Page 1

Vollmoen Amfi, Engeløya: fredag 28. juli kl 17.00 lørdag 29. juli kl 16.00 søndag 30. juli kl 14.00

HAGBARD OG SIGNE

STEIGEN KOMMUNE

FYLKESKOMMUNE

Instruksjon og bearbeidelse: Arnulf Haga Produsent: Ane Sverresdatter Reinholdtsen Musikalsk leder: Tore Johansen Koreografi: Maia Brøndmo

28. – 30. JULI

ill. Hugo Aasjord

For billettsalg og mer informasjon se www.sagaspill.no

Av Bjørn Erik Stemland med musikk av Tore Johansen

STEIGEN SAGASPILL 2017 Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø


2

Slik så åpningen av Sagaspillet 2015 ut for styremedlemmene, i år gleder vi oss til å ta plass i ura sammen med publikum for å se hvordan det går med Hagbard Hake og Signelill.

O

rdet spel har gått inn i språket som en samlebetegnelse for varianter av historisk spill, sagaspill, lokalspill, sommerspill, friluftsteater og kirkespill. Et spel fyller gjerne ett eller flere av kriteriene: ■ bygger på lokalhistorisk stoff ■ spilles i friluft ■ stykkets handling er geografisk forankret i spillestedet ■ framføres regelmessig ■ aktørene er amatører eller en blanding av amatører og profesjonelle Sagaspillet er altså mer «spel» enn de fleste, vi fyller alle kriteriene. For 17. gang, må vite! Ikke mange spel har så lang tradisjon, langt mindre uten å bytte ut manus og musikk underveis. Etter jubileet i 2015 gikk utviklingsgruppa i tenkeboksen, og etter Vinterblot og flere runder med tenking kom vi fram til at vi ønsket å invitere Tore Johansen til å lage ny musikk til Steigen Sagaspill. Tore kjenner Steigen, sagaspillet og Vollmoen, og har skrevet nye sanger til tidligere spel som nå hen-

tes fram igjen. Dette blir spennende! Vi er svært takknemlige for støtten fra det norske komponistfond som gjorde dette mulig. Selvfølgelig er det et visst vemod i dette. Helge Aafløys musikk var spesialskrevet for spelet i 1985, og speiler sin tid – for nostalgiske sjeler finnes det en innspilling fra 1987 på kassett i sagaspillets arkiv. Men vi tar godt vare på notene, og vi er mange i Steigen som nynner på de storslåtte tonene når tanken går til Vollmoen. Uten Aafløys musikk ville ikke Hagbard og Signe vært de de er, det er sikkert – «jeg følger etter deg ...» Så hva møter oss på Vollmoen? Årets spel blir en spenstig blanding av gammelt og nytt, erfaring og ungdommelig pågangsmot, kjent og ukjent. Vår fantastiske produsent gjennom mange år, Ann-Merethe Willumsen, har overlatt tømmene til Ane Reinholdtsen, som selv har vokst opp på Engeløya. Som instruktør har vi hentet Arnulf Haga, en virkelig veteran som blant annet har gjort Spelet om Heilag Olav på Stiklestad hele tolv ganger. Hva har han fått ut av Hagbard Unge og Signelill? Også i år har vi hentet en profesjonell Sigar – Håkon Ramstad. Han skal bryne seg på Signe i Skagstad-jenta Sigrid

Foto: Lindis Sloan

Erdals skikkelse, og resten av rollene og statister og kor er som vanlig en blanding av lokale krefter, tilreisende, nybegynnere og veteraner. På Vollmoens grønne sletter er det rom for stort og smått, og vi takker alle som stiller opp, år etter år. I skrivende stund forbereder vi den store juni-øvingshelga, og vi hører fra inspisient orkester at det sitter folk i orkesteret som har vært der hvert eneste år siden 1985, Tore og Gunvor Hekneby. Samtidig er det debutanter som for første gang skal være tingfolk og håpe stemmen holder stand. Noen bygger hus så snart våronna er over, andre lager galleriguide, konsert eller kafé. Det er slike folk det blir Steigen Sagaspill av. Til árs ok friðar! Lindis Sloan, Berit Woie-Berg, Salve Kildahl, Silje Isaksen, Roy Abelsen, Marit Holmvaag Hansen, Hege Albriktsen og Bodil Hanssen


3

Det er en stor glede å komme til Steigen og Engeløya for å jobbe med et nordnorsk spel.

J

eg har kjent til Hagbard og Signe i mange år og har håpet på en gang å få en forespørsel om instruktøransvaret – og slik har det blitt. Nå er jeg her, takket være møte med ukuelige damer i spissen for spel-eventyret på Vollmoen. Som nykommer og «inntrenger» i dramaet og tragedien om Signe og Hagbard, og samfunnet på Steig, er det med stor respekt jeg tråkker grunnen på Vollmoen. En kjenner sterkt at det er «hellig grunn». Det fantastiske kulturlandskapet og grunnlaget for legender og virkelighet slår imot meg når jeg går omkring her. Og her skal det spilles friluftteater det «remmer og tøy kan holde» sjølsagt, for Hagbard og Signe er just ingen spøk! Jeg har gått til oppgaven med stor respekt for teatertradisjonene på Vollmoen. Jeg har lest Bjørn Erik Stemlands manus nøye og har tatt mine beslutninger om hvordan årets utgave skal være. Jeg ønsker å legge et samtidsperspektiv på stykket som peker på handlinger og grusomheter som skjer i vår samtid. Kongene Sigurd og Sigar representerer syn og strategier, håndhevelse av overgrep mot sine egne, om nødvendig «med døden til følge», som vi dessverre ser igjen og igjen i dag. Hagbard og Signe er en type Romeo og Julie-historie hvor kjærligheten har svært dårlige vilkår. Kongens påbud og grep for å bygge allianser og konsolidere makt er uhyggelig påtrengende i Stemlands stykke. Jeg har ønsket å lage en forestilling som klargjør kongens handlinger, hvorfor han er bundet av tradisjon som i stykket ødelegger menneskelige verdier vi i dag ønsker å hegne om – omtanke, empati, nei til terror, nei til kvinneundertrykking, nei til menneskeforakt. Hagbard og Signe har disse utfordingene i seg og det er teatrets oppgave å snakke til sitt publikum om disse store, krevende tidløse spørsmål.

Med dette vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen til nye festdager i kommunen vår.

S

teigen Sagaspill har etter hvert utviklet seg til å bli kommunens viktigste kulturbegivenhet. Sagaspillet virker på en fantastisk måte samlende for befolkningen i vår vidstrakte kommune, noe vi absolutt kan trenge etter et litt turbulent tid for mange av oss. Flere hundre personer er engasjert både før og under disse dagene for at arrangementet skal bli så vellykket som mulig og for at tilreisende skal bli fornøyd og få lyst til å komme tilbake til Steigen.

Produsent Ane Reinholdtsen og instruktør Arnulf Haga møttes passende nok på Stiklestad for å begynne planleggingen av årets spel.

Slik har Stemland skrevet et svært viktig stykke «for vår tid». Det er mitt ønske at årets Hagbard og Signe er med å videreutvikler alles kjærlighet til stykket og produksjonen. At forestillingen blir spennende, og full

av lengsel etter rettferdighet, at den kan skjerpe våre holdninger mot undertrykkende mekanismer som stadig viser sitt sanne ansikt. Vollmoen er en fantastisk arena. Med skuespillere, kor og orkester, og alle an-

I år får vi en spennende og ny versjon av Sagaspillet, med litt endret tekst og nye rollefigurer. Vi får også helt nyskrevet musikk av Tore Johansen, veldig spennende! Som kommunens ordfører er jeg både stolt og rørt over alt som vises fram av kulturaktivitet i løpet av disse dagene, og ikke minst alt arbeidet som legges ned av alle frivillige aktører, år etter år. Siden forrige sagaspill har vi fått en ny festival i kommunen; «God Nok-festivalen, hvor mange av de samme frivillige står på for at også denne festivalen skal bli vellykket. En stor takk til alle sammen!  Selve sagaspillet er også i år et resultat av et godt samarbeid mellom profesjonelle skuespillere og glade amatører. I år er det i

dre frivillige og ikke minst ny musikk av Tore Johansen, blir dette en nytt, flott, voldsom og fargerik teateropplevelse på Vollmoen.

stor grad amatørene og folk fra Steigen som dominerer i kor, orkester, blant skuespillerne og i resten av staben. Jeg er som sagt meget stolt over å få være ordfører i en kommune med så mange flinke folk som står så på for vårt lokalsamfunn. Til sist vil jeg ønske alle aktørene lykke til med arrangementet, og jeg er sikker på at alle tilskuere og tilreisende får noen uforglemmelige dager her i Steigen.   FOR ÁRS OG FRIÐAR! Hilsen Asle Schrøder, ordfører i Steigen kommune

Arnulf Haga, instruktør


4

I midten av mars, tidligere i år, ble jeg oppringt av styreleder Lindis Sloan, hvor jeg ble spurt om å ta produsentansvaret på årets spel.

