Page 1

Critical Time Intervention (CTI) is een methodiek van case­management die is bedoeld om personen met complexe, meervoudige sociaal maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek op gestructureerde wijze in verbinding te brengen met passende ondersteuning. CTI biedt ondersteuning aan personen in het aangaan en onderhouden van contacten met het zorgsysteem. In het rijke systeem van onze zorg is het voor de doelgroep soms lastig om de weg te vinden. CTI helpt om de formele relaties met professionele zorg tot stand te brengen. Daarnaast werkt CTI ook aan het versterken van het informele steunsysteem, zoals de contacten met familie of belangrijke anderen. Gedurende een afgeperkte periode bouwt de persoon samen met de CTI casemanager aan een sociaal en professioneel steunnetwerk. CTI werkt met een persoonsgerichte benadering. De vragen van het individu staan voorop. De persoon wordt ondersteund in zijn of haar eigen mogelijkheden. Vanuit de eigen kracht van de persoon wordt samen gewerkt aan het overwinnen van obstakels en het realiseren van een betere sociale participatie. CTI wordt onder andere toegepast in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het is een effectieve, goed omschreven en heldere manier van werken om personen met complexe problemen in een afgeperkte periode toe te leiden naar een breed netwerk van zorg en ondersteuning.

Aankondiging

Het begrip Critical Time Intervention

1ste CTI-congres 19 november 2010 van 12:30 – 19:30 uur Kapel van ggz Altrecht Oude Arnhemseweg 260 Zeist kosten: € 212,–

G G z+

Georganiseerd door


Nog meer info:

Het congres past volledig binnen de doelstelling van stichting ggz+ om CTI (Critical Time Intervention) als methodiek binnen de ggz nog meer te promoten en potentiële teams kennis te laten maken met deze bewezen methodiek. Stichting ggz+ heeft als doelstelling: Het vertalen, ontwikkelen, stimuleren en implementeren van innovatieve diensten en producten binnen de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Deze vernieuwende diensten en producten zijn bij voorkeur gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, evidence based practices en/of best practices. Ze sluiten nauw aan bij actuele vragen, wensen en behoeften van de eindgebruikers, te weten; een samenspel van cliënten, familieleden, professionals en management binnen de geestelijke gezondheidszorg. De Stichting spant zich in om bij de betrokken beleidsmakers en uitvoerders op dit gebied, (met name de zorginstellingen) draagvlak te creëren om hen te bewegen tot de daadwerkelijke realisering van deze doelstellingen. De realisering vindt plaats onder eigen voorwaarden en verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen.

Verwachte programma: Middels het naar Nederland halen van de ontwikkelaar van CTI prof. Dan Herman uit de Verenigde Staten van Amerika, willen we met zijn kennis en de in Nederland aanwezige kennis de methodiek als zodanig verbeteren. Prof. Herman zal als keynote speaker spreken over CTI in de VS en zal in discussie treden met de vaandeldragers van CTI in Nederland, prof. Bert van Hemert en prof. Judith Wolf. Daarnaast zullen prof. van Hemert en prof. Wolf een presentatie verzorgen over de huidige stand van zaken en de onderzoeken naar CTI in Nederland. We gaan dieper in op een mogelijke nieuwe fase in de methodiek, de pre-fase. Daarnaast is er voor de deelnemers gelegenheid om verschillende workshops te volgen: – de eerste ervaringen van het CTI-team Tilburg; – het digitale CTI-zorgbord; – de invloed van voeding op de gezondheid op CTI-cliënten; – een nog nader in te vullen workshop. Er zullen twee workshoprondes zijn.

De inhoud van het programma zal verder worden bepaald door een nog te formeren wetenschappelijke congrescommissie. Het definitieve programma zal later volgen…

Kosten De kosten voor dit congres bedragen € 212,–. Als u besluit deel te nemen dan verzoeken wij u dit bedrag vóór 15 september 2010 over te maken op ING-rekening 4825331 tnv Stichting GGZ+ . Inschrijving is pas definitief als betaling binnen is. Vol=vol!

Inschrijfformulier:

Het bestuur van de stichting Ggz+ heeft in september 2009 de wens geuit 2010 het eerste landelijke CTI congres te organiseren. Het filevriendelijke congres wordt georganiseerd in de middag en vroege avond (12.30 uur-19.30 uur) van 19 november 2010 in Zeist met als gastheer ggz Altrecht. Het wordt afgesloten met een optreden van de Electric Space Cowboys van Jules Tielens.

U kunt onderstaande velden digitaal invullen in Acrobat Reader (Hier gratis te downloaden) en dit bestand daarna per e-mail versturen door op onderstaande knop te klikken. Ja, ik kom op woensdag 19 november naar het eerste CTI-congres in Zeist Instelling: Naam: Straat en huisnummer: Postcode + plaats: e-mailadres: telefoonnummer:

Klik op de knop om deze inschrijving te versturen:

verstuur

vooraankondigingsfolder  

cti congres

vooraankondigingsfolder  

cti congres

Advertisement