Page 1

El liberalisme es va produir despres de la revolució Industrial es basava en tres pincipis

Vig ser el principal teòric del liberalisme clàssic. La meua obra central va ser L’Assaig sobre la naturalesa i la causa de la riquesa de les nacions, Hi va introduir idees noves, de gran transcendència per al pensament econòmic. Defenia el valor d’us i el valor de camvi.

1. Tot el món pot tindre les seues Propietats sense limitacions de terres ni de Capital. 2. L’estat era independent als treballs; es a dir lliure Regulació del treball. 3. El lliure mercat es regulava segun l’oferta i la demanda

Interes individual. Defensa de la iniciativa privada fren al estat. Mà invisible (principi pel qual tot individu deu de de buscar Egoistament el seu propi interès , és conduit com si fora per Una mà invisible per a lograr el mijor pel conjunt de la societat) L’estat es limitava a mantindre la justícia.

Autors : fran garcia, Sergio dalmau, victor julian Fonts : llibre de text hisco 1 baxillerat

JOHN STUART MILL va elaborar la síntesi final del liberalisme clàssic va defensar la iniciativa individual, la acumulació de capital, i el lliure mercat competitiu. Tambe va preveure el possible estancament del sistema. L’estat no hi havia t’intervindré en el mercat perquè era un mal empresari comparat ambles particulars

infograma correcio  

correccion del infograma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you