Page 1

Köksfläktar KATALOG 2012/2013

sales katalog cataloge 2012/2013 Lorem Köksfläktar ipsum dolores est


Produktinformation Vissa produkter är utrustade med tillbehör för elektronisk övervakning av tillståndet på spisen med tillhörande åtgärd i form av att bryta elektrisk spänning och avge ljudsignal, Franke Safety System, vissa modeller har även en funktion som utlöser brandsläckare mot oavsiktligt uppkommen eldsvåda på spisen, Franke Safety System Plus (tillsammans ”Systemet”). Systemet utgör på inget sätt en försäkring mot brand eller skada i samband med användandet av spisen där Systemet monterats. Systemet är att anse som en tillkommande säkerhetsutrustning som på intet sätt kan garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning,

inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller vårdslös hantering, ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förtar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet av spisen. Tillverkaren tar således inget ansvar för skada på person och/eller egendom som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om detta beror på fel i Systemet eller om Systemet fungerar såsom avsett men ändå inte förmår förhindra skadan.

Symbolförklaring Tillbehör Siffror i rutor hänvisar till passande tillbehör.

Tillbehören visas längst ner på sidorna, men finns även samlade på tillbehörssidor med mer information.

Tillbehör 1

7

8

10

13 Kolfilter

34 17 21 37

Fler tillbehör hittar du på sidorna x-x.

Leveransvillkor: KÖKSFLÄKTAR Leveransvillkor: Miljöavgifter:

Fraktfritt vid leverans av 10 st enheter. Med enheter menas spisfläkt, spiskåpor, Alliance, Non-Stop och fläktöverskåp. Under 10 enheter debiteras 125:- i frakttillägg. OBS! På designkupor fraktavgift 200:-/st, dock max. 300:- per leverans. Vid direktleverans till konsument debiteras en avgift om 300:- per leverans. Transportskador skall ALLTID anmälas till Franke för handläggning inom 5 arbetsdagar från leverans. Vid all form av retur skall Franke kontaktas först. Vid felbeställda varor etc. avräknas 35% i returavdrag på fakturerat pris. Om returer skickas utan att Franke först kontaktats, är returavdraget 50%. Leveransdagens pris gäller. Lagstadgade miljöavgifter tillkommer på ovan angivna priser i Sverige.

Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment, måttuppgifter och priser. För senaste ändring se www.franke.se. Reservation för eventuella tryckfel. Priser i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inkl. moms. Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.

4


Innehåll Vad passar i ditt kök?

6

Easy Clean

8

Franke Safety System

11

Spisfläktar köksö

13

Spisfläktar väggmodell

19

Kolfilterfläktar 37 Externa fläktar

39

Alliance lägenhet och villa

45

Comfort Plus

51

Spiskåpor System

53

Tillbehör 63 Förlängningsskorstenar 72 Teknisk data

77

Installationstips 84 Ventilationsguide 85

Vi har även diskbänkar, blandare och sopsortering i vårt sortiment. Gå in på www.franke.se, eller beställ katalog via kundtjänst. 5


Vad passar i ditt kök?

Spisfläkt

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor.

Alliance

En Alliance har en inbyggd motor som förstärker forceringen vid matlagning. Finns både för villa och lägenhet. OBS! Vid installation i lägenhet krävs fastighetsägarens tillstånd.

Spiskåpa

En spiskåpa saknar egen motor, de nyttjar istället husets centralfläkt. Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I vissa fall regleras även centralfläktens hastighet.

6

Kolfilterfläkt

En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.

Externa fläktar

En kåpa för extern fläkt saknar egen motor, den nyttjar istället en motor som monteras på vinden eller ute på taket. Motorns hastighet regleras från kåpan. Används i huvudsak för att reducera ljudnivån.

Non-Stop

Non-Stop har en inbyggd motor som alltid är igång. Den fungerar som spisfläkt vid högre varvtal men går alltid på ett lågt grundflöde när den är inte används vid matlagning.


En fläkt för varje behov.

Vi har ett stort utbud av modernt designade fläktar anpassade för de flesta ventilationssystem. Lång närvaro på marknaden och en väl utbyggd serviceorganisation gör att du kan känna dig trygg när du väljer en produkt från Franke.

Kvalitet

Vi har alltid ditt bästa i åtanke och det genomsyrar hela vårt företag, i alla steg från design, produktion, produkttest till kundservice. Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med ditt köp från Franke!

Hel- och halvljus

Vissa av våra fläktar är utrustade med både hel- och halvljus så att du med en knapptryckning kan få en belysning som passar just då.

Intensiv

När du, mitt i matlagningen, har behov av ett extra starkt utsug är intensivfunktionen rätt för dig. Tryck bara på intensivknappen så kör fläkten på max i upp till tio minuter.

EVL

När matlagningen är klar är det dags att slå på EVL, alltså efterventilation. Detta är en tyst funktion som effektivt suger ut det sista matoset ur köket.

Filter

Polyester- eller metalltrådsfilter är framför allt en fråga om smak då de båda är lika effektiva. På de flesta av våra fläktar passar både och. I många fall går det även att sätta in ett kolfilter. Filtren kan lätt avlägsnas på alla våra fläktar.

Easy Clean

För att behålla en fräsch matlagningsmiljö är det viktigt med rengöring av din fläkt. De flesta av våra fläktar är utrustade med Easy Clean™, ett smidigt sätt att lösa rengöringen på. Med några enkla handgrepp har du smutsiga delar och fettfilter i diskmaskinen.

7


Easy Clean

Enkel rengöring ska vara en självklarhet kan tyckas, men vi är fortfarande ensamma på marknaden som kan erbjuda det.

Redan 1971 lanserade vi våra fläktar med löstagbart fläkthjul. När vi sedan började med designkupor så var det självklart att konstruera dem lika enkla att rengöra. En ren fläkt behåller effektiviteten och undviker risken för brandspridning på grund av smuts och matfett.

Easy Clean™ är en världsunik lösning som gör det lätt att avlägsna fett och smuts från fläkthjulet och hela motorpaketet. Aldrig har det varit så enkelt att hålla matlagningsmiljön hygienisk och fräsch! Med några enkla handgrepp lossas de nedsmutsade delarna; filter, fläkthjul och beröringsskydd, lika enkelt rengör man dem i diskmaskinen. Fläktmotor och kåpa rengörs givetvis för hand!

Tre enkla steg Ta bort filterna, vik upp låsspärrarna och lyft ut motorpaket.

Diska delarna i maskin eller för hand.

Sätt tillbaka. Klar!

8


Franke Safety System släcker bränder på spisen Franke Safe spisvakt förhindrar olyckor genom att först larma och därefter stänga av strömmen till spisen ifall man glömt den på. Franke Safe Plus är spisvakten som dessutom kan släcka en brand på spisen, även fett som brinner. Tekniken i Franke Safety System är framtagen av SAFERA. Franke Safety System är en inbyggd elektronisk utrustning, som rätt använd tillsammans med den uppmärksamhet och försiktighet som alltid krävs vid spisen, inte kan garantera, men väl är ett pålitligt hjälpmedel för att öka säkerheten och förhindra överhettning eller att brand uppstår på spisen. Se produktinformation sidan 4.

10


Franke Safety System Safe övervakar automatiskt temperaturförändringar i området runt spisen. Spisvakten larmar med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och stänger av elektriciteten till spisen efter 15 sekunder. Safe Plus kan även släcka om en brand uppstår på spisen. Om temperaturen fortsätter att stiga efter det att spisvakten kopplat ifrån elektriciteten, larmar brandsläckningsfunktionen med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och utlöser automatisk släckning efter 15 sekunder Fuktsensor är ett tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår. Systemet är enkelt att montera med sin trådlösa förbindelse mellan strömbrytningsenhet och manöverpanel.

Helt integrerad, diskret och effektiv lösning Pålitligt Eftersom sensorn är placerad på spiskåpan så elimineras risken för skymda vinklar.

Vanlig spisvakt med skymda vinklar

Franke Safe Plus spisvakt

11


251-10 Safe och 251-10 Safe Plus Tillbehör

1

7 22

24 36

251-10 Franke Safe Se Produktinformation sidan 4. Spiskåpa med timerreglerat spjäll. Övervakning Safe. Välj PCU enligt nedan. 251-10 Franke Safe Plus Se Produktinformation sidan 4. Spiskåpa med timerreglerat själl. Övervakning/släckning Safe Plus. Välj CTU/PCU enligt nedan.

Bredd

50 och 60 cm

Osuppfångning

75 % vid 140 m3/h (46 l/s)

Belysning

11 W, 60 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad.

Montagehöjd

450 till 550 mm vid elspis Får ej monteras över gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel Safe

Art.nr. (kåpa , exkl PCU)

251-10, Vit, 50 cm 251-10, Vit, 60 cm

110.0254.475 110.0254.453

Artikel Safe Plus

Art.nr. (kåpa , exkl PCU och CTU)

251-10, Vit, 50 cm 251-10, Vit, 60 cm

110.0254.450 110.0250.632

Artikel Safe

Art.nr.

PCU3-W 101034

112.0254.477

Artikel Safe

Art.nr.

PCU3 101035

112.0254.519

Artikel Safe

Art.nr.

PCU4-P 101036

112.0254.532

Artikel Safe

Art.nr.

PCU4-U 101037

112.0254.566

Paketpris, inkl PCU

Välj PCU-enhet se nedan Välj PCU-enhet se nedan

7 715:7 715:-

Paketpris, inkl PCU och CTU

Välj CTU/PCU-enhet se nedan Välj CTU/PCU-enhet se nedan

11 415:11 415:-

PCU Strömbrytningsenhet Safe Pris Ingår i produkten

PCU3-W 3 fas, 3 x 10A 400V eller 3 x 16A 230V Med Perilex-kontakt Pris Ingår i produkten

PCU3 3 fas, 3 x 10A 400V eller 3 x 16A 230V Med 2,5 mm² fem-ledare in och ut för fast installation Pris Ingår i produkten

PCU4-P 1 fas, 1 x 25A 230V. För spishällar utan ugn Med 2,5 mm² tre-ledare in för fast installation och 3-pin kontakt ut Pris Ingår i produkten

PCU4-U 1 fas, 1 x 25A 230V. För spishällar med ugn Med 2,5 mm² tre-ledare in för fast installation

CTU Brandsläckningsenhet och PCU Strömbrytningsenhet Safe Plus

CTU Brandsläckningsenhet tillsammans med passande strömbrytningsenhet. (CTU finns som reservdel Art.nr 133.0255.469)

Artikel Safe

Art.nr.

CTU och PCU3-W 101034 CTU och PCU3 101035 CTU och PCU4-P 101036 CTU och PCU4-U 101037

112.0254.573 112.0254.574 112.0254.575 112.0254.576

Artikel Safe

Art.nr.

Fuktsensor

112.0254.577

Pris Ingår i produkten

Tillbehör Fuktsensor

Fuktsensor Kan koplas ihop i upp till fyra enheter

1 Polyesterfilter

12

7 Metalltrådsfilter

Pris 790 :-

Franke Futurum förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion, sortiment och priser.

22 Konsolsats

24 Vinkelkonsol

36 Täckplåt


Spisfläktar

Spisfläktar

Spisfläkt En spisfläkt har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal där den ventilerar ut matos. Spisfläktarna har en stilren design, maximal osuppfångning, tyst gång, enkel rengöring, låg energiförbrukning och god driftsekonomi.

Frankes produkter är testade och tredjepartscertifierade av SEMKO eller IMQ. Osuppfångningsförmåga och luftmängd har provats enligt EN 61591, ljudnivå enligt EN 60704-2-13.


Apollo


Spisfläktar

Apollo, kolfilterfläkt Bredd

Ø 51,5 cm

Luftmängd

230-520 m3/h

Motoreffekt

250 W

Ljudeffektnivå

49-68 dB(A)

Hastigheter

3 + intensiv

Belysning

2x4 W led, 6x9 w lågenergi

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Osuppfångning

Montagehöjd min.

Frihängande kupa för köksömontage. Höj- och sänkbar. Metalltrådsfilter. Ledbelysning. Fjärrkontroll. Kolfilter ingår.

650 mm

Artikel

Art.nr.

Fläkt, nedre del Lampa, övre del Kolfilter

110.0159.378 110.0159.378 112.0166.617 112.0166.617 112.0174.995 112.0174.995

FUN.nr.

