Page 1

Franka Kelava Andrea Mazalović

TipForBusinessTrip SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Doc.dr.sc. Božidar Jaković

Zagreb, travanj 2018.


SADRŽAJ 1.UVOD.....................................................................................................................................1 1.1. Predmet i cilj rada...........................................................................................................1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.............................................................................1 1.3. Sadržaj i struktura rada....................................................................................................1 1.4. Kratki opis poslovnog modela........................................................................................2 2. OPIS PROJEKTA..................................................................................................................3 2.1. Detaljan opis projekta.....................................................................................................3 2.2. Organizacija projekta......................................................................................................5 2.3. Strateška osnova projekta................................................................................................6 2.3.1. Misija........................................................................................................................7 2.3.2. Vizija........................................................................................................................7 2.3.3. Ciljevi projekta.........................................................................................................7 2.4. Inovacije..........................................................................................................................8 2.4.1. Popis inovacija projekta...........................................................................................8 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži............................................................................8 2.4.2.1. Inovacija 1: Stvaranje aplikacijske platforme TipForBusinessTrip..................8 2.4.2.2. Inovacija 2: Uspostavljanje interakcije između ponude i potražnje na drugačiji način...............................................................................................................................9 2.4.2.3. Inovacija 3: Kombinacija ostvarenja dodatne zarade i zadovoljstva online putem..............................................................................................................................9 2.4.2.4. Inovacija 4: Mogućnost natjecanja između više ponuđača usluge....................9 2.4.2.5. Inovacija 5. Pohrana traženih/nuđenih usluga unutar aplikacije.....................10 2.5. Konkurencija.................................................................................................................10 2.5.1. Popis glavnih konkurenata.....................................................................................10 2.5.2. Opis glavnih konkurenata......................................................................................10 2.5.2.1. Konkurent 1 Elite travel d.o.o.........................................................................11 2.5.2.2. Konkurent 2 Bizz travel d.o.o.........................................................................11 2.5.2.3. Konkurent 3 Away d.o.o..................................................................................12 2.5.2.4. Konkurent 4 STA putovanja d.o.o...................................................................13 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu.......................................13 2.5.4. Konkurentska prednost projekta............................................................................13 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL......................................................................................14 3.1. Najvažniji poslovni partneri..........................................................................................14 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera.....................................................................14 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera.......................................................................15


3.1.2.1. Poslovni partner 1 Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d............15 3.1.2.2. Poslovni partner 2 Hilton Worldwide..............................................................15 3.1.2.3. Poslovni partner 3 Lufthansa..........................................................................16 3.1.2.4. Poslovni partner 4 InterContinental hotels group...........................................16 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela.......................................................................17 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti...............................................................17 3.4. Ključni resursi...............................................................................................................17 3.5. Kategorije klijenata.......................................................................................................18 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata..........................................................................18 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata...............................................................................18 3.5.2.1. Klijent 1 Organizatori putovanja.....................................................................18 3.5.2.2. Klijent 2 Korisnici...........................................................................................19 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica....................................................................................19 3.5.4. Registracija klijenata..............................................................................................19 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente.........................................................................20 3.6. Struktura troškova.........................................................................................................20 3.7. Modeli stvaranja prihoda...............................................................................................21 3.7.1. Popis modela stvaranja prihoda.............................................................................21 3.7.2. Opis svakog pojedinog modela..............................................................................21 3.7.2.1. Model stvaranja prihoda 1 Provizija po jednoj transakciji koju odradi organizator....................................................................................................................21 3.7.2.2. Model stvaranja prihoda 2 Provizija od partnerstva s hotelima i restoranima 21 3.7.2.3. Model stvaranja prihoda 3 Krediti..................................................................22 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE.............................................................................................23 4.1. Mobilne tehnologije......................................................................................................23 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta..............................................23 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone.........................................................23 4.2. Društvene mreže............................................................................................................24 4.2.1. Facebook profil projekta........................................................................................24 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta..............................................................................25 4.2.3. Twitter profil projekta............................................................................................25 4.2.4. Instagram profil projekta........................................................................................26 4.3. Računarstvo u oblaku....................................................................................................26 4.4. Veliki podaci (Big data).................................................................................................27 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT)........................................................................................28 4.6. 3D printeri.....................................................................................................................28 4.7. Robotika........................................................................................................................28


4.8. Dronovi.........................................................................................................................29 4.9. Virtualna i proširena stvarnost.......................................................................................29 4.10. Umjetna inteligencija..................................................................................................30 5. DIGITALNI MARKETING.................................................................................................31 5.1. Marketinški plan projekta.............................................................................................31 5.2. Ključne riječi projekta...................................................................................................33 5.3. Google AdWords oglas..................................................................................................33 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama............................................................................34 5.5. Tablica marketinškog plana...........................................................................................35 6. DIGITALNO PLAĆANJE...................................................................................................36 6.1. Opis oblika digitalnog plaćanja.....................................................................................36 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA............................................................................................37 8. WEB MJESTO PROJEKTA................................................................................................38 8.1. Web poslužitelji i domene.............................................................................................38 8.1.1. Web poslužitelj projekta.........................................................................................38 8.1.2. Web domene projekta.............................................................................................39 8.1.2.1. .hr domena.......................................................................................................39 8.1.2.2. Komercijalne domene.....................................................................................40 8.2. CMS sustav...................................................................................................................40 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt.................................................................40 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg).................................................................40 8.3. Web stranice projekta....................................................................................................41 8.3.1. Struktura Web stranica projekta.............................................................................41 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)..................................................................42 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta.....................................................................43 9. ZAKLJUČAK......................................................................................................................44 10. POPIS LITERATURE........................................................................................................45 11. POPIS WEB LINKOVA.....................................................................................................46 12. POPIS SLIKA....................................................................................................................48 13. POPIS TABLICA...............................................................................................................49 14. ŽIVOTOPIS.......................................................................................................................50 15. SAŽETAK..........................................................................................................................56 PRILOZI..................................................................................................................................57


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je prikaz inovativnog modela elektroničkog poslovanja. U tu svrhu osmišljeno je stvaranje aplikacijske platforme TipForBusinessTrip. Cilj rada prikazati je detaljan opis izrade i funkcioniranje navedene platforme, kao i izrada analize okruženja u kojemu se implementira ista.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja U svrhu izrade ovog projekta, kao sekundarni izvori podataka, koristit će se podaci dostupni na internetskim stranicama koji su vezani za postojeće platforme koje funkcioniraju na sličan način, kao što su, na primjer Uber, TripAdvisor i slično. Također, upotrijebit će se informacije o postojećim potrebama potencijalnih korisnika. Do informacija o potrebama korisnika doći ćemo istraživanjem stranica povezanih s poslovnim putovanjima.

1.3. Sadržaj i struktura rada Rad je podijeljen u 14 poglavlja. Na samom početku predstavljena je aplikacijska platforma TipForBusinessTrip, te osnovne postavke izrađenog modela, kao što su misija vizija i ciljevi. Nadalje, prikazana je problematika dosadašnjeg načina funkcioniranja organizacije poslovnih putovanja te ponuđeno rješenje. Kao rješenje predložena je izrada inovativnog elektroničkog oblika poslovanja. Novi poslovni model obrađen je kroz aplikacijsku platformu. TipForBusinessTrip funkcionira na sličan način kao aplikacija Uber, s jedne strane postoji osoba koja nudi uslugu, a s druge strane osoba koja traži izvršenje usluge. Znači, aplikacija funkcionira tako da poslovna osoba kojoj je potrebna organizacija poslovnog putovanja iznosi svoje zahtjeve, a na “oglas” se javljaju ponuditelji. Tu su i neke prednosti kao što su ušteda vremena, organizacija na jednom mjestu, niži troškovi, itd. 1


Nadalje, u modelu je objašnjeno detaljno funkcioniranje aplikacije, mogućnosti, registracija korisnika, te ostale postavke koje korisnici trebaju poznavati. Predstavljeni su i najvažniji konkurenti i partneri, te ukratko predstavljeno njihovo poslovanje i razlog zašto se nalaze na našoj listi. Istraživanjem je pronađen i najbolji CMS sustav za izradu web stranice projekta. Radi se o najpopularnijem softveru za izradu web stranica, WordPress-u. Ovdje su prikazane sve potrebne informacije na kojima se temelji poslovni model, kao i kontakti za dobivanje dodatnih informacija. Važno je spomenuti da su izrađeni i Facebook, Twitter, LinkedIn te Instagram profili modela. Ovdje, kao i na web stranici, također je moguće dobiti sve potrebne informacije, te pratiti sve inovacije vezane uz projekt. Isto tako, za oglašavanje su upotrebljeni i Google-ovi AdWords oglasi, kako bi se još više podignula svijest o postojanju aplikacije. Izrađen je i marketinški plan u kojemu je analizirana trenutna situacija, predstavljena ciljna skupina i usluga, odabrani distribucijski kanali, objašnjena upotreba ljudskih potencijala, te prikazana strategija i taktika marketinga. Predstavljena je i struktura prihoda i rashoda, odnosno koliko ćemo izdvajati za funkcioniranje i oglašavanje aplikacije, te na koji način ćemo ostvarivati prihode. Dani su i prikazi izgleda izrađene mobilne aplikacije, te objašnjen njezin način rada.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Osmišljeni poslovni model odvijat će na sličan princip funkcioniranja platforme Uber. Model predstavlja vezu između pojedinaca koji imaju viška slobodnog vremena, te ujedno i uživaju u planiranju putovanja, te ljudi čiji opterećeni poslovni raspored to otežava. Naime, praćenjem prisutnog trenda globalizacije, u poslovanju poduzeća javlja se sve veća potreba za sklapanjem partnerstva unutar, ali i izvan okruženja poslovanja. Posljedica tome je potreba za sve više poslovnih putovanja kako bi se moguća partnerstva sklopila, ali i održala. Dakle, opisanim projektom želi se ostvariti veza ponuda-potražnja. Ona će se odvijati tako da osoba koja traži organizaciju poslovnog putovanja, prijavom u aplikaciju, unosi dopušteni budžet i sve ostale podatke koje smatra potrebnima za uspješno planiranje. S druge strana osoba koja nudi svoje usluge organiziranja, koja se također prijavljuje u aplikaciju s podacima, temeljem iznesenih zahtjeva u zadanom vremenskom periodu, predstavlja prijedlog.

