__MAIN_TEXT__

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2018


3

4

VERKOSTOITUMISEN VUOSI

6

FRAMEN VUOSI 2018 LUKUINA

7

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ASIANTUNTIJA- JA TOIMITTAJAVIERAILUT TUOTTAVAT MONIÄÄNISIÄ VERKOSTOJA VERKOSTOHANKKEET ULKOMAILLA APURAHAT VENETSIAN TAIDEBIENNAALI

44

TIEDOTUSKESKUSTOIMINTA JA TOIMIALAN KEHITTÄMINEN KESKUSTELUT, PORTFOLIO- JA KURAATTORITAPAAMISET FRAMEN SIVUKONTTORI KUVATAITEEN TILASTOT MEDIATAIDESELVITYS JULKAISUT VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN

52

YHTEISTYÖKUMPPANIT, TALOUS JA HENKILÖSTÖ


4

VERKOSTOITUMISEN VUOSI Vuosi 2018 oli Frame-säätiön kuudes toimintavuosi. Vuoden aikana pääpaino oli kansainvälisten verkostojen kasvattamisessa.

Kansainvälinen toiminta Suomalaisen taiteen lippulaiva – Suomen näyttely Venetsian taidebiennaalissa – toteutetaan joka toinen vuosi, ja se työllistää meitä Framessa myös välivuosina. Venetsian näyttely muodostaa Framen toiminnassa punaisen langan, joka pitää toiminnan ja yhteistyökuviot tukevasti ulkomailla. Venetsian taidebiennaalin vuoden 2019 Suomen näyttelyn avoin hankehaku päättyi tammikuussa, ja kansainvälinen tuomaristo kokoontui Helsinkiin valitsemaan kuraattorit ja taiteilijat. Valinnassaan tuomaristo päätyi 13-henkisen Miracle Workers -kollektiivin ehdotukseen The Greater Miracle of Perception. Näyttelyn valmistelu alkoi kesäkuussa vierailulla Venetsiaan ja tutustumisella Suomen Alvar Aalto -paviljonkiin. Frame jatkoi myös ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen järjestämistä. Maaliskuussa veimme yksitoista suomalaisen nykytaiteen ammattilaista Australiaan tutustumaan Melbournen ja Sydneyn nykytaiteen organisaatioihin. Sydneyn biennaalin avajaisissa näimme sekä Eija-Liisa Ahtilan että Tuomas A. Laitisen uudet teokset. Uutena avauksena pilotoimme kuraattoreiden kansainvälistä liikkuvuutta Frame Curatorial Fellowship -hankkeessa. Keväällä kuraattori Giovanna Esposito Yussif työskenteli Manifesta-biennaalissa ja Helsingin taidemuseon HAMin museolehtori Lotta Kjellberg Liverpoolin biennaalissa. Kuraattori Elina Suoyrjö puolestaan osallistui Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin kuraattoriresidenssiin residenssiorganisaatio ISCPssä, New Yorkissa. Syyskuussa emännöimme Forum Boxin kanssa Helsingissä satamakaupunkien Port Journeys -verkoston vuosittaista Director’s Meeting -kokousta. Syykuun toinen suurtapahtuma oli Gwangjun biennaali, johon residenssiorganisaatio HIAP oli kutsuttu toteuttamaan oma paviljonki. Osallistuimme Fictional Frictions -näyttelyn toteuttamiseen tuotannon ja viestinnän tukena.

Toimialatieto ja toimialan kehittäminen Frame jatkoi kuvataiteen tilastointia julkaisemalla toisen kuvataiteen vuositilaston. Mietimme vuosittain tilastoinnin laajentamista niin, että yhä useampi nykytaiteen kannalta tärkeä osa-alue saataisiin tilastoinnin piiriin. Vuonna 2018 tilastoinnin suunnittelu keskittyi mediataiteeseen.


5

Kutsuimme koolle ohjausryhmän pohtimaan mediataiteen tilastointia, rahoitusta ja tulevaisuudennäkymiä. Digital Media Finland toteutti selvityksen Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä, joka tuotti perustietoa mediataiteen sektorista ja taloudesta ja sisälsi myös ehdotuksia tilastoinnin kehittämisestä. Selvityksen julkistamisen yhteydessä järjestimme lokakuussa Kiasmassa mediataiteen workshopin, jonka seurauksena mediataiteelle laaditaan vuoden 2019 aikana erityisesti rahoituksen kasvattamisen tähtäävä strategia. Alkuvuodesta pohdimme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä koko Framen voimin, kun osallistuimme taiteilija Terike Haapojan aloitteesta syntyneeseen Art For Equality -hankkeeseen. Haapoja kutsui suomalaiset nykytaiteen organisaatiot laatimaan itselleen strategian ja ohjeistuksen sosiaalisen yhdenmukaisuuden ja tasa-arvon toteuttamiseksi.

Säätiöön uusia voimia Vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi säätiön kolmannen hallituksen. Hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja Jan Kaila ja hallituksen jäsen Tomas Träskman jättivät hallituksen ja heidän tilalleen nimettiin Jaakko Lindgren ja Esa Alanne. Säätiön perustajajäsenet nimesivät myös uudet jäsenet säätiön valtuuskuntaan. Säätiön henkilökunnassa tapahtui myös vaihdoksia. Maaliskuussa toivotimme menestystä uusiin tehtäviin säätiön apurahakoordinaattorina toimineelle Karoliina Korpilahdelle ja kesäkuussa ohjelmapäällikkönä toimineelle Taru Elfvingille. Veera Lahtinen aloitti apurahakoordinaattorina toukokuussa ja Jussi Koitela ohjelmapäällikkönä elokuussa. Elina Hämäläinen aloitti apurahakoordinaattorina syyskuussa Veeran jäädessä äitiyslomalle. Ohjelmapäällikön vaihdos merkitsee uusia linjauksia Framen ohjelmatoiminnalle seuraavalle viisivuotiskaudelle. Erityisesti mietimme asiantuntjiavierasohjelmaamme ja parhaita käytäntöjä sen toteuttamiseen. Asiantuntijavieraita on vuosittain yli kuusikymmentä ja kysymys kuuluu: minkälaiset vierailut toimivat parhaiten suomalaisen kuvataiteen kansainvälistämisen kannalta? Uusi ohjelmamme Rehearsing Hospitalities alkaa maaliskuussa 2019. Raija Koli

Fictional Frictions -näyttely Gwangjun taidebiennaalissa. Kuva: Doyun Kim.


6

FRAMEN VUOSI 2018 LUKUINA

6

työntekijää

3

määräaikaista työntekijää

3

65

asiantuntijavierasta

296

harjoittelijaa

taiteilijatapaamista, joissa

752

tavattua taiteilijaa

apurahahakemusta

189

myönnettyä apurahaa

yhteensä

270 000 € 250

keskustelutilaisuutta

576

kävijää keskustelutilaisuuksissa

sivun katselukertaa osoitteessa frame-finland.fi

5 400

Facebook-seuraajaa

3 200

190

Twitter-seuraajaa

285

Instagram-seuraajaa

toimijatapaamista, joissa

78

tavattua organisaatiota tai toimijaa

3 800 2 600

suomenkielisen uutiskirjeen tilaajaa

3 100

englanninkielisen uutiskirjeen tilaajaa

1

opintomatka Australiaan

taiteilijaa apurahan saaneissa hankkeissa

11

128 000

3

ulkomaista toimittajavierasta Suomeen

3

avointa hakua

77

taiteilijaa portfoliotapaamisissa

57

suomenkielistä artikkelia verkkosivuilla

38

englanninkielistä artikkelia verkkosivuilla

78

yhteistyökumppania


7

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Asiantuntija- ja toimittajavierailut tuottavat moniäänisiä verkostoja Framen vieraina käy Suomessa vuosittain kymmeniä nykytaiteen asiantuntijoita, kuraattoreita ja kriitikoita. Osa käy lyhyillä tutustumiskäynneillä ja osa osallistuu kuukauden mittaisiin tutkimusresidensseihin. Vierailut toteutetaan yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Frame aloitti vuonna 2018 kehityshankkeen, jonka tarkoituksena on vahvistaa vierailujen merkityksellisyyttä ja pidemmän tähtäimen vaikutuksia. Frame laatii jokaisen vieraan ohjelman kuuntelemalla asiantuntijan toiveita ja vastaamalla tämän kiinnostuksen kohteisiin. Jotkut määrittelevät pitkälti itse ohjelmansa. Useimmille kuitenkin lähetetään etukäteen laaja lista ehdotuksia näyttelyistä, organisaatioista ja taiteilijatapaamisista, joista he valitsevat itselleen mielenkiintoisimmat. Tässä taustatyössä Frame tukeutuu aktiivisesti paitsi vierailujen yhteistyökumppanien ja muiden alan toimijoiden asiantuntemukseen myös omiin painotuksiinsa merkityksellisistä vieraista. Lopputuloksena on hyvin suunniteltu matka, jolloin vieraan aika käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi ja joka johtaa usein yhteistyöhön suomalaisten taiteilijoiden kanssa. Vuonna 2018 Frame jatkoi yhteistyössä HIAP Helsinki International Artist Programmen kanssa Helsinki International Curatorial Programme (HICP) -ohjelmaa, jonka puitteissa Suomeen tuli kuukauden pituiseen residenssiin neljä ulkomaista kuraattoria Havannasta, Lontoosta ja Amsterdamista. Ohjelmaan haki 160 kuraattoria. HICP-residenssissä työskentelivät kuraattorit Ceci Moss, Cory Scozzari, Adwait Singh ja Asep Topan. Framen ja HIAPin avulla residenssikuraattorit loivat kontakteja suomalaisiin taiteilijoihin ja muihin nykytaidekentän ammattilaisiin, tutustuivat paikallisiin toimintamalleihin ja sitouttivat suomalaistekijöitä työstämiinsä kansainvälisiin projekteihin. Elokuussa järjestimme kansainvälisen toimittajamatkan yhdessä Visit Finlandin kanssa. Matkalle tavoiteltiin toimittajia, jotka olivat osallistuneet vuoden 2017 Venetsian biennaalissa Visit Finlandin kanssa järjestettyyn toimittajatilaisuuteen. Matkalle osallistui kolme nykytaidetoimittajaa Isosta-Britanniasta, Italiasta ja Espanjasta. Kolmen päivän matkalla toimittajat vierailivat Helsingin lisäksi Tampereella Sara Hildenin taidemuseossa ja Mäntässä Serlachius-museoissa sekä Mäntän kuvataideviikoilla.


8

“PIDÄTTELIN KYYNELEITÄNI” – otteita vuoden 2018 residenssiläisten palautteista Keräämme residenssin jälkeen palautetta HICP-residenssiin osallistuneilta kuraattoreilta. Residenssivieraiden kokemukset ja kommentit auttavat Framea ja HIAPia kehittämään residenssitoimintaansa.

Keitä taiteilijoita, kuraattoreita ja muita nykytaiteen ammattilaisia tapasit residenssin aikana? Tapasin useita uusia taiteilijatuttavia ja vanhoja kontakteja, joita tunsin jo Helsingistä. Uudet kontaktit olivat sekä muita residenssissä olleita taiteilijoita että paikallisia toimijoita, kuten Mikko Kuorinki, Emma Ainala, Sorbus-kollektiivi, Alkovi-gallerian kuraattorit, Kimmo Modig, Leon Sadler ja Veera Jussila. Cory Scozzari

Kerro ajastasi Helsingissä? Käytin paljon aikaani rehelliseen reflektoimiseen ja ajatteluun siitä, mitä olen tehnyt aikaisemmin. Suomenlinnan ympäristö tarjosi siihen hyvän mahdollisuuden. Sain mahdollisuuden uudelleenarvioida työskentelytapojani ja mahdollisuuksia tehdä asioita toisin tulevaisuudessa. Presentaationi Framessa oli minulle erittäin hyödyllinen ja tapahtui juuri oikealla hetkellä residenssiä. Minulla oli aikaa valmistautua siihen ja reflektoida aiheita, joista puhuin. Oli mukavaa, että minulla oli aikaa ja tilaa artikuloida kokemuksiani, ajatuksiani sekä työskentelymetodejani. Cory Scozzari

Minulla oli suuri ilo tavata alun perin iranilainen taiteilija Sepideh Rahaa. Hänen teoksensa A Dream That Came True punoo yhteen todistuksia identiteetistä ja sen kokemisesta Helsingin Lähi-idästä tulleiden yhteisössä. Niistä kuvastuu ylitsevuotava yksinäisyys, joka johtuu henkisen terveyden horjumisesta ja rasisimin kokemisesta. Pidättelin kyyneleitäni ja yritin pitää yllä ammattiminääni, mutta lopulta en voinut tunteilleni mitään. Se oli samaan aikaan kummallinen, aseistariisuva ja vapauttava kokemus. Adwait Singh


9

Mitä teet nyt? Suunnitteletko yhteistyötä residenssin aikana tapaamiesi taiteilijoiden kanssa? Olen kiinnostunut tuomaan taiteilija Ana Teo Ala-Ruonan Los Angelesiin, jonne hän voisi tuottaa ja esittää uuden teoksen. Tahtoisin tehdä sen yhteistyössä NAVEL-taidetilan kanssa. Ceci Moss

Työskentelen tällä hetkellä toimittaja Veera Jussilan kanssa. Teemme yhteisen tekstin SORBUS-gallerian julkaisuun. Valmistelemme taiteilija Jaakko Pallasvuon kanssa hänen näyttelyään Cordova-projektitilaan Barcelonaan. Tapasin myös useita muita toimijoita ja taiteilijoita, joiden kanssa voisin työskennellä tulevaisuudessa. Cory Scozzari

Miten käytännön asiat liittyen vierailuun olivat organisoitu? Mitä pitäisi parantaa? Kaikki asiat hoidettiin sähköpostilla hienosti etukäteen. Prosessin aluksi saamani viesti, jossa selitettiin käytännön asioita, oli erittäin hyödyllinen tiedonlähde, johon palasin useasti kesken residenssin. Ei mitään parannettavaa! Ceci Moss


10

FRAMEN VUODEN 2018 ASIANTUNTIJAVIERAAT Kenji Kubota, Kenji Kubota Art Office, Japani, 23.–27.1. Yhteistyössä Suomen Japanin instituutti.