M

in første, indre, reaksjon var; «Nå har du ringt feil! Du skulle nok ha tak i en av de, ifølge Statistisk sentralbyrå, fire, færre eller ingen andre ved navn Ane S. Reinholdtsen i Norge». Tiltross for en utdannelse innen produksjon, en fantastisk oppvekst i Steigen og en grei fartstid i Steigen Sagaspill, så hadde tanken om å en dag få være med i produksjonsteamet aldri falt meg inn. Hele livet mitt passerte i revy. Jeg måtte sjekke pulsen for å se om den fremdeles var tilstedeværende. Dette høres nok ut som en overflødig reaksjon, men for meg er dette en av de største milepælene i mitt liv. Jeg lot riktignok ikke Lindis få vite det ved første telefonsamtale, men som den veloppdratte ungen jeg er, så sa jeg; «Takk for forespørsel, men jeg vil trenge litt betenkningstid. Ringer tilbake innen to–tre arbeidsdager». Sannheten var at jeg trengte å få lagt på så fort som mulig, så jeg kunne ringe samtlige familiemedlemmer, venner og ellers bekjente jeg kunne komme på, for å hyle av glede over hva som var på gang. Det er en stor omveding å gå ifra å ha jobbet innen film og tv-produksjon i Oslo, til å skulle produsere det veleta-

Siden 1985 har Hagbard Hake fra Vågan tatt utfordringen med å ri inn på Vollmoens grønne slette i kvinneklær. Mitt vågestykke er å presentere helt ny musikk på samme sted, trettito år etter den første premieren.

D

et første møtet mitt med sagaspillet var tidlig i 2003, og jeg bet meg merke i måten steigenfolket snakket om Hagbard og Signe på. Alle skikkelsene i skuespillet ble omtalt som om de var nære kjente, og det har de selvsagt også blitt opp gjennom årene. Det samme gjelder musikken. All ære til Helge Aafløy, det er ikke alle komponister forunt å lage musikk som slår rot på den måten. Og da lurer sikkert noen på hva som er vitsen med å lage ny musikk. Jeg har stor forståelse og respekt for dem som «mister» noe med den nye utgaven, men jeg håper virkelig jeg ikke skuffer dem for mye.

blerte sagaspillet her hjemme. For det første skal jeg virkelig hoppe etter Wirkola. For meg og mange andre, har alltid sagaspillet vært forbundet med Ann-Merethe Willumsen. Jeg husker fra mine yngre dager, da jeg selv var med som barn i Sagaspillet og så Ann-Merethe i aksjon. Denne dama med sagaspill-jakke, som råna opp og ned Vollmoen på ATV, ordna, jobba, var der fra tidlig til sent, så ut til å kunne alt i verden og var så trivelig mot alle – hun var kul, husker jeg å tenke. Nå, etter å ha jobbet et par

Målet er at den nye musikken skal være en vitaminsprøyte. Det er ikke dumt å ta noen nye briller (og ører) på innimellom. Og det har hele tiden blitt gjort med manuset, i alle fall så lenge jeg har vært med. De ulike regissørene har brakt inn egne vinklinger og fokus, og jeg stolt og ydmyk over å få bidra så mye som jeg får nå. En stor takk til styret for en modig henvendelse. Når det er sagt så er faktisk ikke all musikken helt ny. Mine komposisjoner til sagaspillet begynte med Ketil Høegh som regissør i 2011. Under forberedelsene møtte jeg han i Tromsø, og på kjøkkengulvet spilte han ut nesten hele stykket for meg, med alle rollene. En fantastisk seanse! Og da han kom til festscenen, eller «tingpausen», som det heter i den opprinnelige versjonen, danset han hvordan det måtte være. Og dansen hans var helt klart i to-takt, og ikke i tre (vals), som opprinnelig. Det var ikke noe spørsmål, jeg måtte bare skrive noe nytt, og sånn ble «Festen» til. De to andre komposisjonene som også

måneder med sagaspillet, har mine tanker om Ann-Merethe utvidet seg drastisk. Hun er fremdeles kul, men FOR en jobb hun har gjort, og for et grunnlag hun har lagt. Noe jeg er evig takknemlig for, da jeg i starten av mars følte som jeg stod der med en tom vanndunk under den ene armen og skjegget til Svein Jansen i postkassa. Jeg er heldigvis ikke alene om å dra i land årets spel. Rundt meg har jeg et helt magisk produksjonsteam, som er bestående av både gamle ringrever og

Tore Johansen.

Foto: Erik Buraas

blir med nå (i en eller annen form) er «Ulvhilds dans» og «Det største vi eie av lykke på jord». Ketil ga meg motstand på sistnevnte. Førsteutkastet var han ikke spesielt fornøyd med, men da jeg fikk gå en runde til, ble det ganske fint.

små revunger. Det er så deilig å vite at uansett om noen står fast, har glemt noe eller ikke vet, så er det et solid team med tusen råd, løsninger og muligheter rundt meg. Jeg vil bare få takket hver og enkelt av dere for at dere er med, er så stødig, ivrig, engasjert i spelet og ikke minst har tro på, og tålmodighet med meg. Nå skal jeg ikke begynne en lang Oscar-takketale her, men jeg vil bare rette en spesiell takk til Regine Schrøder og min familie. Regine skulle i utgangspunktet «bare» være inspisient og regissør Arnulf Hagas høyre hånd, men har sett seg nødt til å ta på seg rollen som min mentale støtte. Min familie har gitt opp alt av kontroll over eget liv, da Haugsveien 4 på Engeløya har blitt transformert til hovedkontor for Steigen Sagaspill 2017. Og jeg har kanskje ikke lappen (ennå), men det har pappa … ATV eller ei, Vollmoen og folket på Steig er i alle fall klar for en ny sommer med svinging av sverd, galopperende hester, galdring, maktspill, majestetisk musikk, russiske friere, tragiske skjebner og én stk strigråtende (les: gledestårer) produsent når siste tone rundes av og publikums applaus ljomer mellom fjellene. Dere er alle hjertelig velkommen til å bli med oss på sommerens flotteste eventyr. Velkommen til Steig! Ane S. Reinholdtsen produsent

Det som også ble innført med Ketil Høegh som regissør, var at orkesteret lagde lydkulisser, som musikantene var med på å improvisere frem. Denne innfallsvinkelen blir også med videre, det er fint at musikantene også får skape i øyeblikket, som en skuespiller. Ny musikk til et stykke som er folkeeie, er en radikal endring, og ikke helt uten fallhøyde. Men hver gang jeg kommer til Steigen, er det en del av meg som kommer «hjem» – selv uten en eneste slektsforbindelse. Men det har aldri spilt noen rolle. Jeg er blant gode venner, og da går det meste godt. En digresjon til slutt, og helt uten sammenligning for øvrig; Hva har komponistene Edvard Grieg, Harald Sæverud, Arne Nordheim og Sverre Kjeldsberg til felles? De skrev alle musikk til Peer Gynt. Hjertelig velkommen til nypremiere på Vollmoen, jeg gleder meg stort! Tore Johansen komponist


5

Håkon Ramstad er utdannet ved LAMDA, London Academy of Music and Dramatic Art. Han har vært ansatt ved de fleste norske institusjonsteatre. Roller i utvalg: Karenin i Anna Karenina, Rosmer i Rosmersholm, Rank og Krogstad i Et dukkehjem, Assessor Brack og Eilert Løvborg i Hedda Gabler, Lopakhin i Kirsebærhaven, Figaro i Figaros bryllup og tittelrollen i Tartuffe. Foto: Nationaltheatret


6

Mari Boine er tilbake med sitt første studioalbum på 8 år, og legger i den forbindelse selvsagt ut på turné. Det en stor ære for oss å få besøk av henne og hennes band!

D

et var nok flere som hevet et øyebryn eller to da de fikk vite at hun nå skulle synge på engelsk, men et unisont kritikerkorps har omfavnet «See The Woman». Albumet har fått terningkast 5 over hele linja, og Aftenposten mener hun virkelig kommer under huden på lytterne. Videre kaller de det «en fantastisk sfærisk meditasjon full av melankoli og mystikk», med «meningsfulle sanger som bærer i seg både en indre kraft og en ytre skjønnhet» Dagsavisen er også imponert, og gir oss også en pekepinn på hva vi kan forvente i live-formatet: «Mari Boines See The Woman med engelske tekster er en åpenbaring på flere vis, og gjør inntrykk i all sin enkle kompleksitet. Kraften som ligger i materialet kan man lett se for seg vil eksplodere når det treffer publikum fra konsertscenen, selv om vi ikke et sekund tror at den nye språkdrakten vil bringe Boine fullt og helt ut av det samiske språkfeltet.» Dette er en debut på to måter for den samiske artisten Mari Boine – første album som er på engelsk, og hennes første album på labelet MPS, spilt inn av produsenten Tobias Frøberg (Ane Brun m.fl.). Melankolsk sfærisk pop-lyd treffer et sofistikert lyrisk konsept. Selv sier hun: «Jeg har sunget på morsmålet mitt i 30 år, og det var på tide å gjøre noe annet! Jeg liker utfordringer, og det å skulle synge på engelsk, samtidig som jeg entret pop-verdenen jeg hadde drømmer om som tenåring – DET var en ordentlig utfordring! Nå gleder jeg meg veldig til å spille låtene live sammen med mitt fantastiske band.» 8. november 2016 ble Mari Boine 60 år. Hun har styrken og karismaen en superstjerne verdig, og energien, arbeidslysten og pågangsmotet til en 20-åring. Siden debuten for 30 år siden har hun levert en helt utrolig innholdsrik diskografi, og spredd vår felles kulturarv over hele verden. Hun har også (mildt sagt) blitt hedret for dette – med Spellemannspriser, Rockheim Hall of Fame, Nordisk Råds Musikkpris, Samerådets Ærespris, Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, Finnmark Fylkes Kulturpris, Norsk Kulturråds Ærespris, Anders Jahres Kulturpris, utnevnt til statsstipendiat og mye mer – en liste som kan ta pusten fra de fleste. Den samiske aktivisten og sangeren har ikke helt funnet på seg selv på nytt. Men hun har realisert drømmer fra hennes ungdom og på den måten utvidet hennes repertoar på en forbløffende måte. See The Woman er et eterisk, berikende og gjennomgående nydelig stykke kunst. Og at hun fra før av innehar en magnetisk scenekraft er utvilsomt. Så det er bare å sikre seg billett, dette kommer til å bli noe utenom det vanlige! Foto: Gregor Hohenberg

For de som kommer landeveien til Steigen skal det sommeren 2017 komme opp ny skilting. 26. april vedtok kommunestyret enstemmig å be Statens vegvesen om å sette opp samisk skilting også i vår kommune.

