Page 1

EDIČNÍ PLÁN PODZIM 2013


OBSAH

Pod logem YOUNG ADULTS vám přinášíme knihy pro mladé, které vtáhnou do děje i dospělé čtenáře. Originální příběhy plné napětí,, nečekaných zápletek a charizmatických hrdinů.

UKÁZKA UMÍSTĚNÍ LOGA NA OBÁLCE KNIHY:

OZNAČENÍ VĚKOVÉ KATEGORIE:

OZNAČENÍ ELEKTRONICKÝCH VERZÍ KNIH:

VĚK 0+

pro děti od narození

7+

pro čtenáře od 7 let

pro žáky základních škol

pro studenty středních škol

pro studenty vysokých škol

Y. A .

TAKÉ

e-kniha (titul také ve formátu pdf nebo epub) i-učebnice (titul také jako interaktivní učebnice pro PC)

Young Adults

OBSAH Bestsellery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Beletrie Young Adults . . . . . . . . . . 56

Kompletní knižní nabídka . . . . . . 7

Beletrie pro dospělé . . . . . . . . . . . 68

Leporela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Populárně-naučná literatura pro dospělé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Aktivity pro děti . . . . . . . . . . . . . . 16 Populárně-naučná literatura pro děti a mládež . . . . . . . . . . . . . . 27

Učebnice, odborná literatura . . . 85 Jazykové učebnice . . . . . . . . . . . . 91

Papírenské zboží . . . . . . . . . . . . . . 32

Audioknihy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Beletrie pro děti . . . . . . . . . . . . . . . 35

Časopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95


BESTSELLERY

Vyprávění inspirované vzpomínkami na klukovská léta ŘÍJEN 20113

ZDENĚK SVĚRÁK PO STRNIŠTI BOS Není to kronika mého dětství ani naší rodiny, chtěl jsem, aby to byla krásná literatura. Autoři takové literatury nejen vzpomínají na to, co viděli a slyšeli, ale také si vymýšlejí a fantazírují, aby jejich příběh stál za řeč. V knížce vyprávím o tom, jak byl malý kluk přesazen z města na venkov a co to udělalo s jeho duší. Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou některé kamínky pravé a jiné přidané. Ale vy byste neměli poznat, který je který.

Příběh vyprávěný očima sedmiletého kluka.

Již vyšlo:

145×205 mm, váz., 96 str., 229 Kč

Celkem prodáno více než 216 000 výtisků!

1


BESTSELLERY

POLITICKO-SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOUČASNÉ ČESKÉ REPUBLIKY ŘÍJEN/LISTOPAD 20133 VÁCLAV VÁCLA AV KLAUS a kolektiv IVK ČESKÁ ČESK KÁ REPUBLIKA NA ROZCESTÍ ČAS RROZHODNUTÍ Je dn Jedním Jedn dním ím z hlavních z směrů činnosti Institutu Václava Klause (IVK) je zabývat se aktuálními pproblémy robb lé m naší společnosti a ekonomiky. Tématem knihy s názvem „Česká republika na rozcestí: čas ča a s ro rozhodnutí”, z zh kterou IVK pro čtenáře připravil, je dlouhodobě neuspokojivý vývoj české ekonomiky ek kon o oom a jeho hluboké hospodářské, společenské a politické příčiny. Kniha, Knih i a, kterou napsal Václav Klaus s kolektivem svých spolupracovníků, nepředkládá čtenáři zevrubnou zevr ru historickou analýzu 23 let po pádu komunismu, ale koncentruje se na dnešní situaci situ uaa a její bezprostřední příčiny a souvislosti. Chce vyvrátit velmi rozšířené sebeuspokojivé ppřesvědčení, př ees že je u nás až na drobné problémy v zásadě vše v pořádku. KKniha ni n se zaobírá politicko-společenskými a ekonomickými problémy. Obě tyto skupiny ppovažuje ov za stejně důležité. Primární pozornost je věnována systémovým příčinám naší ekonomické eek k a společenské krize a hodnocení důsledků vládní hospodářské politiky. Hledá oodpovědi na to, proč u nás zjevně došlo k výraznému ekonomickému zpomalení a proč ččeská ekonomika vykazuje takovou míru zablokování a neschopnosti obnovit svůj růstový potenciál, má-li ho vůbec k dispozici. Stejně hlubokou krizi vidí v rovině politické a společenské, kde se projevují závažné důsledky rozpadu západních hodnot. Kniha nechce být pouze kritickou analýzou naší dnešní krize. V závěru si klade za cíl hledat východiska a formulovat náměty pro adekvátní reakci na existující problémy, včetně radikálního doporučení ohledně našeho postavení v rámci Evropské unie.

165×235 mm, váz., cca 176 str., 249 Kč

Příčiny • Vyhodnocení • Řešení

ŘÍJEN 20133

RACHEL HARTMAN SERAFÍNA – PŘÍBĚH DRAKŮ V zemi zvané Gored žijí již po desetiletí lidé a draci v míru. Po tajemné smrti lidského prince je však příměří ohroženo. Podaří se Serafíně, která před světem skrývá své životní tajemství, odhalit skutečného vraha? „Valící se vlna mě smetla. Dostala jsem loktem do brady, někdo mě kopl do kolena, až jsem spadla. Další prchající mi přeběhl přes lýtko, jiný mi dupl na hlavu. Uviděla jsem hvězdičky a okolní výkřiky zeslábly. A najednou tu zase byl vzduch a prostor. Na krku jsem ucítila horký dech. Otevřela jsem oči. Stál nade mnou drak, jeho čtyři nohy se podobaly pilířům nějaké svatyně. Málem jsem znovu omdlela, ale jeho plamenný dech páchnoucí sírou mě rázně probral k vědomí…”

2

„Neobyčejně napsaný příběh o věrohodných postavách a těch nejzajímavějších dracích, s nimiž jsem se za dlouhou dobu ve světě fantasy setkal. Působivý debut; nemohu se dočkat, co dalšího Rachel Hartman napíše.” – Christopher Paolini, autor románu Eragon, bestselleru New York Times

145×210 mm, váz., 352 str., 349 Kč


Prvotina BESCELER !!! se stala nejúspěšnější novinkou roku 2012!

LISTOPAD 2013

BESTSELLERY

NESKUTEČNY TRHAK ROKA!

RRUDA U DA ZZ OSTRAVY,   BRUNO LIGOCKI RUDAA Z OSTRAVY – SELEBRY TA!!! Zduř Zd uřř děcka, d ěck cka teraz užž vi vim, že ta moja vypravěci prvotina s fajnym a pravdivym nazvem BESCELER!!! byla fenomenalně fenome ena uspěšna, kurde. Ale uspěšna mohla byt enem diky temu, že ste svojemu Rudikovi Rudiko ovi věřili, knišku si kupili, nic nekopčili a mnozi z vas ju mate aji dneska pod polštařem, abyste abys ab y te ys te sse s ňu mohli fajně pomazlit před spanim, no ni? Teš tuu na tym n mistě bysem chtěl zminit, že je jasne, že urobit „dvojku” je pokažde kurde těžši,, nneš spachat „jedničku”. To maš stejne, jak s tymi sportovcami. Urobiš rekord, vyhraješ těžši mistrovstvi mist mi stt ro rovv a co potym? Obhajoba je těžka jak byk, bo banda b an a nespi na vavřinach, každy tě honi jak nadmuteho nad ddm koňa a chce tě překonat. Noo aa v tym šoubyznysu? To je teprve džungla! No N aa včil se nadechni, zadrž na chvilu kyslik aa s s a s vydechem se opatrně pusť do prvich řadku… S v S veškerou uctou Ruda z Ostravy, kurde

Již vyšlo: 140×180 mm., váz., cca 208 str., 229 Kč

STAČÍ OKAMŽIK A VÁŠ ŽIVOT MŮŽE BÝT NARUBY! LISTO OPPAD O D 2013

KATEŘINA PETRUSOVÁ S HLAVOU V OBLACÍCH PE JRU Stačí okamžik a váš život může být vzhůru nohama! Něco o tom ví i Markéta, kreativní ředitelka malé reklamní agentury, které víkend v jižních Čechách změní život. Kam se poděla profesionálka z města, která to má v hlavě srovnané? Pár sebevíc příjemných chvil na vesnici po boku typického „vidláka” přece nemůže změnit celý pohled na svět! Nebo snad ano?…

