Frame Finland Vuosikertomus 2015

Page 1

Vuosikertomus 2015 /


Suomalainen nykytaide. Kaikkialla. Framen tehtävänä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Frame toimii myös nykytaiteen tiedotuskeskuksena.


Sisältö

Johtajan katsaus 4 Missio, visio ja arvot 6 Vuoden parhaat hetket 7 Apurahat 8 Apurahan saajat 2015 21 Venetsian taidebiennaali 26 Vahvat verkostot 36 Asiantuntijavierailut 38 Asiantuntijavieraat 2015 40 Residenssit 42

Vuorovaikutusta ja ajatustenvaihtoa 46 Uutta tietoa ja osaamista 52 Innostava ja näkyvä nykytaide 58 Talous, hallinto ja henkilöstö 66


4

Yhteistyö on avain vahvoihin verkostoihin

Vuosi 2015 vei Framen toimintaa ja samalla suomalaisen nykytaiteen kansainvälisyyttä jälleen harppauksen eteenpäin. Vauhdikkaaseen vuoteen mahtuivat muun muassa onnistunut Suomen näyttely Venetsian taidebiennaalissa, uusi matka-apuraha sekä lukuisa määrä keskusteluita ja asiantuntijakohtaamisia.

T

ässä vuosikertomuksessa avaamme vuoden tapahtumia tuomalla taiteilijoiden ja muiden kentän toimijoiden omia tarinoita esiin.

Venetsian biennaali nosti IC-98:n valokeilaan IC-98:n (taiteilijat Patrik Söderlund ja Visa Suonpää) näyttelyhankkeen tuottaminen Venetsian taidebiennaaliin oli Framen suurin kansainvälinen satsaus vuonna 2015. Teos muunsi Alvar Aallon suunnitteleman valoisan paviljongin hiilten täyttämäksi hämäräksi luolaksi. Tunnit, ajat, iäisyydet asetti katsojansa äärimmäisen kauniin teoksen äärelle pohtimaan suuria kysymyksiä ihmisen tekojen pitkäaikaisista ja peruuttamattomista vaikutuksista maapallolle. Venetsian näyttely antoi taiteilijoiden uralle ansaitun sysäyksen: vahvaa kansainvälistä näkyvyyttä, verkostoja ja työtilaisuuksia. Uusia avauksiamme Venetsian avajaisviikolla olivat muun muassa

entistä vahvempi yhteistyö useiden kotimaisten museoiden kanssa (Serlachius-museot, Amos Andersonin taidemuseo, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Helsingin taidemuseo HAM ja Nykytaiteen museo Kiasma), keskustelutilaisuus taiteilijoiden kanssa sekä laaja mediatyö yhteistyössä brittiläisen viestintätoimiston kanssa. Venetsian taidebiennaalin merkitys suomalaisille taiteilijoille on Suomen paviljonkinäyttelyä laajempi. Liisa Robertsin valokuvasarja Petersburg Underground nähtiin Okwui Enwezorin kuratoimassa All the World’s Futures -päänäyttelyssä. Vuonna 2015 biennaalin oheisohjelmistoon kuuluvissa näyttelyissä oli Suomesta mukana kymmenisen muutakin taiteilijaa, kuten Adel Abidin, Sasha Huber ja Maaria Wirkkala.

Matka-apuraha tuo ketteryyttä Framen myöntämät kansainvälisen toiminnan apurahat ovat

ponnahduslauta, joka antaa taiteilijoille mahdollisuuden löytää oma paikkansa ja verkostoitua kansainvälisellä taidekentällä. Avasimme keväällä 2015 jatkuvan matka-apurahahaun edistämään taiteilijoiden liikkuvuutta. Tämä uusi, perinteistä projektiapurahaa joustavampi apuraha osoitti heti tarpeellisuutensa, ja niinpä Framen apurahahakemusten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Apurahahakemuksia tuli 825 kappaletta (449 kappaletta vuonna 2014).

Kohtaamiset johtavat työtilaisuuksiin Kenties tärkein tehtävämme Framessa on luoda ja vahvistaa suomalaisten taiteilijoiden sekä taiteen muiden ammattilaisten verkostoja Suomessa ja ulkomailla. Vahvat verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä siksi, että työtilaisuudet tulevat useimmiten eteen juuri niiden avulla. Ajatusten vaihto, vaikutteiden omaksuminen ja kansainvälisen taidekentän ilmiöihin tutustuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä myös taiteellisen työskentelyn kehittymisen sekä taiteen sisältöjen vuoropuhelun kannalta. Lähes kaikki hankkeemme tähtäävätkin verkostojen rakentamiseen. Venetsian taidebiennaali,


5

yhteistyössä residenssiorganisaatio HIAPin kanssa toteutettu HICP Helsinki International Curatorial Programme, ulkomaiset taiteilijaresidenssit, asiantuntijavierailut, keskustelutilaisuudet ja koulutukset palvelevat ennen kaikkea ihmisten välisiä kohtaamisia. Osa näistä kohtaamisista on hyvin pieniä ja intiimejä – kuten kuraattorin vierailu taiteilijan työhuoneella – ja toiset taas isompia, kuten Frame Espresso -keskustelut tai Venetsian taidebiennaalin avajaistapahtumat. Vahvistaaksemme verkostojen rakentumista avasimme vuoden päätteeksi kolme avointa hakua: etsimme näyttelyehdotusta Venetsian taidebiennaaliin vuodelle 2017, haimme osallistujia Japaniin ja Etelä-Koreaan suuntautuvalle opintomatkalle samoin kuin taiteilijavetoista galleriaa satamakaupunkien Port Journeys -nykytaideverkostoon.

Alan kehittäminen vaatii yhteistyötä Framen toimintakenttä laajenee edelleen maantieteellisesti. Euroopan ja Pohjois-Amerikan lisäksi Aasia ja Etelä-Amerikka ovat nousseet merkittäviksi alueiksi taiteilijoiden kannalta. Samalla taiteenlajien välit hämärtyvät, ja taiteen esityspaikat muuttavat merkitystään. Isot kansainväliset tapahtumat suurenevat, kaupalliset messut sisällyttävät ohjelmaansa myös epäkaupallista taidetta ja pienten yhteisöllisten toimijoiden sekä erityisesti residenssien merkitys kasvaa. Nämä jatkuvat muutokset asettavat haasteita taiteilijoille ja

taideorganisaatioille, kuten myös Framen verkostoitumishankkeille ja viestinnälle. Näitä haasteita ratkomme tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutuu sekä kansainvälisessä toiminnassamme että tiedotuskeskustoiminnan kehittämisessä. Jälkimmäinen näistä lähti liikkeelle, kun tilasimme Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöltä Cuporelta selvityksen suomalaisen nykytaiteen kansainvälisyydestä. Tutkimuksella halusimme selvittää nykytaiteen ajankohtainen toimintarakenne, jotta Framenkin tuki- ja kehitystoimintaa voidaan suunnata parhaalla mahdollisella tavalla. Kutsuimme koolle laajapohjaisen ohjausryhmän, johon kuuluivat Ilona Anhava / Hanna Huitu (Galerie Anhava), Hanna Maria Anttila (AV-arkki), Petra Havu (opetus- ja kulttuuriministeriö), Juha Huuskonen (HIAP), Esko Nummelin (Porin taidemuseo), Marja Sakari (Kiasma, ryhmän puheenjohtaja) ja Paula Toppila (IHME). Ohjausryhmän käymät keskustelut olivat arvokas foorumi Framelle katsoa kriittisesti omia toimintamuotojamme ja miettiä, kuinka kehitämme niitä vastaamaan aina vain paremmin nykytaiteen alati muuttuvaa toimintakenttää. Kiitos ohjausryhmän jäsenille arvokkaasta panoksesta yhteisen asian eteen.

Hallituksen vahdinvaihto Säätiön perustamisesta alkaen Framen työtä suunnitellut ja johtanut ensimmäinen hallitus sai kesäkuussa 2015 työnsä päätökseen. Kiitos Susanna Petter-

sonille, Tarja Pitkänen-Walterille, Jorma Puraselle ja Erja Pusalle suuresta urakasta. Tämä pioneerihallitus loi asiamies Petra Havun kanssa säätiölle vuonna 2012 vahvan toimintapohjan. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Framen hallitukseen kaudelle 2015–2018 neljä uutta jäsentä: Hanna Maria Anttilan, Henna Paunun, Jyrki Siukosen ja Anna-Kaisa Rasterbergerin. Jan Kaila ja Tomas Träskman jatkoivat toiselle hallituskaudelle. Me Framessa työskentelemme määrätietoisesti tukeaksemme suomalaisten nykytaiteilijoiden ja muiden kentän toimijoiden kansainvälistä toimintaa. Kuinka voimme edistää sitä parhaalla mahdollisella tavalla, ja mihin suuntaan haluamme sitä suunnata? Vastataksemme näihin kysymyksiin kehitämme alan yhteisen toiminnan ja keskustelun foorumeita jatkuvasti eteenpäin. Työstämme myös tapoja auttaa yksittäisiä taiteilijoita entistä paremmin, kun kansainväliset näyttelyt ja yhteistyöt kutsuvat heitä ulkomaille. Vuonna 2016 vahvistamme läsnäoloamme muualla Suomessa. Kentän jatkuva muutos edellyttää meiltä ketteryyttä, uusia ideoita sekä eri toimintamuotojen kokeilemista. Tärkeä päämäärämme – suomalaisen taiteen kansainvälistymisen tukeminen – pysyy samana. Raija Koli Johtaja


6

Tätä teemme

Missio Edistämme suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä.

Koulutus

Tutkimus

Vahvistamme suomalaisen nykytaiteen asemaa. Teemme suomalaista nykytaidetta näkyväksi.

Julkaisut

Tieto ja osaaminen

Visio Frame on nykytaiteen vahva kansainvälinen asiantuntija ja maailmalla verkottunut yhteistyökumppani. Suomalainen nykytaide tunnetaan ulkomailla hyvin, sitä esitellään monipuolisesti ja sen markkinat ovat merkittävästi kasvaneet.

Tilastointi

Viestintä ja vaikuttaminen

APURAHAT

Suomalaisen nykytaiteen asema ja rahoitus vahvistuvat ja nykytaide nähdään tärkeänä osana elinvoimaista yhteiskuntaa.

Arvot Avoimuus Vaikuttavuus Nopeus Framen sidosryhmiä ovat Suomessa muun muassa taiteilijat, kuvataideorganisaatiot ja muut kentän ammattilaiset, media, rahoittajat, päättäjät ja muut taide- ja kulttuurialan toimijat. Ulkomailla sidosryhmiämme ovat ennen kaikkea erilaiset nykytaideorganisaatiot ja kentän muut toimijat sekä kulttuurimedia. Suomen suurlähetystöt sekä kulttuurija tiedeinstituutit ovat myös tärkeä sidosryhmä.

VENETSIAN TAIDEBIENNAALI

VERKOSTOT JA LIIKKUVUUS

Asiantuntijavieraat

Residenssit


7

Vuoden 2015 parhaat hetket

VENETSIAN TAIDEBIENNAALI

KEMPER MUSEUM

ONNISTUNEET VIERAILUT

Suomi Venetsian taidebiennaalissa

Suomalaisen maalauksen suurnäyttely Kansas Cityssä

Biennaalikuraattorit vierailivat Suomessa

Taiteilijaduo IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund) edustivat Suomea teoksellaan Hours, Years, Aeons (Tunnit, ajat, iäisyydet) Venetsian 56. kansainvälisessä taidebiennaalissa. Näyttely ja sen yhteydessä tekemämme viestintä verkostoitumistilaisuuksineen olivat menestyksiä. Hanke toi taiteilijoille näkyvyyttä ja suhteita, nosti suomalaisen nykytaiteen kansainvälisen median palstoille ja vakiinnutti Framen maineen suomalaisen nykytaidekentän vahvana kansainvälistäjänä.

Kemper Museum of Contemporary Artissa nähtiin laaja kattaus suomalaista nykymaalausta Dark Days, Bright Nights: Contemporary Paintings from Finland -näyttelyssä. Frame tuki näyttelyn toteutumista apurahalla yhdessä 175 muun nykytaidehankkeen kanssa. Kaiken kaikkiaan apurahoja jaettiin 299 000 euroa.

Framen vieraana Suomessa kävi 58 asiantuntijaa, joiden joukossa oli useiden merkittävien biennaaleiden kuraattoreja, kuten Gwangju Biennalen taiteellinen johtaja Maria Lind ja kuraattori Binna Choi, Documenta 14:n kuraattori Katerina Tselou, Montreal Biennalen johtaja Sylvie Fortin ja pohjoismaisen biennaalin Momentumin johtaja Dag Aak Sveinar.


8

Apurahat

Apurahat

Jarmo Mäkilä: Savipojat. Installaatio, Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Yhdysvallat. Kuva: Jarmo Mäkilä

Frame jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta taiteen ammattilaisten kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoitumiseen. Apurahat ovat tehokas tapa edistää suomalaisen nykytaiteen läsnäoloa maailmalla. Parhaimmillaan apuraha toimii taiteilijalle ponnahduslautana, joka antaa mahdollisuuksia työtilaisuuksiin ja yhteistyöprojekteihin.10

Apurahat

Apurahat – Ponnahduslauta maailmalle

Vuonna 2015 Frame jakoi apurahoja nykytaiteen kansainvälisiin projekteihin 299 000 euroa. Uutena avauksena tuli jatkuva matka-apurahahaku, joka antaa taiteen ammattilaisille mahdollisuuden toteuttaa projekteja ulkomailla lyhyelläkin varoitusajalla.

299 000 euroa

176

hanketta

25.5.2015

Avasimme uuden, jatkuvan matkaapurahahaun. #nykytaide #kansainvälistyminen #apurahat

F

rame myöntää apurahoja suomalaisten ja Suomessa työskentelevien taiteilijoiden ulkomaiseen näyttelytoimintaan, vieraskielisiin julkaisuihin sekä asiantuntijavierailuihin. Framen apurahoja kansainvälistymiseen voivat hakea taiteilijat ja taiteen ammattilaiset sekä kotimaiset että ulkomaiset organisaatiot. Apurahoja myönnetään nykytaiteen eri aloille: kuvataiteeseen, mediataiteeseen, sarjakuvataiteeseen, taidekäsityöhön, valokuvataiteeseen ja äänitaiteeseen. Projektiapurahoja vuoden 2015 hankkeisiin myönnettiin kahdella hakukierroksella. Vuonna 2015 avasimme uutena kokeiluna jatkuvan matkaapurahahaun, jotta taiteilijoilla ja asiantuntijoilla olisi mahdollisuus tarttua nopeastikin ulkomaisiin näyttelytilaisuuksiin. Myöntöpäätöksiä matka-apurahoista tehtiin vuoden aikana viisi kertaa. Vuonna 2015 Frame jakoi apurahoja 260 000 euroa. Lisäksi vuosien 2013–2015 aikana palautuneita ja peruuntuneita apurahoja jaettiin uudelleen 39 120 euroa.

Vuonna 2015 apurahoilla tuettiin yhteensä 176 hanketta ja 300 taiteilijaa. Apurahahakemuksia tuli vuonna 2015 huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina: yhteensä 825. Apurahojen myönnöt perustuvat vertaisarviointiin. Framen apurahatoimikunnan jäseniä vuonna 2015 olivat intendentti Mikko Oranen, taiteilija Jorma Puranen sekä intendentti Anna-Kaisa Rastenberger. Jorma Purasen tilalle valittiin keväällä taiteilija Salla Tykkä. Apurahatoimikunnan puheenjohtaja on Framen toimitusjohtaja Raija Koli. Päätökset projektiapurahojen myönnöistä tekee Framen hallitus ja matka-apurahojen myönnöistä toimitusjohtaja. Järjestimme hakujen aikana keväällä ja syksyllä kaksi neuvontatilaisuutta ja kaksi apurahaklinikkaa hakemuksia tekeville taiteilijoille. Klinikoilla annettiin henkilökohtaista opastusta apurahahakemuksen tekemiseen. Apurahaneuvontaa annettiin päivittäin myös sähköpostilla. Lisäksi syksyn haussa kokeiltiin apurahaneuvontaa Facebookissa.


11

825

2012

2013

2014

2015

HAETTU YHTEENSÄ €

2 254 967

2 215 870

2 425 976

2 812 224

MYÖNNETTY YHTEENSÄ €

498 250

414 482

250 510*

299 120

HAETTU YHTEENSÄ KPL

494

511

497

825

MYÖNNETTY YHTEENSÄ KPL

230

195

112

176

* Frame-säätiön valtionavustusta leikattiin 300 000 euroa vuodesta 2013.

hakemusta

FRAMEN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUOSINA 2012–2015, EUROA

300

suomalaista taiteilijaa Vuonna 2015 Frame tuki apurahalla 15 vieraskielisen taidejulkaisun tekemistä. Kuva: Rosa Kuosmanen


12

Apurahat

Suuria näyttelyhankkeita

Pohjoismaista kuvanveistoa Lontoossa

6

Royal British Society of Sculptors (RBS) esitteli pohjoismaista kuvanveistoa laajassa ryhmänäyttelyssä Lontoossa keväällä 2015.

S

kulptur-näyttelyyn osallistui kuusi suomalaista kuvanveistäjää: Timo Heino, Otto Karvonen, Anne Koskinen, Maija Närhinen, Laila Pullinen ja Jarno Vesala. Näyttely oli ensimmäinen pohjoismaisen nykykuvanveiston katselmus Lontoossa. Näyttelyssä esitettiin veistosten lisäksi videotaidetta, installaatioita ja performansseja. Näyttelyssä oli teoksia kaikkiaan seitsemältätoista taiteilijalta, jotka valittiin mukaan avoimella haulla. Valinnat teki asiantuntija-

paneeli, johon kuului myös tunnettu brittiläinen kuvanveistäjä Richard Wentworth. Näyttely jalkautui Lontoossa kolmeen näyttelypaikkaan: RBS:n galleriaan Old Brompton Roadilla, Lontoon Goethe-instituuttiin sekä Prince’s Gardensin aukiolle. Frame tuki näyttelyä apurahalla.