M

ed det følger vi eksemplet fra Divtasvuona (Tysfjord) og Hábmer (Hamarøy) og ønsker velkommen til

Stájggo! Det føles særlig riktig at skiltene kommer på plass i 2017, når 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 6.–9. februar feires. Steigen

Sted: Leiranger kirke Tid: Søndag 30. juli kl. 20.00 Pris: Kr 450, salg via eBillett på www.sagaspill.no Arr.: Steigen Sagaspill

Sagaspill og Steigen historielag har også tidligere løftet fram det samiske i Steigen, da sammen med Árran og Salten museum. Jo mer vi lærer om mangfoldet som har vært og er blant oss, jo mer spennende blir det! Så velkommen til feiring. Sagaspillstyret har vært så heldige å kunne hente Mari Boine, kanskje landets mest profilerte samiske artist, og ser fram til å feire sammen med henne i Leiranger kirke søndag 30. juli. Mandag 31. juli har Steigen historielag, som var pådriver for samisk skilting i kommunen, sitt seminar. I år har de invitert to foredragsholdere som på svært forskjellig vis kaster lys over samisk

historie. Også Markens Grøde feirer 100 år i år, og her faller det naturlig å se de to jubileene i sammenheng. Under Forskningsdagene i september vil Árran, KUN og Hamsunsenteret invitere til symposiet «Markens Grøde 100 år etter – er alting glemt?». På Markedsdagen på Bygdetunet 29. juli vil du kunne få en smakebit på det under låvekonserten, med spesialkomponert Markens Grøde-tema. Vil det samiske skinne gjennom også her? Vi gleder oss! Sagaspillstyret v/styreleder Lindis Sloan


7

OM FOREDRAGET: Elsa Laula Renberg levde og virket i Mosjøen, byen jeg vokste opp i. Byen hadde, som de fleste byer statuer av kjente menn, men ingen statuer av kvinner.

I

1996 var jeg med å sette opp en forestilling på svensk side en forestilling om Elsa Laulas tenkte barndom. I den forbindelse fikk jeg mange fine samtaler med hennes sønn, Thomas Renberg jr. (død 2008) Thomas var en mann av få ord, men fortalte at moren Elsa var aktiv i reindrifta som en riktig reindriftskvinne og samisk mor skal være, og at hun samtidig reiste mye. Dette tente min nysgjerrighet. Hvem var Elsa Laula? Mytene om henne er mange, men som det ofte er når det gjelder kvinner er lite skrevet ned. Det er mye skriftlig materiale om hennes politiske møter og reiser, men hvem var mennesket Elsa Laula Renberg. Hvem var hun i hverdagen, med reindrifta, ektemann, politikken, 6 barn hvorav 2 døde som små.

Initiativtaker til, og medforfatter av manus for Åarjelhsaemien Teatere sin forestilling «Elsa Laula – dihte staalehke nyjsene» Elsa Laula, kvinnen som sprengte grenser. Forestillingen ble sist satt opp i et samarbeide med Åarjelhsaemien Teatere, Nord-Trøndelag Teater og Trøndelag Teater under den store jubileumsfeiringen Tråante 2017. Arbeider som freelance koreograf og regissør for frie grupper og teatre. Her nevnes Nord-Trøndelag Teater, Beaiv-

På slutten av 1500-tallet ble det skrevet et ærekrenkende skrift som beskrev menneskers synder og guds straff for syndene.

D

er ble Nord-Norge og dets befolkning nevnt og beskrevet flere ganger. Hva fokuserte forfatteren på, og hvorfor var nettopp de elementene viktige? I tillegg skal det ses på om skriftet fulgte en skriftlig tradisjon og diskutere hvordan man kan bruke en slik tekst som kilde til fortiden.

Det er ingen nålevende som har møtt henne. Hun døde mens barna hennes var veldig unge. Ingen av hennes barnebarn har derfor møtt sin berømte aahka. Min reise for å finne Elsa var i gang. Hvordan var det mulig å være så allsidig på den tiden, hvilke valg måtte hun ta, og hva måtte hun ofre. Hvordan ble hennes visjoner og arbeide møtt av storsamfunnet og det samiske samfunnet? Hvilke hersketeknikker ble hun som kvinne og aktivist utsatt for på den tiden? I mai og juni 2011 reiste jeg rundt i hennes fotspor med lydopptaker; Mo i Rana, Bleikvassli, Mosjøen, Majavatn, Røyrvik og Hattfjelldal. Det ble mange timer med opptak av fatastiske samtaler og refleksjoner. Ikke minst med Elsa Laula Renbergs familie som fortalte det de visste eller hadde blitt fortalt. De viste òg veien til andre informanter som hjalp til videre på veien. Vefsn Museum i Mosjøen åpnet sine arkiver og Gærjahden søsrsamiske bokbussen bisto med kildemateriale. Velkommen til foredrag! Hilsen Ada Einmo Jürgensen

vas Natiunala Sámi Teahter, Nordland Teater og Åarjelhsaemien Teatere. Var teatersjef for sistnevnte 2002–2013. Har hatt eget dansestudio og gjort flere egne sceneproduksjoner. Setter i år opp for 3. gang, Klemetspelet i Leriskardalen i Hemnes kommune. Tildelt Nordland fylkes kulturpris, Vefsn kommunes kulturpris og Statens garantiinntekt for kunstnere.

Sted: Ungdomshuset i Bø Tid: Mandag 31. juli kl 11–14 Pris: Kr 300/150 (voksen/barn) inkl. lunsj, kaffe og kake. Kr 250 (for medl. i historielaget)

Ingebjørg Aamlid Dalen (f. 1985) er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har en bachelorgrad i arkeologi, og en mastergrad i historie. Hun har publisert artikler om temaer som sedelighetsforbrytelser, mentalitet, reformasjonen og presteskap. Nå skriver hun doktorgrad om presteskapet etter reformasjonen.


8 DATO

ARRANGEMENT

PRIS

STED/KONTAKT

Søndag 23. juli 11.00-14.00

6WRSS :RUNVKRS pü Sjyhügen galleri og spiseri, Røtnes. Arr. Eva Bakkeslett

Kr100,-

Sted: Engeløya Pümelding til bakkeslett@online.no

11.00-17.00

7UHÂĄ\HUSnODQJV $UU. Steigen Kystlag

Pris 200,-/100,-/500,(voksen/barn/familie)

PĂĽmelding tlf 97695609 fra 1. juli, max 50 plasser

Voksen kr 100,Barn o/10 ĂĽr kr 50,Barn u/10 ĂĽr gratis

Sted: Nordskot

Onsdag 26. juli 12.00-16.00

)DPLOLHGDJSnN\VWPXVHHW Sn1RUGVNRW Arr. Steigen Kystlag

14.00-18.00

5ÂĄPPHJUÂĄWVHUYHULQJ Arr. Leinesfjord Vamfunnshus

Sted: Leinesfjord

11.00-17.00

+R)ULGD Sn6WHLJHQE\JGHWXQ Arr. Nordlandsmuseet

Sted: Engeløya

20.00-01.00

cSQLQJVNRQVHUWRJSXESn)HVNEUXNHÂś Arr. Sagaspillstyret og Nordskot og Omegn Bygdelag

Gratis adgang, 18-ĂĽrsgrense pub

Sted: Nordskot

Torsdag 27. juli 11.00-15.00

cSHQJnUGSncOVWDG(QJHOÂĄ\D Arr. Steigen Bondelag

Sted: Engeløya

11.00-17.00

+R)ULGDSn6WHLJHQE\JGHWXQ Arr. Nordlandsmuseet

Sted: Engeløya

19.00

2OVRNIULOXIWVJXGVWMHQHVWH i gapahuken i Hellvika i Leinesfjord

Sted: Leinesfjord

11.00-17.00

+R)ULGDSn6WHLJHQE\JGHWXQ Arr. Nordlandsmuseet

Sted: Engeløya

12.00-15.00

cSQLQJDYQ\WWVDXHIM¥V pü StorsÌter gürd, Engeløya

Sted: Engeløya Pümelding pü Facebook

17.00

3UHPLHUH Š+DJEDUGRJ6LJQHª pü Vollmoen, Engeløya

20.00

)LVNHDIWHQ Arr. Leinesfjord Samfunnshus

Sted: Leinesfjord

7XU6WUDXPIMRUGHQ7ÂĄPPHUQHV Arr. Turlaget

PĂĽmelding/informasjon turleder Bente HaukĂĽs tlf 970 72 546

11.00-15.00

0DUNHGVGDJSn6WHLJHQE\JGHWXQ Laskestad pü Engeløya Arr. Nordlandsmuseet

Sted: Engeløya

11.00-15.00

6WUDQG6HUYLFHSn%ÂĄVDQGHQ Arr. NLS/Livredningsselskapet v/Astri Gaarder Valberg

Sted: Engeløya

16.00

Š+DJEDUGRJ6LJQHª pü Vollmoen, Engeløya

Billetter via eBillett SnZZZVDJDVSLOOQR

Sted: Engeløya

22.00-02.00

6RPPHUIHVWPHG6QRRS\ pü utescenen pü Kong Sigars kro, Engeløya

Inngang 250,alle rettigheter

Sted: Engeløya

Sted: Engeløya

Fredag 28. juli

Billetter via eBillett SnZZZVDJDVSLOOQR

Sted: Engeløya

Lørdag 29. juli

Søndag 30. juli 14.00

Š+DJEDUGRJ6LJQHª pü Vollmoen, Engeløya

Billetter via eBillett SnZZZVDJDVSLOOQR

20.00

0DUL%RLQHL/HLUDQJHUNLUNH Arr. Steigen Sagaspill

Billetter 40,-YLDH%LOOHWW Sted: Leines SnZZZVDJDVSLOOQR

Mandag 31. juli /DUV0RQVHQUXWDL6PnWLQGDQ Arr. Turlaget 11.00-14.00

6HPLQDUGDJ PHG6WHLJHQ+LVWRULHODJ Ungdomshuset i Bø

Pümelding/informasjon turleder Ingebjørg Schrøder, tlf 941 70 070 Inngang (voksen 300,-, barn 150,-, medlemmer i Steigen Historielag 250,-) inkl lunsj, kaffe og kake