Z víru velkoměsta přímo do vesnické divočiny…

145×205 mm, váz., 120 str., 199 Kč

3


BESTSELLERY

PŘÍMOU DEMOKRACIÍ KE SPRAVEDLIVÉ A FUNGUJÍCÍ SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 20133 TOMIOO OKAMURA UMĚNÍ UMĚN N PŘÍMÉ DEMOKRACIE KAM DÁL, ČESKO? Co to je a jak a funguje skutečná demokracie? To je otázka, na kterou v této knize odpovídá Tomio Okamura se spoluautory. spoluua Přichází s velmi radikálním tvrzením, že systém, v němž žijeme, je pouze iluzí demokracie, protožee ve skutečnosti nevládne lid, občané, ale stranické a mocenské elity. To je pak příčinou zneužívání moci, rozkrádání ro veřejných peněz a panující nespravedlnosti v justici i ve správě státu. Demokracie, Dem De mok o to je vláda práva a vláda občanů. Občan je ten, kdo má ve skutečné demokracii poslední rozhodující rozzh ro z hod od slovo. Politici a veškerý mocenský aparát tu jsou k jedinému účelu, aby občanovi sloužili, nnikoli, ni i ko ko li aby občan sloužil jim. Jedinou Jed Je dinn cestou jak systémově zaručit kontrolu moci přímo občany je přímá demokracie. ddi Přímou Pří Př íím m demokracii po švýcarském vzoru prosazoval už první prezident Československa Tomáš GGarrigue ar Masaryk. Po celá desetiletí ovšem vítězil odpor velkých stran, které se demokracie, vlády vvl á a kontroly občanů bojí. Tomio Okamura říká, že dnes nadešel čas, kdy občané mohou nad stranickými oligarchiemi zvítězit. Žádá, aby občané mohli své zastupitele přímo volit, přímo sst oodvolávat a aby měli právo špatné zákony rušit nebo jiné přímo přijímat. Kniha analyzuje sslabiny stávajícího systému a uvádí fakta a argumenty, které dokládají proč a v čem je přímá demokracie efektivnější než dosavadní vláda oligarchů a přináší také konkrétní návrh Ústavy založené na demokratických principech. Nemalou pozoruhodností knihy je kolektiv, který Tomio Okamura oslovil, aby přispěl svými názory, a to jak ti jmenovaní v tiráži, tak ti nejmenovaní – jedním z inspirátorů této knihy je totiž lichtenštejnský kníže Hans Adam II, jehož návrh ústavy pro 3. tisíciletí kniha mj. také přináší. 165×235 mm, váz., 128 str., 249 Kč

KDYŽ SE SEN STANE SKUTEČNOSTÍ… ZÁŘÍ 20013

IRENA PETŘÍKOVÁ ŠTĚSTÍ NA DOSAH Ireně se splní přání – společně se dvěma kamarádkami odlétá na prázdniny do vysněného Londýna. Město, ve kterém září spousta hvězd nejen na nebi… Irena v něm prožije svůj sen, lásku i smutek. Podaří se jí najít svoje štěstí? Také jste někdy snily o klukovi z plakátu? Co byste dělaly, kdyby stál najednou před vámi?

O lásce , snění a hvězdách První kniha mladé talentované autorky Ireny Petříkové

4

115×183 mm, brož., 224 str., 179 Kč


ŘÍJEN 200133

BESTSELLERY

Také jste někdy chtěli prožít nějaký okamžik znovu? Jackson může, umí totiž cestovat časem…

JJULIE U L I E CCROSSOVÁ ROZDĚLENI ROZD DĚ ČASEM – BOUŘE Devatenáác Devatenáctiletý Jackson je normální student… tedy téměř normální. Dokáže totiž cestovat časem. Nic nemůže Ni nem mů změnit, jen znovu prožít to, co se už stalo. Po útoku dvou neznámých mužů se bezděčně be ezd zděč ěčnnně ocitne o dva roky zpět. Tito „nepřátelé času” ho pronásledují a boj o život začíná. Jaké Ja kéé ttajemství ajee aaj Jacksona obklopuje? Musí se rozhodnout, co bude ochoten obětovat pro záchranu svých sv v ýcch bblízkých a možná i celého světa… „Ta „Takže „T Tak a kžee je to pravda. Dokážu cestovat v čase. Ale není to takové terno, jak by se mohlo zdát. akž Nemůžu Nem Ne mů se vrátit v čase a zabít Hitlera. Nemůžu skočit do budoucnosti a zjistit, kdo vyhraje m bbaseballovou a seb ligu v roce 2038. Zatím jsem se nejdál dostal asi šest hodin do minulosti. Nicc moc, co? Dnes Dn ne večer jsem konečně prozradil svoje tajemství někomu jinému. Někomu, jehož IQ je oo několik  n světelných let vyšší než moje, takže se mu snad podaří odhalit, co se mnou je.”

„Skvěle vyvážená kombinace dobrodružství, romantiky, sci-fi a dojemného dramatu. Až čtenáři dočtou poslední stránku, zcela jistě zatouží po schopnosti cestovat časem, aby se mohli okamžitě začíst do druhého dílu.“ – Kirkus Book Reviews 135×203 mm, brož., 312 str., 279 Kč

BITVA, KTERÁ ROZHODNE O OSUDU VELWETIE!

ZÁŘÍ 20133

MICHAELA BURDOVÁ SYN PEKEL – V MOCI DÉMONŮ Může Syn pekel, vlkodlak Neran, získat odpuštění? Věří, že ano. Musí však své síly spojit s někým, koho ze srdce nenávidí. Bude jeho rozhodnutí správné? Neran cítil, že to začíná. Pořád na sobě cítil Dvanáctého nenávistný pohled a nemohl h hl se dočkat, až do něj zaboří tesáky. Démon se uculil. „Tak pojďte, pejsánci, pojďte.“ Začalo to. Temnovlci se vrhli vpřed. Neran běžel s nimi. Démoni se proti nim postavili s holýma rukama, ale měli sílu dvakrát větší než oni a jejich těla se téměř okamžitě hojila. Temnovlci je prostě nemohli zabít. Jenže o to ani nešlo. Všechno měl v rukou Neran. Poprvé v životě musel převzít zodpovědnost za tisíce životů.

Již vyšlo:

152×228 mm, váz., 272 str., 299 Kč

5


BESTSELLERY

j t e s e s Hu r v í n k e m e d y V o d r u ž s t v í m! z a d ob r SRPEEN 2013

MILOŠ KKI KIRSCHNER RSCHNER HURVÍNEK HURVÍ ÍN NEK MEZI OSLY Škola? Tak too je pro Hurvínka jen velká ztráta času! Copak to k něčemu kk  něčemu je? Taťulda se beztak jen pravidelněě rozčiluje nad jeho žákovskou knížkou. pravideln Kéž by ddo ní o  ní už nikdy nemusel vkročit! Když se oobjeví bjeví prapodivná osoba jménem Hýkálek, Hurvínkovi Hurv Hu rvín ínkkkoovi ssee př přán přání áníí sp spln splní. lníí . OOba ba se se vydají vyda vy dajíjí do města d o mě měst staa Oslova, Oslo Os lova va, kde se do školy d o školy totiž vůbec nechodí. Co je to ale za místo, o kterém o které ém m nikdo nikdy neslyšel? Prý učiněný ráj na zemi! Pojďtee se společně Pojďt polečně s Hurvínkem přesvědčit i vy! i v

Podle oblíbené divadelní hry

Již vyšlo:

216×276 mm, váz., 48 str., 199 Kč

MÁTE DOMA BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA? ZÁŘÍ ÁŘÍ 2013

PŘÍPRAVA NA ZÁPISS – ÁČ BUDE ZE MĚ PRVŇÁČEK! Máte doma budoucího prvňáčka? Víte, co vaše dítě potřebuje umět a znát? Pomozte mu s přípravou! Zábavné úkoly jsou sestaveny na základě aktuálních požadavků u zápisu a v prvním m ročníku základní školy. Procvičí dovednosti a schopnosti, které budoucí prvňáček bude potřebovat. Usnadněte vašemu dítěti vstup do první třídy a ukažte mu, že se rozhodně není čeho bát a učení je zábava.

Připravte své dítě na vstup do první třídy!

Úkoly, hry a zábava, která prověří dovednosti předškoláků. ů.

6

210×290 mm, váz., 256 str., 249 Kč


KO M P L E T N Í K N I Ž N Í N A B Í D K A P O DZ I M 2013

EDIČNÍ PLÁN PODZIM 2013

7


LEPORELA

LEPORELA SPECIÁL

LEPORELA, PUZZLE

Jedinečné černobílé leporelo s výraznými obrazci podporuje u nejmenších dětí rozvoj fantazie a správného vnímání již od prvních dní jejich života. Moje první leporelo poskytne vašemu dítěti zcela nový rozměr poznávání a učení se v období od narození do šesti měsíců.

MOJE PRVNÍ SLOVA

LEPORELA, PUZZLE

Každý obrázek v leporelu ukazuje jednu věc, se kterou se vaše děti běžně setkávají. Objevování a poznávání okolního světa se tak pro ně stane zábavou!

Moje první leporelo – se zrcátkem

Moje první slova – Poznávám svět

180×180 mm/12 str./149 Kč EAN 9788025312377/věk 0+

190×275 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025314838/věk 1+

LEPORELA SE ZVÍŘÁTKY

LEPORELA, PUZZLE

J. LOCKEROVÁ Klasické leporelo zavede nejmenší děti do světa nejznámějších zvířat a jejich mláďat. Mláďata 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788072009886/věk 1+

Mláďátka 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025310069/věk 1+

Na dvoře 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788085768893/věk 1+

Na dvorku 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025310052/věk 1+

VĚK 0+ LEPORELA SE ZVÍŘÁTKY

1+

LEPORELA, PUZZLE

Klasická rozkládací leporela pro nejmenší s malebnými obrázky.

