Page 130

Qua ndomis v e gl i a i ,e r oi nunl i ndol e t t od’ os pe da l e .Ful ìc hes c opr i idie s s e r eune r oe .Aqua nt omidi s s ei lg e ne r a l e c hev e nneaf a r miv i s i t a ,a v e v or e s pi nt odas ol ol ’ a v a nz a t ag e r ma ni c ac hea v r e bbemi na c c i a t ol at e nut ade l l ’ i nt e r o f r ont ef r a nc e s e . Dit ut t iimi e ic a me r a t i ,aqua nt opa r e v a ,e r ol ’ uni c os opr a v v i s s ut o.Tr aic a dut i ,pe r ò,nonc ’ e r at r a c c i adiun c e r t oJ .V.Be i .Ne s s unol ’ a v e v ane mme noma is e nt i t onomi na r e . Midi e de r ouname da gl i aa lv a l or eemir i ma nda r onoai ns e g na r ene l l ami auni v e r s i t à .Daa l l or ahos c r i t t omol t il i br i . Tut t is onode l l ee l a bor a z i onidique ll a v or oc hemil a s c i òJ .V.Be i .Qua r a nt ’ a nnidopo,pe rque l l emi ei nt ui z i oni , midi e de r oa ddi r i t t ur ai lNobe l . Maque s t oa v v e nnedopol ami ade c i s i onedie nt r a r ei npol i t i c aedipa r t e c i pa r ea l l ee l e z i onipr e s i de nz i a l i .Las t or i a l as a pe t et ut t i .Nona v e v one s s unapos s i bi l i t àdie s s e r ee l e t t o.Ci òa v v e nnes ol ogr a z i eaque ldi s c or s oc hee bbimodo dipr onunc i a r ea l l ar a di oa nnunc i a ndounpr ogr a mmac hepoihopi e na me nt er e a l i z z a t oec hes us c i t òl ’ e nt us i a s mo dit ut t iif r a nc e s i .Que lc henons a pe t e ,èc hene mme noque lpr ogr a mmaeque ldi s c or s oe r a nof a r i nade lmi os a c c o. Ade s s o,dopoque lc hev ihor i v e l a t o,pot e t ef a c i l me nt ei mma g i na r ec hinee r as t a t o,i nr e a l t à ,l ’ a ut or e . Nonhoma ipi ùv i s t oJ .V.Be i .Nondipe r s ona ,a l me no. Ne l l ami as c r i v a ni a ,pe r ò,c ons e r v oduef ot one l l equa l il os ipuòr i c onos c e r e .Ne l l apr i ma ,i ndos s aunadi v i s a de l l ’ e s e r c i t oa me r i c a noes t ag ui da ndounaJ e e ps ul l aqua l es it r o v ai lg e ne r a l eEi s e nhowe r .Ne l l as e c onda ,èv e s t i t o dai nf e r mi e r ee dèa c c a nt oa ldot t orBa r na r dne lg i or node ls uopr i mot r a pi a nt o. Pr o v v e de r òadi s t r ugg e r l ee nt r a mbepr i madil a s c i a r eque s t omondo.Sonof ot ogr a f i ec hea pr onos c e na r ii nqui e t a nt i ec hemif a nnor a g i one v ol me nt es uppor r edinone s s e r es t a t al ’ uni c ape r s onaa da v e rr i c e v ut ouna i ut ode t e r mi na nt e da l l ’ os c ur oea noni moJ .V.Be i . Nonmir i c or da v oqua s ipi ùdil uiqua ndoc onobbiaPa r i g iung i o v a nes c r i t t or ec ol ombi a nope r e nne me nt ea l l epr e s e c onl as t e s ur adiun“ gr a nder oma nz o”c henons a r e bbema ir i us c i t oas c r i v e r e . Dic i òe r oa s s ol ut a me nt ec onv i nt ope r c héa v e v oa v ut omodo( pe rpur ac or t e s i ane is uoic onf r ont i )dil e gg e r el es t e s ur e dia l c unis uoil a v or i ,de duc e ndonec henons enes a r e bbema ipot ut ot r a r r enul l adie c c e z i ona l e .Fui s t upi t oqua ndos e ppic heuni mpor t a nt ee di t or ea v e v apubbl i c a t ouns uol i br o,da lt i t ol o“ Ce nt ’ a nnidis ol i t udi ne ” .

Donna Con Frittata Cine-Taxi  
Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog