Page 1

2ツコ Aテ前-SEGUNDO CUATRIMESTRE-BIOQUIMICA- Aテ前 2013HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

7a8

JUEVES

VIERNES

2 4

8a9

3

2 2

5

4

4

3

1 4

TA L 1

L TA 11 2

a

L TA 4 11 7

12 a 13 MORFOLOGIA 13 a 14 FISICOQUIMICA 14 a 15 I

TA L 8

6

21

5

TA 17 a 18 10

7 TA L

18 a 19 TA 19 a 20

L 10

8

3

L 12

MORFOLOGIA

6Y9

TA 7

6

TA L L 10

6 L

L 24

L

21 a 22 22 a 23 23 a 24

ESTADISTICA MORFOLOGIA FISICOQUIMICA I QUIMICA ORGANICA II

L 13

5

L 3

L

TA L

7 19

ESTADISTICA a FISICOQUIMICA I 9

22

10 L TA 20 TA L QUI MICA OR L GANICA

L

L 15

3 TA 1

TA

L 17 L

L L QUIMICA ORGANICA II a 7 QUIMICA ORGANICA II b 8 18

8

7 TA 8

7 TA L

6Y9

10

L TA 23 7

L ESTADISTICA b

L

20 a 21

TA L

TA L 8

L L

L

5

1

TA

a

9 TA 7

L

2

6

L

9 10

16 a 17

11 3

TA L TA L QUIMICA ORGANICA II

TA TA

L 15 a 16

5 L 14

4

16

5 L

11 a 12

2 TA

9 a 10 TA L TA 10 a 11 ESTADISTICA

1

1

9

ESTADISTICA b

L L

TA L

2° bioquimica 2° cuat 2013  
2° bioquimica 2° cuat 2013  
Advertisement