Sted: Engeløya

Tirsdag 1. august 16.00

.ULJVKLVWRULVNYDQGULQJSn%DWWHUL'LHWO Arr. Nordlandsmuseet

Pris: 60,-/10,(voksne/barn)

Sted: Engeløya

14.00

%HDFKYROOH\WXUQHULQJ pĂĽ Brennviksanden Arr. Volleyballklubben

Pris: 150,-/mixlag

Sted: Brennvika Pümeldingsfrist 28. juli, til Ingebjørg Schrøder, tlf 48003919. VÌrforbehold!

Onsdag 2. august 7XUWLO7URKRUQHW Arr. Turlaget 18.00

$YVOXWQLQJVNRQVHUWL/HLUDQJHUNLUNH PHGOda Gjul, Tor Arne Grønbech og Sigmund Aasjord

Sted: Engeløya Pümelding/informasjon turleder Bjørg Aalstad tlf 400 97 880 Billetter 250,-

Sted: Leines

Konkurranseklassene: kr 150. Trimklasse: voksne kr 100, barn/ ungdommer til og med 17 ĂĽr er gratis.

Sted: BrenQvika, Pümelding før 3. august Mer informasjon pü Facebook

Lørdag 5. august 12.00-15.00

6NDUERWQRSS´PRWEDNNHO¥S med start i Brennvika Arr. Leines IL


9

BARN. Vi anbefaler aldersgrense 6 år. Spillet Hagbard og Signe kan lett bli sterk kost for de aller minste. KOM I GOD TID. Vi gjør oppmerksom på at det er 700 m å gå fra parkeringsplassen til amfiet. På veien kan du kjøpe enkle salgseffekter, litt mat og drikke og bruke våre enkle sanitærfasiliteter. Vi har kortterminal og Vipps, men tar selvsagt også kontanter. BEVEGELSESHEMMEDE og andre med særskilte behov som har behov for skyss opp Vollmoveien, kan få det. Møt på parkeringsplassen seinest 1 time før forestilling. Vi har noen sitteplasser foran i amfiet som er reservert for dere. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lydanlegg eller anlegg for teleslynge på Vollmoen pga. tekniske begrensninger. FOTOGRAFERING under sagaspillet er tillatt, men ikke i ervervsmessig øyemed. All fotografering må skje fra vanlig publikumsplass og uten fotolys. KLE DEG ETTER VÆRET! Forestillingen varer halvannen time. Vi anbefaler varme klær, eventuelt solkrem og solbriller. SITTEPLATER. Amfiet er bratt, og vi leier ut Gigseat og sitteplater på Vollmoen. HUNDER. Vollmoen er beiteområde, hunder har ikke adgang. VIS HENSYN til annet publikum under forestillingen. Plassen foran amfiet er en del av scenen, og det forstyrrer forestillingen når noen forlater Vollmoen mens spillet foregår.

FORESTILLINGER: ■ Fredag 28. juli kl. 17.00 ■ Lørdag 29. juli kl. 16.00 ■ Søndag 30. juli kl. 14.00

BILLETTER

Billettsalg og inngang stenger ½ time før forestilling. BILLETTER: Pris voksne: 350,- (forhåndssalg eBillett via www.sagaspill.no)/ 400,- (ved kjøp på Vollmoen) Pris barn 6–16 år: 100,Pris kulturkort (ungdom 16–19 år): 200,(selges kun på Vollmoen) Kulturkortet kan bestilles gratis hos vår sponsor Nordland fylkeskommune Forhåndsbestilling av eBillett på www.sagaspill.no Billetter fåes også kjøpt ved inngangen før forestilling.

Hurtigbåt Skrova/Svolvær

HAMARØY KOMMUNE

E6 Finnøy

Skutvik

STEIGEN

11

KOMMUNE

Flatøy Laske- 4 stad

1

Liland 5

Leinesfjord 13

6

1. Prestegårdsfjøsen 2. Vollmoen 3. Åpen gård Ålstad 4. Steigen bygdetun 5. Liland friluftsområde

6. Laukvik kystfort 7. Bogen kultursenter 8. Bø ungdomshus 9. Russisk minnestøtte 10. Allhus

Tømmernes

7 Hatten Skjelvareid

Saursfjord

Helnes- 17 sund Leines

Hurtigbåt Bodø

Straumfjord

Knedal

14

Grøtøy

Husøyvær

Ålstad 3

Bogøy

Holkestad Nordskot

Innhavet

Forsan

8

Engeløya

2

Røssøy

Lundøya

9

10 12

E6

Nordfold

15

16

Helldalisen Hjartøya

E6 11. Batterie Dietl 12. Steigen biblioteket 13. Steigen sentralskole 14. Feskbruke', Nordskot 15. Nordfold kirke

SØRFOLD KOMMUNE

16. Brennvika 17. Leiranger kirke

26. juli–2. august 2017


10

Batteri Dietl under oppbygging.

■ Batteri Dietl er mye mer enn

bare museumsbunkeren! Bli med på en vandring i et av de flotteste turområdene på Engeløya, som samtidig er et imponerende krigsminne. Batteri Dietl var et av de største og mest moderne kystbatteriene som tyskerne anla langs Atlanterhavskysten. Kystfortet er godt bevart og tilgjengelig i sin helhet. Står man på festningsområdets høyeste punkt, er det lett å skjønne hvordan fortet

var oppbygd. Derfra kan du nyte en overveldende utsikt mot Lofotveggen og samtidig få et inntrykk hvorfor tyskerne bygde så stort akkurat her. Kle deg for en tur i ulendt terreng. Vi møtes på parkeringsplassen ovenfor museumsbunkeren. Turen tar omtrent en time. Tid: Tirsdag 1. august kl 16.00 Sted: Batteri Dietl, Engeløya Pris: Kr 60,-/10,- (voksne/barn)

■ Sett gjennom en ung

manns kameralinse. En utstilling av Oddvar Tonaas bilder, tekster og lydspor. Oddvar Tonaas er en bodøgutt som vokste opp i Bodø under krigen. Han jobbet som læregutt på trykkeriet til Nordlandsposten og fikk nok der sin interesse for foto og dokumentasjon. Oddvar eide sitt eget kamera og under krigen og etter frigjøringa dokumenterte han det som skjedde i venneflokken, hvordan de unge hadde det. I dag er Oddvar 94 år, har en krystallklar hukommelse og husker navn og hendelser fra ungdomsårene. Han forteller gjerne og har åpnet og delt sitt fotoarkiv og sine tekster med Nordlandsmuseet. Utstillingen ble tidligere vist på Nordlandsmuseet i Bodø og er nå komplettert med noen bilder fra Steigen hvor Oddvar tilbrakte noen fine sommerdager.

■ I Sagaspilluken bor det ei

travel kjerring i Fridastua på bygdetunet. Frida er svært glad i besøk og prater seg gjerne bort over en kaffekopp når tiden tillater det. Hun er veldig glad i å skravle, men så er det også mangt og meget hun må få unnagjort. Siden Frida er en litt uvanlig dame, kan det hende at du blir sysselsatt så snart du kommer over dørstokken. Det er kanskje ikke den helt fine måten å behandle gjestene sine på, men tenk på at ho Frida har begynt så smått å dra på årene … Da er det ikke alltid så lett å klare seg helt alene.

