2,300 วัตต์ 1 หัวเตา Induction, booster 3,200 watt ∅ 140 กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา ∅ 180 กำลังไฟ 1,800 วัตต์ 1 หัวเตา ปรับความร้อนได้ถึง 9 ระดับ ตั้งเวลาประกอบอาหารได้ถึง 99 นาที กำลังไฟสูงสุด 7,400 วัตต์

Size : 580 X 510 mm. Work Top Cut : 565 X 495 mm.

Price

Special Price

50,000

39,900 January 1 - March 31, 2012 | 41


Hob Ceramic FHC 7704 4C TXS R1

Art. Number

108.0026.880

Description │รายละเอียด 4 ceramic plates, touch control 1 electric power 1,200 watt, 1 electric power 1,800 watt 1 electric power 2,200 X 750 watt 1 electric power 2,400 X 1,500 watt maximum power 7,600 watt residual heat indicator

เตาเซรามิค 4 หัว ระบบสัมผัส กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,800 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 2,200 X 750 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 2,400 X 1,500 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟสูงสุด 7,600 วัตต์ มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 773 X 513 mm. Work Top Cut : 750 X 490 mm.

FHC 6004 4C TXS V11

Art. Number

108.0027.743

Price

Special Price

34,000

27,900

Description │รายละเอียด 4 ceramic plates, touch control 2 electric power 1,200 watt 1 electric power 1,800 watt 1 electric power 2,200 X 750 watt maximum power 6,400 watt residual heat indicator

เตาเซรามิค 4 หัว ระบบสัมผัส กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 2 หัวเตา

กำลังไฟ 1,800 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 2,200 X 750 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟสูงสุด 6,400 วัตต์ มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 580 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 490 mm.

FHC 604 4C MXS V11

Art. Number

108.0018.117

Price

Special Price

26,000

22,900

Description │รายละเอียด 4 ceramic plates, manual control ∅ 145 electric power 1,200 watt ∅ 185 electric power 1,800 watt maximum power 6,000 watt residual heat indicator

เตาเซรามิค 4 หัว พร้อมปุ่มควบคุม

∅ 145 กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 2 หัวเตา

∅ 185 กำลังไฟ 1,800 วัตต์ 2 หัวเตา กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์

มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 580 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 490 mm. 42

Price

Special Price

22,000

17,900


Hob Ceramic

TP 613 R2 V11

Art. Number

108.0153.376

Description │รายละเอียด 3 ceramic plates, touch control 1 electric power 1,200 watt, 1 electric power 1,800 watt 1 electric power 2,700 X 1950 watt maximum power 5,700 watt residual heat indicator

เตาเซรามิค 3 หัว ระบบสัมผัส กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,800 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 2,700 X 1950 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟสูงสุด 5,700 วัตต์ มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 580 X 510 mm. Work Top Cut : 560 X 490 mm.

FHM 302 2C MXS

Art. Number

108.0026.893

Price

Special Price

27,000

21,900

Description │รายละเอียด 2 ceramic plates, manual control ∅ 140 electric power 1,200 watt ∅ 160 electric power 1,500 watt maximum power 2,700 watt residual heat indicator

เตาเซรามิค 2 หัว พร้อมปุ่มควบคุม

∅ 140 กำลังไฟ 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา

∅ 160 กำลังไฟ 1,500 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟสูงสุด 2,700 วัตต์ มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 300 X 510 mm. Work Top Cut : 250 X 480 mm.

Price

Special Price

23,500

18,900 January 1 - March 31, 2012 | 43


Hob Domino

FHM 302 2E XS

Art. Number

108.0037.504

Description │รายละเอียด 2 electric hot plates Ø 145 electric power 1,500 watt (rapid) Ø 180 electric power 2,000 watt (rapid) maximum power 3,500 watt residual heat indicator

เตา 2 หัวเพลทไฟฟ้า

Ø 145 กำลังไฟ 1,500 วัตต์ (ร้อนเร็ว)

Ø 180 กำลังไฟ 2,000 วัตต์ (ร้อนเร็ว) กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์ มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 300 X 510 mm. Work Top Cut : 250 X 480 mm.