Pris 15 010:6 860:800:-

Tube, köksö Tillbehör

Bredd

12 42

Luftmängd

260-710 m3/h

43

Motoreffekt

330 W

Ljudeffektnivå

45-69 dB(A)

Osuppfångning

Hastigheter

4 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Frihängande kupa för köksömontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Belysning två lägen.

12 Kolfilter

42 Glas till Tube

Montagehöjd min.

650 mm

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

870-1215

Ø 37 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri

110.0018.186 110.0018.186

FUN.nr.

Pris 12 655:-

43 Fjärrkontroll Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

Förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-73.

15


Opal, kรถksรถ


Spisfläktar

Opal 770, köksö

Frihängande kupa för köksömontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Ej anpassad för kolfilter.

Bredd

Luftmängd

110-610 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

35-72 dB(A)

Osuppfångning

95%

Hastigheter

EVL + 3 + intensiv

Belysning

4x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 2

90 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri + glas

7707-9000 110.0067.743

FUN.nr.

Pris 9 600:-

Stil 790, köksö

Frihängande kupa för köksömontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Ej anpassad för kolfilter.

Bredd

Luftmängd

105-630 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

35-72 dB(A)

Osuppfångning

95%

Hastigheter

EVL + 3 + intensiv

Belysning

4x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 2

90 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri

7907-9001 110.0050.235

FUN.nr.

Pris 9 900:-

17


Neptune Vertical


Spisfläktar

Neptune Vertical, väggmodell 90 cm

240-550 m3/h

190 W

Ljudeffektnivå

49-65 dB(A)

Osuppfångning

Hastigheter

3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad 450 mm

Kanalanslutning

ø 150/120 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

0

43

470

Montagehöjd min.

540

Luftmängd Motoreffekt

300

0

26

898

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

Min. 725 - Max 1000

12

417

Bredd

66

Tillbehör

Artikel

Art.nr.

Rostfri + svart glas

110.0157.491 110.0157.491

FUN.nr.

Pris 9 950:-

Roller Tillbehör

Bredd

12 43

Luftmängd

320-700 m3/h

Motoreffekt

340 W

Ljudeffektnivå

54-68 dB(A)

Osuppfångning

Hastigheter

3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Touchpanel.

90 cm

Montagehöjd min.

450 mm

Kanalanslutning

ø 150/120 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Artikel

Art.nr.

Rostfri + svart glas

110.0157.492 110.0157.492

FUN.nr.

Pris 11 995:-

Mythos Tillbehör

Bredd

90 cm

12 43

Luftmängd

320-700 m3/h

Motoreffekt

340 W

Ljudeffektnivå

54-68 dB(A)

Osuppfångning

91 %

Hastigheter

3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timer­funktion 30 min. Ventilationsläge. Belysning två lägen.

12 Kolfilter

Montagehöjd min.

450 mm från spis

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Artikel

Art.nr.

Rostfri

110.0078.213 110.0078.213

FUN.nr.

Pris 10 290:-

43 Fjärrkontroll Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

Förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-73.

19


Spisfläktar

Swing Tillbehör

Bredd

13 43

Luftmängd

190-840 m3/h

Motoreffekt

310 W

Ljudeffektnivå

38-72 dB(A)

Osuppfångning

99 %

Hastigheter

4 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Kupa för väggmontage. Halogen- och ledbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Belysning fem lägen. Touchpanel.

90 cm

10 W Led

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

300 mm

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Artikel

Art.nr.

Rostfri + svart glas

110.0177.596 110.0177.596

FUN.nr.

Pris 23 535:-

Fusion Tillbehör

13 NYHET!

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

13 Kolfilter

Bredd

60 och 90 cm

Luftmängd

240-530 m3/h

Motoreffekt

250 W

Ljudeffektnivå

48-66 dB(A)

Osuppfångning

Hastigheter

3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

450 mm

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Artikel

Art.nr.

Svart/Rostfri 60 cm Svart/Rostfri 90 cm

110.0254.892 110.0254.892 110.0254.893 110.0254.893

FUN.nr.

Pris 6 845:6 945:-

43 Fjärrkontroll Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

Förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-73.

21


Slide


Spisfläktar

Glassy Tillbehör

Bredd

12

Luftmängd

260-580 m3/h

Motoreffekt

190 W

Ljudeffektnivå

51-67 dB(A)

Osuppfångning

95 %

Hastigheter

3 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

60 och 90 cm

Montagehöjd min.

650 mm från spis

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Artikel

Art.nr.

Rostfri + glas 60 cm Rostfri + glas 90 cm

110.0154.545 110.0154.545 110.0154.546 110.0154.546

FUN.nr.

Pris 4 500:4 630:-

Opal Fläkt 760, elektronisk brytare

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Bilden visar 90 cm bredd. Ej anpassad för kolfilter.

Bredd

Luftmängd

110-610 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

35-72 dB(A)

Osuppfångning

95 %

Hastigheter

EVL + 3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 2

60 och 90 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri + glas 60 cm Rostfri + glas 90 cm

7601-9000 110.0067.705 7607-9000 110.0067.727

FUN.nr.

Pris 7 200:7 300:-

Bilden visar 60 cm bredd. Ej anpassad för kolfilter.

12 Kolfilter Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

Förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-73.

23


Neptune Crystal


Spisfläktar

Tube Tillbehör

Bredd

12 42

Luftmängd

170-590 m3/h

43

Motoreffekt

250 W

Ljudeffektnivå

39-67 dB(A)

Osuppfångning

93 % utan glas 95 % med glas

Hastigheter

4 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timer­funktion 30 min. Ventilationsläge. ­Belysning två lägen.

Montagehöjd min.

650 mm från spis

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

160

37 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri

110.0044.054 9 485:-

FUN.nr.

Pris

Tender Fläkt 725, elektronisk brytare Tillbehör

Bredd

60, 70 och 90 cm

19

Luftmängd

125-675 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

37-72 dB(A)

Osuppfångning

95 %

Hastigheter

EVL + 3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Vit 60 cm

Rostfri 70 cm Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm Rostfri, 90 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm Vit, 90 cm Svart, 60 cm Svart, 70 cm Svart, 90 cm

7251-9000 110.0073.722 7250-9000 110.0084.339 7257-9000 110.0073.739 7251-0000 110.0152.355 7250-0000 110.0152.349 7257-0000 110.0152.356 7251-6000 110.0152.353 7250-6000 110.0152.350 7257-6000 110.0152.359

FUN.nr.

Pris 6 215:6 215:6 550:6 010:6 010:6 320:6 010:6 010:6 320:-

Svart 90 cm

Kupa för vägg. Halogenbelysning. Metall­tråds­filter. Elektronisk brytare.

12 Kolfilter

19 Skorsten Tender kolfilter 42 Glas till Tube

43 Fjärrkontroll Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

Förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-73.

25


Stil Fläkt 780

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Ej anpassad för kolfilter.

Bredd

Luftmängd

105-630 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

35-72 dB(A)

Osuppfångning

95 %

Hastigheter

EVL + 3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 2

60 och 90 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Rostfri, 90 cm

7801-9000 110.0067.746 7807-9000 110.0067.784

FUN.nr.

Pris 7 500:7 800:-

Neptune crystal Tillbehör

Bredd

13

Luftmängd

260-580 m3/h

Motoreffekt

190 W

Ljudeffektnivå

51-67 dB(A)

Osuppfångning

Hastigheter

3 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

12 Kolfilter

26

13 Kolfilter

90 cm

Montagehöjd min.

650 mm

Kanalanslutning

ø 150/120 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

Artikel

Art.nr.

Rostfri + svart glas

110.0254.894 110.0254.894

FUN.nr.

Pris 5 960:-


Spisfläktar

Slide 300

140 W

Ljudeffektnivå

47-66 dB(A)

Osuppfångning

Hastigheter

3 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

650 mm från spis

Kanalanslutning

ø 150/120 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

0

26

485

Motoreffekt

898

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

MIN 610 - MAX 940

12

230-510 m3/h

45

90 cm

270

Luftmängd

53 0

Bredd

2

47

450

45

Tillbehör

Artikel

Art.nr.

Rostfri + svart glas Rostfri + vitt glas

110.0166.628 110.0166.628 110.0166.629 110.0166.629

FUN.nr.

Pris 7 250:7 590:-

Chronos hörn Tillbehör

Bredd

13

Luftmängd

260-625 m3/h

Motoreffekt

250 W

Ljudeffektnivå

45-68 dB(A)

Osuppfångning

95 %

Hastigheter

4

Belysning

4x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad 650 mm från spis

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

50

0

Montagehöjd min.

90

Kupa för hörnmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

90 x 90 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri

110.0042.537 110.0042.537

FUN.nr.

Pris 10 700:-

Solaris 90 hörn 305-685 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

53-69 dB(A)

Osuppfångning

95 %

Hastigheter

3

Belysning

4x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad 650 mm från spis

Kanalanslutning

ø 150 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 3

383

Montagehöjd min.

0

33

90

Kupa för hörnmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare.

180 530-870

90 x 90 cm

420

Luftmängd

0

Bredd

12

35

Tillbehör

900

Artikel

Art.nr.

Rostfri

110.0040.929 110.0040.929

FUN.nr.

Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

350

Pris 10 720:-

Förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-73.

27


600

28


Tillbehör

2

8 11

39

Utdragbar (och utbytbar) front som effektivt fångar upp os från de yttre plattorna. Enkel att montera. Kräver fritt skåpdjup min. 30 cm.

Bredd

Luftmängd

190-350 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

49-64 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

3

Belysning

11 W, kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

450 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Spisfläktar

FSF 420 60 cm

Artikel

Art.nr.

Vit Svart/silver

4201-0000 110.0037.335 4201-5000 110.0037.336

FUN.nr.

Pris 2 730:2 830:-

600 Tillbehör

Bredd

17

Luftmängd

120-600 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

34-72 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

EVL + 3 + Intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

450 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125 /150/160mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1 eller 2

Rostfri 60 cm

50, 60, 70, 80 och 90 cm

Vit 60 cm

Svart 60 cm

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 50 cm Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm Rostfri, 80 cm Rostfri, 90 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm Aluminium, 60 cm Aluminium, 70 cm Aluminium, 80 cm Svart, 60 cm Svart, 70 cm Svart, 80 cm

6003-9001 110.0063.793 6001-9001 110.0063.813 6000-9001 110.0063.825 6008-9001 110.0063.873 6007-9001 110.0063.875 6001-0001 110.0063.876 6000-0001 110.0063.937 6001-3001 110.0064.206 6000-3001 110.0064.210 6008-3001 110.0064.211 6001-6001 110.0152.429 6000-6001 110.0152.430 6008-6001 110.0152.431

FUN.nr.

Pris 5 480:5 480:5 620:6 425:6 630:5 500:5 525:5 715:5 860:6 640:5 500:5 610:6 370:-

Låg ljudnivå. Tidsstyrd efterventilation. Tidstyrt intensivläge. Slimmad front (33 mm). Halogenbelysning. Rostfritt metalltrådsfilter.

2 Polyesterfilter

8 Metalltrådsfilter

11 Kolfilter, tvättbart

17 Kolfiltersats

39 Frontlist Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70 .

29


F215


Spisfläktar

F210 Tillbehör

1

7 10

20 21 22 40 41

Tyst och effek­tiv. Stor filtersats som är lätt att ta ner för diskning i maskin eller för hand. Lågenergibelysning.

Bredd

50, 60 och 70 cm

Luftmängd

170-340 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

48-63 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

3

Belysning

11 W, 60 och 70 cm, 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

400 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2103-0010 110.0037.439 2101-0010 110.0037.328 2100-0010 110.0038.928

FUN.nr.

Pris 1 720:1 720:1 720:-

F215 Tillbehör

Bredd

Luftmängd

100-340 m3/h

20 21 22

Motoreffekt

70 W

36 41

Ljudeffektnivå

36-63 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

5

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

400 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

1

7 10

Vit 60 cm

50, 60 och 70 cm

Rostfri 60 cm

Tyst och effektiv köksfläkt. Efterventilation med låg ljudnivå, hög osuppfångning.

1 Polyesterfilter

7 Metalltrådsfilter

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2151-9010 110.0037.373 2153-0011 110.0039.418 2151-0011 110.0037.333 2150-0011 110.0039.417

10 Kolfilter tvättbart

36 Täckplåt

FUN.nr.

Pris 3 315:2 340:2 340:2 340:-

41 Volymdel FVD 340 Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70 .

31


Spisfläktar

FIF 400 Tillbehör

2

8 11

30 38

En lättmonterad inbyggnadsfläkt. Håltagningsmått 453 x 298 mm.