2


2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta Poslovni čovjek vrlo rijetko ima vremena baviti se detaljnim planiranjem poslovnih putovanja te poslovnih događanja, zato mu je potrebno da to obavi u što kraćem vremenu. Stoga, vjerujemo da je platforma, specijalizirana za ovaj oblik organizacije, planiranja i svega što obuhvaća jedno poslovno putovanje, svakako potrebna i dobrodošla. Dakle, želimo poslovnim subjektima, te fizičkim osobama čiji su principali kako domaće tako i inozemne pravne osobe, ponuditi sveobuhvatnu uslugu organizacije svega navedenog, te na taj način osloboditi njihovo vrijeme, poštujući pritom sve njihove želje i potrebe. S obzirom na gore navedeno, nudimo rješenje TipForBusinessTrip kao tehnološku platformu koja putem mobilne aplikacije spaja organizatore putovanja s korisnicima. Organizatori putovanja preuzimaju korisnike i slažu detaljan plan i program za korisnike. Tako korisnik izbjegava brinuti o zrakoplovnim kartama i transferima, smještajima u hotelu i njegovim rezervacijama, te ostalim detaljima koji su važni za odvijanje poslovnih sastanaka. Zarada od organizacije isplaćuje se svaki tjedan, te ona varira od broja postignutih dogovora te specifikacija koje su se morale zadovoljiti, danih od strane potražnje. Mobilna aplikacija bit će izrađena za Android i iOS verziju. Ova aplikacija namijenjena je onima koji često putuju, u poslovne svrhe, te im je potrebna brza usluga. Naknada, za obavljenu uslugu, plaćala bi se unutar same aplikacije koja je povezana s kreditnom karticom. Korisnici usluga organiziranih putovanja Korisnici usluga organiziranih putovanja pristaju platiti najbolje ponuđenu organizaciju prema postavljenim preferencijama. Odabir najbolje ponude temeljit će se na danim ponudama najviše dva organizatora, odnosno za jednog tražitelja usluge natjecat će se moći najviše dva ponuditelja iste. 3


Specifikacije ponude, to jest u prvom redu ponuđene cijene će varirati s obzirom na više varijabli, kao što su: trajanje putovanja, preostalo vrijeme do putovanja, broj osoba koje putuju, preferencije vezane uz smještaj, organizacija poslovnih ručkova, privatne želje, odnosno cijena ovisi o svim postavljenim kriterijima tražitelja usluge organiziranja. Organizatori putovanja Osobe koje se registriraju za pružanje usluga organiziranja poslovnih putovanja morati će ispuniti određenu anketu kako bi se provjerila njihova pozadina. Također, organizatori moraju imati laptop, računalo ili pametni telefon uz pomoć kojeg će pružati usluge. Oni neće biti registrirani kao zaposlenici nego samostalni poduzetnici. Razmjena iskustava organizatora i korisnika usluge Nakon svakog putovanja korisnici usluga i organizatori imaju mogućnost međusobnog dodjeljivanja ocjena na skali od 1 do 5. Ako se pojave organizatori s veoma lošim ocjenama moguće je njihovo isključivanje ili njihovo kažnjavanje. S druge strane, korisnicima koji će imati loše ocjene, naravno, bit će otežano pronaći organizatore. Također, ako se pokaže da korisnici “iznevjere” pruženu uslugu bit će isključeni, na određeno vrijeme, zatražiti uslugu. Kako bi organizatori dobili što bolji uvid u korisnika, dati će se mogućnost pružateljima smještaja, prijevoza i svih ostalih usluga na ostavljanje povratnih informacija o ponašanju subjekata. Korisnici mogu vidjeti svoje ocjene, dane od organizatora, na svojim profilima. Organizatori putovanja mogu vidjeti ocjenu, danu od strane korisnika njihove usluge, na svojemu profilu.

4


2.2. Organizacija projekta Korisnici usluga organiziranih putovanja

Slika 1. Proces korisnika usluge organiziranja Nakon preuzimanja aplikacije, te registriranja i davanja detalja u svoj profil, korisnik će moći zatražiti organizaciju svog željenog poslovno putovanja, davanjem podataka o svojoj destinaciji. Naravno, korisnik će se moći registrirati tek nakon što dobije potvrdu na mail o ispravnosti podataka, te svoje korisničko ime i lozinku za pristup aplikaciji. Dalje, korisnik će izabrati najbolju ponudu ovisno o ispunjenju postavljenih kriterija te ocjeni organizatora koja će poslužiti kao pokazatelj njihove ozbiljnosti pristupu samoj organizaciji. Treba napomenuti kako će korisnik, nakon primljene ponude, na nju morati odgovoriti u zadanom vremenskom ograničenju. Vremensko ograničenje će varirati ovisno o procjeni organizatora, odnosno ako on posjeduje informaciju da je npr. ostao mali broj slobodnih mjesta u određenom hotelu, koji bi zadovoljili postavljene kriterije, naravno da će rok za prihvaćanje ponude biti kraći. Organizatori putovanja

Slika 2. Proces pružatelja usluge organiziranja U slučaju pristupa aplikaciji kao pružatelj usluge organiziranja, korisnik će, također, morati obaviti propisane predradnje. Prvi korak je skidanje aplikacijske platforme. Nakon toga slijedi unos osobnih podatak, prilaganje odgovarajućih dokumenata, te njihova provjera od naše strane. 5


Nakon toga, korisnik dobiva svoje korisničko ime i lozinku s kojima pristupa aplikaciji. Pružatelj zatim uređuje svoj profil, te čeka prve potražnje organiziranja.

2.3. Strateška osnova projekta Kako je već navedeno, prisutni trend globalizacije nameće tvrtkama nužnost međunarodnog poslovanja i stvaranja partnerstva. Stoga, tvrtke od svojih zaposlenika očekuju spremnost na zahtjevne poduhvate, te angažiranost prilikom organizacije poslovanja. Prilikom organiziranja poslovnog putovanja neizbježan je posjet web stranicama, koje se većinom odnosne na pružanje usluga smještaja i načina putovanja. Tako je, u većini slučajeva to zadatak zaposlenika. On je dužan u ograničenom budžetu isplanirati, odnosno organizirati putovanje kako bi se poslovanje obavljalo bez zastoja. Znači da, pojedinac, svaki puta kada posjećuje potencijalnog/ostvarenog partnera mora iznova, prvobitno, kontaktirati određenog prijevoznika radi provjere cijene i dostupnih mjesta u određenom terminu, te pronaći i rezervirati smještaj. Također, ako se osvrnemo na sami boravak na lokaciji poslovanja, zaposlenik bi u pripremi trebao imati moguće lokacije za na primjer, poslovni ručak. Naravno, tu je slobodno vrijeme, u kojemu osoba sebi želi pružiti “oduška”. Kako bi se njegovo putovanje uspješno provelo potrebno je uložiti dosta vremena, kojega poslovnim ljudima, u većini slučajeva, manjka. Tu je i skupina zaposlenika kojima ovaj oblik organiziranja predstavlja teret. Cilj ovo projekta izraditi je aplikaciju koja će omogućiti spajanje osoba koje traže/nude usluge organiziranja poslovnih putovanja. Osobi koja nudi uslugu pruža se mogućnost dodatne zarade, a osobi koja traži uslugu pruža se mogućnost iznošenja željenih kriterija te dobivanje istih sa nižim troškovima nego agencijsko ili samostalno organiziranje.

6


2.3.1. Misija U današnje vrijeme, sve je prisutnija potreba pojedinaca za osjećajem sigurnosti i rasterećenjem dnevnog rasporeda. Misija osmišljenog projekta prvenstveno je stvoriti aplikacijsku platformu koja će pružiti obostrano zadovoljstvo, potencijalnih korisnika i nas kao pokretača. Također, želimo i svojim klijentima pružiti sigurnost tijekom korištenja naše usluge. Naše zadovoljstvo očitovat će se kroz pozitivan odaziv klijenata sa strane ponuđača organiziranja i kupaca traženih usluga organiziranja poslovnih putovanja.

2.3.2. Vizija Naša vizija je osigurati interaktivnu i zabavnu platformu koja će u isto vrijeme, pružiti rasterećenje dnevnog rasporeda poslovnih ljudi, te podariti zadovoljstvo pojedincima koje organiziranje putovanja ispunjava.

2.3.3. Ciljevi projekta Ciljevi projekta jesu: 1. izrada aplikacijske platforme unutar 6 mjeseci za Android i iOS mobilne uređaje, te za računalni prikaz, 2. izrada web stranice unutar 6 mjeseci, neposredno iza plasiranja aplikacije, 3. izrada marketinške kampanje unutar 6 mjeseci za najpopularnije društvene mreže na kojemu se nalaze naši ciljni korisnici (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter), 4. 50 000 pokretanja aplikacije u prvih mjesec dana, 5. jednak broj korisnika aplikacije koji će se registrirati na strani ponude i potražnje, a njihov ukupni broj u prvih mjesec dana bi bio 10 000.

2.4. Inovacije Promjene koje se događaju u tehnološkom svijetu svakodnevno brišu granicu “nemogućeg”. Gotovo da ne postoji pitanje čiji odgovor ne leži u nekoj tehnologiji. U skladu s time sve je 7


češća pojava platformi koje podupiru C2C poslovanje, odnosno onih koje traže više interakcije između strana ponude i potražnje.

2.4.1. Popis inovacija projekta Osmišljeni projekt sadrži sljedeće inovacije: ● prva aplikacijska platforma ovakvog tipa, ● uspostavljanje interakcije između ponude i potražnje na ovoj vrsti tržišta na drugačiji način, ● kombinacija ostvarivanja dodatne zarade i zadovoljstva online putem, ● mogućnost natjecanja između više ponuđača usluge, ● pohrana traženih/nuđenih usluga unutar aplikacije.

2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži U nastavku su dana pojašnjenja gore navedenih inovacija koje će projekt podupirati.

2.4.2.1. Inovacija 1: Stvaranje aplikacijske platforme TipForBusinessTrip Na tržištu postoje brojne agencije koje nude usluge planiranja putovanja, kao i aplikacije putem kojih su dostupne informacije i recenzije dane od strane korisnika, o doživljaju posjećene lokacije. Međutim, mali je broj platformi koje su okrenute segmentu poslovnih putovanja

i

zadovoljavanju

potreba

potražnje

tih

korisnika.

Ova

aplikacija,

TipForBusinessTrip, će se pojaviti na tržištu kao nešto novo i drugačije. Unijeti će mnogobrojne mogućnosti čiji zadatak će biti udovoljiti korisnicima aplikacije, nama kao tvorcima, te poslovnim partnerima.

2.4.2.2. Inovacija 2: Uspostavljanje interakcije između ponude i potražnje na drugačiji način Kao što je već rečeno, postoji nekoliko načini za organizaciju poslovnih putovanja. Korisnik se može odlučiti za agenciju ili samostalno organiziranje, a neka poduzeća sama organiziraju 8


raspored putovanja. Na što god da se odluče nailaze na problem velikog utroška vremena, odabira prave agencije, pretraživanja pružatelja potrebnih usluga i mnoge druge. TipForBusinessTrip na sasvim drugačiji način funkcionira. Uz pomoć potpore mobilne i računalne tehnologije spaja ponudu i potražnju. Također, tu je i bolje poznavanje konačne cijena organizacije poslovnog putovanja. Iako korisnik daje okvirni budžet, on će dobiti i obavijest ako je velika potražnja za nekom destinacijom ili općenito organizacijom, te ako je u pitanju mani rok za organizaciju putovanja, da je tarifa povećana.

