Page 1

={I;@>JFD>wI Gw?{>JK8;@<K

c\d [ \ d 9c` Xdk`[%j\ g‚]i

=I8DK@;<EJAF99F:?Mv><E;@K Framtid.se är en webbplats och en tidning om hur det är att jobba, vilka jobb som finns och hur man får dem.

Nummer 2, 2012


  

     

 

'       

    yrket är â&#x20AC;?Det bästa med växer att se hur nĂĽgot na fram och att kun r Ăśve känna stolthet rtâ&#x20AC;? gjo n ma ot nĂĽg

VISSTE DU ATT:

10%

r är m arbetase av alla sota gg ktorn. sysselsat i by

e, Yrkesarbetar njĂśr, tekniker, ingebygglj vä â&#x20AC;&#x201C; kt te ki ar syns det branschen sĂĽ jobbet vad du gĂśr pĂĽ

   

      

 

  

 

 '

 )  ' 4*%%(%"$ 1*$+&7#%" !,*%,.*,+(&*54*",,.'* (! )%'*"' (!%( "+,"$%%*)*$,"+$,*, 4%%**"!,+)4''"' $**"4*(!(&.40%"' 1 *.(%"$+% *,*&!-+(! '%4 '"' **5'"6,"%%.*$%" !, !(.,.'1-$," ,##*(!$"%%*4*&1$,+,(*,"'(& '4*&+,5*'.+,,!-*-+,*,*)5 1&'+","''+,%* +4,,,,$(&&."*)5"!*+&%,%%"'(*&,"('(&1 -,"%'"' *')5/)%,+'%%%&!!$ #" '  (

3  23 1 '+*,* 1 "' '#7* (%.%4 * -** ('+,*-$,7* *,+%* ,(' *,* 4*'.4 +1 * "%#7+&(*'* *4*,* %,+! * +)*4' * %,,+4,,*

"."%"' '#7* 4,'"' +,$'"$* 4 (!'%4 '"' + *,*


L

N JD

E KV A

ET

Ö

IT

G

A

TTR

-KU ND-

Välkommen till ett enklare läxliv och bättre betyg. En av våra 2.500 handplockade pedagoger hjälper din familj med läxläsning i hemmet. Ring på 0200 - 58 00 60 eller maila på info@ myacademy.se så berättar vi mer. Prisexempel från 199 kr/timman efter godkänt RUT-avdrag.

www.myacademy.se | 0200 - 58 00 60

RA

NTI FÖR


4

@ee\_‚cc

+ XUIXQN D ( [SH UW H UQ

3D QH OOH HQ

UGH WDW WV ¶N

DMREE"

D3H WH U3 DOPTYLVW3 & KDUORW WH H WH U0 DMD QH QRF K + ¥ J¥UGR PYD GVRP NU¤YVI¶U D W WI¥MRE E

V/ R XL VH++ + DZ Z D/ LQ GD - DN N RE/ RX LLVH H2RF K$ OLF H SUDW DURP PIU I DP P WLGH Q

V

6 WDU WDII¶UH WDJ *HQR * *H QRP QRP P 8Q 8QJ J )¶ J ) UH UHWD WDJV WD JV VDP DPKH K W KH W8 8) ) KDUUGX KD GXF FKD F KD K QV Q HQ HQD D DW WW WWW HV HVWD WDXWD XWD WDQ Q

6HY¤UOGHQ /¤UGLJDOOWRPDWW W SOXJJDXWRPOD QGVV

DW W W EHK¶ EH K¶ EH K¶YD YDW YD WWD D Q¥ Q¥JU JUD JU D UL D ULVN LVNHU VN NHU HUU

V

'LQJ JXXLLG GHWW LOO VRPPD UMMREEH W

6¥KL W WD UG XG LW WV W

V 

RP PD UMR EE 

( W WI¶UH WDJ ōP¥ QJD\UNH Q 3¥H W WRF KVD P

ŤQQVRI WDP¥Q

\UNHQ

PDI¶UH WDJ

JDROLN DUROOH U RF KV

<UNH V60

' U¶ P P

 'H VVXW RP

D U

/¤VRPROLND\UNHQ .DQVNHYHUNDUQ¥JRW LQWUHVVDQWI¶UGLJ"V Framtid.se

,QVSLU HUDUW LOOROL

\UNH VXWELOGQL

ND

QJDU

V


5

)UDPWLGHQQ¤VWD Frihet, oro, glädje, stress eller längtan? Hur känns det när du tänker på framtiden? Det som har hänt kan vi inte påverka, men det som ligger framför oss är fortfarande ett oskrivet blad. Och det är du som bestämmer vad du vill fylla just ditt blad med! Framtid.se vill ge dig en bild av vilka valmöjligheter som finns när det gäller just din framtid. Vi vill även visa hur arbetsmarknaden ser ut och vilka företag som gärna anställer dig när det blir dags. Några av företagen kan du läsa om i den här tidningen, och fler hittar du på www.framtid.se. Läs även om hur Alice, Hawa, Jakob, Linda, Louise H och Louise O ser på framtiden och vilka drömmar de har. Vi frågar några experter om framtidens yrken och kanske blir ditt drömyrke egen företagare. Kolla in Linnéa och hennes kompisar som startade ett eget UF-företag. Kanske vill du se mer av världen innan du väljer karriär? Läs om Hans som valde äventyret i USA. Missa inte heller vår guide till sommarjobbet, planera i tid så har du större chans till jobb. Det kommer att finnas gott om tid för arbete, så det är ingen panik att hitta det perfekta jobbet. Du kommer att hinna byta både arbetsplats och yrke flera gånger i livet. Kom ihåg att drömmar och framtid inte har någon ålder. Ha det fint och lycka till!

Produktion: Framtidsutveckling AB.

Annonsering: Vill du annonsera i nästa nummer av Framtid.se?

Ansvarig utgivare: Kristoffer Jarefeldt.

Ring oss på 08-545 42 450 eller mejla till info@framtid.se.

Redaktör: Amelie Furborg. Skribenter: Annika Wihlborg, Cajsa Carrén. Grafisk form och illustration: Lagercrantz Media.

Beställning: Känner du någon som vill ha tidningen Framtid.se?

Foto: Se respektive reportage. Omslagsfoto: Getty Images.

Beställ enstaka exemplar kostnadsfritt på www.framtid.se.

Tryck: Sörmlands Grafiska. Upplaga/målgrupp: Höstutgåvan skickas direkt hem till landets årskurs

Framtid.se ansvarar ej för riktigheten i det icke-redaktionella materialet.

9-elever, i cirka 100 000 exemplar. Vårutgåvan skickas direkt hem till

Eftertryck, helt eller delvis, utan redaktionens tillstånd är ej tillåtet.

landets sistaårselever på gymnasiet, cirka 125 000 exemplar.

Framtidsutveckling, Katarinavägen 19, 116 45 Stockholm.

Nummer 2, 2012 2011


6

GXe\c\e ;\k€iYXiX\em\ZbX\]k\ijbfcjkXike€im`ki€]]Xi j\oe`fid\[d‚e^XkXebXifd]iXdk`[\ed\[ ^pdeXj`\mXc\k#afYY#bXii`€i#lkcXe[ji\jfifZ_fc`bX [iddXifdmX[[\m`cc^iXe€i[\jclkXke`Xe% vm\efd[\k[ia\i\kkgXid‚eX[\i`eeXe[\ Y\_m\iYiaX]le[\iXg‚XccmXig‚^pdeXj`\mXc\k _XiÕ\iX`gXe\c\ei\[Xek€ebkdpZb\kg‚mX[[\ m`cc^iXe€i[\k€i[X^jXkkkX[\kjkfiXjk\^\k ]i‚e^ile[jbfcXek`cc^pdeXj`\k% Reporter: ANNIKA WIHLBORG Foto: CHRISTIN PHILIPSSON

/ LQGD

-DNRE / RXLVH2

/RXLVH+

+ DZD

$OLF H

Framtid.se


7

Vad tittar ni på när ni jämför olika gymnasieskolor?

Vem lyssnar ni på när det gäller gymnasievalet, vems

Jakob: För mig är det viktigt att det är en skola som verkligen

röst väger tyngst; föräldrar, kompisar, studievägledaren

satsar på eleverna, en skola där dagarna inte bara består av

eller kanske era syskon?

vanliga lektioner. Jag gillar praktiska aktiviteter och lite friare

Jakob: Jag har två äldre systrar, en som går på gymnasiet

arbetssätt.

och en som pluggar på högskolan. När jag berättade att

Louise H: Det svåraste med att välja till gymnasiet är det stora

jag vill gå ett program med språkinriktning kom de med flera

utbudet av olika skolor och program. Det är lätt att få besluts-

förslag på skolor och program som kan passa mig. Jag lyssnar

ångest inför alla alternativ. Även om det finns gymnasieskolor

hittills mest på mina systrar när det gäller gymnasievalet.

här i Tumba så vill jag gärna gå på en skola inne i stan, det

Louise O: Mina föräldrar har kommit med några förslag på

känns spännande att byta miljö.

skolor och program som kan passa mig, men eftersom det

Linda: Jag är både förväntansfull och nervös inför gymnasiet.

var länge sen de själva gick i gymnasiet har de inte så bra

Det blir kul att gå i en klass med kompisar som har liknande

koll på hur gymnasieskolan fungera nuförtiden.

intressen, man har nog mer gemensamt med klasskompisarna

Hawa: Mina föräldrar har inte försökt påverka mitt gymnasie-

på gymnasiet eftersom man har valt samma inriktning.

val, det viktiga för dem är att jag hittar ett program som jag verkligen trivs på så jag inte behöver byta. Jag är det äldsta

Hur tänker ni när det gäller valet av gymnasieprogram,

barnet i min familj, så jag har inte fått några tips och råd

väljer ni utifrån intresse eller utifrån vad som kan vara

från mina syskon. Däremot har jag fått lite råd från några av

bra i framtiden?

mina kusiner som går på gymnasiet.

Louise O: Ett av mina största intressen är heminredning, jag

Louise H: Jag påverkas inte så mycket av mina kompisars

möblerar om mitt rum varje vecka och älskar att kolla på

gymnasieval, jag tror att man kommer att träffa många nya

möbler, tapeter och färger. Det vore kul att gå ett gymnasie-

kompisar på gymnasiet. Jag lyssnar på råd från andra när

program där jag får vara kreativ och jobba med färg och

det gäller gymnasievalet, men går också mycket på min

form på något sätt.

egen magkänsla. Det val jag gör ska kännas rätt i magen.

Vad lärde ni er när ni var ute och praoade på olika

Hur viktigt är det att välja rätt gymnasieprogram från

arbetsplatser?

början, så man slipper byta i efterhand?

Jakob: Jag praoade på en förskola och lärde mig att jag

Alice: Det verkar vara viktigt att hamna någorlunda rätt från

inte vill jobba med barn i framtiden. Jag gillar barn, men

början, min kusin som är ett par år äldre än mig har precis

det var lite för stökigt för mig att vara på en plats med så

bytt program och det verkade rätt jobbigt eftersom han fick

många barn.

ta igen några kurser som han hade missat.

Hawa: Jag var också på en förskola, men jag tyckte att det

Louise O: Om man byter program så kanske man måste gå

var riktigt kul att leka med barnen och hjälpa till med lite av

om ett år, det betyder ju att det blir mer jobb med skolan.

varje. Jag vill nog inte jobba på förskola i framtiden, men

Det vill jag gärna undvika, därför kommer jag nog att

det var roligt och nyttigt att lära mig hur det är att jobba.

lägga en hel del tid på mitt gymnasieval så jag hamnar på

Alice: Jag hade turen att få praoa på Sveriges Television,

en skola och ett program som känns helt rätt.

jag hamnade på Bolibomparedaktionen. Det var jättekul, jag fick insyn i hur det fungerar och alla människor som är inblandade när man ska göra en tv-produktion.

Nummer 2, 2012 2011


8

Louise Hildeby Ålder: 15 år Bor: Tumba, söder om Stockholm Tankar om gymnasievalet: Jag älskar teater och min dröm har alltid varit att bli skådespelare, så jag ska nog söka in till det estetiska programmet med inriktning mot teater. Vad jag ska jobba med efter gymnasiet har jag än så länge inte funderat så mycket på.

Har ni några framtidsdrömmar, saker ni gärna vill göra

Louise H: Eftersom jag älskar teater har jag en dröm om att

i framtiden?

jobba som skådespelare och vara med i en stor internationell

Hawa: Jag kan tänka mig att starta eget företag i framtiden,

filmproduktion. Min stora dröm är att spela in film i olika länder

jag tycker om att jobba med siffror och att arbeta själv-

Nya Zeeland är ett av de länder jag är nyfiken på.

ständigt. Det passar nog mig bra att vara min egen chef, även om man får ta mycket ansvar som egenföretagare.

Vilka förväntningar har ni på en framtida karriär,

Jakob: Min stora dröm är att åka till Japan, jag älskar

hur kommer det att kännas när ni börjar jobba?

japansk teknik, kultur, mat och det mesta som har med det

Linda: Jag vill ha ett jobb med mycket variation, ett jobb

landet att göra. Jag skulle gärna vilja åka till Japan på

där det händer saker hela tiden. Att göra karriär och tjäna

språkresa och kanske också bo och jobba där en period.

mycket pengar är inte så viktigt, även om jag såklart vill tjäna tillräckligt bra för att kunna försörja min familj och få ett bra liv.

Framtid.se


9

Hawa Ismail Ålder: 15 år Bor: Tumba, söder om Stockholm Tankar om gymnasievalet: Jag tänker välja samhällsvetenskapsprogrammet med ekonomisk inriktning eftersom jag gillar siffror och matte. För mig känns det viktigt att välja ett program som ger mig en bred grund att stå på i framtiden. Efter gymnasiet vill jag gärna utbilda mig till lärare.

Linda Virta Ålder: 15 år Bor: Tumba, söder om Stockholm Tankar om gymnasievalet: För mig blir det nog ett estetiskt program, jag gillar att vara kreativ och skapa saker med händerna, pyssel och olika former av hantverk.

Nummer 2, 2012 2011


10

Alice Bermann Ålder: 15 år Bor: Tumba, söder om Stockholm Tankar om gymnasievalet: Jag vill gärna jobba med tv i framtiden, som producent eller något annat yrke bakom kameran. Jag tänkte söka medieprogrammet och tänkte plugga vidare efter gymnasiet för att komma närmare mitt mål.

Louise Olsson Ålder: 15 år Bor: Tumba, söder om Stockholm Tankar om gymnasievalet: Jag gillar inredning och är intresserad av estetiska ämnen, som bild och slöjd, så jag funderar på att gå det estetiska programmet. Samtidigt vill jag gärna hålla så många dörrar som möjligt öppna inför framtiden, så det är viktigt att det program jag väljer ger mig högskolebehörighet. Jag tycker att man ska välja ett program som man verkligen är intresserad av, då ökar chanserna att lyckas i skolan.

Framtid.se


11

Jakob Söderman Ålder: 15 år Bor: Storvreten, söder om Stockholm Tankar om gymnasievalet: Jag funderar på att gå ett språkinriktat program, för att därefter utbilda mig till kock och jobba utomlands. Min dröm är att jobba som sushikock i Japan, jag älskar allt som har med Japan att göra.

Louise H: Eftersom karriären är lång och man ska jobba i

vill jobba som lärare i SO-ämnen i framtiden, det är de

många år så gäller det att hitta ett jobb som man verkligen

ämnen jag är mest intresserad av. Om man väljer att läsa

trivs med och tycker om. I skolan har vi mycket variation

vidare efter gymnasiet har man fler valmöjligheter i fram-

med olika ämnen, men på ett jobb kan jag tänka mig att

tiden, man kan få bättre och kanske också roligare jobb.

det blir lite mer upprepning eftersom man ofta specialiserar

Alice: Eftersom jag vill jobba med tv i framtiden så har jag

sig mot ett visst område.

redan kollat upp några högskoleutbildningar. Jag har hört

Louise O: Jag längtar tills jag ska börja jobba, mest för att

att det finns bra medieutbildningar på Södertörns Högskola,

det verkar kul att tjäna egna pengar.

det låter intressant, även om det förstås ligger långt fram i tiden för min del. Direkt efter gymnasiet vill jag nog ta ett sabbatsår och jobba eller kanske resa.

Funderar ni på att plugga vidare efter gymnasiet? Hawa: Jag planerar att plugga vidare eftersom jag gärna

Nummer 2, 2012 2011

U


12

?li]lebXi[\kXkkjbXafYY6 MX[bi€mj]iXkk]‚\kkafYYfZ__lim\kdXe\^\ekc`^\e m`cb\kpib\dXejbXjXkjXg‚6=i‚^fieX€id‚e^X]i[`^ jfdjbXkXjk\^\klk`XiY\kjc`m\kfd\kkgXi‚i%M`YX[ki\ \og\ik\iXkk[\cXd\[j`^Xmj`eXk`gj% Reporter: ANNIKA WIHLBORG Foto: ISTOCKPHOTO, RESURS BEMANNING, QUATTROPORTE, NEWSTART

Framtid.se


13

Peter Palmqvist

Peter Majanen

Vd på Resurs Bemanning

Framtidsanalytiker på Quattroporte

Vad krävs av mig för att få ett bra jobb i framtiden?

Vad krävs av mig för att få ett bra jobb i framtiden?

– Ett bra jobb är ett jobb som innebär att du får göra

– Satsa på att utveckla dina talanger snarare än att

det du tycker om att göra. Fundera över vad det är,

förbättra dina svaga sidor. Att skaffa sig mer kunskap

utbilda dig inom området och satsa allt! Det upplevs

kommer inte att räcka. Att utveckla färdigheter som

alltid som drivet och positivt att själv ta kontakt med

bygger på dina talanger är avgörande. Värdet av

arbetsgivare och berätta att man skulle vilja jobba just

en lång teoretisk utbildning är inte lika högt som förr.

hos dem. Var beredd att motivera varför du vill jobba

Talang ses däremot som någonting unikt som individen

just där och varför just du är rätt kandidat för jobbet.

bär och som på ett helt annat sätt kan skapa unika

Tänk på att utstråla entusiasm! Ingen vill jobba med

fördelar.

någon som är negativ. Vilka egenskaper tror du att arbetsgivare kommer Vilka egenskaper tror du att arbetsgivare kommer

att värdesätta i framtiden?

att värdesätta i framtiden?