Mutsumi Urano, Urano galleria, Japani, 23.–27.1. Yhteistyössä Suomen Japanin instituutti. Dieter Roelstraete, Neubauer Collegium for Culture and Society, USA, 27.–29.1. Yhteistyössä CCA Estonia.

Jens-Peter Brask, keräilijä, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti.

Vuonna 2018 Framessa vieraili 65 asiantuntijavierasta, joilla oli vierailujensa aikana yhteensä 296 tapaamista taiteilijoiden ja 285 tapaamista eri organisaatioiden tai muiden alan toimijoiden kanssa.

Julia Rodrigues, kuraattori, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti. Helle Moesgaard, keräilijä, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti. Mamie Beth Cary, Andersen’s galleria, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti.

Ryhmä tanskalaisia taideasiantuntijoita:

Sabine Breitwieser, Museum der Moderne Salzburg, Itävalta, 31.1–2.2.

Claus Andersen, Andersen’s galleria, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti.

Natasha Ginwala, kuraattori, Saksa, 31.1–2.2.

Christian Gether, ARKEN museo, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti. Lars Bent Petersen, Fynin taideakatemia, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti. Toke Lykkeberg, Tranen nykytaidekeskus, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti. Sara Lysgaard, keräilijä, Tanska, 23.–25.2. Yhteistyössä Suomen Tanskan instituutti.

Grégory Castéra, Council, Ranska, 4.–9.3. Stefanie Kleinsorge, Port 25–Raum für Gegenwartskunst, Saksa, 12.–17.3. Yhteistyössä Suomen Saksan instituutti. Barbara Auer, Kunstverein Ludwishafen, Saksa, 12.–17.3. Yhteistyössä Suomen Saksan instituutti. Dominika Kluszczyk, WRO Art Center, Puola, 12.–17.3. Framen apuraha.


11

Agnieszka Kubicka–Dzieduszycka, WRO Art Center, Puola, 12.–17.3. Framen apurahalla. Lumi Tan, The Kitchen, USA, 25.–29.3. Yhteistyössä the Center for Contemporary Arts Estonia.

Vivian Ziherl, Frontier Imaginaries, Australia, 9.–11.4. Yhteistyössä Publics. Annie Fletcher, Van Abbemuseum, Alankomaat, 9.–11.4. Yhteistyössä Publics. Marie Nipper, Copenhagen Contemporary, Tanska, 9.–12.4. Yhteistyössä Suomen kuvanveistäjäliitto. Jenny Moore, taiteilija, Kanada, 9.–13.4. Framen apurahalla. Florian Feigl, Association of Performance Art in Berlin e.V. Saksa, 9.–15.4. Framen apuraha. Andrew Berardini, kuraattori, USA, 15.–24.4. Yhteistyössä the Center for Contemporary Arts Estonia, Eesti. Kasper König, kuraattori, Saksa, 15.–17.4.

Sunyoung Kim, The Museum of Photography, Etelä-Korea, 17.–21.4. Yhteistyössä HIAP. Gabriel Mestre Arrioja, kuraattori, Meksiko, 24.4–1.5. Yhteistyössä OCA & Iaspis. Rob La Frenais, kuraattori, Ranska, 23.4–21.5. Yhteistyössä HIAP. Ceci Moss, kuraattori, USA, 2.–31.5. Yhteistyössä HIAP. // HICP-kuraattori. Nathalie Anglès, Residency Unlimited, USA, 16.–18.5. Yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museo. Isabel de Sena, kuraattori, Saksa, 11.–19.6. Framen apuraha. Adwait Singh, kuraattori, Intia, 4.–30.6. Yhteistyössä HIAP // HICP-kuraattori. Mario Caro, kuraattori, USA, 12.–27.6. Carin E.M. Reinders, CODA, Alankomaat, 17–18.8. Yhteistyössä Ornamo. Irene Campolmi, kuraattori, Tanska, 21.–25.8. Framen apuraha.


12

Curatorial Programme for Research (CPR) -ryhmä: Marten Esko, EKKM, Viro, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Lea Vene, taidehistorijoitsija, Kroatia, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Vanina Saracino, kuraattori, Saksa, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Alessandro Facente, kuraattori, USA, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Sian McIntyre, kuraattori, Australia, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Paulina Ascencio, kuraattori, Meksiko, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Nina Wöhlk, kuraattori, Tanska, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Arlette Quynh-Anh Tran, kuraattori, Vietnam, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP. Emily Crain, Koordinaattori, USA, 20.–27.8. Yhteistyössä HIAP.

Port Journeys -ryhmä: Jan Derk Diekema, HaVik, Alankomaat, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. James Enos, Georgian Yliopisto, Georgia, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. Jaime Ibanez, taiteilija, Alankomaat 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. Hekla Jonsdottir, taiteilija, Islanti, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. Michael Kress, taiteilija, Saksa, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. Yoshie Ota, Spiral Wacoal Art Center, Japani, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. Tsutomu Okada, Zou no hana terrace, Japani, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box. Tim Schwartz, taiteilija, USA, 18.–21.9. Yhteistyössä Forum Box.


13

Helmut Batista, Capacete, Brasilia, 4.–5.10. Zarmina Rafi, kuraattori, Pakistan, 7.–8.10. Kelani Nichole, TRANSFER, USA, 16.–21.10. Yhteistyössä AV-arkki. David Gryn, Daata Editions, Iso-Britannia, 18.–20.10. Yhteistyössä AV-arkki. Asep Topan, kuraattori, Indonesia, 1.–30.11. Yhteistyössä HIAP // HICP-kuraattori. Cory Scozzari, kuraattori, Espanja, 1.–30.11. Yhteistyössä HIAP // HICP-kuraattori.

Renée Mboya, kuraattori, Kenia, 5.–9.11.

Elina Valaite, Tbilisi Photography & Multimedia Museum, Georgia, 9.–20.11. Framen apuraha. Anna Bromley, kuraattori, Saksa, 16.–21.11. Framen apuraha. Flemmin Ove Bech, Lodret Vandret, Tanska, 22.–26.11. Framen apuraha.

Johan Rosenmunthe, Lodret Vandret, Tanska, 22.–26.11. Framen apuraha. Näiden lisäksi seitsemän henkilöä osallistui Убежище / Suoja / Shelter -festivaalille Framen apurahalla.


Aurora Reinhard: Still-Life. Yksityisnäyttely Kunstverein Ruhrissa Essenissä.


16

VERKOSTOHANKKEET ULKOMAILLA Framen opintomatkat Aasiaan ja Oseaniaan Frame järjesti opintomatkat Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinaan yhteistyössä HIAPin ja AV-arkin kanssa, ja opintomatkan Australiaan yhteistyössä HIAPin ja Baltic Circle -festivaalin kanssa. Alla Framen johtaja Raija Koli summaa yhteen vuosien 2016–2018 opintomatkat. Framen tärkeimpiä tehtäviä on vahvistaa nykytaiteen toimijoiden kansainvälistä osaamista. Taiteen kenttä muodostuu monista erilaisista, toimintatavoiltaan poikkeavista osista, jotka yhdessä muodostavat nykytaiteen ekosysteemin. Karkeasti ottaen tämän kansainvälisen ekosysteemin toimijoita ovat taidemuseot, yksityiset taidegalleriat, kaupalliset taidemessut, nykytaiteen biennaalit ja triennaalit, taiteilijavetoiset toimijat, taidekoulut ja taidelehdistö. Ekosysteemin toimijat tunnistavat toisensa nykytaiteen kansainvälisellä kentällä. Kansalliset käytännöt ja tavat toimia sekä paikalliset rahoituskanavat vaikuttavat kuitenkin eri maiden taiteen kenttään. Yksi tapa oppia kansainvälisten kumppanitoimijoiden käytännöistä ja toimintatavoista on matkustaa paikan päälle tutustumaan organisaatioihin ja niiden toimintaan. Frame järjesti vuosina 2016– 2018 kolme opintomatkaa Aasiaan ja Oseaniaan. Ensimmäinen matka tehtiin Tokioon, Japaniin ja Souliin, Etelä-Koreaan. Toisen matkan kohteena oli Kiina: Shanghai sekä Hong Kong. Kolmannella matkalla matkustettiin Melbourneen ja Sydneyyn, Australiaan. Matkoille on osallistunut yhteensä 25 nykytaiteen ammattilaista: kuraattoreita, museonjohtajia, toiminnanjohtajia ja rahoittajia. Teimme jokaiseen kaupunkiin ohjelman, joka sisälsi vierailuja museoihin, gallerioihin ja muihin nykytaiteen esittämisen ja tuottamisen tahoihin. Ohjelmaa toteutettiin myös orgaanisesti: jokaisen matkan aikana käytiin tutustumassa organisaatioihin, joihin joku matkalle osallistujista oli sopinut tapaamisen. Matkoilla vallitsi jakamisen ja luottamuksen mentaliteetti: matkalaiset jakoivat kontakteja, tietoja ja apua keskenään. Kolmen matkan aikana vierailuja tehtiin lähes 120 kohteeseen. Vierailut hyvin erilaisissa kohteissa museoista ja gallerioista taidemessuille, residenssiorganisaatioihin, festivaaleille, biennaaliin tai taiteen keskusjärjestöihin avasivat kaikilla matkoilla paikallisen taidekentän järjestäytymistä, rahoitusta ja paikallispolitiikkaa. Matkoilla nähtiin tietysti myös valtava määrä taidetta. Opintomatkalaisten palautteissa korostui kaksi asiaa. Ensimmäinen näistä liittyy niin sanottuun delegaationa matkustamiseen. Kun Framen kaltainen organisaatio lähestyy suuremman joukon tapaamispyynnöllä, avautuvat – kirjaimellisesti – kaikki ovet, vaikka näyttelyt olivat suljettu tai taidelaitosta vasta rakennettiin. Palautteissa korostui myös matkalaisten keskinäinen tiedonvaihto ja verkostoituminen. Tapaamisissa esitetyt kysymykset ja käydyt keskustelut avaavat pääsyä tietoon silloin, kun organisaatio tai toimintatavat ovat omasta poikkeavia. Keskinäinen verkostoituminen puolestaan toteutuu aamiaisilla, lounailla ja illallisilla sekä pitkillä lentomatkoilla. Pienten organisaatioiden toimijat, vapaan kentän kuraattorit tai isojen museoiden johtajat kohtaavat muuten harvoin niin, että aikaa keskustelulle on riittävästi. Raija Koli


Satu Herrala ja Jussi Koitela Australian-opintomatkalla. Kuva: Hanna Huitu.

Vuosina 2016–2018 matkoille ovat osallistuneet: Tuula Alajoki, Backlight Photo Festival Hanna Maria Anttila, AV-arkki Erich Berger, Bioart Society Saara Heikinheimo, Sara Hildénin taidemuseo Satu Herrala, Baltic Circle International Theatre Festival Hanna Huitu, Galerie Anhava Kari Immonen, Turun taidemuseo Miina Hujala, Alkovi Juha Huuskonen, HIAP Kati Kivinen, Kiasma Jussi Koitela, kuraattori Kati Laakso, Suomen Japanin instituutti Arttu Merimaa, Alkovi Arja Miller, EMMA Museo Mari Männistö, Helsinki Contemporary Alina Mänttäri-Buttler, Forum Box Jenni Nurmenniemi, HIAP Helsinki International Artist Programme Hanna Nyman, Baltic Circle International Theatre Festival Raija Koli, Frame Contemporary Art Finland Tytti Rantanen, AV-arkki Johanna Ruohonen, Suomen Kulttuurirahasto Pirkko Siitari, kuraattori Elina Suoyrjö, kuraattori Inkeri Suutari, SIC Gallery Anna Talasniemi, Koneen Säätiö

17


18

Satu Herrala: Matkapäiväkirjaa ja institutionaalisia käytäntöjä Australiassa Nykytaidefestivaali Baltic Circlen taiteellinen johtaja Satu Herrala osallistui Framen ja HIAPin järjestämälle opintomatkalle Australiaan keväällä 2018. Hän esittelee matkapäiväkirjassaan Melbournen ja Sydneyn taidekenttää sekä pohtii matkan herättämiä, erityisesti dekolonisaatioprosesseihin liittyviä kysymyksiä. Ennen Framen järjestämää opintomatkaa olin käynyt Australiassa kahdesti: työskentelin maaliskuussa 2014 kolme viikkoa Uuden tanssin keskuksen Zodiakin ja Campbelltown Arts Centren taiteilijavaihto-ohjelmassa Sydneyssä ja vierailin lokakuussa 2017 Proximity ja Underbelly Arts -festivaaleilla Perthissä ja Sydneyssä. Vierailut Australiaan ovat olleet minulle merkittäviä erityisesti kahdesta syystä: olen nähnyt hyviä esimerkkejä sekä siitä, miten taidekenttä voi olla edistämässä dekolonisaatioprosesseja yhteiskunnassa että siitä, miten festivaalit ja taidelaitokset voivat tukea taiteilijayhteisön keskinäistä solidaarisuutta. Siksi olin erityisen iloinen Baltic Circle -festivaalin saamasta kutsusta olla Framen ja HIAP:in kumppanina järjestämässä opintomatkaa Australiaan maaliskuussa 2018. Festivaalin toiminnanjohtaja Hanna Nyman ja minä matkustimme Melbourneen ja Sydneyhyn osana 12-henkistä suomalaisista taidekentän toimijoista koostuvaa delegaatiota. Melbourne, 12. maaliskuuta Melbourne on erittäin taidemyönteinen kaupunki ja sinne onkin kehittynyt kiinnostava ja monipuolinen kenttä erilaisia toimijoita, joista monet tekevät yhteistyötä keskenään. Matkan ensimmäinen vierailukohde oli Monash University Museum of Art Caulfieldin kaupunginosassa, Kulin-alkuperäiskansan mailla. Tapasimme siellä museonjohtaja Charlotte Dayn ja kuraattori Francis Parkerin, jonka johdolla tutustuimme konseptitaiteilija Mutlu Çerkezin työtä esittelevään näyttelyyn. En itse ollut koskaan aikaisemmin tullut edes ajatelleeksi, että yliopistolla voisi olla oma taidemuseo ja taidekokoelma. Toinen vierailukohteemme oli Center for Contemporary Photography Fitzroyn kaupunginosassa, joka on vuosituhansia ollut Wurundjeri-kansan kokoontumispaikka ja tällä hetkellä yksi Melbournen voimakkaimmin gentrifikoituneita alueita. Päivän kolmas ja viimeinen kohde oli Arts House Melbournen pohjoisosassa, Wurundjeri ja Boon Wurrung -kansojen mailla. Olin kuullut paljon hyvää Arts Housesta sekä paikallisilta taiteilijoilta että kuraattorikollegoilta. Melbourne, 13. maaliskuuta Toisena päivänä hajaannuimme Melbournen eri kohteisiin. Tutustuin ensin taiteilijavetoiseen Testing Grounds -tilaan, joka toimii väliaikaisena näyttely-, esitys- ja tapahtumapaikkana. Testing Groundsin kuraattori Arie Rain Glorie kertoi meille inspiroivasta toimintakonseptistaan: he antavat tilat ilmaiseksi taiteilijoiden käyttöön ja rohkaisevat heitä käyttämään niitä todella omaehtoisesti. Testing Groundsia rahoittaa kaupungin infrastruktuuria tukeva jaosto, joten he eivät kilpaille rahoituksesta muiden taidetoimijoiden kanssa. Seuraava kohde, johon suurin osa meistä kokoontui, oli Australian Center for Contemporary Art Southbankin kaupunginosassa, Boon Wurrung -kansan mailla. Johtaja Max Delany ja kuraattori Annika Kristensen tekivät kanssamme kierroksen Unfinished Business: Perspectives on Art and Feminism -näyttelyssä, jossa oli esillä feminististä taidetta viideltä vuosikymmeneltä. Näyttely tarjosi kiinnostavia näkymiä 1970-luvun pioneereista internetajan monimediaalisiin milleniaaleihin. Iltapäivän paahteessa kokoonnuimme The Next Wave -festivaalin kokoustilaan, jossa taiteellinen johtaja Georgie Meagher kertoi meille festivaalin tuotantomallista. Ohjelma kestää noin