Bredd

Luftmängd

190-350 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

49-64 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

3

Belysning

11 W kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

450 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

45,3 cm

Artikel

Art.nr.

Vit Svart/silver

4004-0000 110.0038.353 4004-5000 110.0037.334

FUN.nr.

Pris 2 140:2 190:-

620

Inbyggnadsfläkt med hög kapacitet. Halogen­belysning, metalltrådsfilter. Håltagningsmått 45 x 28,7 cm vid bredd 49 cm och 62 x 28,7 cm vid bredd 66 cm.

Bredd

49 och 66 cm

Luftmängd

120-600 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

34-72 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

5

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

450 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1 eller 2

Artikel

Art.nr.

Silver, 49 cm Silver, 66 cm

6203-5002 110.0066.048 6200-5002 110.0066.046

FUN.nr.

Pris 3 990:4 165:-

F260-10 Non-Stop Tillbehör

1

7

36 41

Non-Stop är mer än en köksfläkt. Det är en speciellt fram­tagen, kombinerad fläkt och ventilations­lösning för alla ­villor utan centralfläkt. Genom det kontinuerliga, ljudlösa grundflödet får du en bättre luftkvalitet i hela lägenheten/huset OBS! Installera inte Non-Stop utan fastighetsägarens medgivande.

7 Metalltrådsfilter

11 Kolfilter tvättbart

Bredd

50, 60 och 70 cm

Luftmängd

65-385 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

20-60 dB(A)

Osuppfångning

98 %

Hastigheter

3 + Non-Stop

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230V skyddsjordad

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2601-9010 110.0038.551 2603-0010 110.0038.552 2601-0010 110.0036.742 2600-0010 110.0038.547

30 Trumsats

38 Utdragbar front

FUN.nr.

Pris 3 450:2 965:2 965:2 965:-

41 Volymdel FVD 340 Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

33


Classic


Spisfläktar

Flex 700 Designkupa Bredd

60 och 70 cm

Teknisk data se aktuell inbyggnadsprodukt.

Kupa för väggmontage. Kompletteras med någon av inbyggnadsprodukterna FIF 400, FIF 440 eller FIK 480.

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm

7001-9002 110.0039.444 7000-9002 110.0037.799

FUN.nr.

Pris 3 505:3 505:-

Classic Bredd

80 cm

280

Teknisk data se aktuell inbyggnadsprodukt.

70

464

50

1050

586

0

28

798

Kupa i trä för väggmontage. Inkl. trumma. Kompletteras med inbyggnadsfläkt 6200-5002. Vit, färgkod NCS S 1002-Y.

Artikel

Art.nr.

Kupa, vit Trumma, vit

110.0181.544 110.0181.544 112.0181.576 112.0181.576

FUN.nr.

500

Pris 4 088:1 812:-

35


Apollo, kรถksรถ


Kolfilterfläktar

Kolfilterfläktar

Kolfilterfläktar Frankes kolfilterfläktar bygger på samma stilbildande lösningar som våra övriga spisfläktar. Kolfilterfläkten används när fläkten inte kan anslutas till någon ventilationskanal. Luften renas från fett och lukt för att sedan ledas tillbaka till köket.

Frankes spisfläktar är testade och tredjepartscertifierade av SEMKO eller IMQ för CE-märkning enligt gällande normer för Sverige och Norden. Osuppfångningsförmåga och luftmängd har provats enligt EN 61591, ljudnivån enligt EN 60704-2-13.


Tillbehör

Bredd

60 och 70 cm

14

Luftmängd

43-328 m3/h

Motoreffekt

205 W

Ljudeffektnivå

37-67 dB(A)

Osuppfångning

95 %

(Ljudtrycknivå)

41-71 dB(A)

Hastigheter

EVL + 3 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kupa med kolfilter för väggmontage (komplett). Hög osuppfågning. Halogenbelysning. Metall­tråds­filter. Elektronisk brytare.

755

Tender kolfilter 729

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

7291-9002 110.0152.427 7290-9002 110.0152.422 7291-0002 110.0152.424 7290-0002 110.0152.421

FUN.nr.

Pris 7 845:7 895:7 475:7 525:-

F230, kolfilterfläkt Tillbehör

1

7 15

36 41

Lätt att byta kol tack vare kassettlösningen. Även fettfiltret är enkelt att plocka ner och ta isär för rengöring. Konsolsats för väggmontage ingår.

Bredd

50, 60 och 70 cm

Luftmängd

130-200 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

49-58 dB(A)

Osuppfångning

80 %

Hastigheter

3

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

400 mm för elspis 650 mm för gasspis

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2303-0010 110.0038.510 2301-0010 110.0038.559 2300-0010 110.0039.419

FUN.nr.

Pris 2 340:2 340:2 340:-

F231, kolfilterfläkt Tillbehör

10 30 36 41

Bredd

50, 60 och 70 cm

Luftmängd

160-295 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

47-59 dB(A)

Osuppfångning

85 %

Hastigheter

3

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

400 mm för elspis 650 mm för gasspis

Anslutningstillb. Höjd endast 8 cm. Kolfilterfläkt med tvättbart kolfilter. Konsolsats för väggmontage ingår.

1 Polyesterfilter

38

7 Polyesterfilter

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2313-0010 110.0036.749 2311-0010 110.0037.374 2310-0010 110.0039.420

10 Kolfilter, tvättbart 14 Kolfilterpatron 15 Kolkassetter

FUN.nr.

30 Trumsats

Pris

36 Täckplåt

2 340:2 340:2 340:-

41 Volymdel FVD 340


Externa fläktar

Externa fläktar

När vi använder begreppet externa fläktar menar vi en fläkt som är kopplad enbart till köket. Den är inte avsedd att ventilera några andra utrymmen. Fördelen med en extern fläkt placerad på vind eller tak är att ljudnivån blir lägre. För maximal ljudreducering bör en ljuddämpare monteras mellan externfläkt och kupan (finns hos ventilationsfirmor). Tänk även på att helst använda 160 mm kanal mellan externfläkt och kupa.


Stil extern 781 vägg och 791 köksö 90 cm

EVL + 3 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen (vägg) 4x20 W halogen (köksö)

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.

Montagehöjd min.

500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

260

Kupa för väggmontage eller köksö. Avsedd att kopplas till extern fläkt. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare med ljudlös efterventilation. OBS! Ej avsedd att kopplas ihop med fläkt som sköter ventilationen.

Vägg

Artikel

Art.nr.

Vägg, Rostfri Köksö, Rostfri

7817-9001 110.0039.234 7917-9001 110.0050.235

FUN.nr.

Pris 5 800:9 200:-

Köksö

40

760-930

Hastigheter

740

Bredd


Opal Extern 761 vägg och 771 köksö 60 och 90 cm

EVL + 3 + intensiv

Belysning

2x20 W halogen (vägg) 4x20 W halogen (köksö)

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker 500 mm för elspis 650 mm för gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

Externa fläktar

40

Montagehöjd min.

5

26

760-930

Hastigheter

760

Bredd

598, 8

98

Kupa för väggmontage eller köksö. Avsedd att kopplas till extern fläkt. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare med ljudlös efterventilation.

Vägg

OBS! Ej avsedd att kopplas ihop med fläkt som sköter ventilaionen. Bilden visar 90 cm bredd. För 60 cm bredd, se bild och måttbild på sid 21. FUN.nr.

Pris

0

29

6 160:6 484:10 530:-

350

760-1010

7611-9001 110.0050.336 7617-9001 110.0050.335 7717-9001 110.0050.334

550

Art.nr.

Vägg, Rostfri 60 cm Vägg, Rostfri 90 cm Köksö, Rostfri 90 cm

40

Artikel

9

898

48

0

65

Köksö

41


KVKE 200 SP1 Systemair

KVKE är tillverkade av galvaniserad stålplåt. Den är ljud- och brandisolerad med 50 mm rockwool. Fläkten kan monteras i valfritt läge och är lätt att ansluta mot spirokanal med hjälp av fästklammer. KVKE har motor och fläkthjul monterat på en lucka för enkel rengöring och service. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten inbyggd termokontakt med ­elektrisk återställning. För anslutningsdetaljer kontakta din närmaste plåt- och ventilationsfirma.

Kapacitet

Övrigt

Spänningsreglerbar. Inbyggd termokontakt. Låg ljudnivå. Servicelucka.

760 m3/h

Artikel

Art.nr.

KVKE 200 SP1 Systemair

FUN.nr.

100 772

Pris 7 470:-

Besf 160-4-1 Exhausto Kapacitet

Övrigt

Direktdriven kompaktfläkt. Enkel att rengöra. Tystgående. Steglöst reglerbar motor (spänningsreglering). Ljud- och brandisolerat hölje - 50 mm.

1 000 m3/h

EXHAUSTO boxfläkt BESF är en totalisolerad och Ijud­ svag ­radialfläkt. Fläkten består invändigt av en isolerad fläktsnäcka och utvändigt av ett kabinett i galvaniserad plåt. För anslutningsdetaljer kontakta din närmaste plåt- och ventilationsfirma.

42

Artikel

Art.nr.

Besf 160-4-1 Exhausto

100 741

FUN.nr.

Pris 7 530:-


TKC är en takfläkt med cirkulär anslutning som är enkel att montera. Fläkten är utrustad med ytterrotormotor med underhållsfria kullager. Motorn är försedd med inbyggt godkänt motorskydd. Fläkthjulet har bakåtböjda skovlar som ger hög effektivitet och driftsäkerhet. Den har ytterhölje av ­polyesterlackerad galvaniserad stålplåt för bättre hållbarhet. TKC takfläkt är utrustad med swingout design för enkel rengöring och underhåll. Fläkten har 200 mm anslutning. För anslutningsdetaljer kontakta din närmaste plåt- och ventilationsfirma.

TKC 400B TKC 400C

Längd

45 cm

Bredd

45 cm

Höjd

21,7 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Spänning V

230 230

Motoreffekt W

113 172

Ljudeffekt dB(A)

65 69

Vikt i kg

5,5 5,5

Luftmängd

830 m3/h 1080 m3/h

Artikel

Art.nr.

TKC 400 B TKC 400 C

100871 100872

FUN.nr.

Externa fläktar

Takfläkt TKC

Pris 3 270:3 740:-

TGÖ är konstruerad av galvaniserad stålplåt, polyesterlackerade för bästa rostskydd. Kan levereras antingen plan eller profilerad. TGÖ är försedd med bygellås för fastsättning av takfläkt med cirkulär anslutning (typ TKC). Två meter ­kabel tillhandahålls som standard. TGÖ Profil är avsedd för de flesta typer av betongpannor och TGÖ Plan för plåt- och papptak. TGU är tänkt att användas som innerplåt tillsammans med takgenomföringen TGÖ.

62

560

280

105

120 90 300 14 615

290

735

290

120

Takgenomföring

500 x 500

60

580 Artikel

Art.nr. FUN.nr.

TGÖ Profil Tegeltak 100873 * TGÖ Plan Plåt- och papptak 100874 * TGU 100875 * Takgenomföring ca 50 cm långt.

Pris 2 435:2 360:365:-

43


Opal v채gg


Alliance

Alliance

Alliance - en världsunik produkt som inte bara samverkar med, utan även stärker det befintliga ventilationssystemet. Resultatet är en frisk inomhusmiljö med lägre energiförbrukning och till lägre driftskostnad än andra lösningar för att uppnå samma effekt. Franke Alliance är specialutvecklad för hus med centralfläkt. Genom att samarbeta med centralfläkten ger Alliance ventilationssystemet ökad kapacitet. I villan styr du hela ventilationssystemet från Alliancen. I flerfamiljshus samarbetar Alliancen med den tryckstyrda centralfläkten. Alliancesystemet är nu också utvecklat för designkupor. Alliance uppfyller Frankes kravspecifikationer på osuppfångning, rengöring, skötsel och ljudnivå.


604 Alliance lägenhet och villa

Alliance 604-10 Lägenhet Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten, förbättrar luftkvaliteten och sänker energikostnaderna. Justerbart grund- och forceringsflöde. Timerreglerat spjäll. OBS! Installera inte lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande. Alliance 604-16 Villa Speciellt utvecklad för dig som bor i villa med centralfläkt. Kan forcera ventilaton i både kök och våtrum. Sparar energi genom sin effektivitet och sinnrika styrning av hela fläktsystemet. Justerbart grund- och forceringsflöde. Timerreglerat spjäll.

