Page 25

Patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben toegang tot het patiëntenportaal MijnFranciscus. Het portaal is nog in ontwikkeling maar patiënten kunnen nu al delen van hun medisch dossier bekijken, controleren wanneer hun volgende afspraak is en artsenbrieven en onderzoeksuitslagen inzien. Met MijnFranciscus heeft de patiënt meer inzicht en regie over zijn of haar eigen ziekteproces. Wat vinden onze patiënten hiervan?

Meer regie over ziekteproces met MijnFranciscus 4 Quincy Mulder

4 S.R. Shagawan

‘Ik wist niet van het bestaan van het patiënten-

‘We leven in een tijdperk waar alles digitaal is, ik vind het eigenlijk meer dan

portaal af, maar ik zal er zeker gebruik van maken.

logisch dat ik ook mijn medische gegevens online kan opvragen. Ik kijk

Het is handig om zoveel informatie op één plek

regelmatig op mijn DigiD, dus ik ben eraan gewend om daarmee in te loggen

te hebben, die je ook nog eens altijd bij je hebt.

om bepaalde gegevens te bekijken. Ook het wijzigen van afspraken via het

Ik zou nu mijn eigen bloedgroep niet eens weten

portaal vind ik helemaal van deze tijd, altijd maar aan de telefoon hangen is

en mijn man heeft diabetes type 1. Het is voor

ook zo ouderwets.’

ons dus erg handig om altijd bij onze gegevens te kunnen.’

4 Miléne ‘Op dit moment zou ik geen gebruik maken van het patiëntenportaal. Ik heb er momenteel geen behoefte aan, ik kom namelijk bijna nooit in het ziekenhuis. Ik vind het dus niet erg om

4 Resultaten cliëntenpanel

bijvoorbeeld voor die ene afspraak wat langer aan de

In juni 2018 heeft de Cliëntenraad van

telefoon te hangen. Als ik

Franciscus Gasthuis & Vlietland de leden van

vaker naar het ziekenhuis

het cliëntenpanel gevraagd naar de mening over

moest, dan had ik er zeker

het nieuwe patiëntenportaal. De resultaten

gebruik van gemaakt. Dan

vindt u op www.franciscus.nl/clientenpanel.

is het namelijk sneller en gemakkelijker.’ 23

Profile for Franciscus Gasthuis & Vlietland

SAMEN magazine editie 15  

SAMEN magazine editie 15  

Advertisement