2.4.2.3. Inovacija 3: Kombinacija ostvarenja dodatne zarade i zadovoljstva online putem Poznate su prednosti online načina zarađivanja, 24/7 dostupnost te fleksibilnost rada. U ovom području to predstavlja inovaciju iz razloga koji je već rečen, nepostojanje ovakve vrste usluge. Dakle, pojedinci koji se odluče organizirati putovanja imaju mogućnost fleksibilnog radnog vremena, te radeći nešto što ih veseli dobivaju tjednu naknadu za to, što povećava njihovo zadovoljstvo.

2.4.2.4. Inovacija 4: Mogućnost natjecanja između više ponuđača usluge Ovom vrstom tržišne utrke, za korisnicima, povećat će učinkovitost organizacije. Zbog velike konkurencije morat će ponuditi kvalitetniju uslugu, koja će rezultirati visokim ocjenama, čime će se ujedno i povećati sigurnost i kvaliteta same aplikacije. Tako će se stjecati određen ugled na ovoj platformi koji će donositi povećanje opsega posla. Takvim načinom rada i funkcioniranja doći će do suzbijanja onih koji nisu ozbiljni u svom naumu organiziranja poslovnog putovanja. Korisnik će temeljem dobivenih ponuda na svoj korisnički račun odabrati onu koja mu pruža najveće zadovoljstvo s obzirom na postavljene kriterije.

2.4.2.5. Inovacija 5. Pohrana traženih/nuđenih usluga unutar aplikacije Upotrebom cloud tehnologije, svi korisnici aplikacije imat će mogućnost vidjeti povijest svojih usluga. Tako će moći analizirati svoje troškove, tražiti ponavljanje iste, ili ako nije dostupna, slične ponude ili možda prepoznati greške koje je radio prilikom definiranja odrađenih putovanja. 9


2.5. Konkurencija U današnjem svijetu ne postoji poduzeće koje posluje bez konkurencije. Konkurencija u poslu je normalna i potrebno ju je pratiti i analizirati njezino ponašanje na tržištu. Podaci dobiveni praćenjem pomažu da se bolje odredi marketinška strategija i pozicioniranje na tržište. Sama analiza konkurencije važan je dio poslovnog plana.

2.5.1. Popis glavnih konkurenata Kao glavne konkurente našoj platformi izdvojili bismo: ● ● ● ●

Elite travel d.o.o., Bizz travel d.o.o., Away d.o.o., STA putovanja d.o.o.

2.5.2. Opis glavnih konkurenata Glavni konkurenti su turističke agencije koje u svojem poslovanju bilježe uspješne rezultate te stvaraju svoje vjerne kupce koji im se zbog kvalitete pružene usluge odlučuju vratiti. Oni nude cjelokupnu ponudu organiziranja poslovnih putovanja. U ponudu uključuju od brzog odgovora na upite, rezervacije avionskih karata, smještaja do organizacije poslovnih evenata. Na tržištu su stekli partnere, te posjeduju kvalitetnu ponudu što podiže razinu konkurencije njihovog proizvoda. Konkurencija ima težak zadatak ispred sebe, da dokaže kvalitetnu uslugu, pritom naplaćujući konkurentnu cijenu za nju. 2.5.2.1. Konkurent 1 Elite travel d.o.o. Elite travel d.o.o. je turistička agencija sa sjedištem u Dubrovniku, te imaju poslovnicu u Zagrebu. Bave se organizacijom individualnih i grupnih putovanja. Također, prepoznali su potrebu koja se javlja u današnjem svijetu. Okrenuli su se brzini i jednostavnosti odrađivanja posla uz postavljene parametre, te nude: organizaciju individualnih i grupnih poslovnih 10


putovanja u zemlji i inozemstvu, rezervaciju hotelskih i drugih smještajnih kapaciteta preko nekoliko vodećih profesionalnih GDS dobavljača, uslugu registracije i prijava na kongresima diljem svijeta, uslugu pribavljanja ulaznica za stručne sajmove i izložbe, rezervaciju zrakoplovnih karata, rezervaciju transfera, rezervaciju restorana, organizaciju poslovnih večera, rezervaciju i kupnju ulaznica za kazališta, zabavne parkove i druge evente, pratnju na putovanjima, prodaju različitih paketa putnog osiguranja, asistenciju u pribavljanju dokumentacije i ishođenju viza. Također, uz dugu tradiciju organizacije svih vrsta individualnih i grupnih programa u Hrvatskoj i inozemstvu, nude i organizaciju programa kao što je organizacija korporativnih događaja, poput: lansiranje proizvoda/usluga, prijemi, otvorenja, prezentacije, gala večere i kokteli, godišnjice – obljetnice tvrtke, zabave za klijente/zaposlenike, te organizacija posebnih događaja kao što su: božićne/novogodišnje zabave, modne revije, sportski događaji (golf, teniski turniri i sl.).1

2.5.2.2. Konkurent 2 Bizz travel d.o.o. Bizz travel ističe kako radi putovanja po mjeri putnika. Objašnjavaju kako su gradili iskustvo kroz dugogodišnji rad na organizaciji poslovnih putovanja, kongresa, simpozija, incentive putovanja, te u hotelskom businessu i avio prometu. Za sebe tvrde da su mala, stručna i predana agencija koja razumije svog klijenta i njegove potrebe.

Pogodnosti koje oni nude su: odgovor na upit u roku od 24h i ponuda po principu “usluga po usluga”, incentive putovanja, putovanja na kongrese i sajmove, ugovaranje korporativnih cijena, trenutno najpovoljnije cijene i uvjete za bilo koji itinerer što uključuje i posebno ispregovarane tarife, vođenje profila putnika, najam charter zrakoplova i helikoptera, široki spektar naprednih sustava za rezervaciju hotelskog smještaja, posredovanje u pregovaranju korporativnih cijena kod hotela i hotelskih lanaca, rezervacija rent-a-car vozila, organizacija transfera, putno zdravstveno osiguranje u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje od otkaza putovanja, pomoć u ishodovanju ulaznih viza, 1 Elite travel [online]. Dostupno na: http://www.elitetravel.hr/ [09. travnja 2018.] 11


organizacija teambuilding aktivnosti, profesionalna tehnička podrška, kordinacija hotelskog smještaja i aktivnosti unutar hotela, voditelj projekta je s Vama od početka do same realizacije projekta, na licu mjesta, posjet destinaciji s Vašim predstavnikom – on site inspection.2

2.5.2.3. Konkurent 3 Away d.o.o. Usluge koje nudi Away agencija jesu poslovna putovanja i organizacija evenata. Oni nude cjelovitu organizaciju poslovnih putovanja za pravne osobe i njihove zaposlenike te fizičke osobe kod kojih postoji interes i potreba za organizacijom poslovnih putovanja. Organizacija obuhvaća u potpunosti želje i potrebe klijenata. Osim organizacije poslovnih putovanja, Away nudi i organizaciju te cjelokupni menadžment različitih korporativnih evenata, kao što su kongresi, seminari, razne edukacije, promocije, poslovna druženja, sajmovi te sportske manifestacije. Počevši od zrakoplovnih karata i transfera, vrlo često frustrirajućih snalaženja u nepoznatim područjima, smještaja u hotelima, rezervacija i korištenje kapaciteta za sastanke ili seminare pa do neformalnih druženja i zajedničkih obroka sve redom zahtjeva određenu razinu organizacije i određeno vrijeme potrebno da se sve gore navedene stavke smisleno poslože. Uz sve nabrojano, vrše i usluge organizacije putovanja u sklopu posla u situacijama kada djelatnici tvrtke moraju ići na razne edukacije, kongrese, seminare i sl. 3

2.5.2.4. Konkurent 4 STA putovanja d.o.o STA putovanja, putnička je agencija koja može pomoći bilo kome u ostvarivanju planova putovanja. Vrlo su dobro upoznati s organizacijom individualnih putovanja i brinu za sve vidike

putovanja. Njihove usluge obuhvaćaju od prijevoza do zračne luke, povoljnih

zrakoplovnih karata, lokalnih tura i razgledavanja do iznajmljivanja vozila, putničkog osiguranja i putničkih vodiča. Ističu da za sve one koji žele doživjeti malo drugačija iskustva, nude programe rada, jezične tečajeve, prakse i studij u inozemstvu, kako u Europi tako i drugdje po svijetu. Također, na svojoj web stranici spominju da brinu za poslovna putovanja iznoseći da im je povjerenje iskazalo više od 50 većih poduzeća, udruga i ustanova javne 2 Bizz travel d.o.o. [online]. Dostupno na: http://www.bizztravel.biz/ [07. travnja 2018.] 3 Away [online]. Dostupno na: https://www.away.hr/ [09. travnja 2018.] 12


uprave. Svi njihovi poslovni klijenti dobivaju svoga osobnog agenta koji brine za sve vidike putovanja, osim toga nude i podršku 24 sata dnevno, sve dane u tjednu. 4

2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Analizom tržišta došle smo do zaključka da postoji velika konkurencija na tržištu. Međutim, već viđenu uslugu organizacije poslovnih putovanja nitko ne nudi na ovakav način, putem aplikacije. Evidentno je da je na tržištu prisutan veliki broj turističkih agencija, agencije koje nude jeftine avionske karte itd. Ono što nas stavlja ispred konkurencije je inovativni način nuđenja usluge organizacije putovanja te razlika u cijeni.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta Glavna konkurentska prednost projekta je nepostojanost pružanja ove usluge, kroz aplikacijsku platformu. Također, tu je i pružanje mogućnosti zarade pojedincima koji djeluju samostalno, bez ovisnosti o djelovanju u agenciji s ovog područja. Naravno tu su i niži troškovi za same tražitelje ovih usluga, ostvareni kroz niže cijene traženih zahtjeva. Ovdje je važno napomenuti i smanjenje “mentalnog” napora za poslovne ljude, budući da će trošiti puno manje vremena za potrebne aktivnosti prilikom organiziranja, te dobivati objedinjenu ponudu sa zadanim kriterijima.

3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri Kada neki poslovni partner postane važan u poslovnom procesu, njegova stabilnost i pouzdanost postaje značajna za funkcioniranje poslovanja.