Zvířátka u mámy – přepracované vydání 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788072008179/věk 1+

Zvířátka na dvorku 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025307236/věk 1+

Moje zvířátko 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025307748/věk 1+

PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

Rozkládací leporelo na motivy známé pohádky O veliké řepě, pro nejmenší děti.

8

PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

Rozkládací šestnáctiobrázkové leporelo pro nejmenší s obrázky na motivy nejznámějších dětských písniček – Běží liška k Táboru, Kočka leze dírou, Pásla ovečky, Na tý louce zelený a Utíkej, Káčo, utíkej.

O veliké řepě

Běží liška k Táboru

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788072006458/věk 1+

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788072006441/věk 1+


LEPORELA, PUZZLE

HANKA VESELÁ Rozkládací leporelo, ve kterém se děti seznámí s rodinami nejznámějších zvířátek. Naučí se nejen zvířátka rozeznávat, ale poznají také, jak se liší máma a táta každého mláďátka.

LEPORELA

LEPORELA SE ZVÍŘÁTKY

Zvířátka – Rodiny zvířátek 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025314067/věk 1+

LEPORELA SE ZVÍŘÁTKY

LEPORELA, PUZZLE

PRVNÍ OBRÁZKY

LEPORELA, PUZZLE

HELENA ZMATLÍKOVÁ

ANTONÍN ŠPLÍCHAL

Oblíbené rozkládací leporelo pro nejmenší s obrázky známých zvířátek od Heleny Zmatlíkové.

Otevírací leporelo pro děti, které se učí pojmenovávat věci kolem sebe. Pomáhat dětem budou oblíbené ilustrace Antonína Šplíchala.

Zvířátka – Naše zvířátka

První slova 100×100 mm/14 str./79 Kč EAN 9788025314104/věk 1+

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025314043/věk 1+

VĚK 1+

MOJE PRVNÍ SLOVA

LEPORELA, PUZZLE

Rozvíjejte slovní zásobu svých dětí. Naučte je zábavnou formou jejich první slova. S obrázkovým slovníčkem „Moje první slova” se děti naučí rozpoznávat předměty, spojovat slovo s obrázkem, a tím si obohacovat svoji slovní zásobu a rozvíjet představivost.

MOJE PRVNÍ SLOVA

LEPORELA, PUZZLE

Vstupte společně se svými dětmi do kouzelného světa hraček. Veselé obrázky znázorňují ty nejoblíbenější, které si zapamatují i nejmenší děti.

Moje první slova – červená

Moje první slova – HRAČKY

170×220 mm/12 str./129 Kč EAN 9788025306895/věk 1+

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025314715/věk 1+

MOJE PRVNÍ SLOVA

LEPORELA, PUZZLE

Naučte své děti pojmenovat oblečení, které nosíme. Veselé obrázky znázorňují to nejčastější, aby si ho zapamatovaly i nejmenší děti.

MOJE PRVNÍ SLOVA

LEPORELA, PUZZLE

Navštivte se svými dětmi statek a jeho obyvatele. S veselými obrázky se i ty nejmenší děti naučí, jaká zvířátka žijí na statku.

Moje první slova – OBLEČENÍ

Moje první slova – ZVÍŘÁTKA

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025314722/věk 1+

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025314739/věk 1+

9


LEPORELA

LEPORELA S VÝSEKEM

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ŘÍJEN

LEPORELA S VÝSEKEM

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ŘÍJEN

Knížka, kterou vaše dítě chytí a nepustí. V leporelu s ouškem se děti seznámí s mláďaty oblíbených domácích mazlíčků.

Knížka, kterou vaše dítě chytí a nepustí. V leporelu s ouškem se děti seznámí s mláďaty nejznámějších domácích zvířat.

Chyť si mě – Mazlíčci

Chyť si mě – Mláďátka

115×151 mm/12 str./79 Kč EAN 9788025317471/věk 1+

115×151 mm/12 str./79 Kč EAN 9788025317563/věk 1+

LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

LEPORELA, PUZZLE

Spousta legrace na každé stránce pro malé děti. Posunovatelný obrázek je vtáhne do děje a přenese na místo, kde si mohou hrát společně s kamarády.

Skotačení se zvířátky 140×140 mm/12 str./149 Kč EAN 9788025310694/věk 1+

Zvědavé štěňátko 152×150 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025302170/věk 1+

Skotačení na statku 140×140 mm/12 str./149 Kč EAN 9788025310700/věk 1+

VĚK 1+ ŘÍKADLA A PÍSNIČKY PRO NEJMENŠÍ

LEPORELA, PUZZLE

Připomeňte si známou říkanku a naučte ji i svoje děti. S obrázky Hanky Veselé si ji snadno zapamatují i ti nejmenší.

LEPORELA, PUZZLE

Hravé leporelo s ilustracemi Hanky Veselé vám a vašim dětem připomene nejznámější říkanky: Prší, prší, jen se leje Skákal pes přes oves Povídám, povídám pohádku

Paci, paci, pacičky

Prší, prší, jen se leje

158×109 mm/12 str./89 Kč EAN 9788025314807/věk 1+

158×109 mm/12 str./89 Kč EAN 9788025314814/věk 1+

LEPORELA S KRTKEM

LEPORELA, PUZZLE

Krtek se probudil a rozhodl se naučit, jak mluví všechna zvířátka. Vyráží na cestu a každého zdraví: „Dobrý den”. Dokážeš správně odpovědět na pozdrav řečí zvířátek? S pomocí maminky a tatínka to určitě dokážeš!

10

ŘÍKADLA A PÍSNIČKY PRO NEJMENŠÍ

LEPORELA S KRTKEM

LEPORELA, PUZZLE

Krtek se vydává poznat svět kolem sebe. Po cestě slyší spoustu zajímavých zvuků. Dokážeš krtkovi poradit, jaký zvuk ke kterému obrázku patří? S pomocí maminky a tatínka to určitě dokážeš!

Krtek a zvířátka na dvoře

Krtek a zvuky kolem nás

100×100 mm/14 str./99 Kč EAN 9788025311004/věk 1+

100×100 mm/14 str./99 Kč EAN 9788025311011/věk 1+


LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA DO VODY

LEPORELA, PUZZLE

Knížka do vody

Knížka do vody

Obrázkové leporelo se zvířecími mláďátky můžete vzít svému dítěti i k vodě! Nenamočí se, nezničí se, jenom může uplavat…

Obrázkové leporelo se zvířátky můžete vzít svému dítěti i k vodě! Nenamočí se, nezničí se, jenom může uplavat…

MLÁĎÁTKA – leporelo do vody

ZVÍŘÁTKA – leporelo do vody

125×135 mm/8 str./99 Kč EAN 8594155751594/věk 1+

125×135 mm/8 str./99 Kč EAN 8594155751600/věk 1+

PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ZÁŘÍ

PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA

LEPORELA DO VODY

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ZÁŘÍ

ZDENĚK SVĚRÁK

ZDENĚK SVĚRÁK

Rozkládací leporelo pro nejmenší děti s textem známé písničky Zdeňka Svěráka a veselými obrázky Ladislavy Pechové.

Rozkládací leporelo pro nejmenší děti s textem známé písničky Zdeňka Svěráka a veselými obrázky Ladislavy Pechové.

Zdeněk Svěrák – Když se zamiluje kůň (100×100)

Zdeněk Svěrák – Šupy dupy (100×100)

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025318188/věk 2+

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025318195/věk 2+

VĚK 1+

PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

ŘÍKADLOVÁ A PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

2+

ZDENĚK SVĚRÁK Rozkládací leporela pro nejmenší s motivy známých písniček od Zdeňka Svěráka a plná veselých obrázků potěší všechny malé děti i jejich rodiče.

ZZDENĚK SVĚRÁK L Leporelo Le pro nejmenší se známými písničkami ZZ. Svěráka – Strašidýlko Emílek, Svátek zvířat, NNarozeninová, Šupy dupy dup. VVšechny písničky provázejí roztomilé ilustrace Ladislavy Pechové. LLa

Zdeněk Svěrák – Krávy, krávy

Zdeněk Svěrák – Mravenčí ukolébavka

Zdeněk Svěrák – Šupy dupy dup a jiné písničky

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025310274/věk 2+

100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025310304/věk 2+

190×275 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025312766/věk 2+

PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

Rozkládací leporela plná obrázků na motivy oblíbených písniček Jana Vodňanského potěší všechny malé děti.

Když jde malý bobr spát 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788085768343/věk 2+

Když má bobr dobrý den 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788072001699/věk 2+

Slůně stůně 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788072000050/věk 2+

11


LEPORELA

LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

LEPORELA, PUZZLE

NNOVINKA LISTOPAD

LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

NNOVINKA LISTOPAD Interaktivní leporelo s pohyblivými obrázky a otáčecím kolečkem. Malé telátko hledá maminku. Pomůžete mu ji najít? Cestou společně potkáte zvířátka a nové kamarády, kteří žijí na statku.