19

kaksi vuotta, jonka aikana taiteilijat tapaavat toisiaan prosessin eri vaiheissa, työskentelevät oman projektituottajan kanssa ja saavat mentorointia viestintään, rahoituksen hakemiseen ja saavutettavuutta koskeviin kysymyksiin. Sydneyn biennaalin kipupisteitä Seuraavat kolme päivää kuluivat pääasiassa Sydneyn biennaalin eri kohteissa. Itselleni isot taidebiennaalit ovat kokonaisuuksina hankalia hahmotettavia. Havainnoin biennaalia ehkä enemmän näkyväksi tehtyjen institutionaalisten käytäntöjen kuin itse teosten tai kuratoriaalisten linjausten kautta. Turvapaikanhakijoiden kokemat ihmisoikeusloukkaukset olivat voimakkaasti esillä tämän vuoden biennaalissa. Biennaalin ”center piece” oli Ai Weiwein Law of the Journey, Cockatoo-saaren telakkahallin täyttävä 60 metriä pitkä kumivene, joka oli ahdettu äärimmilleen kasvottomia ihmisfiguureja. Taiteilijalla oli myös toinen työ Artspacessa, feikkipelastusliivien päällä makaava kristallipallo Crystall Ball. Ehkä yksi tökeröimmistä taidetapahtumista, jossa olen koskaan ollut läsnä, oli Ai Weiwein ja kuraattori Mami Kataokan keskustelu loppuunmyydyssä Sydneyn oopperatalossa. Weiwei kiersi Kataokan kysymykset tai vastasi vitsailemalla ja kommentoimalla kuraattorin asua samalla kun valkokankaalla pyöri mediasta tuttu kuvasarja turvapaikanhakijoista matkalla Eurooppaan. Ai Weiwein ympärillä pyörivä henkilöpalvonta yhdistettynä edellä mainittujen teosten tapaan sekä yksinkertaistaa monimutkaisia asioita että kerätä huomiota turvapaikanhakijoiden kärsimyksellä oli jotain niin kovaäänistä ja häiritsevää, että tuntui vaikealta nähdä muut teokset näiden aiheuttaman metelin yli. Se oli harmi, sillä näyttely tuntui muuten hyvin hienovaraiselta ja monikerrokselliselta. Sydney, 14. maaliskuuta Ensimmäinen biennaalipäivämme alkoi Welcome to Country ja Smoking -seremonioilla Art Gallery of New South Walesin portailla. Sydneyn kaupunki on rakennettu Gadigal ja Eora -kansojen maille, ja seremoniat suorittivat näiden kansojen vanhemmistoihin kuuluvat henkilöt. Carriageworks Tapasimme lyhyesti Australia Council For The Artsin visuaalisten taiteiden jaoston johtajan Laura McLeodin ja jatkoimme sitten Red Fernin kaupunginosaan, Carriageworks -kulttuurikeskukseen. Johtaja Lisa Havilah esitteli meille Carriageworksin monipuolisia tiloja ja toimintakonseptia. Oli yllättävää, että keskus pyörii yli 70-prosenttisesti omarahoituksen varassa ja silti he onnistuvat tekemään taiteellisesti hyvin korkeatasoista ohjelmaa.


20

Sydney, 15. maaliskuuta Seuraavana päivä alkoi opastetulla kierroksella Cockatoo -saarelle. Saari on Unescon maailmanperintökohde, ja sillä on monivaiheinen historia. Pisimpään sitä ovat asuttaneet kakadulinnut. Ensimmäiset ihmisasukkaat olivat Eora-kansaa. Kolonialistit tulivat 1800-luvulla ja tekivät saaresta vuoroin vankilan, telakan, laivaston tukikohdan, koulukodin ja sotilastukikohdan. Saarella on paljon upeita tiloja, ja useimmat teokset oli rakennettu todella hienovireisessä vuorovaikutuksessa tilan ominaisuuksien, kuten luonnonvalon, korkeuserojen sekä eri materiaalien ja materiaalisuuksien kanssa. Sydney, 16. maaliskuuta Viimeinen yhteinen opintomatkapäivä alkoi Museum of Contemporary Art Australiassa, jonka johtava kuraattori Blair French esitteli meille museon toimintaa ja kokoelmia. Museon tiloissa järjestettiin myös Australia Council for The Artsin verkostoitumislounas. Iltapäivällä vierailimme Artspacessä, jossa tapasimme organisaation johtajakaksikon Alexie Glass-Kantorin ja Michelle Newtonin. He kertoivat meille Artspacen eri vaiheista ja kamppailuista taiteilijavetoisena galleriana gentrifikaatioprosessien ytimessä. Lopuksi Australian kolonialistinen historia on äärimmäisen väkivaltainen. Väestöstä enää 2,8 % kuuluu alkuperäiskansoihin. Taidekentällä alkuperäiskansataiteilijat ovat kuitenkin melko hyvin edustettuina nimenomaan taiteilijoina, ei taidelaitosten johtajina tai kuraattoreina. Oli mielenkiintoista huomata, että lähes kaikissa taideinstituutioissa, joissa vierailimme, esitettiin alkuperäiskansoihin kuuluvien taiteilijoiden teoksia. Jokaisen nettisivuilla mainittiin heimo, jonka maille taidelaitos oli rakennettu ja tärkeimpien julkisten tilaisuuksien alkuun järjestettiin aina Welcome to Country -seremoniat. En osaa sanoa, millaisia vaikutuksia näillä symbolisilla eleillä on alkuperäiskansaoikeuksiin ja niihin kuuluvien ihmisten elämään. Uskon kuitenkin, että tiedostaminen ja nimeäminen ovat tärkeä osa yhteiskunnallista asennemuutosta. Millaisilla käytännöillä suomalainen taidekenttä voisi edistää dekolonisaatioprosesseja? Miten voisimme tukea alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta? Uskon että Framen opintomatka Australiaan herätti vastaavanlaisia kysymyksiä monilla. On kiinnostava nähdä, millaisiin toimiin ne mahdollisesti johtavat meidän opintomatkalaisten ja edustamiemme instituutioiden toiminnassa.

Vuoden 2018 opintomatkan vierailukohteet Melbourne

Sydney

ACCA Australian Centre for Contemporary Arts House CCP – Centre For Contemporary Photography Gertrude Contemporary MUMA Monash University Museum of Art The Next Wave WEST SPACE

Art Gallery of NSW Artspace Biennale of Sydney Carriageworks / Performance Space MCA – Museum of Contemporary Art Australia


21

Aasia-ohjelma huipentui Gwangjun taidebiennaaliin Framen vuonna 2013 alkanut Aasia-ohjelma päättyi vuonna 2018. Ohjelma muodostui opintomatkoista, asiantuntijavierailuista sekä verkostoitumisesta, ja se huipentui syksyllä 2018 Gwangjun taidebiennaaliin. Kun Frame käynnisti toimintansa vuonna 2013, kysymys kuului: Kuinka tällainen koko nykytaiteen kenttää palveleva organisaatio voisi parhaiten edistää kansainvälistymistä? 2010-luvun alkupuolella ajatukset kantautuivat luontevasti itään ja täsmällisemmin sanottuna Aasiaan. Niinpä rakensimme usean vuoden ajan jotakin, jota kutsuimme löyhästi Aasia-ohjelmaksi. Ohjelmallisuutta lisäsi se, että tapasimme useita toimijoita, joilla oli kiinnostusta aiheeseen, ja näistä erityisesti residenssiorganisaatio HIAPista tuli pitempiaikainen kumppani Aasian suuntaan. Vuosina 2013–2018 Aasia-ohjelmaa on toteutettu neljällä tavalla: ● Kuluneen viiden vuoden aikana Frame on kutsunut Suomeen 25 asiantuntijavierasta, jotka ovat tavanneet suomalaisia taiteilijoita ja muita taiteen asiantuntijoita sekä tutustuneet laajalti museoihin, gallerioihin ja taideorganisaatioihin. ● Vuosina 2016–2018 Frame järjesti kolme opintomatkaa Aasiaan ja Oseaniaan. ● Vuonna 2014 Frame kutsuttiin kumppaniksi Japanissa Yokohaman Zou-Nou-Hanassa syntyneeseen Port Journeys -verkostoon, joka edistää satamakaupungeissa toimivien nykytaiteen toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. ● Vuodesta 2015 Frame on ollut HIAPin hankekumppani laajemmassa Aasiaan suuntautuvassa toiminnassa, jonka puitteissa on toteutettu residenssejä, vastavuoroista vieraanvaraisuutta ja näyttelyitä. Onko hyödyllistä ajatella nykytaiteen kansainvälistämistä maan tai maanosan kautta vai olisiko hyödyllisempää ajatella kansainvälistämistä vaikkapa taiteenala kerrallaan tai keskittymällä yhteen rakenteeseen kerralla: museot, biennaalit, taidemessut ja taiteilijavetoiset yhteisöt? Koska nykytaiteen kenttä on jatkuvassa muutoksessa, jatkamme kokeiluja. Raija Koli


22

Gwangjun taidebiennaali HIAP – Helsinki International Artist Programme kutsuttiin alkuvuodesta toteuttamaan oma paviljonki Gwangjun nykytaidebiennaaliin Etelä-Koreaan syksyllä 2018. HIAP-paviljonki ja näyttely Fictional Frictions toteutettiin yhteistyössä Framen kanssa osana biennaalin paviljonkiohjelmaa. Suomesta näyttelyyn osallistuivat taiteilijat Nestori Syrjälä ja Elina Vainio. Näyttelyn eteläkorealaiset taiteilijat olivat Maelee Lee ja Mire Lee sekä Black Night -yhtyeenä osallistunut duo Jungju An & Sojung Jun. Paviljongin kuratoi HIAPin Jenni Nurmenniemi. Hankkeessa tuotantoapuna Framesta olivat projektipäällikkö Maikki Lavikkala ja viestintäpäällikkö Laura Boxberg. Suomen näyttely Mugaksa-temppelissä oli avoinna syyskuusta marraskuuhun, ja siellä kävi 2314 näyttelyvierasta. Gwangjun biennaali on Aasian vanhin ja arvostetuin nykytaiteen biennaali.

Nestori Syrjälän teos Stele Gwangjun taidebiennaalissa. Kuva: Doyun Kim.


23

KURAATTORIOHJELMAT VEIVÄT NYKYTAITEEN KURAATTORIT MAAILMALLE Frame Curatorial Fellowship Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja Suomen Lontoon kulttuuri-instituutin Mobius-hankkeen inspiroimana vuonna 2018 järjestetty Frame Curatorial Fellowship -ohjelma vei suomalaiset nykytaiteen kuraattorit maailmalle. Ohjelman tavoitteena oli, että takaisin tullessaan kuraattorit loisivat uutta toimintakulttuuria, hyödyntäisivät syntyneitä verkostoja ja avaisivat ovia koko taiteen kentälle. Ohjelma tarjosi sekä kuraattoriresidenssejä että työskentelyjaksoja erilaisissa nykytaiteen organisaatioissa. Frame Curatorial Fellowship kannusti kuraattoreita myös itse hakemaan kansainvälisiä tilaisuuksia ja yhteistyötahoja, joita tuetaan hankkeen puitteissa. Ohjelmaa toteutettiin yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten taideorganisaatioiden kanssa. Keväällä kuraattori Giovanna Esposito Yussif työskenteli Manifesta-biennaalissa ja Helsingin taidemuseon HAMin museolehtori Lotta Kjellberg Liverpoolin biennaalissa. Kuraattori Elina Suoyrjö puolestaan osallistui Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin kuraattoriresidenssiin residenssiorganisaatio ISCPssä, New Yorkissa.

Baltic Nordic Curatorial Programme Frame osallistui vuonna 2018 Centre For Contemporary Art Estonian koordinoimaan kolmen maan (Viro, Ruotsi, Suomi) Baltic Nordic Curatorial Porgramme -verkottumishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on erityisesti Virossa, Suomessa ja Ruotsissa toimivien nykytaiteen kuraattorien verkostojen vahvistaminen. Vuoden 2018 aikana hankkeessa toteutettiin kuraattoriharjoitteluja ja tutustumismatkoja osallistujamaissa. Vuoden aikana suomalaiset taiteen ammattilaiset osallistuivat kahdelle tutkimusmatkalle. Elo–syyskuun vaihteessa Sakari Tervo (Sorbus-galleria/-kollektiivi), Janne Kauppinen (Oulun taidemuseo) ja Johanna Tuukkanen (ANTI-festivaali) tutustuivat Tartossa, Narvassa, Sillamäessä, Kundassa ja Tallinnassa näyttelyihin ja tapasivat taiteilijoita. He vierailivat Laura Põldin näyttelyssä Kunda Cement Museumissa, EKKM:ssa (Estonian Contemporary Art Museum), Flo Kasearun kotimuseossa ja Kumu-taidemuseossa. Vierailun aikana jokaisella oli oma henkilökohtainen tapaamisaikataulu, jossa he tapasivat muun muassa taiteilijat Mihkel Ilus ja Henri Hütt, Keiu Krikmann, Anu Vahtra ja Holger Loodus.