Lontoon Skulpturnäyttelyssä nähtiin Maija Närhisen teos Pile (2015).

Taiteilijavetoiset galleriat Supermarket-taidemessuilla Vuodesta 2007 järjestetty Supermarket Stockholm Independent Art Fair on Pohjoismaiden kansainvälisimpiä nykytaidetapahtumia.

suomalaista kuvanveistäjää

6

suomalaista galleriaa tai järjestöä

T

ukholmassa 16.–19.4. järjestetyille taidemessuille osallistui Framen tuella kuusi suomalaista taiteilijavetoista galleriaa tai järjestöä: vaasalainen Filmverkstaden, helsinkiläiset Galleria Sculptor ja MUU Galleria, turkulaiset Titanik Galleria ja Valokuvakeskus Peri sekä Suomen Pohjoismainen Taideliitto. Supermarket on vaihtoehto kaupalliselle taidemessutoiminnalle


13

ja siten tärkeä tapahtuma taiteilijajärjestöille ja taiteilijavetoisille organisaatioille. MUU Galleria oli mukana jo kuudetta kertaa peräkkäin. ”Supermarket on ollut jo kymmenen vuoden ajan esimerkillinen tapahtuma taiteilijavetoisesta verkostoitumistyöstä ja tapahtumajärjestämisestä. MUU:lle tapahtuma on tuonut joka vuosi uusia kontakteja ja mahdollisuuksia sekä tilaisuuden heijastella toimintaamme kansainvälisessä ympäristössä ja ideoida uutta. Osallistuvien taiteilijoiden teoksille tapahtuma on tietysti tarjonnut tuhansien yleisön”, kertoo MUU:n toiminnanjohtaja Timo Soppela.

Osallistuminen Supermarket-messuille on tuonut taiteilijavetoisille gallerioille paljon uusia kontakteja. Kuva: MUU ry

Taidemessujen merkitys kasvaa Ilona Anhavan luotsaama Galerie Anhava sai apurahaa ARCOmadrid-taidemessuille ja Kööpenhaminan CHART Art Fairiin osallistumiseen.

T

aidemessuille osallistuminen on gallerian tehokkain tapa tavoittaa ulkomaiset taiteen asiantuntijat, kuten museonjohtajat ja kuraattorit, taidearvostelijat, julkiset ja yksityiset keräilijät, toiset galleriat, konsultit sekä taiteenharrastajat ja saada heidät mieltämään galleria varteenotettavaksi kansainväliseksi toimijaksi. Taidemessut ovat suuria tapahtumia ja niihin tullaan tutustumaan kaukaakin, jopa toisista maanosista. Messujen kävijämäärät vaihtelevat pienimpien messujen 10 000–15 000 katso-

jasta merkittävimpien messujen kymmeniin tuhansiin kävijöihin. Monilla näistä messukävijöistä on todellista päätösvaltaa eikä heitä voi yhtä tehokkaasti tavoittaa muulla tavoin. Messuosallistumisten tarkoitus on lisätä taiteilijoiden tunnettuutta, hankkia heille näyttelykutsuja niin ulkomaisiin institutionaalisiin näyttelytiloihin kuin gallerioihin, vahvistaa kansainvälisten toimijoiden tietoisuutta näiden taiteilijoiden olemassaolosta ja merkittävyydestä sekä luoda keräilijöiden verkosto, jonka jäsenet pitävät juuri tätä taidetta hankkimisen arvoisena.”

Ilona Anhavan johtama Galerie Anhava osallistuu vuosittain useille kansainvälisille taidemessuille. Kuva: Heljä Franssila


14

Apurahat

Suomalaisen nykymaalauksen suurnäyttely Kansas Cityssä Kemper Museum of Contemporary Artissa nähtiin laaja kattaus suomalaista nykymaalausta Dark Days, Bright Nights: Contemporary Paintings from Finland -näyttelyssä. Kuvataiteilija Jarmo Mäkilä ja Kemper Museumin johtaja Barbara O’Brien kertovat, miten idea näyttelystä syntyi.

D

ark Days, Bright Nights -näyttelyyn osallistui 13 taiteilijaa, jotka edustavat suomalaista nykymaalausta monipuolisesti: Jani Hänninen, Heikki Marila, Marika Mäkelä, Jarmo Mäkilä, Rauha Mäkilä, Reima Nevalainen, Leena Nio, Vesa-Pekka Rannikko, Mari Rantanen, Mari Sunna, Nanna Susi, Sirpa Särkijärvi ja Anna Tuori. Näyttelyn kuratoi Kemperin johtaja Barbara O’Brien, ja se oli avoinna 2.10.2015–21.2.2016. Frame oli yksi näyttelyn tukijoista.

Kuvataiteilija Jarmo Mäkilä: ”Suomen pääkonsulaatti New Yorkissa järjesti Armory Show’n aikaan vuonna 2013 brunssin, johon minä ja vaimoni osallistuimme. Kun katselin meille istumapaikkaa, näin erään naisen istuvan yksinään tyhjässä pöytäryhmässä. Suuntasimme istumaan hänen seuraansa. Ulkomailla ollessamme pyrimme aina tutustumaan paikallisiin ihmisiin. Amerikkalainen kyseli meiltä Suomesta ja sen taiteesta. Keskustelu soljui eteenpäin, kunnes meidän piti lähteä. Minulla oli kaksi omaa taidekirjaa mukanani. Toisen kirjoista annoin Suomen pääkonsulille kiitokseksi bruns-

sista, ja toisen päätin antaa tälle kivalle amerikkalaiselle, joka oli niin kiinnostunut Suomen taiteesta. Hän yllättyi kirjasta suuresti ja lupasi lukea sen myöhemmin. Hän antoi minulle käyntikorttinsa ja minä omani hänelle. Tungin käyntikortin taskuuni, mistä sen sitten muutama päivä myöhemmin löysin ja näin, että keskustelukumppanimme oli Kemper Museumin johtaja Barbara O'Brien. Noin puolen vuoden päästä sain häneltä sähköpostin, jossa hän tiedusteli mahdollisuutta vierailla työhuoneellani Helsingissä. Vierailu toteutuikin samana syksynä. Tapasimme vielä sen jälkeen seuraavana vuonna New Yorkissa, missä juttelimme tulevan, suomalaiseen maalaustaiteeseen keskittyvän näyttelyn etenemisestä. Kemper Museum hoiti näyttelyjärjestelyt mielestäni erinomaisesti. Paikalla olleille taiteilijoille maksettiin kaikki kulut ja päivärahat. Näyttely oli laajasti esillä niin sanomalehdissä kuin amerikkalaisissa taidelehdissä sekä sosiaalisessa mediassa. Museo järjesti taiteilijoiden kanssa tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia, joihin parhaimmillaan osallistui yli 300 ihmistä. Tapaamani amerikkalaiset tuntuivat aidosti kiinnostuneilta taiteestamme.”

13 suomalaista taiteilijaa

Johtaja Barbara O’Brien, Kemper Museum of Contemporary Art: ”Alkuperäinen idea näyttelylle syntyi New Yorkin Armory Show’n aikaan 2013. Keskustelut Suomen kukoistavasta nykytaidekentästä sekä Anna Tuorin kauniiden maalausten näkeminen sytyttivät kuratoriaalisen kiinnostukseni. Keskeistä näyttelyn onnistumisessa oli antelias rahoitus-, matkustus- ja tutkimustuki, jolla Frame, Suomen ulkoministeriö ja Suomen New Yorkin pääkonsulaatti tukivat hanketta. Myös lukuisten suomalaisten gallerioiden ja museoiden henkilökunnan arvokas apu mahdollistivat tämän museovieraitamme suuresti kiinnostaneen ja valistaneen näyttelyn.”


15

Ylh. Taiteilija Anna Tuorin maalaus Things I’ve Seen I Can See No More (2013) oli Dark Days, Bright Nights -näyttelyjulisteen tunnuskuvana. Vesa-Pekka Rannikko Canaryvideoinstallaationsa edustalla. Näyttelyssä oli mukana 13 suomalaistaiteilijaa Jani Hännisestä Sirpa Särkijärveen. Kuvat: Jarmo Mäkilä


16

Apurahat

Apurahat taiteilijan tukena

Framen apurahoilla tuetaan vuosittain noin 180 kansainvälistä nykytaiteen hanketta taidejulkaisuista näyttelyihin. Viisi apurahansaajaa kertoo omasta hankkeestaan. Kirja tarvitaan sittenkin Taiteilija Otto Karvonen huomasi ulkomailla, että perinteisellä taiteilijakirjalla on edelleen paikkansa taidemaailmassa.

S

ain apurahaa taiteilijakatalogiin, jollaista teoksistani ei vielä tähän mennessä ollut tehty. Käydessäni ulkomailla biennaaleissa ja eri tapahtumissa tajusin, että perinteisellä kirjalla on varsinkin

näissä nykytaidekuvioissa edelleen paikkansa. Oman tuotannon esitteleminen on kirjan avulla paljon helpompaa kuin ilman sitä. Katalogissa esitellään tuotantoani, minkä lisäksi siinä kirjoittavat kolmesta eri näkökulmasta

IHME-festivaalin johtaja, kuraattori Paula Toppila, kuraattori Christine Langinauer ja tutkija Jukka Relander. Huhtikuussa 2016 uusi teokseni nähtiin osana Pariisin Centre Pompidou’n Hors Pistes -festivaalia. Olen tehnyt viimeiset kymmenen vuotta teoksia enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Teen julkiseen tilaan tilapäisiä teoksia, ja tällaisten teosten esittämiseen on Suomessa melko vähän tilaisuuksia. Työtilaisuudet tulevat eteen joskus niin, että yksi kuraattori vinkkaa minusta toiselle. Sillä tavalla tuli esimerkiksi äskettäinen projekti ryhmänäyttelyssä Shanghaissa. Hollantilainen kuraattori

“Mahdollisuus altistua kaikelle uudelle ja oudolle on ollut tosi tärkeää”, kertoo Otto Karvonen. Kuva: Heljä Franssila


17

oli maininnut minusta kiinalaiselle kuraattorille, joka etsi nykytaiteen, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun välimaastossa toimivia taiteilijoita. Myös sattumalla on paljon tekemistä työtilaisuuksissa. Kaikkea ei voi suunnitella etukäteen, mikä voi olla ärsyttävääkin. Olen joskus saattanut ajatella, että jossakin tapaamisessa ei ollut mitään järkeä, mutta sitten tapaamani kuraat-

tori onkin soittanut pari vuotta myöhemmin ja pyytänyt mukaan johonkin. Koskaan ei voi tietää, kuka on tärkeä tyyppi. Opiskelu ulkomailla ja se, että on ollut mahdollisuus altistua kaikelle uudelle ja oudolle, on ollut tosi tärkeää minulle. Yleensäkin uteliaisuus ja kiinnostus kaikenlaista kohtaan auttaa paljon, jos haluaa työskennellä ulkomailla tai ihan missä vain.”

Virolainen kuraattori avasi uuden näkökulman Lapin taiteilijaseura avasi 25-vuotisjuhlavuonnaan uusia reittejä ulkomaille, kertoo seuran puheenjohtaja, kuvataiteilija Maria Huhmarniemi.

H

ow to Read in the Dark? -hankkeemme taustalla oli pitkään jatkunut Lapin taiteilijaseuran kehittämistyö, jossa halusimme kehittää liikkuvuutta. Merja Briñónin tuottamasta hankkeesta tuli kolmeosainen: järjestimme vuonna 2015 kiertonäyttelyn, joka oli esillä Joensuun taidemuseossa, Tarton taidehallissa ja Grimmuseumissa Berliinissä, minkä lisäksi kehitimme taiteilijaseuralle kansainvälisen toiminnan strategian ja pilotoimme kuvataiteen palveluita Lapin nykytaiteen vientiä varten. Hanke oli osa taiteilijaseuran 25-vuotisjuhlaa. Näyttelyn kuraattoriksi löytyi virolainen Tanel Rander, joka pystyi kokoamaan todella kiinnostavan kokonaisuuden. Mukana näyttelyssä oli 29 taiteilijaa eli noin kolmannes seuran jäsenistä. Randerilla oli ulkopuolista

Lapin taiteilijaseuran juhlavuosinäyttelyn avajaiset Tarton taidehallissa. Kuva: Merja Briñón

silmää nostaa esiin lappilaisten taiteilijoiden joukosta muitakin kuin vakiintuneita nimiä. Randeriin tutustuimme yhteistyökumppaneidemme Suomen Vironinstituutin ja Viron nykytaiteen keskuksen suosituksesta, ja hänen mukanaolonsa oli lopulta yksi parhaista asioista projektissamme. Berliinin ja Tarton myötä näyttelylle avautuivat ovet myös

Joensuun taidemuseoon. Sekin oli meille tärkeää. Meiltä on toivottu paljon näyttelytilaisuuksia ulkomailla, ja hanke vastasi tähän toiveeseen. Moni lappilainen taiteilija kokee, että olemme syrjässä pääkaupunkiseutuun nähden, ja että monelle suorempi reitti ulkomaille on vain lähteä suoraan ulkomaille kuin yrittää mennä Etelä-Suomen kautta.”


18

Apurahat

Kuljetuskustannukset ovat suurin menoerä Saksalainen galleristi vie taiteilija Jaakko Mattilan teoksia Keski-Euroopan taidemessuille. Apuraha auttaa matka- ja kuljetuskuluissa.

M

inulla on saksalainen, Marktoberdorfissa toimiva galleria Arktika, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä vuodesta 2010. Galleria tutustui töihini alun perin tamperelaisen Galleria Himmelblaun kautta. Galleristi vie töitäni aktiivisesti pienille ja suurille taidemessuille Keski-Eurooppaan. Tänä vuonna taidemessuja on kertynyt kuusi. Viimeisin oli maailman vanhin taidegrafiikan triennaali Grenchenissä Sveitsissä, jossa kaikki teokseni myytiin. Triennaali on siitä erityinen, että se arvioi kaiken tiukoin kriteerein: ei vain gallerioita ja taiteilijoita vaan myös esille tulevat teokset. En ole alun perin graafikko vaan taidemaalari, joten on mukava saada tällaista tunnustusta nimenomaan grafiikan töistäni. Grafiikan kuljettaminen on paljon helpompaa kuin maalausten, joiden vienti ulkomaille on ylipäänsä tosi hermoja raastavaa. Maalauksille sattuu aina kaikenlaista; niiden yli on ajettu trukilla, ja kerran Britannian ja Italian postilaitokset kadottivat maalaukseni matkalle. Kuljetuskulut ovat suurimmat menoerät taidemessuille osallistumisessa, ja näiden kulujen kattamiseen apurahat ovat tärkeitä. Monelle taiteilijalle osallistuminen voi olla siitä kiinni. Apurahoja jaetaan aika pieniä summia, mutta toisaalta ne jakautuvat niin useammalle tekijälle.”

”Maalausten kuljettaminen on stressaavaa”, sanoo Jaakko Mattila. Kuva: Heljä Franssila


19

Bita Razavi jännitti Teheranin kriittistä taideyleisöä valmistautuessaan näyttelyynsä kotikaupungissaan. Kuva: Jenni Pekkarinen

Ensiesiintyminen Teheranissa Bita Razavi teki ensimmäisen yksityisnäyttelynsä kotikaupungissaan Teheranissa. Kaupungin kriittisen ja aktiivisen taidekentän vastaanotto jännitti taiteilijaa etukäteen.

S

ain Framen apurahan yksityisnäyttelyyn Lajevardi Foundationissa Teheranissa. Näyttelyn nimi oli Objects, as they act upon me, as I document them, ja se aukesi joulukuussa 2015. Näyttelyn nimen otin Mo Bottomleyn tekstistä, jonka hän kirjoitti nähtyään teoksiani Britanniassa keväällä 2015. Hän näkee teokseni Bruno Latourin väittämän valossa: sen mukaan objekteja ja systeemejä täytyy tutkia, jotta ymmärretään miten ne käyttävät valtaa yksilöihin. Näyttelyssä oli neljä aikaisempaa työtäni viimeisen viiden vuoden ajalta sekä kaksi uutta valokuvasarjaa, jotka ovat vielä

kesken. Uusi projektini käsittelee pakolaiskriisin myötä kasvanutta ulkomaalaiskammoa Itä-Euroopassa. Analysoin siinä, miten ksenofobinen nationalismi on yhteydessä kansallisiin traumoihin. Kuvaamalla hylättyjä taloja entisissä neuvostomaissa kysyn, miksi nämä maat ovat unohtaneet, että myös monet heidän omista kansalaisistaan ovat olleet pakolaisia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun näyttelyssäni oli esillä keskeneräisiä töitä. Olin tosi iloinen niistä saamastani palautteesta, sillä se auttaa minua teosten eteenpäin työstämisessä. Lajevardi on säätiö, jolla on

oma taidekokoelma, julkaisu sekä näyttely- ja tapahtumatila. Kyseessä ei ole galleria vaan Lajevardissa on tavallisesti esillä heidän oma kokoelmansa sekä vuosittain neljä yhden kauden mittaista temaattista näyttelyä. Teheranissa on kriittisin näkemäni taideskene. Ihmiset todella viettävät aikaansa näyttelyissä ja näkevät vaivaa tulkitakseen teoksia. Yleisöä ei voi huijata millään hienolta kuulostavilla tyhjillä konsepteilla, joilla on vähän tekemistä itse teosten kanssa. Jännitin etukäteen näyttelyn pitämisestä Teheranissa, ja käytin jokaikisen näyttelyyn tulleen elementin miettimiseen paljon enemmän aikaa kuin tavallisesti. Olin hyvin helpottunut, kun näyttely otettiin hyvin vastaan. Teosten valmistaminen oli pitkä ja uuvuttava prosessi, sillä tajusin että joidenkin teosten uudelleen valmistaminen tulisi halvemmaksi kuin alkuperäisten teosten kuljettaminen Suomesta. Niinpä tuotin kaksi teosta kaupungissa, josta minulla ei ole käsitystä miten asiat siellä toimivat. Mäntän kuvataideviikkojen jälkeen tämä oli kaikkein epäorganisoiduin ja stressaavin näyttely, joka minulla on ollut mitä tulee valmisteluihin ja ripustusprosessiin. Tutustuin näyttelyn avulla moniin ihmisiin, samoin kuin moni tutustui minuun. Nimeni ei ole kovin tuttu etenkään nuoren taiteilijasukupolven keskuudessa. Näyttelyni noteerattiin Tandis-taidelehdessä sekä eräässä naistenlehdessä ja muutamassa pienemmässä lehdessä. Bita’s Dowry -teoksestani näytettiin pätkä myös kansallisella tv-kanavalla.”