Interaktivní leporelo s pohyblivými obrázky a otáčecím kolečkem. Štěňátko hledá maminku. Pomůžete mu ji najít? Cestou společně potkáte zvířátka a nové kamarády, kteří žijí doma a na zahrádce.

Poznáváme zvířátka – Na statku

Poznáváme zvířátka – Na zahrádce

240×240 mm/12 str./199 Kč EAN 9788025317365/věk 2+

240×240 mm/12 str./199 Kč EAN 9788025317372/věk 2+

LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ŘÍJEN

LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ŘÍJEN Rozvíjejte u svého dítěte fantazii a schopnost rozeznávání. S otočným kolečkem snadno udržíte jeho pozornost a procvičíte i jeho motoriku.

VĚK

LEPORELA, PUZZLE

Rozvíjejte u svého dítěte fantazii a schopnost rozeznávání. S otočným kolečkem snadno udržíte jeho pozornost a procvičíte i jeho motoriku.

Poznáváme zvířátka – Prasátko a kamarádi

Poznáváme zvířátka – Štěňátko a kamarádi

175×175 mm/10 str./129 Kč EAN 9788025314593/věk 2+

175×175 mm/10 str./129 Kč EAN 9788025314609/věk 2+

2+ LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

LEPORELA, PUZZLE

NOVINKA ŘÍJEN

LEPORELA S POSUVNÝMI OBRÁZKY

NOVINKA ŘÍJEN Interaktivní leporelo pro nejmenší. Obrázky mláďat a jednoduché úkoly rozvíjejí představivost a postřeh vašeho dítěte. Větší formát leporela a pohyblivé kolečko podporují správnou koordinaci pohybů.

ROZTOMILÁ ZVÍŘÁTKA

Interaktivní leporelo pro nejmenší. Obrázky zvířat a jednoduché úkoly rozvíjejí představivost a postřeh vašeho dítěte. Větší formát leporela a pohyblivé kolečko podporují správnou koordinaci pohybů.

Hrátky se zvířátky – Roztomilá mláďátka (s kolečkem)

Hrátky se zvířátky – Na dvoře (s kolečkem)

210×210 mm/10 str./179 Kč EAN 9788025318072/věk 2+

210×210 mm/10 str./179 Kč EAN 9788025318089/věk 2+

LEPORELA, PUZZLE

ROZTOMILÁ ZVÍŘÁTKA

Pamatujete si ještě, jak to bylo s lakomým kohoutkem a obětavou slepičkou? Ukažte svým dětem, že je důležité myslet také na druhé.

O kohoutkovi a slepičce

12

225×150 mm/12 str./99 Kč EAN 9788025314784/věk 2+

LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA, PUZZLE

Pamatujete si ještě, jak to bylo s dědečkem, který tak dlouho měnil, až mu vůbec nic nezbylo? Ukažte svým dětem, že láska a spokojenost jsou cennější než bohatství.

Jak dědeček měnil, až vyměnil 225×150 mm/12 str./99 Kč EAN 9788025314876/věk 2+


LEPORELA, PUZZLE

ROZTOMILÁ ZVÍŘÁTKA

Klasický veršovaný příběh pro nejmenší děti od Josefa Kožíška o nemocném mravenečkovi s nádhernými ilustracemi Ladislavy Pechové.

Leporelo pro nejmenší děti s krásnými ilustracemi nejoblíbenějších zvířecích mláďat jako je kotě, štěně, medvídě, hříbě a mnoho dalších. Naučte své děti, aby je bezpečně rozeznávaly a uměly správně pojmenovat.

Polámal se mraveneček

Roztomilá mláďata

225×150 mm/12 str./99 Kč EAN 9788025312230/věk 2+

215×165 mm/10 str./99 Kč EAN 9788025307281/věk 2+

ŘÍKADLA A PÍSNIČKY PRO NEJMENŠÍ

LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA, PUZZLE

ŘÍKADLA A PÍSNIČKY PRO NEJMENŠÍ

LEPORELA, PUZZLE

VERONIKA ČTVRTEČKOVÁ

VERONIKA ČTVRTEČKOVÁ

Rozkládací leporelo s motivem známé říkanky a veselými ilustracemi Veroniky Čtvrtečkové bude vaše děti bavit.

Rozkládací leporelo s motivem známé písničky a veselými ilustracemi Veroniky Čtvrtečkové bude vaše děti bavit.

Vařila myšička kašičku

Pec nám spadla

160×109 mm/12 str./89 Kč EAN 9788025314081/věk 2+

160×109 mm/12 str./89 Kč EAN 9788025314098/věk 2+

LEPORELA

ROZTOMILÁ ZVÍŘÁTKA

VĚK 2+

POZNÁVACÍ A ZÁBAVNÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

POZNÁVACÍ A ZÁBAVNÁ LEPORELA

JOSEF QUIS

JOSEF QUIS

Víte, co dělá bagřík, když zrovna nepomáhá na stavbě? Vesele ilustrované leporelo vám ukáže, co takový malý bagřík stihne za celý den.

Věděli jste, že si bagřík umí také hrát? Vesele ilustrované leporelo vám ukáže, jak si malý bagřík hraje s dětmi od jara až do zimy.

Bagřík Toník

Bagřík Toník si hraje

275×190 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025314159/věk 2+

275×190 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025316061/věk 2+

POZNÁVACÍ A ZÁBAVNÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA, PUZZLE

DESET ZÁBAVNÝCH ÚKOLŮ

Víte, jak se žije na statku? Seznamte se se zvířátky, která tam žijí, a s lidmi, kteří se o ně starají každý den.

LEPORELA, PUZZLE

Velké leporelo pro nejmenší se zábavnými úkoly, zaměřenými především na rozvoj logického myšlení a představivosti. Na osmi celostránkových ilustracích se malí čtenáři seznámí s rodinou Broučkových, jejich domečkem i domácími mazlíčky.

Život na statku

Byl jeden domeček – 190×275

275×190 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025316030/věk 2+

190×275 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025307175/věk 2+

13


LEPORELA

ŘÍKADLOVÁ A PÍSNIČKOVÁ LEPORELA – 190×275

LEPORELA, PUZZLE

ŘÍKADLOVÁ A PÍSNIČKOVÁ LEPORELA – 190×275

NNOVINKA SRPEN

NNOVINKA SRPEN

Zazpívejte si společně s námi nejznámější lidové písničky.

Naučte se společně s námi nejznámější lidová říkadla.

Krásné české písničky – Josef Lada

Krásná česká říkadla – Josef Lada

190×275 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025318157/věk 2+

190×275 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025318164/věk 2+

ŘÍKADLOVÁ A PÍSNIČKOVÁ LEPORELA

LEPORELA, PUZZLE

ŘÍKADLA A PÍSNIČKY PRO NEJMENŠÍ

Zazpívejte si společně s námi nejznámější české koledy, jako jsou: – Půjdem spolu do Betléma – Nesem vám noviny – Štědrej večer nastal a další.

Krásné české Vánoce – Josef Lada

LEPORELA, PUZZLE

Půvabné obrázkové leporelo s jednoduchými říkadly seznámí veselou formou vaše děti se životem zvířátek na dvorku.

U nás NA DVOŘE 158×109 mm/12 str./79 Kč EAN 9788025307977/věk 2+

190×275 mm/10 str./149 Kč EAN 9788025316306/věk 2+

VĚK

LEPORELA, PUZZLE

2+ BÁSNIČKY JIŘÍHO ŽÁČKA

LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA SE ZVUKEM

LEPORELA, PUZZLE

3+ Obrázková leporela se zvuky šesti hudebních nástrojů a se šesti oblíbenými zvířátky. Tyto překrásné knížky plné zvuků a veselých ilustrací nabízejí dětem od tří let spoustu zábavy.

Krásné leporelo s básničkami od známého českého autora Jiřího Žáčka potěší a pobaví všechny nejmenší čtenáře.

Poznej zvuky – Malí muzikanti

Basta fidli trumpeta 100×100 mm/16 str./79 Kč EAN 9788025305393/věk 2+

205×222 mm/14 str./199 Kč EAN 9788025312667/věk 3+

LEPORELA + PUZZLE

LEPORELA, PUZZLE

B Barevné Ba leporelo zavede děti na statek, kde se právě narodila malá kuřátka. Poznají všechna zvířátka, která nna zde žijí, a s veselými puzzle zažijí spoustu zábavy. zzd

14

LEPORELA + PUZZLE

LEPORELA, PUZZLE

Barevné BBa leporelo zavede děti na stavbu nové školy. Poznají PPo všechny stroje, které se do prací zapojují, a s veselými aa  puzzle zažijí spoustu zábavy.

Moje první puzzle – Na statku

Moje první puzzle – Na stavbě

175×205 mm/12 str./229 Kč EAN 9788025314227/věk 3+

175×205 mm/12 str./229 Kč EAN 9788025314210/věk 3+


LEPORELA, PUZZLE

KRTEK A ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Kniha plná veselých puzzle skládaček potěší všechny malé děti. Poznají, kdo pomohl Krtkovi ke kalhotkám, jak si Krtek spravil paraplíčko i jakého si postavil kamaráda k zimním radovánkám. Kniha obsahuje 5 skládaček s 24 dílky.