Nepouzdan poslovni partner,

osobito ako je ključan za poslovanje, može uzrokovati veliku štetu. Za ocjenu poslovanja 4 STA putovanja [online]. Dostupno na: https://www.staputovanja.com/ [07. travnja 2018.] 13


najvažnijih partnera koriste se različiti izvori: od javnih glasila i glasina, informacija od drugih (zajedničkih) poslovnih partnera i sl., do financijskih i iz njih izvedenih bonitetnih izvještaja. Informacije iz glasila i glasine često su nepouzdane i neprovjerljive kvalitete ili zakašnjele. A važno je poslovanje partnera ocijeniti dovoljno pouzdano i brzo. Stoga je uz sve dostupne izvore korisno pratiti njihove financijske izvještaje Također, mogu pomoći i bonitetni izvještaji koji sadrže obilje korisnih, možda i previše stručnih informacija i pokazatelja. Bonitetne izvještaje uz naplatu sastavlja Fina, ali i druge bonitetne tvrtke. Ovi izvještaji prikazuju financijsko poslovanje i stanje, i ne daju izravne odgovore na pitanja o npr. kvaliteti ili profesionalnosti nekog partnera. Ipak, uspješni poduzetnici obično nisu slučajno uspješni, pa financijski podaci neizravno govore i o njihovoj organiziranosti, kvaliteti, profesionalnosti i dr.

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera Za početak, kao najvažnije poslovne partnere izdvojili bismo: ● ● ● ●

Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d., Hilton Worldwide, Lufthansa, InterContinental hotels group.

Cilj nam je kroz daljnje poslovanje sklopiti partnerstva sa što većim brojem hotela, restorana te avio kompanija. Tako želimo povećati konkurentnost, stvoriti kvalitetniju ponudu naših usluga te ostvariti dodatne prihode.

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera Bez poslovnog odnosa s partnerima, agencija ne može obavljati svoju funkciju na tržištu, odnosno nema mogućnosti za plasiranje tuđih usluga. Turističke agencije izravno posluje sa svojom klijentelom kroz rad mreža poslovnica, te djelovanjem svoje informativne službe uspostavlja neposredni usmeni ili pismeni kontakt sa svojim stalnim i potencijalnim klijentom. U našem poslovnom modelu pružanje usluge vrši se isključio putem platforme, te se izbjegavaju poslovnice.

14


Najvažniji poslovni partneri pomno su birani. To su poduzeća s pozitivnim rezultatima poslovanja koja su poželjna na tržištu, te imaju dobru reputaciju. Svoje visoke rezultate postignuli su pravilnim postupanjem prema svojim zaposlenicima i klijentima. Smatramo da bi dovođenje u odnos s njima moglo rezultirati jedino pozitivnim komentarima i povećanjem potražnje našim uslugama.

3.1.2.1. Poslovni partner 1 Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. Jedan od glavnih poslovnih partnera je Croatia Airlines. Za takvu poslovnu odluku odlučile smo se jer je platforma nastala u Hrvatskoj, a Croatia Airlines je hrvatska nacionalna zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Zagrebu koja povezuje hrvatske gradove s najvećim europskim metropolama i preko njih, s cijelim svijetom. Bilježi pozitivne rezultate u poslovanju te konstantan rast neto dobiti. Također, zabilježen je rast prevezenih putnika i povećanje broja odredišta.5

3.1.2.2. Poslovni partner 2 Hilton Worldwide Američka međunarodna hotelska grupacija Hilton Worldwide jedna je od najvećih i najbrže rastućih hotelskih grupacija, pripada samom vrhu svjetske hotelske industrije te je lider na svjetskom hotelskom tržištu. Trenutno u svom portfelju sadržava više od 4115 hotela, 680 tisuća soba, te je rasprostranjena u 93 zemlje svijeta. U gotovo 100 godina svoga poslovanja, kompanija je u velikoj mjeri definirala ugostiteljsku djelatnost, te utemeljila portfelj od 12 brendova svjetske klase. Ima više od 300 tisuća zaposlenih i oko 40 milijuna članova u svom mnogostruko nagrađivanom programu, nagrađivanja vjernosti pod nazivom Hilton HHonours.6

3.1.2.3. Poslovni partner 3 Lufthansa Lufthansa je njemačka nacionalna zrakoplovna kompanija sa sjedištem u Kölnu. Najveći je europski putnički zračni prijevoznik. Po veličini putničkog zračnog prijevoza je četvrta kompanija u svijetu. Po broju zrakoplova u svojoj floti nalazi se na drugom mjestu u svijetu. 5 Croatia airlines [online]. Dostupno na: http://www.croatiaairlines.com/hr [06. travnja 2018.] 6 Hilton Worldwide [online]. Dostupno na: https://www.hilton.com/en/corporate/ [06. travnja 2018.] 15


Široka mreža destinacija preko čvorišta Lufthansa Grupe donosi putnicima letove u 308 odredišta u 103 zemlje diljem svijeta. Upravo te veze omogućuju putnicima da lako dođu do traženih destinacija, kao što su New York, Miami ili San Francisco.7

3.1.2.4. Poslovni partner 4 InterContinental hotels group InterContinental hotels group, bez sumnje spada u vrh liste najvećih svjetskih hotelskih lanaca. Trenutno obuhvaća 4697 hotela te ima kapacitet više od 685 000 soba, a nalaze se u 100 svjetskih zemalja. Danas u svom portfelju obuhvaća brendove kao što su: InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn express, Staybridge Suites i drugi. Od svog osnutka do danas ovaj hotelski lanac kontinuirano povećava svoj kapacitet, te broj hotela. Hotelska grupa ističe kako im je cilj poslovanja razviti vlastite brendove, koji će biti prvi izbor njihovim gostima, pružiti istu kvalitetu usluge u bilo kojem hotelu koji pripada lancu, te uspješno zadovoljiti turističku potražnju i razviti poslovni sustav fokusiran na najveća tržišta. Na ovaj način dolazi do razvoja povjerenja i vjernosti gostiju. Strateški prioriteti su prilagođavanje brendova potrebama potrošača te njihovo podizanje na najvišu razinu, upotreba znanja i iskustva te prisutnosti na globalnoj razini, kako bi se što više hotela priključilo ovom hotelskom lancu. Jačanje organizacije ostvaruje se putem ulaganja i educiranja zaposlenika, te razvijanja snažnih poslovnih partnerstva u svim zemljama u kojima je ova hotelska kompanija prisutna.8

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Ova platforma nudi korisnicima mogućnost organiziranja te korištenje organiziranih usluga poslovnih putovanja. Organizatori dobivaju naknadu za organiziranje putovanja koju im , temeljem obavljene usluge, isplaćujemo na njihov račun. Sama platforma bit će veoma jednostavna za rukovanje, a unutar nje nudit ćemo usluge: 

mogućnost registracije na aplikaciju kao organizator ili tražitelj usluge organiziranja,

ponuda organizacije poslovnih putovanja od strane organizatora, te

7 Lufthansa [online]. Dostupno na: https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/hr/homepage/ [06. travnja 2018.] 8 InterContinental hotels group [online]. Dostupno na: https://www.ihgplc.com/ [06. travnja 2018.] 16


kupovanje organiziranih poslovnih putovanja organizatora.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti uključuju ulaganja u pružanje kvalitetne platforme za posredovanje između organizatora i korisnika. Također, uz vođenje brige o kvalitetnoj funkcionalnosti platforme, naše aktivnosti su usmjerene i na osiguranje kvalitete pruženih usluga. Stoga će rad sudionika, u aplikaciji, biti ocijenjen te će se na temelju toga stvarati povjerenje u kvalitetno pružanu uslugu.

3.4. Ključni resursi Ključni resursi u našem poslovnom modelu su ljudi. O njima ovisi hoće li aplikacija biti prihvaćena na tržištu. Sve naše aktivnosti bit će usmjerene na zadobivanje povjerenja naših klijenata te stvaranja sigurnosti prilikom upotrebe usluga. Kako su nam ljudi glavni resurs, redovno ćemo propitivati njihovo zadovoljstvo, te nove potrebe vezane uz korištenje usluga.

3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Glavne kategorije klijenata, u našem poslovnom modelu su: ● organizatori putovanja, te ● korisnici.

17


3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata Platforma ovakvog tipa specifična je jer se glavni klijenti dijele na organizatore putovanja i na korisnike. Potrebne su obje strane kako bi projekt funkcionirao pravilno. TipForBusinessTrip prepoznaje glavne klijente kao „organizatore“ poslovnih putovanja, odnosno osobe koje se registriraju na aplikaciju, na strani organizatora te pružaju uslugu planiranja poslovnog putovanja, za koju primaju naknadu. Nadalje, s druge strane nalaze se „korisnici“ kojima je potrebna organizacija njihovog poslovnog putovanja u kratkom vremenskom periodu.

3.5.2.1. Klijent 1 Organizatori putovanja Organizatori putovanja su osobe koje žele svoj višak vremena utrošiti na organiziranje poslovnog putovanja, pod određenim uvjetom tražitelja usluge. Oni će za pružanu uslugu dobivati naknadu svaki tjedan. Radi se o osobama čija su interesna područja

putovanja, vlastita organizacija detalja

putovanja, te sposobnost kombiniranja i snalaženja u raznim situacijama koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne usluge.

3.5.2.2. Klijent 2 Korisnici Korisnici usluge su osobe koje su zaposlene na takvim pozicijama, gdje se od njih očekuje sudjelovanje na poslovnim putovanjima. Često se traži da sami organiziraju takvo putovanje kako bi se uštedio taj trošak. Nadalje, poslovni ljudi zbog opsega posla vrlo rijetko imaju vremena baviti se detaljnim planiranjem poslovnih putovanja, poslovnih događanja, a kako su ona u današnje vrijeme neizbježna, vjerujemo da je jedna platforma specijalizirana za takav oblik organizacije, planiranja i svega što obuhvaća jedno poslovno putovanje, svakako potrebna i dobrodošla. Ona će nuditi sveobuhvatnu uslugu organizacije poslovnog putovanja te tako osloboditi njihovo vrijeme, poštujući pritom sve njihove želje i potrebe.

18


3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Projekt će se predstaviti u Hrvatskoj, pri samom plasiranju, i očekuje se njegov vrlo brz izlazak kako na domaće, tako i na strano tržište. Zbog takvog predviđanja, šireg kruga tržišta, osim hrvatskog, aplikacija će biti dostupna i na engleskom, kao univerzalnom svjetskom jeziku. Također, daljnjim poslovanjem planira se razvijanje aplikacije i na drugim jezicima.

3.5.4. Registracija klijenata Kako bi korisnici mogli pristupiti aplikaciji potrebno je unijeti zahtijevane osobne informacije. Od potencijalnih pružatelja usluge organiziranja tražit će se sljedeći podaci: ime, prezime, oib, broj računa, preslika kartice računa, preslika osobne iskaznice, e-mail, te kontakt broj. Nakon unosa slijedi provjera podataka, te ako su podaci istiniti korisnik dobiva podatke za pristup aplikaciji, odnosno korisničko ime i lozinku. Od korisnika usluge organiziranja zahtijevat će se sljedeći podaci: ime, prezime, OIB, broj računa, preslika kartice računa, e-mail, kontakt broj, te ime poduzeća u kojemu posluje. Ovdje se također obavlja provjera podataka te nakon toga korisnik povratno dobiva podatke za pristup aplikaciji. Prije slanja podataka na provjeru, od obje strane će se tražiti prihvaćanje uvjeta poslovanja, čime se osigurava sigurnost i povjerljivost danih informacija.

3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente Pogodnosti za pružatelje usluga organiziranja bit će vidljive u novčanom obliku, odnosno kao zarada na njihovom računu. Što se tiče pogodnosti za korisnike usluge, njihove pogodnosti se ogledaju u pristupu jeftinijim cijenama smještaja, putovanja te ostalih traženih kriterija. Odnosno, kroz naša sklopljena partnerstva klijentima će biti pruženi veći popusti nego da se okrenu agencijama ili samostalnom organiziranju. Također, ovo će pogodovati poduzećima jer će imati niže troškove organizacije. Dodatno, prateći „povijest“ pruženih/korištenih usluga svojim korisnicima omogućiti ćemo pogodnosti u obliku raznih bonusa.

19


3.6. Struktura troškova

Tablica 1. Struktura troškova za razdoblje 2018. - 2020. godine

Projekt TipForBusinessTrip kao glavno sredstvo poslovanja koristi aplikaciju za mobitele i tablete. Izrada same aplikacije košta 45.000,00 kn. To je trošak koji se pojavljuje samo u prvoj godini poslovanja. Aplikaciju je potrebno održavati, što svake godine iznosi fiksan iznos od 10.000,00 kn. Također, tu su troškovi ažuriranja baze podataka, oglašavanja te registracije aplikacije. Ukupni troškovi smanjuju se u narednim godinama u odnosu na prvu godinu poslovanja jer je izrada aplikacije izdatak na početku poslovanja.

3.7. Modeli stvaranja prihoda 3.7.1. Popis modela stvaranja prihoda Projekt ostvaruje prihode na više načina, glavni su: ● provizija po jednoj transakciji koju odradi organizator, ● provizija od partnerstva s hotelima i restoranima, te ● krediti.

20


3.7.2. Opis svakog pojedinog modela Projekt će ostvarivati prihode na više načina, izdojeni su oni najznačajniji.

3.7.2.1. Model stvaranja prihoda 1 Provizija po jednoj transakciji koju odradi organizator Najznačajniji način stvaranja prihoda bit će provizija koja će biti naplaćena po transakciji koju odradi organizator poslovnog putovanja. Provizija koja će biti naplaćena je određeni stalan postotak. On se izračunava u algoritmu koji određuje cjelokupnu cijenu same organizacije. Cjelokupna cijena, pak ovisi o više parametara kao što su datum poslovnog putovanja. Ako se radi o vrlo skorom putovanju, koje se događa za 7 dana i manje bit će naplaćena viša cijena zbog hitnog postupka izrade organizacije. Nadalje, cijena će varirati i o broju putnika i ostalim parametrima.

3.7.2.2. Model stvaranja prihoda 2 Provizija od partnerstva s hotelima i restoranima Strateški plan projekta uključuje suradnju s izabranim hotelima i restoranima. Ostvarena suradnja donijeti će obostrano zadovoljstvo. S jedne strane, partneri će dobiti kutak u kojemu će biti promovirana njihova ponuda, a s druge strane, oni će za naše klijente omogućiti niže cijene, a za nas određenu proviziju radi pribavljanja novih klijenata.

3.7.2.3. Model stvaranja prihoda 3 Krediti Početak poslovanja veoma je težak zbog velikih izdataka. Kako bi se oni pokrili, financiramo se kreditima koje zatim otplaćujemo.

21


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije TipForBusinessTrip imati će svoju web stranicu na kojoj će se nalaziti sve informacije o poslovanju, te upute kako koristiti aplikaciju. Također, postojat će mobilna aplikacija.

22


4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Mobilna aplikacija TipForBusinessTrip platforma bit će dostupna na Android i IOS mobilnim uređajima. Aplikacija će biti jednostavnog dizajna i lako shvatljiva. Preuzimanje će biti moguće na Google Playu i App Store Applea. Također, aplikacija će biti dostupna i na svim tabletima.

4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija će se nalaziti na App Store-u za iOS, te Google Play-u za Android mobilne uređaje. Aplikacija će biti besplatna, jer će svoje prihode stvarati uzimanjem određene provizije od tražitelja organiziranja putovanja. Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, stvara se ikona na početnom zaslonu. Pritiskom na ikonu moguće je pokrenuti samu aplikaciju registrirajući se i unoseći podatke u svoj profil. 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Nakon instaliranja i pokretanja aplikacije, klikom na njenu ikonu, aplikacija će pitati želi li se nastaviti kao organizator poslovnih putovanja ili kao korisnik, tj. osoba kojoj je potrebno takvo putovanje organizirati. Nakon što osoba izabere, prema svojim potrebama organizaciju ili korisnika, pred njim je zadatak uređivanja svog profila unoseći tražene podatke. Osoba uređuje svoj profil. Nadalje, kod organizatora je potrebna autentifikacija učitane slike osobne iskaznice jer se radi o bitnom zadatku te ga je potrebno shvatiti ozbiljno. Nakon uređivanje profila, odnosno autentifikacije dokumenta osoba može početi aktivno sudjelovati u aplikaciji.

4.2. Društvene mreže Društvene mreže su odličan prostor koji može poslužiti za plasiranje aplikacije. U našoj marketinškoj kampanji koristit ćemo se s više društvenih mreža. Smatramo da je veoma bitan LinkedIn jer su s jedne strane ciljna publika poslovni ljudi, dok s druge strane pristupamo

23


mrežama na kojima se nalazi veliki broj ljudi poput Facebooka, Instagrama, Twittera, te ih zanimljivim opisom ideje aplikacije privlačimo da postanu dio našeg poslovanja.

4.2.1. Facebook profil projekta Svjesni smo kako je Facebook jedan od najpopularnijih načina komuniciranja današnjice. Stoga sve informacije, kao i novosti vezane uz naše usluge moguće je pratiti na našoj Facebook stranici, Tip For Business Trip. Dostupni smo na: https://www.facebook.com/Tip-For-Business-Trip-165586220819466/ .

Slika 3. Facebook profil platforme TipForBusinessTrip

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Autori projekta su Andrea Mazalović i Franka Kelava. Studentice smo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Naše radno iskustvo i proaktivnost opisani su detaljno na LinkedIn profilima. Andrea: https://www.linkedin.com/in/andrea-mazalovi%C4%87-028832161/ Franka: https://hr.linkedin.com/in/franka-kelava-902259109

24


4.2.3. Twitter profil projekta Nalazimo se i na društvenoj mreži Twitter. Dostupni smo na: https://twitter.com/TipForBusiness1 .

Slika 4. Twitter profil platforme TipForBusinessTrip

4.2.4. Instagram profil projekta Postojimo i na mreži Instagram. Dostupni smo na: https://www.instagram.com/TipForBusinessTrip/?hl=hr .

25


Slika 5. Instagram profil platforme TipForBusinessTrip

4.3. Računarstvo u oblaku Računarstvo u oblaku možemo zamisliti kao veliki skup računalnih resursa koji su lako dostupni. Ti resursi mogu biti npr. računalne mreže, poslužitelji, sustavi za pohranu podataka, aplikacije i razne druge usluge. Krajnji korisnik se samo priključi na oblak i koristi resurse koji su mu potrebni, ne zanima ga kako se oni stvaraju i plaća onoliko resursa koliko je potrošio.9 Mi planiramo izgradnju informacijskog sustava, to znači da ćemo na početku morati uložiti velika financijska sredstva. Investirati ćemo u sklopovlje (poslužitelji, napajanja, usmjernici i dr.), u upravljanje tim istim sklopovljem (upravljanje napajanjem, hlađenjem) i u same ljude koji bi se brinuli o tom sustavu.

Upotrebom računarstva u oblaku omogućiti ćemo svojim korisnicima pohranu podataka o provedenim transakcijama. Dakle, za svaku transakciju koja se dogodi u aplikaciji, na pojedinačnim profilima, biti će dostupan pregled. Tako će npr. korisnik usluge organiziranja na svojem profilu moći vidjeti svoju „povijest“ korištenih usluga te će na taj način moći provoditi određenu analizu troškova. Također, ako korisnik npr. ide na poslovni put u destinaciju u kojoj je već bio, imati će mogućnost kroz pohranjene podatke pronaći to isto 9 Računarstvo u oblaku: što je to i čemu služi? (2013) [online]. Dostupno na: https://www.ucionica.net/racunala/racunarstvo-u-oblaku-sto-je-to-i-cemu-sluzi-1999/ [10.travnja 2018.]

26


organizirano putovanje, te se javiti istom pružatelju usluge za ponavljanje iste usluge ukoliko je dostupna. Osim stvaranja dodatnog zadovoljstva za korisnike, kroz računalstvo u oblaku, i za nas ovo predstavlja značaj. Manipulacijom pohranjenih podataka moći ćemo dobiti uvid u zadovoljstvo klijenata s uslugom. Imati ćemo mogućnost svrstavanja korisnika usluga organiziranja u potrošačke skupine, te pružatelja usluga u kategorije kvalitete organiziranja, čime ćemo dodatnim popustima i bonusima poticati korištenje aplikacijske platforme.

4.4. Veliki podaci (Big data) Veliki podaci predstavljaju skup podataka koji su toliko veliki i kompleksni da se ne mogu obraditi putem tradicionalnih baza podataka ili tradicionalnih aplikacija za obradu. Podaci koji se prikupljaju su različiti. Od slika, video zapisa, statusa, lozinki, poruka… Takvi podaci imaju tri zajedničke karakteristike: veliki volumen (svake sekunde pristižu terabajti podataka), velika brzina pristizanja (u realnom vremenu) i jako se razlikuju (nisu strukturirani). Upravo zbog takvih karakteristika podataka pojavila se potreba za razvijanjem nove tehnologije, Big data, koja nadilazi SQL ograničenja. Veliki izazovi kod obrade Big Data nalaze se u prihvaćanju, pohrani, analizi te očuvanju podataka. Osim toga, prilično je zahtjevno pretraživanje i transport podataka, kao i vizualizacija i podatkovna privatnost. Naziv se često se odnosi na korištenje prediktivne analize, analize ponašanja korisnika ili nekih drugih naprednih metoda podatkovnih analiza koje nalaze vrijednosti u podacima.10

Posjedovanje ovakve količine podataka donosi mnoge mogućnosti primjene. Mi ćemo ih koristiti kako bi bolje razumjeli i targetirali kupce. Također, služit će za razumijevanje i optimizaciju poslovnog procesa te povećanje osobne produktivnosti.

10 Big Data (2017) [online]. Dostupno na: https://www.digitalizacija-hrvatske.info/big-data/ [10. travnja 2018.]

27


4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Neki od primjera senzora i interneta stvari su: pametni satovi, pametne narukvice, pametne brave, pametni termostati. U našem poslovanju upotrijebit ćemo pametne satove. Predviđamo izradu aplikacije namijenjene i prilagođene isključivo za korištenje na pametnim narukvicama. Obje strane, korisnici i organizatori moći će obavljati svoje aktivnosti preko pametne narukvice.