20

Apurahat

”Jos New Yorkissa haluaa breikata, siellä pitää asua”, toteaa Kim Simonsson. Kuva: Heljä Franssila

Metsäkansa vaelsi New Yorkiin Oma muotokieli on auttanut erottautumaan, kertoo kuvanveistäjä Kim Simonsson. Newyorkilaisgalleristi Jason Jacques on seurannut Kim Simonssonin työskentelyä vuodesta 2009.

L

okakuussa 2015 minulla oli Moss People -nimeä kantanut näyttely Jason Jacques Galleryssä New Yorkissa. Esillä oli esillä metsäkansaksi nimeämiäni veistoksiani, jotka ovat flocking-tekniikalla pinnoitettuja saviveistoksia. Veistosteni eläin- ja lapsihahmot ovat vihreän, sammalmaisen pinnan peittämiä. Väri syntyi vahingossa kokeillessani neonkeltaista kuitua yhteen saviveistokseen: keltainen väri muuttuikin yllättäen hehkuvan vihreäksi. Pin-

ta muistuttaa vanhoista hautakivistä, jotka sammal on vallannut. Tapasin galleristi Jason Jacques’n ensimmäistä kertaa vuonna 2013, jolloin olin mukana Museum of Arts and Designin (MAD) ryhmänäyttelyssä New Yorkissa. Hän oli jo ollut yhteydessä minuun aikaisemmin 2009 ja ilmaissut kiinnostuksensa teoksiani kohtaan. Yhteistyömme alkoi ensin kansainvälisillä taidemessuilla. Jacques’a kiinnostaa kaikki mahdollisimman outo ja erikoinen. Hän on alun perin antiikkia

ja keramiikkaa välittänyt taidekauppias, joka on remontoinut yhden showroominsa teräslevyillä peitetyksi näyttelytilaksi. Näyttely meni hyvin, ja sain paljon hyvää huomiota etenkin blogeissa. Minulla on oma kieli, ja se on tosi tärkeää. Jos New Yorkissa haluaisi breikata, siellä pitäisi kuitenkin asua. Amerikkalaiset haluavat tavata ja pitää yhteyttä. Teen nykyisin ehkä noin puolet projekteistani Suomessa ja puolet ulkomailla. Ulkomailla näkee, millä tasolla itse liikkuu.”


21

Apurahan saajat 2015

Asiantuntijavieraat ja seminaarit Alajoki Tuula Fotogalerie Wienin kuraattoritapaaminen ja IKT – International Association of Curators of Contemporary Art -kongressi Wienissä. Itävalta 800 €

Heino Timo SKULPTUR-kirjan julkistus Lontoossa Iso-Britannia 500 € Helander Marja Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Luutonen Maija SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 586 €

Sirviö Sauli SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 586 €

Nikkanen Aapo Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Suomen Benelux-instituutti Suomen Benelux-instituutin asiantuntijavierailut nykytaiteen ammattilaisille. Belgia, Suomi 800 €

Närhinen Tuula Osallistuminen Urban Nature -symposiumiin The New Schoolissa, New Yorkissa. Yhdysvallat 1200 €

Ukkonen Emilia Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Baÿ Catherine Pariisilaisen The Window -taidetilan johtajan vierailu Suomeen. Suomi 800 €

Huuskonen Juha Verkostoitumismatka Wieniin, Madridiin, Ghentiin ja Venetsiaan. Itävalta, Espanja, Belgia, Italia 700 €

Björk Helena Kuraattorin matka Bita Razavin Objects, As They Act Upon Me -näyttelyyn. Lajevardi Foundation, Teheran. Iran 650 €

Immonen Kati Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Ojala Konsta SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 400 €

Vaittinen Timo SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 586 €

Fellrath Till & Bardaouil Sam Art Reoriented -kuraattorikollektiivin vierailu Suomeen. Suomi 800 €

Keränen Olli SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 586 €

Orenius Marika Mind the Gap: The Artist in Culture Studies -konferenssiin osallistuminen Lissabonissa. Portugali 500 €

Wesamaa Laura SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 586 €

Ketola Maippi Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Rosenlund Tuomo Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Wittocx Eva Belgialaisen M – Museum Leuven -museon kuraattorin vierailu Suomeen. Suomi 300 €

Kiiski Hertta Grosses Treffen -portfoliokatselmukseen osallistuminen Berliinissä. Saksa 200 €

Salonen Elsa Osallistuminen Breakdown Break Down -työpajaan Lontoossa. Iso-Britannia 170 €

Biennaalit, triennaalit ja festivaalit

Kivinen Kati IKT – International Association of Curators of Contemporary Art -kongressi Wienissä, Budapestissa ja Bratislavassa. Itävalta, Unkari, Slovakia 600 €

Setari Nicola Belgialaisen Contourbiennaalin kuraattorin vierailu Suomeen. Suomi 500 €

FixC osuuskunta International Teletext Art Festival 2015 -tapahtuman järjestäminen Ars Electronicassa Linzissä. Itävalta 700 €

Fortin Sylvie Montrealin Biennaalin taiteellisen johtajan vierailu Suomeen. Suomi 1415 € Fält Emma Vilina About loneliness -työpajan järjestäminen monitieteisessä We All Draw -symposiumissa Lontoossa. Iso-Britannia 400 € Haapoja Terike Altern Ecologies -kirjan julkistus Venetsiassa Italia 500 € Hai Art Sound of Culture & Culture of Sound -tapahtumien kiertue Euroopassa. Puola, Saksa, Belgia, Portugali 1200 €

Leino Kalle SICin ekskursio Alankomaihin. Paikallisiin nykytaidetiloihin ja -toimijoihin tutustuminen. Alankomaat 586 €

Siitari Pirkko Angkor Photo -festivaalille osallistuminen luennoitsijana, Siem Reap. Kambodza 800 €

Guangzhou Triennial / Guangdong Museum of Art Adel Abidinin sekä Saara Hannulan ja Tommi Anteron (The BodyBuilding Project)


22

Apurahat

osallistuminen Guangzhoun Triennaaliin. Kiina 5000 € Karvonen Otto Paikkasidonnaisen tilausteoksen valmistelu Pariisin Hors Pistes -festivaalille. Ranska 940 € Kopperi Anna-Lea Osallistuminen ARTISTERIUMtapahtumaan Tbilisissä. Georgia 1000 € Kuittinen Liina Tomasz Szraman, Magnus Kristinssonin, Maurice Blokin ja Liina Kuittisen osallistuminen Acción!MAD15 -tapahtumaan Madridissa. Espanja 1000 € Kuorinki Mikko Osallistuminen XII Baltic Triennial -tapahtumaan Vilnassa ja Krakovassa. Liettua, Puola 800 € Kwint Marius Sasha Huberin osallistuminen Frontiers Reimagined -näyttelyyn Museo di Palazzo Grimanissa. Osa 56. Venetsian taidebiennaalin oheisohjelmaa. Italia 3000 € Latvian Centre for Contemporary Art Iiu Susirajan, Johanna Lecklinin, Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin osallistuminen Survival Kit -nykytaidefestivaalille Riikassa. Latvia 1500 € Lofoten International Art Festival Juha Pekka Matias Laakkosen osallistuminen LIAF 2015 – Disappearing Acts -näyttelyyn. Norja 2000 € Lucá-Dazio Manuela Liisa Robertsin osallistuminen 56. Venetsian taidebiennaalin päänäyttelyyn All the World’s Futures. Italia 8000 € Mattila Jaakko Osallistuminen Grenchenin triennaaliin Sveitsissä sekä yhteisnäyttelyyn Galerie Arktikassa Saksassa. Sveitsi, Saksa 1000 €

Metso Juha Osallistuminen Creative Climate Awards 2015 -tapahtumaan New Yorkissa. Yhdysvallat 800 € MTÜ Fotokunstnike Ühendus / NGO Union of Photography Artists Elina Brotheruksen, Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen, Tanja Koljosen, Milja Laurilan ja Maanantai Collectiven osallistuminen Tallinn Photo Month -tapahtuman näyttelyyn. Viro 2000 €

Venetsian taidebiennaalin oheisohjelmaa. Italia 2000 € Nordic Light International Photo Festival Nelli Palomäen About ten -näyttely Kristiansundin kansainvälisellä valokuvafestivaalilla. Norja 1500 € Puhakka Eeva-Liisa Whispers ääni-installaatio WRO Media art biennaalissa Wroclawissa. Puola 600 €

Nauha Tero Karoliina Kucian ja Tero Nauhan Carceri: Prisions on Invention -projektin toteuttaminen Melbournessa, Australiassa. Australia 1000 €

Punkt Ö / Momentum Biennale of Contemporary Art Minna Henrikssonin osallistuminen 8. Momentumbiennaaliin Mossissa. Norja 2000 €

New Performance Turku ry Leena Kelan, Antti Laitisen, Pilvi Porkolan ja Eero Yli-Vakkurin osallistuminen They Come From Far Away -performanssitaidefestivaalille Aucklandissa. Uusi-Seelanti 3500 €

Pälviranta Harri Gestures towards the self -näyttely osana Fotonoviembre 2015 -tapahtumaa Teneriffalla. Näyttelyssä mukana 11 suomalaista taiteilijaa. Espanja 1050 € Rantala Hannele The End of Wonderful Times -valokuvakirjan julkistaminen Arlesin valokuvafestivaalilla. Ranska 970 €

New Performance Turku ry Antti Laitisen, Tero Nauhan, Mimosa Palen, Christopher Hewittin ja Leena Kelan osallistuminen Perfo Puerto -performanssitapahtumaan Santiagossa. Chile 3000 € Niemi Maaria Marcus Lerviksin osallistuminen Moskovan biennaaliin 2015. Venäjä 1500 € Nieminen Heini Anna-Lea Kopperin ja Heini Niemisen osallistuminen Jump into the Unknown -näyttelyyn. Palazzo Loredan dell’Ambasciatore. Osa 56.

roARaTorio Salla Tykän ja Joakim Puseniuksen osallistuminen Les Rencontres Internationales -tapahtumaan Berliinissä. Saksa 1500 € Rozenfelds Martins Osallistuminen Personal Structures -näyttelyyn Palazzo Bembossa. Osa 56. Venetsian taidebiennaalin oheisohjelmaa. Italia 2000 € Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö Saara Ekströmin, Terike Haapojan ja Erkki Pirtolan osallistuminen The Powers That Be -nykytaidenäyttelyyn New Museumin kaupunkifestivaalilla New Yorkissa. Yhdysvallat 5000 €

Suomi-Väänänen Maarit Osallistuminen Albuquerquen Experiments in Cinema -festivaalille. Meksiko 450 € Szrama Tomasz Osallistuminen kansainväliselle performanssitaiteen festivaalille Nicosiassa. Kypros 500 € Tikka Heidi Osallistuminen Differences of Identity -ryhmänäyttelyyn Sala del Portalessa. Osa 56. Venetsian taidebiennaalin oheisohjelmaa. Italia 2500 € Tonteri Irma Osallistuminen GraN – Graphic Nordica triennaaliin Akureyrissä. Islanti 700 € Tuomarla Riikka Osallistuminen GraN – Graphic Nordica triennaaliin Akureyrissä. Islanti 400 € Vaara Roi Osallistuminen FAAC – Festival de Arte de Acción de Cuenca -festivaalille. Ecuador 1000 € Virmakoski Helka Inari Esiintyminen Performance o Morir POM 2015 -festivaalilla. Meksiko 1000 €

Julkaisut Brotherus Elina Carpe fucking diem -valokuvakirjan valmistaminen. 4000 € FixC osuuskunta Teletext As Art -julkaisun valmistaminen. 3000 € Hagelberg Matti Läskimooses-kirjan englanninkielisen laitoksen kahden ensimmäisen niteen valmistaminen. 3000 € Henttonen Markus Twisted Tales – Road to Hope -valokuvakirjan julkaiseminen. 3000 €


23

Kalleinen Oliver Investment Zone -julkaisun valmistaminen. 4000 €

AV-arkki ry IC-98:n osallistuminen Moving Image -messuille New Yorkissa. Yhdysvallat 3500 €

Karvonen Otto Please act like nothing happened -kirjan valmistaminen. 3000 €

Galerie Anhava Anne Koskisen, Matti Kujasalon ja Marika Mäkelän osallistuminen ARCOmadrid 2015 -messuille. Espanja 4000 €

Kina Jonna Foley Objects -kirjan valmistaminen. 2000 € Koivisto Kaisu Jossain muualla / Elsewhere -julkaisun valmistaminen. 3000 € Malmström Henrik Life Is One Live It Well ja A Minor Wrongdoing -valokuvakirjojen valmistaminen. 2000 € Pallasvuo Jaakko Scorched Earth -julkaisun valmistaminen. 1000 € Parkkinen Sami Father and Son -kirjan valmistaminen. 3000 € Pimenoff Ida The Book of Hours -valokuvakirjan painatus ja julkaiseminen. 3000 € Rantala Hannele The End of Wonderful Times -kirjan valmistaminen 3000 € Rousseau Gregoire RABRAB#02-julkaisun valmistaminen. 1000 € Toija Tommi Mutatis Mutandis -kirjan valmistaminen. 3000 €

Taidemessut Arte ry Arte ry:n ja Titanik-gallerian osallistuminen Supermarketmessuille Tukholmassa. Ruotsi 3000 €

Galerie Anhava Anna Tuorin osallistuminen Kööpenhaminan Chart Art Fair -taidemessuille. Tanska 3000 € Grafiikanpaja Himmelblau Oy Kirsi Neuvosen, Juho Karjalaisen, Jaakko Mattilan, Tiina Kivisen, Inari Krohnin ja Outi Heiskasen osallistuminen The London Original Print Fair 2015 -messuille. Iso-Britannia 3000 €

Rikkinen Anna Osallistuminen Revelations – Fine Craft and Creation Fair -messuille Pariisissa. Ranska 600 €

Galleri 21 Finland-ryhmänäyttely Galleri 21:ssä Malmössä. Mukana 16 suomalaista taiteilijaa. 3000 €

Romppanen Johannes Suomalaisten valokuvakirjojen esittely Amsterdamin Unseenvalokuvafestivaalilla. Alankomaat 2000 €

Geagea Noora Osallistuminen Gegen Against -ryhmänäyttelyyn Salon Dahlmannissa Berliinissä. Saksa 900 €

Sinne / Stiftelsen Pro Artibus Sinnen osallistuminen Moving Image -messuille New Yorkissa. Yhdysvallat 3000 €

Heinonen Henrik Ryhmänäyttelyyn osallistuminen ja performanssi The Laughing Bell -kulttuuritilassa Lontoossa. Iso-Britannia 150 €

Valokuvakeskus Peri ry Valokuvakeskus Perin osallistuminen Supermarketmessuille Tukholmassa. Ruotsi 2000 €

Ryhmänäyttelyt

Kalleinen Oliver The Never Ending Story: Doings &kNOTs -näyttelyyn osallistuminen Tallinnassa. Viro 250 €

Halonen Paavo Suunnittelijaesiintyminen Pariisin muotiviikoilla. 700 €

Bitkina Anna Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin osallistuminen Critical Mass -tapahtumaan Pietarissa. Venäjä 1500 €

Kemper Museum of Contemporary Art Ryhmänäyttely Dark Days, Bright Nights: Contemporary Paintings from Finland. Mukana 13 suomalaista taiteilijaa. Yhdysvallat 15 000 €

Helsinki Contemporary Tuomas A. Laitisen osallistuminen Moving Image -messuille New Yorkissa. Yhdysvallat 1500 €

Bruno Diego Diego Brunon ja Mikko Kuoringin Ruler-näyttelyn järjestäminen Seattlessa. Yhdysvallat 1500 €

Kerätär Kaisa Spirit of North -yhteisötaideprojektin näyttelyt Fukushimassa ja Tokiossa. Japani 2500 €

Laurila Milja Osallistuminen Paris Photo -messuille. Ranska 700 €

Bury Art Museum and Sculpture Centre New Narrative and Reader -ryhmänäyttelyn järjestäminen ja julkaisun valmistaminen. Mukana 14 suomalaista taiteilijaa. Iso-Britannia 5000 €

Korkalo Tuomas A Particular Time -näyttelyn järjestäminen Ninni Korkalon kanssa Nürnbergissä ja Pärnussa. Saksa, Viro 900 €

Löfgren Sonja Osallistuminen Revelations – Fine Craft and Creation Fair -messuille Pariisissa. Ranska 400 € MUU ry MUU Gallerian osallistuminen Supermarket-messuille Tukholmassa ja Art-Athina -messuille Ateenassa. Ruotsi, Kreikka 3000 € Musta Saukko ry SICin osallistuminen Moving Image -messuille New Yorkissa. Yhdysvallat 3000 € Panchamia Deepa Osallistuminen Revelations – Fine Craft and Creation Fair -messuille Pariisissa. Ranska 500 €

La Galerie CAC Essi Kausalaisen ja kuraattori Elina Suoyrjön osallistuminen Only the Lonely -ryhmänäyttelyyn. La Galerie CAC, Noisy-le-Sec. Ranska 1500 € Lahtinen Joonas YOYO – You are On Your Own -esitysinstallaatio osana brut Wien -performanssikeskuksen ohjelmistoa. Mukana Mikko Niemistö. Itävalta 500 € Lapin taiteilijaseura ry How to Read in the Dark -ryhmänäyttely Tartossa ja Berliinissä. Mukana 20 suomalaista taiteilijaa. Viro, Saksa 2500 €