Angličtina pro nejmenší s Krtečkem a jeho kamarády! Naučný balíček pro výuku angličtiny obsahuje obrázkový slovníček a pexeso. Děti se zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky, která jsou jim blízká a rozumí jim i v českém jazyce. Jejich nejoblíbenější kamarád Krteček je provede celým rokem.

Krtek a rok – Angličtina pro nejmenší

KRTEK – veselá puzzle 200×270 mm/12 str./399 Kč EAN 9788025312322/věk 3+

KRTEK A ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA

LEPORELA S KRTKEM

130×130 mm/12 str./249 Kč EAN 9788025307137/věk 4+

LEPORELA, PUZZLE

KRTEK A ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Dětské leporelo obsahuje obrázkový slovníček 36 anglických slov, včetně českého překladu a anglické výslovnosti. K dobrému zapamatování slovíček pomůže dětem jejich oblíbený Krteček.

LEPORELA, PUZZLE

Angličtina pro děti s Krtečkem a jeho kamarády! Dětské leporelo obsahuje obrázky 36 známých zvířátek a kamarádů Krtečka, kteří dětem pomůžou seznámit se se základními anglickými slovíčky. V závěru leporela je uvedena anglická výslovnost jednotlivých slov.

Krtek a rok – Angličtina pro děti

Krtek a kamarádi – Angličtina pro děti

130×130 mm/12 str./149 Kč EAN 9788025312308/věk 4+

130×130 mm/12 str./149 Kč EAN 9788025312315/věk 4+

VĚK 3+

LEPORELA S PIÁNKEM

LEPORELA, PUZZLE

LEPORELA S PIÁNKEM

LEPORELA, PUZZLE

4+ JAROSLAV UHLÍŘ, ZDENĚK SVĚRÁK Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Přinášíme vám 12 jejich nejoblíbenějších písniček s notami a piánkem, na kterém si je můžete sami zahrát! A kdyby vám to nešlo, piánko je přehraje za vás.

Zahrajte a zazpívejte si nejkrásnější vánoční koledy! V knížce s piánkem najdete nejoblíbenější a nejznámější koledy s jednoduchým notovým záznamem. Všem, kdo neznají noty, hru na piánko zjednoduší barevné označení not i kláves. Dvě různá nastavení piana dovolují si písničku zahrát, nebo si ji jen pustit a poslouchat. Vánoční koledy jsou doplněné nádhernými ilustracemi Josefa Lady.

Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem

Vánoční koledy s piánkem – Josef Lada

240×293 mm/26 str./399 Kč EAN 9788025306604/věk 4+

240×294 mm/26 str./399 Kč EAN 9788025307250/věk 4+

LEPORELA S PIÁNKEM

LEPORELA, PUZZLE

Zahrajte a zazpívejte si nejznámější lidové písničky. Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lidových písniček s notami a piánkem, na kterém si je můžete sami zahrát! A kdyby vám to nešlo, piánko je přehraje za vás.

Lidové písničky s piánkem – Josef Lada 240×294 mm/26 str./399 Kč EAN 9788025314555/věk 4+

15


AK TIVIT Y PRO DĚTI

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ

BYSTRÁ HLAVA

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ

Spousta zábavy pro malé výtvarníky! Zvířátka čekají jen na to, až jim někdo vyčaruje pestrobarevné kabátky. K malování stačí vzít do ruky štětec, namočit ho do vody a vybarvit políčko obrázku. Barvy jakoby kouzlem naskočí samy.

Spousta zábavy pro malé výtvarníky! Zvířátka čekají jen na to, až jim někdo vyčaruje pestrobarevné kabátky. K malování stačí vzít do ruky štětec, namočit ho do vody a vybarvit políčko obrázku. Barvy jakoby kouzlem naskočí samy.

Zvířátka na dvoře – Maluj jen štětcem a vodou!

Zvířátka v přírodě – Maluj jen štětcem a vodou!

220×280 mm/brož./8 str./89 Kč EAN 8594155751617/věk 4+

220×280 mm/brož./8 str./89 Kč EAN 8594155751624/věk 4+

ZÁBAVNÉ HRY A ÚKOLY

BYSTRÁ HLAVA

ZÁBAVNÉ HRÁTKY S NÁLEPKAMI

Spousta her a zábavy pro vaše děti! Spp Rozvíjejte u svého dítěte fantazii, logické myšlení a výtvarné Roo cítění cítt a pomalu jej tak připravujte na vstup do školy. Doplňovačky, hry se slovy, omalovánky a spousta dalších Doo zábavných úkolů jsou výbornou pomůckou ze skupiny aktivit záb určených pro domácí práci s dětmi. určč

BYSTRÁ HLAVA

Tento skvělý sešit lze využívat stále znovu! Obsahuje více než 90 nálepek a stran půvabných ilustrací z lesa. Děti mohou pomocí nálepek jednotlivé scény měnit a vytvářet podle svých představ nové, dokud je to bude bavit. A to bude nejspíš trvat dlouho, protože nálepky se dají libovolně odlepovat a přemisťovat.

Zábavné hry a úkoly pro děti od 4 let

V lese – hrátky s nálepkami 210×297 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 8594155751389/věk 4+

207×290 mm/brož./48 str./79 Kč EAN 9788025307045/věk 4+

VĚK

BYSTRÁ HLAVA

4+ BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

Z Zábavné Zá úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky traktorů a nákladáků je doplněn listy se SSe samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné ssa obrázky se shodnými obrysy. oob Krátké texty jim prozradí o strojích mnoho zajímavého. KKr

BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy. Krátké texty dětem prozradí o zvířátkách mnoho zajímavého.

Traktory a náklaďáky – aktivity se samolepkami

Nejmilejší zvířátka – aktivity se samolepkami

215×280 mm/brož./24 str./99 Kč EAN 9788025304556/věk 4+

215×280 mm/brož./24 str./99 Kč EAN 9788025304549/věk 4+

BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy. Krátké texty jim prozradí mnoho zajímavého.

Roztomilá mláďátka – aktivity se samolepkami 215×280 mm/brož./24 str./129 Kč EAN 9788025306826/věk 4+

Koně a poníci – aktivity se samolepkami 215×280 mm/brož./24 str./129 Kč EAN 9788025306819/věk 4+

Zvířátka na dvoře – aktivity se samolepkami

16

215×280 mm/brož./24 str./99 Kč EAN 9788025306833/věk 4+


BYSTRÁ HLAVA

NNOVINKA SRPEN

KRTEK A SAMOLEPKY NNOVINKA SRPEN

Hrátky se samolepkami! S oblíbenou zábavou se děti učí poznávat různé obrysy a tvary ve větším celku. S doplňováním samolepek na správná místa jim bude pomáhat Krtek a jeho kamarádi.

KRTEK A SAMOLEPKY

BYSTRÁ HLAVA

Hrátky se samolepkami! S oblíbenou zábavou se děti učí poznávat různé obrysy a tvary ve větším celku. S doplňováním samolepek na správná místa jim bude pomáhat Krtek a jeho kamarádi.

Veselé hrátky s Krtkem – najdi správný obrázek

Veselé hrátky s Krtkem – doplň správný obrázek

210×297 mm/brož./12 str./99 Kč EAN 8594155754717/věk 4+

210×297 mm/brož./12 str./99 Kč EAN 8594155754700/věk 4+

AK TIVIT Y PRO DĚTI

KRTEK A SAMOLEPKY

BYSTRÁ HLAVA Jednoduché úkoly pro nejmenší podporují zábavnou formou soustředění a dětskou pozornost. Pomozte dětem rozvíjet pozorovací schopnosti! S obrázkovým sešitem, ve kterém si děti samy doplňují samolepky různých tvarů, to jistě snadno zvládnou. Děti se pomocí samolepek naučí rozeznávat i jednotlivé barvy. Pomocníkem a rádcem jim bude oblíbený kamarád Krtek. Poznáváme barvy s krtkem – se samolepkami 210×297 mm/brož./12 str./99 Kč EAN 8594155751358/věk 4+

Učíme se barvy s krtkem – se samolepkami 210×297 mm/brož./12 str./99 Kč EAN 8594155751365/věk 4+

Poznáváme tvary s krtkem – se samolepkami 210×297 mm/brož./12 str./99 Kč EAN 8594155751303/věk 4+

Učíme se tvary s krtkem – se samolepkami 210×297 mm/brož./12 str./99 Kč EAN 8594155751310/věk 4+

VĚK 4+

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

H Hrátky Hr se samolepkami! OOb Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, aale naučí je také odlišovat barvy a rozeznávat detaily vve ve složitém obrázku. S Hurvínkem, Spejblem a Máničkou bbu bude učení děti bavit!