4.6. 3D printeri Predviđamo proširenje poslovanja na upotrebu 3D printera. Naime, otvorit će se opcija prodaje materijala potrebnih za poslovno putovanje koji će biti dio ponude organizatora poput promotivnih materijala, potrebnih materijala za predstavljanje proizvoda ili poklona za poslovne partnere. Glavna je prednost 3D printanja njegova brzina i jednostavnost, ali i mogućnost izrade predmeta od kombinacije različitih materijala, bez potrebe za spajanjem.

4.7. Robotika Robotika kao znanost i tehnologija robota konstantno se razvija. Mi prepoznajemo potencijal u tom području i predviđamo upotrebu robota kao dodatne pogodnosti organizacije poslovnih putovanja. Oni će poboljšati sam dojam cijelog puta. Naime, neki aerodromi imat će određen broj robota koji će čekati korisnike poslovnih putovanja te će im biti osobni asistent na aerodromu noseći prtljagu, pokazujući gdje su WC, dućani te prateći osobu do njegovog mjesta polaska aviona.

4.8. Dronovi Razvojem tehnologije i upotrebe dronova doći će do značajnog unapređenja i dodatnih pogodnosti poslovanja. Tako će korisnici prilikom registracije biti u mogućnosti tražiti uređaj 28


(mobilni telefon, tablet) kako bi bolje obavljali poslove organizacije. Narudžba uređaja izvršavala bi se putem drona, tj. dron bi dostavio uređaj na kućnu adresu u najkraćem mogućem roku. Također, bit će moguće iznajmiti dronove kako bi snimali poslovne događaje, proslave, promocije.

4.9. Virtualna i proširena stvarnost Virtualna stvarnost (VR) je novi medij pomoću kojeg se korisnicima mogu pružiti interaktivna, zanimljiva i nezaboravna iskustva. Vizualna, slušna i taktilna osjetila se mogu iskoristiti za obogaćivanje percepcije korisnika u potpuno novom virtualnom okruženju. Proširena stvarnost (AR) je moćan alat za vizualizacije u realnom vremenu koji može proširiti naš pogled stvarnog svijeta s računalno generiranim osjetilnim podražajima (zvuk, video, grafika, GPS podatci...). Proširena stvarnost tako uvodi komponente digitalnog unutar percepcije stvarnog svijeta.11 Unutar naše platforme predviđamo korištenje virtualne stvarnosti koja će omogućiti poduzetnicima i poslovnim ljudima koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati na poslovnom sastanku da to učine putem virtualne stvarnosti. Ta usluga bi se naravno naplaćivala.

4.10. Umjetna inteligencija Tehnološki gledano, napredak algoritama koji se nazivaju umjetna inteligencija jesu kombinacija jeftine procesorske snage i ogromnih količina podataka koji su generirani, ali i napretka u samih tehnikama strojnog učenja kao što je duboko učenje. Ovi algoritmi

11 Virtualna i proširena stvarnost (2017) [online]. Dostupno na: https://www.ditdot.hr/usluge/virtualna-i-prosirena-stvarnost [10. travnja 2018.]

29


omogućavaju izraditi samovozeće automobile, automatski prevoditi s jednog jezika na drugi ili dijagnosticirati bolesti, često bolje i znatno jeftinije od ljudskih stručnjaka iz tog područja.12 Dodatnim razvojem umjetne inteligencije doći će do širenja mogućnosti poslovne platforme TipForBusinessTrip koja će nuditi prijevoz samovozećim vozilima do svojeg transportnog sredstva te u destinaciji svojeg poslovnog puta. Kroz daljnji razvoj aplikacije, želimo korisnicima ponuditi i usluge osobnog prevoditelja. Za korisnike usluge to bi značilo bolje sporazumijevanje na poslovnim sastancima, a za organizatore bolje razumijevanje postavljenih kriterija, ukoliko klijenti se komuniciraju istim jezikom.

5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 12 Runje, D., (2017) Umjetna inteligencija će povećati sposobnosti većine zanimanja [online]. Dostupno na: https://lider.media/tehnopolis/davor-runje-umjetna-inteligencija-ce-povecati-sposobnosti-vecine-zanimanja/ [10. travnja 2018.]

30


Poduzetnici i zaposlenici koji vode ili rade u tvrtkama s razvijenom međunarodnom suradnjom, vrlo se često nalaze u situacijama kada su poslovna putovanja neizbježna i učestala, organizacija istih padaju isključivo na teret poduzetnika i poslovnih korisnika. Počevši od zrakoplovnih karata i transfera, vrlo često frustrirajućih snalaženja u nepoznatim područjima, smještaja u hotelima. ANALIZA SITUACIJE Poduzetnici i poslovni ljudi vrlo rijetko imaju vremena baviti se detaljnim planiranjem poslovnih putovanja, a kako su ona u današnje vrijeme neizbježna, vjerujemo da je jedna platforma specijalizirana za takav oblik organizacije, planiranja i svega što obuhvaća jedno poslovno putovanje potrebna i dobrodošla. CILJNA SKUPINA Želimo poduzetnicima, te poslovnim ljudima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu ponuditi sveobuhvatnu uslugu organizacije svega navedenog, te tako osloboditi njihovo vrijeme, poštujući pritom sve njihove želje i potrebe. USLUGA Ono što će biti produkt ove ponude, bit će organizirano putovanje koje će uključivati kupovinu avionske karte, karte za vlak ili autobus, te rezervaciju hotela, hostela ili Airbnb smještaja. Organizirano putovanje ovisit će o preferencijama svake određene osobe koja planira poslovno putovanje. DISTRIBUCIJSKI KANALI Naša usluga organizacije poslovnih putovanja pružat će se putem aplikacijske platforme. Aplikacija će imati registrirane partnere, odnosno pružatelje ove usluge, putem kojih će se vršiti isporuka usluga krajnjim korisnicima. LJUDSKI POTENCIJALI Na izradi platforme radit će tim developera, te se procjenjuje da je izradu iste potrebno oko šest mjeseci. Nadalje, budući da se radi o suvremenom načinu poslovanja koje ne zahtijeva potporu posrednika u poslovanju, broj zaposlenih osoba bit će minimalan. CILJEVI MARKETINGA

31


Uvođenje platforme TipForBusinessTrip ima za cilj ukazati inovativno rješenje koje će uštedjeti dragocjeno vrijeme osobama koje ga ne žele i ne mogu trošiti na istraživanje vezano za prijevoz i smještaj za poslovno putovanje. Uz određenu naknadu oni će bit u mogućnosti prepustiti planiranje osobama koje to žele napraviti i pritom biti plaćeni za to. Dakle, ciljna skupina jesu poslovni ljudi od kojih se očekuje uz radne obveze sudjelovanje na poslovnim putovanjima koje bi sami trebali organizirati. Cilj ove usluge je pokazati da postoji brz, jednostavan i jeftin način organiziranja putovanja , gdje se uz minimalno truda može dobiti kvalitetna usluga s razumnom cijenom. Povjerenje će se regulirati ocjenama koje će biti prisutne na obje strane. Odnosno, ako organizatori isplaniraju putovanje uzimajući u obzir preferencije korisnika te naprave to u zadanom roku, bit će ocijenjeni s visokim ocjenama. Također, ako korisnik plati na vrijeme, te stoji na raspolaganju organizatoru za eventualna pitanja dobiti će pozitivne ocjene. STRATEGIJA MARKETINGA TipForBusiness nudi jedinstvenu uslugu. Ovakva vrsta rješenja za organiziranja putovanja još uvijek ne postoji na tržištu. Prisutne su agencije koje nude organizaciju no njihova rješenja su veoma skupa. Mi smo prepoznale dio tržišta kao vrlo perspektivno područje kojemu možemo ponuditi rješenje za njihovu svakodnevicu. Budući da se radi o inovativnom rješenju, na početku nećemo imati problema s konkurencijom. Cilj je iskazati se kvalitetnom uslugom te stvoriti prepoznatljiv brend koji će nas štiti od eventualne daljnje konkurencije. Tome će doprinijeti marketinška kampanja na raznim društvenim mrežama kako bi se dosegnuo što veći broj potencijalnih korisnika. Osim kampanja putem društvenih mreža, slati će se informativni mailovi poduzećima kako bi im se ukazalo na zanimljivu i jeftinu pomoć njihovim zaposlenicima pri planiranju poslovnih putovanja. TAKTIKE MARKETINGA Usluga koja će biti pružana putem platforme TipForBusinessTrip jedinstvena je, jer se na temelju povjerenja potpuno nepoznatih ljudi pronalaze dvije strane čiji se interesi preklapaju. Na temelju toga obje strane pružaju suprotnoj traženo. S jedne strane organizirano putovanja koje uključuje avionske karte, smještaj, dok s druge strane organizatori primaju naknadu za samoorganiziranje. Cijene će varirati, no sigurno je da će biti jeftinije od onih koje nude turističke agencije. Ono što će donositi zaradu ovom projektu je kvantiteta odnosno velika potražnja.

32


Ciljevi oglašavanja biti će prikupiti već naveden broj preuzetih aplikacija i registriranih korisnika. To će se postići odgovarajućom marketinškom kampanjom na društvenim mrežama te informativnim mailovima koji će se slati poduzećima. Informativni mail bit će jasan, kratak i slikovit te će na neformalan i zanimljiv način pružiti opis usluga koja se pruža.

5.2. Ključne riječi projekta Definiranje ključnih riječi ističe se kao najzahtjevniji dio kod izgradnje AdWords kampanje, naime, upravo ključne riječi dovde pravu vrstu posjetitelja na stranicu. S obzirom na uslugu koju nudimo smatramo da će ključne riječi biti: poslovno putovanje, isplanirati poslovno putovanje, jeftine avionske karte i smještaj, brza organizacija poslovnog putovanja, savjeti za poslovno putovanje.

5.3. Google AdWords oglas Google AdWords aplikacija je koja se koristi za privlačenje potencijalnih klijenata putem plaćenih oglasa. AdWords omogućava da se oglasi prikazuju samo onim korisnicima koji su zainteresirani za određeni proizvod/uslugu koja se nudi i to točno u trenutku kada se pojavi interes prema istima.

Slika 6. AdWords oglas za TipForBusinessTrip

5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama 33


Kod odabira društvenih mreža, pažljivo odabiremo na koje ćemo se mreže oglašavati jer je svaka drugačija. Svaka društvena mreža ima svoja pravila i drugačiju publiku. S obzirom na to da se ovdje radi o poslovnoj aplikaciji jasno je kako odabiremo LinkedIn kao glavno mjesto promocije.

5.5. Tablica marketinškog plana RBR.

1.

