Page 1

MANUAL CORPORATIU D’INTERIORISME Eulàlia Castells Remei Margalef Francesc Niell


ÍNDEX 1/ CONCEPTE

5/ ÀMBITS

OBJECTIUS DEL PROJECTE

FAÇANA

MAPA CONCEPTUAL

MOSTRADOR

DEFINICIÓ DELS SERVEIS

MOSTRADOR-SALA

SALA

LAVABO

2/ SISTEMA DE COLORS

COLORS CORPORATIUS

GAMES CORMÀTIQUES

3/ MATERIALS

VIROC

LLAUTÓ

FERRO PAVONAT

VIDRE TEMPLAT

4/ ELEMENTS

DISTRIBUCIÓ

PARAMENTS

SEPARADORS

IL·LUMINACIÓ

MOBILIARI

SISTEMA EXPOSITIU

GRÀFICA

6/ FOTOGRAFÍES MAQUETA


1/ CONCEPTE

OBJECTIUS DEL PROJECTE MAPA CONCEPTUAL DEFINICIÓ DELS SERVEIS


OBJECTIUS DEL PROJECTE BOTIGA Yellow Korner TIPUS DE BOTIGA Són franquícies on els acabats, l’apariència i el tracte que es dóna a les obres es digna de galeria, encara que els preus així no ho manifesten i facin, que realment sigui un producte més accessible. La intenció, és no confondre el concepte de galeria d’art amb quelcom ostentós i recarregat, sinó donar-li un nou sentit que apropi al gran públic a un negoci d’aquest tipus. S’intentarà, mitjançant la creació d’un manual corporatiu, captar aquesta essència que es vol manifestar, per tal que Yellow Corner s’apropi més a un públic no tant afí a la fotografia, i convenci, encara més, aquells que sí que ho són. VALORS El que s’intenta promulgar des de Yellow Korner és una certa exclusivitat pel que fa a les obres exposades que estan en venta però, alhora, varietat pel que fa al tipus de públic a qui s’ofereix el producte.


MAPA CONCEPTUAL EXCLUSIVITAT

PURESA

PROXIMITAT

PURESA

NATURALITAT

SENZILLESA

OBRA D’ART

SINCERITAT

ACCESSIBLILITAT

PRODUCTE D’AUTOR

HOMOGENEITAT MARCA

VARIETAT

AUTENTICITAT

QUALITAT PRODUCTE

BON TRACTE

DIFERENCIACIO

MESTRATGE

CULTURA

EMPRENEDORIA

SELECCIO

EDICIÓ LIMITADA


DEFINICIÓ DELS SERVEIS SERVEIS Venta de fotografies amb un sentit marcadament exclusiu i els suports d’aquestes. Exposicions puntuals de fotografia per tal de promocionar nous talents. El que s’intenta promulgar des de Yellow Korner és una certa exclusivitat pel que fa a les obres exposades que estan en venta i, alhora, varietat pel que fa al tipus de públic a qui s’ofereix el producte. PRODUCTE Fotografies de caràcter “exclusiu” (diferents mides) i suports per a aquestes fotografies. TARGET Es vol arribar a tot tipus de públic interessat en la fotografia. Des del client que compra una obra per decorar la casa o l’oficina, passant per els professionals del sector (in- terioristes, decoradors, arquitectes), al coleccionista que compra una obra d’un autor novell amb l’objectiu que aquesta es revaloritzi.


2/ SISTEMA DE COLORS COLORS CORPORATIUS GAMES CORMÀTIQUES


COLORS COLORS CORPORATIUS CORPORATIUSE PANTONE

PANTONE Process Black Black EE Process PANTONE

PANTONE White White

PANTONE

PANTONE 4505 EC 4505 EC

PANTONE

PANTONE Yellow Yellow


GAMES CROMÀTIQUES PANTONE

PANTONE

Process Black E

White

PANTONE 411 EC PANTONE 425 EC PANTONE 424 EC PANTONE 42E EC PANTONE 415 EC PANTONE Warm Grey 4 EC PANTONE 400 EC


PANTONE 4505 EC

PANTONE 465 EC PANTONE 4515 EC


PANTONE Yellow

PANTONE 123 EC PANTONE 7408 EC PANTONE 7511 EC PANTONE 132 EC


3/ MATERIALS

VIROC LLAUTÓ FERRO PAVONAT VIDRE TEMPLAT


VIROC VIROC

* VIROC www.viroc.com

Viroc

Panell composite de fusta i ciment comprimida i secada. 1FDFTEFYDN YDNJYDNEFHSVJYDNDPMtMPDBEFT aleatòriament. Revestiment de parets, sostres i terres.