BYSTRÁ HLAVA

Hrátky H se samolepkami! OOb Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, aal naučí je také odlišovat tvary a rozeznávat detaily ale vve ve složitém obrázku. S Hurvínkem, Spejblem a Máničkou bbu učení děti bavit! bude

Poznáváme barvy – Hurvínek – více než 50 samolepek

Poznáváme tvary – Hurvínek – více než 50 samolepek

210×297 mm/brož./12 str./89 Kč EAN 8594155753680/věk 4+

210×297 mm/brož./12 str./89 Kč EAN 8594155753697/věk 4+

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

Hrrá se samolepkami! Hrátky Obb Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, ale naau je také odlišovat barvy a rozeznávat detaily ve složitém naučí obbr obrázku. S oblíbeným Rumcajsem, Mankou a Cipískem bude učče děti bavit! učení

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

H Hrátky se samolepkami! O Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, ale nna je také odlišovat tvary a rozeznávat detaily ve složitém naučí oob obrázku. S oblíbeným Rumcajsem, Mankou a Cipískem bude uuč děti bavit! učení

Poznáváme barvy – RUMCAJS – více než 50 samolepek

Poznáváme tvary – RUMCAJS – více než 50 samolepek

210×297 mm/brož./12 str./89 Kč EAN 8594155753666/věk 4+

210×297 mm/brož./12 str./89 Kč EAN 8594155753673/věk 4+

17


AK TIVIT Y PRO DĚTI

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

Hrátky se samolepkami! Díky oblíbené zábavě se děti, aniž si to uvědomí, naučí: – odlišit tvary – rozpoznat detaily ve větším celku – poznat rostliny i živočichy na zahrádce

Hrátky se samolepkami! Díky oblíbené zábavě se děti, aniž si to uvědomí, naučí: – odlišit barvy – rozpoznat detaily ve větším celku – poznat rostliny i živočichy na zahrádce

Hrátky se samolepkami – NA ZAHRÁDCE (barvy)

Hrátky se samolepkami – NA ZAHRÁDCE (tvary)

210×297 mm/brož./12 str./79 Kč EAN 8594155751648/věk 4+

210×297 mm/brož./12 str./79 Kč EAN 8594155751662/věk 4+

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

Hrátky Hrrá se samolepkami! Pomocí Poom hry s oblíbenými samolepkami se vaše děti naučí: – odlišovat a pojmenovávat barvy o – rozeznávat detaily ve větším celku r – ppoznávat jednotlivé rostliny a zvířata

Hrátky se samolepkami! Pomocí hry s oblíbenými samolepkami se vaše děti naučí: – odlišovat a pojmenovávat barvy – rozeznávat detaily ve větším celku – poznávat jednotlivé rostliny a zvířata

VĚK

BYSTRÁ HLAVA

Hrátky se samolepkami – NA DVOŘE (tvary)

Hrátky se samolepkami – V PŘÍRODĚ (tvary)

210×297 mm/brož./12 str./79 Kč EAN 8594155752218/věk 4+

210×297 mm/brož./12 str./79 Kč EAN 8594155752225/věk 4+

4+ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

Hrátky se samolepkami! Díky oblíbené zábavě se děti, aniž si to uvědomí, naučí: – odlišit tvary – rozpoznat detaily ve větším celku – poznat zvířata a jejich mláďata v zoo

Hrátky se samolepkami – oblíbená zábava všech dětí! Jednoduché úkoly podporují zábavnou formou soustředění a dětskou představivost. Děti se pomocí samolepek naučí rozeznávat jednotlivé barvy.

Hrátky se samolepkami – V ZOO (tvary)

Ve školce 210×297 mm/brož./ 20 str./69 Kč EAN 9788025306567/věk 4+

210×297 mm/brož./12 str./79 Kč EAN 8594155751655/věk 4+

HRY A AKTIVITY

BYSTRÁ HLAVA

Malování, nalepování, skládání, hraní – s touto knihou tě čeká čtyřnásobná zábava! Vymaluj a sestav si zámek pro princeznu a budeš mít krásnou kulisu pro své hry.

18

BYSTRÁ HLAVA

HRY A AKTIVITY

BYSTRÁ HLAVA

Malování, nalepování, skládání, hraní – s touto knihou tě čeká čtyřnásobná zábava! Vymaluj a sestav si rytířský hrad a budeš mít krásnou kulisu pro své hry.

Papírové skládačky – Princezny

Papírové skládačky – Rytíři

200×280 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 8594155752140/věk 4+

200×280 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 8594155752133/věk 4+


BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ZÁŘÍ

DOBARVOVAČKY A VYBARVOVAČKY

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ŘÍJEN Vybarvi si obrázky podle tvarů! Zvířátka jako kouzlem ožijí, jakmile je vymaluješ podle nápovědy. Za každým číslem se skrývá jedna barva. Podaří se ti odhalit jaká?

Vybarvi si obrázky podle čísel! Pohádkové postavy a předměty jako kouzlem ožijí, jakmile je vymaluješ podle nápovědy. Za každým číslem se skrývá jedna barva. Podaří se ti odhalit jaká?

VYBARVOVAČKY se zvířátky pro kluky a holky

Pohádkové VYBARVOVAČKY pro kluky a holky

207×290 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 8594155754229/věk 4+

207×290 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 8594155754236/věk 5+

DOBARVOVAČKY A VYBARVOVAČKY

BYSTRÁ HLAVA

ZÁBAVNÉ HRY A ÚKOLY

BYSTRÁ HLAVA

Máte doma předškoláka? Začněte ho pomalu připravovat do školy. Obtahováním a vybarvováním obrázků si uvolní ruku a při dokreslování navíc zapojí i svou fantazii.

Těší se váš předškolák do první třídy? Začněte se s ním připravovat již nyní! Obtahováním a vybarvováním hravých obrázků si uvolní ruku a zábavné úkoly navíc procvičí jeho postřeh a myšlení.

DOBARVOVAČKY pro šikovné děti

UVOLŇOVAČKY a zábavné úkoly

207×288 mm/váz./128 str./179 Kč EAN 8594155754212/věk 5+

207×290 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 8594155754199/věk 5+

ZÁBAVNÉ HRY A ÚKOLY

AK TIVIT Y PRO DĚTI

DOBARVOVAČKY A VYBARVOVAČKY

BYSTRÁ HLAVA

BLUDIŠTĚ

BYSTRÁ HLAVA

VĚK 4+

NOVINKA ZÁŘÍ Najdi správnou cestu a vyřeš zapeklitý úkol! Na každé stránce tě čeká nejen bludiště plné nástrah, ale také hledání rozdílů, protikladů a počítání. Zažij spoustu zábavy a procvič si postřeh.

Škola nanečisto! Sešit plný zábavných úkolů, bludišť, jednoduchých příkladů, vybarvování a dokreslování obrázků. Podporujte rozvoj fantazie, logického myšlení, soustředění a výtvarného cítění u svých dětí. Kniha pomůže zábavnou formu připravit děti na vstup do školy.

BLUDIŠTĚ a zábavné úkoly

Bludiště a úkoly pro malé šikuly

207×290 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 8594155754182/věk 5+

205x288 mm/brož./48 str./79 Kč EAN 8594155752829/věk 5+

BLUDIŠTĚ

BYSTRÁ HLAVA

Jak pomoci pejskovi, aby našel svou dobře schovanou kost? Jak poradit klukům, aby rozmotali šňůry svých draků? Jak se dostat po prázdninách do školy a cestou nezabloudit? Dokážeš najít včeličce cestu do úlu? Pomůžeš detektivovi, aby se dostal k důležitému důkazu? Myška dostala chuť na kousek sýra, ale neví, jak se k němu dostat, aniž by se dostala do drápků kočičce. Pomůžeš jí? Tyto a další zapeklité problémy můžeš řešit v krásných obrázkových bludištích! Zábavnou formou si zbystříš pozornost, procvičíš logické myšlení a zlepšíš svou pohotovost.

BLUDIŠTĚ

5+

BYSTRÁ HLAVA

Pomůžeš pejskovi, aby našel svou dobře schovanou kost? Poradíš detektivovi, jak se dostat k důležitému důkazu? Nevíš, jak se dostat po prázdninách do školy a cestou nezabloudit? To vše můžeš vyřešit, zažít spoustu zábavy a navíc si procvičit postřeh. Dej ale pozor, najít správnou cestu k cíli nebude vůbec jednoduché!

BLUDIŠTĚ – pro šikovné děti – žlutá

BLUDIŠTĚ – pro šikovné děti – červená

BLUDIŠTĚ pro šikovné holky a kluky

207×290 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 8594155750917/věk 5+

207×290 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 8594155752522/věk 5+

207×290 mm/brož./64 str./89 Kč EAN 8594155754205/věk 5+

19


AK TIVIT Y PRO DĚTI

ZÁBAVNÉ HRÁTKY S NÁLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ŘÍJEN

ZÁBAVNÉ HRÁTKY S NÁLEPKAMI NOVINKA ŘÍJEN

Super zábava pro malé parádnice. Vyber oblečení, doplňky a navrhni, jak by měla vypadat skutečná hvězda. Jednotlivé modely jednoduše upravuj podle nálady nebo příležitosti. Na oslavu, do kina nebo jen tak k vodě? S více než stovkou snímatelných samolepek můžeš vymyslet nekonečné množství variant.