24

Apurahat

Linzissä ja Wienissä. Itävalta 2500 € Muu ry Performance Voyage 5 -maailmankiertue. Mukana kahdeksan suomalaista taiteilijaa. Alankomaat, Italia, Kreikka, Latvia, USA, Saksa, Ruotsi, Kroatia, Kanada, Haiti 2000 € Lappi Laura On a Slippery Slope, Keeping the Balance -ryhmänäyttely Reykjavikin Galleri Vestissä. Islanti 1500 € Lecklin Johanna Henna Riikka Halosen, Milla-Kaarina Ojan ja Johanna Lecklinin She peoples a space with images of realms, moods, rooms, ghosts and stars -näyttely Espacio Trapéziossa Madridissa. Espanja 2500 € Lukkarinen Sami Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Galerie von Braunbehrensissä, Stuttgartissa. Saksa 500 € Luutonen Maija Ryhmänäyttely Münchenin Lothringer 13/Halle-näyttelytilassa. Saksa 300 € MacGlip Alexandra Pilvi Takalan, Bita Razavin, Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen osallistuminen Cannibal Manifesto: Mimesis as Resistance -ryhmänäyttelyyn KARST-galleriassa Plymouthissa. Iso-Britannia 2500 € Mehiläispesä ry (Galleria Huuto) Found in Translation -ryhmänäyttely Scotty Enterprises -galleriassa Berliinissä. Mukana 11 suomalaista taiteilijaa. Saksa 2500 € Modig Kimmo Antagon-biennaali 2015. Store Contemporary, Dresden. Saksa 1500 € Muth David Sakari Tervon, Erkka Nissisen, Tatu Engeströmin, Antti Laitisen ja Jaakko Pallasvuon osallistuminen Pretty Straightforward -ryhmänäyttelyyn

Mäkilä Rauha Osallistuminen Dark Days, Bright Nights -ryhmänäyttelyyn Kemperin modernin taiteen museossa Kansas Cityssa. Yhdysvallat 500 € Niskanen Pekka Résistance Organique -näyttelyyn osallistuminen Cité Internationale des Arts -galleriassa, Pariisissa. Ranska 700 € Nordic Contemporary This Sticky Mess Will Get Us There -ryhmänäyttely Nordic Contemporary Artspacessa, Pariisissa. Mukana Jiri Geller, Anna Retulainen, Pilvi Takala, Anssi Taulu ja Anna Tuori. Ranska 2000 € Ojala Konsta Osallistuminen ryhmänäyttelyyn New Yorkissa. Yhdysvallat 700 € Osuuskunta Forum Box Czech Box – suomalaisen Forum Box -taiteilijaosuuskunnan esittely Prahan Czech Centressä. Mukana yhdeksän suomalaistaiteilijaa. Tsekki 4000 € Pale Mimosa Julkisivuteoksen toteuttaminen Pariisissa. Ranska 1000 € Roberts Liisa What’s the Time in Vyborg? -näytös ja keskustelutilaisuus Salon Dahlmannissa, Berliinissä. Saksa 650 € Royal British Society of Sculptors SKULPTUR-ryhmänäyttely Lontoossa. Mukana Timo Heino, Otto Karvonen, Anne Koskinen, Maija Närhinen, Laila Pullinen ja Jarno Vesala. 9600 €

Rönkkö Nastja Säde Osallistuminen Collaborate! -näyttelyyn Oriel Sycharth Galleryssa Walesissa ja #IRL projekti Art15-messuilla Lontoossa. Iso-Britannia 1000 € Silomäki Jari Capturer l’éphémère -ryhmänäyttelyyn osallistuminen Galerie Vanessa Quangissa, Pariisissa. Ranska 650 € Stichting Artery Pilvi Takalan osallistuminen When I Give, I Give Myself -ryhmänäyttelyyn Van Gogh -museossa, Amsterdamissa. Alankomaat 2000 € Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö Terike Haapojan osallistuminen The Pleasure Principle -ryhmänäyttelyyn Microscope Galleryssa New Yorkissa. Yhdysvallat 2000 € Sutela Jenna Osallistuminen Tokyo Art Meeting VI -näyttelyyn, Museum of Contemporary Art Tokyo. Japani 500 € Tuori Anna Osallistuminen Dark Days, Bright Nights -ryhmänäyttelyyn Kemperin modernin taiteen museossa Kansas Cityssa. Yhdysvallat 500 € Watson Sam Sini Pelkin osallistuminen Aleph-ryhmänäyttelyyn Durhamissa. Iso-Britannia 1000 €

Yksityisnäyttelyt Aho Heini Näyttely Sika-galleriassa Balilla. Indonesia 480 € Brotherus Elina Les Femmes de la Maison Carré -näyttely Maison Louis Carréssa. Ranska 700 €

C/O Berlin Foundation Niina Vatasen Beyond the Visible Surface -näyttely Berliinissä. Saksa 2682 € Dacci Marina Esko Männikön Time Flies. A Highlight -näyttely Collezione Maramottissa. Italia 1000 € Dundee Contemporary Arts IC-98:n Drawn Into Tomorrow -näyttely Dundeessa. Iso-Britannia 2500 € EGS From Lake Geneva to Finland Station -näyttely. Partisan Creative Corner, Soest. Saksa 1000 € Gothenburg Museum of Art Hannaleena Heiskan yksityisnäyttely Göteborgin taidemuseossa. Ruotsi 4000 € Granqvist Pasi Neo-Europeans-näyttely Berliinissä ja Ahnsenissa. Saksa 1000 € Haaslahti Hanna Sculpture Shock -näyttely Chiswick Housessa, Lontoossa. Iso-Britannia 500 € Hallikainen Mikko Black Notes -kutsunäyttelyn järjestäminen Pärnun Linnagalleriissa. Viro 300 € Huis Marseille, Museum for Photography Esko Männikön Time Flies -näyttely Amsterdamissa. Hollanti 4000 € Hukkataival Helinä Kaksi performanssia Roomassa. Italia 371 € Hänninen Nanna Yksityisnäyttelyiden kiertue Pariisissa, Madridissa ja Berliinissä. Ranska, Espanja, Saksa 1000 € Itkonen Tiina Valokuvanäyttely Qaanaaqissa. Grönlanti 580 €


25

Jokisalo Ulla Yksityisnäyttely Gallery Taik Personsissa Berliinissä. Saksa 500 €

Razavi Bita Objects, As They Act Upon Me -yksityisnäyttely. Lajevardi Foundation, Teheran. Iran 2000 €

Stiftelsen Fotogalleriet Timo Kelarannan yksityisnäyttely Fotogalleriet-näyttelytilassa Oslossa. Norja 3500 €

Kannisto Sanna Yksityisnäyttely Pariisissa, Galerie la Ferronnerie. Ranska 2000 €

Reischstein Alexander BESTIARIU CONSTRUENDUM -näyttely Landesmuseum Natur und Mensch -museossa Oldenburgissa ja Staatliches Museum für Naturkunde -museossa Stuttgartissa. Saksa 1640 €

Straschnoy Axel La Figure de la Terre -elokuvateoksen esitys Museo del Cine -museossa Buenos Airessa. Argentiina 1000 €

Kannisto Sanna Yksityisnäyttely Pariisissa, Galerie la Ferronnerie. Ranska 750 €

Roberts Liisa Petersburg Underground -näyttely Pietarissa. Venäjä 3000 €

Kanto Hanna Screening Rare-galleriassa New Yorkissa. Yhdysvallat 700 €

Rusanen Jukka Yksityisnäyttely Konstantzissa LachennmanArt -galleriassa. Saksa 1000 €

Karjalainen Hannu Yksityisnäyttely Momentumgalleriassa Berliinissä. Saksa 1500 €

Saarto Ari Ari Saarron Trace of Beings: PAIN/STILLS -näyttely sekä Riitta Päiväläisen RIVER NOTES -näyttely Zeit-Photo Salon -galleriassa Tokiossa. Japani 2500 €

Kaarnamo Niina-Anneli Yksityisnäyttely, Prague Gallery of Czech Glass. Tsekki 1000 €

Korkeila Jukka Infinity Injected -yksityisnäyttely Galleri Thomassenissa, Göteborgissa. Ruotsi 710 € Olin Johan ja Song Aamu Secrets of Japan -näyttely Aomorin taidemuseossa. Japani 3000 € Ollikainen Panu Yksityisnäyttely Pärnun Linnagalleriissa. Viro 680 € Pallasvuo Jaakko Yksityisnäyttely American Medium -galleriassa Brooklynissä. Yhdysvallat 620 € Pirilä Marja Yksityisnäyttely Almlöf Galleryssa, Malmössä. Ruotsi 1500 € Rahaa Sepideh Sukupuolta ja naisten elämää maastamuuton jälkeen käsittelevä valokuva- ja videoprojekti. Camac Art Centre, Marnay Sur Seine. Ranska 520 €

Seppo Sanni Valokuvilla Hiljaisuutta Vastaan -projekti Human Rights Film Festival ”Inconvenient Films” -tapahtumassa Vilnassa. Liettua 200 € Simonsson Kim Moss People -yksityisnäyttely New Yorkissa Jason Jacques -galleriassa. Yhdysvallat 2000 €

Suomen Madridin-instituutti Kustaa Saksin tekstiilitaidenäyttely Museo Mexicano de Diseño (MUMEDI) -museossa Méxicossa. Meksiko 2000 € Unknown Cargo ry Unknown Cargo -gallerian näyttelyt Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Ruotsi, Tanska 2000 €

Vehviläinen Vesa Pink Twinsin yksityisnäyttely House of St Barnabas -järjestön kappelissa Lontoossa. Iso-Britannia 580 € Viika Sakari Yksityisnäyttely GRADkulttuurikeskuksessa Belgradissa. Serbia 1000 € Ziegler Sebastian Näyttely Sika-galleriassa Balilla. Indonesia 480 €


26

Apurahat

Venetsian taidebiennaali

Suomen Alvar Aalto -paviljonki. Kuva: Katja Lösönen

Venetsian taidebiennaali on nykytaiteen arvostetuin kansainvälinen kohtaamispaikka. Taiteilijaduo IC-98:n näyttelyn Hours, Years, Aeons (Tunnit, ajat, iäisyydet) tuotanto Venetsian 56. taidebiennaaliin oli Framen suurin hanke vuonna 2015.


27


28

Venetsian biennaali

Suomella on ollut oma näyttelypaviljonki Venetsian historiallisessa paviljonkipuistossa Giardinissa jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Paviljongin on suunnitellut arkkitehti Alvar Aalto vuonna 1956. Oma näyttelytila Venetsiassa antaa Suomelle ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä suomalaisen nykytaiteen kärkeä kansainväliselle asiantuntijayleisölle.

T

aiteilijaduo IC-98:n (Patrik Söderlund, synt. 1974 ja Visa Suonpää, synt. 1968) Venetsian biennaalia varten luoma installaatio Hours, Years, Aeons (Tunnit, ajat, iäisyydet) tutki ihmisen jälkeistä aikaa. Teos yhdisteli piirrosanimaatiota, ääntä ja materiaalisia elementtejä, ja se on itsenäinen osa taiteilijaduon Abendland-teossarjaa. Äänimaiseman sävelsi Max Savikangas. IC-98:n teoksille keskeistä on ajatus pitkästä kestosta, jonka puitteissa voidaan tarkastella hitaasti muuttuvia rakenteellisia ilmiöitä, kuten ilmastollisia ja maantieteellisiä oloja. Venetsiassa nähtävän teoksen ytimessä oli syvä aika eli äärimmäisen pitkät – miljoonien vuosien mittaiset – geologiset ajanjaksot. Venetsian biennaalissa oli 89 kansallista paviljonkinäyttelyä, minkä lisäksi viralliseen oheisohjelmaan kuului 44 muuta näyttelyä. Okwui Enwezorin kuratoimassa

19.3.2015

IC-98:n uusi teos Venetsian taidebiennaalissa tutkii aikaa ihmisen jälkeen. #finlandinvenice

pääpaviljongin näyttelyssä All the World’s Futures nähtiin teoksia 136 taiteilijalta. Päänäyttelyssä oli esillä suomalaisen taiteilijan Liisa Robertsin teoksia. Näyttely oli avoinna yleisölle seitsemän kuukauden ajan 9.5.– 22.11.2015. Biennaalissa vieraili 501 502 kävijää. Avajaisissa kävi 24 000 ammattilaista ja yli 8 000 toimittajaa. Framen järjestämiin vip-tilaisuuksiin osallistui yhteensä lähes 700 kansainvälisen taidemaailman vaikuttajaa. Biennaalinäyttely toi taiteilijoille näkyvyyttä, työtilaisuuksia ja suhteita, minkä lisäksi se nosti suomalaisen nykytaiteen esille kansainvälisessä mediassa ja vakiinnutti Framen maineen suomalaisen nykytaidekentän vahvana kansainvälistäjänä. IC-98 kutsuttiin Venetsian näyttelyn myötä pitämään yksityisnäyttely Göteborgin Rödasten Konsthallissa sekä osallistumaan Sundancen elokuvajuhlille.

Tavoitteet Frame asetti Venetsian näyttelyhankkeelle kolme tavoitetta: – edistää taiteilijoiden uraa kansainvälisesti ja kotimaassa – kasvattaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta – vahvistaa suomalaisten toimijoiden kansainvälisiä suhteita aktiivisella verkottautumisella

89 kansallista paviljonkia

Komissaari ja kuraattori Venetsian taidebiennaalin kansallisilla näyttelyillä on virallinen komissaari, joka toimii näyttelyn tilaajana. Suomen näyttelyn komissaarina toimi Framen johtaja Raija Koli. Vuoden 2015 näyttelyn kuratoi Framen ohjelmapäällikkö, filosofian tohtori Taru Elfving.

Taiteilijat IC-98 (alun perin Iconoclast, perustettu 1998) on Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin muodostama taiteilijakaksikko. IC-98:n usein installaatiomuotoisissa teoksissa yhdistyvät tutkimus, kirjoitus, piirustus ja animaatio. Heidän tunnistettava visuaalinen kielensä punoo yhteen materiaa ja myyttiä, yksilöllistä ja yhteisöllistä, luontoa ja kulttuuria. Teokset perustuvat tutkimuksiin poliittisista, sosiaalisista ja arkkitehtonisista rakennelmista, erilaisista ekosysteemeistä sekä historian läsnäolosta jokapäiväisessä elämässä. IC-98 tekee läheistä yhteistyötä muiden taiteen ammattilaisten, kuten runoilijoiden, säveltäjien ja arkkitehtien kanssa.


29

IC-98:n installaatio Hours, Years, Aeons (Tunnit, ajat, iäisyydet) yhdisteli piirrosanimaatiota, ääntä ja materiaalisia elementtejä. Kuva: Ugo Carmeni

Finnish Art Works. In Venice, too. IC-98 on esiintynyt viime vuosina useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. Vuonna 2015 taiteilijakaksikon yksityisnäyttely nähtiin Venetsian taidebiennaalin lisäksi Dundee Contemporary Arts -keskuksessa Skotlannissa. Vuonna 2014 IC-98 nähtiin yksityisnäyttelyissä Conde Duque Madridissa, Beaconsfieldissä Lontoossa sekä 2013 Turun taidemuseossa. Vuonna 2014 he olivat mukana ryhmänäyttelyissä seuraavissa museoissa: Frankfurter Kunst-

verein (Saksa), Laboratorio Arte Alameda (Meksiko), Quartair (Alankomaat), Moonshin Museum (Etelä-Korea) ja Nykytaiteen museo Kiasma. IC-98 on osallistunut lisäksi useille taidemessuille, joista viimeisimpinä Moving Image Art Fair New Yorkissa maaliskuussa 2015, ARCOmadrid 2014, Volta New Yorkissa 2013 ja Volta Baselissa 2012. IC-98 sai taiteen valtionpalkinnon 2009 ja voitti Ars Fennica -yleisö-

500 000 kävijää

äänestyksen 2014. IC-98:n teoksia on lukuisissa yksityisissä ja julkisissa kokoelmissa Pohjoismaissa. Suomessa lähes kaikki suurimmat nykytaiteen museot ovat hankkineet teoksia kokoelmiinsa.

IC-98:n taiteellinen työ koottiin kirjaksi Frame julkaisi näyttelyn avautuessa kirjan IC-98:n lähes kahden vuosikymmenen mittaisesta taiteellisesta työstä. Hours, Years, Aeons – Moving Images and Other Projects 1998–2015 asetti uuden, Venetsiaa varten luodun teoksen kaksikon aikaisempien teosten rinnalle. IC-98:n töitä ei ollut aikaisemmin koottu julkaisuksi.


30

Venetsian biennaali

Liisa Roberts All the World’s Futures -päänäyttelyssä

Taiteilija Liisa Roberts (oik.) sai kutsun Venetsian biennaalin arvostelumenestykseksi nousseeseen päänäyttelyyn. Kuvassa myös Lyubov Mukhorova, joka nähtiin 2009 Robertsin Mikä aika on Viipurissa? -dokumenttielokuvassa. Kuva: Katja Lösönen

9.4.2015

Venetsia muuttuu nykytaiteen pääkaupungiksi toukokuussa. Jaa kuva omasta taidelöydöstäsi Instagramissa ja voita matka Venetsian taidebiennaaliin!

Julkaisun toimittivat Taru Elfving ja Patrik Söderlund. Kirjasta otettiin tuhannen kappaleen painos. Se oli myynnissä Venetsian biennaalikirjakaupoissa ja useiden suomalaisten taidemuseoiden kirjakaupoissa. Kirjaa voi tilata Framesta, ja lisäksi ladata ilmaiseksi verkossa.

Okwui Enwezorin kuratoima päänäyttely, All the World's Futures, oli biennaalin historian globaalein katsaus nykytaiteeseen. Se kartoitti taiteen keinoin moniäänisesti aikaamme. Mukana oli myös suomalainen taiteilija Liisa Roberts uudella Petersburg Underground -valokuvateoksellaan. Päänäyttely tuo kutsuttujen taiteilijoiden työn merkittävällä tavalla osaksi kansainvälistä dialogia. Frame tukee taiteilijoiden osallistumista biennaaliin muun muassa kuraattorivierailuin, apurahoin sekä viestinnällisesti.