– Det som kommer vara mest intressant är vad vi

– Redan nu, men ännu mer i framtiden värdesätter

kallar för mjuk talang. Det är färdigheter som ledar-

arbetsgivare förmåga att kommunicera och samarbeta

skap, kommunikationsförmåga och social intelligens.

med andra i team. I takt med att världen blir mer global

Det är dessa talanger som kommer att vara dina

ökar möjligheterna till att jobba med människor från

viktigaste färdigheter i framtiden.

olika delar av världen. Det ställer krav på språk och Vad har du för tips till den som snart ska söka sitt

interkulturell kompetens.

första jobb? Vad har du för tips till den som snart ska söka sitt

– Sök upp företag som verkar intressanta. Gå dit och

första jobb?

presentera dig. Att bara skicka ett CV är sällan tillräckligt.

– Vänta inte på det perfekta jobbet! Få personer får sitt

Alla kan skriva ett hyfsat CV idag. Det arbetsgivaren vill

drömjobb direkt när de kommer ut på arbetsmarknaden.

se är dina personliga egenskaper, din personlighet

Det viktigaste när man skaffar sig sitt första jobb är att

och känna dina drivkrafter.

få just ett jobb. Första jobbet är nästan alltid kul, det är annorlunda från plugget, man tjänar pengar och träffar nya människor.

Nummer 2, 2012 2011


14

M KÄNNE TE CKNA EGENSKAPER SO

R 90 -TALISTER:

. reprenörskapsanda lister har en stark ent -ta 90 nga Må . GA DRIFTI ppelvis ett av de po a designer är exem n. rke KREA TI VA. Att var my drö a sin tar r 90 -talistern a lis ulä raste yrken a, nä helst av lusten och vill ST DRIVNA. Drivs BE KVÄMA OCH LU t. lva tycker är rolig ba ra göra det de sjä sin ege TI SKA. De lita r på IN DI VI DUALIS ” ng bäste drä tän ker att ”Själv är

n förmåga och

Källa: Peter Majanen, framtidsanalytiker på Quattroporte

Charlotte Hågård Karriärcoach och vd på Newstart Vad krävs av mig för att få ett bra jobb i framtiden?

Vilka egenskaper tror du att arbetsgivare kommer

– För att få ett bra jobb i framtiden är det viktigt att du är

att värdesätta i framtiden?

strukturerad i din framtidsplanering. Det rätta jobbet är

– Både idag och i framtiden är social kompetens en viktig

det jobb som du gillar och som du känner passar dig.

egenskap. Det innebär att vara utåtriktad, samarbets-

Jag brukar rekommendera att man jobbar i tre steg:

inriktad, kunna prata med olika typer av människor och

1. Inåt: Gör en självinventering och skaffa dig en bra

ha ett vänligt och trevligt sätt gentemot andra. Att ta ansvar

självinsikt genom att kartlägga dina intressen, värder-

och hålla vad man lovar är andra viktiga egenskaper.

ingar, styrkor, personliga egenskaper, färdigheter och

Sist men inte minst kommer kreativitet att vara viktig, arbets-

kunskaper. Sen gör du en framtidsvision, vilket är en bild

givare vill ha medarbetare som kan tänka självständigt

av hur du vill att ditt önskejobb ska se ut.

och se nya möjligheter.

2. Utåt: Ta fram en lista på 3–5 olika jobb eller karriärinriktningar som du är intresserad av. Försök lära dig så

Vad har du för tips till den som snart ska söka sitt

mycket som möjligt om dessa genom att surfa på nätet,

första jobb?

prata med människor som jobbar inom dessa områden

– Var mycket aktiv, bygg på ditt kontaktnät och våga

och tänk på att bygga upp ett bra kontaktnät.

ta kontakt med arbetsgivare på egen hand. Gå igenom

3. Framåt: Sätt mål kring din framtid och lär dig jobb-

ditt nuvarande kontaktnät och fundera kring var du känner

sökningsteknik, både traditionella och otraditionella

människor. De flesta jobb förmedlas via kontakter, även

metoder. Träna dig i personlig marknadsföring och skriv

dina kompisars föräldrar är del av ditt kontaktnät. Var ute

en riktigt bra CV och ansökningsbrev där du berättar om

i god tid och jobba målinriktat med din jobbsökning.

dig själv och vad du kan bidra med.

Tro på dig själv, det är ditt viktigaste verktyg!

Framtid.se


15

JkXikX]i\kX^g‚jbfck`[ 8kk[i`mX\kk\^\k]i\kX^g‚jbfck`[€ie‚^fkXm[\kd\jk c€ifi`bXdXebXe^iXle[\ij`e^pdeXj`\k`[%>\efdLe^ =i\kX^jXd_\k#L=#_Xi[lZ_Xej\eXkkk\jkX\eX]]€ij`[„ lkXeXkkY\_mXkXe‚^iXjkfiXi`jb\i%L=$]i\kX^Xe[\€i [\jjlkfd\edac`^_\kXkk^iXe‚^fkXeeficle[XfZ_Xkk ]‚lkcfgg]ij`eX`eki\jj\e% Reporter: ANNIKA WIHLBORG Foto: UNG FÖRETAGSAMHET

– När man driver UF-företag tränar man sin förmåga att ta

Ett kul sätt att få utlopp för sitt intresse

ansvar, lösa konflikter och ta egna initiativ, färdigheter som

– Om du vill driva ett UF-företag på skoltid kan du prata med

kommer till stor nytta, oavsett om man siktar på att bli anställd

en av dina lärare och be dem hjälpa dig. Om de inte kan svara

eller starta eget i framtiden, säger Anna Skiöldebrand-Berg,

på dina frågor kan du gå in på Ung Företagsamhets hemsida.

vice vd på Ung Företagsamhet.

Där finns kontaktpersoner för UF i hela Sverige som kan hjälpa

Många som blickar tillbaks på sitt UF-år är stolta över att ha

dig att ta UF-konceptet till din skola. Vi kan också komma till er

klarat av saker som de aldrig trodde att de skulle göra, exempel-

skola och hålla en inspirationsföreläsning som kan få fart på

vis att sälja produkter via nätet, att stå på en mässa eller ta

era egna affärsidéer, säger Anna Skiöldebrand- Berg.

kontakt med leverantörer.

Många som driver UF-företag väljer att spinna vidare på ett

– Våga testa! Att driva UF-företag blir vad du gör det till. Ta vara

intresse. Den som är skejtintresserad kan arrangera en skejt-

på möjligheten att driva UF-företag under din gymnasietid,

turnering, den som gillar att laga mat kan skriva en egen kokbok

det är en värdefull erfarenhet och en bra merit, säger Anna

och om man tycker om att sy och designa egna kläder kan man

Skiöldebrand-Berg.

skapa en affärsidé utifrån det.

Nummer 2, 2012 2011


16

Framtid.se


17

Uppfinning håller ordning på strumporna

Hur gick det, lyckades ni sälja några sockclips?

Linnéa Bryngelsson, som precis tagit studenten från

– Det gick riktigt bra, över förväntan, särskilt när vi började

ekonomiprogrammet på Marks gymnasiekola, drev UF-

ta kontakt med återförsäljare mot slutet av vårterminen. När

företaget Omaka UF tillsammans med fem klasskamrater

man driver UF-företag lär man sig hela tiden av sina misstag,

under sitt tredje gymnasieår. Att driva företag på skoltid

om vi hade vågat ta kontakt med återförsäljare på ett tidigare

gav Linnéa många erfarenheter. Hon tränade upp sin

stadium hade vi säkert kunna sälja ännu mer, även om vi är

problemlösande förmåga och insåg att man kan komma

nöjda med vårt resultat.

långt med lite vilja och motivation. Vad har du lärt dig under ditt UF-år? Hur kom ni på er affärsidé?

– Jag var vd och fördelade bland annat olika arbetsuppgifter

– Vi satt och diskuterade olika affärsidéer när en av oss före-

till medarbetarna. Företagande handlar mycket om problem-

slog att vi skulle designa en egen sockclip som håller ihop

lösning, man får tänka fritt och själv komma på lösningar på

strumporna i tvätten och på tvättlinan så man slipper udda

problem och utmaningar som dyker upp längs med vägen.

strumpor. Det fanns liknande produkter på marknaden,

Det var roligt och lärorikt!

men vi bestämde oss för att designa en egen med alla de funktioner vi hittills saknat.

Varför tycker du att man ska starta ett UF-företag på gymnasiet?

Hur såg vägen från idé till färdig produkt ut?

– Det är en merit att ha drivit UF-företag, oavsett om du vill

– Vi fick hjälp av elever på Industriprogrammet som gjorde

starta eget eller anställas i framtiden. Många arbetsgivare är

en cadritning på vår sockclip. Vår rådgivare hjälpte oss att

nyfikna på UF-företaget och ser det som en värdefull erfaren-

ta kontakt med företag som kunde tänka sig att tillverka vår

het. När man driver UF-företag får man träna sin förmåga att

produkt, efter ett tag hittade vi ett företag i Jönköping som

samarbeta med andra, att sätta mål för sig själv och företaget

tillverkade sockclipsen åt oss.

och att jobba självständigt. Det har man nytta av i arbetslivet.

Rädda liv UF

SWEknob UF

Genom att ge kännedom och

Säljer hockeyknoppar tillverkade

utbildning i Hjärt- och lungräddning,

i miljövänligt material till ett bra pris.

Innovativ marknadsföringskanal

vill vi att så många som möjligt blir

Knoppen bidrar till ett minskat

för företag genom försäljning av

medvetna om vad som bör

slitage på handskarna samt

reklamplats i luften.

göras i en nödsituation.

ökad greppförmåga.

Nummer 2, 2012 2011

Airvertise UF

U


18

vm\ekpi\k$\ejgi‚bi\jX 8kk‚bXg‚jgi‚bi\jX€i\elggc\m\cj\jfd`ee\Y€ij‚ dpZb\kd\i€eXkkY€kkiXg‚j`eXjgi‚bblejbXg\i%G‚\e jgi‚bi\jX]‚idXelkdXeXj`^ja€cm#dkXd€ee`jbfi]i‚e Xe[iXblckli\i#j\_lic`m\k]le^\iXi`Xe[iXc€e[\ifZ_ Y€kkiXg‚j`kk`ek\ieXk`fe\ccXja€cm]ikif\e[\% Reporter: ANNIKA WIHLBORG Foto: HENRIK ANDERSSON

När Henrik gick i nian bläddrade han och en kompis i en

lag och fick handla och laga

katalog från språkreseföretaget STS. De fastnade direkt för en

vår egen mat. Eftersom vi spenderade

annorlunda språkresa som gick ut på att ett tjugotal ungdomar

rätt mycket tid i minibussen så kom vi snabbt nära

från olika länder reste från kust till kust i USA på tre veckor.

varandra i gruppen. Jag lärde mig snabbt hur man slår

– Det kändes som ett jättespännande äventyr, vi åkte i minibussar och campade längs med vägen. Vi delades in i mat-

upp ett tält och fick känna på det amerikanska campinglivets charm, säger Henrik.

Framtid.se


19

4IPSTILLDIGSOMFUNDERARPkATTkKAPkSPRkKRESA

Reste frĂĽn kust till kust

4ACHANSENOCHkK

Hans fÜräldrar var positiva till resan och Henrik gjorde sig

_VENOMDETKANKiNNASLiSKIGTATTkKAIViGTILLENHELTNYMILJy

redo fÜr äventyret. Han fÜrväntade sig att fü prata mycket eng-

OCHATTUMGkSMEDMiNNISKORSOMDUINTEKiNNERIETTPARVECKOR

elska under resan, men var inte lika beredd pĂĽ att fĂĽ uppleva

SkHARDUMYCKETATTVINNAPkATTTAMODTILLDIGOCHVkGAkKA

sü münga olika sidor av USA, alltifrün välkända platser som

IViGPkENSPRkKRESA

New York, Los Angeles och Las Vegas till delar av landet som

6ILKENTYPAVSPRkKRESASOMPASSARDIGBiST

han inte kände till sedan tidigare.

$ETFINNSMkNGAOLIKASORTERSSPRkKRESOR ALLTIFRkNRESORMED

â&#x20AC;&#x201C; Det var intressant att fĂĽ inblick i hur den amerikanska kulturen skiljer sig frĂĽn den svenska och hur sammansvetsade vi gruppdeltagare blev, trots att vi kom frĂĽn helt olika länder. NĂĽgra av

TRADITIONELLALEKTIONERIKLASSRUMTILLLITEMERUDDAUPPLiGG SOMATTkKARUNTOCHCAMPAI53!ITREVECKOR&UNDERAPkVILKEN SORTSSPRkKRESASOMBiSTMATCHARDINPERSONLIGHETOCHDINA INTRESSEN

de upplevelser jag minns bäst var när vi ďŹ&#x201A;Ăśg helikopter Ăśver Grand Canyon, när vi besĂśkte New York och att uppleva New

6kGAkKASJiLV

Orleans efter Üversvämningarna, säger Henrik.

6ISSTKANDETKiNNASOVANTOCHSTORTATTkKASJiLVPkENSPRkKRESA UTANATTKiNNANkGONANNANIGRUPPEN MENDETiRNiSTANALLTID LiTTATTHITTANYAKOMPISARIGRUPPENOCHSAMMANHkLLNINGEN BRUKARVARAGOD SiRSKILTEFTERSOMMkNGAkKERPkSPRkKRESAUTAN ATTKiNNANkGONANNANIGRUPPEN

3AMLAPkDIGINTRYCKOCHUPPLEVELSERUNDERDINRESA FĂśrutom att hinna se ovanligt mycket av USA pĂĽ tre veckor

%NSPRkKRESAiROFTAFULLAVNYAINTRYCKOCHUPPLEVELSERAVANDRA KULTURER NYAViNNER SPRkK MATOCHAKTIVITETER6ARyPPENFyRDET

blev Henrik betydligt bekvämare och säkrare pü sina egna

SOMiRNYTTOCHOBEKANTOCHBESTiMDIGFyRATTFkUTSkMYCKET

engelskkunskaper under resans gĂĽng. Eftersom han pratade

SOMMyJLIGTAVDINRESAINNANDUkKER SkyKARCHANSENATTDENBLIR

engelska i stort sett hela tiden fanns det gott om mĂśjligheter

ENUPPLEVELSEFyRLIVET

att träna upp sina färdigheter. â&#x20AC;&#x201C; I skolan hade jag lärt mig engelska pĂĽ ett helt annat sätt, här ďŹ ck jag ibland lära mig i stunden när jag exempelvis skulle fĂśrklara en sak eller frĂĽga nĂĽgot. Eftersom jag ďŹ ck sĂĽ

Svenska handelskammaren i London. Där ska han bland

mycket träning kände jag mig mycket säkrare pü engelskan

annat arbeta pĂĽ kontoret och delta i olika event som handels-

när jag kom hem, säger Henrik.

kammaren arrangerar. â&#x20AC;&#x201C; SprĂĽkresan gjorde att jag pĂĽ allvar ďŹ ck upp Ăśgonen

SĂśkte sig utomlands igen

fÜr hur spännande det är att resa, studera och jobba utom-

SprĂĽkresan i USA inspirerade Henrik att sĂśka sig utomlands

lands. Jag insüg att vi människor i grunden är ganska lika,

igen. När han ďŹ ck mĂśjlighet att ĂĽka som utbytesstudent till

oavsett var i världen vi hÜr hemma och vilken kultur vi repre-

Sydkorea via affärsprogrammet pü Hvitfeldtska gymnasiet

senterar. Sprükresan Ükade mitt självfÜrtroende och gjorde

i GĂśteborg var han inte sen att ta vara pĂĽ mĂśjligheten. I

att jag ville sĂśka mig utomlands ďŹ&#x201A;er gĂĽnger. Nu ser jag

Sydkorea läste han bland annat koreanska och ďŹ ck chansen

fram emot traineepeioden i London, det är fÜrsta güngen

att uppleva en helt annan kultur än den amerikanska. Nu gÜr

jag jobbar utomlands. Jag älskar att resa och uppleva olika

sig Henrik, som tog studenten i vüras, sig redo fÜr sin nästa

kulturer, i framtiden vill jag gärna jobba i resebranschen,

utlandserfarenhet, en fyra mĂĽnader lĂĽng traineeperiod pĂĽ

säger Henrik.

