Page 11

team. Zij zijn de rechterhand van

van de volgende aandachtsgebieden:

Berkel, waarbij alle (aanvullende)

de artsen en begeleiden patiënten

heup, knie, voet/enkel, schouder/

onderzoeken gecombineerd worden

bij hun herstel. De vakgroep

elleboog, of hand/pols. Het proces

in één bezoek aan de polikliniek.

Orthopedie biedt ook zorg op de

van subspecialisatie is al jaren

Dokter Van Montfoort, die het

poliklinieklocaties Franciscus Berkel

geleden ingezet om zoveel mogelijk

schouder-elleboogteam versterkt,

en Franciscus Maassluis.

ervaring en expertise te hebben van

start in Franciscus Vlietland ook met

een bepaald gewricht en bijkomende

een specifiek schouderspreekuur.

Samenwerking

orthopedische aandoeningen. Heup-

De orthopedisch chirurgen hechten

en knieklachten vormen een

Sportorthopedie

veel belang aan een goede

belangrijk aandachtsgebied binnen

De orthopedisch chirurgen willen

samenwerking met huisartsen en

de groep. Heup en knie zijn ook de

voortaan op alle locaties sport-

fysiotherapeuten. Ze willen voor hen

aandachtsgebieden van dokter Van

gerelateerde orthopedische zorg

de drempel om door te verwijzen zo

Winterswijk. Als een patiënt van hem

aanbieden. Iets dat voorheen alleen

laag mogelijk houden. De nieuwe

ook schouderklachten heeft, verwijst

in Franciscus Gasthuis werd

orthopeden zijn de afgelopen

hij hem door naar de collega die de

aangeboden. ‘Een aantal van ons

maanden de regio in getrokken om

schouder als aandachtsgebied heeft.

heeft veel ervaring met het

kennis te maken met andere zorg-

Hij gelooft in specialisatie: ‘Bewezen

behandelen van bijvoorbeeld

verleners. In oktober heeft de

is dat het voor de patiënt beter is als

gescheurde enkel en/of kruisbanden

vakgroep zich gepresenteerd op een

een arts veel van dezelfde operaties

en schouderletsels’, vertelt dokter

voor huisartsen en fysiotherapeuten

doet. Want hoe vaker je opereert, hoe

Van Winterswijk. ‘Ook hebben we

georganiseerde kennismakings-

meer ervaring je krijgt, hoe beter het

ervaring in medische begeleiding

avond. Bij die gelegenheid is sport-

eindresultaat.’

van sportclubs. We zijn in alle opzichten een sportieve groep.

orthopedie onder de aandacht gebracht.

Schouderspreekuur

Een van ons doet aan budosporten,

In 2016 is gestart met een ‘one-stop

de ander is fervent marathonloper,

Aandachtsgebieden

shop’ voor schouderklachten in

obstacle runner, surfer en ik

Elke orthopeed richt zich op twee

Franciscus Gasthuis en Franciscus

hockey.’ n

Sjoerd Rutten Medisch Manager • Kruisbandchirurgie • Schouder • Elleboog

Roland Klein Nagelvoort • Knieprothesiologie • Hand • Pols • Elleboog

Sorin Blendea Heup (revisie) • Knie • Kruisbandchirurgie •

Astrid Polak • Heup • Knie (revisie)

Wilfrido Gerard • Heup (revisie) • Voorvoet/enkel

9

Profile for Franciscus Gasthuis & Vlietland

SAMEN magazine editie 15  

SAMEN magazine editie 15  

Advertisement