Näyttely tarvitsee näkyvyyttä Frame tuotti näyttelylle laajan viestintäkokonaisuuden, jonka tavoitteena oli tukea näyttelylle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

24 000

ammattilaista

8 000

toimittajaa

IC-98:n tuotannosta kertova kirja sai Kirjataiteen kaunis kirja -kunniamaininnan maaliskuussa 2016. Kuva: Rosa Kuosmanen


31

Suomen paviljonkiin jonotettiin biennaalin ammattilaispäivinä. Kuva: Ugo Carmeni

56th la Biennale di Venezia opens today! A warm welcome to the Alvar Aalto pavilion of Finland, in Giardini!

Kansainvälistä viestintää hoitamaan valittiin lontoolainen viestintätoimisto Sutton PR. Avajaisviikolla järjestetylle medialounaalle (7.5.) osallistui 70 toimittajaa. Ilmoittautuneiden joukossa oli journalisteja muun muassa suurista brittimedioista, kuten The Financial Timesista, Guardianista, The Telegraphista sekä useista taidejulkaisuista.

Suomen paviljongin mediadeskillä jaettiin tietoa Suomen näyttelystä, ja se palveli toimittajia ja ammattilaisyleisöä aamusta iltaan koko avajaisviikon ajan. Maaliskuussa (19.3.) Framen toimistolla Helsingissä järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa kuraattori ja taiteilijat kertoivat uuden teoksen rakentumisesta ja ajatuksistaan biennaalin lähestyessä. Uusi avaus kotimaisen yleisön tavoittamiseksi oli Avotakan kanssa yhteistyössä toteutettu Oma taidelöytö -kilpailu. Kilpailulla kannustettiin ihmisiä kokemaan nykytaidetta sen kaikessa monimuotoisuudessaan ja erilaisissa yhteyksissä. Pääpalkintona oli yhden hengen matka Venetsian biennaaliin. Yleisötyötä jatkettiin

Avotakan ja Framen yhteisellä lukijatapaamisella toukokuussa (20.5.). Taiteen ostamista käsitellyt lukijailta järjestettiin kahdessa galleriassa, G12:ssa ja Lokal Helsingissä. Suomen näyttelystä kerrottiin kaikissa Framen viestintäkanavissa – verkkosivustolla, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa – koko vuoden ajan. Näyttelytuotantoon kuului erilaisia painettuja ja sähköisiä materiaaleja pressipaketista avajaiskutsuihin ja kuvapankista paviljongin infotauluun. Helsingin Sanomien ja Ylen toimittajat matkustivat avajaisviikolle raportoimaan biennaalista. Avotakan toimituspäällikkö Miia Kauhanen tutustui Framen vieraana biennaaliin valokuvaaja Katja Lösösen kanssa avajaisviikolla.


32

Venetsian biennaali

52

kotimaista mediaosumaa

51

ulkomaista mediaosumaa

Suomen paviljonki nousi huippukokemukseksi Suomen näyttely Venetsiassa sai poikkeuksellisen paljon medianäkyvyyttä. Näyttelystä kertyi 103 mediaosumaa, joista kotimaisissa medioissa 52 ja kansainvälisissä 51. IC-98 noteerattiin erityisesti brittisanomalehdissä ja kansainvälisissä nykytaidejulkaisuissa. The Telegraphin (29.5.) kriitikko Louisa Buck nosti Suomen paviljongin yhdeksi oman biennaalikäyntinsä huippukokemuksista. The Wallpaper (14.5.) esitteli Suomen paviljongin ”The Best at Venice Biennale 2015” -arviossaan. Taiteilijoiden haastattelu oli myös näyttävästi esillä laajalevikkisen kiinalaisen Modern Weekly Chinan kesäkuun numerossa. ArtReview’n J.J. Charlesworth käytti esseessään (5/2015) IC-98:n teosta esimerkkinä antroposeenin käsitettä tutkivista biennaalinäyttelyistä. Kriitikko Martin Herbert valitsi Suomen paviljongin yhdeksi neljästä biennaalinäyttelystä, joita ei kannata jättää näkemättä (ArtReview 5/2015). Framen julkaisemasta tuoreesta kirjasta IC-98: Hours, Years, Aeons kirjoitti kaksi arvostettua taidejulkaisua, London Review of Books

(17.6.) ja ArtReview (6/2015). Kotimaassa eniten juttuja Venetsian biennaalista ja Suomen näyttelystä kirjoittivat Helsingin Sanomat (8) ja Huvfudstadsbladet (5). Myös Yle seurasi Venetsian biennaalia aktiivisesti (9 juttua), samoin kuin Turun Sanomat (6). Laajan haastattelun IC-98:sta julkaisi Suomen Kuvalehti (30.4.), ja pitkän artikkelin Venetsian biennaalista teki Avotakka (7/2015). ”Finland has an enchanted forest by night – silver trees moving against black – that ages through whole centuries in moments on a spectal screen before you”. Laura Cumming, The Observer, 10.5. ”… But then, all of a sudden, a butterfly emerges, and the scene begins to shift as it twinkles upwards into starry sky. Perhaps, there is a note of hope after all, here in Biennale, and in the far future”. Tom Jeffreys, Apollo, 16.5. ”Turkulaisen taiteilijaryhmä IC-98:n installaatio Alvar Aallon suunnittelemassa Suomen paviljongissa vie katsojan vehmaasta auringon hellimästä puistosta mustaan hiilikellariin. Pimeyden rikkoo vain vajaan tunnin mittainen animaatio,

670

vierasta Framen verkottamistilaisuuksissa

verkkainen kertomus suuren puun elämästä ja kuolemasta. Teoksen nimi, Hours, Years, Aeons viittaa pitkään ja syvään virtaan, joka ulottuu aikojen alusta aikojen loppuun, siihen aikaan, jolloin ihmistä ei enää ole.” Timo Valjakka, Helsingin Sanomat, 7.5.2015 ”I Venedig visar IC-98 en ny version av den tecknade animationen Abendland, som utspelar sig i en avlägsen framtid utan människor. I en inhägnad trädgård växer ett förvridet träd ovanför en giftspäckad grotta med förebild i Olkiluotos Onkalo. Biennalområdet Giardina med sin välordnade trädgård och sina nationella paviljonger passar sällsynt väl som fond för arbetet.” Synnöve Rabb, HBL, 3.5.2015

Juhlintaa tositarkoituksella Venetsian biennaalin avajaisviikko kokoaa nykytaiteen ammattilaiset kaikkialta maailmasta neljäksi päiväksi Venetsiaan katsomaan nykytaiteen parhaimmistoa. Avajaisviikko tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitumiseen ja näkyvyyden hankkimiseen. Frame järjesti avajaisviikolla 5.–8.5.2015 neljä tilaisuutta:


33

Frame järjesti avajaisviikon verkostoitumistilaisuudet Giardinin lähellä sijainneen talon tunnelmallisella sisäpihalla. Kuvat: Katja Lösönen ja Sami Kustila


34

Venetsian biennaali

- Kaksi iltatilaisuutta Framen vuokraamassa talossa Calle Saresianilla: iltatilaisuus (ti 5.5.) yhteistyössä Serlachiusmuseoiden kanssa, iltatilaisuus (to 7.5.) yhteistyössä Helsingin taidemuseon, Kiasman, Amos Andersonin taidemuseon ja EMMAn kanssa. - Paviljonkiavajaiset ke 6.5. - Medialounas to 7.5. Paviljongin avasi kulttuurisihteeri Iina Berden opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tilaisuudessa puhuivat lisäsi Framen johtaja Raija Koli, näyttelyn kurattori Taru Elfving ja Suomen Rooman suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikula. Ensimmäisessä cocktailtilaisuudessa Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen julkisti museon uuden yhteistyön taiteilija Eija-Liisa Ahtilan kanssa. Toi-

nen iltatilaisuus alkoi IC-98:n ja Taru Elfvingin haastattelulla, jota veti professori Barbara Vanderlinden. Puheenvuoron kaikkien yhteistyökumppanimuseoiden puolesta piti Helsingin taidemuseon johtaja Maija TanninenMattila. Tilaisuudessa esiintyivät muusikot Paperi-T & Khid. Esiintymisen tuotti Finnish Art Agency. Vieraita verkottamistilaisuuksiin osallistui yhteensä 670. Frame vastasi ammattilaisyleisölle tarkoitettujen preview-päivien akkreditaatiosta Suomessa.

Yhteistyökumppanit Venetsian biennaalin Suomen näyttelyn tuotanto rahoitetaan suurimmaksi osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön Framelle myöntämästä yleisavustuksesta sekä näyttelytuotantoa varten

myöntämästä erityisavustuksesta (73 %). Rahoitusta haettiin myös säätiöiltä sekä muilta yksityisiltä ja julkisilta toimijoilta (27 %). Muita Framen tukijoita ja yhteistyökumppaneita vuoden 2015 hankkeessa olivat Alfred Kordelinin säätiö, Saastamoisen säätiö, Serlachius-museot, Suomen Taideyhdistys, Avotakka, Finnish Design Shop, Amos Andersonin taidemuseo, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Helsingin taidemuseo ja Nykytaiteen museo Kiasma/Kansallisgalleria. Frame teki Venetsiassa yhteistyötä Taideyliopiston kanssa. Taideyliopistolla oli oma tutkimuspaviljonki Venetsiassa 7.5.–28.6.2015. Taideyliopisto ja Frame kutsuivat yhdessä vieraat tutkimuspaviljongin avajaisiin 6.5.2015. Avajaisissa oli noin 500 vierasta.


35

Muut suomalaiset taiteilijat Venetsiassa Venetsian taidebiennaalin oheisohjelmaan kuuluvissa näyttelyissä oli mukana useita suomalaisia tai Suomessa työskenteleviä taiteilijoita. Sasha Huber Frontiers Reimagined Museo di Palazzo Grimani 9.5.–22.11. Adel Abidin Glasstess Gotika 2015 Palazzo Franchetti, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Fondazione Berengo, Campiello della Pescheria Murano, Chiesa di Santa Maria della Visitazione, Fondamenta Zattere 9.5.–22.11. Heidi Tikka Differences on Identity Sala del Portale 1–30.7. Anna-Lea Kopperi & Heini Nieminen Jump into the Unknown – Nine Dragon Heads Palazzo Loredan dell’Ambasciatore 9.5.–18.6. Maaria Wirkkala Proportio Palazzo Fortuny 9.5.–22.11. Päivyt Niemeläinen Grazie Italia Grenadan paviljonki ja Guatemalan paviljonki 8.7.–8.8. Paula Haapalahti Self Identities – Faces. Places. Spaces. Venice Art House, 1.–11.7.

Venetsian biennaalin 2017 avoin kutsukilpailu Marraskuussa (6.11.) Frame käynnisti avoimen haun, jonka kautta etsittiin ehdotuksia vuoden 2017 Venetsian biennaalin Suomen näyttelyyn. Haun teemana oli itsenäisyys ja sen muodostuminen riippuvuussuhteissa ja ne poissulkemisen, unohtamisen ja hiljentämisen mekanismit, jotka ovat osa identiteetin rakennusta. Haku oli avoinna 10.1.2016 saakka.

6.11.2015

Our #opencall for the Pavilion of #Finland at the 57th #VeniceBiennale 2017 is now on!

6.11.2015

Open call! We are inviting proposals for the Pavilion of Finland at the Venice Biennale 2017!


36

Apurahat

Vahvat verkostot

Kuva: HIAP

Nykytaidemaailmassa menestyminen edellyttää suomalaisilta taidekentän toimijoilta – taiteilijoilta, kuraattoreilta, organisaatioiden asiantuntijoilta – vahvoja kansainvälisiä verkostoja. Tehtävämme Framessa on rakentaa suhteita, jotka palvelevat koko kenttää Suomessa. Asiantuntijavierailut ja residenssit ovat tässä tärkeimpiä työkaluja.


37


38

Vahvat verkostot

Asiantuntijavierailut

Asiantuntijavierasohjelma verkottaa suomalaisia nykytaiteen ammattilaisia ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa ja synnyttää tilaisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Vierailut johtavat esimerkiksi näyttelyja residenssikutsuihin. Samalla Frame vahvistaa omia kansainvälisiä yhteistyöverkostojaan.

F

rame isännöi vuosittain kymmeniä merkittäviä kansainvälisiä nykytaiteen ammattilaisia. Vieraat ovat esimerkiksi ulkomaisten taidemuseoiden, taidehallien, taidemessujen ja biennaalien edustajia tai vapaita nykytaiteen kentällä toimivia kuraattoreita, tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Vieraat tapaavat Suomessa työskenteleviä taiteilijoita sekä muita oman työnsä kannalta keskeisiä toimijoita. Tapaamisten lisäksi ohjelmat koostuvat erilaisista näyttely-, galleria-, seminaari- ja työhuonevierailuista. Vuonna 2015 Framen vieraana Suomessa kävi 58 asiantuntijaa. He tapasivat yhteensä 72 yksittäistä taiteilijaa ja 55 muuta toimijaa. 50 asiantuntijan vierailu järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötahoja olivat Baltic Circle Festival, CuMMA – Curating, Managing and Mediating Art, CPR – Curatorial Programme for Research, EARS – Europe-Asia Roundtable Sessions, Galleri Bo Bjerggaard,

HAM – Helsingin taidemuseo, HIAP – Helsinki International Artist Programme, Kuvataideakatemia, Momentum – Nordic Biennial of Contemporary Art, Saastamoisen Säätiö, Suomen Benelux-instituutti, Suomen Berliinin-suurlähetystö, Suomen Moskovan-suurlähetystö, Suomen Pietarin-pääkonsulaatti, Suomen Saksan-instituutti, Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti ja Suomen Sarjakuvaseura ry. Asiantuntijavieraiden joukossa oli useiden merkittävien biennaalien kuraattoreita, kuten Gwangju Biennalen 2016 taiteellinen johtaja Maria Lind ja kuraattori Binna Choi, Documenta 14:n kuraattori Katerina Tselou, Montreal Biennalen johtaja Sylvie Fortin ja pohjoismaisen biennaalin Momentumin johtaja Dag Aak Sveinar. Lisäksi Frame järjesti ohjelmaa kansainväliselle ryhmälle nuoria kuraattoreita, jotka vierailivat Tallinnassa ja Helsingissä osana CPR Curatorial Programme for Research -ohjelmaa sekä Suomen

Tanskan kulttuuri-instituutin isännöimälle tanskalaiselle ryhmälle kuraattoreita, keräilijöitä ja galleristeja.

58

asiantuntijavierasta

72

tavattua taiteilijaa

55

tavattua muuta toimijaa


39

Taiteilijoiden ja kuraattoreiden pikatreffit Curatorial Programme for Research (CPR) on kansainvälinen ohjelma, joka tuo yhteen nykytaiteen ammattilaisia ympäri maailman. CPR tarkastelee eri maantieteellisten kulttuurialueiden erityispiirteitä kuratoriaalisesta näkökulmasta. Lokakuussa CPR:n nuoret kuraattorit vierailivat Tallinnassa ja Helsingissä.

CPR-ohjelman kuraattorit tapasivat suomalaisia taiteilijoita pikatreffeillä lokakuussa 2015. Kuva: Elina Hämäläinen

K

uraattorit tutustuivat joukkoon suomalaisia taiteilijoita speed dating -metodilla järjestetyssä portfoliotapaamisessa (22.10.) Framen toimistolla. Pitkän päivän päätteeksi järjestetyillä pikatreffeillä vallitsi hyväntuulinen tunnelma, jossa jäätä ei tarvinnut särkeä kauan. Hollantilainen kuraattori Niekolaas Johannes Lekkerkerk kiitteli, että tapaamiset perehdyttivät laajalti tavattujen taiteilijoiden työskentelyyn. Joulukuussa 2015 Lekkerkek kuratoi CPR-ohjelman puitteissa The Earthbound -näyttelyn Miamin Cannonball -taidetilaan, jossa oli esillä Tuomas A. Laitisen ja hänen Helsingissä tapaamansa Jenna Sutelan töitä. Sutelan töitä oli esillä myös Lekkerkerkin kuratoimassa Spending Quality Time With My Quantified Self -ryhmänäyttelyssä TENT Rotterdamissa keväällä 2016.

Toimittajavieraita Saksasta ja Venäjältä

F

rame järjesti lokakuussa (7.–9.10.) saksalaisille ja venäläisille toimittajille ja kriitikoille nykytaiteeseen keskittyneen teemavierailun Helsinkiin yhteistyössä Suomen Berliinin suurlähetystön ja Suomen Pietarin konsulaatin kanssa. Matkan kärkenä olivat uudet tuulet Helsingin taidemuseokentällä: tutustuminen juuri yleisölle uudistuneena avautuneeseen Helsingin taidemuseo HAMiin sekä Amos Andersonin uuden taidemuseon suunnitelmiin

Taidemuseoiden uudet avaukset olivat toimittajamatkan teemana lokakuussa 2015. Kuva: Heljä Franssila

olivat toimittajien ohjelmassa. Matkalle osallistuivat muun muassa Der Tagespiegelin, Die Zeitin, Berliner Zeitungin ja Art Newspaper Russian toimittajat. Lisäksi matkalla oli asiantunti-

joita esimerkiksi pietarilaisesta nykytaidemuseo Erartasta sekä Eremitaasista. Matkan tuloksena oli uusia verkostoja sekä useita artikkeleita ja radiojuttuja etenkin saksalaisessa mediassa.