Nummer 2, 2012 2011

U


20

Bi`jk`eXjc€o_a€cg Yc\m\ed\ekfi]ic`m\k 8cckÕ\ikXi_a€cglk`]i‚e]iXkkgi\jk\iXY€kki\ `jbfcXe%Bi`jk`eX9ifeemXccki€]]XimXia\m\ZbX g\[X^f^\eJXc\_]i‚eDp8ZX[\dp]iXkkc€jX c€ofifZ_gcl^^X%G‚bg\k_Xi_fe]‚kk_a€cgXkk _`kkXjkl[`\dfk`mXk`fe\efZ_jk€ibXja€cm]ikif\e[\k% Reporter: AMELIE FURBORG Foto: ISTOCKPHOTO, MY ACADEMY

Framtid.se


21

Kristina är 15 år och har just börjat första året på vård- och omsorgsprogrammet i Helsingborg. Hon är pigg och framåt, och verkar nöjd över att skolan har startat efter sommarlovet. Men för bara ett år sedan, i början av nian, var Kristina skoltrött och ville egentligen skaffa ett jobb så snart hon tagit sig igenom grundskolan. Då kontaktade Kristinas mamma Lotta läxläsningsföretaget My Academy och pedagogen Saleh kom in i deras liv. Nu ses Kristina och Saleh en gång i veckan för att plugga matte, engelska och kemi, men även för att prata om skolan, livet och framtiden. Kristinas mamma tycker att samarbetet fungerar jättebra. – Jag tror att det är bra att det inte alltid en förälder som tjatar om läxorna. Saleh fungerar även som en mentor för Kristina. Han har blivit en förebild, något mycket mer än bara en lärare, berättar Lotta. Saleh har jobbat som pedagog på My Academy i snart ett år. Han pluggar själv på Malmö Högskola och har ungefär ett år kvar på utbildningen till gymnasielärare. På fritiden håller han på med kampsport och poesi. Saleh tycker att det är viktigt att utgå ifrån varje elevs behov och nivå när han planerar träffarna. – Det gäller att se till varje individ. Tidigare hade jag en ung kille som inte alls var intresserad av skolan utan bara ville spela TV-spel. Då utgick vi ifrån det och pratade om hur pluggandet kunde hjälpa honom till att kanske jobba med att göra TV-spel i framtiden, berättar Saleh. För Kristinas del har det handlat mycket om att stärka hennes självförtroende och motivera henne att plugga. – Jag ger inte Kristina färdiga lösningar, utan vill hjälpa henne att komma fram till svaren själv. Syftet är ju att hon ska klara av att plugga utan mig på sikt. Ibland tycker hon säkert att jag är jättejobbig, men det är för hennes skull, säger Saleh med ett leende. – Saleh är riktigt bra. Han är rolig och vi har kul ihop. Visst kan han vara lite tuff ibland, men det är ju för mitt eget bästa, säger Kristina. Under de två timmar långa träffarna har Saleh och Kristina bland annat tränat engelska med hjälp av ordlekar och genom att se engelska filmklipp utan text. De har även tränat på att hålla redovisningar, något som Kristina hade svårt för tidigare. – Det här är helt annorlunda mot att plugga med föräldrarna. Man anstränger sig mer, för med föräldrarna känner man inte samma press. Och så är det roligare, säger hon.

Kristina berättar att hon hade det tufft i skolan tidigare, då i nian när hon var trött på att plugga. Hon kände aldrig att lärarna riktigt trodde på henne, och det ledde till att hon själv pluggade allt mindre. Men sedan hände något och i slutbetyget från nian finns flera VG. – Det har blivit lättare i skolan sedan jag började plugga med Saleh. Jag känner mig säkrare nu och skolarbetet är roligare. Jag vill plugga vidare och bli socionom. Tänk – förut ville jag ju inte ens gå i gymnasiet, berättar Kristina. Saleh tycker att det är kul att följa Kristinas utveckling, och menar att jobbet som pedagog även ger honom mycket. – Det här jobbet ger mig bra möjligheter att testa olika metoder och pedagogik. Varje elev jag träffar har jag ju möjlighet att inspirera och ge kunskap. Det betyder mycket för mig, säger Saleh.

U

Salehs bästa pluggtips UÊ6>ÀÊBÀˆ}ʓœÌÊ`ˆ}ÊÍBÛʜV…ÊÎB“Ãʈ˜ÌiÊvŸÀÊ>ÌÌÊvÀF}>ÊÊ läraren om du inte förstår. UÊŸÀߎÊ>ÌÌʎœ““>Ê«FʅÕÀÊ`ÕʏBÀÊ`ˆ}ÊLBÃÌ° Alla har olika sätt att ta till sig information. UÊiÊ>`Àˆ}ÊÕ««ÊqʘBÀÊ`Õʓˆ˜ÃÌÊ>˜>ÀÊ`iÌÊÃFÊvŸÀÃÌFÀ du och klarar av uppgiften. UÊ BÀÊ`iÌÊBÀÊ`>}ÃÊvŸÀÊ«ÀœÛÊqʏBÃÊ>Ìˆ`ʈ˜ÃÌÀՎ̈œ˜iÀÊÊ Ê noggrant. Om du missförstår frågan kommer du också att svara “fel”.

Nummer 2, 2012 2011


22

;`e^l`[\k`ccjfddXiafYY\k <kkjfddXiafYY^\i[`^`ek\YXiX\kkm€cbfdd\kk`ccjbfkk `bXjjXe%;\k^i[`^fZbj‚i`bg‚\i]Xi\e_\k\ifZ_^\i[`^ m€i[\]lccXiY\kjc`mj\i]Xi\e_\kjfd[l_XijkfiepkkXXm# fXmj\kkmX[[lm`ccafYYXd\[`]iXdk`[\e% Reporter: ANNIKA WIHLBORG Foto: ISTOCKPHOTO, ANNIKA WIHLBORG

Framtid.se


23

Steg 1:

Steg 4:

Var ute i god tid och berätta för folk i

Undersök om din hemkommun

din närhet att du söker sommarjobb.

erbjuder sommarjobb.

För att din familj, släktingar och vänner ska kunna

Många kommuner runtom i landet erbjuder sommar-

tipsa dig om sommarjobb så måste du tala om för

jobb till ungdomar. En del kommuner erbjuder alla

dem att du söker jobb. Gör det i god tid, minst tre

ungdomar som vill ha ett jobb, medan andra har

månader innan du tänkt börja sommarjobba.

ett begränsat antal platser. Surfa in på kommunens hemsida eller ring och fråga vad som gäller där du bor. På ett kommunalt sommarjobb betalar kom-

Steg 2:

munen oftast lönen, men du kan jobba både på

Gräv där du står.

privata företag och i offentlig sektor.

Du som har lite energi och driv kan enkelt fixa ditt eget sommarjobb. Flera av dina grannar skulle säkert uppskatta att få hjälp med att klippa gräs-

Steg 5:

mattan, rensa rabatter, vattna blommor när de är

Få tips och råd från Arbetsförmedlingen.

på semester eller ta ut hunden på promenader när

På Arbetsförmedlingens hemsida finns ofta lediga

husse och matte är på jobbet. Knacka dörr och sätt

sommarjobb att söka. Håll utkik på deras hemsida

upp lappar i ditt område och erbjud dina tjänster.

då och då! På Arbetsförmedlingens hemsida finns

Om du är morgonpigg kan du gå upp på morgonen

också tips på hur du kan göra när du söker jobb.

och baka färska frukostbullar, som du säljer till

Om du hellre vill prata med någon kan du få hjälp

grannarna. Kolla av intresset först och erbjud dem

på din lokala Arbetsförmedling eller ringa Arbets-

som vill att ”prenumerera” på dina frukostbullar

förmedlingens telefonjour.

en eller ett par dagar i veckan. Då får du trogna kunder och vet hur mycket du ska baka varje gång. Sommarjobbslänkar Mer bra info för dig som siktar på sommarjobb 2013! 201 Steg 3: Gå runt och presentera dig för intressanta arbetsgivare. Var lite modig och gå runt och berätta att du söker sommarjobb i butiker, på caféer och andra arbetsgivare som kan behöva hjälp under sommaren. Fråga efter chefen, presentera dig kort och fråga om du kan hjälpa till med något under en eller ett par sommarveckor. Som en extra bonus tränar du upp din förmåga att ta kontakt och prata med arbetsgivare.

Nummer 2, 2012 2011


24

I huvudet på en sommarjobbare 17-åriga Anna Quant sommarjobbar i tre veckor på butiken Elkedjan i Sundbyberg utanför Stockholm. Sommaren efter nian sommarjobbade hon på en förskola och efter första året på gymnasiet jobbade hon i ett par veckor på ett ålderdomshem. Till vardags går Anna det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot ekonomi på Kungstensgymnasiet i Stockholm. Hur fick du ditt sommarjobb på Elkedjan? – Jag sökte jobb via kommunen, alla som går ut nian och andra eller tredje året på gymnasiet får sommarjobba i två veckor via Sundbybergs kommun. Jag ville egentligen jobba i en mataffär, men när jag fick tips om det här jobbet tog jag det istället. För mig passar det bra att sommarjobba två veckor, det gör att jag fortfarande har många lediga veckor kvar så jag verkligen får njuta av ett riktigt sommarlov. Vad har du lärt dig på dina sommarjobb? – På förskolan lärde jag mig att kommunicera med barn på rätt sätt, hur man exempelvis säger till dem när de gör fel. På ålderdomshemmet lärde jag mig hur man tar hand om gamla människor. På mitt nuvarande sommarjobb på Elkedjan har jag bland annat fått stå i kassan, hjälpa kunder och packa upp varor. Man blir automatiskt lite mer vuxen när man sommarjobbar eftersom man omges av vuxna och förväntas ta ansvar, precis som andra kollegor. Hur är det att jobba jämfört med att gå i skolan? – I skolan har man hela tiden pressen på sig att prestera, när jag kommer hem på kvällen har jag oftast läxor kvar att göra. När jag kommer hem från jobbet är jag helt ledig och behöver inte tänka på några läxor, det är skönt. När man jobbar är det viktigt att komma i tid och man förväntas vara på plats hela dagen, även om det inte finns så mycket att göra hela tiden. Då är det bra om man kan ta egna initiativ. När det

Du som är mellan 13 oc h 15 år får jobba högst sju timmar om dagen och samman lagt 35 timmar per vecka . Arbetsdagen får inte bö rja innan 06.00 och slu ta senare än 20.00. Du som är mellan 16 oc h 17 år får jobba högs t åtta timmar per dag och sammanlag t 40 timmar per vecka. Du får inte börja innan 06.00 och sluta senare än 23.00. Du har dessu tom rätt till minst 12 timma rs sammanhängande led ighet mellan varje arbets pass. Be alltid om ett skriftligt

anställningsavtal, även vid kortare anstä llningar.

inte är så mycket kunder kan jag exempelvis slänga sopor eller snygga till i butiken.

VAD SÄGER LAGEN? Tips till dig som fått somm arjobb:

U

Framtid.se


25

M€^\ek`cc[idafYY\k M€^\e]iXdk`cc[\k[€iafYY\kjfdb€eej_\cki€kk ]ialjk[`^bXe`ee\_‚ccX\e_\c[\cfdm€^Xi# jk`Zbjg‚ifZ_\i]Xi\e_\k\ijfd[lbXejb\`ek\ kif[[\Xkk[ljblcc\]‚g‚m€^\e]iXdk`ccafYY\k [l[idkfd%M`_Xiki€]]Xk]piXg\ijfe\ijfd _XeejbX]]Xj`^d‚e^Xfc`bX\i]Xi\e_\k\i`eeXe [\k`ccjclk_`kkX[\i€kk`bXii`€i\e% Reporter: ANNIKA WIHLBORG Foto: CHRISTIN PHILIPSSON, FATSHARK, SWEET CAROLINE, SKANSKA

Nummer 2, 2012 2011


26

Ture Wada, ambulanssjuksköterska med

Victor Magnuson,

specialistkompetens som narkossköterska:

spelutvecklare på Fatshark:

”Jag läste teknikprogrammet på gymnasiet och hann med ett utbytesår i Japan innan jag tog studenten. Då visste jag inte riktigt vad jag ville jobba med, så jag arbetade i restaurangbranschen i ett par år, bland annat på en japansk restaurang i Spanien. Jag är en rätt rastlös person, så restaurangyrket passade mig perfekt. Efter fyra år kände jag mig redo att plugga vidare. Jag ville jobba som ambulanssjuksköterska och kom in på sjuksköterskeutbildningen när jag var 23. När jag var klar tre år senare valde jag att gå en ettårig specialistutbildning till narkossköterska i Uppsala. Sen jobbade jag på sjukhus i arton månader innan jag äntligen nådde mitt slutmål, jobbet som ambulanssjuksköterska i centrala Stockholm.

”Efter naturvetenskapliga programmet på gymnasiet flyttade jag från Stockholm till Lund för att plugga nationalekonomi vid Lunds universitet. Jag har alltid varit intresserad av dataspel, men var inte helt säker på vad jag ville jobba med i framtiden. Då är ekonomi en bra grund. Efter tre års ekonomistudier fick jag tips om ett spelutvecklingsprogram vid Högskolan på Gotland. Jag sökte och kom in. I drygt tre år bodde och pluggade jag på Gotland. Sen flyttade jag till Stockholm och började jobba på ett företag som heter Green Hat People. Där designade jag bland annat spel som används i samband med en skattjakt som företagsgrupper kan arrangera.

Som ambulanssjuksköterska får man träffa många olika typer av människor i olika situationer, ingen dag är den andra lik och jag vet aldrig riktigt vad som ska hända under dagens lopp när jag kommer till jobbet. Sjuksköterskeyrket är brett och erbjuder många valmöjligheter, man kan bland annat jobba utomlands, vilket är en fördel för mig som gillar att resa. Som ambulanssjuksköterska är det en fördel om man är flexibel, empatisk och tycker om att möta olika typer av människor. För mig var det en fördel att jobba i ett par år innan jag valde yrkesbana, åren i restaurangbranschen har bland annat gjort mig stresstålig, det behövs när man jobbar som ambulanssjuksköterska.”

Mitt nuvarande jobb som spelutvecklare på Fatshark fick jag via min flickväns kusin, som är vd på företaget. Jag började som testare och avancerade efter ett tag till speldesigner. Nu har jag jobbat på Fatshark i tre år och trivs jättebra, det här är verkligen mitt drömjobb, åtminstone just nu. Jag ångrar inte att jag valde en ”omväg” till mitt drömjobb genom att först plugga ekonomi, det är ett ämne som man alltid har nytta av, oavsett vad man vill jobba med i framtiden. Som speldesigner jobbar man i team, så det gäller att kunna lyssna på och samarbeta med andra. Man behöver kunna använda sin fantasi, vara strukturerad och inte tveka att ta hjälp av andra. Det är absolut en fördel att ha gått en högskoleutbildning eller en yrkesutbildning om man siktar på en karriär i spelbranschen.”

Framtid.se


27

Carolin Wiken, egenföretagare,

Ulrika Schleimann-Jensen,

driver företaget Sweet Caroline

civilingenjör på Skanska

“Jag gick det samhällsvetenskapliga programmet med humanistisk inriktning på gymnasiet. Eftersom jag alltid varit intresserad av kommunikation och tycker om att skriva valde jag att plugga svenska och ekonomisk historia på universitetet efter studenten. När jag hade tagit ut min högskoleexamen erbjöds jag en projektanställning på en PR-byrå. Jag visste inte vad PR, som är en förkortning för public relations, var, men tyckte att det lät spännande. Jag trivdes jättebra på PR-byrån och blev så småningom kundansvarig projektledare. Efter en period på PR-byrån blev jag erbjuden tjänsten som pr- och kommunikationschef hos en av våra kunder, ett bioteknikföretag. Jag har alltid varit intresserad av hälsofrågor, så det var en utmaning jag gärna antog. Efter ett par år där blev jag informationschef på läkemedelsföretaget Pharmacia. Efter sju år inom läkemedelsindustrin gick jag tillbaka till pr-byråvärlden för nya utmaningar.

”Jag började plugga direkt efter studenten, jag valde att plugga till civilingenjör i Industriell ekonomi på KTH, eftersom jag tyckte det var en bra blandning av både ekonomi och teknik, och med många valmöjligheter att fördjupa sig. Under studietiden hade jag genom olika projekt bra kontakt med många företag, så när jag närmade mig examen var det lätt att hitta jobb. Jag började först som managementkonsult på Capgemini, där man hjälper andra företag att lösa problem, exempelvis hur de ska få fler kunder. Efter ett år började ett traineeprogram på Scania, Skanska och Ericsson. När jag var klar med detta hoppade jag in på helt annan väg, då testade jag istället att börja på ett litet företag som jobbade inom rekrytering och HR. På ett så litet företag blir det ofta att man får jobba med lite allt möjligt, så jag jobbade med både sälj, projektledning och ledarskapsfrågor. Efter två år återvände jag till Skanska.

När jag var föräldraledig kände jag en lust att släppa fram min kreativa sida. När jag köpt mitt första par träskor upptäckte jag hur bekväma de var, jag insåg att fler människor nog också skulle trivas bra i färgglada träskor med ekologiska förtecken. Jag valde att säga upp mig för att starta Sweet Caroline, ett företag som designar träskor och smycken. Det var en utmaning att lämna min trygga anställning och bli företagare, man får vara beredd på att jobba hårt och kanske också ha en avsevärt lägre lön när företaget är nystartat. Nu trivs jag jättebra som egenföretagare, jag siktar på att lansera fler produkter och gillar den frihet under ansvar som egenföretagandet innebär.”

Det är spännande att jobba i ett byggföretag som har produkter som människor lever i och jobbar i varje dag, till exempel bostäder, kontor, köpcenter och vägar. Jag tycker det är grymt kul att jobba med något som ska stå och fungera i minst 100 år, här kan jag göra en inverkan på hur samhället ska se ut! En civilingenjör kan jobba med så mycket, alltifrån att stå i ett labb eller konstruera bilar till att vara projektledare eller jobba med marknadsföring. Den gemensamma nämnaren för alla ingenjörer är dock nog att man gillar att lösa problem! Har du en civilingenjörsutbildning så är det upp till dig att hitta och söka roliga jobb på företag du vill vara på.”

Nummer Nummer 2, 2, 2012 2011

U


28

<kk]i\kX^Æd‚e^Xpib\e G‚\kkfZ_jXddX]i\kX^Ôeejf]kXd‚e^Xfc`bXifcc\i fZ_pib\e%G‚]i\kX^\k=iXdk`[j^cXjj89gif[lZ\iXifZ_ j€ca\idXe^cXjj%?€e^d\[`efZ_j\m\djfd^imX[ Reporter: AMELIE FURBORG Illustrationer: LAGERCRANTZ MEDIA

Framtidsglass startades för tio år sedan av vännerna

man nästan 100 anställda. Alla är experter på just sitt yrke,

Johanna och David. Det hela började faktiskt hemma i

men har gemensamt att de älskar glass.

