__MAIN_TEXT__

Page 1

STRATEGIA 2020 TEHTÄVÄ Frame Contemporary Art Finland on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä. Frame tukee kuvataiteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä sekä tuottaa tietoa nykytaiteen toimintaympäristöstä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomalainen nykytaide on korkeatasoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa. Nykytaiteen ilmaisumuodot ja esityspaikat ovat jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Kansainväliseen toimintaan, liikkuvuuteen ja yhteistyöhön avautuu jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, mutta haasteena ovat toiminnan kehittämisen rajalliset resurssit, keskeisten kontaktien löytäminen ja välittäjäportaan vahvistaminen. TOIMINTA Framen toimi nta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: kansainvälinen toiminta, nykytaiteen toimintaympäristöjen vahvistaminen ja viestintä. • Kansainvälinen toiminta edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä näkyvyyttä vahvistamalla verkostoja, työskentelyn edellytyksiä ja liikkuvuutta. • Nykytaiteen toimintaympäristöt vahvistuvat tuottamalla tietoa, jakamalla apurahoja ja edistämällä yhteistyötä. • Viestintä lisää nykytaiteen näkyvyyttä ja jakaa tietoa nykytaiteesta. Framen toiminnan lähtökohtana ovat yhdenvertaisuusperiaate, ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistamiseen. Frame huomioi kestävän kehityksen kaikessa toiminnassaan. ARVOT Framen toiminnan arvot perustuvat tehtävään nykytaiteen asiantuntijaorganisaationa. Tärkeimpiä arvoja ovat näkemyksellisyys, luotettavuus ja vastuullisuus. Näkemyksellisyys Framen toiminta perustuu asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen alan ammattilaisten kanssa. Luotettavuus Framen toiminta on suunnitelmallista ja läpinäkyvää. Vastuullisuus Frame pyrkii kohti kestävämpiä ja yhdenvertaisempia nykytaiteen toimintaympäristöjä. Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää.


PÄÄMÄÄRÄT • Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää. • Frame on lisännyt toimintansa vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidensa tuella. • Frame on löytänyt eettisesti kestävämmän tavan toteuttaa tehtäväänsä. • Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä. • Frame on kasvattanut resurssejaan ja toimintaympäristönsä rahoitusta. SEURANTA Hallitus arvioi strategisten tavoitteiden toteutumista vaikuttavuusmittareiden, itsearvioinnin ja toimintakertomusten avulla. Hallitus päivittää strategiaa tarpeen mukaan.

Profile for Frame Contemporary Art Finland

Frame Contemporary Art Finland: strategia 2020  

Frame Contemporary Art Finlandin strategia vuodelle 2020.

Frame Contemporary Art Finland: strategia 2020  

Frame Contemporary Art Finlandin strategia vuodelle 2020.

Advertisement