40

Apurahat Vahvat verkostot

Asiantuntijavieraat 2015

Aak Sveinar, Dag 6.–9.10.2015 Punkt Ø / Momentum – Nordic Biennial of Contemporary Art Norja Anklam, Niko 19.–24.10.2015 vapaa kuraattori Saksa yhteistyössä: CPR (Curatorial Programme for Research) Azeredo, Tainá 19.–24.10.2015 Casa Tomada Brasilia yhteistyössä: CPR (Curatorial Programme for Research) Baÿ, Catherine 6.–10.4.2015 The Window Paris Ranska (saanut apurahan) Bjerggaard, Bo 10.–12.4.2015 Galleri Bo Bjerggaard Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Bjerggaard, Britt 10.–12.4.2015 Galleri Bo Bjerggaard Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Blond, Anne 10.–12.4.2015 Kunstmuseet i Tønder Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard

Brøns, Helle 10.–12.4.2015 Sorø Kunstmuseum Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Butler, Emily 19.–24.10.2015 Whitechapel Gallery Iso-Britannia yhteistyössä: CPR (Curatorial Programme for Research) Chang, Qu 19.–24.10.2015 vapaa kuraattori Kiina yhteistyössä: CPR (Curatorial Programme for Research) Choi, Binna 16.–18.11.2015 CasCo – Office for Art, Design and Theory Hollanti Conte, Kari 30.9.–6.10.2015 International Studio & Curatorial Program (ISCP) Yhdysvallat yhteistyössä: HAM – Helsingin taidemuseo, Kuvataideakatemia de la Torre, Blanca vapaa kuraattori 3.–15.3.2015 Espanja Doyle, Kerry 16.–17.7.2015 Stanlee and Gerald Rubin Center for the Visual Arts Yhdysvallat

Dölle, Mariette 9.–12.6.2015 TENT Rotterdam Hollanti yhteistyössä: Suomen Benelux-instituutti Ekstrand, Torun vapaa kuraattori, Think Tank Transbaltic 6.–7.10.2015 Ruotsi Fibecker, Helle 10.–12.4.2015 keräilijä Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Fortin, Sylvie 19.–22.11.2015 La Biennale de Montréal Kanada (saanut apurahan) Gaardbroe Jensen, Anders 10.–12.4.2015 Holstebro kunstmuseum Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Gadegaard, Maria Gl Holtegaard 10.–12.4.2015 Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Güler, Kevser 19.–24.10.2015 vapaa kuraattori Turkki CPR (Curatorial Programme for Research)

Hand, Ceri 25.–27.1.2015 Ceri Hand Gallery Iso-Britannia Harum, Marcio 19.–22.12.2015 Centro Cultural São Paulo Brasilia yhteistyössä: HIAP – Helsinki International Artist Programme, Galleria Sinne Hornung, Peter Michael 10.–12.4.2015 journalisti Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Jespersen, Jesper Dan 10.–12.4.2015 keräilijä Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Jespersen, Joakim 10.–12.4.2015 keräilijä Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Kern, Kristine 10.–12.4.2015 Fotografisk Center Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard


41

Kjems, Gunnar 10.–12.4.2015 keräilijä Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard

Lopatkina, Ekaterina 7.–9.10.2015 Eremitaasin nykytaideosaston varajohtaja Venäjä yhteistyössä: Suomen Pietarin pääkonsulaatti

Turkina, Olesya 7.–9.10.2015 Russian Museum, Saint Petersburg State University Venäjä yhteistyössä: Suomen Pietarin pääkonsulaatti

Kjems, Trine 10.–12.4.2015 keräilijä Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard

Markaitis, Pavel 7.–9.10.2015 Erarta Museum of Contemporary Art Venäjä yhteistyössä: Suomen Pietarin pääkonsulaatti

Ubieto, Nerea 19.–24.10.2015 The Art Link Maker Espanja yhteistyössä: CPR – Curatorial Programme for Research

Korsgaard, Morten 10.–12.4.2015 Galleri Bo Bjerggaard Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard

Michalska, Dorota 19.–24.10.2015 vapaa kuraattori Puola yhteistyössä: CPR – Curatorial Programme for Research

Krese, Solvita 10.–12.3.2015 Latvia’s Contemporary Art Center Latvia Kuhn, Nicola 7.–9.10.2015 Der Tagesspiegel Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö Lahey Dronsfield, Jonathan 19.–24.10.2015 vapaa kuraattori Iso-Britannia yhteistyössä: CPR – Curatorial Programme for Research Lam, Connie 24.– 28.8.2015 Hong Kong Arts Center Hong Kong yhteistyössä: EARS – EuropeAsia Roundtable Sessions, Suomen Sarjakuvaseura ry Lekkerkerk, Niekolaas Johannes 19.–24.10.2015 The Office for Curating, TENT Rotterdam Hollanti CPR – Curatorial Programme for Research Lind, Maria 17.–18.11.2015 Tensta Konsthall Ruotsi yhteistyössä: CuMMA – Curating, Managing and Mediating Art

Nielsen, Michael 10.–12.4.2015 keräilijä Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Nippe, Christine 14.–17.4.2015 Technische Universität Berlin Saksa yhteistyössä: Suomen Saksan-instituutti Ota, Yoshie 7.1.–11.1.2015 Spiral / Wacoal Art Center Japani Palatkina, Darja 7.–9.10.2015 Art Newspaper Russia Venäjä yhteistyössä: Suomen Moskovan-suurlähetystö Prager, Sophie 7.–9.10.2015 Salon Dahlmann Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö Probst, Carsten 7.–9.10.2015 Deutschlandfunk, Kunstforum International, ArtMapp, Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö

Ruiz, Michael 26.–28.1.2015 The Future Gallery Saksa Ruthe, Ingebor 7.–9.10.2015 Berliner Zeitung Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö

Unamun, Sabine 27.–28.1.2015 Arts Council England Iso-Britannia

Scavenius, Bente 10.–12.4.2015 journalisti Tanska yhteistyössä: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Galleri Bo Bjerggaard Schmidt, Thomas E. 7.–9.10.2015 Die Zeit Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö

Wittocx, Eva 22.–24.10.2015 Musem Leuven Belgia (saanut apurahan)

Slager, Henk 27.2.2015 Utrecht Graduate School Hollanti yhteistyössä: Kuvataideakatemia

Zaalof, Lia 19.–24.10.2015 vapaa kuraattori Yhdysvallat yhteistyössä: CPR – Curatorial Programme for Research

Sonna, Birgit 7.–9.10.2015 Art Magazin Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö Trunova, Victoria 7.–9.10.2015 Artpress, Superior Magazine Saksa yhteistyössä: Suomen Berliinin-suurlähetystö Tselou, Katerina 12.–16.11.2015 Documenta14 Kreikka yhteistyössä: Baltic Circle Festival


42

Vahvat verkostot

Residenssit

HICP tutustuttaa kuraattorit suomalaiseen taidekenttään Framen ja HIAPin (Helsinki International Artist Programme) yhteinen kuraattoriresidenssiohjelma Helsinki International Curatorial Programme (HICP) järjestettiin toista kertaa vuonna 2015.

K

uukauden mittaisiin residensseihin osallistuivat kesäkuussa kuraattorit Angela Jerardi (Alankomaat/Yhdysvallat) ja Yasmina Reggad (Ranska/ Britannia) sekä marraskuussa

Ece Pazarbaşı (Turkki) ja Yameli Mera (Meksiko). Residenssit sijaitsevat HIAPin tiloissa Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla. HICP luo kestäviä verkostoja suomalaisen ja kansainvälisen nykytaidekentän välille. Kansain-

välinen residenssiohjelma tarjoaa ulkomaalaisille nykytaiteen kuraattoreille tilat tutkimuksen ja taiteellisen tuotannon tekemiseen uudessa ympäristössä ja kulttuurisessa kontekstissa. Residenssi antaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen taidekenttään ja tehdä taustatutkimusta tulevia näyttely- tai kirjahankkeita varten. Suomalainen yleisö ja kentän toimijat voivat tavata kuraattoreita residenssijakson yhteydessä järjestettävässä avoimessa Meet the Curator -keskustelutilaisuudessa.


43

Pohdintoja rauhallisella saarella Suomalaisinstituutiot eivät tunne omia yleisöjään, oivalsi meksikolainen kuraattori Yameli Mera viettäessään Suomessa kuukauden HICP-residenssissä.

V

ietin suurimman osan ajasta tutustuen Helsingin nykytaidekenttään. Se sisälsi instituutioiden toimintaan tutustumista sekä tapaamisia kuraattoreiden, tilojen johtajien, taiteilijoiden ja muiden taidekenkentän toimijoiden kanssa. Minulle oli tärkeää saada kokonaisvaltainen kuva paikallisesta taidekentästä. Monet asiat inspiroivat minua, muun muassa maisemat ja residenssijaksoni sijainti Suomenlinnassa. Suurkaupunkilaiselle sijainti tuntui aluksi haasteelliselta, mutta lopulta rauhallinen saari auttoi minua löytämään tilaa ja hiljaisuutta pohdinnoilleni. Yksi minua suuresti kiinnosta-

nut asia olivat Helsingin taiteilijavetoiset taidegalleriat, jotka näen positiivisena vastauksena paikalliselle institutionaaliselle kulttuurirakenteelle, joka ei ehkä pysty riittävästi vastaamaan taiteilijoiden avoimuuden ja mahdollisuuksien tarpeisiin. Eniten yllätti se, että taiteilijat ja instituutiot eivät tunnu tuntevan omaa yleisöään eikä heillä ole minkäänlaisia asiakasprofiileja. Olen varma siitä, että Suomessa on tilaa uusien toimintatapojen kokeilulle. Odotan innolla pääseväni työskentelemään joidenkin Suomessa tapaamieni taiteilijoiden kanssa. Mahdollisesti voisin myös toteuttaa todellista kulttuurivaihtoa edistävän projektin Suomessa.”

Britannian residenssit starttasivat Suomen Lontoon instituutti, Frame ja HIAP sopivat yhteistyöresidensseistä lontoolaisen the White Buildingin ja Cambridgessa sijaitsevan Wysing Arts Centren kanssa.

M Yasmina Reggad kertoi – ja tanssi – työstään kuraattorina Sinnessä kesäkuussa. Kuva: HIAP

aaliskuussa avautui haku kahteen taiteilijaresidenssiin Britanniassa: Lontoon the White Buildingiin ja Cambridgen Wysing Arts Centreen. Lontoon residenssiin valittiin taiteilija Kimmo Modig ja Cambridgen residenssiin taiteilija Essi Kausalainen.

Wysingin residenssi haastoi ja avasi ovia Essi Kausalaista resindessijakso Wysing Arts Centressä auttoi jäsentämään uudelleen taiteellista työskentelyä. ”Kuuden viikon mittainen residenssijakso Wysing Arts Centressä oli työskentelyni kannalta hyvin merkityksellinen. Residens-


44

Vahvat verkostot

sin tarjoama kuratoriaalinen ja tuotannollinen tuki auttoi minua uuden projektin työstämisessä ja taiteellisen praktiikkani uudelleenjäsentämisessä. Wysing saattoi minut yhteen usean paikallisen taidekentän toimijan sekä työni sisältöihin liittyvän asiantuntijan kanssa tavalla, josta on jo ollut valtavasti apua. Toiveenani on, että saan laajennettua näitä residenssin aikana

alkaneita dialogeja yhteistyön muotoon lähitulevaisuudessa. Olen alustavasti jo keskustellut Wysingin kanssa aloittamani projektin eteenpäin työstämisestä yhteistyössä heidän kanssaan. Wysing Arts Centren residenssissä on erityisen merkityksellistä sen tiukasti kuratoitu konteksti sekä keskustelullisuus, josta henkii vilpitön kiinnostus taiteilijan työtä kohtaan. Residenssi

Wysing Arts Centressä keskustellaan paljon, kertoi Essi Kausalainen. Hän esitteli residenssissä työstämäänsä projektia Full Sequence Learning -tapahtumassa joulukuussa 2015. Kuva: Mark Searle

on intensiivinen periodi, joka haastaa, puskee ja avaa ovia. Omalla kohdallani sain arvokasta tukea taiteeni sisällölliseen pohdintaan, verkostoitumiseen ja kontaktien luomiseen.”


45

Avoimet haut

Vuonna 2015 Frame järjesti useita avoimia hakuja. Haut taiteilijaresidensseihin tehtiin yhteistyössä Japanin ja Lontoon kulttuuriinstituuttien kanssa ja haku kuraattoriresidenssiin HIAPin kanssa. Uutena avauksena Frame järjesti kolme omaa hakua. Ensimmäinen oli avoin haku Venetsian biennaalin vuoden 2017 näyttelyyn, kaksi muuta taas liittyivät Aasian suuntautuvaan verkostoitumiseen.

Taiteilijaresidenssit Britanniassa Haku kahteen taiteilijaresidenssiin Britanniassa: Lontoon the White Buildingiin ja Cambridgen Wysing Arts Centreen. Residensseihin valittiin Essi Kausalainen (Cambridge) ja Kimmo Modig (Lontoo). Yhteistyössä Suomen Lontoon instituutin ja HIAPin kanssa. 10.–31.3.

Suomen näyttely Venetsian taidebiennaalissa Avoin haku näyttelyehdotuksille Suomen paviljonkiin Venetsian 57. taidebiennaalissa vuonna 2017. Tuomaristo valitsi huhtikuussa 2016 Suomen edustajaksi Erkka Nissisen ja Nathaniel Mellorsin ehdotuksella The Aalto Natives. 6.11.2015–10.1.2016

Taiteilijaresidessi Japanissa Avoin haku taiteilijaresidenssiin Akiyoshidai International Art Villageen Japaniin 2015. Yhteistyössä Suomen Japanin instituutin kanssa. Residenssiin valittiin Mari Mäkiö. 11.–27.8.

Aasian opintomatka Avoin haku nykytaiteen kuraattoreille ja toiminnanjohtajille Framen, AV-arkin ja HIAPin yhteiselle opintomatkalle Japaniin ja EteläKoreaan maaliskuussa 2016. Matkalle valittiin mukaan Miina Hujala ja Pirkko Siitari. 17.12.2015–15.1.2016

Helsinki International Curatorial Programme Avoin haku Helsinki International Curatorial Programme -kuraattoriresidenssiohjelmaan 2016 (HICP). Yhteistyössä HIAPin kanssa. Ohjelmaan valittiin Xavier Acarín, Adelaide Bannerman, Richard Birkett ja Kalliopi Tsipni-Kolaza. 1.–31.10.

Port Journeys Avoin haku helsinkiläisille taiteilijavetoisille gallerioille tai yhteisöille Yokomassa Japanissa sijaitsevan ZOU-NOHANA TERRACEn käynnistämään Port Journeys -verkostohankkeeseen. 28.12.2015–31.1.2016

6

avointa hakua

11.3.2015

Finnish / Finland-based artists! Open calls for artist residencies in London and Cambridge.

1.10.2015

We are looking for international curators of contemporary art to join the Helsinki International Curatorial Programme (HICP) in 2016. Apply now!


46

Apurahat

Vuorovaikutusta ja ajatustenvaihtoa

Kuva: Laura Boxberg

Taiteen ammattilaisten v채lisill채 keskusteluilla ja vuorovaikutuksella on suuri merkitys koko alalle. Taiteen kentt채 kehittyy ja kukoistaa, kun toimijat jakavat kokemuksiaan ja erilaiset n채kemykset kohtaavat.


47


48

Keskustelut

Keskustelut – ajatustenvaihdon areena

Keskustelutilaisuuksilla on tärkeä paikka Framen ohjelmatoiminnassa. Keskustelujen tarkoituksena on rakentaa tilaa ajatustenvaihdolle niin paikallisen kentän toimijoiden kesken kuin myös Framen kansainvälisten asiantuntijavieraiden ja paikallisen yleisön välillä.

11.9.2015

Framen syksyn kaikille avoimet vierailuluennot jatkuvat! We go on with the autumn’s guest lectures! A warm welcome, all!

Frame Espresso Frame Espresso on keskustelujen sarja, jonka näkökulmana on tarttua ajankohtaisiin, taidekenttää puhuttaviin aiheisiin. Vuonna 2015 keskusteluita oli kolme, ja ne järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Helsingissä ja Turussa. Vuoden ensimmäisessä Espresso-keskustelussa helmikuussa paneuduttiin taidejulkaisujen ja -kritiikin nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kesän Turku Biennaalin yhteydessä järjestetyssä toisessa keskustelussa tarkasteltiin taidebiennaalien merkitystä kansainvälisellä nykytaiteen kentällä sekä niiden paikallisia vaikutuksia. Syyskuussa järjestetyssä Espressossa pohdittiin kulttuurisen moninaisuuden ja vuorovaikutuksen ilmenemistä, haasteita ja mahdollisuuksia niin taidekentän kuin tämänhetkisen poliittisen tilanteen näkökulmista.

Keskustelu taidelehtien tulevaisuudesta käynnisti vuoden 2015 Frame Espresso -sarjan.

Meet the Curator HICP-kuraattoriresidenssin yhteydessä järjestettiin Meet the Curator -keskustelusarja, jossa vuoden 2015 residenssiläiset avasivat kuratoriaalista työskentelyään paikalliselle yleisölle. Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä HIAPin (Helsinki International

Artist Programme) kanssa. Elokuussa Galleria Sinnen tiloissa tapahtuneessa keskustelutilaisuudessa kuraattori Angela Jerardi kertoi työskentelystään muun muassa kasvien neurobiologian parissa. Kuraattori Yasmina Reggad puolestaan puhui tanssin ja koreografian metodien käytöstä kuratoriaalisessa


49

työssä. Kuraattori Yameli Meran puheenvuoro toteutui lokakuussa osana Curatorial Programme for Research -seminaaria.

Chamber of Commons SAVVY Contemporaryn perustaja ja taiteellinen johtaja Bonaventure Ndikung piti syyskuussa (15.9.) Galleria Sinnessä avoimen yleisöluennon otsikolla The Sheer Impossibility of Thinking Space or Independence in a World of Dependency. Luento oli osa Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ja Framen yhteistyössä toteuttamaa Chamber of Commons -kuraattoriresidenssin ohjelmaa.

Curatorial Research -seminaari & taiteilijoiden pikatreffit Lokakuussa Helsingissä vieraili kymmenen kuraattorin joukko osana kansainvälistä Curatorial Program for Research -kuraattoriohjelmaa. Frame osallistui

We hosted a speed dating meeting for artists and curators tonight in our office. Let’s hope there were any matches made in heaven! IHME-festivaalin johtaja Paula Toppila (oikealla) ohjasi keskustelua Venetsian biennaalin merkityksestä Creative Time Summit -lähetyksen tauolla. Kuva: Laura Boxberg

ohjelman luomiseen järjestämällä yleisölle avoimen Curatorial Research -seminaarin sekä kuraattoriryhmälle suunnatun portfoliotapaamisen yhteensä kymmenen suomalaisen taiteilijan kanssa. Curatorial Research -seminaari tarjosi paikalliselle yleisölle erilaisia näkymiä kansainväliseen kuratoriaaliseen työhön, kun kuraattoriohjelman kymmenen osallistujaa avasi omaa työskentelyään viimeisimpien projektiensa kautta.