24

Marraskuun lopussa järjestettiin tutkimusmatka Tukholmaan ja Tranåsiin, johon osallistuivat Sanna Karimäki-Nuutinen (Seinäjoen taidehalli), Sanna Lipponen (EDIT-media) ja Eliisa Suvanto (Publics). Matkan aikana vierailtiin Tukholmassa Södertälje Konsthallissa, Art Lab Gnestassa, Tensta Konsthallissa ja Public Art Agency Swedenissä. Tukholmassa kuraattorit tapasivat taiteilijat Åsa Norman sekä Ylva Westerlund & Mats Adelman. Tranåsissa he osallistuivat Punctum Ceasura – Art Criticism in a New Public Sphere -konferenssiin. Vuoden 2018 aikana järjestettiin ohjelman puitteissa myös kolme kuraattoriharjoittelua Tallinnassa, Helsingissä ja Tukholmassa. Saskia Suominen oli Tallinnassa Baltic Triennale -organisaatiossa, Lucie Gottlieb Baltic Circle -festivaalilla ja Reetta Turtiainen Nya Småland -organisaatiossa.

Manifesta-biennaali Palermossa.


25

APURAHAT Frame jakoi vuonna 2018 yhteensä 270 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea suomalaisten nykytaiteen ammattilaisten kansainväliseen toimintaan. Apurahoilla edistetään tehokkaasti suomalaistoimijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin työtilaisuuksiin ja verkostoitua.

Vuonna 2018 Frame jakoi apurahoja nykytaiteen kansainvälisiin projekteihin 270 000 euroa. Lisäksi palautuneita ja peruuntuneita apurahoja jaettiin vuoden aikana uudelleen 23 885 euroa.

Vuonna 2018 apurahoilla tuettiin yhteensä 189 hanketta, 250 taiteilijaa ja 58 asiantuntijaa.

Apurahoilla tuetaan suomalaisten näyttelyitä ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuja taidejulkaisuja, gallerioiden osallistumista taidemessuille ja nykytaiteen ammattilaisten asiantuntijavierailuja Suomeen. Framen apurahoja voivat hakea sekä taiteilijat ja nykytaiteen asiantuntijat että kotimaiset ja ulkomaiset nykytaideorganisaatiot. Apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, mediataide, performanssi, sarjakuvataide, taidekäsityö, valokuvataide ja äänitaide.

Apurahahakemuksia saimme yhteensä 752 kappaletta. Näistä 159 hakemusta kohdistui projektiapurahahakuun ja 593 hakemusta matka-apurahahakuun. Projektiapurahoja vuoden 2018 hankkeisiin myönnettiin kaksi kertaa, yhteensä 41 hankkeelle. Myöntöpäätöksiä matka-apurahoista tehtiin vuoden aikana kuusi kertaa, yhteensä 143 hankkeelle. Matka-apuraha antaa taiteilijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin hankkeisiin lyhyelläkin varoitusajalla.

Framen apurahat 2014–2018 2014

2015

2016

2017

2018

Haettu yhteensä €

€ 2 425 976

€ 2 812 224

€ 2 515 553

€ 1 920 567

€ 2 175 063

Myönnetty yhteensä € *

€ 250 510

€ 299 120

€ 289 946

€ 292 388

€ 293 885

Haettu yhteensä kpl

497

825

752

688

752

Myönnetty yhteensä kpl

112

176

189

183

189

* Ministeriö myöntää Framelle valtionavustusta edelleen jaettavaksi apurahoin. Vuonna 2014 Framen erityisavustus apurahoihin oli 250 000 €, vuonna 2015 260 000 € ja vuonna 2016–2018 270 000 €. Lisäksi vuosittain Frame jakaa peruuntuneita tai palautuneita apurahoja uudelleen. Tästä johtuen taulukossa apurahojen vuosittainen kokonaismyöntösumma on suurempi kuin erityisavustus.


26

Apurahojen myönnöt perustuvat vertaisarviointiin Apurahojen myönnöt perustuvat vertaisarviointiin. Framen apurahatoimikunnan jäseniä vuonna 2018 olivat taiteilija Henna-Riikka Halonen, taiteilija Oliver Kochta-Kalleinen, kuraattori Piia Oksanen, sekä toiminnanjohtaja Paula Toppila, joka nimettiin arvioimaan erikseen vuoden 2018 apurahahakemukset asiantuntijavierailuihin ulkomaille tai Suomeen. Asiantuntijavierashakemusten erillinen arviointi tehtiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa. Apurahatoimikunnan puheenjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja Raija Koli. Päätökset apurahojen myönnöistä tekee Framen hallitus. Järjestimme projektiapurahahaun aikana maaliskuussa avoimen apurahaklinikan, jossa annettiin henkilökohtaista opastusta apurahojen hakemista koskeviin kysymyksiin. Lisäksi apurahainfoja ja -klinikoita järjestettiin Sivukonttori-tapahtumissa Turussa, Joensuussa ja Oulussa. Apurahaneuvontaa annettiin lähes päivittäin sähköpostilla ja puhelimitse.

MINNE, MISTÄ, KUINKA PALJON? – Framen apurahat tilastoina Vuonna 2018 apurahan saaneiden hankkeiden yleisimmät tapahtumamaat olivat Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat, Iso-Britannia sekä Sveitsi. Eniten apurahoja haettiin hankkeisiin Saksassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Italiassa ja Ranskassa. Hakemuksia saimme 17:stä Suomen maakunnasta ja apurahoja myönnettiin yhdeksään maakuntaan. Apurahanhakijoista naisia oli 63 Apurahansaajista 60

% ja miehiä 35 %. 2 %

valitsi vaihtoehdon ”muu”.

% oli naisia ja 35 % oli miehiä. 5 % valitsi vaihtoehdon "muu".

Apurahansaajista 59 % oli suomenkielisiä, jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi.

6 % ruotsinkielisiä ja 35 % oli äidinkielenä

Apurahanhakijoista 70 % oli suomenkielisiä, 5 jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi.

% ruotsinkielisiä ja 25 % oli äidinkielenä

Projektihakuja yhteensä 2 Projektihakemuksia yhteensä 159 kpl Myönnettyjä projektiapurahoja 41 kpl Myöntöprosentti (lkm) 25 % Projektiapurahamyöntöjen keskiarvo: 3 973 € Projektiapurahamyöntöjen mediaani: 3 000 € Yleisin projektiapurahamyöntö: 4 000 € Matkahakuja yhteensä 6 Matka-apurahahakemuksia 593 kpl Myönnettyjä matka-apurahoja yhteensä 143 kpl joista asiantuntija-apurahahakemuksia Suomeen 28 kpl ja Suomesta ulkomaille 15 kpl Myöntöprosentti (lkm) 24 % Matka-apurahamyöntöjen keskiarvo: 885 € Matka-apurahojen mediaani: 700 € Yleisin matka-apurahamyöntö: 1 000 €


27

Jani Ruscican teos Flatlands RIBOCAssa. Esiintyjät Linda Fredriksson, Matias Häkkinen ja  Sara Milazzo. Kuva: Andrejs Strokins.

Joukko suomalaisia taiteilijoita osallistui Riian ensimmäiseen kansainväliseen nykytaidebiennaaliin RIBOCAAN Nykytaidebiennaali RIBOCA1 järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2018 Latvian pääkaupungissa Riiassa. Biennaalin teema Everything Was Forever Until It Was No More käsitteli muutosta: sen tapahtumista, kokemista ja käsittämistä nopeutuvassa maailmassa. Tapahtuman viitekehyksenä oli vahvasti myös Riian kaupungin ja Baltian seudun rikas historia. Biennaalissa oli vahva edustus suomalaisia tai Suomessa työskenteleviä taiteilijoita: Teemu Korpela, Minna Rainio ja Mark Roberts, Hans Rosenström, Sasha Huber ja Petri Saarikko, Jani Ruscica sekä IC-98. Biennaalin pääkuraattori, Brysselissä vaikuttava Katerina Gregos vieraili Suomessa vuonna 2017 osana Framen asiantuntijavierasohjelmaa. Vierailunsa aikana Gregos tutustui Riian biennaaliin osallistuviin suomalaistaiteilijoihin. Gregos on toiminut lukuisten biennaalien ja näyttelyiden kuraattorina ja toimi myös vuoden 2017 Venetsian biennaalin Suomen paviljongin näyttelyjuryn jäsenenä. Kolmiulotteisista, vahvan tilallisista maalauksistaan tunnettu Teemu Korpela toteutti installaation biennaalin päätapahtumapaikkaan, entiseen Latvian yliopiston rakennukseen. Ennen biennaalin avautumista Korpela kertoi oman teoksensa suunnitteluprosessista: “Biennaalin pääkuraattori Katerina Gregos näki viime syksynä Turku Biennaaliin tekemäni installaation ja pyysi minut Ribocan puolesta tutustumismatkalle Riikaan. Käymiemme keskustelujen pohjalta sovimme, että teokseni lähtökohtana on entisen biologian laitoksen laaja kasvikokoelma. Installaatio koostuu papereista, joihin on maalattu kasvikuvioita olemassa olevien ja kadonneiden kasvien pohjalta.”


28

Helsinki Contemporary Market Art Fair -messuilla Tukholmassa Frame tukee suomalaisten gallerioiden osallistumista kansainvälisille messuille. Helsinki Contemporary osallistui huhtikuussa 2018 Tukholman Market Art Fair -messuille, jotka järjestettiin Liljevalchsin taidemuseossa ja Djurgårdenin puistoalueella. Messuilla Helsinki Contemporary esitti Eeva-Riitta Eerolan ja Sanna Kanniston teoksia kuratoidussa kokonaisuudessa. Market Art Fair on yksi tärkeimmistä messuista Pohjoismaissa ja ohjelmistossa on alusta asti ollut pohjoismainen painotus. Helsinki Contemporaryn kuraattori Mikaela Lostedt kertoo, että verkostoituminen on tärkein syy messuosallistumiselle: “Messuilla gallerian CV karttuu. Erityisen tärkeää on osallistua useaan otteeseen samoille messuille, jotta jatkuvuus suhteissa pysyy.” Messujen kuljetuskustannukset ja osallistumismaksut ovat gallerialle suurimmat kuluerät ja osallistuminen on aina iso investointi. “On tärkeää suunnitella hyvissä ajoin kuka gallerian taiteilijoista lähtee mukaan millekin messuille ja mitkä messut voivat tuoda uutta näkyvyyttä taiteilijalle. Messujen aikana pyritään panostamaan erityisesti viestintään ja taiteilijoiden sosiaalisen median näkyvyyteen”, Lostedt kertoo. Tukholman messujen tuloksena molempien taiteilijoiden teoksia päätyi Uumajan kaupungin kokoelmiin ja galleria sai uusia keräilijä- ja kuraattorikontakteja.


29

Polkuja kansainvälisille näyttelyille Taiteilija Pia Sirénin Prahan näyttelyosallistumisen polku alkoi jo vuonna 2016, kun hänellä oli Muu Kaapelilla esillä yksityisnäyttely Backdrop. Näyttelyn yhteydessä Sirén tapasi ARoS Art Museumin kuraattorin Marie Nipperin, joka oli Framen asiantuntijavieraana Helsingissä alkuvuodesta 2016. Myöhemmin Nipper kutsui taiteilijan mukaan Aarhusissa vuonna 2017 järjestettävään ARoS Triennaliin (The Garden – End of Times, Beginning of Times). Tämän jälkeen tšekkiläinen insitu-kollektiivi otti Siréniin yhteyttä. Kollektiivi kutsui hänet toteuttamaan uuden installaation osaksi Prahan MeetFactory-nykytaidetilassa järjestettävää Fake it till you make it -ryhmänäyttelyä, jonka teemana oli self help -kirjallisuuden metodien, itsensä kehittämisen ja parantamisen tarkastelu humoristisin sävyin. Näyttelyssä mukana olleet taiteilijat olivat Sirénin lisäksi Christian Falsnaes, Isabella Fürnkäs, Andy Kassier, Basim Magdy, Marianne Vlaschits ja Anna Witt. Self help -kirjallisuutta lähestyttiin kolmen eri otsikon ja näyttelyosuuden kautta: “Fullfill Your Potential”, “Be Religious About Your Workout” sekä “Take a Deep Breath”. Sirén toteutti oman installaationsa kolmanteen, rentoutumiseen liittyvään teemaan. Rakennustelineiden ja pressujen sisään kätkeytyi hengähdyspaikka sekä äänimaisema.


30

Tomas Szraman performanssi kuudensilla UP-ON International Live Art -festivaaleilla Chengdussa.


