Page 1

2º AÑO-SEGUNDO CUATRIMESTRE-FARMACIA - AÑO 2013 HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

7a8

VIERNES

2 4

8a9

3

2 2

5

4

4

3

1 4

11 a 12

TA L 1 2

a

L TA 11 2 L

12 a 13 MORFOLOGIA 13 a 14 FISICOQUIMICA 14 a 15 I

TA L 8

6

21

5

9 10

16 a 17 TA 17 a 18 10

7 TA L

18 a 19 19 a 20

TA 10

8 TA

3

TA 7

6

C 10

TA L L 10

6 L

L 24

L

TA L

ESTADISTICA b

TPP

I

L 15

3 TA 1 TA L

9

22

TPP

L I TA 20 TA L QUI MICA OR L GANICA

B 3

L

TA

L 17 L

L L QUIMICA ORGANICA II a 7 QUIMICA ORGANICA II b 8 18

8

7 TA 8

7 TA L

L

21 a 22 22 a 23 23 a 24

TALLER PROBLEMÁTICA PROFESIONAL I

6Y9

10

L TA 23 7 9

ESTADISTICA b

20 a 21

ESTADISTICA MORFOLOGIA FISICOQUIMICA I QUIMICA ORGANICA II

5

L

L L

7 19

L 13

ESTADISTICA 8 a FISICOQUIMICA I

MORFOLOGIA

6Y9

L L

TA

TA L

5

1

L 6

L

a

9 TA 7

L

11 2

TPP

I

L

L 15 a 16

A 3

4

16

TA L TA QUIMICA ORGANICA II

TA TA

L 12

5 L 14

5 L

TA 4 11 2 7

2 TA

9 a 10 TA L TA 10 a 11 ESTADISTICA

1

1

L L

TA L

2° farmacia 2° cuat 2013  
2° farmacia 2° cuat 2013  
Advertisement