Panell composite de fusta i ciment comprimida i secada. Peces de 60x60 cm, 60x120 cm i 60x240 cm de gruix 2cm col•locades aleatòriament. Revestiment de parets, sostres i terres. *VIROC www.viroc.com


LLAUTÓ LLAUTÓ

* KME LOCSA www.kme.com

Llautó

Planxes de llautó de mida màxima 3x1 m i d’espessor 1 mm, adequades segons la seva posició. Aniran unides al marc de fusta DM mitjançant cola de contacte Araldit de Ceys, doncs es tracta d’una cola de contacte de dos components molt forta i indicada per al material. Recobriment marcs DM.

Planxes de llautó de mida màxima 3x1 m i d’espessor 1 mm, adequades segons la seva posició. Aniran unides al marc de fusta DM mitjançant cola de contacte Araldit de Ceys, doncs es tracta d’una cola de contacte de dos components molt forta i indicada per al material. Recobriment marcs DM. *KME LOCSA www.kme.com


FERRO PAVONAT FERRO PAVONAT

* INDÚSTRIES METALM www.lasguias.com/metalma

Ferro Pavonat

Barres de ferro pavonat corbades en forma de U de 2,7 m i 3cm de secció d’allargada. El pavonat és un tractament mitjançant el qual, el metall obté una lluentor amb tonalitats que poden anar entre el negre i el Barres de ferro pavonat en forma violeta. Aquest acabat s’usa únicamentcorbades per peces d’interior com baranes

de U de 2,7 m i 3cm de secció d’allargada. El pavonat és un tractament mitjançant el qual, el metall obté una lluentor amb tonalitats que poden anar entre 4VCKFDUBEFTBM7JSPDNJUKBOÎBOUDBSHPMTDPMtMPDBUTBMFTQMBUJOFT el negre i el violeta. Aquest acabat s’usa únicament per peces d’interior com baranes. de ferro pavonat que aniran soldades a les barres. Subjectades al Viroc mitjançant cargols col•locats a les platines de ferro pavonat que aniran solSuports de les fotografies. dades a les barres. Suports perimetrals. Suports de les fotografies. Suports perimetrals. *INDÚSTRIES METALMAES www.lasguias.com/metalmaes


* AGC FLAT www.

VIDRE TEMPLAT

VIDRE TEMPLAT

Vidre templat

Sistema de dos vidres de gran format (de 1 mm d’espessor i units mitjançant silicona al marc de DM recobert de llautó) i porta de vidre (de 1mm d’espessor) unida als vidres de gran format mitKBOÎBOUYBSOFSFTNFUËMtMJRVFT Sistema de dos vidres de gran format (de 1 mm

d’espessor i units mitjançant silicona al marc de

DMvidre recobert de llautó) dede vidre (del’ús 1mm d’espessor) unida als vidres de gran format mitEl templat estå considerat i comporta un vidre seguretat, del qual Ês recomanat en diverses à rees susceptibles a l’impacte jançant xarneres metàl•liques. humà. El vidre templat estå considerat com un vidre de seguretat, l’ús del qual Ês recomanat en diverses àrees susceptibles a l’impacte humà. * AGC FLAT GLASS IBERICA www.agc-glass.eu


4/ ELEMENTS

DISTRIBUCIÓ PARAMENTS SEPARADORS IL·LUMINACIÓ MOBILIARI SISTEMA EXPOSITIU GRÀFICA


DISTRIBUCIÓ

ESPAI EXPOSITIU

WC

ENTRADA ATENCIÓ CLIENTS

MAGATZEM


PARAMENTS

Panell composite de fusta i ciment comprimida i secada (Viroc). Peces de 60x60 cm, 60x120 cm i 60x240 cm de gruix 2cm col•locades aleatòriament. Revestiment de parets, sostres i terres.


