Page 1

Les bones prĂ ctiques educatives de Menorca


PROJECTE

Guaita a l’escola Una vida per aprendre. Les bones pràctiques educatives de Menorca Projecte de recull i ressenya de les bones pràctiques educatives que es porten a terme a Menorca en tots els nivells i centres escolars públics i concertats amb característiques d’innovació pedagògica que contribueixen a la qualitat i a l’excel·lència. Es tracta d’un projecte col·lectiu en el qual participen tota la comunitat educativa per tal de donar relleu a les bones pràctiques educatives. Una bona pràctica educativa és aquella que es caracteritza per centrar-se en l’alumnat i que té en el procés d’aprenentatge el seu objectiu. La qualitat de la pràctica educativa és una experiència d’equip que resol els problemes educatius actuals per mitjà d’un projecte compartit. L’ús de les TICs, el treball cooperatiu, la inclusió, la reflexió, la relació amb l’entorn i els valors són també característiques d’una bona pràctica educativa.

Justificació Vivim un dels moments més contradictoris en l’àmbit educatiu. L’opinió pública i els mitjans de comunicació es fan ressò de la complexitat del món educatiu i de com es posa en el centre d’atenció el debat polític entorn del model d’escola i dels factors de qualitat del sistema educatiu. Sovint però es dóna una visió parcial i a vegades distorsionada de la realitat educativa, enfocada massa vegades en els conflictes no resolts i en els fracassos d’un signe i altre. La visió problematitzada de l’educació que sovint impera en la societat no deixa veure els reptes i sobretot els èxits que també hi són. Sense voler negar les evidències, com ara que l’escola es troba en un profund procés de canvis i que açò mateix provoca incerteses i dificultats, resulta urgent fer surar, parlar i visibilitzar, les bones pràctiques educatives i el compromís de moltes escoles amb un servei de prestigi i qualitat.

Objectius 1. Deixar constància escrita i visual (text i fotografia) de les experiències innovadores i d’excel·lència educativa dels centres escolars de l’illa. 2. Contribuir a la dignificació dels centres i de la tasca dels docents juntament amb la resta de la comunitat educativa.


3. Difondre en la societat el coneixement i la pràctica d’una tasca complexa i de gran transcendència social: la qualitat educativa concretada en actuacions docents. Producte Es proposa l’elaboració d’un producte doble: edició en format llibre i publicació elaboració en format digital. 1. un llibre de difusió general per al gran públic amb la intenció de donar a conèixer la realitat de l’educació a Menorca pel que fa a les experiències innovadores i de qualitat 2. una pàgina web, o la continuació de la tasca iniciada pel CEP de recollida d’aquestes experiències amb la possibilitat que es vagi ampliant i renovant amb l’aportació constant de noves experiències. Aquest format digital ha de tenir un caràcter més tècnic i acompanyat de documentació elaborada apta per a ser consultada pels docents i amb els elements necessaris perquè es pugui adoptar i adaptar a cada centre educatiu. Format de llibre gran 22 x 22 cm. o 29 x 21 cm. Textos: breus descripcions de 400 – 450 paraules Fotografia a tot color ( 120- 140 fotografies) Pàgines: 150 -200 pàg. Pressupost d’edició aproximat: 7.000 – 10.000 € Procediment Constitució de tres equips de feina amb funcions i tasques assignades: CONSELL DIRECTOR Funcions:aprovació, direcció i seguiment del projecte, fixació d’objectius i calendari, fixació de criteris per a la selecció de les experiències educatives, avaluació del procés i del producte final. Administració educativa: Delegació a Menorca: Joan Coll Equip ESEL. EINA Menorca: Francesc Florit Direcció CEP: Alberto Navarro Coordinadora MRPM: Margarita Campins President Consell Escolar de Menorca: Amador Alzina. EQUIP DE REDACCIÓ Funcions:supervisió de la redacció de les experiències segons els criteris acordats d’una manera objectiva i amb un llenguatge entenedor per al gran públic, lligant les pràctiques amb les concepcions pedagògiques que les sostenen. Redactors: Pere Alzina Vicenç Arnaiz Anselm Barber Francesc Florit Ernest Fortuny Antònia Gomis Fernando Pons Joana Camps EQUIP DE CAPTACIÓ Funcions: recull de les experiències i dels materials didàctics, pedagògics, i altres informacions etc. per a la descripció de les pràctiques. Realització de les fotografies i de les entrevistes amb els protagonistes: mestres, alumnes, pares. Captadors: equip d’assessors del CEP


membres del MRPM membres d’ESEL equips directius dels centres equip d’atenció primerenca Calendari Data

tasca

Abril- maig 2010: definició del projecte Setembre 10- juny 2011 recull i redacció Setembre-novembre 2011 organització, revisió Abril 2012 edició i presentació

responsable Consell director captadors i redactors Consell director Consell director