31


32

FRAMEN APURAHAT 2018 Asiantuntijavieraat ja seminaarit Alajoki Tuula Asiantuntijavierailu Sydney Biennaleen ja Melbourneen. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja toimijoihin tutustuminen. Australia 3 000 €

Ibanez Jaime Port Journeys -verkoston tapaamiseen osallistuminen Forum Boxissa. Suomi 225 €

Benivolski Xenia Kanadalaisen vapaan kuraattorin vierailu Suomeen. Suomi 500 €

Immonen Kari Asiantuntijavierailu Sydneyn biennaaliin ja Melbourneen. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja toimijoihin tutustuminen. Australia 1 100 €

Bromley Anna Saksalaisen taiteilija–kuraattorin vierailu Suomeen. Suomi 300 €

Jensen Anna Osallistuminen Researching Public Art -konferenssiin Tukholmassa. Ruotsi 200 €

Campolmi Irene Jonsdottir Hekla Kööpenhaminalaisen vapaan kuraattorin vierai- Port Journeys -verkoston tapaamiseen osallistulu Suomeen ja CPR-kuraattoriohjelman tapaaminen Forum Boxissa. Suomi 800 € miseen osallistuminen Helsingissä. Suomi 600 € Kiviranta Marja-Terttu de Sena Isabel Kansainvälisen taidekriitikkojen liiton AICAn Berliiniläisen vapaan kuraattorin vierailu Suovuosikongressiin osallistuminen Taiwanissa. meen. Suomi 960 € Taiwan 1 500 € Diekema Jan Derk Port Journeys -verkoston tapaamiseen osallistuminen Forum Boxissa. Suomi 527 € Enos James Port Journeys -verkoston tapaamiseen osallistuminen Forum Boxissa. Suomi 2 200 € Feigl Florian Berliiniläisen taiteilija–kuraattorin vierailu Suomeen. Suomi 700 € Hamm Kalle Floraphilia-symposiumiin osallistuminen The Centre of the Arts of the World Kölnissä. Saksa 1 100 € Harri Henna Nordic Photographic Network -verkoston kokoukseen osallistuminen Reykjavikissa. Islanti 500 € Huitu Hanna Asiantuntijavierailu Sydneyn biennaaliin ja Melbourneen. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja toimijoihin tutustuminen. Australia 1 100 €

Koitela Jussi Asiantuntijavierailu Sydneyn biennaaliin ja Melbourneen. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja toimijoihin tutustuminen. Australia, 3 000 € Kress Michael Michael Kressin ja Chrisdian Wittenburgin osallistuminen Port Journeys -verkoston tapaamiseen Forum Boxissa. Suomi 1200 € Kubicka-Dzieduszycka Agnieska Wro Art Centerin ohjelmapäällikön Dominika Kluszczykin ja kuraattorin Agnieska Kubicka-Dzieduszyckan vierailu Suomeen. Suomi 1 000 € Miller Arja Asiantuntijavierailu Sydneyn biennaaliin ja Melbourneen. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja toimijoihin tutustuminen. Australia 1 100 € Momcilovic Ivana Indisciplinary Symphony / Indisciplinary Learning -tilaisuuden toteuttaminen Sibelius-Akatemiassa. Suomi 500 €


33

Moore Jenny Feministisen kuratoinnin työpajaan osallistuminen Helsingissä. Suomi 350 € Ota Yoshie Yoshie Otan ja Tsutomu Okan osallistuminen Port Journeys -verkoston tapaamiseen Forum Boxissa. Suomi 1 600 € Petukhina Kristina Asiantuntijavierailu Suoja/Shelter-tapahtumaan Helsingissä. Suomi 100 € Rosenmunthe Johan Lodret Vandret -taidekirjakustantamon ja kuraattorikollektiivin jäsenten Johan Rosenmunthen ja Flemming Bechin vierailu Suomeen ja Bookies-tapahtumaan osallistuminen. Suomi 800 € Räisänen Arja-Liisa Nordic Photographic Network -verkoston kokoukseen osallistuminen Reykjavikissa uusien yhteistyömuotojen kehittämiseksi. Norja 500 € Schwartz Tim Port Journeys -verkoston tapaamiseen osallistuminen Forum Boxissa. Suomi 1 000 €

Suutari Inkeri Asiantuntijavierailu Sydney Biennaleen ja Melbourneen. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja toimijoihin tutustuminen. Australia 3000 € Tolstoguzov Iurii Asiantuntijavierailu Suoja/Shelter-tapahtumaan Helsingissä. Suomi 100 € Valaite Elina Georgialaisen Tbilisi Photography & Multimedia Museumin kuraattorin vierailu Suomeen. Suomi 1 000€. Vepreva Anastasia Asiantuntijavierailu Suoja/Shelter-tapahtumaan Helsingissä. Suomi 100 € Zaikano Mikhail Asiantuntijavierailu Suoja/Shelter-tapahtumaan Helsingissä. Suomi 100 € Zhukov Petr Asiantuntijavierailu Suoja/Shelter-tapahtumaan Helsingissä. Suomi 100 €

Mark Niskasen & Jani-Matti Salon No names -teos osana ArtPrize-tapahtumaa Grand Rapids Museumissa Michiganissa.


34

Biennaalit, triennaalit ja festivaalit Andersson Jan-Erik Osallistuminen Currents New Media -festivaaleille Pythagoras´ Garden -teoksella. Yhdysvallat 1 000 € Art Front Gallery Co., Ltd Marco Casagranden osallistuminen Echigo-Tsumari Art Triennaleen. Japani 4 000 € Biennale of Sydney Ltd Eija-Liisa Ahtilan ja Tuomas Laitisen osallistuminen 21. Sydneyn Biennaaliin. Australia 11 000 € CIRCA Projects John W. Failin osallistuminen Festival is Sudden -tapahtumaan. Iso-Britannia 1 500 € Ekola Meri Osallistuminen In-Sonora International Sound and Interactive Art Show -festivaaliin Madridissa. Espanja 900 € HIAP – Helsinki International Artist Programme Nestori Syrjälän ja Elina Vainion osallistuminen Ficitional Frictions -näyttelyyn HIAPin paviljongissa Gwangjun nykytaidebiennaalissa. Korea 11 000 € Johannsen Jakob Osallistuminen RFLXN – Landesausstellung für Fotografie -näyttelyyn Brunsbüttelissa. Saksa 568 € Kaila Tuukka Taidekustantamo Rooftop Pressin ja Tuukka Kailan ja Timo Vaittisen osallistuminen OffPrint Paris 2018 -julkaisutapahtumaan. Ranska 1 000 € Kalleinen Tellervo ja työryhmä JOKAKlubin työryhmän (Tellervo Kalleinen, Pentti Luomakangas, Kaisa Salmi ja Outi Vuoriranta) esiintyminen Berliiniin ACUD Kunsthausissa. Saksa 1 000 € Kausalainen Essi Esiintyminen Steppenwolf-teatterissa Chicagossa osana LookOut-ohjelmistoa. Yhdysvallat 1 000 €

Kristinsson Magnus Logi Osallistuminen Beijing Live International Performance Festival -tapahtumaan. Kiina 600 € Kristallisilmä Oy Eija-Liisa Ahtilan osallistuminen Sydney Biennaleen. Australia 13 500 € Kurz Karina-Sirkku Osallistuminen CIRCULATION(S)-valokuvafestivaaliin Pariisissa. Ranska 375 € Myymälä2 osk Collective Intelligence -työryhmän osallistuminen Manifesta-nykytaidebiennaalin Collateral Events -ohjelmistoon Palermossa ja Gibellinassa. Italia 4 000 € Niemelä Jaakko Osallistuminen Oslo Culture Night -tapahtumaan Nostalgia-projektilla. Norja 480 € Niskanen Anna Osallistuminen Novosibirskin Graphic Art Triennaleen. Venäjä 1 200 € Nissinen Vili Esiintyminen Supermarket Art Fair -tapahtumassa Tukholmassa. Ruotsi 300 € RIGAS STARPTAUTISKA BIENNALE Sasha Huberin ja Petri Saarikon, Teemu Korpelan, Minna Rainion ja Mark Robertsin, Hans Rosenströmin, Jani Ruscican sekä IC-98:n osallistuminen RIBOCA – Riga International Biennial of Contemporary Artiin. Latvia 10 000 € ROARATORIO Juha ja Vesa Vehviläisen ja Eija-Liisa Ahtilan osallistuminen Rencontres Internationales Paris/Berlin -festivaaliin. Ranska 2 800 € Rousseau Gregoire Osallistuminen Tbilisi Triennaleen. Georgia 1 120 € Saarikoski Simo Osallistuminen 19. Festival International du Film d'Aubagne -tapahtumaan. Ranska 280 €


35

Suomen Madridin-instituutti Mika Taanilan osallistuminen IVAHM´18-festivaaliin Neomudéjar-taidekeskuksessa, Madridissa. Espanja 2 500 € Sutela Jenna Osallistuminen Athens Biennale -taidetapahtumaan. Kreikka 1 950 €

to kosie 6. Moscow International Biennale for Young Art -festivaaliin osallistuminen. Venäjä 500€ Tuomaala Martta FinnCycling-Soumi-Perkele! Volume 2 -teoksen esittäminen Light Moves Screendance -festivaalilla, Limerickissa. Irlanti 600 €

Szrama Tomasz van Giersbergen Alex Esiintyminen 6. RAVY Biennalessa, Yaoundés- Alex van Giersbergenin ja Marloes van Sonin sa. Kamerun 1 000 € esiintyminen Noisefloor-festivaalilla Staffordshiressa. Iso-Britannia 650 € Szrama Tomasz Esiintyminen ja artist talk 6. UP-ON Internatio- Venna Emmi nal Live Art Festival -tapahtumassa, Chengdus- Osallistuminen Scene:bluss -festivaaliin Porssa. Kiina 550 € grunnissa. Norja 400 € Tenor Jimi Jori Hulkkosen ja Jimi Tenorin osallistuminen Bangkok Underground Film Festival -tapahtumaan. Thaimaa 800 €

Vuorinen Marko Osallistuminen Harlem International Film Festival -tapahtumaan New Yorkissa. Yhdysvallat 1 183 €

Jori Hulkkosen ja Jimi Tenorin elokuva Nuntius Bangkok Underground Film Festivaaleilla Thaimaassa.


36

Julkaisut Boynik Sezgin RabRab – Journal for Political and Formal Inquiries in Art -julkaisun viidennen numeron painokuluihin. 3 000 €

Platform r.f. Platformin toimintaa ja taiteilijoita esittelevän Platform ZINE -julkaisun toteuttamiseen. 1 800 €

Byström Otto Sorbus – Wasted Years -julkaisun kirjoitus- ja toimitustyöhön. 4 000 €

Watson Sam Taiteilija Jani Ruscican englanninkielisen monografian Felt the Moonlight on my Feet toteuttamiseen. 4 000 €

Kristallisilmä Oy Eija-Liisa Ahtilan Potentialities of Love -teosta käsittelevän taidekirjan tekemiseen. 4 000 € Kopkina Natalia MA-taiteilijakirjan toteuttamiseen. 3 000 € Leppälä Anni Taiteilijakirjan toteuttamiseen. 4 000 €

Rooftop Press Offprint Paris 2018 -messuilla Pariisissa.

Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst Outi Pieskin A Ládjogaphir From Dálvadas The Story of a Foremother's Horn Hat -taiteilijakirjan tekemiseen. 4 000 € Stiftelsen Kunstkritikk Kunstkritikk Finland 2018 -nettilehden toimitus- ja kirjoitustyöhön. 2 000 €


37

Taidemessut Ahlsved Malin Osallistumiseen Tukholman Supermarket Art Fairiin tm-gallerian edustajana. Ruotsi 400 € Galleria Heino Oy Axel Antasin, Elina Brotheruksen, Sami Parkkisen ja Marja Pirilän teosten esittäminen Photo Basel 2018 -messuilla. Sveitsi 4 000 € Helsinki Contemporary Oy Eeva-Riitta Eerolan ja Sanna Kanniston teosten esittäminen Market Art Fair -messuilla. Ruotsi 3 000 €

Studio Lumo Oy Renata Jakowleffin, Aimo Katajamäen, Inka Kivalon, Nathalie Lautenbacherin ja Outi Martikaisen osallistuminen Chart Design -messuille Kööpenhaminassa. Tanska 3 000 € Wallensköld Viggo-Wentzel Osallistumiseen Tukholman Supermarket Art Fairiin tm-gallerian edustajana. 400 € Vehkaperä-Palo Heli Osallistumiseen Tukholman Supermarket Art Fairiin tm-gallerian edustajana. 400 €

Kutikuti ry Gare du Nord - suomalainen sarjakuva yhteispohjoismaisella messuosastolla Angoulêmessa. Ranska 3 000 € Lehkonen Hanna-Pirita Hanna-Pirita Lehkosen, Anni Keräsen ja Sara Valtan osallistuminen Thought Bubble -sarjakuvamessuille ja suomalaisen queer-sarjakuvan esittely. Iso-Britannia 1 000 € Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry Taiteilija- ja kuraattoriryhmän (Minna Tarkka, Kaisa Kukkonen, Arttu Merimaa, Jussi Koitela, Anastasia Artemeva, Riikka Kuoppala, Thomas Martin, Steve Maher ja Johanna Raekallio) osallistuminen People and Power -tapahtumaan Dublinissa. Irlanti 1 500 € Närhinen Tuula Osallistuminen Supermarket Art Fairiin Tukholmassa Galleria Sculptorin edustajana. Ruotsi 400 € Oy Anhava & Gullichsen Ab Jorma Purasen teosten esittäminen VOLTA Basel -messuilla. Sveitsi 4 000 € Pallasvuo Jaakko Osallistuminen ART-O-RAMA -messuille Marseillesiin Cordova-projektitilan kutsumana. Ranska 500 € Puha Tero Osallistuminen The Others Fair -messuille Torinossa Muu ry:n valitsemana taiteilijana. Italia 1 350 €

Anna Tuorin teos Content is a Glimpse Efremidis Galleryssä Berliinissä.