Oblik

Web

adrese Termini

oglašavanja

oglašavanja

Facebook

https://www.f svakodnevno

Troškovi

oglašavanja

Opis oglašavanja

4.000,00 kn

prilagodba

acebook.com

oglašavanja

/

kroz facebook stranicu platforme

34


2.

AdWords

http://adword 3 puta tjedno

4.000,00 kn

opisi koji se pojavljuju

s.google.com

nakon upisa glavnih riječi u tražilicu 3.

LinkedIn

https://www.l svakodnevno

4.000,00 kn

inkedin.com/ 4.

5.

Twitter

Lider media

oglasi na lijevoj strani

https://twitter dva puta .com/

tjedno

https://lider.

jednom

media/

tjedno

2.000,00 kn

oglasi na lijevoj strani

1.000,00 kn

oglas traje 12 sati, banner vodi na web stranicu

Tablica 2. Tablica marketinškog plana

6. DIGITALNO PLAĆANJE Trendovi koji nas okružuju prate rast popularnost kartica, online kupnje i digitalnog plaćanja.13

6.1. Opis oblika digitalnog plaćanja Zbog nepostojanja fizičkih poslovnica

i posrednika u poslovanju, odabire se isključivo

kartično plaćanje. Prilikom registracije sve osobe će biti tražene da učitaju podatke o svojoj valjanoj kartici. Osobe koje se registriraju kao organizatori poslovnih putovanja primat će na

13 Jularić, A., (2016). Do 2020. godine 38 posto plaćanja u Europi biti digitalno [online]. Dostupno na: http://www.ictbusiness.info/poslovanje/do-2020-godine-38-posto-placanja-u-europi-biti-digitalno [07. travnja 2018.]

35


svoj račun proviziju na tjednoj bazi za organiziranje, dok će korisnici plaćati odabranu organizaciju putovanja s dane kartice.

7. SWOT ANALIZA PROJEKTA SNAGE

SLABOSTI

- mali broj konkurenata zbog inovativne

- ideja se može lako imitirati

ponude

- nedostatak stvarne veze između

- visoka kvaliteta usluge s provjerenim

TipForBusinessTrip i organizatora putovanja

organizatorima putovanja

- upitna sigurnost privatnih podataka

- operativni troškovi su niski zbog izravne komunikacije organizatora i korisnika bez potrebe posrednika za sudjelovanjem - dvostruki sustav ocjenjivanja povećava povjerenje i sigurnost - cijene organizacije putovanja su niže u odnosu na cijene turističkih organizacija

36


PRILIKE

PRIJETNJE

- zaposlenici od kojih se očekuje

- organizatori neće biti sretni niskim

organiziranje vlastitih poslovnih putovanja

maržama što bi moglo dovesti do lošeg

imaju manjak vremena

ponašanja i obeshrabrivanja novih za

- mogućnost stvaranja potpuno novog

registraciju

segmenta tržišta

- povećanje konkurencije dovesti će do

- povećanjem broja organizatora putovanja

smanjenja cijena što će rezultirati gubitkom

doći će do sve kraćeg organiziranja željenih

korisnika te će se cjelokupni prihodi smanjiti

poslovnih putovanja

- povećanjem poslovanja na nova tržišta doći

- mogućnost povećanja troškova

će do povećanja prijevara

organizacije koje će rezultirati povećanim brojem investitora i povećanjem novca za dodatna investiranja Tablica 3. SWOT analiza

8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta Za naš projekt odlučili smo se za BlueHost web hosting. Ključne prednosti su: ● podrška 24/7, ● besplatna domena, ● neograničen broj web domena, poddomena, mail adresa, 37


● ● ● ● ●

dostupnost MYSQL baze podataka, bonus određena novčana vrijednosti AdWords oglašavanja, VPS zaštita, alati za olakšani izradu web stranice, brzina poslužitelja.

Paket kojemu smo, za početak, dali prednost zove se Plus. Smatramo da će nam navedeni paket pružiti potrebne funkcionalnosti te omogućiti nesmetan rad i održavanje naše aplikacije. Mogućnosti koje se nalaze u paketu su: ● ● ● ● ● ● ●

neograničen broj web stranica, neograničena prostor web stranice, neograničena propusnost, besplatan SSL certifikat, neograničen broj poddomena, neograničen broj mail adresa te neograničen prostor za iste, 200$ bonusa u marketinške svrhe.14

8.1.2. Web domene projekta Iako se odabir domene čini kao nešto prilično jednostavno, ipak je potrebno obratiti pažnju na nekoliko smjernica. Naime, naziv domene treba biti jednostavan i kratak, te bi trebao u sebi sadržavati ključne riječi kojima je predočena djelatnost poduzeća. Također, treba izbjegavati upis dodatnih znakova kao što su “_” ili “-”.

Poštivanjem ovih smjernica olakšava se

pamćenje i pretraživanje potencijalnim klijentima. Ime

domene,

iza

koje

se

krije

platforma

TipForBusinessTrip,

nosi

naziv

www.tipforbusitrip.hr. Za provjeru dostupnosti navedene domene izabrali smo Studio4web.15

14 Bluehost [online]. Dostupno na: https://www.bluehost.com/ [06. travnja 2018.] 15 Studio4web [online]. Dostupno na: https://user.studio4web.com/cart.php?a=add&domain=register [06. travnja 2018.]

38


Slika 7. Provjera dostupnosti domene

8.1.2.1. .hr domena Izabrani naziv domene www.tipforbusitrip.hr u sebi sadrži ključne aktivnosti na koje je platforma orijentirana. Lako je pamtljiva i na neki način zabavna, što je važno radi lakšeg pronalaska i prepoznatljivosti u mnoštvu web stranica. Također, ne sadrži niti jedan od dodatnih znakova, kao što su “-” ili “_” čime se također olakšava pamtljivost te unos u internetsku tražilicu.

8.1.2.2. Komercijalne domene Budući da smo na samom početku ovog projekta, odnosno u fazi smo ulaska na tržište od komercijalnih domena odlučili smo se na .com domenu. Budući da se želimo pozicionirati i na domaće i na strano tržište, odabir navede domene čini nam se kao najprikladnije rješenje. Uz to rasprostranjenost ove domene donosi mogućnost većeg broja pronalaska našeg web mjesta te nam to predstavlja dodatnu konkurentsku prednost.

8.2. CMS sustav

39


CMS sustav omogućuje stvaranje, uspostavljanje nadzora, kontrolu uporabe i upravljanje intelektualnim sadržajima primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Dakle, vrlo je važno pronaći odgovarajući CMS sustav koji će biti prava podloga platformi te s kojim ćemo moći upravljati bez većih poteškoća.

8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Za naš projekt izdvojili smo nekoliko platformi, i to one besplatne open source. To su: ● WordPress (https://wordpress.com/ ili https://hr.wordpress.org/) ● Joomla (https://www.joomla.org/) ● Drupal (https://www.drupal.org/ ili http://www.drupal.com/). Prilikom izrade dizajna web stranice sva tri sustava koriste „teme“ i predloške u kojima se definira izgled web stranica, font i veličina slova, izgled odlomka, veličina slika i ostalo. Također, koriste plugin-ove, module ili ekstenzije za pojedine funkcionalnosti tako da ih je lako moguće nadograditi.

8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Za potrebe našeg projekta odlučili smo se na upotrebu WordPress CMS sustava. WordPress nam pruža sve potrebne funkcionalnosti za izradu i održavanje našeg web mjesta. Navedeni sustav predstavlja najpopularniju online platformu za stvaranje te objavljivanje sadržaja. On se može upotrijebiti za izradu web stranice, bloga ili aplikacije. Također, namijenjen je za manje i srednje poduzetnike. Izabrani sustav pruža veliki broj mogućnosti izrade i oblikovanja naše platforme. Neke od njih su širok izbor predložaka teme, jednostavnost i pristupačnost, održavanje stranice putem aplikacije, visoka sigurnost te mnogi druge mogućnosti.

8.3. Web stranice projekta

40


8.3.1. Struktura Web stranica projekta Web stranica, poslovnog modela, sastoji se od 7 web stranica. To su: ● ● ● ●

● ● ● ●

Početna, O nama, Kontakt, Što nudimo?  Pregled usluga,  Pogodnosti za organizatore,  Pogodnosti za korisnike usluge organiziranja, Naši partneri, Društvene mreže, Postani naš korisnik, Prijavi se na newsletter!.

Slika 8. Prikaz izgleda Web stranice

8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

41


Slika 9. Prikaz mape web stranica

8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta Kao što je već navedeno Web stranica projekta sastoji se od 8 stranica i 3 podstranice. U prvom dijelu, “Početna” bit će prikazane novosti vezane uz naše poslovanje. Tu, će se također moći pratiti iskustva korisnika aplikacija, koja su podijelili s nama. Dalje, na kartici “O nama” prikazane su naše najvažnije vrijednosti. Tu se može naći opis naše djelatnosti, te vizija i misija našeg poslovanja. Web stranici “Kontakt” govori sama za sebe. Odlaskom na nju može se stupiti u kontakt s nama. Pod nazivom “Što nudimo?“ nalaze se 3 stranice. To su „Pregled usluga“, „Pogodnosti za organizatore“ te „Pogodnosti za korisnike usluge organiziranja“. Dalje, pod „Naši partneri“ nalazi se popis naših poslovnih partnera. Pod “Društvene mreže” pruža se uvid u naše djelovanje na društvenim stranicama. Nadalje, na stranici “Postani naš korisnik” nalaze se upute kako pristupiti našoj platformi. I na posljednjoj stranici “Prijavi se na newsletter!”, korisnici se mogu pretplatiti na naš newsletter.

42


9. ZAKLJUČAK Ovaj rad pruža detaljan prikaz projekta izrade aplikacije za inovativno rješenje modela elektroničkog poslovanja. Prepoznale smo potencijal segmenta tržišta, odnosno poduzetnika i poslovnih ljudi koji vrlo rijetko imaju vremena baviti se detaljnim planiranjem poslovnih putovanja, a kako su ona u današnje vrijeme neizbježna, vjerujemo da je jedna platforma specijalizirana za takav oblik organizacije, planiranja i svega što obuhvaća jedno poslovno putovanje potrebna i dobrodošla. TipForBusinessTrip nudi jedinstvenu uslugu. Ovakva vrsta rješenja za organiziranja putovanja još uvijek ne postoji na tržištu.

43


Želimo poduzetnicima te poslovnim ljudima kako u Hrvatskoj tako i inozemstvu ponuditi sveobuhvatnu uslugu organizacije svega navedenog te tako osloboditi njihovo vrijeme, poštujući pritom sve njihove želje i potrebe. Uvođenje platforme TipForBusinessTrip ima za cilj ukazati inovativno rješenje koje će uštedjeti dragocjeno vrijeme osobama koje ga ne žele i ne mogu trošiti na istraživanje vezane za prijevoz i smještaj za poslovno putovanje te također omogućiti osobama koje vole planirati putovanja da svoj hobi pretvore u zaradu.