Feines Reunió inicial Equip d’edició de plantejament del projecte i debat sobre la idea Anàlisi de les oportunitats, els reptes, les fortaleses i les dificultats. Proposta i aprovació dels membres dels equips Consulta als centres i als membres dels equips del projecte Convocatòria dels directors dels centres per definir les experiències a recollir Fixació de criteris: textos i fotografies Protagonistes Alumnes:

classe, pati, intercanvi escolar, projecte de treball, treballs d’aula, racons, parella d’ajuda, voluntariat lingüístic, teatre escolar, festa popular, sessió de tutoria, sortida, excursió, viatge, noves tecnologies, les llengües, els orígens, psicomotricitat, experiments científics, tallers de plàstica, activitats extraescolars, menjador, la lectura, l’esport, els jocs, nouvinguts, hort escolar, ...

Mestres:

equip docent, avaluació, preparació de material, coordinacions, la veu, la formació, entrevistes a pares, acollida inicial, gestió de la diversitat, l’ús de Tics, l’equip de direcció, la tutoria, el llibre de text, ...

Pares:

assemblea, eleccions, reunió amb mestre, la participació a l’aula, el consell escolar,

Administració:... 62 Centres CEIP Alaior CEIP Àngel Ruiz i Pablo CEIP Antoni Juan Alemany CEIP Castell de Santa Àgueda CEIP Fornells CEIP Francesc d'Albranca CEIP Inspector Dr. Comas Camps

Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública

Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària


CEIP Joan Benejam CEIP Mare de Déu de Gràcia CEIP Mare de Déu del Carme CEIP Mare de Déu del Toro (Ciutadella) CEIP Mare de Déu del Toro (Es Mercadal) CEIP Margalida Florit CEIP Mateu Fontirroig CEIP Pere Casasnovas CEIP Pintor Torrent CEIP Sa Graduada CEIP Sant Lluís CEIP Tramuntana

Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública

Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària Infantil i primària

Col·legi Corazón de Maria Col·legi La Salle (Alaior) Col·legi La Salle (Maó) Col·legi Nostra Sra. de la Consolació Col·legi Sant Francesc d’Assís Col·legi Sant Francesc de Sales Col·legi Sant Josep IES Biel Martí IES Cap de Llevant IES Joan Ramis i Ramis IES Josep M. Quadrado IES Josep Miquel Guàrdia IES M. Àngels Cardona IES Pasqual Calbó i Caldés Escola d'Art Camp d’Aprenentatge Favaritx Camp d'Aprenentatge "Es Pinaret" CEPA Ciutadella CEPA Joan Mir I Mir (Maó) Conservatori Professional de Música Escola Oficial d'Idiomes Escola infantil Arc de Sant Martí Escola infantil Els Busquerets Escola infantil Els Passerells Escola infantil Es Fabiol Escola infantil Es Fiets Escola infantil Es Mussol Escola infantil Es Poriol Escola infantil Es Pouet Escola infantil Es Soleiet Escola infantil F. de Borja Moll Escola infantil Fort de L'eau Escola infantil Joguina Escola infantil La Salle (Maó) Escola infantil Magdalena Humbert Escola infantil Roser Gener Escola infantil S. Francesc d’Assís Escola infantil Sa Roqueta Escola infantil Sant Climent Escola infantil Sant Josep Escola infantil Ses Caneletes Escola infantil Xibit Escola infantil Xipell

Concertat Concertat Concertat Concertat Concertat Concertat Concertat Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Municipal Pública Pública Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Pública Pública Municipal Privada Pública Municipal Privada Municipal Pública Pública Municipal Pública Privada

Inf.til, primària i secundària Primària i secundària Inf.til, primària i secundària Primària i secundària Infanil, primària i secundària Primària i secundària Infan, primària i secundària Secundària i FP Secundària i FP Secundària i FP Secundària i FP Secundària i FP Secundària i FP Secundària i FP Batxillerat i FP Ed. Ambiental Ed. Ambiental Adults Adults Ensenyaments musicals Ensenyament idiomes Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-6 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-6 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-3 Infantil 0-6

Experiències L’explorador arqueològic, L’hora del conte, Racons d’ajuda, Voluntariat ling., Comenius, Seccions europees, Projecció de treball global de centre (Margalida Florit) Educació Tics a infantil, Tramuntana: projecte de centre, Mediació, Interdisciplinarietat ( Cap de Llevant), Apadrinament, etc...