38

Ryhmänäyttelyt Maija Blåfield The Memory Appendix -näyttelyyn osallistuminen Jan Van Eyck Academiessa. Hollanti 400 € Bogush Andrey Polymeric Lust -näyttelyyn osallistuminen Display-galleriassa Berliinissä. Saksa 1 600 € Ehrnrooth Sophia Näyttelyyn osallistuminen Kioton Shimadai Galleryssa. Japani 900 € Fotografisk Center Ulla Jokisalon ja Hilla Kurjen Log Lady -yhteisnäyttelyn toteuttamiseen. Tanska 4 000 € Gustafsson Laura And Tomorrow And -ryhmänäyttelyyn osallistuminen ja Museum of Nonhumanityn esittely yleisötilaisuudessa. Ruotsi 307 € Halso Ilkka Ilkka Halson, Sanna Kanniston ja Riitta Päiväläisen osallistuminen Nature as Playground -näyttelyyn Soulissa. Etelä-Korea 2 000 € Heikkilä Alma A tale of Ingestion -näyttelyyn osallistuminen Lissabonin MONITOR Galleryssa. Portugali 1 500 € Heiska Hannaleena Hannaleena Heiskan, Rauha Mäkilän, Olli Piipon ja Camilla Vuorenmaan osallistuminen ryhmänäyttelyyn Susanne Petterson Galleryssa Tukholmassa. Ruotsi 1 000 € Helenelund Corinna Spinning Selves -ryhmänäyttelyyn osallistuminen Kunstverein Göttingenissa. Saksa 900 € House of Electronic Arts Basel Terike Haapojan osallistuminen Eco-Visionaries-ryhmänäyttelyyn Haus of Electronic Arts Baselissa. Sveitsi 3 000 € Huber Saarikko Sasha Osallistuminen Relational Undercurrents: Contemporary Art of the Caribbean Archipelago -ryhmänäyttelyyn Los Angelesin Museum of Latin American Artissa. Yhdysvallat 800 €

Huber Saarikko Sasha Roomalaisen Spazio Cerere -gallerian Transizioni e Passaggi -ryhmänäyttelyyn osallistuminen. Italia 500 € Ikonen Riitta Osallistuminen PROSJEKT HUNGER -ryhmänäyttelyyn Trøndelag Center of Contemporary Artissa. Norja 900 € insitu e.V. Pia Sirénin osallistuminen Fake it till you make it -ryhmänäyttelyyn Prahan MeetFactoryssa. 2 000 € Karppanen Joel Osallistuminen We Feed The World -ryhmänäyttelyyn The Bargehouse Galleryssa, Lontoossa. Iso-Britannia 400€ Kato Shoji Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Montrealin Galerie de l´UQÀMissa. Kanada 1 000 € Korkalo Tuomas Osallistuminen Northern Arts Collaboration – Mutsuki -ryhmänäyttelyyn Gallery Monma & Annexissa, Sapporossa. Japani 1 000 € Koss Carolin Osallistuminen Aesthetica Art Prize -ryhmänäyttelyyn York Art Galleryssa. Iso-Britannia 400 € KUD INA - Gallery Miroslav Kraljevic Anni Puolakan ja Jaakko Pallasvuon osallistuminen Ankle Bites -ryhmänäyttelyyn Zagrebin Gallery Miroslav Kraljevicissa. Kroatia 1 100 € Kuikka Anikó Glasgow International -ryhmänäyttelyyn osallistuminen. Iso-Britannia 400€ KUNSTIHOONE SA Anna Estarriolan, Riikka Hyvösen, Yassine Khaledin ja Pia Sirénin osallistuminen Hive Mind -näyttelyyn Tallinnan Kunstihoonessa. Viro 6 500 €


39

Latvian Center for Contemporary Art Mikko Hintzin, Inga Melderen ja Bita Razavin osallistuminen Portable Landscape -näyttelyyn Latvian National Museum of Artissa. Latvia 4 000 € Latvian Center for Contemporary Art Minna Henrikssonin osallistuminen Shared History -näyttelyyn Riga Bourse -museossa, Riiassa. Latvia 2 500 € Lenanton Katherine Osallistuminen Chemical Charm -näyttelyyn Lausannen Silicon Malley -galleriassa. Sveitsi 400 € Meriläinen Reija Survivor-teoksen esittäminen States of Play -näyttelyssa, Liverpoolin FACTissa (Foundation for Art and Creative Technology). Iso-Britannia 1 000 € Naukkarinen Anne Maarit Mustosen ja Anne Naukkarisen esiintyminen Travers-taidefestivaalilla Glyptoteket-museossa sekä taiteilijakirjan julkaisu ja performanssi. Tanska 910 €

Pehkonen Tiina Noora Appelgrénin, Jari Hokkasen ja Tiina Pehkosen osallistuminen эклиптика-näyttelykiertueelle Oulu-Viipuri-Petroskoi. Venäjä 500 € Pimenoff Ida Osallistuminen Vom Verschwinden und Erscheinen – Über das Ephemere in der Fotografie -näyttelyyn Berliinissä. Saksa 350 € Pimenoff Vilma Osallistuminen RE-PLAY-ryhmänäyttelyyn Galerie La Frontierassa, Pariisissa. Ranska 1 000 € Rikala Mikko Zeitspuren – The Power of Now -näyttelyyn osallistuminen Kunsthaus Pasquartissa. Sveitsi 600 € Sadatizarrini Sepideh Nordic Summer Universityn Symposiumiin ja näyttelyyn osallistuminen. Ruotsi 600 € Sandison Charles Coding the World -ryhmänäyttelyyn osallistuminen Center Pompidoussa. Ranska 300 €

Niskanen Mark Mark Niskasen ja Jani-Matti Salon osallistuminen yhteisnäyttelyyn Grand Rapids Art Museumissa osana ArtPrize 10 -tapahtumaa. 1 000 €

Séraphin Lena Ar(t)chaeology: Intersections of photography and archaeology -näyttelyyn osallistuminen Kyproksella. Kypros 1 800 €

Noronkoski Juuso Osallistuminen Radical Reversibilityn kuratoimaan Seeing Without a Seer -ryhmänäyttelyyn Looiersgracht 60:ssa, Amsterdamissa. Hollanti 799 €

Silomäki Jari Osallistuminen Weather-ryhmänäyttelyyn Soulin D-Museumissa. Etelä-Korea 1 150 €

Närhinen Tuula Osallistuminen INTIMENTISSIMA-ryhmänäyttelyyn Pariisissa, Galerie de la Voûtessa ja Seeing without a Seer -ryhmänäyttelyyn Amsterdamissa. Ranska ja Hollanti 970 € Paikkari Mari Matias Liimataisen, Mari Paikkarin ja Laura Pehkosen osallistuminen nykykeramiikkataiteen näyttelyyn Bornholmin taidemuseossa. Tanska 1 571 € Pallasvuo Jaakko Osallistuminen Archipelago-näyttelyyn BOZAR-museossa, Brysselissä. Belgia 1 000 €

Stiftelsen Tensta konsthall Alma Heikkilän osallistuminen Soon Enough: Art in Action -näyttelyyn Tensta konsthallissa. Ruotsi 3 600 € Storbacka Theresa Jewelry and Technology -näyttelyyn osallistuminen Tincal Labissa, Portossa. Portugali 236 € Suomen Lontoon instituutti Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin Museum of Nonhumanityn esittäminen Turner Contemporaryn Animals & Us -näyttelyssä. Iso-Britannia 4 000 €


40

Tuhkanen Timo CrossSections-ryhmänäyttelyyn osallistuminen Kunsthalle Exnergassessa, Wienissä. Itävalta 700 € Tuori Anna Content is a Glimbse -näyttelyyn osallistuminen Efremidis Galleryssa, Berliinissä. Saksa 447 €

Vera Nita Osallistuminen Organ Vida -valokuvafestivaaleille Zagrebissa. Kroatia 450 € Wolfram Maria Osallistuminen Silence and Echo -näyttelyyn Janusbygningenissa. Tanska 1 200 €

Weckman Julia Taiteilijakollektiivi Kunstin (Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman) osallistuminen ryhmänäyttelyyn Nextex Artspacessa. Sveitsi 2 300 €

Vilma Pimenoffin teos RE-PLAY -ryhmänäyttelyssä Galerie La Frontierissa Pariisissa.


41

Yksityisnäyttelyt Association KIM? Dafna Maimonin yksityisnäyttely Kim? Contemporary Art Centerissa. Latvia 2 000 €

Inkerö Artor Jesus Videoteosten esittäminen osana New Museumin Screens Series -sarjaa. Yhdysvallat 600 €

Asumaniemi Terhi Yksityisnäyttely Forest Narratives Finlandia Universityn galleriassa, Hancockissa. Yhdysvallat 1 000 €

Isorättyä Teija Teija ja Pekka Isorättyän yksityisnäyttely Ierimonti Galleryssa, New Yorkissa. Yhdysvallat 2 650 €

Braun Albert Albert Braunin, Marcus Lerviksin ja Oskar Lindströmin osallistuminen Zurückbleiben-näyttelyyn Galerie Axel Obigerissa, Berliinissä. Saksa 1 400 €

Kannisto Sanna Wanderer, Observer and Conveyor -yksityisnäyttely Gallery Taik Personsissa. Saksa 500 €

Bruno Diego Osallistuminen Whose land have I lit on now? / Geographies of Imagination -näyttelyyn Savvy Contemporaryssa, Berliinissä. Saksa 1 100 € Casková Michaela Small Talk #3 -yksityisnäyttely Gallery KonTextissa, Brnossa. Tsekki 500 € Cavén Kari Yksityisnäyttely Rio de Janeirossa, Galeria Cavalossa. Brasilia 1 000 € Elagoz Samira Cock, Cock… Who's There? ja Craigslist Allstars -teosten esittäminen Teatergarasjen & Cinemateketissa, Bergenissa. Norja 500€ Granfors Linda Linda Granforsin ja Aura Hakurin Terra Nuova-perfomanssin esittäminen Galerie Pleikussa, Berliinissä. 1 500 € Alma Heikkilä Evolved in shared relationships -yksityisnäyttely Casco Art Institutessa. Hollanti 2 600 € Heiska Tiina Yksityisnäyttely Galerie Pugliese Levissa, Berliinissä. Saksa 487 € Hukkataival Helinä Esiintyminen Break Through -performanssisarjassa Lenrod Haus für Kunstissa, Münchenissa. Saksa 300 €

Keränen Olli Teosten kuljetuskustannuksiin näyttelyyn Den Nordiske Ambassadessa, Kööpenhaminassa. Tanska 500 € Korkeila Jukka How to prevent World War III? -yksityisnäyttely PantaleonsMuehlengassessa, Kölnissä. Saksa 700 € Kina Jonna Teosten kuljetuskuluihin Below Zero -näyttelyyn Beaconsfield Gallery Vauxhallissa, Lontoossa. Iso-Britannia 2 100 € Lappi Laura Näyttelyyn The Yardissa, Colorado Springsissa. Yhdysvallat 300 € Lindman Pia Subsensorial Study -performanssin toteuttamiseen MIT:in kampuksella. Yhdysvallat 1 000 € Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art Salla Tykän Short Titles -yksityisnäyttely Ludwig Museumissa, Budapestissa. Unkari 5 000 € Mooney Suzanne Unstable Foundations -näyttely The Stephen Lawrence Galleryssa, Lontoossa. Iso-Britannia 500 € Mustonen Maarit Anne Naukkarisen ja Maarit Mustosen ikkööhäik – I'm ok -performanssi ja kirjateoksen julkaiseminen Forlaget Gestusissa, Kööpenhaminassa. Tanska 800€


42

New Museum of Contemporary Art Erkka Nissisen ja Nathaniel Mellorsin teos Aalto Natives Progresive Rocks -yksityisnäyttelyssä New Museumissa, New Yorkissa. Yhdysvallat 5 700 € Niva Jussi Näyttely Faur Zsófi Galleryssa, Budapestissa. Unkari 1000 € Nyholm Erica We Are Temporary Reality -näyttely Córdobassa. Espanja 1 000 € Palmqvist Riina Starter Pack -yksityisnäyttelyn pitäminen Galerie Klubovnassa, Brnossa. Tšekki 400€ Pöllänen Pauliina Näyttelyt KRAFT - Rom for Kunsthåndverkissa, Bergenissa ja Uppsalan taidemuseossa. Norja ja Ruotsi 1 000 €

Syrjälä Nestori Yksityisnäyttely Galleria Klubovnassa, Brnossa. Tšekki 440 € Tornberg Jaakko Yksityisnäyttely Galleri Cupidossa, Tukholmassa. 650 € Ulkuniemi Seija 3-4 valokuvanäyttelyn vienti Kuubaan Noviembre Fotografico -festivaalin aikaan. Kuuba 440 € Whitechapel Gallery Jenna Sutelan screening-performanssi Whitechapel Galleryssa. Iso-Britannia 1 400 € WUK performing arts Eero Erkamon, Joonas Lahtisen ja Mikko Niemistön R.I.P. SERVICES -performanssi WUK Projektraumissa, Wienissä. Itävalta 3 000€

Ramiken LLC Iiu Susirajan näyttely Ramiken Los Angelesissa. Yhdysvallat 2 000 € Rantanen Miissa Atoms and Owls -näyttely Galería La Esperanzassa, Mexico Cityssa. Meksiko 1 000 € Reinhard Aurora Yksityisnäyttely Kunstverein Ruhrissa. Saksa 500€ Röda Sten Kulturförening Annika Dahlstenin ja Markku Laakson näyttely Diorama Röda Sten Konsthallissa, Göteburgissa. Ruotsi 2 900 € Stichting LIMA Juha Van Ingenin yksityisnäyttely AS Long As Possible LIMA:ssa, Amsterdamissa. Hollanti 3 600 € Sumari Matti corrupted full of life -näyttely Schimmel Projects – Art Centre Dresdenissa. Saksa 400 € Suomen Lontoon instituutti Reija Meriläisen ja Kimmo Modigin osallistuminen States of Play -näyttelyyn FACTissa, Liverpoolissa. Iso-Britannia 4 000 €

Karina-Sirkku Kurz CIRCULATION(S) -ryhmänäyttelyssä Pariisissa.


43

Venetsian taidebiennaali Vuonna 1895 perustettu Venetsian taidebiennaali on maailman vanhin ja seuratuin joka toinen vuosi järjestettävä nykytaiteen kansainvälinen katselmus. Vuonna 2017 biennaaliin osallistui 86 maata ja biennaalissa vieraili yli 600 000 kävijää. Suomi on yksi 29 maasta, jolla on oma paviljonki Giardinissa, biennaalin historiallisessa paviljonkipuistossa.

Outi Pieski: Cuolmmadit. EMMA Espoon modernin taiteen museossa. Kuva: Ari Karttunen / EMMA.

VENETSIAN TAIDEBIENNAALI Frame toteutti vuonna 2018 kansainvälisen avoimen haun Venetsian biennaalin vuodelle 2019. Haku käynnistettiin marraskuussa 2017 ja ehdotuksia Suomen paviljongin näyttelyksi saapui 82 kappaletta. Tuomaristo valitsi tammikuussa 2018 edelleen kehitettäväksi viisi ehdotusta, joista jokainen sai 1 500 euroa kehitysrahaa. Näistä ehdotuksista tuomaristo valitsi huhtikuussa Suomen paviljongin näyttelyksi Miracle Workers Collectiven ehdotuksen “A Greater Miracle of Perception”. Päätöksen valinnasta teki viisihenkinen tuomaristo, jonka muodostivat Salzburgin modernin taiteen museon johtaja Sabine Breitwieser, kuraattori Natasha Ginwala, taiteilija Terike Haapoja ja Helsingin taidemuseon HAMin johtaja Maija Tanninen-Mattila. Framen toimitusjohtaja Raija Koli toimi tuomariston puheenjohtajana. Miracle Workers Collectiven perustajajäseniin kuuluvat kuraattorit Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Giovanna Esposito Yussif ja Christopher Wessels sekä taiteilijat Outi Pieski ja Lorenzo Sandoval. Lisäksi kollektiivissa vaikuttavat vapaa kirjoittaja Maryan Abdulkarim, elokuvantekijä Khadar Ahmed, kirjailija Hassan Blasim, koreografi Sonya Lindfors, nykytaiteilija Leena Pukki, nykytaiteilija Martta Tuomaala, kuvaaja Christopher L. Thomas sekä tarinankertoja Suvi West. Suomen paviljongin näyttely avautuu yleisölle 11. toukokuuta ja on avoinna 24. marraskuuta 2019 asti. Näyttelyn lisäksi Miracle Workers Collective tuottaa tapahtumien sarjan Venetsiaan, Berliiniin, Helsinkiin ja Kaarasjoelle sekä projektiin liittyvän julkaisun. Näyttelyä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2019 Pohjoismaisen paviljongin näyttelyn tilaa ja tuottaa vastaa Nykytaiteen museo Kiasma. Frame tekee Venetsiassa yhteistyötä Kiasman kanssa muun muassa tuotannossa, viestinnässä, näyttelyiden valvonnassa ja harjoitteluohjelmassa.