Bredd

60 och 70 cm

Luftmängd

320 m3/h (89 l/s)

Motoreffekt

90 W

Ljudeffektnivå

36-60 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Hastigheter

3

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4.

Artikel

Art.nr.

Lägenhet Vit, 60 cm Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm

FUN.nr.

Pris

6041-0010 110.0064.696 6041-9010 110.0064.598 6040-9010 110.0064.619

7 240:7 345:7 445:-

Villa Vit, 60 cm Vit, 70 cm Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm

6041-0016 110.0061.759 6040-0016 110.0064.735 6041-9016 110.0061.743 6040-9016 110.0064.628

7 240:7 345:7 345:7 445:-

F240 Alliance lägenhet och villa Tillbehör

1

7 22

24 36 41

Vit 60 cm

Rostfri 60 cm

F240-10 Lägenhet Lösningen som ger en förstklassig köksmiljö i lägenheter. Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten. Förbättrar luftkvaliteten och sänker energikostnaden. Timerreglerat, justerbart grundflödesspjäll. OBS! Installera inte lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

F240-16 Villa Alliance är speciellt utvecklad för dig som bor i villa med centralfläkt. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum. Sparar energi genom sin effektivitet och sinnrika styrning av hela fläktsystemet.

1 Polyesterfilter

46

7 Metalltrådsfilter

Bredd

50, 60 och 70 cm

Luftmängd

310 m3/h (86 l/s)

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

36-60 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Hastigheter

3

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1.

Artikel

Art.nr.

Lägenhet Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm Rostfri, 60 cm

2403-0010 110.0039.423 2401-0010 110.0037.341 2400-0010 110.0039.422 2401-9010 110.0037.393

2 770:2 770:2 770:3 490:-

Villa Vit, 60 cm Vit, 70 cm Rostfri, 60 cm

2401-0016 110.0037.344 2400-0016 110.0039.424 2401-9016 110.0037.390

2 770:2 770:3 490:-

22 Konsolsats

24 Vinkelkonsol

36 Täckplåt

FUN.nr.

41 Volymdel FVD 340

Pris


Tender Alliance 724 lägenhet

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande. Övriga bredder och färger, se sid 25.

Luftmängd

340 m3/h (89 l/s)

Motoreffekt

90 W

Ljudeffektnivå

38-62 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Hastigheter

3

Belysning

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning

60, 70 och 90 cm

2x20 W halogen

Montagehöjd min.

500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm Rostfri, 90 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm Svart, 60 cm Svart, 70 cm Svart, 90 cm

7241-9010 110.0074.457 7240-9010 110.0074.462 7247-9010 110.0074.464 7241-0010 110.0074.551 7240-0010 110.0074.552 7241-6010 110.0074.553 7240-6010 110.0074.554 7247-6010 110.0074.557

FUN.nr.

Pris 8 375:8 375:8 710:8 025:8 025:8 025:8 025:8 375:-

Alliance

Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten, förbättrar luftkvaliteten och sänker energikostnaderna. Justerbart grund- och forceringsflöde. Timerreglerat spjäll.

Bredd

Tender Alliance 724 villa

Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten, förbättrar luftkvaliteten och sänker energikostnaderna. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum. Justerbart grund- och forceringsflöde. Timerreglerat spjäll.

Bredd

Luftmängd

340 m3/h (89 l/s)

Motoreffekt

90 W

Ljudeffektnivå

38-62 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Hastigheter

3

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker

60, 70 och 90 cm

Montagehöjd min.

500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

Övriga bredder och färger, se sid 25. Artikel

Art.nr.

Rostfri, 60 cm Rostfri, 70 cm Rostfri, 90 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm Vit, 90 cm Svart, 60 cm Svart, 70 cm Svart, 90 cm

7241-9016 110.0074.748 7240-9016 110.0074.804 7247-9016 110.0074.805 7241-0016 110.0074.636 7240-0016 110.0074.745 7247-0016 110.0074.747 7241-6016 110.0074.749 7240-6016 110.0074.821 7247-6016 110.0074.849

FUN.nr.

Pris 8 375:8 375:8 710:8 025:8 025:8 375:8 025:8 025:8 375:-

Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

47


Opal Alliance 764 vägg och 774 köksö, lägenhet och villa Bredd köksö

90 cm

Luftmängd

320 m3/h (89 l/s)

Motoreffekt

90 W

Ljudeffektnivå

38-62 dB(A)

Osuppfångning

75% vid 165 m3h (46 l/s)

Hastigheter

3

Belysning

2x20 W vid väggmontage 4x20 W vid köksö

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker.

OBS! Installera inte lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande. Bilden visar 90 cm bredd. För 60 cm bredd, se bild och måttbild på sid 21.

40

760-930

60 och 90 cm

760

Elanslutning

Kupa för väggmontage eller frihängande kupa för köksömontage. Speciellt utvecklad för dig som bor i villa eller lägenhet med centralfläkt. Sparar energi genom sin effektivitet och sinnrika spjällkonstruktion. Justerbart grund- och forceringsflöde. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerreglerat spjäll.

5

26

Bredd vägg

Montagehöjd min.

500 mm över elspis 650 mm över gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

598, 89

8

Vägg

Köksö

Artikel

Art.nr.

FUN.nr.

Lägenhet Rostfri + glas, 60cm Rostfri + glas, 90cm Rostfri + glas, Köksö

Pris

7641-9010 110.0054.370 7647-9010 110.0054.454 7747-9010 110.0054.459

9 885:10 740:13 940:-

Villa Rostfri + glas, 60 cm Rostfri + glas, 90 cm Rostfri + glas, Köksö

7641-9016 110.0054.460 7647-9016 110.0054.461 7747-9016 110.0054.462

10 095:10 950:14 460:-

Stil Alliance 784 vägg och 794 köksö, lägenhet och villa

Kupa för väggmontage eller frihängande kupa för köksömontage. Speciellt utvecklad för dig som bor i villa eller lägenhet med centralfläkt. Sparar energi genom sin effektivitet och sinnrika spjällkonstruktion. Justerbart grund- och forceringsflöde. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerreglerat spjäll. OBS! Installera inte lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

48

60 och 90 cm

Bredd köksö

90 cm

Luftmängd

320 m3/h (89 l/s)

Motoreffekt

90 W

Ljudeffektnivå

38-62 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Hastigheter

3

Belysning

2x20 W vid väggmontage 4x20 W vid köksö

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker.

Montagehöjd min.

500 mm över elspis 650 mm över gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

740

760-930

260

Bredd vägg

Vägg

Köksö Artikel

Art.nr.

Lägenhet Rostfri, 60 cm Lägenhet Rostfri, 90 cm Lägenhet Köksö

7841-9010 110.0057.555 7847-9010 110.0057.556 7947-9010 110.0057.583

FUN.nr.

9 730:10 145:13 420:-

Pris

Villa Rostfri, 60 cm Villa Rostfri, 90 cm Villa Köksö

7841-9016 110.0057.606 7847-9016 110.0057.618 7947-9016 110.0057.637

9 940:10 355:13 940:-


FIF 440 Alliance lägenhet och villa 2

8

38

FIF 440-10 Lägenhet Alliance i inbyggnadsutförande. Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten. Förbättrar luftkvaliteten och sänker energikostnaden. Justerbart grundflödesspjäll. Håltagningsmått 453 x 298 mm. OBS! Installera inte lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande. FIF 440-16 Villa Alliance är speciellt utvecklad för dig som bor i villa med centralfläkt. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum. Sparar energi genom sin effektivitet och sinnrika styrning av hela fläktsystemet. Håltagningsmått 453 x 298 mm.

2 Polyesterfilter

8 Metalltrådsfilter

Bredd

Luftmängd

221 m3/h (61 l/s)

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

44-60 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 150 m3/h (42 l/s) monterad i kupa

Hastigheter

3

Belysning

11 W kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).

45,3 cm

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Lägenhet Vit Svart/silver

FUN.nr.

Pris

4404-0010 110.0037.346 4404-5010 110.0037.975

3 840:3 915:-

Villa Vit Svart/silver

4404-0016 110.0037.348 4404-5016 110.0037.978

3 840:3 915:-

Alliance

Tillbehör

38 Utdragbar front Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

49


Comfort Plus Comfort plus är en produkt avsedd att kopplas ihop med tryckstyrd centralfläkt i flerfamiljshus. Den är försedd med motor som vid forcering förstärker luftflödet. Till skillnad mot Alliance har Comfort Plus bara en hastighet, vilken man kan förinställa via transformatorn. Produkten är försedd med timerstyrt spjäll där man enkelt kan ställa in grundflödet.


243-10 Comfort Plus Tillbehör

1

Bredd

7 22

24 36 41

60 och 70 cm

Luftmängd friblåsande 130 m3/h (36 l/s) fabriksinställning

NYHET!

Justerbar luftm.

från ca. 50 m3/h till ca 300 m3/h

Motoreffekt

70 W

Ljudeffektnivå

27-62 dB(A)

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h

Hastigheter

1

Belysning

11 W kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis

650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Spiskåpa med förstärkt forceringsläge. Försedd med motor som startar när man öppnar det timerstyrda spjället. Via transformatorn kan man förinställa forceringsflödet. Art.nr.

Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2431-0010 110.0191.095 2430-0010 110.0250.371

FUN.nr.

Pris 2 690:2 690:-

Comfort

Artikel

1 Polyesterfilter

7 Metalltrådsfilter

22 Konsolsats

24 Vinkelkonsol

36 Täckplåt

41 Volymdel FVD 340

51


Stil


Spiskåporna har ingen egen inbyggd motor och är avsedda för hus med någon form av centralfläkt. Principen är att luftflödet ökas eller minskas genom öppning eller stängning av spjället. För lägenheter/ villor med egenstyrd ventilation finns modeller med inbyggd transformator för reglering av centralfläkten. Tysthet Varje detalj är utformad för att luften ska passera så lätt och tyst som möjligt. Rengörbarhet Spiskåporna är utrustade med enkelt löstagbara och tvättbara filter.

Spiskåpor

Spiskåpor


Stil


Opal System 762 vägg och 772 köksö, lägenhet och villa 5

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

2x20 W halogen (vägg) 4x20 W halogen (köksö)

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).

Montagehöjd min.

40

Osuppfångning Belysning

500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

760-930

26

60 och 90 cm

760

598, 89

8

Vägg

90

2

550

350

40

762-10 och 772-10 Lägenhet Kupa för väggmontage och köksö med motordrivet spjäll och timerfunktion. Avsedd för lägenheter.

760-1010

Bredd

762-16 och 772-16 Villa Kupa för väggmontage och köksö med motordrivet spjäll och transformator för styrning av centralfläkt. Avsedd för villor och radhus. Bilden visar 90 cm bredd. För 60 cm bredd, se bild på sid 21.

9

48

898

0

65

Köksö Artikel

Art.nr.

Lägenhet Rostfri, 60 cm Lägenhet Rostfri, 90 cm Lägenhet Rostfri, köksö* * 5 veckors leveranstid Villa Rostfri, 60 cm Villa Rostfri, 90 cm Villa Rostfri, köksö* * 5 veckors leveranstid

7621-9010 110.0058.875 7627-9010 110.0058.948 7727-9010 110.0059.004

FUN.nr.

7 180:7 255:8 875:-

Pris

7621-9016 110.0058.961 7627-9016 110.0058.990 7727-9016 110.0059.341

7 855:8 010:9 865:-

Stil System 782 vägg och 792 köksö, lägenhet och villa Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

2x20 W halogen (vägg) 4x20 W halogen (köksö)

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning

Montagehöjd min.

500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

260

Vägg

Spiskåpor

60 och 90 cm

760-930

740

Bredd

782-10 och 792-10 Lägenhet Kupa för väggmontage och köksö med motordrivet spjäll och timerfunktion. Avsedd för lägenheter.

Köksö

782-16 och 792-16 Villa Kupa för väggmontage och köksö med motordrivet spjäll och transformator för styrning av centralfläkt. Avsedd för villor och radhus.

Artikel

Art.nr.

Lägenhet Rostfri, 60 cm Lägenhet Rostfri, 90 cm Lägenhet Rostfri, köksö* * 5 veckors leveranstid Villa Rostfri, 60 cm Villa Rostfri, 90 cm * 5 veckors leveranstid

7821-9010 110.0057.647 7827-9010 110.0057.661 7927-9010 110.0059.343

FUN.nr.

