__MAIN_TEXT__

Page 1

Frame-säätiön toimintakertomus vuodelta 2012 Frame-sääätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen suomalaisten ja kansainvälisten visuaalisen taiteen alan ammattilaisten ja instituutioiden välillä. Vuosi 2012 oli Frame-säätiön ensimmäinen toimintavuosi. Säätiön perustivat joulukuussa 2011 allekirjoitetulla säädekirjalla Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Suomen Taideakatemia, Suomen Taideyhdistys, Suomen Taiteilijaseura ja Stiftelsen pro Artibus. Säätiö sai perustamisluvan 12.1.2012 ja se rekisteröitiin 3.5.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti 29.2.2012 Frame-säätiön hallitukseen kolmivuotiseksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet: kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori, professori Jan Kaila, johtaja, FT Susanna Pettersson, kuvataiteilija, professori Tatja Pitkänen-Walter, valokuvataiteilija Jorma Puranen, intendentti Erja Pusa ja kuraattori Tomas Träskman. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Jan Kaila ja varapuheenjohtajana toimi Tomas Träskman. Hallitus kokoontui toimivuonna yhteensä 11 kertaa. Säätiön vuosikokous pidet­tiin 16.4.2012. Säätiön valtuuskunta kokoontui 12.10.2012 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Hanna Ojamon (Suomen Taiteilijaseura) ja varapuheenjohtajaksi Leena Mickwitzin (Helsingin kaupunki). Muut perustajien nimeämät valtuuskunnanjäsenet olivat Roger Gustafsson (Suomen Taidekatemia), Anna-Riikka Hirvonen (Oulun kaupunki), Olli Immonen (Turun kaupunki) Annukka Larkio (Vantaan kaupunki), Leena Mickwitz (Helsingin kaupunki), Kalle Mustonen (Suomen Taiteilijaseura), Lasse Saarinen (Suomen Taideyhdistys), Lauri Savisaari (Tampereen kaupunki), Timo Simanainen (Lahden kaupunki), Annu Vetianen (Suomen Taiteilijaseura), Helena Värri (Espoon kaupunki) ja Sabina Westerholm (Pro Artibus). Säätiön palveluksessa oli vuonna 2012 kaksi toimihenkilöä: FM Petra Havu toimi säätiön asiamiehenä ajalla 17.4.–31.12.2012ja KTM Kaija Suni projektikoordinaattorina ajalla 1.4.– 31.12.2012. Säätiön toimisto sijaitsee Helsingissä Kaapelitehtaalla. Toimistotilan vuokrasopimus sekä irtaimisto siirtyi aiemmin Näyttelyvaihtokeskus Framen tehtäviä hoitaneelta Taideakatemi­an säätiöltä uudelle Frame-säätiölle.

Toiminta Vuonna 2012 säätiön toiminnan painopisteet olivat uuden säätiön toiminnan käynnistäminen, henkilökunnan rekrytoiminen, linjausten tekeminen apurahojen ja fasilitoinnin suhteen sekä tiedotuskeskuksen toiminnan alulle saattaminen. Toimintavuoden painopisteet määriteltiin hallituksen strategiaseminaarissa toukokuussa 2012. Toimintavuonna rakennettiin säätiön hallintoa ja valmisteltiin ohjesääntöjä. Säätiön toimintaa ohjaavat hallituksen ohjesääntö, talousohjesääntö, toimitusjohtajaohjesääntö, henkilöstöohjesääntö sekä apurahaohjesääntö. 1


Säätiön vakituisen henkilökunnan rekrytointi käynnistettiin johtajahaulla kesäkuussa 2012 ja sitä jatkettiin muun henkilökunnan haulla syksyllä 2012. Johtajaksi valittiin FM Raija Koli, joka aloitti tehtävässä vuoden 2013 alussa.

Apurahat Toimintavuonna taiteilijoita ja muita taidealan toimijoita tuettiin myöntämällä apurahoja suomalaisten visuaalisen alan asiantuntijoiden osallistumiseksi kansainväliseen yhteistyö­hön sekä ulkomaisten asiantuntijoiden vierailuihin Suomessa. Säätiöllä oli kaksi apurahahakua, toukokuussa ja lokakuussa. Säätiö myönsi apurahoja 230 hakijalle ja myönnettyjen apurahojen yhteissumma oli 498 250 euroa. Sähköisen apurahahakujärjestelmän valmistelu käynnistettiin.

Venetsian biennaali 2013 Toimintavuonna käynnistettiin vuonna 2013 toteutettavien Venetsian 55. taidebiennaalin näyttelyiden valmistelu kaikille kuraattoreille avoimella ideahaulla. Framen vastuulla on järjestää vuonna 2013 Venetsian 55. taidebiennaalissa Alvar Aalto -paviljongin lisäksi Pohjoismaisen paviljongin näyttely. Ideahaussa saapui 40 ehdotusta, joista toteutettavaksi valittiin kuraattorityöryhmän Mika Elo – Marko Karo – Harri Laakso ehdotus Falling Trees. Näyttelyissä on esillä Antti Laitisen ja Terike Haapojan teoksia.

Viestintä ja kansainvälinen yhteistyö Asiantuntijavierailuita valmisteltiin ja järjestettiin vain rajoitetusti johtuen toiminnan käynnistämisvaiheesta. Joulukuussa 2012 käynnistettiin ja pääosin toteutettiinkin selvitys kotimaisten toimijoiden odotuksista tiedotuskeskukselle. Selvityksen toteutti säätiön toimeksiannosta Pink Eminence Oy. Toimintavuonna valmisteltiin myös säätiön visuaalista ilmettä. Säätiön visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastaavat Linda Linko ja Chris Bolton. Säätiö tullee julkaisemaan lähinnä ulkomaiseen levitykseen tarkoitettua printtijulkaisua, jonka valmistelu käynnistettiin konseptisuunnittelulla loppuvuodesta 2012.

Talous Säätiön toiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöitä saatavilla yleis- ja erityisavustuksilla. Säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöitä yleisavustuksena toimintaansa 365 000 euroa. Lisäksi säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöitä apurahoina jaettavaksi yhteensä 500 000 euroa sekä 385 000 euron suuruisen erityisavustuksen Venetsian 55. taidebiennaalin näyttelyiden valmisteluajan toteuttamista varten sekä 30 000 euroa sähköisen apuraha­ hakujärjestelmän toteuttamiseksi.

2


Säätiön maksuvalmius oli ensimmäisen, kesäkuussa saadun yleisavustuserän jälkeen loppuvuoden hyvä. Säätiön peruspääoman sijoittamisesta vastasi täyden valtakirjan omaisuudenhoidolla Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab. Säätiön hallituksen jäsenille maksettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat kokouspalkkiot ja niiden lisäksi ministeriön vahvistamat kuukausipalkkiot ajalta 1.4.–30.9.2012. Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Vilho Kallinen ja varatilintarkastajana KHT Eero Prepula. Säätiön kirjanpito hoidettiin Tiliaktiiva Oy:ssä.

3

Profile for Frame Contemporary Art Finland

Vuosikertomus 2012  

Vuosikertomus 2012  

Advertisement