Kanskje du eller dine unger kan hjelpe henne litt? I finværet skal det vaskes klær og blir det regn så kan hun sette rokken i sving eller ta fatt i veven. Det er alltid noe å gjør men det kan også bli tid til gammeldagse leker innimellom! Kom innom ho Frida, for å skravle eller for å gi henne en håndsrekning! Tid: Frida tar imot besøk fra 26.–28. juli kl. 11-17 Sted: Fridastua, Steigen bygdetun

Tid: Utstillingen vises hele sesongen. Sted: Batteri Dietl Tid: Lørdag 29. juli kl. 11–15 Sted: Laskestad på Engeløya Arr.: Nordlandsmuseet


11

■ Snoopy spiller fengende dans■ Massevis av maritim moro

og lek for store og små. I og omkring kystmuseet kan du være med på en rekke aktiviteter, enten du er liten eller stor. De aller minste kan kose seg i «strandkassen», de litt større kan besøke «Barnas Båtbyggeri», der de får lov å bygge sin egen lekebåt og segle med den fra flytekaia.. De voksne

kan lære seg knuter og stikk, se og høre gamle båtmotorer og mimre seg gjennom museet. Feskbruke kafé selger middag og annen mat og drikke. Tid: Onsdag 26. juli kl. 12.00–16.00 Pris: Voksen kr 100,-/barn over 10 år kr 50,-/barn under 10 år gratis Arrangør: Steigen Kystlag

bar musikk av alle sjangere, med hovedvekt på 80-tallet. I løpet av de siste årene har dette vist seg å være en trend publikum setter stor pris på. Bandet gjør dette på en usedvanlig proff og spennende måte. Snoopy er opptatt av dynamikk, stemning og opplevelse. En kveld med Snoopy vil gi

■ Velkommen skal dere være

■ I år er det 100 år siden Knut

Hamsuns nobelprisvinnende roman Markens grøde ble utgitt. Romanen regnes som Hamsuns store jordbruksepos. Romanen forteller om hvordan gården Sellanrå utvikles fra en enkel jordgamme til et gårdsbruk. Markens grøde er også en roman om modernitetens fremvekst og det motsetningsfylte i den. Nybyggerne på Sellanrå og

menneskene rundt dem berøres av den nye tidens ånd på godt og vondt. Med Knut Hamsuns ord og egenkomponert musikk, tar vi deg med inn i Hamsuns rike. Tid: Markedsdagen lørdag 29. juli kl. 12.00 og 13.30 Sted: Steigen bygdetun

til sommerens råeste motbakkeløp! Oppmøte og start i Brennvika, som i fjor! Flere detaljer for årets løp er nå klare: 1. Starttidspunkt Trimklassen starter kl. 12-13, hvor de som ønsker tidtaking i trimklassen starter kl. 12. Konkurranseklassene starter kl. 14. 2. Startkontigent Konkurranseklassene: kr 150, trimklasse: voksne kr 100, barn/ungdommer til og med 17 år er gratis. Gebyr for påmelding etter fristen kr 50 i konkurranseklassene. 3. Påmeldingsfrist alle klasser (også trimklassen!): 3. august 4. Premier dame- og herreklasse

deg noe mer enn bare musikk. De tre medlemmene er alle drevne artister som blander musikk, humør og show på en herlig måte. Tid: Lørdag 29. juli kl. 22.00–02.00 Sted: Kong Sigars Kro, Engeløya

(18+): 1. premie kr 4000, 2. premie kr 2000, 3. premie kr 1000. Jente- og gutteklasse (13–17 år): 1. premie kr 2000, 2. premie kr 1000, 3. premie kr 500. Løyperekord for både dame- og herreklasse: kr 4000. Hvis løyperekord ikke taes, settes løyperekordpremien i et fond til påfølgende år og øker dermed for hvert år. Vi gleder oss! Tid: Lørdag 5. august kl. 12-15 Sted: Start i Brennvika Info: www.skarbotn-opp.webnode. com og på Facebook Arrangør: Leines IL


12

Foto: Marit Schrøder Elvik Foto: Gunnar Grytøyr

■ Like utenfor Nordskot i Stei-

gen kommune er det et mylder av flotte øyer. Det er Steigen Kystlag som har fått i stand denne tradisjonen om å vandre over de tre øyene utenfor Nordskot, med innbakt informasjon fra turleder Harald Nilsen. Og man får mye historie, flotte naturopplevelser og sosialt samvær i denne rundt fem kilometer lange vandringen som også

inkluderer en bålrast med pølsegrilling og kaffekos, før den avsluttes med en tur med gamle fiskeskøyter.

■ Volleyballklubben arrangerer

beachvolleyturnering på Brennviksanden.

Tid: Søndag 23. juli kl 11–17 Pris: Kr 200,-/100,-/500,(voksen/barn/familie) Påmelding: Tlf. 976 95 609 fra 1. juli, max 50 plasser Arr.: Steigen Kystlag

■ Dette er i regi av NLS/Livredning Selskapet. Steigen er som eneste kommune i Nord-Norge valgt ut som pioner på

Tid: Tirsdag 1. august fra kl. 14.00 Værforbehold! Sted: Brennviksanden Pris: kr 150,- per mix-lag, 3 per lag Påmelding: Ingebjørg Schrøder, tlf. 480 03 919

StrandService. Det vil være to strandverter tilstede og vi håper på godt vær! Tid: Lørdag 29. juli kl. 11–15 Sted: Bøsanden

Vestfjordseilas-helga 29. juni Seilerpub fra kl. 21 30. juni Havrettsbord kl. 16–21 Regattafest fra kl. 22 Et trivelig møte på kaia 07. juli PUB fra kl. 21 14. juli PUB fra kl. 21 23. juli PUB fra kl. 20 26. juli PUB fra kl. 20 28. juli PUB fra kl. 21

■ Vi samles i gapahuken på

Hellvika i Leinesfjord for å feire og minnes vikingen Olav den Hellige som ble hele Norges nasjonalhelgen.

Tid: Torsdag 27. juli kl. 19.00 Sted: Gapahuken på Hellvika, Leinesfjord

Sommerkafé og åpent Kystmuseum 1. juli–25. juli kl. 18–20 Årets kunstutstilling 23. juli kl. 17 Åpning av kunstutstilling PUB fra kl. 20 Årets kunstnere: Sigrid Furubotn og Ewa Fjellstrøm Sagaspilluka 23. juli Tre øyer på langs (påmelding til 976 95 609) 26. juli Familiedag på Kystmuseet 12–16 26. juli Sagaspill-pub fra kl. 20 24.–30. juli. Åpen kunstutstilling m/kafé fra kl. 17–20 Den 29. juli er utstillinga og kaféen stengt. VELKOMMEN!

■ Festmiddag med laks og ■ Velkommen til rømmegrøt,

spekemat og flatbrød på Leinesfjord samfunnshus, midt i sagauka, midt i kommunen. Tid: Onsdag 26. juli kl. 14–18 Sted: Leinesfjord samfunnshus

kveite på Leinesfjord samfunnshus. Huset har skjenkebevilgning og dermed 18-års aldersgrense under middagen. Levende taffelmusikk til maten. Velkommen! Tid: Fredag 28. juli kl. 20.00 Sted: Leinesfjord samfunnshus


13

Foto: Tine

■ På Åpen Gård kan du komme litt

■ Selv om vi har tyvstarta å

bruke fjøset under lamminga, så blir det en offisiell åpning av sauefjøset vårt i sommer. Vertskap er Julie Ånesbug og Filip Bakke. Mange av de som har levert eller vært involvert i fjøsbygginga på en eller annen måte kommer også. Det blir servert grillmat fra Horns slakteri, og kaffe for de kaffetørste.

Det hadde vært veldig koselig om du kom innom og ble med og feira åpninga av det nye fjøset sammen med oss. Åpent for alle. Tid: Fredag 28. juli kl. 12–15 Sted: Storsæter gård, Engeløya Påmelding: Facebook «Åpning av nytt sauefjøs»

nærmere gårdslivet og hvordan maten produseres, spise god mat og hoppe i høyet. Fra Porsanger i nord til Lista helt i sør ønsker bønder velkommen til en trivelig familiedag på gården. Det er lokale bondelag som arrangerer Åpen Gård. De fleste arrangementene er på gårder i drift, noen er også på bygdetun eller torv. Felles for dem alle, er at de besøkende kan få et innblikk i hvordan maten

■ Med Oda Gjul, Sigmund ■ STOPP – et stoppeverksted med

tekstilkunstner Kari Steihaug for de mellom 5 og 105! Ta med et plagg med hull eller kom for å lytte, se og lær.

Sted: Sjyhågen Tid: Søndag 23. juli kl. 11–14 Påmelding: bakkesle@online.no Antall: Maks 25 pers. Pris: Kr 100,- inkl. stoppegarn, kaffe, te og kake!

Aasjord og Tor Arne Grønbech. Vi avslutter sagaspilluka i Leiranger kirke med en konsert med som har noe for de fleste. Her blandes det sjangere fra klassisk til Cohen, med alt fra melankolske og stem-

produseres og hvordan livet er på en gård. I jordbrukskommunen Steigen er det Randi og Hans Einar Stendal som tar imot på gården på Ålstad på Engeløya. Hele familien ønskes velkommen til en trivelig dag! Tid: Torsdag 27. juli kl. 11–15 Sted: Ålstad på Engeløya Arr.: Steigen bondelag

ningsfulle svisker til musikaler og mer «trøkk». Klar for en kveld med blanda drops? Tid: Onsdag 2. august kl. 18.00 Sted: Leiranger kirke Pris: Kr 250,-

TAKK TIL SPONSORER:

Vi er heldig som har Lokalavisa NordSalten – de kommer ut fredager og gir oss godt lokalt stoff hver helg. Steigen Sagaspill er glad for å ha et godt samarbeid med Lokalavisa vår. Sagaspillavisen du leser nå er et produkt av dette. Lokalavisa NordSalten har stilt opp for at denne avisen skal kunne se dagens lys. De har bidratt langt utover alle forventninger og viser at de bryr seg. Sagaspillet sin amatørredaksjon har trengt all den hjelp og støtte vi har fått. I tillegg takker vi for at Lokalavisa NordSalten viser sitt lokale kulturengasjement hver uke hele året igjennom.