Johannas kök. Men sen växte företaget snabbt och idag har

Framtid.se


29

Nummer 2, 2012 2011


30

Magnus jobbar i receptionen. Han tar emot alla besökare som kommer till Framtidsglass och hjälper dem tillrätta. Receptionen har även hand om företagets växeltelefon och post och ser till att saker och ting funkar som de ska.

Jasmine är kemist. Hon jobbar med att ta fram nya glassmaker. Vad sägs om morotsglass? Jasmin jobbar på avdelningen för forskning och utveckling. Den kallas även R&D, från engelskans ”research and development”. På avdelningen finns experter inom livsmedel, näringslära och kvalitetssäkring. Personalen på den här avdelningen ser även till att informationen om ingredienser på glasspaketen stämmer med de olika glassarna.

Lisa jobbar med produktion av glassen i glassfabriken. Tillsammans med sina kollegor ser hon till att det blir glass av grädden, äggen, sockret och de andra ingredienserna som kommer till fabriken. Här finns avancerade maskiner för både tillverkning och förpackning av glassen. Lisa är ansvarig för den maskin som kyler ned glassen till rätt temperatur.

Patrik är marknadsassistent. Han jobbar på den avdelning som sköter marknadsföringen av glassen. Marknadsavdelningen tar fram kampanjer, reklamfilmer och annonser, men även glassarnas förpackningar. Avdelningen har även hand om sponsoraktiviteter och samarbeten. Framtidsglass sponsrar bland annat projekt inom ungdomsidrotten.

Lotta är VD. Det betyder verkställande direktör, och är den person som är högsta chef på ett företag. Lotta är därmed ansvarig för hela verksamheten på Framtidsglass.

Framtid.se


31

Bassam jobbar som säljare. Hans avdelning ser till att du som konsument får tag på glassen ute i butikerna. Försäljningsavdelningen har hand om kundkontakter inom dagligvaruhandeln, kiosker och hotell. De hjälper även matbutikerna i samband med specialskyltningar och erbjudanden.

Rickard är vaktmästare. Han är en mångsysslare som är ansvarig för all service på Framtidsglass. Till arbetsuppgifterna hör att laga saker, byta ut sådant som är trasigt och att ansvara för fastighetsservice.

Petter är IT-tekniker. Hans avdelning har hand om installation, drift och underhåll av företagets datasystem. Det är viktigt att systemen funkar – går en nätverkssladd av kanske hela produktionen avstannar. IT-avdelningen hjälper även till när någons dator krånglar.

Julia är redovisningsekonom. Hon jobbar på ekonomiavdelningen och sköter Framtidsglass bokföring. Julias avdelning har även hand om företagets inköp, skapar budgetar och håller koll på kostnader och intäkter. Fyra gånger om året gör ekonomiavdelningen ett bokslut som visar hur Framtidsglass ligger till ekonomiskt.

Simon är personalansvarig. Personalavdelningen har hand om anställningar, lön och allt annat som har med personalen att göra. Ibland kallas Simons avdelning för HR, efter engelskans ”human resources” som betyder mänskliga resurser. De har även hand om den årliga julfesten och andra gemensamma aktiviteter för alla de anställda på Framtidsglass.

Ellen är logistiker. Hon ser till att den färdiga glassen kommer till matbutikerna i tid. Logistikavdelningen hanterar alla beställningar från butiker, kiosker och hotell och gör även uppskattningar av hur mycket glass som ska tillverkas så att utbudet matchar efterfrågan. Karolinas avdelning jobbar även hårt för att hitta transportalternativ som påverkar miljön så lite som möjligt.

Nummer 2, 2012 2011


32

Pib\j$JD @d‚eX[jjb`]k\kdXa&ale`Xm^afi[\jPib\j$JD ]i]\dk\^‚e^\e#[\eeX^‚e^le[\iki\[X^Xi `[\epXd€jj_XccXieX`DXcd% Reporter: CAJSA CARRÉN Foto: EMMA BLOMBERG

Kampen återkommer vartannat år sedan 2005 och i år kom

Det finns även ett Yrkes-EM i Belgien i oktober där Sverige

de knappt 150 tävlande från 21 olika yrken. Några av de

deltar med ett landslag.

tävlande gick fortfarande i gymnasiet men de flesta har varit

I år 2012 sattes publikrekord med 21 000 besökare på

ute i yrkeslivet en tid. Syftet med tävlingen är att inspirera

Yrkes-SM. Många kom från högstadieskolor i Skåne men

och introducera ungdomar till olika yrkesutbildningar.

många kom också långväga ifrån, allt ifrån elever till repre-

Tävlingen arrangeras av WorldSkills Sweden som är ett

sentanter för politiken, näringslivet, skolan, facken med flera.

samarbete mellan staten, näringslivet och facket. Vinnarna i

Nästa gång, 2014, anordnas Yrkes-SM i Umeå.

år har gått vidare till Yrkes-VM i Leipzig i Tyskland nästa år.

Framtid.se


33

Profilerna från radio och TV, Ola Selmén och Josefin Johansson var ”jobbiga” på Yrkes-SM. De dök upp bland montrarna och hjälpte på ett lekfullt sätt till att förklara olika utbildningar.

Wiktoria Engström, 19, från

De medverkande yrkena på Yrkes-SM i Malmö var följande:

ގŸ«ˆ˜}Ê}œÀ`iÊÈÌÌÊiÝ>“i˜Ã‡

Bilskadeteknik, CNC-fräsning, CNC-svarvning, Elinstallation,

arbete på elprogrammet under

Florist, Fordonslackering, Frisör, Industrielektronik, IT-nätverk

Yrkes-SM. Under press från tusentals

Systemadministration, Kyl & värmepumpteknik, Lastbils-

passerande skulle hon koppla larm med

teknik, Mekantronik, Måleri, Personbilsteknik, Plåtslageri,

olika funktioner, installera väggurtag, belysning och bred-

Svetsning, Telekommunikation, Trädgårdsanläggning,

band i en tänkt lägenhet. Hon var en av tre tjejer i sin klass

Vård & omsorg, Webbdesign, Yrkesförare.

på 21 elever. – Jag tycker om att pilla med händerna och gå mot

Dessutom visade följande yrken upp sig utom tävlan: Kock, Grafisk design, Hamnarbete, Hudterapeut, Servering,

strömmen, säger Wiktoria. I hennes utbildning integreras certifieringen, det betyder att hon inte behöver gå lärling. 600 timmars praktik ingår

Grafisk operatör.

på gymnasienivå. – Jag har redan blivit erbjuden jobb på den elfirma där

Rena industrijobb Skitigt, slitsamt och dåligt betalt. Det är en bild av industri-

jag gjort praktik och sommarjobbat, berättar hon.

arbete som fortfarande frodas. Men den är falsk menar representanter för Yrkes-SM. Idag är industrijobben rena, har god hjälp av ny teknik och är bra betalda. Detta vill

Det blir huggsexa om

man visa upp på Yrkes-SM.

varje duktig svetsare

Ê UÊ-FÊ}œÌÌÊܓÊÃ>“̏ˆ}>Ê«FÌÏ>}>ÀiÊ}>À>˜ÌiÀ>ÃʍœLLÊÊ

som avslutar sin utbild-

direkt efter utbildningen.

˜ˆ˜}°ÊÊ6ˆV̜ÀÊÝi

Ê UÊ ˆœÊ>ÛÊ̈œÊiiÛiÀÊvÀF˜ÊLÞ}}‡ÊœV…ÊvœÀ`œ˜Ã«Àœ}À>““i˜ÊÊ på gymnasiet får jobb direkt efter utbildningen.

tävlade vid sidan av sin bror Ludvig. Simon

Ê UÊÌÌ>Ê>ÛÊ̈œÊÕÌiÝ>“ˆ˜iÀ>`iÊvÀF˜Êi«Àœ}À>““i˜ÊvFÀʍœLL direkt efter utbildningen.

Pettersson, 20, Örbyhus, tävlade för andra gången

Detta visar ny statistik (2011) från SCB (Statistiska Central-

och placerade sig överst på

byrån).

prispallen. Förra gången, i Göteborg, gick han i tvåan i gymnasiet. I år gällde det att svetsa ett antal detaljer i stål, rostfritt och aluminium med olika svetsmetoder.

Nummer 2, 2012 2011


34

För första gången någonsin var det endast tjejer som gjorde upp om mästartiteln i måleri. De fem tävlingsmomenten bestod av Ê UÊÀˆÊ`iŽœÀ>̈œ˜Ã“F˜ˆ˜} Ê UÊ/>«iÌÃiÀˆ˜} Ê UÊF˜ˆ˜}Ê>ÛÊ؈VŽiÀˆiÀʜV…Ê`ŸÀÀ Ê UÊBÀ}˜Þ>˜ÃiÀˆ˜}Ê Ê UÊ ˆ`ŸÛiÀvŸÀˆ˜}ʜV…ÊÃV…>Lœ˜iÀˆ˜} Dessutom skulle de tävlande göra tre moment på tid. Det var inte bara det slutliga resultatet som räknades, domarna tog också hänsyn till de tävlandes förmåga att fokusera, ta initiativ, kommunicera, hålla ordning och reda med mera. Den som var allra bästa på allt detta var Nathalie Henningsson, 18, Ingelstad.

Hamnarbete var ett av de yrken som visade upp sig på YrkesSM utom tävlan i Malmö 2012. Många lockades av att få testköra lin- och lastbilskranar eller simultanmanövrera en så kallad multidocker. Det senare provade skolpolitikern Ibrahim Baylan (S) på utan större framgång. – Tur att jag gör det jag gör, det här ser lättare ut än det är, förklarade han. Ibrahim Baylan besökte liksom andra politiker Yrkes-SM för att lyfta synen på att Sverige har och kommer att ha ett stort behov av skickligt yrkesfolk. Ivan Simic från åttan i närbelägna Lindesborgsskolan i Malmö hade varit på besök med klassen på Yrkes-SM på Vill du vara säker på jobb efter gymnasiet? Kanske idé

morgonen. Han tyckte det var så kul att ratta kranbilen att han

att satsa på att bli CNC-operatör som är ett bristyrke!

cyklade tillbaka till mässhallen efter skolan för att testa igen.

CNC – Computerized Numeric Control – är nya datoriserade metoder för svarvning och fräsning. Tekniken började användas så smått på 60-talet och blev stor på 80-talet inom flyg-, bil- och rymdindustri. När man fräser så roterar verktyget medan detaljen sitter fast. När man CNC-svarvar är det tvärtom, arbetsstycket roterar men verktyget är stilla. Madicken Blomqvist, 19, från Emmaboda, var en av två tjejer bland åtta tävlande på Yrkes-SM i Malmö. Från en ritning skulle hon bland annat tillverka en detalj till en modern maskin med 0,01 mm noggrannhet. Med sin noggrannhet knep hon en delad bronsplats.

Framtid.se


35

Tävlingsuppgiften för trädgårdsanläggare på Yrkes-SM i Malmö 2012 gick ut på att under 15 timmar anlägga stenmur, trädäck, damm, plantering och stenläggning till en prunkande trädgård. Materialen bestod av natursten, Motorbranschen som räknar med stora behov av rekrytering

Li̜˜}]ÊÛBÝÌiÀ]ÊÛ>ÌÌi˜]Ê}ÀBÓ>ÌÌ>ÊiÌV°Ê*FÊLˆ`i˜ÊBÀÊ>˜˜>Ê

framöver, deltog med fyra grenar på Yrkes-SM i Malmö

Maleus Larsson, 19, från Upplands Väsby och Felicia

2012 – personbilsteknik, bilskadeteknik, lastbilsteknik och

Nordén, 19, från Linköping, i full färd med sin anläggning.

fordonslackering. I sistnämnda gren tog Emelie Dammare,

Insatsen ledde till en delad andraplats.

19, från Vikmanshyttan översta pallplatsen. Då hade hon utfört fem olika moment av bland annat lackering, dekorering,

Philip Mårtensson, 19 och

målning och reparation under tidspress.

Tobias Lilienberg, 20 gick i våras ut byggutbildningen i Malmö. Under Yrkes-SM

I mekantronik gäller det att få mekanik, elektronik och data-

hjälpte de till att locka

teknik att samverka. Yrkesskickligheten har man nytta av

ungdomar att tävla om

inom olika tillverknings- och bearbetningsindustrier.

två veckors sommarjobb

– Det kan också gälla gatubelysning och fastighetsauto-

hos skånska byggföretag.

matik, alltså ett mycket brett behov, berättar Victor Öhlén,

Vinnarna fick arbete som plåt-

21, som agerar domare under tävlingarna. Han har själv

slagare eller ventilationsarbete.

tävlat i Yrkes-VM där han tog en bronsmedalj efter att ha

Artisten Peter Ziepen som själv har ett förflutet som elektriker, peppade plåtslagarstudenterna under Yrkes-SM

gått elprogrammet med inriktning automation. En av de tävlande är Anton Mjörnebrant, 19, från

i Malmö.

Katrineholm. Han ska klara av ett tävlingsmoment per dag, ̈ÊiÝi“«iÊ>ÌÌÊLÞ}}>Êi˜Ê“>Έ˜ÊܓÊ}ŸÀʏœVŽÊ̈Ê«>ÃÌburkar, sedan bygga vidare med större maskiner till en hel produktionslinje. Andra tävlingsmoment är programmering

Samtidigt med Yrkes-SM arrangerades även Skåne-

av styrsystem och felsökning i anläggning. Detta klarade

mästerskapen där skånska gymnasieungdomar tävlade mot

Anton så bra så att det räckte till en delad bronsplats i

Û>À>˜`À>°ÊBÀÊۈÃ>ÀÊiiÛiÀʈÊÌiÝ̈Ê`iÈ}˜ÊÕ««ÊȘ>ÊÛiÀŽ°

Yrkes-SM 2012.

Nummer 2, 2012 2011

U


36

AF998EEFEJ<I C€jfd).fc`bXXiY\kj^`mXi\jfdm`ccafYYXd\[ le^Xd€ee`jbfi%BXejb\_`kkXi[l[`kk[idpib\6

s.38 Uppsala Läns Landsting

s.40 Stockholms Läns Landsting

s.42 Västerbottens Läns Landsting

s.43 Södertälje kommun

tare. ifter vilken arna

s.44 Uppsala kommun

s.46 FMV

s.47 Sjöfartsverket

s.48 Trafikverket

s.50 Trä- och möbelföretagen

s.51 Sparbankernas Riksförbund

s.52 TYA

s.54 MYN

s.56 LYN

s.57 Måleribranschen

s.58 Byggbranschen

s.60 Fastighetsbranschen

Framtid.se


37

s.61 VVS-branschen

s.62 Plåt & Ventilation

Barn- och fritid Bygg- och anläggning Ekonomi El- och energi Estetiska

s.64 Kyl & Värmepumpföretagen

Fordon- och transport

s.65 EIO

Handel- och administration Hantverk Hotell- och turism Humanistiska s.66 Infranord

Industritekniska

s.68 Coop

International Baccalaureate Diploma Introduktion Naturbruk Naturvetenskap Restaurang- och livsmedel s.69 LRF

s.70 Lantmännen Maskin

Samhällsvetenskap Teknik VVS- och fastighet Vård- och omsorg Flygteknikutbildning

s.71 Swecon

Marinteknikutbildning

s.72 SCB

Sjöfartsutbildning Tågteknikutbildning Kräver eftergymnasial utbildning

s.74 Bussarbetsgivarna

Nummer 2, 2012 2011


38 Landstinget i Uppsala län - Vård, Hälsa

Jobba hos en arbetsgivare där du gör skillnad! Hos oss finns en stor bredd av intressanta arbetsområden, spridda över hela länet. Här kan du göra skillnad utifrån dina intressen! En av länets största arbetsgivare

Framtiden inom landstinget

Som en av länets största arbetsgivare, med cirka 11 000 medarbetare, har vi mycket av allt. Yrkena är många och våra medarbetare finns på små och stora arbetsplatser över hela länet.

Ny teknik och snabb utveckling gör att vi behöver nya kompetenser i framtiden, till exempel logistiker, projektledare och ingenjörer.

Här på Landstinget i Uppsala län arbetar vi främst med hälsooch sjukvård, men också med tandvård, kollektivtrafik, kultur och habilitering. Gemensamt för jobben inom dessa områden är att vi ger hjälp och service åt invånarna i länet. På så sätt gör alla medarbetare skillnad för andra människor.

De kommande åren går många av våra medarbetare i pension. Då behöver vi rekrytera nya, unga talanger som vill göra skillnad för andra människor. Vi hoppas att du är en av dem!

g a j l l i v r ä h t e d t t a e ”Jag känad resten av mitt liv gör

Karriärmöjligheter och utbildning

Eftersom vi har en stor bredd på verksamheten behöver vi människor med många olika utbildningar. Vill du bli undersköterska eller hantverkare kan du börja jobba hos oss direkt efter gymnasiet. Vi behöver även talanger med högskolekompetens, så vill du plugga vidare efter gymnasiet kan du göra dig attraktiv för oss genom att läsa till specialistsjuksköterska, läkare, tandhygienist, dietist, kommunikatör eller ekonom.

– Ma

t s Ad

o

rati , Ope lf ss o n

o ns t e

k nike

r

Forskning och utveckling Vår största arbetsplats är Akademiska sjukhuset, ett universitetssjukhus som är ett av Sveriges största. Här finns hela tiden spännande projekt på gång inom forskning, utbildning och vård. Vi har även vårdcentraler och ett mindre sjukhus, för dig som vill jobba lokalt. Nya forskningsresultat och ny avancerad teknik introduceras ständigt och gör att arbetsplatsen hela tiden utvecklas – och du med den.