FHM 301 1TC XS C

Art. Number

106.0049.027

Price

Special Price

11,500

8,990

Description │รายละเอียด 1 triple crown gas burner intergrated electronic starter cast iron pan support maximum power 3,800 watt

เตา 1 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ

ตะแกรงวางภาชนะเหล็กหล่อ

กำลังไฟสูงสุด 3,800 วัตต์

Size : 300 X 510 mm. Work Top Cut : 250 X 480 mm.

44

Price

Special Price

12,500

9,990


Hob Domino

FHM 301 BQ XS

Art. Number

108.0047.443

Description │รายละเอียด electric barbecue grill (ceramic) maximum power 1,500 watt residual heat indicator

เตาย่างเซรามิคไฟฟ้า

กำลังไฟสูงสุด 1,500 วัตต์ มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ

Size : 300 X 510 mm. Work Top Cut : 250 X 480 mm.

FHM 301 FR XS

Art. Number

108.0047.444

Price

Special Price

20,000

15,900

Description │รายละเอียด electric fryer maximum content level approx. 4 litres maximum power 2,300 watt

เตาทอดไฟฟ้า ระบบเทอร์โมสตัท ความจุสูงสุด 4 ลิตร

กำลังไฟสูงสุด 2,300 วัตต์

Size : 300 X 510 X 173.5 mm. Work Top Cut : 250 X 485 mm.

Price

Special Price

20,000

15,900 January 1 - March 31, 2012 | 45


Hob 60 cm. FHM 604 4E XS

Art. Number

108.0027.712

Description │รายละเอียด 4 electric hot plates ∅ 180 electric power 2,000 watt (rapid) ∅ 145 electric power 1,500 watt (rapid) ∅ 180 electric power 1,800 watt ∅ 145 electric power 1,000 watt maximum power 6,000 watt

เตา 4 หัวเพลทไฟฟ้า

∅ 180 กำลังไฟ 2,000 วัตต์ (ร้อนเร็ว) ∅ 145 กำลังไฟ 1,500 วัตต์ (ร้อนเร็ว)

∅ 180 กำลังไฟ 1,800 วัตต์ ∅ 145 กำลังไฟ 1,000 วัตต์ กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์

Size : 590 X 510 mm. Work Top Cut : 550 X 480 mm.

FHM 604 3G TC XS C

Art. Number

106.0049.030

Price

Special Price

18,000

14,900

Description │รายละเอียด 4 gas burners, safety Valve 1 triple crown 3,600 watt 2 gas burners 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt

เตา 4 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ ระบบ Safety Valve 1 หัวไฟแรงเปลวไฟ 3 ชั้น

กำลังไฟ 3,600 วัตต์ 1 หัวเตา

กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 2 หัวเตา

กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา

Size : 590 X 510 mm. Work Top Cut : 550 X 480 mm.

FHMR 604 3G 1E XS E

Art. Number

107.0070.084

Price

Special Price

24,500

19,990

Description │รายละเอียด 3 gas burners, 1 electric hotplate, safety valve intergrated electronic starter 1 gas burner 3,000 watt 1 gas burner 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt electric plate 1,200 watt

เตา 3 หัวแก๊ส 1 หัวไฟฟ้า จุดติดอัตโนมัติ ระบบ safety valve

กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา หัวเพลทไฟฟ้า 1,200 วัตต์

Size : 590 X 510 mm. Work Top Cut : 550 X 480 mm. 46

Price

Special Price

21,000

16,900


Hob 60 cm. │90 cm.

PSI 4 4 GAV - TC

Art. Number

106.0063.576

Description │รายละเอียด 4 gas burners intergrated electronic starter 1 gas burner 3,000 watt 2 gas burner 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt

เตา 4 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 2 หัวเตา กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา

Size : 580 X 500 mm. Work Top Cut : 560 X 480 mm.