SEPARADORS

Marcs separadors d’ambients. L’estructura, que insinua un marc de fotografia, és el recurs poètic més evident, dins el disseny. Estructura de DM, recobert amb planxes de llautó de mida 3x1 m. i 1mm d’espesor.


IL·LUMINACIÓ

/1

/2

TÈCNICA 1/ Il·luminació – Down light Fluorescent Lamp T16 (T5). Iguzzini. 130x65 mm de secció. 1177 mm de longitud. Alumini Extruït. Color Gris. Superfície difusora de llum de policarbonat extruït. Control elèctric inclòs. 2/ Il·luminació – Wall Washer Fluorescent Lamp T16 (T5). Iguzzini. 130x65 mm de secció. 1177 mm de longitud. Alumini Extruït. Color Gris. Reflector d’alumini superpur. Control elèctric inclòs. 3/ Il·luminació – Lavabo Pixel Pro. Igguzini. Projector encastable down light. Rotacions 45o internes (empotrable fals sostre) i de 75o externes.

/3


/4

/5

DECORATIVA 4/ Il·luminació - Tires de Leds. Linealuce Compact. Iguzzini. Gran rendiment lumínic i eficient energèticament. Situada en la ranura (enganxada a la part darrera del Viroc) entre l’última peça de Viroc i els marcs. 5/ Il·luminació mostrador – Aplomb làmpara penjant - gris. Foscarini. Làmpara halògena. Potència màxima 60 W. Mides: 16.5 x 200 x 35.5cm


MOBILIARI Cadira Tamboret Vitra Morrison Hal

Pica

1JDBEFMBDPMtMFDDJØ&M

Acabat mate. Amb orifici

Cadira Vitra Morrison Hal. Aquest model està situat en la zona de mostrador i serà utilitzat pels treballador.


Mostrador (DM recobert Llautó). Fet a partir de peces de DM de mides variables, de 3cm. de gruix, units cada dos, per un perfil de fusta de pi. (encolat) Aniran recoberts per planxes de Llautó d’1 cm. d’espessor. Per la part darrera, el mostrador serà buit per tal de desar-hi objectes (de fusta lacada de color negre).


SISTEMA EXPOSITIU

Les barres d’acer pavonat subjectades al Viroc, fan d’element expositius. Els suports de les fotografies, també d’acer pavonat, aniran penjats de les barres.


Al centre de la sala, hi haurà una estructura de ferro pavonat (anirà subjectat amb el sistema de puntal) on s’exposaràn, també, les fotografies.


GRÀFICA

ROTULACIÓ EXTERIOR Logo de Yellow Korner amb vinil. De 100 x 35cm.


wc RAY CHARLES, PARIS 1961 HERVÉ GLOAGUEN

ROTULACIÓ INTERIOR Per la senyalització i elements explicatius puntuals s’utilitzaràn marcs de 15 x 20cm on hi haurà una cartolina amb la senyalització convenient. Tipografía: Rockwell / Tamany: no especificat / Colors: Daurat (Pantone 4515 EC) i negre (Pantone 425 EC) Per la informació de les diferents fotografíes s’ultilitzarà un text imprès en vinil i enganxat a les barres de ferro pavonat i també hi haurà un codi QR on mitjançant la tecnología android es podrà accedir a la pàgina web de Yellow Korner i veure altres fotografíes del fotògraf (servei actualment ja existent a la pàgina web de Yellow Korner). Tipografía: Helvetica (regular) / Tamany: 14px i 10 px / Color: Pantone White


5/ ÀMBITS

FAÇANA MOSTRADOR MOSTRADOR-SALA SALA LAVABO


ÀMBITS

FAÇANA


WC

MOSTRADOR


MOSTRADOR-SALA


SALA


LAVABO


6/ FOTOGRAFÍES MAQUETA


Manual Corporatiu YK  

Eulàlia Catells Remei Margalef Francesc Niell

Advertisement