Creative Time Summit Frame järjesti elokuussa yhteistyössä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa screening-tilaisuuden, jossa seurattiin Venetsiasta suorana lähetettyä Creative Time Summit -nykytaidekonferenssia. Screeningissä seurattiin Venetsian taidebiennaalin All The World’s Futures -päänäyttelyn teemoja käsitellyttä konferenssiohjelmaa. Tauoilla keskusteltiin näyttelystä ja biennaalin merkityksistä paikallisen yleisön kanssa. Tapahtumaan osallistuivat muun muassa Venetsian bien-

naalin taiteilijat Patrik Söderlund ja Liisa Roberts. Konferenssin aiheista keskustelivat Axel Straschnoy, Olga Jitlina sekä Marja Helander. Lisäksi tilaisuudessa esitettiin taiteilija Sasha Huberin videoteos. Vuodesta 2009 järjestetty, newyorkilainen Creative Time Summit tarjoaa areenan kriittiselle keskustelulle taiteesta ja yhteiskunnallisista aiheista. Jokaiseen konferenssiin osallistuu satoja taidekentän ammattilaisia, minkä lisäksi ohjelmaa voi seurata livenä eri puolilla maailmaa. ”CTS:n suora lähetys mahdollistaa reaaliaikaisen ajatustenvaihdon nykytaiteen ja yhteiskunnallisen ajattelun kansainvälisen ytimen kanssa. Tapahtumassa kuullaan taiteilijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia, kuraattoreita ja tutkijoita puhumassa ajankohtaisista ilmiöistä. Elämme globaalissa maailmassa ja pohdimme samoja asioita. Siksi CTS on parhaimmillaan upea mahdollisuus päivittää tietämystään ja ymmärrystään maailmasta”, kertoo IHME-festivaalin johtaja Paula Toppila.


50

Keskustelut

”Suomen pitää olla rohkea”

he kohtaavat integroitumisessa paikalliseen taidekenttään. Töiden Frame Espressossa keskusteltiin syyslöytämisen vaikeus, gallerioiden kuussa kulttuurisesta vuorovaikutuksesta vuokrat ja apurahojen hakuprosesnykytaiteessa. Yhteisesti todettiin, ettei sin haasteellisuus nousivat esiin. vuorovaikutusprosessi ole vielä läpäissyt Instituutioita kritisoitiin muutaidekentän rakenteita Suomessa. tamissa puheenvuoroissa monokulttuurisiksi. Museot voisivat palveluissaan tuoda kulttuurista alle Hammin ja Dzamil suudesta ja transkulttuurisuudesmoniäänisyyttä näkyvämmäksi Kamangerin kuratoima ta. Keskustelua moderoi Framen ja palkata myös ulkomaista henMäntän kuvataideviikohjelmapäällikkö Taru Elfving. kilökuntaa. ”Ketkä ovat tulevaikojen Uusi nykyisyys Kulttuurista vuorovaikutusta kä- suuden taidekouluttajia?” yksi -näyttely avasi kesällä 2015 tilaa siteltiin myönteisestä näkökulmas- osallistujista kysyi. keskustelulle kansainvälisesti ta: uteliaisuutena toisia näkökulmia Keskustelun kulttuurisen toimivien taiteilijoiden asemasta kohtaan ja erilaisten kulttuuristen vuorovaikutuksen potentiaalista Suomessa. Frame kutsui Hammin kokemusten välitilana. ja vastavoimaisuudesta toivottiin ja Kamangerin syyskuun Frame Keskustelussa kysyttiin, miksi jatkuvan. ”Suomen pitää vain Espressoon (22.9.) alustamaan monet ulkomaalaistaustaiset taitei- olla rohkea”, taiteilija Edwina ja jatkamaan keskustelua läsnä lijat eivät jää valmistumisen jälkeen Goldstone summasi keskustelun olevasta kulttuurisesta moninaiSuomeen ja millaisia vaikeuksia lopuksi tulevaisuuden näkymiä.

K

Yhteisöllistäminen tuo kuraattorin työhön kontakteja ja konflikteja Chambers of Commons -kuraattoriresidenssi kokosi syyskuussa (14.–18.9.) joukon Suomessa ja Ruotsissa työskenteleviä kuraattoreita pohtimaan, miten nyky taiteen vakiintuneista toiminnan tavoista ja rakenteista – esimerkiksi kuraattorin yksinäisestä puurtamisesta – voitaisiin irtaantua.

H

anasaaren ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen ja Framen yhteistyössä järjestämässä residenssissä keskusteltiin muun muassa siitä, mikä merkitys yhteisöllistämisellä eli paikallisen tiedon ja tuotantopaikkojen yhteen tuomisella, on kuraattorin työskentelyssä.

Residenssiin osallistui kymmenen itsenäistä Ruotsissa tai Suomessa työskentelevää kuraattoria: Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Maria Kotlyachkova, Mari Krappala, Lotta Petronella, Valentina Sansone, Inkeri Suutari, Christopher Wessels, Helena Wikström ja Wondering Wombs (Ivana Kralikova & Marina Noronha). Ohjelman

toteutuksesta vastasi kuraattori Giovanna Esposito Yussif. Residenssiin osallistuneet itsenäiset kuraattorit Ivana Kralikova ja Marina Noronha kuvasivat residenssiä onnistuneeksi ja viikon aikana herännyttä keskustelua aktiiviseksi. Myös heidän yhteinen, Wondering Wombs -työnimellä kulkeva projektinsa alkoi edetä residenssin herättelemänä.


51

Framen keskustelut, seminaarit ja muut tilaisuudet Galleriavalmennus, yleisöluennot: taiteilijan uran edistäminen, gallerian profilointi ja erilaiset toiminta- ja rahoitusmallit 26.–27.1. Framen kokoustila Kaapelitehtalla Luennoitsijoina kuraattori Ceri Hand (Lontoo), galleristi Mike Ruiz (Future Gallery, Berliini), Senior Relationship Manager Sabine Unamun (Arts Council England, Lontoo) Osallistujat: 140 henkilöä Frame Espresso IV: Taidelehtien tulevaisuus 26.2. Design-museon seminaaritila. Keskustelijoina Pessi Rautio (Taide), Sini Mononen (Mustekala), Laura Köönikkä (FAT), Sezgin Boynik (RabRab), moderaattorina Raija Koli (Frame). Osallistujat: 60 henkilöä HICP Meet the Curator Ece Pazarbaşı 23.4. Sinne Osallistujat: 15 henkilöä Frame Espresso Turku Biennaalissa: The Promise of the Biennials 11.6. Aboa Vetus & Ars Nova -museo Keskustelijoina kuraattorit Silja Lehtonen (Turku Biennaali) ja Henna Paunu (Biennale Balticum) sekä taiteilijat Dénes Farkas ja Patrik Söderlund / IC-98, moderaattorina Taru Elfving (Frame). Osallistujat: 30 henkilöä

Creative Time Summit 2015 11.–12.8. Kino Engel Yhteistyössä IHMEen kanssa Live streaming Venetsian Biennaalista Keskustelijoina taiteilijat Patrik Söderlund / IC-98, Liisa Roberts, Marja Helander, Olga Jitlina, Axel Straschnoy, moderaattoreina Paula Toppila (IHME) ja Taru Elfving (Frame). Osallistujat yhteensä: 100 henkilöä HICP Meet the Curator 22.8. Sinne Keskustelijoina kuraattorit Yasmina Reggad ja Angela Jerardi, moderaattorina Taru Elfving (Frame). Osallistujat: 30 henkilöä

10

keskustelutilaisuutta

400

osallistujaa

Chamber of Commons: yleisöluento 15.9. Sinne Keskusteljana Bonaventure Ndikung, SAVVY Contemporary, Berliini, moderaattorina kuraattori Giovanna Esposito Yussif. Yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. Osallistujat: 30 henkilöä Frame Espresso V: nykytaide = transkulttuurista? 22.9. Koneen säätiön Kamari Keskustelijoina taiteilijat Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger, moderaattorina Taru Elfving (Frame) Osallistujat: 70 henkilöä Curatorial Research -seminaari 22.10. Designmuseo Yameli Mera (HICP) ja CPR-kuraattoriryhmä. Osallistujat: 40 henkilöä CPR Curatorial Programme for Research -ryhmän portfoliokatselmus 22.10. taiteilijatapaamisia, Framessa. Osallistujat: 25 henkilöä

7.8.2015

Join us for screening & discussions for this year’s #CTSummit live from Venice


52

Apurahat

Uutta tietoa ja osaamista

Kuva: Laura Boxberg

Frame toimii nykytaiteen tiedotuskeskuksena. Se tarkoittaa laajaa kokonaisuutta teht채vi채, joiden tavoitteena on lis채t채 tietoa ja osaamista nykytaiteen toimialalla. Tiedotuskeskuksena Frame viestii, vaikuttaa, tutkii, tilastoi ja kouluttaa.


53


54

Tieto ja osaaminen

Koulutusta ja tutkimusta

Vuonna 2015 Frame järjesti tiiviin kansainväliseen toimintaan keskittyneen koulutuksen kotimaisille gallerioille osana Music Finlandin hallinnoimaa valtakunnallista välittäjävalmennusta. Vuoden lopussa valmistui Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöltä (Cupore) tilattu selvitys nykytaiteen kansainvälistymisestä.

18

galleriakentän ammattilaista

Galleriavalmennus Framen galleriavalmennus järjestettiin neljänä päivänä alkuvuodesta 2015. Valmennuksen tavoitteena oli kehittää suomalaisten galleriatoimijoiden ammatillista osaamista sekä erityisesti mahdollisuuksia ja valmiuksia toimia kansainvälisesti.

K

oulutus pyrki antamaan välineitä taiteilijan edustamiseen, gallerian profilointiin, myyntiin ja viestintään sekä verkostojen luomiseen. Lisäksi perehdyttiin gallerioiden toiminta- ja rahoitusmalleihin. Valmennukseen osallistui 18 suomalaisen galleriakentän ammattilaista. Valmennus koostui neljästä luennosta sekä työpajaosioista, joissa luennoilla opittua sovellettiin paikalliseen kenttään ja osallistujien omaan työskentelyyn. Puhujiksi luennoille kutsuttiin galleriatoiminnan kansainvälisiä asiantuntijoita:

Britannian galleriakentällä pitkän uran tehnyt kuraattori Ceri Hand, berliiniläisen Future Galleryn johtaja Michael Ruiz sekä Arts Council Englandin Senior Relationship Manager Sabine Unamun. Kolme luentoa oli yleisölle avoimia, ja niille osallistui yhteensä noin 150 henkeä. Lisäksi valmennuksen yksi päivä keskittyi viestintään. Viestintäkoulutuksen piti Helsingin taidemuseo HAMin markkinointipäällikkö Saara Suojoki. Työpajat fasilitoi koulutuspäällikkö Tomas Träskman ammattikorkeakoulu Arcadasta.

150

osallistujaa luennoilla

Frame sai galleriavalmennuksen osallistujilta runsaasti palautetta, kehitysideoita sekä toiveita jatkokoulutuksesta. Palautteesta nousi esiin selkeä tarve paitsi kansainväliselle, myös paikallisen kentän sisäiselle verkostoitumisavulle. Luentosarja ja galleriavalmennus (26.–28.1. ja 9.2.) olivat osa Valtakunnallista välittäjävalmennusta, jota hallinnoi Music Finland. Valtakunnallista välittäjävalmennusta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Seinäjoen ja Oulun kaupungit.


55

Galleristi, avaa Instagram-tili! ”Järkevintä, mitä galleristi voi tehdä, on avata Instagram-tili”, neuvoi berliiniläisen Future Galleryn omistaja Mike Ruiz Framen galleriavalmennuksen osallistujia tammikuussa 2015.

I

nternet-taiteen parissa pitkään toiminut Mike Ruiz avasi ensimmäisen galleriansa omassa olohuoneessaan. Hän tarvitsi projektitilan, jossa voisi esitellä verkosta löytynyttä taidetta yleisölle. Aluksi olohuoneeseen halvalla tulostetut internet-teokset eivät kiinnostaneet ketään, mutta hiljalleen sana alkoi levitä ja näyttelyihin tulla kävijöitä. Käännekohta Ruizille oli kutsu New Yorkin taideviikon mediataidetta esittävälle Moving Image -festivaalille, jossa Ruiz ymmärsi tuntevansa internet-taiteen läpikotaisin ja osaavansa puhua siitä. Oma taiteentekeminen alkoi jäädä, ja päähän tuli galleristin hattu. ”Olin olohuoneessa projekti-

20.1.2015

Ensi viikolla Framen toimistolla järjestetään luentosarja, jonka puhujat ovat kansainvälisen galleriatoiminnan huippuasiantuntijoita!

Mike Ruiz’n Future Gallery Berliinissä keskittyy internet-taiteen myyntiin. Kuva: Laura Boxberg

tilaa vetänyt taiteilija eikä muutos galleristiksi ollut ihan helppo. Tein luultavasti kaikki mahdolliset mokat aluksi. Esittelin itseni ihmisille, jotka eivät olleet valmiita tapaamaan minua enkä tunnistanut keräilijöitä”, Ruiz muisteli. Future Galleryn erottaa kilpailijoista sen voimakas profiili internet-taidetta ja digitaalista taidetta esittelevänä galleriana. Se on tuonut paitsi asiakkaita, myös taiteilijoita, jotka haluavat juuri Future Galleryn edustavan heitä. Yksi Ruizin valitsemista taiteilijoista on suomalainen Jaakko Pallasvuo. ”Digitaalisen taiteen ja mediataiteen myyminen on haastavaa. Olen joutunut myöntymään jossain määrin konservatiivisen

taidemaailman vaateisiin myymällä enemmän ’objekteja’ domain-nimien ja videoiden sijaan”, Ruiz kertoi viitaten esimerkiksi 3D-tekniikalla tulostettuihin veistoksiin. Toinen myönnytys perinteiselle taidemaailmalle ovat taidemessut, joilla Future Gallery käy tarmokkaasti. ”Berliinissä ei ole taidemarkkinoita eli ostavia asiakkaita. Kukaan ei edes odota, että galleriassa joku kysyisi teoksen hintaa. Kauppaa tehdään ennen kaikkea taidemessuilla”, Ruiz sanoi. ”Olen myös tehnyt kauppoja esittelemällä teoksia Instagramissa. Kannattaa ryhtyä seuraamaan suurta määrää taiteenkerääjiä, ja ennen pitkää jotkut niistä alkavat seurata sinua takaisin.”


56

Tieto ja osaaminen

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin – selvitys nykytaiteen kansainvälistymisestä Kuinka monet suomalaiset nykytaidetoimijat, taiteilijat ja organisaatiot työskentelevät aktiivisesti ulkomailla? Millaisia projekteja ulkomailla tehdään? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin -selvityksessä, jonka Frame tilasi vuonna 2015 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöltä (Cupore). Selvitys valmistui aivan vuoden lopussa, ja se julkistettiin tammikuussa 2016.

S

elvityksen tavoitteena oli luoda katsaus siihen, millaista suomalaisen nykytaiteen kansainvälisyys ja kansainvälistäminen ovat sekä mitkä ovat sen keskeiset toimintamuodot. Selvityksen yhteydessä toteutettiin kysely suomalaisille tai Suomessa toimiville nykytaiteen alan organisaatioille ja yksilötoimijoille. Marras–joulukuussa 2015 tehtyyn kyselyyn vastasi 90 henkilöä. Selvitys oli Framen ensimmäinen avaus tutkimustiedon tuottamisessa. Tiedon tuottamisessa lähdettiin liikkeelle tarkastelemalla ensimmäiseksi kokonaisuutta, joka

on lähinnä Framen ydintoimintaa eli kansainvälistymistä. Nykytaiteen kansainvälistymistä on viime vuosina tutkittu eri näkökulmista, mutta kokonaispalettia ei tätä ennen ollut koottu yhteen. Aikaisemmin on selvitetty esimerkiksi taidemuseoiden kansainvälistymistä, taiteilijoiden liikkuvuutta sekä taiteilijaresidenssien merkitystä. Cuporen tehtävänä oli koota yhteen jo tehtyä tutkimusta sekä luoda katsaus nykytilanteeseen. Selvityksen laativat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen tutkija Jutta Virolainen ja erikoistutkija Sari Karttunen.

Tulosten relevanssin takaamiseksi Frame kokosi hankkeelle nykytaiteen kenttää edustavan ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Marja Sakari (Nykytaiteen museo Kiasma), ja sen jäsenet olivat Hanna Maria Anttila (AV-arkki), Petra Havu (opetus- ja kulttuuriministeriö), Juha Huuskonen (HIAP), Esko Nummelin (Porin taidemuseo), Paula Toppila (IHME) ja Ilona Anhava / Hanna Huitu (Galerie Anhava). Framesta ohjausryhmän toimintaan osallistuivat Raija Koli, Taru Elfving ja Heljä Franssila. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa.


57


58

Apurahat

Innostava ja näkyvä nykytaide

Kuva: Rosa Kuosmanen

Suomalainen nykytaide on laajaalaista, moniäänistä ja näkyy ympäri maailmaa. Frame suuntaa siihen valokeilaa viestimällä päivittäin tapahtumista, residensseistä ja muista kansainvälisistä hankkeista.


59


60

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä

Viestintä on Framen tärkeä työkalu suomalaisen nykytaiteen kansainvälistämisessä ja sen näkyvyyden vahvistamisessa. Se on osa kaikkea toimintaamme, kuten apurahaohjelmaa, kansainvälisiä projekteja, keskusteluita ja tapahtumia.