ÀMBITS I PRÀCTIQUES EDUCATIUS Consell Escolar Municipal Obrint portes Sant Jordi i el dia del llibre Viatge d’estudis La formació a centres Acollida d’alumnes nouvinguts L’assemblea de l’APIMA La descoberta de l’entorn El menjador escolar El club de lectura El treball cooperatiu La pràctica esportiva La parella lingüística La visita de l’expert La biblioteca d’aula La integració de discapacitats La música del món a l’aula L’acció tutorial Programes de solidaritat La revista escolar Treballar amb l’artista El dia de la pau Jornada de portes obertes Escola de pares L’ambientació de l’escola El concert de música El programa de ràdio Un itinerari per la ciutat Ruta científica Taller intercultural L’exposició d’art Encarregat de classe Coeducació Portfolio de les llengües Webquest ETC.

Consell Infantil Celebracions i Festes L’hort escolar Teatre infantil L’ús de les TICs L’entrevista als pares Eleccions escolars L’educació mediambiental Els racons d’aprenentatge Els projectes de treball La comunitat d’aprenentatge L’apadrinament El bloc de l’aula La biblioteca L’atenció a la diversitat El cançoner escolar La mediació de conflictes Seccions europees Projectes Comenius El concurs literari La visita al museu L’agermanament amb l’altra escola El projecte educatiu de ciutat Les pràctiques professionals El pati L’entrevista a l’escriptor Les drogodependències Filosofia 3-18 La maleta viatgera Simulació d’empresa Festa solidària Els nostres avis Les llengües de l’escola Caceres del tresor Explorant la prehistòria


Anàlisi estratègic •

Motivació: - donar una nova imatge del centre educatiu com a lloc de trobada i com a nucli d’una acció professional rigorosa i compromesa amb el futur, especialment en tot allò que té relació amb la innovació i la qualitat educativa.

Fortalesa: - la tradició de Menorca com a lloc on la innovació pedagògica té arrels en l’Escola Moderna i es perllonga en l’actualitat en molts projectes innovadors i de qualitat. - equips de professionals amb molta experiència - personalitats en recerca educativa i pedagògica que treballen en institucions acadèmiques. - administració educativa implicada en la qualitat i en la innovació - CEP, centre de formació del qual han sorgit molts dels projectes innovadors. - Les inversions de les fundacions se centren actualment en educació

Debilitat: - manca de recull sistemàtic de les experiències i poca cultura de l’arxiu. - dificultat per posar per escrit les experiències - manca de professionalitat en el recull fotogràfic.

Oportunitat: - debat educatiu, pacte per l’educació, prioritat política? - lligar la innovació i la qualitat educativa com a inversió pública en I+D - societat de la informació.

Amenaça: - manca d’inversions en els projectes innovadors - manca de pressupost per a l’edició i la divulgació del projecte. - donar una imatge excessivament “reconfortant” de la tasca educativa? - presentar una idea massa tancada de l’educació centrada només en els centres? Repte: - implicar tota la comunitat educativa en un projecte compartit.


PROJECTE

Guaita a l’escola

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA INNOVADORA Característiques de la bona pràctica 1. contextualitzat en l’entorn i amb projecció universal 2. defineix els objectius en termes de competències 3. afavoreix la implicació de tota la comunitat educativa 4. dirigit a la diversitat d’alumnes 5. contempla el treball cooperatiu 6. reforça l’escola inclusiva 7. diversifica la metodologia, els materials i els recursos 8. treballa les capacitats de forma integrada 9. promou l’intercanvi i la interacció 10. permet la transferència de coneixements a altres situacions 11. estimula la creativitat i el pensament divergent 12. organitza l’aprenentatge com una recerca-acció 13. interactua amb la realitat per fer-ne experiència 14. fomenta l’esperit crític 15. treballa els valors 16. practica l’autoavaluació i l’autoregulació 17. usa les TAC de forma habitual 18. globalitza els continguts 19. valora l’esforç i estimula la perseverança 20. té una perspectiva intercultural 21. educa per a la ciutadania democràtica i la solidaritat 22. afavoreix els aprenentatges de la diversitat d'alumnes


Projecte FILTRES DE SELECCIÓ 1. 2. 3. 4. 5.