Nord-Salten Kraft AS er en stor samfunnsaktør i Nord-Salten, og forvalter infrastruktur og naturressurser som er viktig for innbyggere, næringsliv og offentlige myndigheter. Vi ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar i regionen gjennom forretningsdrift som tar hensyn til mennesker, miljø og våre omgivelser i et bærekraftig perspektiv. Målet er at våre ansatte og eiere skal være stolte av selskapets virksomhet. Nord-Salten Kraft ønsker å føre en del av selskapets inntekter tilbake til samfunnet gjennom sponsing av lokale aktiviteter. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i Nord-Salten, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

AN en raus og offensiv avis. Steigen Sagaspill har igjen fått erfare Avisa Nordland sine verdier om å være raus og offensiv. Fylkets største avis fremmer samfunnsengasjement med det mål å styrke grunnverdiene ytringsfrihet, mangfold, toleranse og likeverd mellom mennesker. Sagaspillet takker Avisa Nordland for arbeidet med å verne om regionens og fylkets egenart og kultur. Avisa Nordland bidrar med markedsføring og annonsering av Steigen Sagaspill, dette samarbeidet gjør at Steigen Sagaspill kan stå frem som endel av kulturtilbudene i fylket og dette gir flere mulighet til å ta turen til Steigen under Sagaspilluken.

Verdens beste gavefond i Steigen. Mange kulturorganisasjoner har mottatt støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet i Steigen. Dette fondet bidrar til at kulturlivet får en positiv og god utvikling som Steigen Sagaspill er avhengig av. SpareBank 1 Nord-Norge Fondet gir like gjerne gaver til det lille og lokale som til større prosjekter i landsdelen. Steigen Sagaspill takker for støtten dette fondet har gitt oss gjennom å arbeide seriøst med å innfri våre felles mål for å skape verdier over tid, engasjerer mange i lokalmiljøet, skape aktivitet, og bidra til økt trivsel og bolyst i landsdelen.


14

Sjyhågen galleri & spiseri

Galleri Barometer

2

Røtnes på Engeløya

2017

Leines

Sjyhågen galleri & spiseri Åpent

Steigen

Galleri Barometer Åpent

2

Røtnes 22. juli –på 2. Engeløya august, kl. 12 – 18

Åpent 22. - 30. juli, til kl.åpning 15 - 20, lørdag Kafé 22. juli, kl.19 Velkommen

Gårdskafé med småretter lokalproduserte, økologiske råvarer. av , offisiellavåpning av årets Sagaspill og innvielse Utstillingsåpning gjesteatelier fredag 21. juli kl. 19.30.

Elin Barosen til åpning lørdag 22. juli, kl.19 Velkommen

Gårdskafé med småretter av lokalproduserte, økologiske råvarer. UTSTILLINGER Kari Steihaug: Syersken i Trastevere

Elin viser en ny serie malerier, «NaturligVis», Elin Barosen inspirert av naturens Elin viser strukturer en ny serieog mønstre. malerier, «NaturligVis», inspirert av naturens strukturer og mønstre.

UTSTILLINGER

Eva Kari Bakkeslett: Steihaug: Ringvirkninger, Syersken i Trastevere Clive Ardagh: Trær i Steigen Eva Bakkeslett: Ringvirkninger, Inngang kr. 30,Clive Ardagh: Trær i Steigen WORKSHOPS STOPP stoppeverksted med kunstner Kari Steihaug Inngang-kr. 30,23. juli, kl. 11 - 14 Gelatintrykk - grafisk verksted med kunstner Sally Gilford WORKSHOPS 26. juli, kl. 16 - 18 STOPP - stoppeverksted med kunstner Kari Steihaug Påmelding 23. juli, kl. 11til- bakkesle@online.no 14 Tlf. 75777521/91366984 Gelatintrykk - grafisk verksted med kunstner Sally Gilford 26. juli, kl. 16 - 18 For mer informasjon: www.agencyofimagination.org Påmelding til bakkesle@online.no Tlf. 75777521/91366984

Galleri Barometer

2

Kontakt: 93027984, elinbarosen@mac.com. ogsåtittelen «Tegning Ingiderd Husbyn fra Levanger viser tegningerSe under www.elinbarosen.com som fortelling», mennesker hun har møtt, lest om eller funnet på. Kontakt: 93027984, elinbarosen@mac.com. Se også www.elinbarosen.com

12

Hurtigbåt Skrova/ Svolvær

Nybrygga

22. - 30. juli, kl. 15 - 20, Kafé

LefsPia LefsPia

Velkommen til åpning lørdag 22. juli, kl.19 Kafé og Galleri Hakvåk på Engeløya

2017 © Regina Pedersen Design & Produksjon Trykk Mediehuset Vesterålen

kalproduserte, økologiske råvarer.

Elin Barosen

Åpent Kafé og Galleri 25. juni - 9. juli, kl. 14 - 18

Elin viser en ny serie malerier, «NaturligVis», inspirert av naturens strukturer og mønstre.

11. juli - 2. august, kl. 12 - 18 3. - 6. august, kl. 14 - 18 Åpent 25. juni - 9. juli, kl. 14 - 18 Enkel frakl.1. 12 juli.- 18 11. juli -varmmat 2. august, Stengt mandag, 3. - 6. august, kl.unntak 14 - 18 31. juli

med kunstner Sally Gilford

Grøtøya 10

9

Skutvik

Åpent

4

Kunstoverraskelser frafor kjøkkenet Se www.nybrygga.no åpningstider, tlf. eller Engeløya 5 Gjennom sommeren vil besøkende3 kunne smake små kunstverk post@nybrygga.no 2 Laskestad fra kjøkkenet i maritime omgivelser på brygga i Helnessund. 1 Kunstoverraskelser fra kjøkkenet 6 Røsøya Gjennom sommeren vil besøkende kunne smake små kunstverk 7 fra kjøkkenet i maritime omgivelser på brygga i Helnessund. Randi Landsfeldt ble født i Bogøy Hobro i Danmark i 1971. Hun Holke- er utdannet folklorist og har Norge siden 1990. RandiiLandsfeldt ble født iI 2012 Skjelvareid stad bodd kom hun til Nord-Norge og i Hobro i Danmark i 1971. Hun 2017 flyttet hun til Steigen. er utdannet folklorist og harHun Nordskot Knedal arbeider somsiden fotokunstner, og bodd i Norge 1990. I 2012 8 med utgangspunkt i naturen kom hun til Nord-Norge og i Saursforsøker hun å formidle poesien 2017 flyttet hun til Steigen. Hun fjord iarbeider den stillhet ro som omgir somog fotokunstner, og Leinesfjord oss. med utgangspunkt i naturen 11 forsøker hun å formidle poesienNordfold i den stillhet og ro som omgir 12 Leines 13 oss.

Helnessund

Kontakt: 93027984, elinbarosen@mac.com. Se også Ute ved havet, bølgene Kunstglass fra der Galleri Uværslår www.elinbarosen.com

uide

no

ncyofimagination.org

meter

12

høyest blåser sterkest. På Glass- og og vinden billedkunstner Siv Johansen yttersida av Hadseløya i Vesterålen, der du Galleri Uvær. Laget Ute finner ved havet, der bølgene slår med kjærlighet til blåser materialet og På høyest og vinden sterkest. naturen. yttersida av Hadseløya i Vesterålen, der finner du Galleri Uvær. Laget med kjærlighet til materialet og naturen.

Nybrygga Åpent

Se www.nybrygga.no for åpningstider, tlf. eller post@nybrygga.no

Galleri Solhaug

2

Sjyhågen galleri & spiseri

3

Lefspia Kafé og Galleri, Hakvåg, Engeløya

4

Batterie Dietl, Bø, Engeløya

5

Steigen Bygdetun, Laskestad, Engaløya

6

Naustgalleriet, Røssøya, Engeløya

Skutvik

Kunstoverraskelser fra kjøkkenet Bø 4 smake Gjennom sommeren vil besøkende kunne små kunstverk fra kjøkkenet i maritime omgivelser5 på brygga i Helnessund. 3 Engeløya Laskestad

2

1 6 Randi Landsfeldt ble født i Hobro i Danmark i 1971. Hun er utdannet folklorist og har Holkebodd i Norge siden 1990. I 2012 kom hun til Nord-Norge og i stad 2017 flyttet hun til Steigen. Hun Grøtøya arbeider som fotokunstner, Nordskotog 8 i naturen 10 med utgangspunkt 9 forsøker hun å formidle poesien i den stillhet og ro som omgir oss.

Røsøya 7

Bogøy Skjelvareid Knedal

Leinesfjord 11

viser tegninger under tittelen «Tegning un har møtt, lest om eller funnet på. hansen en@mac.com. Se også

t. På len, t

13

12

Nordfold

Leines

Helnessund

9 10 11

Gratis inngang i alle gallerier der ikke annet er opplyst. Free entry to all the galleries unless otherwise stated. Hurtigbåt Bodø Eingang gratis, wenn nichts anderes anggeben. 13

7 8

Saursfjord

Steigen

1

Lundøya

22. juli, kl.19

2017

Gallerioversikt - Gallery index - Ausstellungsübersicht:

Hurtigbåt Skrova/ Svolvær

Helnessund 3

Gratis inngang i alle gallerier der ikke annet er opplyst. Free entry to all the galleries unless otherwise stated. Hurtigbåt Bodø Eingang gratis, wenn nichts anderes anggeben. Gratis inngang i alle gallerier der ikke annet er opplyst. Free entry to all the galleries unless otherwise stated. Eingang gratis, wenn nichts anderes anggeben.