Exempel på yrken inom Landstinget i Uppsala län: Undersköterska

Hantverkare

Läkare

Sjuksköterska

Biomedicinsk analytiker

Systemutvecklare

Tandhygienist

Kurator

Tandläkare

Ekonom

Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

Fler utbildningar och yrken inom vård och hälsa på www.framtid.se


39 Landstinget i Uppsala län - Vård, Hälsa

Organisationsfakta Om Landstinget i Uppsala län Vi är en av länets största arbetsgivare och har cirka 11 000 medarbetare. Vår största verksamhet är Akademiska sjukhuset. Sammanlagt har vi över 80 olika yrken spridda över hela landstinget och inom många olika områden. Karriärmöjligheter Tack vare bredden på verksamheten finns det hela tiden nya utmaningar och nya områden att inrikta sig mot. Många väljer att arbeta under några år för att sedan specialisera sig inom ett särskilt område i landstinget. Läs mer om möjligheterna på www.lul.se

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du bl.a. blir läkare, kurator eller tandhygienist.


40 Stockholms Läns Landsting - Vård, hälsa

Här handlar allt om patienterna Som anställd inom Stockholms landsting kan man arbeta med medicin och omvårdnad på en mängd olika sätt. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för er? NABILA: Jag jobbar som biomedicinsk analytiker och analyserar prover från vårdcentraler och sjukhus. Vi ansvarar även för att våra maskiner fungerar som de ska och garanterar kvalitén på testerna. PER: En vanlig dag på jobbet är nästan aldrig den andra lik. Som operationssjuksköterska arbetar jag med både planerade operationer och jourverksamhet, som kejsarsnitt och stora trauman. Man vet aldrig vad som väntar när man går till jobbet.

”Man vet aldrig vad som väntar när man går till jobbet” Per Carlsson, Ope ratio nssjukskö tersk

Vad krävs det för utbildning för era jobb? NABILA: Jag har studerat ett treårigt biomedicinanalytiker-

program på Karolinska Institutet. Jag lockades av möjligheterna till att kunna forska men också av att det verkade roligt att lära sig bedöma analyser. PER: Tre år som vanlig sjuksköterska samt ett år specialistutbildning. Just nu är det stor brist på operationssköterskor så läser man till det finns det stora chanser att få jobb.

Vad är det bästa med jobbet? NABILA: Att få se hur forskningen går framåt och att vi hela tiden jobbar på att förbättras och bli effektivare. Jag tycker om variationen här, att det finns utrymme att utvecklas, antingen som specialist eller som forskare. PER: Det bästa är att det är så varierat och att jag hela tiden får lära mig nya saker. För mig är det verkligen det roligaste jobbet man kan ha. Jag blev fascinerad av kirurgi under min grundutbildning och kände direkt att det var det här jag ville jobba med.

Hur hanterar man att träffa så många sjuka? PER: Det är svårt, särskilt när det är stora trauman. Vi samlas alltid efteråt i något som kallas för briefing och pratar igenom det som hänt. Man lär sig hålla den professionella delen men ändå vara mänsklig, även om det är en svår balansgång.

Exempel på yrken inom Stockholms läns landsting: Läkare

Undersköterska

Barnmorska

Sjuksköterska

Ekonom

IT-tekniker

Biomedicinsk analytiker

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Fler utbildningar och yrken inom vård och hälsa på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

a


41 Stockholms Läns Landsting - Vård, hälsa

Branschfakta Om Stockholms läns landsting Vi har uppgiften att ge alla som bor i länet bra vård och kollektivtrafik. Vill du veta mer? www.sll.se/unga. Karriärmöjligheter Vi har sjukvård, tandvård, forskning och utbildning, men också många som jobbar med IT, teknik och ekonomi. Nya forskningsresultat och ny avancerad teknik introduceras ständigt vilket innebär att din arbetsplats hela tiden utvecklas. Och du med den.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir biomedicinsk analytiker eller operationssjuksköterska.


42 Västerbottens Läns Landsting - Vård, hälsa

Många olika yrken Landstingets vision är att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020. Vad vill du jobba som?

Kan bli ditt framtidsval

Inom landstinget jobbar över 400 olika yrkesgrupper och närmare 10 000 personer. Det gör oss till en av Norrlands största arbetsgivare. Du kan jobba inom sjukvården, tandvården eller varför inte inom administration eller teknik/IT. Vi erbjuder något för alla. Vad vill du jobba som?

Landstinget står inför en generationsväxling och behöver få in många yngre människor i sin verksamhet. Ett arbete i landstinget ger dig bland annat möjlighet att möta människor i alla åldrar från olika kulturer, både omväxling och utmaningar samt stora möjligheter till kompetensutveckling. Låter detta intressant? Då kan Västerbottens läns landsting bli ditt framtidsval!

– Läkare – Sjuksköterska – Undersköterska – Biomedicinsk analytiker – Jurist – Ekonom

– Tandläkare – Sjukgymnast – Psykolog – Utredare – HR-specialist – IT-tekniker

tionsväxling “Landstinget står inför en genegrrae m och behöver få in många yn änniskor

...eller kanske i något annat av alla yrken som finns i landstinget.

Organisationsfakta Om Landstinget i Västerbottens län Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård. Vårt mål är en god folkhälsa för alla invånare i länet. Inom den högspecialiserade vården har vi även ett region- och riksansvar. Vi är en effektiv, lärande och hälsofrämjande organisation. Karriärmöjligheter Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information om vilka studievägar inom gymnasiet och universitetet/högskola som kan leda till arbeten inom landstinget. Mer information hittar du på www.vll.se.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du bl.a. blir sjuksköterska, tandläkare eller sjukgymnast.


43 Södertälje Kommun - Framtidskommun

Södertälje kommun behöver dig Kommunen är viktig för Södertäljebornas vardag. Att arbeta inom kommunen ger stora möjligheter att påverka invånarnas dagliga liv. Med cirka 6 000 anställda är kommunen en av Södertäljes största arbetsgivare. Snart går många av kommunens anställda i pension och man har då stora behov av att nyanställa. Södertälje kommun söker dig som är engagerad, som vill påverka och som tycker att kommunens arbete är betydelsefullt. Här är exempel på yrken som kommunen kommer att behöva anställa inom de närmaste åren.

”Här gör du en mycket viktig samhällsinsats ”

Arkitekt/Ingenjör Arkitekter och ingenjörer har många roliga och intressanta arbetsuppgifter. Bland annat att hantera bygglovsärenden, planera nya bostadsområden, föra register över alla fastigheter, rita kartor och utreda äganderätt till mark.

Sjuksköterska Som sjuksköterska jobbar du med behandlingar och med det löpande medicinska ansvaret. Även dokumentation i datajournaler, handledning av omvårdnadspersonal och kontakter med anhöriga ingår i arbetsuppgifterna.

Biståndshandläggare/Socionom En biståndshandläggare gör det möjligt för äldre och för personer med funktionshinder att leva som andra genom att bevilja hjälpinsatser. Socionomer arbetar med att stötta kommuninvånare som behöver hjälp och stöd, till exempel vid beroende (missbruk), ekonomiska problem eller om barn och ungdomar hamnar i utsatta situationer. Här gör du en mycket viktig samhällsinsats.

Förskollärare/Fritidspedagog/Lärare Tänk att få vara med och utveckla barn upp till 6 år under en av deras viktigaste utvecklingsfaser i livet. Du har ansvaret för att göra saker tillsammans med barnen som innebär att de lär sig nya saker och utvecklas. Det finns alltid ett stort behov av olika yrkesgrupper som arbetar med barn och unga i olika åldrar.

Organisationsfakta Om Södertälje kommun Vi jobbar med vård och utbildning av både barn, unga, handikappade och äldre, bistånd till nyanlända flyktingar, planering och byggnation av bostäder, skötsel av vägar och parker, kultur och fritid. Läs mer på www.sodertalje.se Karriärmöjligheter Förutom yrkena ovan har vi också behov av arbetsterapeuter, miljöinspektörer, omvårdnadspersonal, fritidsledare, slöjdlärare, yrkeslärare, sjukgymnaster m.m.

På Framtid.se kan du läsa mer om kommunalt arbete.


44 Uppsala kommun

Välj ett yrke där du gör skillnad för människorna i Uppsala kommun I Uppsala kommun behöver vi anställa förskollärare, undersköterskor, sjuksköterskor och en mängd andra nya medarbetare. Söker du stimulerande arbetsuppgifter och tycker att det är viktigt att se vilken betydelse ditt arbete har för invånarna i kommunen? Då är Uppsala kommun din framtida arbetsgivare!

Exempel på yrken inom Uppsala kommun: Förskollärare

Socionom

Undersköterska

Samhällsplanerare

Sjuksköterska

Webbredaktör

Fler yrken inom vård och omsorg, samhälle, och teknik på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

Ingenjör


45 Uppsala kommun

arkivarie konsumentrådgivare

adjunkt

maskinförare smed

förskollärare

skogsvaktare

webbdesigner

naturvårdare

ekolog

sjuksköterska

studierektor

landskapsarkitekt

it-tekniker

jurist

bygginspektör

specialpedagog

platschef receptionist kurator projektledare

klimatstrateg

snickare

bibliotekarie

ekonom informatör

lärare trafikplanerare

kokerska

fritidspedagog

undersköterska

brandman

lokalvårdare

Branschfakta Om Uppsala kommun Av Uppsalas arbetsgivare är Uppsala kommun den största. Vi har en bredd av yrken - mer än 200 olika yrken finns i kommunen. Vi har många lediga tjänster och behöver rekrytera främst förskollärare, undersköterskor och sjuksköterskor. Karriärmöjligheter När du jobbar inom Uppsala kommun får du chansen att göra en viktig insats för andra människor. Många är beroende av det jobb du utför och din insats gör skillnad. Vi kan erbjuda ansvarsfulla arbeten med utvecklingsmöjligheter. www.uppsala.se

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir Förskollärare, Undersköterska, Sjuksköterska, Socionom, Samhällsplanerare, Webbredaktör eller Ingenjör.


46 Försvarets Materialverk - Ledarskap, projektledning

Projektingenjör på FMV Elisabeth Dahlqvist är projektingenjör på Försvarets Materialverk, FMV. Där ansvarar hon för torpedsystemet till försvarets u-båtar. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut på FMV?

Har du själv fått åka u-båt?

– Som projektledare och projektingenjör handlar mitt jobb mycket om att koordinera, hitta, sammanställa och granska information och att fatta beslut. Jag är ansvarig för torpedsystemet på u-båt och ser till att allt från anskaffning till underhåll och avveckling fungerar. Det är ett socialt jobb som handlar mycket om att ha kontakt med olika människor.

– Ja, och det var jättespännande! Jag åkte mellan Stockholm och Karlskrona i tre dygn. När man väl är i u-båten känns det mest som att vara i ett rumt utan fönster. Men det är ju otroligt häftigt när man tänker på att man befinner sig så långt under vattenytan.

Hur fick du jobbet? – Jag arbetade inom sjukvården när jag bestämde mig för att läsa till civilingenjör. Efter examen jobbade jag inom medicinsk teknik i några år och när jag ville gå vidare såg jag att FMV sökte folk. Jag tyckte att det verkade vara en intressant och bra arbetsgivare så jag sökte och fick jobbet.

Vad är det roligaste med ditt jobb? – Att det är en så spännande miljö att arbeta i och att man får mycket eget ansvar. Vi hanterar en hel del hemlig information och måste använda säkerhetsskåp för våra handlingar. Ibland kan jag sitta med en handling som jag har kvitterat ut som jag vet absolut inte får hamna i fel händer. Dessutom är projekten ofta tekniknära så jag får direkt användning av mina ingenjörskunskaper även som projektledare.

Vad kan en yngre generation tillföra på FMV? – FMV har många anställda som ska gå i pension de närmaste åren så vi behöver föryngras. Jag tror de yngre kan hjälpa till att göra FMV mindre byråkratiskt genom nya, moderna arbetsmetoder och effektivitet.

“Det är ett socialt jobb somolihakandmlarännimskycorket om att ha kontakt med Organisationsfakta Om FMV FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Tack vare våra medarbetares tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande kan vi upphandla och införa tekniskt avancerad och kostnadseffektiv materiel för Försvarsmakten och andra myndigheter. Läs mer på www.fmv.se. Karriärmöjligheter Vi anställer i huvudsak akademiker och här finns stora utvecklingsmöjligheter. Viktiga grupper är ingenjörer, ekonomer och jurister.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir projektingenjör eller projektledare.


47 Sjöfartsverket - Transport, sjöfart, logistik

Vet du hur din banan kom hit? Sjöfartsverket ansvarar för sjövägarna, säkerheten och miljön. Den ena arbetsdagen är sällan lik den andra. Vet du hur din banan kom hit? Det växer inga bananer i Sverige. Men du är förmodligen van att kunna köpa en banan nästan överallt när du blir sugen. Har du någonsin funderat över hur den kom hit? Transportmässigt kan man nästan säga att Sverige är en ö. Av alla varor som går på import och export har närmare 90 % någon gång transporterats med båt. Runt om i världen finns system med farleder för fartygstrafik och till de svenska hamnarna kommer närmare 120 000 fartyg per år. Sjöfartsverket ansvarar för att sjövägarna är framkomliga och att säkerheten för både människor och miljö är hög. Våra farledstekniker ser till att farleden är utprickad och att fyrarna lyser. Vi har egna sjömätningsfartyg och producerar sjökort att navigera efter. Fartygen får hjälp av en lots när de ska in till hamn eller gå igenom svåra passager och trafiken övervakas med kameror och elektroniska system. På vintern hålls hamnar och farleder öppna med hjälp av Sjöfartsverkets isbrytare Ymer, Frej, Atle och Oden. Råkar någon i sjönöd så är det den gemensamma Sjö- och Flygräddningscentralen som larmar ut fartyg och helikoptrar och ansvarar för räddningsarbetet. Och din banan? Den kom förstås med ett fartyg i en kylcontainer till Göteborg.

Inte som alla andra Hos oss finns det en del udda jobb. Vad sägs om att vara fyrtekniker eller slussmästare? Att åka med en isbrytare på polarexpedition eller att vara professionell dykare? Att vara representant när det gäller internationell lagstiftning eller att utbilda indiska fiskare i sjösäkerhet? Sjöfartsverket erbjuder ett brett spektrum av möjliga karriärer, spännande projekt och den ena dagen är sällan lik den andra. När den sista isbrytaren går till sommarvila vid kajen i Luleå så är vårutprickningen i full gång i söder.

Branschfakta Om Sjöfartsverket Sjöfartsverket en central förvaltningsmyndighet som drivs som ett statligt affärsverk. I serviceutbudet ingår bl.a. lotsning, farleder, sjötrafikinformation, isbrytning, sjökartläggning, sjö- och flygräddning, sjömansservice. www.sjofartsverket.se Karriärmöjligheter Sjöfartsverket erbjuder ett brett spektrum av möjliga karriärer. T.ex. sjökapten, räddningsledare, båtman.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir bl.a. farledstekniker, fyrtekniker eller slussmästare.


48 Trafikverket - Transport, sjöfart, logistik

Välj ett yrke med samhällsnytta Trafikverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar och järnvägar ska vara så smidig, säker och miljöanpassad som möjligt. Mer än 200 yrken Alla invånare och företag ska ha tillgång till bra vägar och järnvägar. Och kunna resa och frakta gods på ett säkert sätt med flyg och båt. Trafikverket ansvarar för detta och för att trafiken inte ska förstöra miljön. För att klara de här uppgifterna så finns Trafikverket över hela landet och representerar mer än 200 olika yrken med cirka 6700 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Borlänge.

Viktiga områden som Trafikverket arbetar med Ansvar för att förvalta, bygga och underhålla statliga vägar, järnvägar och broar, trafiksäkerhet, miljö, utveckling av IT i trafiken, ansvar för att transportsystem ska vara tillgängliga för alla, samhällsplanering, drift av de statliga vägfärjorna, museiverksamhet.

Vi ansvarar för att leverera samhällsnytta varje dag genom tåg i rätt tid, framkomliga vägar, kortare restider, ett tillgängligt och säkert transportsystem samt minskad miljöpåverkan från resor och transporter. Därför behöver vi bland annat civiloch högskoleingenjörer, trafikplanerare, geotekniker, landskapsarkitekter, beteendevetare och tekniker. Men vi behöver även personal till yrken som du kanske inte förknippar med väg eller järnväg. Det kan exempelvis handla om att jobba med satellitkommunikation, forskning, i samarbete med SÄPO, i biblioteket, med reklam, webb eller på museum.

Utbildning Gymnasiets naturvetenskaps-, teknik- och byggprogram leder till många yrken inom Trafikverket och samhällsbyggarbranschen. Du som går ett program inom naturvetenskap eller teknik kan bli exempelvis teknisk specialist, samhällsplanerare, IT-specialist, miljöspecialist, trafiksäkerhetsingenjör, trafikplanerare eller landskapsarkitekt. Du som går byggprogrammet kan till exempel bli väg- och järnvägsbyggare, betongarbetare eller anläggningsarbetare.

”Alla invånare och företag ska ha tillgång till bra vägar och järnväg Exempel på yrken inom Trafikverket: Vägingenjör

Samhällsplanerare

Trafikinspektör

Järnvägsingenjör

Miljöspecialist

Systemutvecklare

Geotekniker

Beteendevetare

Ekonom

Fler utbildningar och yrken inom transport, sjöfart, logistik på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid.37


49 Trafikverket - Transport, sjöfart, logistik

Branschfakta Om Trafikverket Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Dessutom ansvarar vi för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Karriärmöjligheter De närmaste åren kommer Trafikverket rekrytera många nya med arbetare. Främst är det civilingenjörer och högskoleingenjörer som kommer att anställas, men andra kompetenser behövs förstås också. www.trafikverket.se/jobboframtid.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du bl.a. blir ingenjör eller geotekniker.