10. POPIS LITERATURE 1. Jularić, A., (2016). Do 2020. godine 38 posto plaćanja u Europi biti digitalno [online]. Dostupno na: http://www.ictbusiness.info/poslovanje/do-2020-godine-38-posto-placanja-ueuropi-biti-digitalno [07. travnja 2018.]

44


11. POPIS WEB LINKOVA 1. Elite travel [online]. Dostupno na: http://www.elitetravel.hr/ [09. travnja 2018.] 2. Bizz travel d.o.o. [online]. Dostupno na: http://www.bizztravel.biz/ [07. travnja 2018.] 3. Away [online]. Dostupno na: https://www.away.hr/ [09. travnja 2018.] 4. STA putovanja [online]. Dostupno na: https://www.staputovanja.com/ [07. travnja 2018.] 5. Croatia airlines [online]. Dostupno na:

http://www.croatiaairlines.com/hr [06. travnja

2018.]

45


6. Hilton Worldwide [online]. Dostupno na: https://www.hilton.com/en/corporate/ [06. travnja 2018.] 7. Lufthansa [online]. Dostupno na: https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/hr/homepage/ [06. travnja 2018.] 8. InterContinental hotels group [online]. Dostupno na: https://www.ihgplc.com/ [06. travnja 2018.] 9. Računarstvo u oblaku: što je to i čemu služi? (2013) [online]. Dostupno na: https://www.ucionica.net/racunala/racunarstvo-u-oblaku-sto-je-to-i-cemu-sluzi-1999/

[11.

[10. travnja 2018.] 10. Big Data (2017) [online]. Dostupno na: https://www.digitalizacija-hrvatske.info/big-data/ [10. travnja 2018.] 11. Virtualna i proširena stvarnost (2017) [online]. Dostupno na: https://www.ditdot.hr/usluge/virtualna-i-prosirena-stvarnost [10. travnja 2018.] 12. Bluehost [online]. Dostupno na: https://www.bluehost.com/ [06. travnja 2018.] 13. Runje, D., (2017) Umjetna inteligencija će povećati sposobnosti većine zanimanja [online]. Dostupno na: https://lider.media/tehnopolis/davor-runje-umjetna-inteligencija-cepovecati-sposobnosti-vecine-zanimanja/ [10. travnja 2018.] 13. Studio4web [online]. Dostupno na: https://user.studio4web.com/cart.php?a=add&domain=register [06. travnja 2018.]

46


12. POPIS SLIKA Slika 1. Proces korisnika usluge organiziranja...........................................................................5 Slika 2. Proces pruĹžatelja usluge organiziranja..........................................................................5 Slika 3. Facebook profil platforme TipForBusinessTrip..........................................................24 Slika 4. Twitter profil platforme TipForBusinessTrip...............................................................25 Slika 5. Instagram profil platforme TipForBusinessTrip..........................................................26 Slika 6. AdWords oglas za TipForBusinessTrip.......................................................................34 Slika 7. Provjera dostupnosti domene.......................................................................................39 Slika 8. Prikaz izgleda Web stranice.........................................................................................42 Slika 9. Prikaz mape web stranica............................................................................................42

47


13. POPIS TABLICA Tablica 1. Struktura troškova za razdoblje 2018. - 2020. godine.............................................20 Tablica 2. Tablica marketinškog plana......................................................................................35 Tablica 3. SWOT analiza..........................................................................................................37

48


14. ŽIVOTOPIS FRANKA KELAVA

49


OBRAZOVANJ

EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, ZAGREB

E

2017. - danas Smjer: Menadžerska informatika EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, ZAGREB 2013. - 2017. Univ.bacc.oec. XVI. GIMNAZIJA, ZAGREB 2009. - 2013.

RADNO

BLAGAJNIK, NATURALLY GOOD FOOD LTD.

ISKUSTV

Ljeto 2017.

O

Točno, efikasno i uredno izvršavanje zadanih poslova. Rad na blagajni, rukovanje gotovinom i karticama, izdavanje računa, povrata novaca. Komunikacija s kupcima i pružanje željenih informacija. RECEPCIONER, MONTAUK BLUE HOTEL REAL HOSPITALITY GROUP Ljeto 2016. Prijem te prijava i odjava gostiju. Unošenje podataka u sustav Lodgical Solution. Suradnja s ostalim odjelima, rezervacija raznih aktivnosti: rezervacije restorana, renta-cara i sl. Odgovaranje na upite i zahtjeve gostiju. Podnošenje izvješća o događanjima za vlasnike.

50


ASISTENT I PROMOTOR, NJUŠKALO 2011. - 2013. Prikupljanje i procesiranje podataka o automobilima, sastavljanje oglasa i unošenje podataka u bazu.

51


OSOBNE

STRANI JEZICI

VJEŠTINE I

Engleski

SPOSOBNO

Izvrsno snalaženje u

STI

govoru i pismu

jezik

Španjolski

jezik

Dobro snalaženje u govoru i pismu Njemački

jezik

-

Osnovno snalaženje u govoru i pismu RAČUNALNE VJEŠTINE MS Word, Excel, Power point, osnovno znanje PHP-a I MySQL-a VOZAČKA DOZVOLA B kategorija ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE Iskustvo u individualnom i timskom radnom okruženju. Komunikativnost, sposobnost

prilagodljivost

snalaženja

u

i

kriznim

situacijama.

ANDREA MAZALOVIĆ 52


OSOBNE INFORMACIJE

Mazalović Andrea 32260 Gunja (Hrvatska) +385 98 986 5034

anmazalovic@gmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 05. rujna 1994. | Državljanstvo hrvatsko RADNO ISKUSTVO 15. studenog 2017.–danas Globalteh (Hrvatska) - poslovi administracije i skladišta (zaprimanje narudžbi, unos narudžbe u sustav, izdavanje faktura, priprema i otprema robe)

20. listopada 2017.–14. 21. 2017. rujna 2017.–19. listopada studenog Klub 5 d.o.o., Zagreb (Hrvatska) 2017. Running Gate (Ferivi Sport), Zagreb (Hrvatska) - usluživanje kupaca - odnosi s kupcima (pružanje informacija te usluživanje) - održavanje trgovine - održavanje trgovine (slaganje asortimana te ostali poslovi vezani uz izgled trgovine) 01. srpnja 2017.–31. srpnja 01. lipnja 2017.–31. lipnja 2017. Aldo Shoes, Zagreb (Hrvatska) 2017. Zara Hrvatska d.o.o., Zagreb (Hrvatska) - odnosi s kupcima rad u mjesecu lipnju - sortiranje i slaganje- povremeni obuće - sortiranje i slaganje odjevnih predmeta - pružanje informacija kupcima o robnom asortimanu 01. travnja 2017.–01. lipnja 2017. Eko Sas d.o.o., Zagreb (Hrvatska) 01. siječnja 2015.–31. prosinca 2016. - ručna izrada modnog nakita Tiskara Zagreb d.o.o., Zagreb (Hrvatska) - povremeni rad kroz 2015. -u i 2016. -u godinu - rad na finalnom dijelu obrade novina (umetanje novinskih priloga i sortiranje) OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2013.–danas univ.bacc.oec. 08. kolovoza 2017.–25. Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska) kolovoza 2017. Dignet Software, Zagreb (Hrvatska) Praksa u informatičkom poduzeću koje se bavi implementacijom poslovnog ERP softvera Dynamics i maloprodajnog Završni rad: Strategija ulaskaMicrosoft na inozemna tržištaNAV na primjeru poduzećasoftvera DanoneLS Retail. (Foreign market entry strategy of Danone company) softvera Microsoft Dynamics NAV s naglaskom na - upoznavanje sa funkcioniranjem razumijevanjeekonomija računovodstvenih procesa - područje kolegija Međunarodna 2009.–2013. Ekonomist Seminarski rad: Porezi od igara na sreću Obrtničko-industrijska škola, Županja (Hrvatska) - područje kolegija Javne financije - odrađena stručna praksa (administrativni poslovi) OSOBNE VJEŠTINE

53


Materinski jezik

Hrvatski Komunikacijske vještine

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

engleski

- timski rad i prilagodba multikulturalnom okruženju stečeni sudjelovanjem u projektima na fakultetu i Youth Exchanges

Digitalne vještine B2 A2

njemački

GOVOR

Čitanje

B2

Govorna interakcija Govorna produkcija

Obrada informacija

A2

PISANJE

B2

Komunikacija

A1

SAMOPROCJENA

B2

B2

A1

A1

Stvaranje sadržaja

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

Sigurnost

Samostalni korisnik

Rješavanje problema

Samostalni korisnik

Digitalne vještine - Tablica za samoprocjenu

Vozačka dozvola

DODATNE INFORMACIJE Certifikati

B

- rad sa programskim paketom MS Office - površno poznavanje rada softvera Bizagi (digitalna poslovna platforma za automatizaciju poslovnih procesa), Microsoft Dynamics NAV (informacijski ERP sustav za upravljanje poslovanjem), Oracle SQL Developer - poznavanje osnova SQL - a - odslušan tečaj "Uvod u PHP i MySQL"

Youthpass: - sastavni dio strategije Europske komisije za usvajanje i priznavanje neformalnog učenja, - certifikat predstavlja priznanje za sudjelovanje u pojedinom projektu u sklopu programa Erasmus +, Mladi na djelu, - stečen sudjelovanjem u projektu Connect.

54


15. SAŽETAK U

uvodnom

dijelu

opisana

je

ideja,

predstavljena

je

aplikacijska

platforma

TipForBusinessTrip, te osnovne postavke izrađenog modela, kao što su misija vizija i ciljevi. Nakon toga, prikazale smo problematiku dosadašnjeg načina funkcioniranja organizacije poslovnih putovanja te smo ponudile rješenje. Kao rješenje predložena je izrada inovativnog elektroničkog oblika poslovanja, strateška osnova te inovacije koje će biti korištene. Nakon toga smo opisale prihode i rashod, opisale klijente, glavne partnere i konkurente. Obrazložile smo odabir web hosting paketa kao i CSM sustav. Prikazale smo mobilnu i web tehnologiju koju će projekt koristiti. U prilogu se nalaze ekranski prikaz web stranice projekta, ekranski prikaz mobilne aplikacije kao i newsletter.

55


PRILOZI 1. Obavijesni bilten – newsletter

56


2. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

57


58


59


60


3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

61


62


63


64


65


66


4. Kodovi i ekranski prikazi s radionica (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP) index.html

MySecond.css

67


about.php

68


contact.php

69


index.php

70


MyFirst.css

MyFirst.js

71


5. BroĹĄura prezentacije (tzv. handouti)

72


73


74


75

109_Kelava_Mazalovic_TipForBusinessTrip  
109_Kelava_Mazalovic_TipForBusinessTrip  
Advertisement