13

12 13

907 69 837 75 77 75 21/913 66 984 991 09 513 757 76 350, 904 78 261 904 78 261, 75 50 35 00 950 79 734

Bogen Kultursenter, Bogen 911 54 181

Feskbruke, Nordskot 902 07 216, 979 61 488

Kystmuseet/Vårt Galleri, Nordskot 976 95 609 (Kystm.)/913 45 323 Vårt G.)

Storgården på Grøtøy 920 34 645

Tare, Leinesfjord (gammel Skippy) 909 78 080

Galleri Barometer, Leines 930 27 984

Nybrygga, Helnessund 941 43 629

13

G

Helnessund Se www.nybrygga.no for åpningstider, tlf. eller Lundøya post@nybrygga.no

3

Enkel varmmat fra 1. juli. Stengt mandag, unntak 31. juli UTSTILLERE Leif Larsen (Akvarell) Tove Mjellanger Kamilla Lund (Foto) UTSTILLERE Siv LeifJohansen Larsen (Akvarell) Mjellanger Ingiderd Husbyn fra Levanger viser Tove tegninger under tittelen «Tegning Kamilla Lund (Foto) som fortelling», mennesker hun harKunstglass møtt, lest om eller Uvær funnet på. fra Galleri Siv Johansen Glassog billedkunstner Siv Johansen

unstner Kari Steihaug

G

Nybrygga Åpent

3

Hakvåk på Engeløya

ng av årets Sagaspill og innvielse av 30.

13

Helnessund

Åpent

ht:

G

Ingiderd Husbyn fra Levanger viser tegninger under tittelen «Tegning som fortelling», mennesker hun har møtt, lest om eller funnet på.

For mer informasjon: www.agencyofimagination.org

Leines

G

2017 © Regina Pedersen Design & Produksjon Trykk Mediehuset Vesterålen

eri & spiseri

12

Leines 22. - 30. juli, kl. 15 - 20, Kafé

Åpent , offisiell åpning av årets Sagaspill og innvielse av Utstillingsåpning 22. juli – 2. august, – 18 gjesteatelier fredagkl. 21.12juli kl. 19.30.

vik

12


15 Galleri Galleri Solhaug Solhaug Galleri Solhaug

Nordlandsmuseet Nordlandsmuseet Batteri Batteri Dietl, Dietl, Batteri Dietl, Nordlandsmuseet

1 1 1

Engeløya Engeløya Engeløya

Kunstner Kunstner Hugo Hugo Aasjord Aasjord Kunstner Hugo Aasjord Sommerutstilling Sommerutstilling 2017 2017 Sommerutstilling 2017

Ta Ta gjerne gjerne kontakt kontakt forfor egen egen Ta gjerne kontakt for egen

andre andre dager. dager. andre dager. Rita bor og jobber på heltid i eget atelier og https://grotoy.wordpress.com/?ref=spelling galleri på Fauske Hjemmeside: Hjemmeside: https://grotoy.wordpress.com/?ref=spelling Hjemmeside: https://grotoy.wordpress.com/?ref=spelling i Røsslyngveien 7. Hun jobber mest abstrakt i ulike medium. 9 99

Magnor Pettersen Magnor er steigværing og tegner karikaturer Sigrid Furebotten, Akvareller på hobbybasis. Aktiv amatørkunstner fra Fauske Han tegner også med vakre akvareller på bestilling, både karikaturer og mer seriøse portrettegninger.

inspirert av naturens strukturer og Duodje Duodje Nordlánnda Nordlánnda mønstre.Duodje Nordlánnda

8

Leinesfjord Leinesfjord Leinesfjord Varierte bilder som uttrykker følelser Sommerutstilling Sommerutstilling Sommerutstilling

LefsPia

Naustgalleriet

Ute ved havet, der bølgene slår Åpent høyest og vinden blåser sterkest. På 25. - 2. august, kl. 12 - 18 yttersida avjuli Hadseløya i Vesterålen, der finner du Galleri Uvær. Laget med kjærlighet til materialet og naturen.UTSTILLING Guri Torbergsen m/gjester Tlf 95079734

G

N

DetDet er nesten erer nesten blitt blitt en en tradisjon tradisjon Det nesten blitt en tradisjon forfor Elin Elin åElin stille å stille ut iutSteigen. i Steigen. for å stille ut i Steigen. Elins Elins akvareller akvareller er preget erer preget av avav Elins akvareller preget kontrastene kontrastene i det i det nordnorske kontrastene inordnorske det nordnorske lyset, lyset, landskapet landskapet ogog lynnet. lynnet. lyset, landskapet og lynnet. 11 11 11

Nybrygga Helnessund Sabine Sabine Seifert Seifert Sabine Seifert

3

Smykkekunstner Smykkekunstner Smykkekunstner Åpent

Se www.nybrygga.no for åpningstider, tlf. eller Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: post@nybrygga.no

Åpent Åpent Hakvåk på Engeløya Åpent

Kunstglass fra Galleri Uvær Røssøy på Engeløya Glass- og billedkunstner Siv Johansen

Duodje Duodje Nordlánnda Nordlánnda harhar med med støtte støtte Duodje Nordlánnda har med støtte frafra Nordland Nordland Fylkeskommune Fylkeskommune fra Nordland Fylkeskommune gjennomført gjennomført ei kursrekke ei ei kursrekke i duodje i duodje gjennomført kursrekke i duodje (samisk (samisk håndarbeid) håndarbeid) på på Bogen Bogen (samisk håndarbeid) på Bogen Kultursenter Kultursenter i 2016. i 2016. Kultursenter i 2016. 3030 deltakere, deltakere, 10 10 kursdager kursdager – det – det har 30 deltakere, 10 kursdager –har det har detdet blitt blitt mye mye fint av. av.av. viser tegninger under tittelen «Tegning det blitt mye fint Ingiderd Husbyn frafint Levanger

Kontakt: 93027984, elinbarosen@mac.com. Se også Elin Elin Rindahl Rindahl Steiro Steiro Elin Rindahl Steiro www.elinbarosen.com

www. www. schmuck-seifert.de schmuck-seifert.de www. schmuck-seifert.de

Leif Larsen (Akvarell) Tove Hjemmeside: Mjellanger Hjemmeside: https://taresteigenair.wordpress.com https://taresteigenair.wordpress.com Hjemmeside: https://taresteigenair.wordpress.com Kamilla Lund (Foto) Siv Johansen 8

Sig Ak me

som fortelling», mennesker hun har møtt, lest om eller funnet på.

Velkommen til åpning søndag 16. juli kl. 18.00, gratis inngang og servering. servering. servering. Åpent Sigrid Furebotten, Akvareller amatørkunstner fra Fauske 25. juni -Aktiv 9. juli, kl. 14 - 18 med vakrekl. akvareller KUNSTNERE 11. juliKUNSTNERE - 2. august, 12 - 18 KUNSTNERE Sissel Blystad Blystad 3. - 6.Sissel august, kl.Blystad 14 - 18 Sissel Thomas Thomas Kilpper Kilpper Thomas Kilpper Inga Søreide Søreide Inga Søreide EnkelInga varmmat fra 1. juli. Rolf Rolf Monsen Monsen Rolf Monsen Stengt mandag, unntak 31. juli Marion Marion Angulanza Angulanza Marion Angulanza Sigurd Sigurd Søreide Søreide Sigurd Søreide Bjørn Bjørn Tore Tore Stavang Stavang Bjørn Tore Stavang UTSTILLERE Line Line Hvoslef Hvoslef Line Hvoslef

Elin Rindahl Steiro

Hjemmeside: UTSTILLERE www. schmuck-seifert.de Ewa K. Fjellstrøm, Olje og akryl. E-Mail: Varierte bilder som uttrykker info@schmuck-seifert.de følelser

5 5 5 malerier, «NaturligVis»,

KaféVelkommen ogVelkommen Galleri til åpning til åpning søndag søndag 16.16. julijuli kl. kl. 18.00, 18.00, gratis gratis inngang inngang ogog

Vi har ViVi har inngått inngått samarbeid samarbeid med med har inngått samarbeid med Duodje Nordlánnda har med støtte Åshild Åshild og og Johan Johan Movik Movik for for Åshild og Johan Movik for fra Nordland Fylkeskommune sommeren sommeren 2017. Besøkende Besøkende sommeren 2017. Besøkende gjennomført ei 2017. kursrekke i duodje som som kjøper kjøper billett billett tilpå til til som kjøper billett (samisk håndarbeid) Bogen Kystmuseet Kystmuseet kan på på samme samme Kystmuseet kan på samme Kultursenter i kan 2016. billett billett besøke besøke den private private billett besøke den private 30 deltakere, 10den kursdager – det har samling samling av av bildekunst bildekunst i i i samling av bildekunst det blitt mye fint av. Nordskotveien Nordskotveien 220. 220. Galleriet Galleriet Nordskotveien 220. Galleriet vil vil være være åpent åpent til samme til til samme vil være åpent samme tider tider som som Kystmuseet. Kystmuseet. tider som Kystmuseet.