6 760:6 970:9 305:-

Pris

7821-9016 110.0059.053 7827-9016 110.0059.332

7 750:7 790:-

55


Tender System 722 lägenhet

722-10 Lägenhet Kupa för väggmontage med motordrivet spjäll och timerfunktion avsedd för lägenheter. Övriga bredder och färger, se sid 25.

Bredd

60, 70 och 90 cm

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning

Montagehöjd min.

500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

Artikel

Art.nr.

Lägenhet Rostfri, 60 cm Lägenhet Rostfri, 70 cm Lägenhet Rostfri, 90 cm Lägenhet Vit, 60 cm Lägenhet Vit, 70 cm Lägenhet Svart, 60 cm Lägenhet Svart, 70 cm

7221-9010 110.0074.445 7220-9010 110.0074.443 7227-9010 110.0074.446 7221-0010 110.0074.444 7220-0010 110.0074.442 7221-6010 110.0074.877 7220-6010 110.0074.857

FUN.nr.

Pris 5 670:5 670:6 140:5 445:5 445:5 445:5 445:-

Tender System 722 villa

722-16 Villa Kupa för väggmontage med transformator för styrning av centralfläkt i villor och radhus. Övriga bredder och färger, se sid 25.

56

Bredd

60, 70 och 90 cm

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.

Montagehöjd min.

500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 75, bild 4

Artikel

Art.nr.

Villa Rostfri, 60 cm Villa Rostfri, 70 cm Villa Rostfri, 90 cm Villa Vit, 60 cm Villa Vit, 70 cm Villa Svart, 60 cm Villa Svart, 70 cm Villa Svart, 90 cm

7221-9016 110.0074.447 7220-9016 110.0074.452 7227-9016 110.0074.453 7221-0016 110.0074.455 7220-0016 110.0074.456 7221-6016 110.0074.881 7220-6016 110.0074.880 7227-6016 110.0074.879

FUN.nr.

Pris 7 485:7 485:7 810:7 155:7 155:7 155:7 155:7 485:-


Tender


F250-16 System villa Tillbehör

1

7 22

24 36 37 40 41

Plankåpa utan volymdel för ett extra smidigt alternativ. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastig­heter med egenstyrd ventilation samt möjlighet till våtrumsforcering.

Bredd

50, 60 och 70 cm

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2503-0016 110.0038.545 2501-0016 110.0037.378 2500-0016 110.0039.426

FUN.nr.

Pris 1 840:1 840:1 840:-

F251-10 System lägenhet Tillbehör

1

7 22

24 36 37 40

Vidareutvecklad design, effektiv belysning och nätt, fast ­volymdel. Timerreglerat spjäll 5–60 min. För fastig­heter med gemensam centralfläkt.

Bredd

50, 60 och 70 cm

Osuppfångning

75 % vid 140 m3/h (39 l/s)

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning.

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm Rostfri, 60 cm

2513-0010 110.0037.399 2511-0010 110.0037.435 2510-0010 110.0039.427 2511-9010 110.0037.437

FUN.nr.

Pris 1 545:1 545:1 545:2 370:-

F251-16 System villa Tillbehör

1

7 22

24 36

Vidareutvecklad design, effektiv belysning och nätt, fast volymdel. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation samt möjlighet till våtrumsforcering.

1 Polyesterfilter

58

2 Polyesterfilter

Bredd

60 cm

Osuppfångning

75 % vid 140 m3/h (39 l/s)

Belysning

11 W kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 60 cm Rostfri, 60 cm

2511-0016 110.0037.406 2511-9016 110.0038.544

7 Metalltrådsfilter

8 Metalltrådsfilter

FUN.nr.

22 Konsolsats

Pris 1 930:2 615:-

24 Vinkelkonsol


F252-10 lägenhet Tillbehör

1

7

22 37

Effektiv och praktisk med stor volymdel med rörlig skärm för maximalt osuppfång. För fastigheter med gemensam centralfläkt. Timerreglerat spjäll 5–60 min.

Bredd

50, 60 och 70 cm

Osuppfångning

75 % vid 100 m3/h (28 l/s)

Belysning

11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning.

Montagehöjd min.

400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

2523-0010 110.0039.143 2521-0010 110.0039.086 2520-0010 110.0039.146

FUN.nr.

Pris 1 720:1 720:1 720:-

FIK 480-11 lägenhet Tillbehör

2

8

38 39

Inbyggnadskåpa med timerreglerat spjäll 5–60 min och energisnålt kompaktlysrör. Håltagningsmått 453 x 298 mm.

Bredd

45,3 cm

Osuppfångning

75 % vid 150 m3/h (42 l/s) monterad i kupa

Belysning

Kompaktlysrör 11 W

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning.

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit Svart/silver

4804-0011 110.0037.419 4804-5011 110.0037.969

FUN.nr.

Pris 2 190:2 260:-

Tillbehör

2

8

38 39

Inbyggnadskåpa med manuellt spjäll och energisnålt kompaktlysrör. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egen styrd ventilation. Våtrumsforcering. Håltagningsmått 453 x 298 mm.

36 Täckplåt

37 Täckplåt

Bredd

45,3 cm

Osuppfångning

75 % vid 150 m3/h (42 l/s) monterad i kupa

Belysning

Kompaktlysrör 11 W

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Spiskåpor

FIK480-16 villa

Artikel

Art.nr.

Vit Svart/silver

4804-0016 110.0037.431 4804-5016 110.0037.972

40 Volymdel FVD 341

FUN.nr.

Pris 2 520:2 595:-

41 Volymdel FVD 340 Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

59


600

60


FSK 490-11 lägenhet Tillbehör

2

8

39

En flexibel kvalitetskåpa med utdragbar (och utbytbar) front som effektivt fångar upp os från de yttre plattorna. Enkel att montera och justera in. Med timerreglerat spjäll. Kräver fritt skåpdjup min. 30 cm.

Bredd

60 cm

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

11 W kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh).

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 60 cm

4901-0011 110.0038.507

FUN.nr.

Pris 2 590:-

FSK 490-16 villa Tillbehör

2

8

39

En flexibel kvalitetskåpa med utdragbar (och utbytbar) front som effektivt fångar upp os från de yttre plattorna. Med transformator för reglering av central fläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation. Kräver fritt skåpdjup på minst 30 cm. Våtrumsforcering.

Bredd

60 cm

Osuppfångning

75 % vid 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

11 W kompaktlysrör

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker (villa).

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 1

Artikel

Art.nr.

Vit, 60 cm

4901-0016 110.0038.509

FUN.nr.

Pris 2 750:-

602 System lägenhet Spiskåpa för montering infälld eller under skåprad. Slimmad front (33 mm). Halogenbelysning. Rostfritt metalltrådsfilter. Timerstyrt spjäll, motordrivet. 602 System villa Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.

2 Polyesterfilter

8 Metalltrådsfilter

Bredd

60 cm

Osuppfångning

75 % vic 165 m3/h (46 l/s)

Belysning

2x20 W halogen

Elanslutning

230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).

Montagehöjd min.

450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis

Kanalanslutning

ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb.

Se sidan 74, bild 2

33

602 System lägenhet och villa

Artikel

Art.nr.

Lägenhet rostfri Villa rostfri

6021-9010 110.0066.082 6021-9016 110.0152.432

FUN.nr.

Pris 5 760:6 185:-

39 Frontlist Fler tillbehör hittar du på sidorna 65-70.

61


FFÖ 336 Fläktöverskåp Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

3363-0000 112.0192.041 3361-0000 112.0192.038 3360-0000 112.0192.036

FUN.nr.

Artikel

Art.nr.

Vit, 50 cm Vit, 60 cm Vit, 70 cm

3393-0000 112.0192.055 3391-0000 112.0192.056 3390-0000 112.0192.057

Pris 1 765:1 765:1 765:-

Skåp med öppningsbar front, vit, ytskikt melamin. 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr. Höjd 110 cm, djup 30 cm. Passar ej till 600, 602 och 604. Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st.

FFÖ 339 Fläktöverskåp

Skåp med öppningsbar front, vit, ytskikt melamin, invändig kryddhylla och 2 invändiga hyllplan. Ej vändbar dörr. Höjd 110 cm, djup 30 cm. Passar ej till 600, 602 och 604. Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st.

62

FUN.nr.

Pris 1 765:1 765:1 765:-


Tillbehรถr

Tillbehรถr


Tube utan glas


Utbytesfilter Beskrivning

1 Polyesterfilter

2 Polyesterfilter

Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F260

1-pack 130957

Art.nr. FUN.nr.

Pris

130645 112.0035.460

55:-

Art.nr. FUN.nr.

Pris

Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840

1-pack 130958

Passar till FSF 850 och FKF 855.

Passar till FIF 870 och FIK 880.

Passar till FSF 900.

8 Metalltrådsfilter

Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F260

112.0254.644

Art.nr. FUN.nr.

1-pack 130817

112.0035.589

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

Passar till 400, 420, 440, 480, 490

110731 112.0042.652

Beskrivning

9 Metalltrådsfilter

112.0254.639

Art.nr. FUN.nr.

1-pack 110738

Beskrivning

7 Metalltrådsfilter

112.0254.637

Art.nr. FUN.nr.

1-pack 5485

Beskrivning

6 Polyesterfilter

112.0039.543

Art.nr. FUN.nr.

1-pack 130490

Beskrivning

5 Polyesterfilter

55:-

Passar till 400, 420, 440, 480, 490

Beskrivning

4 Polyesterfilter

112.0035.460

Pris

Beskrivning

Beskrivning

3 Polyesterfilter

Art.nr. FUN.nr.

Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840

Art.nr. FUN.nr.

1-pack 131299

112.0192.588

40:-

Pris 40:-

Pris 60:-

Pris 60:-

Pris

140:-

Pris 140:-

Pris

110:-

65

Tillbehör


Utbyteskolfilter

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

10 Kolfilter, tvättbart

Passar till F210, F215, F231, F260

130622 112.0035.444

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

11 Kolfilter, tvättbart

Passar till FIF 400, 420.

130713 112.0035.586

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

12 Kolfilter

Passar till Tube (vägg+köksö), Neptune vägg, Neptune Vertical, Glassy, Mythos, Format 45, Chronos hörn, Slide, Roller 1-pack

112.0016.756 112.0016.756

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

13 Kolfilter

Passar till Synthesis, Swing, Solaris 90 hörn, Fusion

112.0016.755 112.0016.755

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

14 Kolfilterpatron

Passar till Tender 729

H: 475 mm.

130 968

112.0039.529

1 210:-

Passar till Tender 729

H: 250 mm.

131 100

112.0067.439

1 155:-

2-pack

Pris 655:-

Pris 685:-

Pris

325:-

Pris 425:-

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

15 Kolkassetter

Passar till FKS 314 och FKF 831.

21 kassetter

3194

112.0039.531

330:-

Passar till FKS 511, F230 och FKF 855.

15 kassetter

3195

112.0035.478

270:-

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

16 Påfyllningspåse

Passar till FV 1951 och 1953

1 pkt

311

112.0039.533

105:-

Storpack

25 pkt

3111

112.0039.687

2 700:-

Pris

Tillbehör kolfiltersats

Beskrivning

17 Kolfiltersats

Passar alla fläktar. Monteras ovanpå fläkt exklusive slang. Kollådans mått: L=400, B=200, H=77,5

1953 112.0035.487 495:-

Monteras upptill i skåp eller bakom kryddhylla. Slang medföljer ø 125 mm. Kollådans mått: L=400, B=200, H=77,5

1951 112.0035.484 530:-

66

Art.nr. FUN.nr.

Pris


Tillbehör kolfiltersats

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

Pris

18 Galler

För montering i överskåp

Vit, 8x51 cm

131064

112.0252.925

45:-

Vit, 5x29 cm

131067

112.0253.068

40:-

Beskrivning

19 Skorsten Tender kolfilter

Passar till 725 Inkl. kolfilterpatronen

Vit

112.0193.782 112.0193.782

1 845:-

Svart

112.0193.783 112.0193.783

1 845:-

Rostfri

112.0193.784 112.0193.784

2 070:-

Art.nr. FUN.nr.

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

20 Kolfiltersats

Passar till F210, F215. Vit. Konsoler ingår

50 cm

5113-0001

112.0039.794

495:-

60 cm

5111-0001

112.0039.793

495:-

70 cm

5110-0001

112.0039.525

495:-

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

Pris

21 Utluftsgaller

Passar till F210, F215

130665 112.0039.530

60:-

Rostfritt. 130845

112.0039.795

65:-

Art.nr. FUN.nr.

