Page 1

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA Fran Gutiérrez Vivas


1 - La marca Bombon Express és una empresa on-line de venda de bombons suissos que es caracteritza per oferir als seus clients un producte tradicional de qualitat en menys de 48 hores, tant a nivell nacional com internacional. El logotip es composa d’una imago en tonalitats marrons que representa la xocolata suïssa en totes els seves vessants i d’una tipografia en color negra acompanyada d’un traç en tonalitats marrons que representa la rapidesa de les entregues. En el disseny del logotip s’ha intentat plasmar la qualitat, l’elegància i la rapidesa que demandava el client.

2 - Dimensions El logotip de Bombon Express ha de respectar, sempre i proporcionalment, les mides que es detallen a la imatge número 1, situada a la dreta d’aquesta descripció.

Imatge 1

Imatge 2

20 mm

30 mm

La mida mínima de reproducció del logotip serà de 20 mm, tal i com s’indica a la imatge número 2, situada a la dreta d’aquesta descripció. 73 mm

3


3 - Tipografia La tipografia que s’ha escollit pel logotip de Bombon Express és Aaron’s Hand Medium. Es tracta d’una tipografia senzilla i entenedora que expressa moviment.

Aaron’s Hand Medium abcdefghijkl mnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

4 - Colors Per l’elaboració del logotip de Bombon Express s’han utilitzat els següents colors:

4

PANTONE 469 EC

PANTONE BLACK 4 EC

C24 M85 Y100 K78

C41 M57 Y72 K90


5 - Logotip en blanc i negre

6 - Colors de fons El logotip de Bombon Express sempre haurà d’anar sobre un fons blanc. En el cas que per circumstàncies del disseny el logotip no pugui anar sobre un fons blanc s’haurà d’inserir el logotip sobre un requadre blanc com el que s’indica a la imatge que es mostra a continuació i sempre deixant un marge, per cadascún dels quatre costats, equivalent a una “o” del logotip.

5


7 - Targeta Per l’empresa Bombon Express s’han creat dos tipus de targetes diferents. Una targeta més econòmica amb impressió a una cara i a dues tintes (imatge 1), i una targeta amb impressió a dues cares i a dues tintes també, amb un disseny més visual i cridaner (imatge 2).

Imatge 1

55 mm

VENDA DE BOMBONS ON-LINE www.bombon-express.com info@bombonexpress.com Tel. 902 40 50 60

Gerent Sr. Marc Bofill Sucarrat

85 mm Imatge 2

Gerent Sr. Marc Bofill Sucarrat VENDA DE BOMBONS ON-LINE www.bombon-express.com info@bombonexpress.com Tel. 902 40 50 60

6


8 - Paper de carta

9 - Sobre

VENDA DE BOMBONS ON-LINE www.bombon-express.com info@bombonexpress.com Tel. 902 40 50 60

VENDA DE BOMBONS ON-LINE www.bombon-express.com info@bombonexpress.com Tel. 902 40 50 60

7


10 - Uniforme dels repartidors

VENDA DE BOMBONS ON-LINE www.bombon-express.com info@bombonexpress.com Tel. 902 40 50 60

8

11 - Packaging

E -LIN ON m S o ON ess.c m r MB o BO -exp ss.c DE bon xpre A D bom one 0 60 N VE ww. omb 40 5 w @b 902 info Tel.


Fran GutiÊrrez Vivas frangutierrezvivas@gmail.com EU Eram - Març 2014

Manual d'identitat corporativa Fran Gutiérrez  

Manual d'identitat corporativa de l'empresa de venda on-line de bombons Bombon Express.

Manual d'identitat corporativa Fran Gutiérrez  

Manual d'identitat corporativa de l'empresa de venda on-line de bombons Bombon Express.

Advertisement