Equips educatius: professors participants en la bona pràctica. Equip directiu del centre Equip Director del projecte. Captadors Redactors

CRITERIS DE SELECCIÓ de les experiències 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Representació de totes les escoles representació de tots els nivells educatius mostrar les excel·lències sense amaga les dificultats o problemes no prescriure, sinó descriure: no explicar què s’ha de fer sinó què es fa realment. el centre d’atenció és l’alumnat mostrar les experiències que tenguin un cert bagatge o rodatge. Evitar els fets puntuals, sinó centra l’atenció als hàbits i a la pràctica diària. 7. mostrar diversitat de temàtica 8. atendre la diversitat d’alumnat.

Distribució per centres (aproximat) Escola Infantil ................................. Educació Infantil i Primària............. Col·legis Concertats ....................... Instituts de Secundària ................... Camps d’aprenentatge.................... Escola d’Adults.............................. Intercentres .................................... MRPM ........................................... Altres.............................................. TOTAL...........................................

22 x 1 = 22 19 x 2 = 38 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 2x1= 2 2x1= 2 3 1 2 100


CENTRES CEIP Alaior CEIP Àngel Ruiz i Pablo CEIP Antoni Juan Alemany CEIP Castell de Santa Àgueda CEIP Fornells CEIP Francesc d'Albranca CEIP Inspector Dr. Comas Camps CEIP Joan Benejam CEIP Mare de Déu de Gràcia CEIP Mare de Déu del Carme CEIP M. de Déu del Toro (Ciut.) CEIP M de Déu del Toro (Merc.) CEIP Margalida Florit CEIP Mateu Fontirroig CEIP Pere Casasnovas CEIP Pintor Torrent CEIP Sa Graduada CEIP Sant Lluís CEIP Tramuntana Col·legi Corazón de Maria Col·legi La Salle (Alaior) Col·legi La Salle (Maó) Col·legi a Sra. de la Consolació Col·legi Sant Francesc d’Assís Col·legi Sant Francesc de Sales Col·legi Sant Josep IES Biel Martí IES Cap de Llevant IES Joan Ramis i Ramis IES Josep M. Quadrado IES Josep Miquel Guàrdia IES M. Àngels Cardona IES Pasqual Calbó i Caldés Escola d'Art Camp d’Aprenentatge Favaritx Camp d'Apren. "Es Pinaret" CEPA Ciutadella CEPA Joan Mir I Mir (Maó) Conservatori de Música Escola Oficial d'Idiomes Escola infantil Arc de Sant Martí Escola infantil Els Busquerets Escola infantil Els Passerells Escola infantil Es Fabiol Escola infantil Es Fiets Escola infantil Es Mussol Escola infantil Es Poriol Escola infantil Es Pouet Escola infantil Es Soleiet Escola infantil F. de Borja Moll Escola infantil Fort de L'eau Escola infantil Joguina Escola infantil La Salle (Maó) Escola infantil Magdalena Humbert Escola infantil Roser Gener Escola infantil S. Francesc d’Assís Escola infantil Sa Roqueta Escola infantil Sant Climent Escola infantil Sant Josep Escola infantil Ses Caneletes Escola infantil Xibit Escola infantil Xipell

EXPERIÈNCIES Experiència 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Experiència 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Model de redacció per al llibre

Col·legi Públic Mateu Fontirroig. Maó Educació Primària NIVELL _______________________________________________ Nom de l’experiència _______________________________________________ Presentació Context de l’experiència, sentit de la pràctica

Desenvolupament Nivell d’aplicació. Explicació succinta de l’activitat. Capacitats desenvolupades Organització i Objectius perseguits. Relació amb els supòsits pedagògics.

Conclusió Valoració de l’experiència. Eficiència educadora. Elements de qualitat. Elements d’innovació


Pressupost aproximat edició Guaita al ‘escola Extensió: 216 pàgines (per fer quadrar els plecs) Format: 21 x 21 cm. Coberta: Cartulina gràfica de 240 gr., impresa a 4+0 tintes, plastificada brillant. Interior: Paper estucat mat de 115 gr., imprès a 4+4 tintes. Enquadernació: rústica Inclou el transport a 1 adreça de les Illes Balears 1.600 ex. --> 9.336 € 2.000 ex. -> 10.209 € 2.400 ex. --> 11.101 € La maquetació pujaria, segons la dificultat, a uns 6 o 10 € la pàgina. És a dir, uns 1296 € o 2160 €, sigui quin sigui el tiratge, és clar. I el disseny de la coberta solen esser uns 300 €. Tots aquests preus són amb l'IVA inclòs.

Guaita a l'escola  
Guaita a l'escola  

Projecte de de recull de les bones pràctiques educatives a Menorca

Advertisement