44

TIEDOTUSKESKUSTOIMINTA JA TOIMIALAN KEHITTÄMINEN Keskustelut, portfolio- ja kuraattoritapaamiset Frame järjestää vuosittain lukuisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään taiteen kentän ilmiöitä, jaettuja haasteita ja tulevaisuuden näkymiä sekä esitellään Framen kansainvälisten vieraiden työskentelyä. Keskustelut tuottavat ja jakavat tietoa taiteen kentästä erityisesti ammattilaisyleisölle ja avaavat tilaa syventyvälle, kriittiselle ja uutta rakentavalle ajatusten vaihdolle. Frame haluaa tarjota suomalaisille taiteentekijöille mahdollisuuden kuulla kansainvälisten ammattilaisten työskentelystä ja keskustella työskentelykulttuureista ja toimintatavoista. Vuonna 2018 keskusteluja oli yksitoista, ja niihin osallistui yhteensä 576 henkilöä. Keskustelutilaisuuksia järjestettiin sekä Framen tiloissa että yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2018 keskustelut Frame Espresso: Collectivity Keskustelusarja pureutui kolmessa tapahtumassa kollektiivisen toiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. ● 31.1. Galleria Huudossa keskusteltiin taiteilijavetoisten gallerioiden ja kollektiivien yhteistoiminnasta niin taiteen kuin politiikan alueella. ● 3.5. Galleria Hippolytessä järjestetty Kollektiivisuus ja arvo(t) -tilaisuus paneutui pienten ja keskikokoisten organisaatioiden rooleihin sekä mahdollisuuksiin Suomessa ja Pohjoismaissa. ● 6.11. Galleria Sinnessä järjestetyssä Collectivity Beyond Global North -tapahtumassa kuraattorit Asep Topan ja Renée Mboya puhuivat kollektiivisesta ja poliittisesta toiminnasta Indonesiassa ja Keniassa.


45

Curating in Context -luentotilaisuudet Curating in Context -luentosarjassa Framen kansainväliset vieraat avaavat omaa kuratoriaalista työtään suhteessa nykytaiteen kentän muutoksiin, uusiin avauksiin ja toimintamalleihin. ● 28.3. kuraattori Lumi Tanin luento Publicsissa avasi hänen työtään The Kitchen -taidetilassa New Yorkissa. ● 18.4. Helsingin taidemuseo HAMissa kuraattori Natasha Ginwala kertoi omasta kuratoriaalisesta työstään kahdeksannessa Contour-biennaalissa. Meet the Curator -keskustelutilaisuudet Meet the Curator -keskusteluissa yleisö tapasi Framen kuraattoriresidenssiläisiä ja kansainvälisiä vieraita. Keskustelut järjestettiin Framen toimistolla. ● 15.5. HICP-residenssissä ollut Ceci Moss ja HIAP-residenssissä ollut Rob La Frenais. ● 12.7. HICP-residenssissä ollut Adwait Singh ja Framen asiantuntijavieras Isabel de Sena. Muut keskustelut ● 19.4. järjestettiin Andrew Berardini & Maija Luutonen in Conversation -tilaisuus Nykytaiteen museo Kiasmassa. Tilaisuudessa kirjoittaja Andrew Berardini ja taiteilija Maija Luutonen keskustelivat Luutosen Kordelin Commission -näyttelysarjaan tuotetusta teoksesta. ● Designmuseolla järjestettiin 24.8. tilaisuus, jossa Curatorial Program for Research ryhmän kuraattorit Irene Campolmi, Lea Vene, Paulina Ascencio, Vanina Saracino, Alessandro Facente, Marten Esko, Sian McIntyre ja Nina Wöhlk esittelivät omaa kuratoriaalista työskentelyään. ● Framen toimistolla järjestettiin Palm Beach County – An Evening With Cory Scozzari -tilaisuus 13.11. Tilaisuudessa Scozzari avasi elämänsä aikana kehittynyttä kuratoriaalista prosessiaan. ● Frame järjesti 17.12. yhteistyössä Suomen Pietarin instituutin kanssa Finnish Artworks. Everywhere. -tilaisuuden Manege-taidehallissa Pietarissa, jossa Framen johtaja Raija Koli ja ohjelmapäällikkö Jussi Koitela esittelivät Framen toimintaa Pietarilaisille nykytaiteen ammattilaisille. ● Frame osallistui myös 26.11. kuraattoriduo nynnyjen (Hanna Ohtonen ja Selina Väliheikki) yhdessä Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa järjestämään feministisen kuratoinnin ~in waves~ -intensiiviresidenssin avajaistilaisuuden organisointiin. Tapahtumiin osallistui yhteensä 576 henkilöä.


46

Portfoliotapaamiset Portfoliotapaamistet päivittävät Framen henkilökunnan taidekentän tuntemusta Suomessa toimivien nykytaiteilijoiden työskentelystä sekä vahvistavat Framen ja taiteilijoiden välistä vuoropuhelua. Samalla taiteilijat saavat mahdollisuuden kartuttaa kokemustaan oman työskentelynsä esittelemisestä. Toukokuussa järjestimme portfoliokatselmuksen valmistuville Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoille Kuvan kevät -näyttelyn yhteydessä. Kutsuimme heidät tapaamaan Framen asiantuntijoita sekä kertomaan näyttelyssä esillä olleista teoksistaan ja taiteellisesta työskentelystään. Järjestimme portfoliokatselmuksia myös Framen sivukonttorien yhteydessä Oulussa ja Joensuussa. Kuvataideakatemian ja Aalto-yliopiston portfoliotapaamisiin osallistui 39 taiteilijaa sekä kuraattorit Claire Gould, Anna Jensen, Saara Hacklin, Jussi Koitela, Katie Lenanton, Milja Liimatainen, Arja Miller, Marina Noronha, Hanna Ohtonen, Henna Paunu, Annina Siren ja Darja Zaitsev yhdessä Framen henkilökunnan kanssa. Sivukonttoreiden yhteydessä järjestettyihin portfoliotapaamisiin osallistui yhteensä 38 taiteilijaa.


47

Framen Sivukonttori Framen sivukonttorit on nelivuotinen hanke, jossa perustamme parin päivän ajaksi sivukonttoreita eri puolille Suomea. Tapaamme vierailujen aikana laajasti paikallisia nykytaiteen toimijoita sekä keskustelemme museoiden, gallerioiden ja taiteilijayhteisöjen kanssa kansainvälisyydestä ja toimialan kehittämistarpeista. Sivukonttori-hanke on osa nykytaiteen toimialan valtakunnallista kehittämistyötä. Vuonna 2018 vierailimme Framen sivukonttoreiden myötä Turussa, Ahvenanmaalla, Joensuussa ja Oulussa. Kussakin kaupungissa järjestettiin yhteistyössä paikallisen taidemuseon ja taiteilijaseuran kanssa Framen infotilaisuus sekä apurahaneuvontaa ja portfoliotapaamisia. Vuoden aikana Sivukonttoreissa tavattiin yhteensä 42 eri toimijaa ja 57 taiteilijaa. Turun Sivukonttori järjestettiin 6.–8. helmikuuta yhteistyössä Turun taidemuseon kanssa. Ahvenanmaan sivukonttori järjestettiin 20.–21. elokuuta yhteistyössä Ålands Konstmuseumin kanssa. Joensuun Sivukonttori järjestettiin 25.–27. syyskuuta yhteistyössä Joensuun taiteilijaseuran kanssa. Oulun Sivukonttori järjestettiin 7.–9. marraskuuta yhteistyössä Oulun Taidemuseon kanssa.


48

Joensuu juhli yhdessä Syyskuussa framelaiset vierailivat Imatralla ja Joensuussa. Ajankohta oli sovitettu yhteen Suomen kuvataidejärjestöjen liiton juhlanäyttelyn avajaisten kanssa. Tapasimme kahden päivän aikana kuvataiteen kentän toimijoita sekä Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Karjalan toimipisteen asiantuntijoita sekä pidimme portfoliokatselmuksen ja apurahaklinikan. Sivukonttorimatka alkoi piipahdukselle Imatralle, jossa tutustuimme Imatran taidemuseon sekä Saimaan ammattikorkeakoulun toimintaan intendentti Eero Laajon sekä koulutuspäällikkö Eija Mustosen opastamana. Kuten monien suomalaisten museoiden kokoelmat ja koko museoiden toiminta myös Imatran taidemuseon kokoelma perustuu paikallisen taidemesenaatin taidelahjoitukseen ja aktiiviseen toimintaan kuvataiteen hyväksi. Imatralla keräilijä Jalo Sihtola perusti taideyhdistyksen, jonka peruja ovat sekä Imatran taidemuseon kokoelma että Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutus. Seuraavana päivänä vierailimme Joensuun taidetoimijoiden luona. Aamu alkoi Taidemuseo Onnista, jossa tapasimme museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskosen ja intendentti Ulla Pennasen. Museo sijaitsee hienolla paikalla aivan kaupungin sydämessä entisessä koulurakennuksessa. Museolla on todellinen valttikortti taskussaan: Arla Cederbergin kultakauden ajan taiteen kokoelma on yksi hienoimmista Suomessa. Museolta jatkoimme Galleria Kohinaan tapaamaan Joensuun taiteilijaseuraa. Seuran puheenjohtaja Tuija Hirvonen-Puhakka esitteli galleriatilat ja taidelainaamon toimintaa. Joensuun taidelainaamo on Suomen vanhin, ja sitä kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Iltapäivällä tapasimme Taidekeskus Ahjon tiloissa taideyhdistys Harhan hallituksen jäseniä sekä Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistyksen puheenjohtajan Tuomas Ollikaisen. Ahjo sijaitsee samalla tontilla Joensuun taidemuseon kanssa, joten eri toimijoiden fyysinen läheisyys synnyttää vuoropuhelua sekä ajatuksia toimijoiden potentiaalisesta yhteistyöstä. Taidekeskuksen tilat ovat käytössä näyttelytoiminnan lisäksi sekä tanssijoiden harjoituksiin että esityksiin. Harha on matalan kynnyksen yhteisö, joka Joensuun Taiteilijaseuran rinnalla tarjoaa mahdollisuuksia taiteelliseen toimintaan ja yhdessä tekemiseen paitsi ammattitaiteilijoille myös taiteen harrastajille. Illalla Suomen avattiin kuvataidejärjestöjen liiton juhlanäyttely ja -festivaali Juhlat Joensuun taidemuseossa, Taidekeskus Ahjossa ja galleria Kohinassa. Iloinen avajaistunnelma näkyi koko kaupungin tiiviissä keskustassa avajaisyleisön vaeltaessa paikasta toiseen. Perjantaina Jussi Koitelan vetämiin portfoliotapaamisiin osallistui yhdeksän taiteilijaa ja Elina Hämäläisen apurahaklinikalle viisi. Joensuun pääkirjastossa järjestetyssä infotilaisuudessa oli 12 osallistujaa. Tapaamisissa keskusteltiin taiteilijoiden kansainvälisistä projekteista ja siitä, millaista rahoitusta projekteille voisi hakea niin Framelta kuin muiltakin rahoittajilta. Laura Boxberg


49

Kuvataiteen tilastot Tilastokysely suomalaisille taidegallerioille toteutettiin keväällä. Gallerioille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä. Kysely noudatteli pääpiirteissään vuonna 2017 tehtyä pilottikyselyä. Mukaan lisättiin tarkentavia kysymyksiä näyttelytoiminnan lisäksi järjestetyistä tapahtumista. Tilastosta selvisi, että vuonna 2017 suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin 4,6 miljoonaa käyntiä. Taidemuseokohteisiin tehtiin 2,3 miljoonaa käyntiä, taidegallerioissa käyntejä oli 1,3 miljoonaa ja kuvataidetapahtumissa lähes miljoona. Taidegalleriatilasto ja tiedot taidemuseoiden kävijämääristä julkaistiin tilastokorttina ja avoimena datana Framen verkkosivuillla elokuussa. Tilaston toimitti projektiasiantuntija Johanna Malander.

Mediataiteen selvitys Vuonna 2018 julkaisimme suomalaista mediataidetta luotaavan selvityksen Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Selvitys antaa perustietoa mediataiteen sektorista ja taloudesta sekä piirtää ajankohtaisen kuvan mediataiteen toimijoista, tuotannon edellytyksistä ja kansainvälistymisestä. Selvityksen toimitti tarjouspyynnön perusteella Jari Muikku konsulttiyhtiö Digital Media Finland Oy:sta. Mediataideselvityksen ohjausryhmään kuuluivat Hanna Maria Anttila (AV-arkki), Marikki Hakola (Kroma Productions), Kati Kivinen (Kiasma), Ilppo Pohjola (Kristallisilmä), Tuuli Penttinen-Lampisuo (Avek), Minna Tarkka (m-cult), Pekka Uotila (SES) sekä Framen toimitusjohtaja ja viestintäpäällikkö. Frame järjesti selvityksen seurauksena Kiasmassa 2. lokakuuta Mediataiteen strategiapäivän, jonka fasilitoi Riitta Heinämaa. Tilaisuudessa työstettiin selvityksen perusteella niitä aiheita, joita viedään eteenpäin vuoden 2019 aikana. Päivään osallistui 42 alan asiantuntijaa. Strategiatyö siirtyi joulukuussa Framelta Suomen Mediataideverkosto ry:lle.