Super zábava pro malé slečny. Vyber oblečení, doplňky a navrhni, jak by měla vypadat skutečná hvězda. Jednotlivé modely jednoduše upravuj podle nálady nebo příležitosti. Na oslavu, do kina nebo jen tak k vodě? S více než stovkou snímatelných samolepek můžeš vymyslet nekonečné množství variant.

Oblékačky – zábava pro malé slečny

Oblékačky – zábava pro parádnice

210×297 mm/brož./16 str./129 Kč EAN 8594155754601/věk 5+

210×297 mm/brož./16 str./129 Kč EAN 8594155754595/věk 5+

ZÁBAVNÉ HRÁTKY S NÁLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

ZÁBAVNÉ HRÁTKY S NÁLEPKAMI

Holky POZOR! Udělejte si módní přehlídku u vás doma! Užijte si spoustu legrace! Vytvořte si nekonečné množství variant oblečení, kombinujte barvy i tvary a staňte se nejlepší návrhářkou! Co si obléknou tvoje modelky dnes?

VĚK

BYSTRÁ HLAVA

BYSTRÁ HLAVA

Holky POZOR! Udělejte si módní přehlídku u vás doma! Užijte si spoustu legrace! Vytvořte si nekonečné množství variant oblečení, kombinujte barvy i tvary a staňte se nejlepší návrhářkou! Co si obléknou tvoje modelky dnes?

Oblékačky s nálepkami – červená

Oblékačky s nálepkami – žlutá

210×297 mm/brož./16 str./129 Kč EAN 9788025307830/věk 5+

210×297 mm/brož./16 str./129 Kč EAN 9788025307823/věk 5+

5+ KOUZELNÉ MALOVÁNÍ

BYSTRÁ HLAVA

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ

Vaše děti budou nadšené a zažijí spoustu zábavy! Stačí vzít do ruky štětec, namočit ho do vody a vybarvit obrázek. Jako kouzlem ožijí mláďátka veselými barvami.

Vaše děti budou nadšené a zažijí spoustu zábavy! Stačí vzít do ruky štětec, namočit ho do vody a vybarvit obrázek. Jako kouzlem ožijí zvířátka na statku veselými barvami.

Mláďátka – Maluj vodou!

Na statku – Maluj vodou!

215×280 mm/brož./32 str./119 Kč EAN 8594155753369/věk 5+

215×280 mm/brož./32 str./119 Kč EAN 8594155753376/věk 5+

ZÁBAVNÉ KRESLENÍ

BYSTRÁ HLAVA

Nalepuj, obkresluj, vybarvuj! Sešit plný veselých samolepek, šablon k obkreslování a vybarvování. Podpořte zábavnou formou rozvoj fantazie, tvořivosti a soustředěnosti svých dětí.

20

BYSTRÁ HLAVA

ZÁBAVNÉ KRESLENÍ

BYSTRÁ HLAVA

Nalepuj, obkresluj, vybarvuj! Sešit plný veselých samolepek, šablon k obkreslování a vybarvování. Podpořte zábavnou formou rozvoj fantazie, tvořivosti a soustředěnosti svých dětí.

MAZLÍČCI – samolepky a obkreslovačky

DINOSAUŘI – samolepky a obkreslovačky

215×280 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 8594155752966/věk 5+

215×280 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 8594155752973/věk 5+


BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ŘÍJEN

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ŘÍJEN Více než 70 samolepek koťátek a štěňátek! Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, ale procvičí také jejich zručnost a rozvíjí jejich fantazii.

Více než 70 samolepek koní a poníků! Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, ale procvičí také jejich zručnost a rozvíjí jejich fantazii.

Koťátka a štěňátka – zábavné úkoly se samolepkami

Koně a poníci – zábavné úkoly se samolepkami

215×280 mm/brož./20 str./129 Kč EAN 8594155754618/věk 5+

215×280 mm/brož./20 str./129 Kč EAN 8594155754625/věk 5+

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ŘÍJEN

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

AK TIVIT Y PRO DĚTI

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ŘÍJEN Super MAŠINY v akci! Formule a závodní stroje Nadupané motorky Megarychlé čluny Více než 200 skvělých samolepek a navíc zajímavé informace o každém stroji.

Super NÁKLAĎÁKY v akci! Megadlouhé tiráky Neuvěřitelné transportéry Gigantické stroje Více než 200 skvělých samolepek a navíc zajímavé informace o každém stroji.

Super MAŠINY– motorky, formule, auťáky…

Super NÁKLAĎÁKY – tiráky, mega stroje, transportéry

215×280 mm/brož./24 str./129 Kč EAN 9788025318102/věk 5+

215×280 mm/brož./24 str./129 Kč EAN 9788025318096/věk 5+

VĚK 5+

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

Sešity obsahují velký rozkládací plakát. Na něj si děti nalepí samolepky se svými oblíbenými motivy. Jejich pořadí je možné libovolně měnit. Samolepku mohou sloupnout a přemístit. A pokud je samolepky omrzí, stačí plakát otočit. Sešit obsahuje i 7 miniplakátků s obrázky.

CHRIS SCOLLEN 1000 samolepek jenom pro kluky! Sešit obsahuje samolepky zvířat jako jsou dinosauři, žraloci, brouci, či nejrůznějších strojů a vůbec všeho velkého, hlučného nebo chlupatého. Samolepek je tolik, že si je mohou děti lepit i na jiná místa než do sešitu nebo je dostávat jako odměnu za splněný úkol.

1000 super samolepek PRO KLUKY + bludiště…

Koně a poníci – megaplakát a 50 samolepek

Štěňátka – megaplakát a 50 samolepek

215×280 mm/brož./56 str./149 Kč EAN 8594155752942/věk 5+

215×280 mm/brož./18 str./129 Kč EAN 8594155752621/věk 5+

215×280 mm/brož./18 str./129 Kč EAN 8594155752638/věk 5+

100 SAMOLEPEK

BYSTRÁ HLAVA

Více než 100 samolepek pro malé závodníky! Super zábava s barevnými fotografiemi a samolepkami těch nejrychlejších a nejmodernějších aut. Nechybí ani auta formule 1!

100 SAMOLEPEK

BYSTRÁ HLAVA

Více jak 100 samolepek pro malé řidiče náklaďáků! Super zábava s barevnými fotografiemi a samolepkami těch největších, nejtěžších a nejlepších náklaďáků!

Super auťáky – Více než 100 samolepek!

Super náklaďáky – Více než 100 samolepek!

215×280 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 9788025308905/věk 5+

215×280 mm/brož./20 str./99 Kč EAN 9788025308912/věk 5+

21


AK TIVIT Y PRO DĚTI

HÁDANKY, DOPLŇOVAČKY, HLAVOLAMY

BYSTRÁ HLAVA

HÁDANKY, DOPLŇOVAČKY, HLAVOLAMY

P Počítej do deseti… nnauč se první písmena… nnakresli nebo obtáhni obrázek… ddokonči nebo vybarvi správnou barvou… TTo vše tě připraví do školy, pomůže ti zábavnou formou rrozvíjet schopnosti, fantazii i logické myšlení. PPusť se do toho!

Plnění zábavných úkolů pomůže budoucím prvňáčkům rozvíjet představivost, myšlení a logický úsudek. Úlohy jsou řazeny od jednodušších po složitější. Děti tak budou mít možnost trénovat svou vytrvalost a soustředěnost. Při dokreslování obrázků si uvolní ruku, a připraví se tak na psaní písmen a číslic.

Těšíme se do školy – Hádanky – Hry – Úkoly – Doplňovačky

Moderní kniha předškoláka – Hry a úkoly pro kluky a holky

207×290 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 8594155751273/věk 5+

207×288 mm/váz./160 str./199 Kč EAN 8594155751679/věk 5+

HÁDANKY, DOPLŇOVAČKY, HLAVOLAMY

BYSTRÁ HLAVA

HÁDANKY, DOPLŇOVAČKY, HLAVOLAMY

Vaše dítě si může vyzkoušet, co jej čeká, až půjde do školy. Spousta jednoduchých a zábavných úkolů je zaměřena na všechny oblasti rozvoje a dovednosti potřebné pro vstup vašeho dítěte do školy. – naučí se rozlišovat jednotlivé tvary – procvičí a uvolní si ruku – připraví se na psaní a kreslení ve škole

BYSTRÁ HLAVA

Super hry a úkoly pro kluky a holky – rozlišování tvarů a barev – kreslení – uvolňovačky – počítání

Hry a úkoly – než půjdu do školy

Super kniha her a úkolů 207×288 mm/váz./160 str./199 Kč EAN 8594155754175/věk 5+

210×290 mm/váz./256 str./249 Kč EAN 8594155752850/věk 5+

VĚK

BYSTRÁ HLAVA

5+ NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

BYSTRÁ HLAVA

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

Kniha plná hádanek a doplňovaček obsahuje spoustu zábavných úkolů pro předškoláky a mladší školáky. Děti si mohou nejen vybarvovat obrázky, ale také si uvolní ruku při obtahování a dokreslování různých tvarů, čímž se lépe připraví na psaní. Vyzkouší si objevování rozdílů mezi podobnými obrázky, seznámí se s trochou počítání, zkrátka si užijí spoustu zábavy. Úkoly v této knize nenásilnou formou podporují soustředění a rozvíjejí dětskou představivost.