POI 6 3 GAV - DO - VT

Art. Number

107.0047.397

Price

Special Price

13,000

9,990

Description │รายละเอียด 4 gas burners, 1 ceramic hob 1 triple crown 2,600/700 watt, 2 gas burners 1,750 watt 1 gas burner 1,000 watt ceramic power 2,000 watt

เตา 4 หัวแก๊ส 1 หัวเซรามิค เปลวไฟ 3 ชั้น (สามารถแยกปรับไฟ วงใน วงนอก)

กำลังไฟ 2,600/700 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 2 หัวเตา กำลังไฟ 1,000 วัตต์ 1 หัวเตา

หัวเตาเซรามิค 2,000 วัตต์

Size : 890 X 500 mm. Work Top Cut : 840 X 480 mm.

Price

Special Price

40,500

38,900 January 1 - March 31, 2012 | 47


Hob Asia FCH 711 GW E GLASS

Art. Number

106.0062.536

Description │รายละเอียด 1 triple crown 3,800 watt 1 electric hot plate electric plate power 1,200 watt

เตากระจก 2 หัว 1 หัวแก๊ส 1 หัวเพลทไฟฟ้า เปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 1 หัวเตา หัวเพลทไฟฟ้า 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา ฐานกระจกนิรภัย

Size : 780 X 480 mm. Work Top Cut : 710 X 410 mm.

FCH 720 GW GLASS

Art. Number

106.0062.547

Price

Special Price

17,500

11,900

Description │รายละเอียด 2 triple crowns 3,800 watt

เตากระจก 2 หัวแก๊ส เปลวไฟ 3 ชั้น 2 หัว กำลังไฟ 3,800 วัตต์ ฐานกระจกนิรภัย

Size : 780 X 480 mm. Work Top Cut : 710 X 410 mm.

F 72 GW XS

Art. Number

106.0062.549

Price

Special Price

21,000

13,900

Description │รายละเอียด 2 triple crowns 3,800 watt, safety valve intergrated electronic starter

เตา 2 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ ระบบ safety valve

เปลวไฟแรง 3 ชั้น 2 หัว กำลังไฟ 3,800 วัตต์

Size : 680 X 500 mm. Work Top Cut : 560 X 480 mm.

F 712 GW XS

Art. Number

106.0062.550

Price

Special Price

18,000

11,990

Description │รายละเอียด 3 gas burners, safety valve intergrated electronic starter 1 triple crown 3,800 watt 1 gas burner 3,000 watt 1 gas burner 1,750 watt

เตา 3 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ ระบบ safety valve

เปลวไฟ 3 ชั้น 1 หัว

กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 1 หัวเตา

Size : 680 X 500 mm. Work Top Cut : 560 X 480 mm. 48

Price

Special Price

19,000

12,900


Hob Asia NL 20 XS

Art. Number

106.0062.531

Description │รายละเอียด 2 gas burners 1 triple crown 3,800 watt 1 gas burner 3,000 watt

เตา 2 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ

เปลวไฟแรง 3 ชั้น 1 หัว

กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา

Size : 730 X 430 mm. Work Top Cut : 710 X 410 mm.

NL 30 XS

Art. Number

106.0062.532

Price

Special Price

13,000

7,990

Description │รายละเอียด 3 gas burners 1 triple crown 3,800 watt 1 gas burner 3,000 watt 1 gas burner 1,750 watt

เตา 3 หัวแก๊ส จุดติดอัตโนมัติ เปลวไฟ 3 ชั้น 1 หัว กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 3,000 วัตต์ 1 หัวเตา กำลังไฟ 1,750 วัตต์ 1 หัวเตา

Size : 730 X 430 mm. Work Top Cut : 710 X 410 mm.

NL 21 XS

Art. Number

108.0062.533

Price

Special Price

14,000

8,990

Description │รายละเอียด 2 gas burners, 1 electric hot plate 2 triple crowns 3,800 watt electric plate power 1,200 watt

เตา 2 หัวแก๊ส 1 หัวเพลทไฟฟ้า เปลวไฟ 3 ชั้น 2 หัว กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 2 หัวเตา หัวเพลทไฟฟ้า 1,200 วัตต์ 1 หัวเตา

Size : 730 X 430 mm. Work Top Cut : 710 X 410 mm.

Price

Special Price

15,000

8,990 January 1 - March 31, 2012 | 49

Hobs-th  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you