Frambu

Frambu

Siggerud, Norway

Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser og diagnosegrupper. Vi har kompetanse på rundt 120 sjeldne diagnoser og tilbyr informasjon, kurs, lokal veiledning m.m. knyttet til disse.

www.frambu.no