Page 9

Bonkende hoofdpijn, hoesten, een lamlendig gevoel, continu de neus snuiten... Dat moet toch wel een griepje zijn. Vaak blijkt het om een (zware) verkoudheid te gaan, maar helaas ontkomt u er niet aan dat de echte griep een keer op uw pad komt. Wat is de griep en hoe werkt het griepvirus, wat zijn de symptomen en wat kunt u ertegen doen om griep te voorkomen?

Hoe werkt het griepvirus? Wat is de griep?

plotseling begint en dat iemand

duurt ongeveer 1 tot 3 weken.

‘Griep is een besmettelijke ziekte van

zich heel beroerd kan voelen’,

Pijnstillers, of antibiotica bij een

de luchtwegen’, zegt internist Thomas

zegt de internist. ‘Een griep is te

bijkomende bacteriële infectie,

Slee. ‘Het wordt veroorzaakt door

onderscheiden van een zware

verzachten de omstandigheden,

het influenzavirus dat zich door de

verkoudheid door de hoge koorts

maar bedrust is uiteindelijk de

omgevingslucht snel van de ene naar

(boven de 39 graden Celsius) en

remedie.’

de andere persoon kan verspreiden.

spierpijn in het gehele lichaam.

Dat kan bijvoorbeeld via een nies of

De overige symptomen, zoals hoofd-

hoest van een ander of iemand die

pijn, keelpijn, hoesten, snotteren of

u een hand geeft of tegen u praat.

vermoeidheid, geven geen uitsluitsel

Hoe werkt de diagnostiek bij een ernstige griep?

Omdat er verschillende soorten griep-

over of het een griep of een (zware)

‘Op de Spoedeisende Hulp wordt

virussen zijn die steeds veranderen,

verkoudheid is.’

een keeluitstrijkje afgenomen en deze ontvangen wij in het

kan iemand telkens opnieuw griep

laboratorium’, zegt arts-microbioloog

influenzavirus type A en B. Type A

Welke klachten of complicaties kunnen er ontstaan?

verschijnt periodiek in epidemische

‘Wanneer het virus wordt ingeademd,

deze detecteert of er genetisch

vorm, voornamelijk in de winter-

gaat het via de luchtpijp naar de lucht-

materiaal (RNA) van het Influenza

maanden. Dit hoeft overigens niet

wegvertakkingen’, zegt dokter Slee.

virus aanwezig is. Met andere

altijd zo te zijn, want in 2018 duurde

‘Hierdoor kunnen verschillende

woorden: we tonen aan of iemand

de griepepidemie zelfs tot april. Griep

complicaties ontstaan, zoals een

het influenza virus bij zich draagt of

heerst vooral in de winter door de

middenoorontsteking, longontsteking,

niet. De uitslag zegt niets over de

wisselende temperaturen in deze

bronchitis en ontsteking van de

ernst van de ziekte. Hoe ziek iemand

periode en omdat mensen dichter

hartspier. Deze complicaties komen

wordt, hangt niet alleen van het

bij elkaar zitten in kleinere ruimtes

vooral voor bij jonge kinderen en

virus af, maar ook van eventueel

en deze ook minder worden

mensen boven de 65 jaar, en bij

onderliggende aandoeningen van

geventileerd. Type B gaat vaak

mensen die al een hart- of longziekte

de patiënt. De resultaten van

gepaard met een iets milder ziekte-

of een verminderde weerstand

het onderzoek zijn binnen 1 uur

beeld, maar verspreidt zich op

hebben. Als de klachten dusdanig

inzichtelijk in het patiëntensysteem.

dezelfde manier als A.’

ernstig zijn dat opname nodig is,

Op de Spoedeisende Hulp wordt

krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die griep veroorzaken:

Norbert Vaessen. ‘Dit uitstrijkje doen wij in een analyse-apparaat en

komt de patiënt terecht op een

vervolgens bepaald of de patiënt,

Wat zijn de symptomen van een griep?

afdeling Longgeneeskunde of Interne

afhankelijk van de klachten,

Geneeskunde in het ziekenhuis.

moet worden opgenomen in het

‘Kenmerkend voor griep is dat het vrij

Het herstel van een ernstige griep

ziekenhuis.’ n 7

Profile for Franciscus Gasthuis & Vlietland

SAMEN magazine editie 15  

SAMEN magazine editie 15  

Advertisement