Kunstpub fra kl. 21 Smykkekunstner

Steigen Steigen Bygdetun Bygdetun Steigen Bygdetun

16.16. - 16. 31. - 31. juli, kl. kl. 13kl. 13 - 18, - 18, Stengt mandag mandag -juli, 31. juli, 13 -Stengt 18, Stengt mandag

Inngang Inngang kr. kr. 30,30,Inngang kr. 30,Duodje Nordlánnda

Sabine Seifert Åpning søndag 23 . juli, kl. 17

UTSTILLINGER

Hun Hun stiller stiller ut originalbilder, utut originalbilder, Hun stiller originalbilder, håndkolorerte håndkolorerte trykk, trykk, tegninger, tegninger, håndkolorerte trykk, tegninger, ogog kunstkort. kunstkort. I tillegg I tillegg skriver skriver og kunstkort. I tillegg skriver Elin Barosen hun hun dikt, dikt, selger selger ogog signerer signerer hun dikt, selger og signerer diktbøker. diktbøker. diktbøker. Elin viser en ny serie

UTSTILLERE

Hver Hver dagdag idag juli, i juli, kl. 18kl. 18 - 20 - 20 Hver ikl. juli, 18 - 20

24. - 30. juli, kl. 17 - 20 Stengt lørdag

Velkommen til åpning lørdag 22. juli, kl.19

Tare Tare Tare Ewa K. Fjellstrøm, Olje og akryl.

Åpent Åpent Åpent

Åpent

enen ung ung manns manns kameralinse. gjesteatelier fredag 21.kameralinse. juli kl. 19.30. en ung manns kameralinse.

Ew Va føl

folkesjæla... folkesjæla... folkesjæla... søndag 23 . juli, kl. 17 Åpning For mer informasjon: www.agencyofimagination.org Kunstpub fra kl. 21

Rita M. Lindberg visning visning forfor grupper grupper på påpå visning for grupper

Feskbruke

UT

Rita bor og jobber på heltid i eget atelier og galleri på Fauske i Røsslyngveien i Røsslyngveien 7. Hun 7. 7. Hun jobber jobber i Røsslyngveien Hun jobber mest mest abstrakt abstrakt i ulike i ulike medium. medium. mest abstrakt i ulike medium.

22. -eget 30. juli, kl. 15 -galleri 20, Kafé eget atelier atelier ogog galleri på på Fauske Fauske

Feskbruke

Båttransport Båttransport frafra Nordskot Båttransport fra Nordskot 26. juli – 2. august, kl.Nordskot 12 - 15 kankan avtales avtales pr prpr kan avtales tlf. tlf. 920 920 34 645 645 tlf. 920 34 645 Kaffe/te og34 vafler. Enkel varmmat.

Det er nesten blitt en tradisjon for Elin å stille ut i Steigen. Elins akvareller Nordskot er preget av kontrastene i det nordnorske lyset, landskapet og lynnet.

Åpent Rita Rita borbor ogog jobber jobber på på heltid heltid i i

WORKSHOPS STOPP Nordskot - stoppeverksted med kunstner Kari Steihaug NAMKONDI NAMKONDI 23. juli, kl. 11 - 14 NAMKONDI Gelatintrykk - grafisk verksted med kunstner Sally Gilford Åpent Lillian Lillian Låve ha ha brodert brodert Lillian Låve ha brodert 26. juli, kl. 16 -Låve 18 -til juli, kl. 17 røtter - 20 ord24. ord åord uttrøkk å30. uttrøkk mæ mæ røtter åbakkesle@online.no uttrøkk mæ røtter Påmelding Stengt lørdag i dennj i dennj Nord-Norske Nord-Norske i dennj Nord-Norske Tlf. 75777521/91366984

Åpent

Kystmuseet/Vårt Kystmuseet/Vårt Galleri Galleri Kystmuseet/Vårt Galleri

Åpent UTSTILLING UTSTILLING UTSTILLING 22. juli – 2. august, kl. 12 – 18

Inngang kr. 30,-

7

Åp

Ku

Engeløya Engeløya Engeløya Eva Bakkeslett: Ringvirkninger, Clive Åpent Ardagh: Åpent Åpent Trær 25. i Steigen 25. juni juni –juni 20. – 20. august, tirsdag tirsdag til søndag, til til søndag, kl. kl. 11 kl. -111711 - 17 25. –august, 20. august, tirsdag søndag, - 17

Rundtur Rundtur ogog servering servering tartar ca. ca. 2ca. timer. 2 timer. Rundtur og servering tar 2 timer. Bogøy Kr.Kr. 250 250 ,- pr ,- ,person. prpr person. Kr. 250 person. Barn Barn under under 10 10 gratis gratis Barn under 10 gratis

12

24 Ste

Leines Rita Rita M.M. Lindberg Lindberg Rita M. Lindberg

Nordlandsmuseet Nordlandsmuseet Nordlandsmuseet

Innslipp Innslipp kl. kl. 11,kl. kl. 11,11, kl. 12kl. og 1212 og kl.og kl. 13kl. 13 (max. (max. 15 15 personer personer perper innslipp) innslipp) Innslipp 13 (max. 15 personer per innslipp) Vi tar ViVi tar dere dere med med på på enpå en rundtur rundtur i huset i huset ogog forteller forteller omom tørrfiskens, tørrfiskens, tar dere med en rundtur i huset og forteller om tørrfiskens, væreierens væreierens ogog Grøtøyas Grøtøyas historie. historie. væreierens og Grøtøyas historie.

Hun stiller ut originalbilder, håndkolorerte trykk, tegninger, Nordskot Nordskot og kunstkort. I tillegg skriver Nordskot hun dikt, selger og signerer diktbøker.

Kaffe/te Kaffe/te ogBarometer og vafler. vafler. Enkel Enkel varmmat. varmmat. Kaffe/te og vafler. Enkel varmmat. Galleri

2

Kari Steihaug: Syersken i Trastevere

forfor publikum publikum allealle søndager søndager i juli. i juli. Åpen Åpen for publikum alle søndager i juli. Åpen

Bogen Kultursenter

Åp

26.26. juli juli –juli 2.– august, 2. august, kl. kl. 12kl. -1215 - 15 26. – 2. august, 12 - 15

Røtnes på Engeløya

10 1010

Grøtøy Grøtøy Grøtøy

OgOg avslutter avslutter med med kaffe kaffe ogog dagens dagens kake kake i spisestuen. i spisestuen. Og avslutter med kaffe og dagens kake i spisestuen.

Åpent Åpent Åpent

EnEn utstilling utstilling av av Oddvar Oddvar Tonaas Tonaas En utstilling av Oddvar Tonaas bilder, bilder, tekster tekster ogog lydspor. lydspor. bilder, tekster og lydspor. Gårdskafé med småretter av lokalproduserte, økologiske råvarer.

Utenom Utenom åpningstid åpningstid ring ring tlf. tlf. 907 907 69 69 837 837 Utenom åpningstid ring tlf. 907 69 837

Storgården Storgården Storgården

Åpent Åpent Åpent

okkupasjonstiden. okkupasjonstiden. Sett Sett gjennom gjennom , offisiell åpning av årets Sagaspill og innvielse av Utstillingsåpning okkupasjonstiden. Sett gjennom

Torsdag Torsdag 27.27. juli, juli, kl. kl. 19kl. 1919 Torsdag 27. juli,

Fe

No

OKKUPERT OKKUPERT – Bodø – Bodø i i i OKKUPERT – Bodø

Åpning Åpning Åpning

7 77

Bogøy Bogøy Bogøy

Sjyhågen galleri & spiseri

27.27. juli juli - juli 2.- august 2. august 27. - 2. august Fredag Fredag - søndag, - søndag, kl. kl. 12kl. -1218 - 18 Fredag - søndag, 12 - 18 Mandag-torsdag, Mandag-torsdag, kl. kl. 15kl. 15 - 19 - 19 Mandag-torsdag, 15 - 19

Bogen Bogen Kultursenter Kultursenter Bogen Kultursenter

Engeløya Engeløya Engeløya

24.24. juni juni –juni 20. – 20. august 24. –august 20. august Hver Hver dagdag kl. kl. 11 kl. -1118 - 18 Hver dag 11 - 18 Omvisning Omvisning hver hver hele hele time time Omvisning hver hele time

Åpent Åpent Åpent

4 44

Kunstoverraskelser fra kjøkkenet E-Mail: E-Mail: GjennomE-Mail: sommeren vil besøkende kunne smake små kunstverk info@schmuck-seifert.de info@schmuck-seifert.de info@schmuck-seifert.de fra kjøkkenet i maritime omgivelser på brygga i Helnessund.

Magnor Magnor Pettersen Pettersen Randi Landsfeldt ble født i Magnor Pettersen Hobro i Danmark i 1971. Hun Magnor Magnor er steigværing erer steigværing Magnor steigværing er utdannet folklorist og har tegner tegner karikaturer karikaturer og tegner karikaturer boddogi og Norge siden 1990. I 2012 på hobbybasis. hobbybasis. på hobbybasis. kompå hun til Nord-Norge og i Han Han tegner også Han tegner også Hun 2017 flyttettegner hun tilogså Steigen. på på bestilling, bestilling, bestilling, arbeiderpå som fotokunstner, og både både karikaturer karikaturer både karikaturer med utgangspunkt i naturen ogog mer mer seriøse seriøse og mer seriøse forsøker hun å formidle poesien portrettegninger. portrettegninger. portrettegninger. i den stillhet og ro som omgir oss.

6

Gratis inngang i alle gallerier der ikke annet er opplyst. Free entry to all the galleries unless otherwise stated. Eingang gratis, wenn nichts anderes anggeben.

Åp 13

25

G

UT

Gu Tlf


STEIGEN kommune

Newton Steigen

Nord-Salten Kraft AS – en drivkraft i regionen. Stolt sponsor av lokal kultur og idrett i Steigen, Hamarøy, Tysfjord og Sørfold.

Fotballskole Hamarøy

Sagaspillavis2017  

Steigen Sagaspill 2017

Sagaspillavis2017  

Steigen Sagaspill 2017

Advertisement