Page 1

Unitats de mesura de l'ordinador. A aquesta entrada anem a trebllar les unitats de mesura de l'ordinador. L'unitat de mesura que segueix al Terabyte es el Petabyte Les seues equivalencies en unitats de mesura són: 1 KiloByte = 1024 Bytes.

1 MegaByte = 1024 KiloBytes. 1 GigaByte = 1024 MegaBytes. 1 TeraByte = 1024 GigaBytes. 1 PetaByte = 1024 Terabytes. 1 ExaByte = 1024 Petabytes. 1 ZettaByte = 1024 Exabytes. 1 YottaByte = 1024 Zettabytes. 1 BrontoByte = 1024 YottaBytes 1 GeopByte = 1024 BrontoBytes La taula d'equivalències amb més unitats i la correspondència amb les unitats més xicotetes: 1 bite 1 bite

1 kilobyte 1024 bites

Fran Martinez

1 gigabyte

1 terabyte

1 exabyte

1 zettabyte

1 yottabyte

1 brontobyte

1024 kilobytes 10242 bites

1024 gigabytes 10242 kilobytes 10243 bites

1024 terabytes 10242 gigabytes 10243 kilobytes 10244 bites

1024 exabyte 10242 terabytes 10243 gigabytes 10244 kilobytes 10245 bites

1024 zettabyte 10242 exabyte 10243 terabytes 10244 gigabytes 10245 kilobytes 10246 bites

1024 yottabytes 10242 zettabytes 10243 exabytes 10244 terabytes 10245 gigabytes 10246 kilobytes 10247 bites

1 geopbyte 1024 brontobytes 10242 yottabytes 10243 zettabytes 10244 exabytes 10245 teraby 10246 gigabytes 10247 kilobytes


UNITATS DE MESURA  

Trevall de unitats de mesura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you