50 Trä- och Möbelföretagen - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Snickra ihop en bra framtid Sökes: Duktiga killar och tjejer med yrkesutbildning. Finnes: Ett spännande yrkesliv där hantverk möter högteknologi. Yrken som företagen efterfrågar

Utbildning samarbetar med näringslivet

Du som väljer en träutbildning på gymnasiet får både en bra yrkesutbildning och möjlighet att läsa in högskolebehörighet för vidare studier. Det finns två gymnasieprogram som passar perfekt om du vill jobba inom trä- och möbelindustrin. Väljer du Industritekniska programmet kan du bland annat bli maskinsnickare och CNC-operatör, två yrken som företagen verkligen efterfrågar. Om du är kreativt lagd och vill arbeta i en mer småskalig produktion med dina händer, finns Hantverksprogrammet. I båda fallen har du stora möjligheter till anställning direkt efter studenten.

Flera träutbildningar ingår i så kallade Teknikcollege, vilket garanterar ett nära samarbete med näringslivet och ökar dina chanser att få jobb.

Yrkesroller Maskinsnickare, Möbelsnickare, CNC-operatör, Ytbehandlare, Produktionstekniker, Produktutvecklare, Säljare, Ingenjör.

Hög trivsel och bra arbetsmiljö Företagen inom trä- och möbelindustrin skapar allt från golvet du har under fötterna till stolen du sitter på och kanske rent av huset du bor i. Arbetsplatserna präglas av hög trivsel och god gemenskap. Vi satsar på bra arbetsmiljö och säkerhetstänkande.

Stort rekryteringsbehov Nu söker vi nya duktiga medarbetare som vill hjälpa våra företag att växa och utvecklas i framtiden. Rekryteringsbehovet uppgår till 1000-1500 personer om året. Vi ser väldigt gärna att du blir en av dem!

Utvecklingsmöjligheter Vi erbjuder bra arbetsvillkor och stora utvecklingsmöjligheter. Ingångslönen är cirka 20 000 kronor i månaden för dig som går igenom gymnasiet med goda studieresultat och gör bra ifrån dig under praktiken. Efter fem år i yrket har lönen sannolikt stigit till runt 24 000 kronor/månad. Förutom ett intressant arbete får du praktiska kunskaper som är användbara i vardagslivet, till exempel när du ska bygga och inreda ditt eget hem.

Branschfakta Om Trä- och Möbelföretagen Företagen inom trä- och möbelindustrin tillverkar fönster, dörrar, golv, trähus, trappor, båtar, möbler, kök, inredningar och andra spännande trävaror. Rekryteringsbehovet uppgår till 1000-1500 nya medarbetare om året. Läs mer på www.tmf.se. Karriärmöjligheter Vi erbjuder en mängd olika yrkesvägar; från finsnickeri till tekniskt avancerade ingenjörstjänster. Den som är duktig får ofta chansen att avancera inom företaget. Läs mer på www.traplugg.se.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir verkstadssnickare, maskinsnickare, CNC operatör.


51 Sparbankerna i Sverige och Sparbankernas Riksförbund - Administration, Ekonomi, Försäljning, Marknadsföring

Här är det kul att jobba Vi får träffa intressanta, trevliga människor och lär oss hela tiden nya saker, tycker Lisa och Fredrik som jobbar på Sparbanken i Enköping. Hur vill du att din karriär ska se ut? Att Lisa och Fredrik känner så har säkert att göra med att gemenskapen är stor och alla känner sig delaktiga. Hos oss, på sparbankerna, finns många yrken att välja på. Det är inte bara rena bankyrken med kundkontakt. Utan du kanske vill jobba på någon av våra interna avdelningar såsom marknads-, personal-, IT- eller redovisningsavdelningen. Hos oss finns inga färdiga ramar för hur din karriär ska se ut. Det är dina intressen och din drivkraft som avgör hur du ska utvecklas och gå vidare.

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Lokalt samhällsengagemang Sveriges drygt 60 sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje Sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde. De allra flesta sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i Sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna. Tillsammans är sparbankerna den femte största aktören på den svenska bankmarknaden.

”Din drivkraft avgör hur du ska utvecklas Branschfakta Om Sparbankerna På sparbankerna.se kan du läsa mer om sparbankerna och om hur de skiljer sig från andra banker. Där hittar du också länkar till alla sparbanker i Sverige. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på bank? Läs mer på jobbaibank.se. Karriärmöjligheter Några exempel på yrkesroller: privat- och företagsrådgivare, webbansvarig, marknadskoordinator, styrekonom, privat- eller företagsmarknadschef, personalansvarig, jurist, aktiemäklare, complianceansvarig.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir redovisingsekonom, marknadsförare, eller styrekonom.


52 TYA - Transport, sjöfart, logistik

Full fart framåt i transportbranschen Som terminalarbetare på Schenker ser man bland annat till att yrkesförarna får med sig rätt gods i sin lastbil till kunderna. Hur ser en vanlig dag ut på Schenker?

Vad är det bästa med transportbranschen?

ALEXANDRA: – Jag arbetar i terminalen. Där mäter jag vikt

ALEXANDRA: – Att det är lätt att få jobb. Sen är det ett fritt

och volym på pallarna och tar emot kunder som ska hämta och lämna gods. Och så får jag köra truck, vilket är jättekul. ANDREAS: – Min arbetsdag startar klockan sex. Då är bilen lastad av terminalarbetarna och jag kör iväg med stycke- och partgods ut till kunderna. Mitt område är hela Storstockholm och jag gör ungefär tio stopp på en dag. Totalt kör jag 30-40 mil om dagen.

arbete med stora utvecklingsmöjligheter för den som vill. Jobbar man bra kan man komma långt.

Vad har ni läst för utbildning? ALEXANDRA: – Jag gick Samhällsprogrammet med inriktning dans på Fryshusets gymnasium. Men dansen är mest ett fritidsintresse numera. ANDREAS: – Jag gick fordonsprogrammet med inriktning transport på gymnasiet. Där tog jag även mina körkort: BE och CE som är bil med släp och lastbil med släp.

Vad är det roligaste med jobbet? ANDREAS: – Dels att det är fritt och dels att jag träffar mycket

folk. Jag kör ju ofta till samma ställen, så jag lär känna folk på terminalerna. Sen är det ju kul att vara den som kommer med grejer - vissa blir jätteglada. Det är nästan som att vara jultomten.

Och vad är svårast? ALEXANDRA: – I början var det nog att lära sig planera hur

man ska lasta pallarna för att få plats med allt som ska med i lastbilen - det är lite som Tetris! Och att se till att exempelvis inte ställa farligt gods i närheten av medicin. ANDREAS: – Att hitta parkering till 24 meters lastbil med släp. Och att lära sig backa med släp var svårt i början, men det lärde man sig fort.

Exempel på yrken inom transportbranschen: Lastbilsförare

Fjärrbilsförare

Däckmontör

Distributionsförare

Flygmekaniker

Terminalarbetare

Skogsbilsförare

Taxiförare

Fler yrken inom transport, sjöfart, logistik på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37


53 TYA - Transport, sjöfart, logistik

Fler yrken inom transportbranschen

Flygmekaniker Flyget fraktar allt fler människor och gods och behovet av snabba och säkra transporter ökar ständigt. För att allt ska fungera måste flygplanen få professionellt underhåll och service. Satsar du på att bli flygmekaniker satsar du på ett aktivt och ansvarsfullt arbete. Branschen är i ständig förändring och utvecklas hela tiden med hjälp av toppmodern teknik och effektivare motorer. Läs mer på www.bliflygmekaniker.nu

Taxiförare Som taxiförare är du antingen anställd eller egen företagare. Taxiförare kör inte bara privatpersoner utan även exempelvis färdtjänst, skolskjutsar och bud. De flesta resor är relativt korta och du kan arbeta när som helst på dygnet beroende på vad som passar dig själv bäst. Det gäller att du gillar att träffa nya människor, för det här är ett socialt serviceyrke. Självfallet älskar du att köra bil och du är duktig på att komma ihåg vägar och platser. Ibland kan det vara stressigt i trafiken, men du håller koll på läget och tar ansvar för allas säkerhet.

Däckmontör - Hjulutrustningsteknik Den som jobbar på en däckverkstad har ett skiftande arbete... Det handlar om felsökning och diagnostisering av däck, fälg, bromsar, hjulupphängning och styrning. Och i allt arbete måste du för din egen hälsa och säkerhets skull, veta vilka risker som finns och hur du jobbar på ett bra sätt. Nu finns kurser i ämnet ”Hjulutrustning” att välja!

Organisationsfakta Om TYA TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. www.tya.se Karriärmöjligheter För att få en grundläggande utbildning inom transportbranschen räcker det med att du går inriktningen transport eller godshantering på fordons- och transportprogrammet. Branschen har och har haft en stabil efterfrågan på kompetent arbetskraft de senaste åren.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir terminalarbetare, yrkesförare, flygmekaniker, taxiförare eller däckmontör.


54 Motorbranschens Yrkesnämnd - Transport, Sjöfart, Logistik

Från fordonsintresse till heltidsjobb Som mekaniker har Mika Zimmerman och Jimmy Adolfsson jobb med många utmaningar och stora framtidsmöjligheter. Berätta lite om era jobb! MIKA: Jag jobbar på verkstad och är ganska nyanställd som person-

bilsmekaniker. Det innebär att jag jobbar med lite lättare jobb. JIMMY: Jag jobbar vanligtvis som lastbilsmekaniker.

Hur ser en typisk arbetsdag ut? MIKA: Ingen dag är den andra lik så det är svårt att beskriva. Eftersom jag inte är färdig personlig servicetekniker än så börjar jag min arbetsdag med att få jobb av en kundmottagare. Det kan vara olika typer av felsökningar och service. JIMMY: Som lastbilsmekaniker är det också väldigt varierat. Det beror helt på vilka fel bilarna kommer in med.

Har du någon favoritbil eller drömprojekt att få jobba med? MIKA: Min absoluta favoritbil är en gammal Landrover serie 3. När jag gick i skolan fick vi åka och göra studiebesök på Lambourghinifabriken i Italien, där hade varit riktigt coolt att jobba. JIMMY: Jag gillar alla bilar, men allt som är lite nyare är extra kul!

Vad gjorde att ni valde just mekanikeryrket? MIKA: Mitt intresse för bilar började med att jag brukade hjälpa pappa när han skruvade med gamla bilar. Det gjorde att jag sökte fordonsteknisktprogram på gymnasiet och där kan man säga att jag fastnade. Det är helt enkelt väldigt roligt. JIMMY: Jag har alltid gillat bilar och motorer, och tänkte faktiskt börja som personbilsmekaniker innan jag insåg att jag ville jobba med större bilar. Det är roligt att jobba med tyngre grejer!

Vilken utbildning krävs? MIKA: En gymnasieutbildning inom fordon och transport. Jag kommer även att gå utbildningar inom företaget så att jag kan bli personlig servicetekniker. Då får man ta hand om sina kunder och bilar själv och har mer kontroll över sin dag.

“ t g li o r t ig ld ä v lt e k n e ”Det är helt Exempel på yrken inom motorbranschen: Lastbilsmekaniker

Bilskadereparatör

Personbilsmekaniker

Fordonslackerare

Maskinmekaniker

Reservdelsspecialist

Fler yrken inom transport, sjöfart, logistik på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

Tekniker


55 Motorbranschens Yrkesnämnd - Transport, Sjöfart, Logistik

Branschfakta Om motorbranschen Motorbranschen består av ca. 4 500 företag med 40 000 anställda. Branschen är teknikintensiv, innovativ och internationell. Mer info finns på www.bilproffs.se. Karriärmöjligheter Du kan arbeta som ex. lastbilsbilsmekaniker eller bilskadereparatör. Efter ca tre år i yrket kan du bli tekniker. Du kan även läsa vidare och utforska andra karriärmöjligheter inom företagen.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir mekaniker.


56 LYN Lackerarnas Yrkesnämnd - Transport, Sjöfart, Logistik

Bred bransch med många möjligheter Möt Emelie Dammare som är 19 år och redan färdigutbildad fordonslackerare. I år har hon vunnit Yrkes-SM i fordonslackering. Först av allt! Vad gör en fordonslackerare?

Jag vann Yrkes-SM 2012!

– En fordonslackerare reparerar finare skador på bilarna när de kommer från bilskadeverkstaden. Vi gör klart lacken och gör bilen fin.

– Yrkes-SM är en stor tävling där ungdomar tävlar inom olika yrken. Jag tävlande inom grenen fordonslackering och vann. Det gjorde att jag fick en plats i yrkeslandslaget och ska tävla för Sverige i World Skills Competition, WSC, i Leipzig 2013.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – En vanlig dag börjar vanligtvis klockan sju. Jag har tävlat i Yrkes-SM i år och därför har jag cirkulerat runt på alla olika lackeringsavdelningar för att lära mig så mycket som möjligt. Just nu jobbar jag med det som kallas förgrundningen. Där tar vi hand om bilarna innan de går vidare till lackningen. På avdelningen är det jag, en till och en praktikant.

Vad drog dig till just det här yrket? – Jag visste att jag ville ha en riktig yrkesutbildning, och har dessutom alltid haft ett motorintresse. Utöver det älskar jag målning och att hålla på med händerna och här får jag göra både och. Jag valde därför att gå fordonsprogrammet på gymnasiet och att rikta in mig på fordonslackering under andra året. Jag fick jobb direkt efter studenten och började tre veckor efter skolavslutningen.

Vad är det bästa med ditt jobb! – Det absolut roligaste är att få in en trasig bil till verkstaden och göra den fin igen. Jag älskar att få vara en del i hela processen från början till slutresultat.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter? – Är man intresserad kan man alltid utvecklas. Är man exempelvis mer intresserad av själva färgsättningen kan man gå vidare och bli färgtekniker. Branschen är bred och visar man vilja och drivkraft är det lätt att gå vidare och få prova på annat.

Branschfakta Om motorbranschen Motorbranschen består av ca 4 500 företag med 40 000 anställda. Branschen är teknikintensiv, innovativ och internationell. Mer info finns på www.bilproffs.se. Karriärmöjligheter Du kan arbeta som ex. lastbilsbilsmekaniker eller bilskadereparatör. Efter ca tre år i yrket kan du bli tekniker. Du kan även läsa vidare och utforska andra karriärmöjligheter inom företagen.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir billackerare, lastbilsmekaniker eller bilskadereparatör.


57 Måleribranschens Yrkesnämnd - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Kreativitet möter flexibilitet Håkan Arvidsson arbetar som platschef på Sandå Måleri. Han berättar om ett yrke där skapandet har högsta prioritet. Hur ser en dag på jobbet ut för en platschef i måleribranschen? – Dagen börjar på kontoret med vad som än står på agendan. Kanske är det några nya jobb som ska startas igång, då går man igenom det med målaren och beställaren på plats. Annars är jag även ute mycket och träffar kunder och skapar kontakter. I mitt jobb kan dagen innehålla allt från att titta på fönster som ska målas till att färgsätta ett helt hus.

ig m e ad ck lo m so t de an ap sk r va et ”D

Om man jobbar som målare, ser arbetsdagen annorlunda ut då? – Som målare är jobbet så varierande att det är svårt att beskriva en vanlig dag. I nio fall av tio består dagen av tre eller fyra olika arbetsmoment där du gör olika saker. Målare är ett väldigt varierande yrke. Du kanske börjar dagen med att spackla klart ett rum, för att sedan tvätta snickerier och grundmåla dem, därefter kanske du börjar styrka på färg på ett tak i ett annat rum.

Berätta om din väg till ditt jobb som platschef ?

Varför valde du att börja arbeta med just måleri? – Det var skapandet som lockade mig. Som hantverkare ser du varje dag att du skapar något och bidrar till att försköna. Allting vi gör blir så mycket bättre och vackrare. Kommer du till ett bygge är det bara gips. När målaren går därifrån, det är då kunden verkligen ser att det börjar hända saker. Det är det som är roligast. Som platschef är jag med i en process där vi utför hantverket tillsammans, det är det som driver mig.

Branschfakta Om Måleribranschens Yrkesnämnd Måleribranschens Yrkesnämnd är ett samarbete mellan Målaremästarna och Svenska Målareförbundet i yrkesutbildningsfrågor. Karriärmöjligheter Som färdigutbildad målare har du möjlighet att utbilda dig till att bli kalkylator, dvs. beräkna behandlingar på olika objekt, eller bli arbetsledare. Du kan även specialisera dig inom till exempel dekorationsmåleri och färgsättning.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir platschef.

Foto: Stig-Göran Nilsson

– Jag började med att gå byggprogrammet med inriktning måleri på gymnasiet. Därefter gjorde jag två år som lärling. Efter lärlingstiden gjorde jag mitt gesällprov och fick mitt gesällbrev. Sen följde åtta år som gesäll och projektledare. Nu arbetar jag som platschef. Det finns stora karriärmöjligheter i den här branschen.


58 Sveriges Byggindustrier - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Vi skapar nya landmärken Ute på byggarbetsplatserna arbetar proffs inom många olika yrkeskategorier. Där finns alltid byggnadsarbetare av olika slag. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Vilken är din favoritbyggnad?

DONJA: – Jag delar ut arbetsuppgifter till hantverkarna, ser

DONJA: – Området Öster Mälarstrand i Västerås är speciellt

till att tidsplanen följs och att allt material kommer när det ska. Så här ute på plats förstår man ju bättre hur allt går till. På utbildningen var det mer teoretiskt.

eftersom det var mitt första bygge.

Vad är roligast med ditt jobb? DONJA: – Det roligaste med ett projekt är att vara ute på

”Jag har jobbat med allt från köksmontering till stora byggprojekt som syns i hela stan ”

själva bygget! Det är en avslappnad miljö, inte ett stelt kontor. Här har man kul tillsammans och är inte så högtidlig. ADAM: – Jag har jobbat med allt från köksmontering till stora byggprojekt som syns i hela stan. Det är kul att vara inblandad i häftiga byggnader som blir landmärken. Bäst med jobbet är att man alltid ser resultat och att det är varierat. Man träffar mycket folk, och jag tycker att jag utvecklas mycket. Man blir aldrig fullärd. Det kommer hela tiden nya metoder som man behöver lära sig.

