Page 1

Mitt Ursprung

1

Givetvis har jag formats av mina förfäder men framför allt av mina föräldrar. Mina far och mor föräldrar har också kommit att spela en stor roll under min uppväxt. Till en början tänker jag att om en förfäder har haft en stark ekonomi kan den fortsätta igenom släkten nedåt. Min farmor och farfar har både berättat om deras föräldrars uppväxt och deras egna. Deras historier skiljer sig ifrån varandra en del men det finns också många likheter.

G

enom intervjun med min farfar Bert fick jag berättelsen om hans föräldrar. De båda var uppväxta i närheten av Lycksele stad under början av 1900talet. Lycksele är en mindre stad i Västerbotten, norra Sverige. Närmare exakt hette byn Arvån och den låg ca 2 mil från den större staden. Hans pappa Arne hade en stor familj och de var 5 syskon till skillnad från hans mamma Iris som var ensamt barn med en halvbror. När min farfars föräldrar träffades flyttade de ihop till huset där hans far i sin tur hade bott hela livet. De ägde en så kallad lanthandel som var en utbyggnad på huset de bodde i. Där arbetade de större delen av sina liv. Arne arbetade även extra som taxichaufför och körde skolbussen. Innan Iris började arbeta i affären tjänstgjorde hon på telegrafstationen i Lycksele. När lanthandeln en dag på 40-talet brann ned fick de flytta in mot Lycksele stad där de bodde i en lägenhet. Semester på den här tiden var verkligen inte som semester är i dagens läge. Ledighet fanns bara för de som var anställda av något företag eller liknande och då hade de bara 14 dagar. Samma antal som USA har idag kan tyckas lite märkligt i sammanhanget. Som ägare av en lanthandel fanns

Ainga möjligheter till semester eftersom det var nödvändigt att hålla butiken öppen större delen av året, både för sin egen skull men även för ortsborna som inte hade någon annanstans att handla. När Arne var 26 år fick han min farfar Bert. Iris var bara 20 år, vilket var en normal ålder då för att skaffa barn. Min farfar själv har dock en helt annan uppväxt även om det bara skiljer 20-30 år mellan han själv och hans föräldrar. Han var det ända barnet i familjen och han växte upp i huset med lanthandeln. Första tiden bodde även hans farmor och farfar i huset, vilket var mycket vanlig förekommande. Redan vid 12-års ålder flyttade han hem till sin mormor och morfar som bodde i Lycksele stad. Där fick han närmare till realskolan. Han gick 7 år i förskola sedan 4 år i realskola och till sist gymnasium. Vi kan se här att skolmöjligheterna väsentligt förbättrats på bara 20-30 år. När han avslutade realskolan flyttade han till Stockholm för att avsluta sin studietid på Stockholms universitet. Det var även vanligt att ”grabbar” började arbeta extra vid tidig ålder för att skaffa sig lite fickpengar. Bert började arbeta extra redan som 14-åring då han spelade i band.


1

Oscar  
Oscar