50

JULKAISUT Vuoden 2018 Frame valmisteli kahta vuonna 2019 ilmestyvää julkaisua. Contemporary Artist Residencies – Reclaiming Time and Space käsittelee kuvataiteen residenssejä ja niiden nykyistä sekä potentiaalista roolia taiteilijoille, taide-elämälle ja yhteiskunnalle. Kirjan julkaisee Valiz-kustantamo yhteistyössä Framen ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa ja sitä on tukevat Saastamoisen säätiö ja Koneen säätiö. Kirjan toimittavat Taru Elfving, Pascal Gielen ja Irmeli Kokko. Hautumo on vuosina 2016–2018 toteutettu performanssi- ja esitystaiteen kansainvälinen sparrausohjelma. Hautumossa ammattitaiteilijoista koostuva ryhmä työskenteli vuoden yhdessä omia projektejaan kypsyttäen ja kansainvälistymisen väyliä etsien. Hautumon järjestivät yhteistyössä Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus Presentaatio ry / LADAF – Live Art Development Agency Finland, Frame Contemporary Art Finland ja Taiteen edistämiskeskus. Hautumo-raportti kertoo Hautumon koko tarinan eri näkökulmista. Se on sekä raportti että käsikirja vastaavaa projektia suunnitteleville ja vertaistyöskentelystä kiinnostuneille toimijoille. Hautumo-raportin toimittavat Aapo Korkeaoja ja Marika Räty.


51

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä on keskeinen osa Framen kaikkea toimintaa. Viestinnällä Frame toteuttaa strategista tehtäväänsä suomalaisen nykytaiteen kansainvälistäjänä, vaikuttajana ja kehittäjänä. Viestinnällä rakennetaan suomalaiselle nykytaiteelle kansainvälisesti korkeaa profiilia ja arvostusta sekä Framelle mainetta asiantuntevana yhteistyökumppanina. Viestintätoimenpiteet jakautuivat kotimaahan ja kansainväliseen viestintään. Kansainvälisen viestinnän kärkenä vuonna 2018 oli Etelä-Korean Gwangussa järjestettävä nykytaiteen biennaali, ja sen paviljonkiohjelmassa toteutettu Suomen näyttely. Kevään suurin viestinnällinen toimenpide oli Framen toiminnan ja palveluiden päivittäminen vastaamaan EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia vaatimuksia. Syksyllä 2018 Frame alkoi työstää hallitusohjelmatavoitteita yhdessä muiden taiteen tiedotuskeskusten kanssa. Framen tärkein viestintäkanava on verkkosivusto, minkä lisäksi viestimme päivittäin Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Viestinnän tunnusluvut 2018 ● ● ● ● ● ●

Käynnit verkkosivuilla: Facebook-tykkääjät: Twitter-seuraajat: Instagram-seuraajat: suomenkielisen uutiskirjeen tilaajat: englanninkielisen uutiskirjeen tilaajat:

Kuva: Elina Holley.

63 000 (2017: 66 000) 5 400 (2017: 4 800) 3 200 (2017: 3 000) 3 800 (2017: 2 800) 2 600 (2017: 3 000) 3 100 (2017: 3 400)


52

YHTEISTYÖKUMPPANIT, TALOUS JA HENKILÖSTÖ Framen lukuisat hankkeet onnistuvat laajan yhteistyöverkoston avulla. Vuonna 2018 Framessa työskenneltiin seuraavien yhteistyötahojen kanssa: Nordic platform CCA Estonia Iaspis Icelandic Arts Centre OCA Norway Venetsian taidebiennaali Aalto-yliopisto Archinfo British Embassy Helsinki HAM Helsinki Helsingin kaupunki Helsinki Marketing Kiasma Saastamoisen säätiö Suomen suurlähetystö Roomassa Taideyliopiston Kuvataideakatemia Visit Finland / Business Finland Toimittajamatka Helsinki Marketing Visit Finland / Business Finland Visit Tampere Opintomatka Batic Circle Biennale of Sydney HIAP Hautomo-hanke Live Art Development Agency Finland Presentaatio ry Taiteen edistämiskeskus

Port Journeys Forum Box Keskustelut Designmuseo Hippolyte Huuto Manege Central Exhibition Hall, Pietari Sinne Suomen Pietarin instituutti Tilastot Museovirasto Sivukonttorit Arte ry Joensuun taiteilijaseura Oulun taidemuseo Oulun taiteilijaseura Taike Joensuu Taike Oulu Taike Pori Taike Rovaniemi Turun taidemuseo Turun taiteilijaseura Ålands konstmuseum Önningebyn taidemuseo


53

Asiantuntijavieraat AV-arkki CCA Estonia HIAP Iaspis Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanaholmen m-cult OCA Norway Ornamo Publics Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Suomen Japanin instituutti Suomen kuvanveistäjäliitto Suomen Saksan-instituutti Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti Suomen valokuvataiteen museo Baltic-Nordic Contemporary Art ShortTerm Networking For Research Centre For Contemporary Art Estonia CRIS HICP HIAP Frame Curatorial Fellowship Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti ISCP – International Studio & Curatorial Programme, New York Liverpool Biennial Manifesta The European Biennial of Contemporary Art Contemporary Artist Residencies – Reclaiming Time and Space -julkaisu Koneen säätiö Kuvataideakatemia Saastamoisen säätiö Valiz-kustantamo

Mediataideselvitys Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK AV-arkki Digital Media Finland Oy Kiasma Kristallisilmä / Crystal Eye Kroma Productions M-cult Muu ry Suomen elokuvasäätiö SES Vaikuttaminen AV-arkki Grafia Kuvasto Ornamo Sculptor Suomen kuvataidejärjestöjen liitto Suomen Taiteilijaseura Taidemaalariliitto Valokuvataiteilijoiden liitto Gallerioiden kansainvälistäminen Galerie Anhava Galerie Forsblom Galleria Heino Helsinki Contemporary


54

TALOUS Säätiön perustoiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavilla toiminta- ja erityisavustuksella. Säätiön valtionavustus vuodelle 2018 oli 1 024 694 euroa. Valtionavustus koostui toimintaan kohdistuvasta yleisavustuksesta, apurahoihin kohdistuvasta erityisavustuksesta ja Venetsian paviljonkivuokriin kohdistuvasta yleisavustuksesta.

Toiminta Vuonna 2018 säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta toimintaan 720 000 euroa (2017: 720 000 €). Yleisavustuksesta käytettiin Venetsian biennaalin Suomen näyttelyyn, viestintään ja hallinnon yleiskuluihin 315 593 euroa (2017: 346 141 €). Henkilöstökuluihin kohdistui 404 990 euroa (2017: 375 480 €). Hallinnon yleiskuluihin ja henkilöstökuluihin sisältyvät apurahahakujen- ja selvitysten hallinnointikulut (apuraha koordinaattorin palkka, hallintokulut ja apurahatoimikunnan palkkiot) yhteensä 70 000 euroa.

Apurahat Säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena vuodelle 2018 apurahojen jakamiseen 270 000 euroa (2017: 270 000 €). Frame jakoi apurahoja nykytaiteen kansainvälisiin projekteihin 265 891 euroa ja vuodelle 2019 siirtyi jaettavaksi 8 145 euroa. Lisäksi jaettiin vuoden 2017 palautuneita apurahoja 4 868 euroa.

Venetsian taidebiennaali Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle 34 694 euroa Venetsian paviljonkivuokriin. Säätiö hankki lisärahoitusta vuoden 2019 Venetsian biennaalin Suomen näyttelylle solmimalla yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kanssa vuosille 2018-–2019, josta 30 000 euroa toteutui vuonna 2018. Säätiö haki ja sai myös Saastamoisen säätiöltä 40 000 euroa käytettäväksi vuosina 2018–2019.


55

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut säätiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 78 980 euroa.

Tulos ja taloudellinen asema Säätiön vuoden 2018 tuotot olivat 1 102 031 euroa (2017: 1332 355 €) ja toteutuneet kulut olivat yhteensä 1 110 980 euroa (2017: 1 313 733 €). Toiminnan tulos oli 8 949 euroa alijäämäinen (2017: 18 622 € ylijäämäinen). Alijäämä katetaan säätiön vapaasta pääomasta. Säätiön omavaraisuusaste on 38 %.

Tilintarkastajat Säätiön tilintarkastajana toimi Risto Ekholm KHT (BDO Oy) ja varatilintarkastajana Taneli Mustonen KHT (BDO Oy). Säätiön kirjanpito hoidettiin TalousAdvisor Oy:ssä.


56

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallitus Framen hallituksen jäsenet 24.6.2018 saakka olivat: ● Kuvataiteilija, dekaani Jan Kaila (puheenjohtaja) ● Intendentti Henna Paunu (varapuheenjohtaja) ● Toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila ● Johtaja Jan Förster ● Professori Anna-Kaisa Rastenberger ● Kuvataiteilija Jyrki Siukonen ● Koulutuspäällikkö Tomas Träskman Framen hallituksen jäsenet 25.6.2018 alkaen: ● Intendentti Henna Paunu (puheenjohtaja) ● Asianajaja Jaakko Lindgren (varapuheenjohtaja) ● Johtaja Esa Alanne ● Toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila ● Johtaja Jan Förster ● Professori Anna-Kaisa Rastenberger ● Kuvataiteilija Jyrki Siukonen

Valtuuskunta Framen valtuuskunnan jäsenet 11.12.2018 saakka olivat: ● Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki, valtuuskunnan puheenjohtaja ● Satu-Minna Suorajärvi, Suomen taiteilijaseura, valtuuskunnan varapuheenjohtaja ● Anna-Riikka Hirvonen, Oulun kaupunki ● Olli Immonen, Turun kaupunki ● Kati Huovinmaa, Vantaan kaupunki ● Kalle Mustonen, Suomen taiteilijaseura ● Lasse Saarinen, Suomen Taideyhdistys ● Timo Simanainen, Lahden kaupunki ● Maija Tanninen, Helsingin kaupunki ● Päivi Liedes, Espoon kaupunki ● Maaria Märkälä, Suomen taiteilijaseura ● Sabina Westerholm, Pro Artibus ● Johanna Kiivaskoski, Suomen Taideakatemian säätiö


57

Framen valtuuskunnan jäsenet 12.12.2018 alkaen olivat: ● Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki, valtuuskunnan puheenjohtaja ● Ilkka Pitkänen, Suomen Taiteilijaseura, valtuuskunnan varapuheenjohtaja ● Joonas Ahlava, Suomen Taiteilijaseura ● Antti Brunni, Espoon kaupunki ● Olli Immonen, Turun kaupunki ● Jyrki Nieminen, Vantaan kaupunki ● Asko Mäkelä, Suomen Taideyhdistys ● Timo Simanainen, Lahden kaupunki ● Maija Tanninen-Mattila, Helsingin kaupunki ● Anssi Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura ● Sabina Westerholm, Pro Artibus ● Johanna kiivaskoski, Suomen Taideakatemian säätiö ● Elina Vieru, Oulun kaupunki

Henkilöstö Säätiön henkilökuntaan kuuluivat: toimitusjohtaja Raija Koli, viestintäpäällikkö Laura Boxberg, ohjelmapäällikkö Taru Elfving 30.6.2018 saakka ja ohjelmapäällikkö Jussi Koitela 15.8.2018 alkaen, koordinaattori Karoliina Korpilahti 6.4.2018 saakka sekä koordinaattori Veera Lahtinen 3.5.–31.8.2018 (vanhempainvapaalla 1.9.2018 alkaen) ja koordinaattori Elina Hämäläinen 6.8.2018 alkaen. Projektipäällikkö Maikki Lavikkala ja talous- ja hallintopäällikkö Satu Martin. Säätiössä työskenteli lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa ohjelmakoordinaattori Hanna Ohtonen, tilastoasiantuntija Johanna Malander, ohjelma-assistentti Mereca Victorzon (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), ohjelmaharjoittelija Dahlia El Broul ja viestintäharjoittelijat Sara Järvi ja Laura Rajalin. Palkkaa, palkkioita ja työkorvauksia maksettiin yhteensä 52 henkilölle.


58

Svenska Kulturfondenin lärling Mereca Victorzon kertoo vuodestaan Framessa Olen työskennellyt tämän vuoden Framessa ohjelma-assistenttina Svenska Kulturfondenin apurahalla. Olen saanut olla osallisena monessa mielenkiintoisessa projektissa. Erityisen merkityksellistä minulle on ollut mahdollisuus syventyä Suomen nykytaiteen kenttään ja sen toimijoihin. Olen valmistunut filosofian maisteriksi Åbo Akademista pääaineenani taidehistoria ja vuosi Framessa on ollut hyvä lisä opintojeni rinnalle. Lisäksi on ollut todella mahtavaa saada olla mukana luomassa yhteistyötä taidekentällä kansainvälisellä tasolla. Ohjelmapuolella olen muun muassa kuratoinut kansainvälisten vieraidemme ohjelmia ja koordinoinut heidän matkojaan, viestinnän puolella olen avustanut kotisivujen ylläpidossa ja vastannut ruotsinkielisestä viestinnästä. Olen lisäksi avustanut apurahoissa, hallinnollisissa tehtävissä ja Venetsian biennaalissa. Vuosi Framella on todellakin ollut monipuolinen, innostava ja antoisa. Mielenkiintoisen työtehtävien lisäksi sain myös ihanat työkaverit. Mereca Victorzon


59


VUOSIKERTOMUS 2018 Kuvat: Laura Boxberg, Elina Holley, Hanna Huitu, Ari Karttunen, Doyun Kim, Raija Koli, Laura Rajalin, Andrejs Strokins. Apurahakuvat © taiteilijat. Kannen kuva: Alma Heikkilä: Soon Enough – Art in Action -näyttely Tensta konsthallissa Tukholmassa. Kuva: Jean-Baptiste Béranger. Frame Contemporary Art Finland Ratakatu 1 b A 9, 00120 Helsinki frame-finland.fi info@frame-finland.fi seuraa meitä: @framefinland

Profile for Frame Contemporary Art Finland

Frame Contemporary Art Finland: vuosikertomus 2018  

Frame Contemporary Art Finlandin vuosikertomus vuodelta 2018.

Frame Contemporary Art Finland: vuosikertomus 2018  

Frame Contemporary Art Finlandin vuosikertomus vuodelta 2018.

Advertisement