Pris

Tillbehör montagesatser/trumsatser Beskrivning

22 Konsolsats

Passar till F 210, F215, F 231, F 240, F 251, F 252.

Beskrivning

23 Konsolsats

Passar till F230

Beskrivning

24 Vinkelkonsol

Passar till F210, F215, F240, F250, F251, F252, 260. För montage mellan skåp.

2-pack 3150

112.0035.588

Art.nr. FUN.nr.

2-pack 130549

112.0039.534

Art.nr. FUN.nr.

2-pack 130684

112.0035.481

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

25 Trumsats

Väggplatta, 2 st klammer, slang

3021

ø150 mm

112.0035.431

55:-

Pris 55:-

Pris

55:-

Pris 210:-

67

Tillbehör


Tillbehör trumsatser

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

26 Trumsats

Väggplatta, 2 st klammer. 1,3 m slang. H=244 mm, B=222 mm

130956

ø125 mm

112.0039.538

Pris

210:-

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

27 Trumsats

1,3 m slang. 2 st klammer.

130969

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

28 Trumsats

Passar till alla spisfläktar och spiskåpor 1,3 m slang.

320

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

29 Snabbanslutning

Passar alla spisfläktar. Vid byte från FV 10 och FV 11. 0,5 m slang. Plattans mått är 170 x 170 mm. ø125 mm

3070

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

30 Trumsats

Passar till F231. Stos, slang, 2 st klammer, väggenomföring samt vitt galler. 3024 112.0039.539 225:-

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

31 Flex - slang

6 meters längder.

ø125 mm

3012-600

112.0180.960

710:-

ø150 mm

3011-600

112.0039.699

770:-

ø160 mm

ø125 mm

112.0039.540

112.0039.536

112.0039.542

Pris 225:-

Pris 210:-

Pris

155:-

Pris

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

Pris

32 Slangklammer

2-pack

131297

40:-

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

Pris

33 Förlängningsstos

H=90 mm

100132

80:-

Beskrivning

34 Stos

Utv. ø150 Inv. ø125 mm

68

Ø 125 mm

ø125 mm

112.0192.926

112.0254.678

Art.nr. FUN.nr.

Plast 3071

112.0035.441

Pris 140:-

Utv. ø160 Inv. ø 150 mm

Plåt 100695 133.0042.644

260:-

Utv. ø125 Inv. ø 160 mm

Plåt 100778 112.0042.622

200:-

Utv. ø125 Inv. ø 160 mm

Plast 111908 133.0042.566

85:-

Utv. ø125 Inv. ø 150 mm

Plast 130904 112.0035.595

65:-


Tillbehör trumsatser

Beskrivning

35 Jalusislutare

Jalusislutare för ytterväggsmontage.

Art.nr. FUN.nr.

Pris

Lackerad plåt. Jalusislutare i plast. Öppningsbar front. Till Ø160 mm kanal

Vit

112.0254.578 112.0254.578

1 995:-

Till Ø160 mm kanal

Svart

112.0254.580 112.0254.580

1 995:-

Till Ø125 mm kanal

Vit

112.0254.591 112.0254.591

1 850:-

Till Ø125 mm kanal

Svart

112.0254.592 112.0254.592

1 850:-

NYHET!

Tillbehör övrigt

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

36 Täckplåt

Passar till F 251, FVD 340 Höjd 7 cm. Vit.

50 cm

111022-0

133.0042.663

145:-

60 cm

111023-0

133.0042.659

145:-

70 cm

111024-0

133.0042.655

145:-

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

37 Täckplåt

Passar till 252, FVD 341. Höjd 20 cm. Vit.

50 cm

110345-0

112.0254.672

145:-

60 cm

110346-0

112.0254.671

145:-

70 cm

110356-0

112.0254.673

145:-

Beskrivning

38 Utdragbar front

Passar till 400, 440, 480. Bredd: 60 cm. Kräver skåpdjup min. 30 cm

Art.nr. FUN.nr.

Vit 131273 112.0254.657 Silver 130628 112.0035.592

Pris

Pris

975:975:-

Beskrivning

39 Frontlist

Passar till 420, 490, Utdragbar front 130628. Höjd 26 mm.

Vit 131058 112.0254.666

185:-

Svart 131059 112.0254.669

185:-

Rostfri 130568

560:-

Art.nr. FUN.nr.

112.0254.670

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

40 Volymdel FVD 341

Passar till 200-serien.

50 cm

3413-0000

112.0039.800

550:-

60 cm

3411-0000

112.0039.799

550:-

70 cm

3410-0000

112.0039.524

550:-

Pris

Höjd 20 cm. Vit. Stor uppfångnings­förmåga. Rörlig front. Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

41 Volymdel FVD 340

Passar till 200-serien.

Vit, 50 cm

3403-0000

112.0039.797

295:-

Pris

Vit, 60 cm

3401-0000

112.0039.796

295:-

Vit, 70 cm

3400-0000

112.0039.523

295:-

Rostfri, 60 cm

3401-9000

112.0039.798

550:-

Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor uppfångnings­förmåga. Höjd 7 cm.

69

Tillbehör


Tillbehör övrigt

Beskrivning

42 Glas till Tube

Glasskiva, bredd 90 cm, djup 52 cm.

Vägg

112 0016 760

112 0016 760

4 150:-

Köksö

112 0016 761

112 0016 761

4 150:-

Art.nr. FUN.nr.

Pris

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

43 Fjärrkontroll

Passar till Swing, Mythos, Tube vägg, Tube köksö, Roller

112.0174.991 112.0174.991

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

Pris

44 Rengöringsmedel

Hood Clean, För rostfria designkupor. 1 st., 250 ml

100892 112.0065.953

95:-

Pris

Pris 390:-

Beskrivning

Art.nr. FUN.nr.

45 Konverteringssatser

Rexonett RDKA. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.

130718 112.0035.549

580:-

Bacho Minimaster ACC. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat

130746 112.0035.471

580:-

70


Neptune


Förlängningsskorstenar Stil

Tender övre

Tender nedre

Flex

Opal vägg (elektronisk brytare)

Opal vägg (mekanisk brytare)

72

Förlänger Material

Art.nr.

400 mm

Rostfri

130768 112.0035.389 645:-

FUN.nr.

800 mm

Rostfri

130971 112.0042.651 2 025:-

Förlänger Material

Art.nr.

575 mm

112.0193.778 112.0193.778 720:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

Pris

575 mm

Vit

112.0193.776 112.0193.776 530:-

575 mm

Svart

112.0193.777 112.0193.777 530:-

Förlänger Material

Art.nr.

300 mm

112.0193.779 112.0193.779 720:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

300 mm

Vit

112.0193.780 112.0193.780 530:-

300 mm

Svart

112.0193.781 112.0193.781 530:-

Förlänger Material

Art.nr.

200 mm

131061 112.0050.272 655:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

400 mm

Rostfri

131062 112.0050.302 750:-

600 mm

Rostfri

131063 112.0050.318 855:-

Förlänger Material

Art.nr.

400 mm

Rostfri

130843 112.0065.993 855:-

FUN.nr.

800 mm

Rostfri

130970 112.0039.696 1 455:-

Förlänger Material

Art.nr.

500 mm

112.0017.985 112.0017.985 1 630:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

Pris


Förlängningsskorstenar

Swing

Synthesis

Opal, Stil (köksöar)

Format (köksöar)

Tube (köksö)

Förlänger Material

Art.nr.

520 mm

112.0017.983 112.0017.983 1 425:-

Rostfri

FUN.nr.

Förlänger Material

Art.nr.

490 mm

112.0036.204 112.0036.204 1 575:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

Förlänger Material

Art.nr.

575 mm

112.0017.989 112.0017.989 1 215:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

FUN.nr.

Pris

Förlänger Material

Art.nr.

480 mm

Rostfri

131104 112.0073.047 3 750:-

1190 mm

Rostfri

131105 112.0073.063 5 835:-

Förlänger Material

Art.nr.

285 mm

112.0017.991 112.0017.991 3 910:-

Rostfri

FUN.nr.

Pris

Förlänger Material

Art.nr.

440 mm

112.0049.382 112.0049.382 5 500:-

Rostfri

FUN.nr

Pris

Pris

Tillbehör

Neptune Crystal, Neptune Vertical, Mythos, Format, Glassy, Slide, Roller Fusion

73


Bild 1 anslutning ø 125 mm A = Vanlig vägganslutning mot murstock. B = Anslutning mot spirorÜr. C = Anslutning mot eternitrÜr/plüttrumma.

 

 

    

Bild 2 anslutning ø 150-160 mm A = Vanlig vägganslutning mot murstock. B = Anslutning mot spirorÜr. C = Anslutning mot eternitrÜr/plüttrumma.

A 222 mm 244 mm

170 mm

Ă˜125 mm

Ă˜125 mmUtv. Ă˜125 mm

Inv.Ă˜160 mm Inv. Ă˜150 mm  (PlĂĽt)  Ă˜150mm Ă˜160 mm

74

Plast

L= 1,3 m

Utv. Ă˜125 mmL= 1,3 mB

L= 0.5 m

L= 1,3 m

L= 1,3 m Ă˜125 mm

222 mm 244 mm

B

A

C

Ă˜160mm

Ă˜150mm  


Bild 3 anslutning ø 150 mm A = Vanlig vägganslutning mot murstock. B = Anslutning mot spirorÜr. C = Anslutning mot eternitrÜr/plüttrumma.

B

A

A

Utv. Ă˜160mm

222 mm

Utv. Ă˜150mm

222mm

170 mm

L= 1,3 mL= 1,3 m

L= 0.5 m

L= 1,3 m

L= 1,3 m

Ă˜125 mm

Ă˜125 mm

Ă˜125 mm

Ă˜150mm

Ă˜150 mm

Utv. Ă˜125 mm Inv. Ă˜150 mm 244 mm

244 mm

B

C

Plast

Ă˜150 mm

Bild 4 anslutning ø 160 mm

A

A = Vanlig vägganslutning mot murstock. B = Anslutning mot spirorÜr. C = Anslutning mot eternitrÜr/plüttrumma

222 mm

244 mm

170 mm

Utv. Ă˜125 mm

Utv. Ă˜125 mm

Inv.Ă˜160 mm

Inv. Ă˜160 mm (Plast)

 (PlĂĽt)

L= 1,3 mL= 0.5 m

L= 1,3 m

L= 1,3 m

Ă˜125 mm

Ă˜125 mm

Ă˜125 mm

B TillbehĂśr

B

C

Ă˜160mm 

Ă˜160 mm

75


Swing


Teknisk data

Teknisk data


Teknisk data fläktar

Apollo

Modell

Tube

Stil Fläkt 780/790

Opal Fläkt 760/770

Tender Fläkt 725

Typ

Kolfilter

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Montagetyp

Köksö

Vägg/köksö

Vägg/köksö

Vägg/köksö

Vägg

Montagehöjd (mm)

650 mm

650 mm

500/650 mm

500/650 mm

500/650 mm

Ø 150 mm

Ø 125/150/160 mm

Ø 125/150/160 mm

Ø 125/150 mm

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

Sid 75, bild 3

Sid 74, bild 2

Sid 74, bild 2

Sid 75, bild 3

Kanalanslutning Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

Anslutningstillbehör Bredd (cm)

Ø 51,5 cm

Ø 37 cm

60 och 90 cm/90 cm

60 och 90 cm/90 cm

60, 70 och 90 cm

Material

Rostfri

Rostfri

Rostfri

Rostfri/glas

Rostfri Vit/svart, rostfri i kantlist

Färg Hastigheter

1

2

3

Int

1

Int

EVL

1

2

3

Int

EVL

1

2

3

Int

EVL

1

2

3

Int

230

345

450

520

-

-

105

160

230

375

630

110

165

220

380

610

125

180

250

395

675

270

800

105

170

245

395

670

110

170

240

390

650

130

195

265

435

730

Motoreffekt (W)

135

170

215

250

-

330

25

40

57

106

200

26

40

58

104

196

26

39

57

103

203

Ljudeffektnivå (dB(A))

49

60

65

68

46

67

Luftmängd (m3/h) (Luftmängd friblåsande)

(Ljudtrycknivå)

35

44

51

61

72

35

44

51

61

72

37

46

52

62

72

30

40

46

57

68

30

39

46

57

68

33

42

48

58

68

Osuppfångning (%)

