Page 1

COACHINGSPRAKTIJK DRIESLAG

FRANCIS HEUTS

WWW.COACHINGSPRAKTIJKDRIESLAG.NL

06-46594838

Vitaliteit als optelsom van dynamiek, levenskracht en bezieling Coachingspraktijk Drieslag

Over Francis

Coachingspraktijk Drieslag werkt

Mijn drive is beweging; mensen in

resultaatgericht in korte trajecten en

beweging brengen en in beweging houden. Deze missie komt voort uit

wisselt actief zijn af met begeleidingsgesprekken. Fysieke FRANCIS HEUTS VAN OLDENBARNEVELTLAAN 5 5242 AP ROSMALEN

mijn levenservaring; Ik ben een

ervaringen raken een mens, terwijl woorden alleen bereiken. De

doener en ik vind een goede ve r s t a n d h o u d i n g m e t h e t l i j f

combinatie van beiden schept een

belangrijk. Ik zie het lichaam als de spiegel van de ziel. Ik volgde twee

krachtige leeromgeving en vormt de basis van de begeleidingsmehodiek van

beroepsopleidingen in de sport (CIOS

Coachingspraktijk Drieslag. Sinds een jaar worden hierbij ook paarden

en ALO) en ik werkte 15 jaar met veel plezier als bewegingsagoog. Daarna

gebruikt. Zij spiegelen gedrag en geven

zocht ik een nieuwe uitdaging en studeerde ik Begeleidingskunde. Mijn

non-verbaal haarfijn terug wat zij ervaren in contact. De confrontatie

coachingsmethodiek is gebaseerd op

met deze spiegel is confronterend. Paarden geven namelijk een krachtige

de combinatie van actie en reflectie om zodoende handelingsalternatieven

impuls aan verander-processen.

leren in te zetten in werk en privĂŠ.


Coaching Coachingspraktijk Drieslag biedt zowel individuele coaching als teamcoaching aan. U werkt tijdens een begeleidingstraject aan de samenwerking tussen de dimensies hoofd, hart, lichaam en ziel met als doel uw vitaliteit te verhogen in uw werk en privé situatie. U leert de touwtjes van uw leven in eigen handen te houden.

Spiegelen met paarden Paarden spiegelen gedrag en geven daardoor een krachtig impuls aan het doorbreken van patronen. Zij verbinden geen waarde-oordelen aan gedrag, keuzes of attitude. Zij stimuleren dat u uzelf accepteert zoals u bent of dit nu dominant, afwachtend, onzeker, faalangstig, leidend of volgend is. Paarden leren u samenwerken met gevoel en intuïtie.

Supervisie Tijdens een supervisietraject leert u individueel of in een groep reflecteren op uw werkervaringen met als doel uw professionaliteit in uw werk te vergroten. U leert het effect kennen van uw handelen op uzelf en op anderen.

Bedrijfstrainingen Coachingspraktijk Drieslag maakt trainingen die zijn toegesneden op uw bedrijfssituatie. Bedrijfstrainingen houden uw werknemers scherp en dragen zo bij aan een werkklimaat waar iedereen optimaal inzetbaar blijft: nu en in de toekomst.

Houding en bewegingsadviezen Coachingspraktijk Drieslag maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen. U krijgt inzicht in de reacties van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Zo leert u de signalen van uw lijf begrijpen en leert u hier adequaat op reageren.

Voedingsadviezen: van vullen naar voelen FRANCIS HEUTS

U leert op een verantwoorde manier omgaan met voeding. Bij een intakegesprek kijkt Coachingspraktijk Drieslag samen met u naar uw lengte,

VAN OLDENBARNEVELTLAAN 5

gewicht en leefpatroon. Met deze gegevens wordt een voedingsschema op

5242 AP ROSMALEN

maat gemaakt. U krijgt inzicht in de reden waarom u eet wat u eet.

073 - 52 16 409 06 - 46 59 48 38 INFO@COACHINGSPRAKTIJK

‘Als mensen de weg naar zichzelf inslaan is mijn missie geslaagd‘

DRIESLAG.NL KVK: 17238915

Coachingspraktijk Drieslag  
Coachingspraktijk Drieslag  

'Als mensen de weg naar zichzelf inslaan is mijn missie geslaagd'

Advertisement