– Adam Danielss on, Byggnadsarbe

Berätta om vägen fram till ditt jobb! DONJA: – Jag valde det naturvetenskapliga programmet.

Sedan satsade jag på att bli civilingenjör. Det kändes brett, då behövde jag inte veta exakt vad jag ville göra. ADAM: – Jag gick byggprogrammet och började sedan jobba direkt. Utbildningen gjorde det möjligt att komma ut i arbetslivet tidigt. Man får bra praktik och det ger även en bra chans till sommarjobb.

Finns det något negativt med ditt yrke? ADAM: – Det är i så fall att det kan vara stressigt under vissa perioder. Och att jobbet som träarbetare kan vara tuff t för kroppen. Men här är arbetsledarna noga med att till exempel berätta hur man ska lyfta saker. I förra veckan jobbade jag med en träarbetare som var 64 år, och han ville gärna fortsätta i några år till.

Exempel på yrken inom byggindustrin: Träarbetare/Snickare

Byggingenjör

Platschef

Väg- och Anläggningsarbetare

Tekniker

Projektingenjör

Järnvägstekniker

Arbetsledare

Miljöingenjör

Fler yrken inom samhällsbyggnad, anläggning, fastighet på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

tare


59 Sveriges Byggindustrier - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

”Området Öster Mälarstrand i Västerås är speciellt eftersom det var mitt första bygge” Donja Dib, Arbe tsled are

Branschfakta Om byggindustrin Det är våra företag som bygger Sverige! De skapar bostäder, skolor, kontor, järnvägar, broar och mycket mera. Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch och arbetsgivarförbund. www.bygg.org. Karriärmöjligheter Inom byggindustrin finns goda möjligheter att gå vidare i karriären. Här är det ofta viktigare med vem man är och vad man kan än vilken formell utbildning man har. Läs mer på www.byggare.com.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir arbetsledare, träarbetare eller någon annan av de många yrkesroller som finns inom bygg.


60 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Fastighetsförvaltare på språng Frank Sonander är fastighetsförvaltare på Uppsalahem. Han ser till att fastigheterna är i bra skick och att hyresgästerna är nöjda. Hur ser en vanlig dag ut för en fastighetsförvaltare? – Det bästa med det här jobbet är att det är så omväxlande. Jag har ansvar för 1.400 lägenheter i cirka 30 hus. Jag ansvarar för fastigheterna, all ekonomi och budget och så beställer jag projekt för att rusta upp och hålla lägenheterna vid gott skick. Sen arbetar jag strategiskt med att se till att områdena är attraktiva att bo i på så sätt att det finns viss service såsom blombutiker, mataffärer och caféer.

Berätta om vägen till ditt jobb! – Jag har en magisterexamen i ekonomi med inriktning strategi och organisation. Men jag har egentligen inte den typiska utbildningen för den här tjänsten. Ofta har man kanske läst ett ingenjörsprogram i väg- och vattenbyggnad eller fastighetsekonomi. Jag hade en traineetjänst här på Uppsalahem och fick anställning som fastighetsförvaltare efter det.

med när Kronofogden går in och vräker någon. Men jag har som tur är bara varit med om en vräkning hittills. Annars händer det mycket spännande här, det är till exempel häftigt att vara med på en viktig förhandling.

r e t e h n e g ä l 0 0 4 . 1 r ö f r a v s n a r a h g ”Ja i cirka 30 hus

Vad tror du att en yngre generation kan bidra med hos er? – Jag kände direkt när jag kom hit att jag fick ett varmt välkomnande. Vi unga kan ofta mer om dagens teknik, och de äldre är alltid beredda att lyssna på hur vi tänker. Vi är nog en stor tillgång genom att vi på rätt sätt och ödmjukt kan ifrågasätta “varför gör ni så här?”.

Vem passar för rollen som fastighetsförvaltare? – Man måste vara mer generalist än specialist, alltså kunna lite om mycket. Det är ett enormt ansvar att vara fastighetsförvaltare och man måste kunna klara av stress och ett högt tempo. Men det gör att det är roligt och utmanande på samma gång!

Vad är det mest spännande du har varit med om på jobbet? – Det är ju spännande, men på ett väldigt tråkigt vis, att vara

Branschfakta Om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är en ideell förening som arbetar med att kompetenssäkra fastighetsbranschen då stora pensionsavgångar väntas. Karriärmöjligheter Inom fastighetsbranschen finns goda karriärmöjligheter. Rekrytering av fastighetsingenjörer och fastighetsförvaltare pågår i hela Sverige. Läs mer om utbildningar som finns på www.fastun.se.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir fastighetsförvaltare.


61 VVS-Branschens Yrkesnämnd - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Ett riktigt jobb Jesper vill ha ett praktiskt yrke, slumpen ledde inom honom på isoleringsplåtslageri. Nu är han en stolt yrkesman med certifikat. Jesper Larsson är 24 år, bor i Malmö och har jobbat som isoleringsplåtslagare sedan 2008. Det var en slump som ledde honom in på yrket, i gymnasiet läste han samhällsvetenskap med var skoltrött och ville ha en praktisk utbildning istället därför beslutade han sig att bli byggnadsplåtslagare. – Företaget jag började hos var inte vidare seriösa och ville inte teckna ett lärlingsavtal, det kändes inte bra och därför slutade jag där. För mig var det viktigt att lärlingsavtal tecknades och att jag fick en riktig utbildning, berättar han. Istället började han på ett isoleringsföretag och fick syssla med både isolering och plåtarbete.

arbetsuppgift. Däremot att isolerar rör och cisterner för att behålla kyla eller värme. Ofta kläs isoleringen med t.ex. plåt för att skydda mot väder och vind och stötar. 2011 gjorde Jesper branschprovet och är nu certifierad isoleringsplåtslagare. – För mig var det jätteviktigt att klara provet och få ett branschcertifikat. Det är ett bevis på vad jag kan! Oavsett vad jag väljer att göra i framtiden kommer jag alltid vara isoleringsplåtslagare, jag har ett riktigt yrke.

– I dag är jag glad för att det blev som det blev, jag får arbeta mycket inomhus och slipper stå på ett tak och arbeta, oavsett om det regnar eller snöar. – Det som är bra med jobbet är att det är varierat, ena dagen är inte den andra lik och det finns inga standardjobb. Det är olika material som man får arbeta med beroende på vad som ska isoleras. Det är en utmaning att komma på den bästa lösningen och man får planera och utföra jobbet själv. I dag arbetar Jesper på en mindre firma och han trivs mycket bra. – Jag har ett varierande jobb med både små och stora arbetsuppgifter. Jag kanske isolerar rör i ett pannrum i en villa ena veckan och nästa vecka är jag på en stor industri med betydligt större objekt att isolera. Det ovanligaste jobbet han gjort är att isolera tankbilar och sedan klä dem med plåt. – Det var både ett roligt jobb eftersom det var så annorlunda och samtidigt kunde det vara jättejobbigt när det krånglade till sig. Det var stora bitar av plåt som skulle svepas runt bilen. Just tankbilar tillhör inte en isoleringsplåtslagares vanligaste

Branschfakta Om VVS-branschen Inom VVS-branschen finns fler olika yrken och det finns ständigt ett behov av välutbildade montörer. Läs mer om yrkena och utbildningarna på www.ettriktigtjobb.nu. Karriärmöjligheter För den som vill läsa vidare efter grundutbildningen finns det möjlighet att bli projektledare, konstruktör och ingenjör inom VVS-branschen.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir isoleringsmontör.


62 Plåt- & Ventilationsbranschen - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Gott om jobb för plåtslagare Joakim Karlsson arbetar som byggnadsplåtslagare i sin egen firma i Kumla. 2009 tog han silver i Yrkes-SM för plåtslagare. Vad gör en byggnadsplåtslagare? – Vi monterar plåt på byggnader för att få dem vattentäta, enkelt sagt. Vi har hand om all plåt i byggnader – takfasader, hängrännor, stuprör, fönsterbläck. Det kan vara allt från stora byggprojekt på flera miljoner till en liten renovering på en timme hemma hos en privatperson. Vi gör både nybyggnader och renoveringar.

”Sen uppskattar jag att uppgifterdrnaa ärlikt”så varierande, inget tak är det an

Vad är det roligaste med ditt jobb? – Det är att få vara med hela vägen, att inte bara vara en del i en fabrikskedja. Man har ett problem som ska lösas, och det kan ibland vara enkelt och ibland utmanande. Sen uppskattar jag att uppgifterna är så varierande, inget tak är det andra likt. Friheten och att få vara ute, är också positiva delar med jobbet.

Vad har du gått för utbildning? – Jag gick Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Första året fick man prova på alla olika yrken inom bygg och jag fastnade för plåt. Andra året började jag som företagslärling. Då gick jag halvtid i skolan och jobbade som lärling på en plåtfirma resten av tiden. Sen gick jag en tolv veckor lång utbildning på branschens egen skola i Katrineholm.

Var det svårt att få jobb? – Nej, inte alls. Jag har hunnit vara på en firma till efter lärlingstiden och idag kör jag eget. Det finns hur mycket jobb som helst, man skriker efter utbildade plåtslagare.

Du har deltagit i Yrkes-VM också – berätta! – Ja, det var i Calgary 2009. I finalen skulle vi täcka in ett tak i miniatyr, med alla olika moment man kan tänka sig. Det var en väldigt svår uppgift på kort tid, med hård mental press. Det var många journalister och fotografer och mycket publik. Men det gick bra och jag tog silver. Nu kan jag ju säga att jag är näst bäst i världen bland alla under 24, men det är inget jag brukar skryta om.

Exempel på yrken inom plåt- och ventilationsbranschen: Byggnadsplåtslagare

Ventilationsplåtslagare

Fler yrken inom samhällsbyggnad, anläggning, fastighet på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37


63 Plåt- & Ventilationsbranschen - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Stora utvecklingsmöjligheter Karolin Skäre är ventilationsplåtslagare och teknisk förvaltare i Karlstad. Hon fick jobb bara en vecka efter studenten. Det finns olika plåtslagare - vad är jobbar du med?

Hur är den sociala biten på ditt jobb?

– En ventilationsplåtslagare installerar ventilationssystem i byggnader och skapar på så vis ett hälsosamt inomhusklimat. Men i vintras bytte jag tjänst, så nu är jag teknisk förvaltare.

– Här i Karlstad är vi rätt många tekniker, vi är 43 stycken på servicedelen. Stämningen hos oss är jättebra, det är blandade åldrar och alla kommer bra överens. Många umgås på fritiden också. Klockan nio varje dag är det gemensam frukost, och är man i närheten så åker man alltid in för att hinna träffa de andra.

Vad innebär det? – Vi ansvarar för all teknisk anläggning i vissa fastigheter. Jag tar emot klagomål som gäller både ventilation, elfel och kyla. Jag är ute på plats och träffar hyresgäster och kunder och jobbar med att lösa de problem som uppstått. Då gör vi till exempel flödes- och kvalitetsmätningar på luft och felsökningar på ventilationsanläggningar.

Varför valde du att bli ventilationsplåtslagare? – Jag ville ha ett yrke där man inte behövde plugga vidare efter gymnasiet. Jag kom in på Bygg- och anläggningsprogrammet och tyckte det verkade intressant med ventilation. Kanske delvis för att min pappa håller på med det. På Bygg- och anläggningsprogrammet i Filipstad där jag gick hade de ingen egen plåtslageriverkstad så jag gick som lärlig på företag, och fick kompletterande utbildning på branschens egen skola i Katrineholm samtidigt som gymnasiet. Efter gymnasiet var jag bara ledig i en vecka, sen började jag jobba direkt.

Vem passar för rollen som ventilationsplåtslagare? – Du ska vara intresserad av att utvecklas, eftersom det händer så mycket i branschen hela tiden. Ventilation är ett område där utvecklingen går mycket fort framåt. Sen ska du vara lite klurig och fingerfärdig.

”Ventilation är ett område där utvecklingen går mycket fort framåt” Branschfakta Om Plåt- & Ventilationsbranschen Plåt- och ventilationsbranschen står för äkta hantverk på tak och fasad samt hälsosamt inneklimat. Branschen är mycket expansiv, de kommande åren behövs 1000-1500 nya medarbetare varje år. www.platslagare.nu / www.pvf.se / www.facebook.com/PVFinspirator Karriärmöjligheter Med erfarenhet och vidareutbildning kan du som plåtslagare bli t.ex. arbetsledare, byggnadsingenjör, energioptimerare, besiktningsman eller egenföretagare.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir plåtslagare.


64 Kyl & Värmepumpföretagen - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Kyl & värmepumptekniker – ett framtidsyrke Mats Karlsson ser till att fryslagren är tillräckligt kalla och att kontoren inte är för varma. Han arbetar som kyl & värmepumptekniker i Göteborg. Du är kyl & värmepumptekniker – vad gör en sån? – Man kan säga att kyla är brist på värme. Kyltekniker jobbar med att ta bort värme, för att på så sätt skapa kyla. Vi arbetar med allt från att skapa behaglig arbetstemperatur i kontorsmiljöer till att ansvara för att fryslager, kyldiskar och ishallar fungerar på bästa sätt. Värmepumpen är den mest effektiva engergibesparingsåtgärd en fastighet kan investera i, och fungerar precis som en kylanlägging. Enda skillnaden är att man i en värmepump tar vara på värmen och gör sig av med kylan. Den som har behov av både kyla och värme kan uppfylla båda behoven med en kombinerad kyl & värmepumpanläggning. Eftersom tekniken är lika kallas vi för kyl & värmepumptekniker även om vårt företag bara sysslar med kyla eller bara med värme. För den som är intresserad av teknik är detta ett bra yrke, för tekniken utvecklas hela tiden och man lär sig alltid något nytt.

med inriktning kyl & värmepumpteknik. Den som börjar jobba efter denna gymnasieutbildning kallas kyl & värmepumpmontör. Efter gymnasiet gick jag en YH-utbildning till kyl & värmepumptekniker i Katrineholm och gjorde praktik.

Hur arbetsmarknaden ut? – Om man bara är lite framåt är det lätt att komma in och ta sig vidare i branschen. Men det ställs såklart en del krav. Framförallt måste du vara serviceinriktad. I och med att du kommer till en kund som har ett problem måste du kunna ta olika typer av människor och kunna förklara på ett bra sätt. Först då kan du göra kunden nöjd.

Vad gör du på dagarna då? – Jag jobbar med service, med att lösa problem för att kunden ska få önskad effekt. Det kan vara både åtgärder av akuta problem, som att det är för varmt på ett kontor på sommaren, till mer långsiktiga jobb med fryslager.

Vad är det bästa med ditt jobb? – Det bästa är att få kunden nöjd. Det är kul att träffa kunder, och extra kul att komma tillbaka när man har gjort ett bra jobb.

Berätta om vägen till ditt jobb! – Jag funderade på att läsa utbildning inom VVS, men det som tilltalade mig med jobbet som kyl & värmepumptekniker var att det är som en blandning av många yrken. Det handlar om både el, rördragning, styrning och energioptimering. Jag gick det som hette energiprogrammet på gymnasiet, med inriktning kyla. Nu heter denna utbildning VVS- och fastighetsprogrammet

Branschfakta Om Kyl & Värmepumpföretagen Vi är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller och installerar kyl- och värmepumpanläggningar. Karriärmöjligheter Det finns ett konstant rekryteringsbehov inom alla typer av befattningar, med störst tryck på installations- och servicetekniker. I takt med att man tar till sig erfarenhet tar sedan många klivet vidare i karriären mot arbetsledning, projektledning och försäljning.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir kyltekniker.


65 Elektriska Installatörsorganisationen EIO - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Framtiden är elektrisk Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta för dig. Vilken typ av elektriker vill du bli?

Berätta om vägen till ditt jobb!

Nu finns det inte bara en sorts elektriker utan många olika, var och en med sin specialitet. Vissa arbetar med data- och telekommunikation eller med driften av olika system inom industrin. Andra jobbar brett med problemlösning som servicetekniker. En del satsar på att bli experter på brandlarm. Det finns hur många specialiteter och inriktningar som helst.

– På gymnasiet ville jag läsa något praktiskt men där man ändå får tänka till en hel del, och valde då elprogrammet. Under studierna hade jag 14 veckors praktik på Elajo i Vetlanda och när jag tog studenten erbjöds jag jobb. Nu har jag varit här i ett och ett halvt år.

Fyra exempel på yrkesutgångar är: tInstallationselektriker tIndustri/serviceelektriker tLarm- och säkerhetstekniker tTeletekniker Läs mer om yrkesutgångarna på webben.

Andreas Holmberg är elektriker på Elajo i Vetlanda. Och Andreas är bra på jobbet - han är nämligen Svensk mästare i Elinstallation och tävlade i YrkesVM i London 2011. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? – Mina dagar är väldigt varierande. Jag jobbar både med att installera larm och belysning, framförallt intelligent belysningsstyrning. På morgonen åker jag in till kontoret och kollar av vad som ska göras, eller så åker jag direkt ut på jobb om jag är på ett bygge. Det ingår mycket kundkontakt i mitt arbete. Det här är ju ett serviceyrke och det är såklart en fördel om man är social.

Vad är roligast med ditt jobb? – Att det är så varierande. Man stöter på nya problem och utmaningar hela tiden och jag lär mig något nytt varje dag. Elektrikeryrket handlar ju mycket om teknik, det kommer mycket nya grejer hela tiden vilket är jättekul om man är intresserad.

Branschfakta Om EIO Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende branschoch arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. www.eio.se/ Karriärmöjligheter Den vanligaste vägen in i branschen är via elprogrammet. Det finns måna olika karriärvägar inom branschen där man kan specialisera sig inom olika teknikområden eller klättra vidare inom företaget.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir elektriker.