93 utan glas, 95 med glas

95

95

95

Filter

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

2x20 W halogen

2 alt. 4x20 W halogen

2 alt. 4x20 W halogen

2x20 W halogen

2

2

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Belysning (W)

2x4 W led, 6x7 w lågenergi

Belysningslägen Easy-Clean Certifierad

Ja

Teknisk data fläktar

Fusion

Modell

Neptune vertical

Roller

Mythos

Swing

Typ

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Montagetyp

Vägg

Vägg

Vägg

Vägg

Vägg

Montagehöjd (mm)

450 mm

450 mm

500 mm

368 mm/650 mm

Kanalanslutning

Ø 150/120 mm

Ø 150/120 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

Anslutningstillbehör

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Bredd (cm)

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Material

Rostfri/glas

Rostfri/glas

Rostfri

Rostfri

Rostfri/glas

Färg

Svart glas

Svart glas

Svart glas

Rostfri

Hastigheter

EVL

1

2

3

Int

1

2

3

Int

1

2

3

Int

Luftmängd (m3/h)

100

160

215

365

555

240

335

440

550

320

510

640

700

(Luftmängd friblåsande) 105

165

230

380

590

Motoreffekt (W)

26

40

59

104

182

95

115

150

190

155

215

300

340

Ljudeffektnivå (dB(A))

33

39

46

56

66

49

56

61

65

54

61

66

68

(Ljudtrycknivå)

29

35

42

52

62

Svart glas/vitt glas

1

3

Int

1

8

Int

320

640

700

190

700

850

155

300

340

50

270

330

54

66

68

42

66

72

Osuppfångning (%)

95

91

99

Filter

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Belysning (W)

3x20 W halogen

2x20 W halogen

2x20 W halogen

3x20 W halogen

2x20 W halogen

Ja

Ja

Ja

Ja

Belysningslägen Easy-Clean Certifierad

78

Ja

Ja


Teknisk data fläktar

Slide

Modell

Glassy

Neptune Crystal

Chronos hörn

Solaris 90 hörn

Typ

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Montagetyp

Vägg

Vägg

Vägg

Hörn

Hörn

650 mm

650 mm

Montagehöjd (mm)

650 mm

Kanalanslutning

Ø 150/120 mm

Ø 150 mm

Ø 150/120 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

Anslutningstillbehör

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Sid 75, bild 3

Bredd (cm)

90 cm

60 och 90 cm

90 cm

90x90 cm

90x90 cm

Material

Rostfri/glas

Rostfri/glas

Rostfri

Rostfri

Rostfri

Färg

Svart glas/vitt glas

Hastigheter

Svart glas

1

2

3

Int

230

350

450

510 260

460

580

Motoreffekt (W)

90

105

125

140

90

145

Ljudeffektnivå (dB(A))

47

57

63

66

51

63

Luftmängd (m3/h)

1

(Luftmängd friblåsande)

3

Int

1

2

3

Int

260

330

460

580

190

90

115

145

190

67

51

55

63

67

1

4

1

3

260

625

305

685

135

250

55

205

45

68

53

69

(Ljudtrycknivå) Osuppfångning (%)

95

95

Filter

Metalltråd

95 Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Belysning (W)

2x20 W halogen

2x20 W halogen

2x20 W halogen

4x20 W halogen

4x20 W halogen

Ja

Ja

Ja

Belysningslägen Easy-Clean Certifierad

Ja Ja

Ja

Ja

Teknisk data fläktar/inbyggnadsfläktar

F215

Modell

F210

FSF 420

600

Typ

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Spisfläkt

Montagetyp

Under/infälld

Under/infälld

Under/infälld

Under/infälld

Montagehöjd (mm)

400 mm/650 mm

400 mm/650 mm

450/650 mm

450 mm/650 mm

Kanalanslutning

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 125/150/160 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

Anslutningstillbehör

Sid 74, bild 1

Sid 74, bild 1

Sid 74, bild 1

Sid 74, bild 1 eller 2

Bredd (cm)

50, 60 och 70 cm

50, 60 och 70 cm

60 cm

50, 60, 70, 80 och 90 cm

Vit

Vit, svart/silver

Material Hastigheter

Vit/rostfri

Svart/vit/rostfri/alu.

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

EVL

1

2

3

Int

100

145

220

275

340

170

260

340

190

265

350

120

170

230

360

600

(Luftmängd friblåsande) 105

150

234

300

375

180

265

375

200

280

380

125

180

240

385

645

Motoreffekt (W)

18

34

47

72

40

42

72

38

40

71

27

41

59

104

198

Luftmängd (m3/h)

12

Ljudeffektnivå (dB(A))

36

46

54

60

63

48

57

63

49

57

64

34

43

50

61

72

(Ljudtrycknivå)

32

42

50

56

60

45

52

60

46

54

60

30

39

46

57

68

Osuppfångning (%)

98

98

98

98

Filter

Polyester/metalltråd

Polyester/metalltråd

Polyester/metalltråd

Metalltråd

Belysning (W)

9 W/11 W

9 W/11 W

11 W kompaktlysrör

2x20 W halogen

Easy-Clean

Ja

Ja

Ja

Ja

Certifierad

Ja

Ja

Ja

Ja

Belysningslägen

Teknisk data

Färg

2

79


Teknisk data inbyggnadsfläktar

Designkupor

620

Modell

FIF 400

Flex 700

Classic

Typ

Kompletteras med inbyggn. prod. FIF 400, FIF 440 eller FIK 480.

Kompletteras med inbyggn. prod. 620. Vägg

Modell

Typ

Spisfläkt

Spisfläkt

Montagetyp

Inbyggnad

Inbyggnad

Montagehöjd (mm)

450/650 mm

450/650 mm

Kanalanslutning

Ø 125/150/160 mm

Ø 125 mm

Montagetyp

Vägg

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

Montagehöjd (mm)

450 mm/650 mm

Anslutningstillbehör

Sid 74, bild 1 eller 2

Sid 74, bild 1

Bredd (cm)

60 och 70 cm

80 cm

Bredd (cm)

49 och 66 cm

45,3 cm

Material

Rostfri

Trä

Färg

Material Färg

Silver

Hastigheter

1

2

3

4

5

1

2

3

100

150

230

360

600

190

265

350

(Luftmängd friblåsande) 120

170

270

390

645

200

280

380

Motoreffekt (W)

27

41

59

104

198

38

40

71

Ljudeffektnivå (dB(A))

34

43

50

61

72

49

57

64

(Ljudtrycknivå)

30

39

46

57

68

46

54

60

Luftmängd (m3/h)

Vit

Vit, svart/silver

Osuppfångning (%)

98

98. Testad i volymkåpa

Filter

Metalltråd

Polyester/metalltråd

Belysning (W)

2x20 W halogen

11 W kompaktlysrör

Easy-Clean

Ja

Ja

Certifierad

Ja

Ja

Belysningslägen

Teknisk data kolfilterfläktar

Tender Kolfilter 729

Modell

F 231

F 230

Typ

Kolfilter

Kolfilter

Kolfilter

Montagetyp

Vägg

Under/infälld

Under/infälld

Montagehöjd (mm)

500 mm/650 mm

400/650 mm

400 mm/650 mm

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

Bredd (cm)

60 coh 70 cm

50, 60 och 70 cn

50, 60 coh 70 cm

Material

Rostfri

Färg

Vit, plåt

Vit

Vit

Hastigheter

EVL

1

2

3

Int

1

3

1

3

Luftmängd (m3/h)

43

86

136

249

328

130

200

160

295

Kanalanslutning Elanslutning Anslutningstillbehör

(Luftmängd friblåsande) Motoreffekt (W)

27

41

58

96

156

-

70

-

70

Ljudeffektnivå (dB(A))

37

45

52

62

67

49

58

47

59

(Ljudtrycknivå)

41

49

56

66

71

Osuppfångning (%)

95

80

85

Filter

Kolfilter/metalltråd

Kolfilter/polyester

Kolfilter

Belysning (W)

2x20 W halogen

11 W/9 W

11 W/9 W

Belysningslägen

2

Easy-Clean

Ja

Ja

Ja

Certifierad

Ja

Ja

Ja

80


Teknisk data Alliance

604 Alliance

Modell

F 240 Alliance

Tender Alliance 724

Opal Alliance 764

Typ

Alliance

Alliance

Alliance

Alliance

Montagetyp

Under/infälld

Under/infälld

Vägg

Vägg

Montagehöjd (mm)

450 mm/650 mm

400 mm/650 mm

500 mm/650 mm

500 mm/650 mm

Ø 125 mm

Ø 125/160 mm

Ø 125/160 mm

Kanalanslutning Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

Anslutningstillbehör

Sid 75, bild 4

Sid 74, bild 1

Sid 75, bild 4

Sid 75, bild 4

Bredd (cm)

60 och 70 cm

50, 60 och 70 cm

60, 70 och 90 cm

60 och 90 cm

Material

Rostfri

Rostfri/plåt

Rostfri/plåt

Rostfri/glas

Färg

Vit/rostfri

Vit

Vit/svart, rostfri i kantlist

Hastigheter

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Luftmängd (m3/h) (Luftmängd friblåsande) 115

160

320

165

235

315

120

170

340

11

165

330

-

-

90

-

-

70

-

-

90

-

-

90

Ljudeffektnivå (dB(A))

36

54

60

38

46

62

38

46

62

38

46

62

(Ljudtrycknivå)

32

50

56

34

42

58

34

42

58

34

42

58

Motoreffekt (W)

Osuppfångning (%)

75 vid 46 l/s (165 m3 /h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

Filter

Metalltråd

Polyester

Metalltråd

Metalltråd

Belysning (W)

2x20 W halogen

9 W/11 W

2x20 W halogen

2x20 W halogen

Belysningslägen

2

2

2

Easy-Clean

Ja

Ja

Ja

Ja

Certifierad

Ja

Ja

Ja

Ja

Teknisk data Alliance

Opal Alliance 774

Modell

Stil Alliance 784

Stil Alliance 794

FIF 440 Alliance

Typ

Alliance

Alliance

Alliance

Alliance

Montagetyp

Köksö

Vägg

Köksö

Inbyggnad

Montagehöjd (mm)

500 mm/650 mm

500 mm/650 mm

500 mm/650 mm

450 mm/650 mm

Kanalanslutning

Ø 125/160 mm

Ø 125/160 mm

Ø 125/160 mm

Ø 125 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

Anslutningstillbehör

Sid 75, bild 4

Sid 75, bild 4

Sid 75, bild 4

Sid 74, bild 1

Bredd (cm)

90 cm

60 och 90 cm

90 cm

45,3 cm

Material

Rostfri/glas

Rostfri

Rostfri Vit, svart/silver

Färg Hastigheter

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(Luftmängd friblåsande) 115

165

330

125

170

350

125

170

350

115

160

235

-

-

90

-

-

90

-

-

90

-

-

70

Ljudeffektnivå (dB(A))

38

46

62

38

46

62

38

46

62

44

51

60

(Ljudtrycknivå)

34

42

58

34

42

58

34

42

58

48

55

64

Motoreffekt (W)

Osuppfångning (%)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 42 l/s (150 m3/h)

Filter

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Polyester/metalltråd

Belysning (W)

4x20 W halogen

2x20 W halogen

4x20 W halogen

11 W kompaktlysrör

Belysningslägen

2

2

2

Easy-Clean

Ja

Ja

Ja

Ja

Certifierad

Ja

Ja

Ja

Ja

Teknisk data

Luftmängd (m3/h)

81


Teknisk data Comfort Plus

Modell

Spiskåpor

Modell

243-10 Comfort Plus

Opal System 772 lgh/villa

Opal System 762

Typ

Comfort Plus

Typ

Spiskåpa

Spiskåpa

Montagetyp

Under/infälld

Montagetyp

Vägg

Köksö

Montagehöjd (mm)

400 mm/650 mm

Montagehöjd (mm)

500 mm/650 mm

500 mm/650 mm

Kanalanslutning

Ø 125 mm

Kanalanslutning

Ø 125/160 mm

Ø 125/160 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad

Anslutningstillbehör

Sid 74, bild 1

Anslutningstillbehör

Sid 75, bild 4

Sid 75, bild 4

Bredd (cm)

60 och 70 cm

Bredd (cm)