V

iestinnän tavoitteina on tukea Framen ja sen kumppaneiden työn vaikuttavuutta, edistää suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla, tukea suomalaisten taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden kansainvälistä verkottumista sekä rakentaa Framen profiilia asiantuntijaorganisaationa. Framen strategiset tavoitteet ja arvot ohjaavat myös viestintäämme. Meille on tärkeää viestiä avoimesti, ymmärrettävästi ja ketterästi. Haluamme, että kenen tahansa on helppo lähestyä meitä. Teemme viestintää tavoitteellisesti

29.5.2015

”Taiteen monimuotoisuus on arvo, jota hyvä yhteiskunta vaalii.” #kulttuuri #taide

71 700 ja pitkäjänteisesti, ja arvioimme jatkuvasti tekemiemme toimenpiteiden vaikuttavuutta. Viestintää tehdään englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja tarvittaessa myös muilla kielillä. Vuoden aikana toteutettiin mittava viestintäkokonaisuus Suomen näyttelylle Venetsian taidebiennaalissa (kts. sivu 30). Syksyllä säätiön apurahaviestintää kehitettiin selkeyttämällä koko apurahoista kertova osio verkkosivustolla. Tavoitteena on avata Framen apurahatoiminnan vaikutuksia muun muassa nostamalla esiin rahoitettuja apurahahankkeita. Lisäksi valmistelimme

verkkosivukäyntiä

2 200 Twitterseuraajaa

3 150

Facebooktykkääjää

900

Instagramseuraajaa


61

verkkosivustolle tulevaa opaspakettia taitelijoiden kansainväliseen toimintaan. Framen tärkein viestintäkanava on verkkosivusto. Viestimme päivittäin omasta toiminnastamme ja suomalaisesta nykytaiteesta sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Uutisoinnin näkökulmana on kansainvälisyys. Frame lähettää kuukau-

sittain uutiskirjeen suomalaisille tilaajille sekä kuusi kertaa vuodessa englanninkielisen uutiskirjeen kansainvälisille nykytaideammattilaisille. Lisäksi viestimme ajankohtaisesta toiminnasta tiedotteilla. Framen sosiaalisen median seuraajien määrä kasvoi reippaasti vuoden aikana. Keväällä aloitetulla Instagram-tilillä oli vuoden lopussa 900 seuraajaa. Lontoolaisen viestintötoimiston asiantuntijat Nathan Bendavid ja Phoebe Moore (takana) avustivat Suomen näyttelyn viestinnässä Venetsian taidebiennaalin avajaisviikolla. Kuva: Katja Lösönen

7.12.2015

Booli sanoi tanssilattialle menemistä epäilleelle Vuoden nuorelle taiteilijalle Ville Anderssonille, että Luota muhun, you can do it! (Ville Andersson tv-haastattelussa linnanjuhlissa 6.12.2015)

Tykkääjät ja seuraajat Vuonna 2015 säätiön verkkosivuilla oli 71 700 käyntiä (v. 2014: 63 000), Facebooktykkääjiä 3 150 (v. 2014: 1 800), Twitter-seuraajia 2 200 (v. 2014: 1 400) ja Instagram-seuraajia 900 (v. 2014: 0) Suomenkielisen uutiskirjeen tilaajia oli vuoden loppuun mennessä 2 370 (v. 2014: 2 100) kpl ja englanninkielisen tilaajia oli 2 000 (v. 2014: 1 700) kpl.


62

Viestintä ja vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Frame on yksi kahdeksasta taiteenalojen tiedotuskeskuksesta. Yhdessä muiden tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuurija tiedeinstituuttien kanssa toteutimme vuonna 2015 eduskuntavaaleihin tähdänneen vaikuttamisviestinnän kampanjan.

T

iedotuskeskukset ja instituutit kokosivat ensimmäistä kertaa yhdessä toimialoistaan ja toiminnastaan kertovan tietopaketin päättäjien käyttöön ja laativat hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015–19. Tammikuussa (21.1.) tiedotuskeskusten ja instituuttien johtajat veivät hallitusohjelmatavoitteet kansanedustajille eduskuntaan. Frame koordinoi

materiaalien kokoamista ja vierailun valmistelua. Yhteistyö jatkui yhteisellä keskustelutilaisuudella SuomiAreenassa Porissa heinäkuussa (14.7.), jonka tuottamisesta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhdistys ry vastasi. Toimittaja Roman Schatzin vetämässä keskustelussa pohdittiin, miksi luovien alojen kansainvälistymistä tarvitaan. Keskustelua seurasi Jazzkadun lavalla noin neljäsataa kuulijaa.


63

Suomalaiset menestystarinat syntyvät kansainvälisyydestä

S

uomi vahvistuu, kun suomalaisen kulttuurin kansainvälisyyttä vahvistetaan. Tämä oli Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä taiteenalojen tiedotuskeskusten johtajien viesti eduskunnalle, kun he kävivät viemässä hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntaryhmien edustajille tammikuussa 2015. Kulttuurialan hyvinvoinnin takaaminen on tiedotuskeskuksille ja Suomen kulttuuri-instituuteille tärkeä tavoite. Veikkausvoittovaroista tulee jatkossakin jakaa 38,5 prosenttia taiteelle ja kulttuurille.

Osa Team Finland -rahoituksesta tulee ohjata luovien alojen ja tieteen hankkeisiin. Uuden eduskunnan halutaan myös kehittävän tiedotuskeskusten ja instituuttien toimintamahdollisuuksia turvaamalla niiden perusrahoitus. ”Suomalaiseen kulttuuriin ja sen kansainvälistymiseen investoiminen kannattaa. Tulevaisuuden Suomen menestystarinat syntyvät luovaan tekemiseen ja sen kansainvälistymiseen tehdyistä panostuksista”, muistutti Suomen Benelux-instituutin johtaja Aleksi Malmberg.

Kansanedustajat toivoivat vastapuheenvuoroissaan Suomi-instituuteilta ja taiteenalojen tiedotuskeskuksilta jatkossakin ennen kaikkea uusia, innovatiivisia ajatuksia. Kokoomuksen Raija Vahasalo ideoi, että Suomessa pitäisi joskus järjestää kulttuuriton päivä, jonka tavoitteena olisi saada ihmiset heräämään kulttuurin merkityksen jokapäiväisessä elämässään. ”Jos Yleisradio ei soittaisi musiikkia, kirjastot olisivat kiinni ja patsaat olisi huputettu, ihmiset tajuaisivat, miten paljon he tarvitsevat sitä kaikkea”, Vahasalo sanoi.

Suomalainen kulttuuri tarvitsee kansainvälistä vuorovaikutusta, kertoivat tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuuriinstituuttien johtajat kansanedustajille. Kuva: Laura Boxberg


64

Viestintä ja vaikuttaminen

Frame mukana SuomiAreenassa: Suomi tarvitsee impulsseja maailmalta ”Suomi on näivettyvä periferia, joka joutuu todennäköisesti vielä kilpailemaan omista luovista ihmisistään vanhenevassa Euroopassa”, provosoi kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) SuomiAreenan keskustelussa luovien alojen kansainvälistymisestä heinäkuussa (14.7.).

T

aiteenalojen tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien järjestämässä Kiinnostavampi Suomi – Raskasta musiikkia ja vihaisia lintuja? -keskustelussa olivat mukana Vartiaisen lisäksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), ohjaaja Klaus Härö, tietokirjailija Elina Lappalainen ja Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen. Keskustelua ohjaili toimittaja Roman Schatz. Outi Alanko-Kahiluoto listasi asioita, joita valtiovalta voisi tehdä tukeakseen ennen kaikkea

itsensä työllistäjiä, joita kulttuurialalla on eniten. Tällä joukolla on kaikkein pienimmät vuosiansiot, ja joukko myös kasvaa tällä hetkellä nopeimmin. ”Suomen sosiaaliturva ja verotus eivät tue luovia aloja ja niiden työllistymistä yhtä hyvin kuin muissa Pohjoismaissa. Lisäksi koulutuksessa pitäisi kannustaa luovuuteen ja sosiaalisuuteen, sillä ne luovat edellytyksiä itseehtoiselle tekemiselle”, AlankoKahiluoto sanoi. Miksi suomalaisten sitten ylipäänsä pitäisi kansainvälistyä?

Eikö riitä, että teemme edelleen hauskoja Spede-elokuvia, jotka kiinnostavat lähinnä itseämme, kysyi keskustelua moderoinut toimittaja Roman Schatz. ”Kansainvälistymisen pitäisi olla itsestäänselvyys. Suomi on niin pieni kielialue ja maa, ettei se yksin riitä”, vastasi Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen ja muistutti, että kansainvälistyminen on interaktiota ja luovuuden vaihtoa eikä koskaan yksisuuntaista. ”Myös se on kansainvälistymistä, että tänne tulee impulsseja muualta.”

14.7.2015

Hyvä keskustelu luovista aloista käynnissä Jazzkadulla! Penkit täynnä, aurinko paistaa. #SuomiAreena Tietokirjailija Elina Lappalainen (vas.) kertoi SuomiAreenan keskustelussa kotimaisen peliteollisuuden huikean menestystarinan. Mukana myös kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Juhana Vartiainen. Kuva: SuomiAreena


65

Yhteistyökumppanit vuonna 2015

Aalto-yliopisto (Cumma) Aboa Vetus & Ars Nova

HIAP – Helsinki International Artist Programme

Suomen kulttuurija tiedeinstituutit ry

Akiyoshida Art Village Japan

IHME-nykytaidefestivaali

Suomen Lontoon Instituutti

Alfred Kordelinin säätiö

Koneen Säätiö

Alvar Aalto -säätiö

La Biennale di Venezia

Suomen Moskovansuurlähetystö

Amos Andersonin taidemuseo

Moderna Museet

Arkkitehtuurimuseo

Momentum Nordic Biennial of Contemporary Art

Arts Council England AV-arkki Avotakka Baltic Circle – International Theatre Festival CCA Center of Contemporary Arts, Estonia

Suomen Pietarinpääkonsulaatti Suomen Saksan-instituutti

Nykytaiteen museo Kiasma

Suomen sarjakuvaseura

OCA Office For Contemporary Art Norway

Suomen Taideyhdistys

Opetus- ja kulttuuriministeriö Porin taidemuseo ZOU-NO-HA Terrace / Port Journeys Japan

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Designmuseo

Saastamoisen säätiö

EARS – Europe-Asia Roundtable Sessions

Senaatti-kiinteistöt

EMMA – Espoon modernin taiteen museo

SIC

Taiteenalojen tiedotuskeskukset: Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, FILI / Finnish Literature Exchange, Music Finland, Sirkuksen tiedotuskeskus, Suomen elokuvasäätiö, Tanssin tiedotuskeskus, Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Sinne – Pro Artibus

Finnish Design Shop

The Danish Agency for Culture

Suomen Benelux-instituutti

HAM Helsinki

The White Building – SPACE

Suomen Berliinin suurlähetystö

Ulkoasiainministeriö

The Curatorial Programme for Research (CPR)

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Saaren Kartano

Serlachius-museot

Suomen Japanin instituutti

Wysing Arts Centre

Helsinki Contemporary

60

yhteistyökumppania

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!


66

Apurahat

Talous, hallinto ja henkilöstö

Talous Säätiön perustoiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavilla toiminta- ja erityisavustuksilla. Säätiön valtionavustus vuodelle 2015 oli 990 000 euroa, joka oli 10 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuotena. Sopeuttamistoimet kohdistuivat ohjelmatoimintaan. Valtionavustus koostui toimintaan kohdistuvasta yleisavustuksesta ja apurahoihin kohdistuvasta erityisavustuksesta. Toiminta Vuonna 2015 säätiö sai opetusja kulttuuriministeriöltä yleisavustuksena 730 000 euroa (2014: 750 000 euroa). Muita tuottoja kertyi 14 583 euroa. Yleisavustuksesta ohjelmatoimintaan, viestintään ja hallinnon yleiskuluihin käytettiin 236 614 euroa. Henkilöstökuluihin kohdistui 375 166 euroa. Apurahat Säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena vuodelle 2015 apurahojen jakamiseen 260 000 euroa. Näistä jaettiin uudelleen vuoden aikana palautuneita ja peruuntuneita apurahoja 6 751 euroa. Lisäksi jaettiin uudelleen vuoden 2014 palautuneita ja peruuntuneita apurahoja 19 187 euroa ja vuoden 2013 palautuneita ja peruuntuneita apurahoja 13 182 euroa. Venetsian biennaali Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle joulukuussa 2014 Venetsian biennaaliin erityisavustuksena 123 000 euroa käytettäväksi kahdelle vuodelle (2014 ja 2015).

Säätiö hankki vuodelle 2015 lisärahoitusta Venetsian biennaaliin 88 896 euroa. Rahoittajia olivat: Alfred Kordelinin säätiö, Amos Andersonin taidemuseo, Espoon taidemuseo EMMA, Finnish Design Shop, Serlachius-museot, Helsingin taidemuseo, Kansallisgalleria, Saastamoisen säätiö ja Suomen Taideyhdistys.

Valokuvataiteilija Jorma Puranen

Olli Immonen, Turun kaupunki

Intendentti Erja Pusa

Annukka Larkio, Vantaan kaupunki

Venetsian biennaalin kulut olivat vuonna 2015 yhteensä 348 986 euroa. Toiminnan yleisavustuksesta Venetsian biennaalin toteuttamiseen kohdistettiin 134 214 euroa.

Kuvataiteilija, taiteellisen tutkimuksen neuvonantaja Jan Kaila (puheenjohtaja)

Venetsian biennaalin kustannukset ovat huomattavat säätiön muuhun toimintaan suhteutettuna. Tulos Säätiön vuoden 2015 tuotot olivat 1 234 286 euroa (2014: 1 115 695 euroa) toteutuneet kulut olivat yhteensä 1 223 849 euroa (2014: 1 115 713 euroa). Toiminnan tulos oli 10 436,93 euroa ylijäämäinen (2014: 17,84 euroa alijäämäinen). Ylijäämä käytettiin suunnitelman mukaisesti edellisten vuosien alijäämän kattamiseen.

Hallitus Framen hallituksen jäsenet olivat vuosikokoukseen 23.3.2015 asti Kuvataiteilija, taiteellisen tutkimuksen neuvonantaja Jan Kaila (puheenjohtaja) Johtaja Susanna Pettersson, kuvataiteilija Professori Tarja PitkänenWalter

Koulutuspäällikkö Tomas Träskman (varapuheenjohtaja) Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti 23.4.2015 säätiölle uuden hallituksen vuosille 2015–2018. Uuden hallituksen jäsenet ovat

Kokoelmaintendentti Henna Paunu Varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Hanna-Maria Anttila Johtaja Jan Förster Intendentti Anna-Kaisa Rastenberger Taiteilija Jyrki Siukonen Koulutuspäällikkö Tomas Träskman

Valtuuskunta 2012–2015 Framen valtuuskunnassa on 13 jäsentä, jotka koostuvat Framen perustajakaupunkien, taiteilijaseurojen ja -yhdistysten, säätiöiden ja museoiden edustajista. Valtuuskuntaan nimettiin uudet jäsenet kolmevuotiskaudelle 2015–18 valtuuskunnan kokouksessa 13.4.2015.

Kalle Mustonen, Suomen Taiteilijaseura Lasse Saarinen, Suomen Taideyhdistys Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki Timo Simanainen, Lahden kaupunki Päivi Liedes, Espoon kaupunki Annu Vertanen, Suomen Taiteilijaseura Christine Langinauer, Pro Artibus Mauri Ylä-Kotola, Suomen Taideakatemian säätiö Valtuuskunta 2015–18 Uuden valtuuskunnan jäsenet ovat: Päivi Liedes, Espoon kaupunki Maija Tanninen-Mattila, Helsingin kaupunki Timo Simanainen, Lahden kaupunki Anna-Riikka Hirvonen, Oulun kaupunki Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki Olli Immonen, Turun kaupunki vs. Maija Kasvinen (Kati Huovinmaan äitiyslomasijainen, Vantaan kaupunki

Valtuuskunta 2013–15 Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Suomen taiteilijaseuran edustaja Hanna Ojamo. Valtuuskunnan muut jäsenet olivat

Christine Langinauer, Stiftelsen Pro Artibus

Leena Mickwitz, Helsingin kaupunki, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Kalle Mustonen, Maaria Märkälä ja Satu-Minna Suorajärvi, Suomen Taiteilijaseura

Anna-Riikka Hirvonen, Oulun kaupunki

Johanna Kiivaskoski, Suomen Taideakatemia Lasse Saarinen, Suomen Taideyhdistys


67

Henkilöstö Säätiön vakituiseen henkilökuntaan kuului kuusi henkilöä: toimitusjohtaja Raija Koli, tiedottaja Laura Boxberg (äitiyslomalla 21.8.2015 alkaen), ohjelmapäällikkö Taru Elfving, viestintäpäällikkö Heljä Franssila, koordinaattori Karoliina Korpilahti ja talous- ja hallintopäällikkö Satu Martin. Koordinaattori Anna Virtanen oli palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen osana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit r.y.:n opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta hallinnoimaa nuorten taiteenja kulttuurin ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllisyyshanketta. Lisäksi avustajina Framen tilaisuuksissa työskenteli seitsemän henkilöä. Palkkioita ja työkorvauksia maksettiin 17 henkilölle. Venetsian biennaalihankkeessa työskenteli 12 henkilöä erilaisissa tehtävissä Suomessa ja/tai Venetsiassa. Säätiöllä oli vuoden aikana seitsemän harjoittelijaa: Iina Havo, Erika Heikinheimo, Riitta Koikkalainen, Isa Kuronen, Pia Oksanen, Milla Suonio ja Minna Tuulas-Inkinen.

Vasemmalta: Raija Koli, Satu Martin, Taru Elfving, Heljä Franssila, Laura Boxberg, Karoliina Korpilahti, Anna Virtanen. Kuvat: Petri Summanen

Vuosikertomuksen toimitus Frame Contemporary Art Finland 2016 Tekstit Taru Elfving, Heljä Franssila, Miina Hujala, Elina Hämäläinen, Raija Koli, Rosa Kuosmanen, Maikki Lavikkala, Satu Martin, Jenni Pekkarinen, Anna Virtanen Taitto Dog Design Oy Paino Fine Press Oy Takakannen kuva Ryhmänäyttely Log Age (Hannu Karjalainen, Essi Kausalainen, Olli Keränen, Mikko Kuorinki, Maija Luutonen), RSTR#, München, 2015. Kuva: Maija Luutonen


Seuraa meitä somessa Frame Contemporary Art Finland @frame_finland @framefinland

frame-finland.fi info@frame-finland.fi