66 Infranord - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

Eltekniker med frihet och ansvar Som eltekniker på Infranord ser Patrik Borg till att spårväxlarna fungerar så att SL:s pendeltåg kommer fram som planerat. Vad är det bästa med ditt jobb? – Det bästa är absolut friheten. Jag kan ta en bil på morgonen och vara ute på jobb hela dagen. Vi ansvarar för ett stort geografisk område så jag får se väldigt mycket. Jobbet är också ansvarsfullt. Jag har ansvaret på plats och måste kunna fatta snabba beslut för att få saker att fungera så att tågen kan gå igen.

”16 kilovolt i kontaktledningarna är inget att leka med och ström varken syns eller hörs

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – Den ena dagen är sällan den andra lik och allt beror på vad som händer ute i spår. Om tågen står stilla är det mitt jobb att se till att det elektriska fungerar så att de rullar igen. Det kan handla om att ett djur har varit på spåret, strömavbrott eller frusna växlar. När det gäller arbetstiderna så är de varierande. Och det är såklart en fördel om man är morgonpigg.

Berätta om vägen fram till ditt jobb! – Jag utbildade mig till installationselektriker på en KYutbildning under ett år. Sedan blev jag anställd av Manpower och uthyrd åt dåvarande Banverket Produktion. När Banverket Produktion sen blev Infranord erbjöds jag anställning som eltekniker. Efter en tid blev jag lagbas vilket innebär att jag är arbetsledarnas förlängda arm.

Vad krävs för att bli en bra eltekniker? – Framförallt att man är bra på att ta eget ansvar. Det är ett utsatt yrke där det kan hända olyckor om man inte är ansvarsfull. Järnvägen är en farlig arbetsplats där det gäller att följa säkerhetsreglerna. 16 kilovolt i kontaktledningarna är inget att leka med, och ström varken syns eller hörs så det gäller att man har respekt för det man gör. Sen uppskattar jag kollegor som har lite ”go” i sig - man måste vilja vara lite av en problemlösare i det här yrket.

Exempel på yrken inom Infranord: Signaltekniker

Projektcontroller

Arbetsledare

Kommunikatör

Platschef

Entreprenadingenjör

Fler yrken inom samhällsbyggnad, anläggning, fastighet på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

Personaladministratör


67 Infranord - Samhällsbyggnad, anläggning, fastighet

”..jag har ansvaret på plats och måste kunna fatta snabba beslut.. Branschfakta Om Infranord Infranord är Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla/ modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar Infranord till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. www.infranord.se Karriärmöjligheter Inom Infranord finns ett brett spektrum av yrken. Vi är måna om att erbjuda våra medarbetare ett fritt och ansvarsfullt arbete med stora utvecklingsmöjligheter.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir elektriker.


68 Coop - Administration, Ekonomi, Försäljning

Nyfikna kunder är roligt På Coop Forum i Bromma har Daniel Karlström full koll på köttavdelningen och delar gärna med sig av sin kunskap till kunderna. Hur kom det sig att du började arbeta med det här?

Kan du tipsa något om branschen?

Egentligen kan man säga att det började när jag praoade i en butik i åttan och trivdes bra med det. När jag sen besökte gymnasiemässan i nian kom jag i kontakt med KF Gymnasiet och hörde talas om deras lärlingsutbildning. Jag tilltalades av det praktiska, att jag fick lära genom att göra. Det upplägget var perfekt för mig och jag tyckte det var väldigt roligt att komma ut på en arbetsplats. Under de tre gymnasieåren fick jag lära mig alla butiksbitarna.

Något alla kanske inte vet är att det kommer krävas mycket kunnigt folk inom handel i framtiden. Kunder kräver att butikspersonalen har ordentlig kunskap. Det finns hur mycket som helst att lära och många möjligheter. Om du vill, kan du gå väldigt långt inom de olika delarna av butik.

Vad lockade dig att jobba på Coop? Min sista praktikperiod gjorde jag på Coop Forum i Västberga. Huvudkontoret tipsade sedan chefen på Coop Forum i Bromma om mig. De erbjöd mig en heltidstjänst som säljare på färskvaror. Jag tackade ja direkt och nu har jag arbetat här i ett år. Mötet med kunderna är en av de roligaste delarna av jobbet. Frågorna man får blir en utmaning och man vill alltid kunna tipsa om något speciellt. Att lyckas köpa in rätt varor som sen blir efterfrågade är också en sporrande uppgift.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? En ”vanlig dag” är det alltid något nytt. Jag börjar oftast klockan sju. Då plockar jag upp alla nya varor som kommit. Sen är det en del administrativt arbete också. Beställningar ska läggas både till färskvaruterminalen och till externa leverantörer. Det är spännande att följa en specifik butiksavdelning och få koll på alla varor. Korv till exempel – det är en hel vetenskap. Jag ser även fram emot internutbildningen i att stycka. Jag vet att i den får man enormt mycket kunskap om kött och kötthantering.

”Alla frågor som kommer från kunder blir en utmaning och man vill alltid kunna tipsa om något speciellt Företagsfakta Om Coop Coop är kärnverksamheten i detaljhandelskoncernen KF. I koncernen finns många andra välkända varumärken som Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts, Löplabbet, KF Gymnasiet med flera. Karriärmöjligheter Om du brinner för sälj och service och vill arbeta hos oss är du välkommen att ta kontakt direkt med butiks- eller stormarknadschefen i den butik eller stormarknad du vill jobba i. www.coop.se.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir säljare.


69 LRF - Djur, Lantbruk, Trädgård

Med passion för färg och form Stefan Bengtsson är trädgårdsdesigner och har just startat egna företaget Stefan Flower Art. Det har varit full fart från dag ett. Vad jobbar du med?

Hur ser du på framtiden?

– Jag håller på att starta ett företag och en internetsida inom trädgård, florist och design. Jag både ritar och utför arbetena, vilket är lite unikt. Just nu anlägger jag en japansk trädgård på 4000 kvadratmeter på Lidingö. Jag jobbar även som florist och har gjort en del arbeten utomlands med dekorationer till bröllop både i England och i Danmark.

– Det är svårt att säga, men det skulle vara kul om mitt företag blev större. Jag vill gärna börja anställa och växa. Och det verkar finnas ett stort intresse, så vem vet?

Hur valde du att bli trädgårdsdesigner? – Det var ett väldigt lätt val. Jag har faktiskt alltid velat jobba med trädgård. Tidigare hade jag en blogg och det var därifrån jag fick idén att starta eget.

t e d h c o t b b a sn ig s r ö r n ”Bransche r a il st a y n n e id t la e h r e m kom

Vad har du för utbildning? – Jag gick ut naturbruksprogrammet med inriktning trädgård på Forslundagymnasiet i Umeå våren 2010. Det var en väldigt bra utbildning inom både trädgårdsdesign och trädgårdsanläggning. Vi läste även en kurs i färg och så läste jag florist som tillvalskurs. På så sätt fick jag ett stort försprång gentemot de som bara har en inriktning.

Vad kan en yngre generation bidra med i din bransch? – Framförallt med nytänkande. Branschen rör sig snabbt och det kommer hela tiden nya stilar, både inom trädgård och inom det floristiska. Jag tror att det är det som många kunder gillar hos mig, att jag har något lite annorlunda. Det är även många företag som hör av sig och vill att jag ska göra inspirationskvällar för dem.

Vem passar för rollen? – Framförallt ska man ta fram sin personlighet tycker jag. Det är såklart en fördel om man har en känsla för färg och form, men det kan man faktiskt lära sig också. Det viktigaste är ändå personligheten.

Branschfakta Om trädgårdsbranschen Trädgårdsbranschen växer. Det finns över 80 000 arbetstillfällen inom anläggning och skötsel av gröna miljöer och odling av växter. Ett nytt område är klimatanpassning av stadsmiljöer. Läs om yrken och yrkesutbildningar på gronajobb.se och naturbruk.se. Karriärmöjligheter Du kan bli egenföretagare, leda ett arbetslag, eller vidareutbilda dig till trädgårds- eller landskapsingenjör. Se slu.se.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir trädgårdsdesigner.


70 Lantmännen Maskin - Transport, Sjöfart, Logistik

Ingen dag är den andra lik Rasmus Falk Bengtsson, som går sista året på fordonsprogrammet inriktning tunga fordon, har redan hunnit prova på livet som mekaniker. Vid sidan om skolan är han timanställd på Lantmännen Maskins verkstad i Mörarp där han servar och reparerar traktorer och andra maskiner som används i lantbruket. Varför valde du inriktning lantbruksmaskiner?

Vad är det bästa med jobbet?

– Jag har alltid varit intresserad av djur och maskiner. Ganska tidigt började jag skruva med allt möjligt. Det var kul och jag började fundera på ett yrke som mekaniker. Inför gymnasiet valde jag Fordonslinjen med inriktning tunga fordon för att kunna kombinera mina intressen för lantbruk och att skruva på maskiner.

– En bra relation till arbetskamraterna. Att man får se och ta del av så mycket nytt och spännande som ny teknik och ovanliga maskiner och att jobbet är så varierande att det aldrig blir tråkigt.

Vad händer när du är klar med skolan? – Jag började praktisera hos Lantmännen Maskin i Mörarp under mitt andra gymnasieår och jag trivdes både med folket och jobbet jag fick utföra. Jag blev erbjuden sommarjobb och samma sommar blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig en fast anställning efter skolan. Redan då fick jag påbörja specialutbildning för växtskyddssprutor. Under tredje året har jag fortsatt praktiken för att kombinera min skolgång med upplärningen för mitt kommande jobb.

Hur ser en typisk arbetsdag ut? – Det roliga med jobbet jämfört med att jobba på en bil- eller lastbilsverkstad är att det är så varierande. Ibland är man i verkstaden, ibland hemma hos kunden och ibland står man mitt ute på fältet. Det finns så många olika maskiner att man aldrig blir fullärd. Man kommer i kontakt med all möjlig teknik som el, hydraulik, mekanik och tryckluft. Ett mycket varierande jobb!

t t a e d n a r e i r a v å ”jobbet är srig blir tråkigt det ald

Branschfakta Om Lantmännen Maskin Lantmännen Maskin är en rikstäckande organisation som importerar, säljer och servar lantbruksmaskiner. Läs mer på www.lantmannen.com/jobb Karriärmöjligheter För dig med fordonsprogrammet som bakgrund finns stora möjligheter hos Lantmännen Maskin. Som mekaniker får du jobba med marknadsledande produkter och löpande utveckla din kompetens. Du kan vidareutbilda dig till specialist inom vissa varumärken och maskintyper och för rätt person finns möjlighet att gå vidare inom företaget till roller som servicesupport och lärare.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir mekaniker.


71 Swecon - Transport, Sjöfart, Logistik

Uppdrag: få maskinerna att gå Mikael Larsson är servicetekniker på Swecon. Han jobbar med att serva stora högteknologiska anläggningsmaskiner från Volvo. Vad innebär ditt jobb på Swecon? – Jag är servicetekniker och reparerar hjullastare, grävmaskiner, dumprar och andra stora maskiner. Det handlar om att på bästa sätt ta hand om maskinerna så att de snabbt kan komma tillbaka i arbete.

Vad gör du på dagarna?

”När jag väl har hittat felet är det bara att sätta igång och jobba

– Jag kommer till jobbet klockan sju och sätter igång. Ibland är det rutinmässiga servicejobb och ibland riktigt avancerade reparationer. Ofta vet man vad det är för fel redan när maskinen kommer in, men inte alltid. Då blir det till att felsöka, vilket kan vara rätt klurigt. Kanske vet jag bara att maskinen har ett elfel – då kollar jag komponenter och att alla kablar är hela. När jag väl har hittat felet är det bara att sätta igång och jobba.

Hur fick du jobbet? – Jag läste fordonsprogrammet med inriktning ”tungmek” på gymnasiet. Jag har egentligen inte alltid gillat att meka, men jag har ju förstås skruvat en del på moppen tillsammans med kompisar när jag var yngre. Under skoltiden praktiserade jag på Swecon, och sen sommarjobbade jag här efter studenten. Efter det fick jag provanställning och sen blev jag erbjuden en fast anställning!

Vem passar för rollen som servicetekniker? – Man får inte stressa för mycket utan kunna ta sig tid att klura och tänka efter vad man gör. Sen ska man såklart vara intresserad av och gilla det man gör – då gör man ett bra jobb.

Hur är stämningen på ditt jobb? – Vi är fem stycken här på verkstan. Sju personer är ute i servicebilar och så finns det folk på lager och på kontoret också. Det är väldigt bra stämning här! Ibland ses vi efter jobbet, och vi yngre brukar även träffas på bilträffar.

Branschfakta Om Swecon Servicetekniker är ett av de mest efterfrågade yrkena i en bransch med stora, starka högteknologiska maskiner. Läs mer om vad det innebär på www.swecon.se/jobb. Karriärmöjligheter Swecon stöttar dig i din ambition att vidareutbilda dig. Hos Swecon får du jobba med marknadsledande produkter och utveckla din kompetens i ett ungt, modernt och expansivt företag!

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir servicetekniker.


72 Statistiska centralbyrån - Administration, Ekonomi, Försäljning, Data, IT

Välj ett framtidsyrke Statistik används för att beskriva verkligheten och är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som producerar statistik och gör olika former av statistiskt utredningsarbete. Resultatet av vårt arbete används som underlag vid beslutsfattande, debatt och forskning. Våra uppdragsgivare och kunder är till exempel regeringen, forskare, företag och privatpersoner. Den statistik SCB framställer och förmedlar används både nationellt och internationellt. Det är viktigt för oss att vår statistik är objektiv, tillförlitlig och av hög kvalitet– att ligga långt framme inom metod och teknik är en del av vårt varumärke. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Varför bli statistiker? – Statistiker är ett framtidsyrke med en bra arbetsmarknad – Det är ett yrke med samhällsnytta – Kombinerar du till exempel statistik och ekonomi har du en bred bas och kan söka många olika jobb – Är du nyfiken, samhällsintresserad och gillar matematik är statistiker ett jobb för dig

Varför jobba på SCB? SCB är Sveriges största arbetsplats för statistiker och erbjuder: – intressanta arbetsuppgifter där resultatet ofta blir uppmärksammat i media – ett bra arbetsklimat och god arbetsmiljö – goda förutsättningar till kompetensutveckling – möjligheter att kombinera privatliv och arbetsliv – bra flextids- och semesteravtal – möjligheter till arbete utomlands

”Möjligheter till arbete utomlands Exempel på yrken inom SCB: Statistiker

Nationalekonom

Utredare

Företagsekonom

IT-specialist

Samhällsvetare

Fler utbildningar och yrken inom administration, ekonomi, försäljning, data, it på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37


73 Statistiska centralbyrån - Administration, Ekonomi, Försäljning, Data, IT

Branschfakta Om SCB Statistiska centralbyrån, SCB, är en förvaltningsmyndighet. SCB:s främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi främst på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. Karriärmöjligheter På SCB får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde. Om du börjar jobba hos oss väljer du ett yrke med samhällsnytta. Läs mer på www.scb.se.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir statistiker.


74 Bussarbetsgivarna - Transport, sjöfart, logistik

Bussförare som gärna rullar vidare Semra och Fredrik arbetar som bussförare. De ser till att det går lika lätt att ta sig såväl runt stan som ner till Italien. Hur ser en dag ut för en bussförare?

Vad är det roligaste med ditt jobb?

SEMRA: Som fast anställd inom linjetrafiken följer man ett

SEMRA: Det roligaste är kundbemötandet och att det är en så varierad miljö. Jag underlättar någons vardag genom att ta den från punkt A till punkt B och det känns bra.

rullande schema på fem veckor. Under en vanlig dag kan man köra tre till fyra olika busslinjer. Det är ett väldigt flexibelt jobb där varje dag är olik den andra. FREDRIK: Inom beställningstrafiken börjar dagen med att man hämtar bussen. Därefter åker man och hämtar upp kunderna och kör dem dit de beställt. Det är en del transferresor och sightseeing, men det kan även vara längre resor som till Österrike och Italien.

Vad gjorde dig intresserad av att bli bussförare? SEMRA: När jag gick i mellanstadiet var min lärare bussförare

och körde oss ibland i buss till våra skolutflykter. Jag blev inspirerad av det och började undersöka hur det var att jobba som bussförare. För att få börja jobba behövde man vara 21 år och ha haft personbilskörkort i minst ett år, så jag var tvungen att vänta lite efter gymnasiet. Nu gäller 18 år om man har klarat gymnasieutbildningen.

”Jag underlättar någons vardag”

Vad krävs det för att vara en bra bussförare? SEMRA: Man måste definitivt vara stresstålig. Mycket är upp till individen själv så man måste vara punktlig och komma i tid för att slippa stress. Du måste vara serviceminded och hälsa alla med ett leende för att skapa en bra kundrelation. FREDRIK: I mitt fall måste man klara av att vara hemifrån längre perioder. Jag jobbar ofta helger och så. Det är såklart även viktigt att tycka om människor och att vara ute och resa.

Exempel på yrken inom bussbranschen: Bussförare

Yrkesförare

Fler yrken inom transport, sjöfart, logistik på www.framtid.se Förklaringar till programsymboler hittar du på sid. 37

Branschfakta Om bussbranschen Branschen består av ca 900 företag och den expanderar genom att vi reser allt mer kollektivt. Det gör att det är stor efterfrågan på bussförare. Karriärmöjligheter Det är vanligt att bussförare rekryteras internt till högre befattningar i företaget. En vanlig karriärväg är att föraren blir trafikledare, sedan kan avancemang ske till driftledare, affärsområdeschef, regionchef och VD.

På Framtid.se kan du läsa mer om hur du blir bussförare.

Semra Celik, Bussförare


75

Beroendeframkallande studieinformation! Sök och jämför utbildning på studera.nu


Framtid.se 2012, 15-år  

Framtid.se skickas hem till alla 15-åringar 2012.