Page 1

symposium:

n e m e n r e d n O g r o z s d i e h d n o in de gez Op zoek naar ideeën g in g e w e b in r o t c e s n voor ee

GGZ+ symposium • donderdag 7 juni 2012 • Den Haag 12.00 - 18.00 uur • www.ggzplussymposium.nl


u i t n od i g i n g

G G z+ Beste genodigde, Stichting GGZ+ stimuleert innovaties die leiden tot betere en betaalbare geestelijke gezondheidzorg. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn vernieuwing en innovaties van groot belang. Door innovaties kan de zorg meer cliëntgericht, efficiënter en beter worden. Voor de traditionele grote GGZ-aanbieders zijn er in 2012 uitdagingen. Op dit moment verliest men marktaandeel aan de nieuwe zorgondernemers. Stilstaan qua innovatie is geen optie, omdat dit leidt tot uitholling van het concern door de opkomende concurrentie. Men moet de sprong vooruit maken, en daarbij mogen oude normen, waarden en culturen ter discussie worden gesteld. Experimenteren met innovaties betekent dat bestaande zorgaanbieders, nieuwe zorgondernemers en ziektekostenverzekeraars de ruimte krijgen om van elkaar te leren. Om die reden organiseert GGZ+ in juni 2012 een symposium, met als thema:

Ondernemen in de gezondheidszorg Op zoek naar ideeën, voor een sector in beweging

Een symposium waarin we vernieuwende voorbeelden aandragen vanuit nieuwe zorgondernemingen en vernieuwende bestaande organisaties, die u of uw instelling kunnen stimuleren om het zorgaanbod te vernieuwen en aan te passen aan de marktwerking. Daarnaast willen wij ondernemende organisaties de gelegenheid geven hun innovaties te delen met zo’n honderdvijftig experts uit de zorg. Tijdens het symposium wordt voor het eerst de GGZ+ Award uitgereikt. U kunt meedingen naar de Award. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.ggzplussymposium.nl Wij willen u graag inspireren en uitdagen. Ondernemen in de gezondheidszorg is een kans en absoluut geen bedreiging. Waar en wanneer? Den Haag, 7 juni 2012 Kosten 125€ voor professionals en – op verzoek – reductie voor studenten en/of ervaringsdeskundigen. Aanmelden www.ggzplussymposium.nl Spelregels voor de GGZ+ Award 2012 Beschrijf uw idee op een half A4-tje. Op basis van uw inzendingen nomineert een professionele jury drie finalisten die hun idee mogen presenteren tijdens het symposium. Op basis van deze presentatie wordt de winnaar door de aanwezige deelnemers uitgekozen. Wordt u niet uitgekozen, dan kijken we hoe u op een andere manier uw idee kunt presenteren. Denk hierbij aan een poster, presentatie, vermelding op de website, een link of iets dergelijks. Tot 7 juni, Frits Bovenberg & Frans Ginjaar

uitnodiging  

uitnodiging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you