60 och 90 cm

90 cm

Material

Rostfri/glas

Rostfri/glas

Färg

Rostfri

Rostfri

Material Färg

Vit

Hastigheter Luftmängd (m3/h)

Hastigheter

1

Luftmängd (l/s)

130

(Luftmängd friblåsande)

(Luftmängd friblåsande) Motoreffekt (W)

ed

örs Ej f

Motoreffekt (W)

70

Ljudeffektsnivå (dB(A))

Ljudeffektnivå (dB(A))

r oto

dm

e dm

ed

örs Ej f

r oto

dm

e dm

(Ljudtrycksnivå)

(Ljudtrycknivå) 75 vid 46 l/s (165 m3/h)

Osuppfångning (%)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

Filter

Polyester

Filter

Metalltråd

Metalltråd

Belysning (W)

11 W

Belysning (W)

2x20 W halogen

4x20 W halogen

Belysningslägen

2

2

Ja

Ja

Osuppfångning (%)

Belysningslägen Easy-Clean

Ja

Easy-Clean

Certifierad

Ja

Certifierad

Teknisk data spiskåpor

Stil System 782 lgh/villa

Modell

Stil System 792 lgh/villa

Tender System 722

F 250-16

Typ

Spiskåpa

Spiskåpa

Spiskåpa

Spiskåpa

Montagetyp

Vägg

Köksö

Vägg

Vägg

Montagehöjd (mm)

500 mm/650 mm

500 mm/650 mm

500 mm/650 mm

400 mm/650 mm

Kanalanslutning

Ø 125/160 mm

Ø 125/160 mm

Ø 125/160 mm

Ø 125 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

Fast anslutning

Anslutningstillbehör

Sid 75, bild 4

Sid 75, bild 4

Sid 75, bild 4

Sid 74, bild 1

Bredd (cm)

60 och 90 cm

90 cm

60, 70 och 90 cm

50, 60 och 70 cm

Material

Rostfri

Rostfri

Rostfri

Färg

Rostfri

Rostfri

Vit/svart, rostfri kantlist

Vit

Hastigheter Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande)

ed

m edd

örs Ej f

Motoreffekt (W) Ljudeffektnivå (dB(A))

tor mo

ed

m edd

örs Ej f

tor mo ör Ej f

d sed

r oto

dm

me

ör Ej f

d sed

r oto

dm

me

(Ljudtrycknivå) Osuppfångning (%)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

Filter

Metalltråd

Metalltråd

Metalltråd

Belysning (W)

2x20 W halogen

4x20 W halogen

2x20 W halogen

Belysningslägen

2

2

2

Ja

Ja

Ja

75 vid 46 l/s (165 m3/h) 9 W/11 W

Easy-Clean Certifierad

82

Ja


Teknisk data spiskåpor

Modell

F251-10/F251-16

F252-10

FIK 480-11/FIK 480-16 FSK 490-11/FSK 490-16

602 System lgh/villa

Typ

Spiskåpa

Spiskåpa

Spiskåpa

Spiskåpa

Spiskåpa

Montagetyp

Vägg

Vägg

Inbyggnad

Inbyggnad

Under/infälld

Montagehöjd (mm)

400 mm/650 mm

400 mm/650 mm

450 mm/650 mm

450 mm/650 mm

450 mm/650 mm

Kanalanslutning

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 125/160 mm

Elanslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning

Anslutningstillbehör

Sid 74, bild 1

Sid 74, bild 1

Sid 74, bild 1

Sid 74, bild 2

Bredd (cm)

60 cm

50, 60 och 70 cm

45,3 cm

60 cm

60 cm

Vit, rostfri

Vit

Vit, svart/silver

Vit

Material Färg

Rostfri Rostfri

Hastigheter Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande) Motoreffekt (W) Ljudeffektnivå (dB(A))

ed

m edd

örs Ej f

tor mo

ed

m edd

örs Ej f

tor mo ör Ej f

d sed

r oto

dm

me

ör Ej f

d sed

r oto

r oto dm

dm

me

me edd

örs

Ej f

(Ljudtrycknivå) Osuppfångning (%)

75 vid 39 l/s (140 m3/h)

75 vid 28 l/s (100 m3/h)

11 W kompaktlysrör

9 W/11 W

Filter Belysning (W)

75 vid 42 l/s (150 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

75 vid 46 l/s (165 m3/h)

Polyester/metalltråd

Polyester/metalltråd

Metalltråd

11 W kompaktlysrör

11 W kompaktlysrör

2x20 W halogen

Belysningslägen

2 Ja

Easy-Clean Certifierad

Roller

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja


Installationstips Kanaldimension Alla designkupor är som standard utrustade med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm anslutning. Obs! När kanaldimensionen minskas ner från 150 mm till 125 mm minskar luftflödet på högsta fart med ca 100 m3/h. Gäller kupor med maxkapacitet på ca 700 m3/h.

Placering kupa/fläkt Vid planering av ett nytt kök kan placeringen av kupan/ fläkten vara avgörande för hur bra funktionen blir. Flyttning av fläkten innebär oftast en eller flera extra 90° på kanalen, vilket medför sämre luftflöde.

Montagehöjd Montagehöjd på våra designkupor och fläktar varierar från 400 mm till 650 mm från spisen. 650 mm gäller alltid vid gasspis om inte spisleverantören anger annat.

Elinstallation Jordat vägguttag placeras bakom skorstens­delen.

Designkupor med kolfilter De designkupor som har utluftsgaller för kolfilter på övre skorstenen behöver en slang för att leda luften upp till utluftsgallret, se bruksanvisning. Slangen som ingår i trumsats 3021 kan exempelvis användas.

Kundanpassade skorstenar Skorstenar kapas efter kundens önskemål mot pristillägg. Kontakta Frankes kundtjänst för pris och levereranstid. För Opal fri, Format 45 fri, Opal extern fri och Stil extern fri finns ryggåsanslutning att köpas som tillbehör.


Ventilationsguide Ett verktyg som hjälper dig att välja rätt köksventilation till olika ventilationssystem. Sverige är föregångare inom ventilation både ifråga om kompetens och medvetenhet. Sambandet bra ventilation och god inomhusmiljö är därför känt för de flesta av oss. Däremot kanske färre vet vilka olika slags ventilationstyper det finns och vad dessa kännetecknar. Eller vilka typer av produkter som passar till respektive ventilationssystem? Den här guiden rätar ut dessa frågetecken och hjälper dig att hitta rätt bland: • Spisfläktar: Inbyggd motor, kräver egen kanal där den ventilerar ut matoset från huset. • Alliance: Inbyggd motor, samverkar med redan befintligt ventilationssystem. • Non Stop: Inbyggd motor, fungerar som spisfläkt men har också ett konstant lågt flöde som sköter grundventilationen. • Spiskåpor: Ingen motor, kräver någon form av centralfläkt, luftflödet ökas eller minskas genom att spjället i kåpan öppnas eller stängs. • Kolfilterfläkt: Inbyggd motor, luften renas från fett och lukt när den passerar ett kolfilter och kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som redovisas i katalogen kan de flesta designkuporna utrustas med kolfilter.

Guiden kan därför ses som ett koncentrat av de kunskaper vi på Franke Futurum fått genom åren som Nordens största fläkttillverkare och marknadsledande leverantör till svenska byggbranschen. Vi hoppas att guiden blir ett bra hjälpmedel i dialogen mellan experter och noviser och stimulerar fler att lära sig mer om ventilation. Något som faktiskt är både intressantare och viktigare än många tror. OBS! Denna guide ska ses som ett hjälpmedel att lotsa dig fram i ”djungeln” av olika ventilationssystem. Skisserna visar de vanligaste grundprinciperna. De är förenklade och utgör inga exakta ritningar. Varianterna i verkligheten är närmast oändliga. Skillnader i t.ex. kanaldragning, dimensioner och luftflöden gör också att system som liknar varann kan uppföra sig olika. Därför är det viktigt att i varje enskilt fall göra en ordentlig utredning för att kunna välja rätt lösning (särskilt viktigt när det gäller Allianceinstallationer). Givetvis finns vi på Franke Futurum tillgängliga för rådgivning. Vid minsta osäkerhet om vilken produkt som kan sättas in ska fastighetsägaren kontaktas.

85

Ventilationsguide

Inom detta område har vi på Franke Futurum i över 50 år utvecklat hundratals olika modeller av köksfläktar och spiskåpor. Samtidigt har vi aldrig kompromissat med de tre viktigaste egenskaperna: Maximal effektivitet, låg ljudnivå och hög rengörbarhet.


Enfamiljshus självdrag Ventilationssystem Ventilation sker på naturlig väg utan mekaniska fläktar. Luft kommer in utifrån via otätheter i fönster och dörrar, vädringsfönster eller ventiler. Den använda, varma luften stiger och lämnar huset genom kanaler exempelvis i kök och badrum. Notera att självdragsventilation utnyttjar det faktum att varm luft stiger. Detta ­innebär att skillnaden mellan temperaturen utomhus och inomhus avgör hur effektiv ventilationen blir. Kallt väder ger bra ventilation, varmt väder ger sämre.

Rekommenderade produkter Spisfläktar. Kolfilterfläktar.

Enfamiljshus F-System Ventilationssystem Mekanisk frånluftsventilation (F). Centralfläkt monterad 1) i fläktöverskåp 2) på vinden eller 3) på taket. Centralfläkten suger ut luft från kök, bad- och våtutrymmen. Luft utifrån kommer in via ventiler.

Rekommenderade produkter Alliance villa. Spiskåpa trafo.

86


Enfamiljshus FTX-System Ventilationssystem Mekanisk från- och tilluftsventilation med energiåtervinning (FTX). Värmeväxlaraggregat monterat 1) i fläktöverskåp eller 2) på vinden (andra varianter förekommer också t ex i tvättstuga). Värmeväxlaren värmer med använd luft upp den inkommande luften utifrån, vilket sparar energi.

Rekommenderade produkter Alliance villa. Spiskåpa trafo.

Flerfamiljshus självdrag separat kanal Ventilationssystem Självdrag med separata kanaler. Ventilation sker på naturlig väg utan mekaniska fläktar. Luft kommer in utifrån via otätheter i fönster och dörrar, vädringsfönster eller ventiler. Den använda, varma luften stiger och lämnar fastigheten genom separata kanaler från varje lägenhets kök och badrum.

Rekommenderade produkter Spisfläktar. Kolfilterfläkt.

87

Ventilationsguide

Kontrollera alltid med fastighetsägaren vad som är tillåtet!


Flerfamiljshus självdrag gemensam kanal Ventilationssystem Självdrag med gemensam kanal. Ventilation sker på naturlig väg utan mekaniska fläktar. Luft kommer in utifrån via otätheter i fönster och dörrar, vädringsfönster eller ventiler. Den använda, varma luften stiger och lämnar varje lägenhet via en gemensam kanal.

Rekommenderade produkter Kolfilterfläkt

Kontrollera alltid med fastighetsägaren vad som är tillåtet!

Flerfamiljshus F-System Ventilationssystem Mekaniskt frånluftssystem. Centralfläkten suger ut luft från kök, bad- och våtutrymmen. Luft utifrån kommer in via tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum.

Rekommenderade produkter Alliance lägenhet. Spiskåpa timer. Kontrollera alltid med fastighetsägaren vad som är tillåtet!

88


Flerfamiljshus F-System individuell reglering Ventilationssystem Mekaniskt frånluftssystem med individuell reglering (egenstyrd ventilation). Fläkt i varje lägenhet suger ut luft från kök, bad- och våtutrymmen. Luft utifrån kommer in via tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum.

Rekommenderade produkter Spiskåpa med trafo. Alliance villa fungerar i vissa fall, beroende på var ventilationsaggregatet är placerat. Kontrollera alltid med fastighetsägaren vad som är tillåtet!

Flerfamiljshus FTX-System Ventilationssystem Mekaniskt från- och tillluft med energiåtervinning (FTX). Centralfläkten suger ut luft från kök, badrum, toalett och tvättstuga. Fläkten blåser in ersättningsluft via ventiler i sovrum och vardagsrum.

Rekommenderade produkter Alliance lägenhet. Spiskåpa timer.

89

Ventilationsguide

Kontrollera alltid med fastighetsägaren vad som är tillåtet!


Mythos


Din kรถksfackman och partner

125 520/2012-2013/40 000 ex.

Franke Futurum AB Box 9 930 47 Byske Tel 0912/405 00 Fax 0912/405 99 www.franke.se

Franke Flakkatalog  

franke.sw catalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you