Úkoly, které vašemu předškolákovi pomohou rozvíjet fantazii a logické myšlení. Připraví ho na psaní písmen a číslic, procvičí si vše, co bude potřebovat ve škole: – počítání do deseti, – rozeznávání tvarů, – hledání rozdílů, – obtahování a dokreslování obrázků.

Velká kniha pro chytré předškoláky – žlutá

Záb. úkoly pro předškoláky – Báječná školička

207×290 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025307021/věk 5+

207×290 mm/brož./96 str./99 Kč EAN 8594155751587/věk 5+

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

BYSTRÁ HLAVA

Dokonči obrázek… Doplň podle své fantazie… Vybarvi vhodnými barvami… Obtáhni obrázky a tvary… To vše jsou úkoly, které tě připraví na školní docházku. Naučí tě nejen rozlišovat jednotlivé tvary, ale navíc si procvičíš a uvolníš ruku a připravíš se na psaní a kreslení ve škole. Pusť se do toho!

22

BYSTRÁ HLAVA

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

BYSTRÁ HLAVA

Připrav se do školy a procvič si své dovednosti! Dokonči obrázek… Najdi rozdíly… Vylušti křížovku… Vypočítej příklady… Bav se a zároveň rozvíjej svou fantazii i logické myšlení!

Veselé kreslení pro předškoláky – vymaluj, obtáhni, dokresli

Veselé úkoly pro předškoláky – Uvolňovačky – Dokreslovačky

165×232 mm/brož./32 str./69 Kč EAN 8594155751266/věk 5+

165×232 mm/brož./96 str./99 Kč EAN 8594155751235/věk 5+


BYSTRÁ HLAVA

Všichni předškoláci si mohou dopředu vyzkoušet, jaké to bude ve škole. Čeká na ně mnoho zábavných úkolů a procvičování. Mohou si vybarvovat obrázky podle své fantazie, a zároveň si tím uvolní ruku, čímž se lépe připraví na psaní písmen a číslic. Úkoly v této knize podporují soustředění a rozvíjejí dětskou představivost. Hravé úkoly pro kluky a holky – uvolňovačky 207×290 mm/brož./32 str./69 Kč EAN 8594155752102/věk 5+

Hravé úkoly pro kluky a holky – domaluj a vybarvi 207×290 mm/brož./32 str./69 Kč EAN 8594155752119/věk 5+

AK TIVIT Y PRO DĚTI

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

Hravé úkoly pro kluky a holky – odhal, najdi … 207×290 mm/brož./32 str./69 Kč EAN 8594155752126/věk 5+

Hravé úkoly pro kluky a holky – uvolňovačky a vyb. 207×290 mm/brož./96 str./99 Kč EAN 8594155752058/věk 5+

OD TEČKY K TEČCE

BYSTRÁ HLAVA

OD TEČKY K TEČCE

Připravte své děti na psaní a počítání ve škole. Klasické spojovačky se samolepkami jim pomohou: – procvičit si počítání do deseti při dokreslování obrázků – uvolnit si ruku a připravit se na psaní – zlepšit koordinaci pohybu při nalepování samolepek Navíc si děti užijí spoustu zábavy při vybarvování obrázků!

BYSTRÁ HLAVA

Připravte své děti na psaní a počítání ve škole. Klasické spojovačky se samolepkami jim pomohou: – procvičit si počítání do dvaceti při dokreslování obrázků – uvolnit si ruku a připravit se na psaní – zlepšit koordinaci pohybu při nalepování samolepek Navíc si děti užijí spoustu zábavy při vybarvování obrázků!

SPOJOVAČKY se samolepkami (zelená)

SPOJOVAČKY se samolepkami (oranžová)

210×297 mm/brož./20 str./79 Kč EAN 8594155753222/věk 5+

210×297 mm/brož./20 str./79 Kč EAN 8594155753239/věk 5+

VĚK 5+

BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

BAREVNÉ HRÁTKY SE SAMOLEPKAMI

Snímatelné nálepky, které můžeš použít znovu a znovu! Skládej postavičky, zvířátka nebo předměty z nálepek nejrůznějších tvarů a barev. Použij přiložené předlohy nebo si vytvoř obrázek podle svojí fantazie. Chceš něco změnit? Jednoduše odlep nálepku a vezmi jinou. Na výběr jich máš stovky! Originální a tvůrčí sešit pro děti od 7 let, který zábavnou formou rozvíjí pozorovací schopnosti, manuální zručnost a představivost.

BYSTRÁ HLAVA

Snímatelné nálepky, které můžeš použít znovu a znovu! Skládej postavičky, zvířátka nebo předměty z nálepek nejrůznějších tvarů a barev. Použij přiložené předlohy nebo si vytvoř obrázek podle svojí fantazie. Chceš něco změnit? Jednoduše odlep nálepku a vezmi jinou. Na výběr jich máš stovky! Originální a tvůrčí sešit pro děti od 7 let, který zábavnou formou rozvíjí pozorovací schopnosti, manuální zručnost a představivost.

Skládanky s nálepkami – modrá

Skládanky s nálepkami – žlutá

210×297 mm/brož./16 str./129 Kč EAN 8594155754113/věk 5+

210×297 mm/brož./16 str./129 Kč EAN 8594155754106/věk 5+

KOUZELNÁ ŠKOLIČKA

BYSTRÁ HLAVA

Připravte svého prvňáčka na první školní den. – Hledání rozdílů – Přiřazování vhodných obrázků – Doplňování chybějících předmětů – Jednoduché počítání a další zábavné úkoly, se kterými dětem pomůžou dva kamarádi z Kouzelnické školičky.

KOUZELNÁ ŠKOLIČKA

BYSTRÁ HLAVA

Připravte svého prvňáčka na první školní den. – Spojovačky – Uvolňovačky – Doplňování – Vybarvování a další zábavné úkoly pro procvičování ruky, se kterými dětem pomůžou dva kamarádi z Kouzelnické školičky.

Kouzelná školička – doplň, najdi rozdíl, přiřaď

Kouzelná školička – spojovačky, uvolňovačky, bludiště

210×265 mm/brož./48 str./119 Kč EAN 9788025317396/věk 5+

210×265 mm/brož./48 str./119 Kč EAN 9788025317389/věk 5+

23


AK TIVIT Y PRO DĚTI

SKLÁDAČKY Z PAPÍRU

ŠIKOVNÉ RUCE

SKLÁDAČKY Z PAPÍRU

Rozvíjejte prostorovou představivost, jemnou motoriku a myšlení svých dětí! Sešit pro předškoláky s podrobným návodem, jak si krok za krokem složit šest zvířat, která se obvykle vyskytují na statku. Sada obsahuje šest barevných listů origami, šest cvičných listů, které dětem umožní si postup nanečisto vyzkoušet, a rozkládací pozadí, které poslouží jako vhodná scenérie, kam lze všechna zvířátka nakonec umístit.

ŠIKOVNÉ RUCE

Rozvíjejte prostorovou představivost, jemnou motoriku a myšlení svých dětí! Sešit pro předškoláky s podrobným návodem, jak si krok za krokem složit šest různých druhů dinosaurů. Sada obsahuje šest barevných listů origami, šest cvičných listů, které dětem umožní si postup nanečisto vyzkoušet, a rozkládací pozadí, které poslouží jako vhodná přírodní scenérie, kam lze všechna zvířátka nakonec umístit.

Origami – Zvířata na statku

Origami – Dinosauři

210×275 mm/brož./14 str./149 Kč EAN 9788025311639/věk 5+

210×275 mm/brož./14 str./149 Kč EAN 9788025311622/věk 5+

KRESLENÍ A MÓDA

ŠIKOVNÉ RUCE

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ Novinka pro malé šikuly! Rozvíjí výtvarné schopnosti a naučí vaše děti první slovíčka v cizím jazyce. Všechny obrázky jsou popsány krok za krokem a navíc jsou pojmenovány kromě češtiny i v angličtině, němčině a slovenštině. I během zábavy se děti mohou učit.

Začínám si kreslit – s kocourkem 207×290 mm/brož./96 str./99 Kč EAN 9788025317587/věk 5+

VĚK 5+ KRESLENÍ

ŠIKOVNÉ RUCE

KRESLENÍ

Nakresli obrázky plné kouzel! V knížce najdeš 30 nejrůznějších šablon od šikovného stavitele až po cihly, míchačku nebo ochrannou helmu. Všechny šablony můžeš libovolně kombinovat, a nakreslit tak pokaždé jiný obrázek. Pro inspiraci jsme připravili 32 obrázků, které můžeš dokreslit a vybarvit podle vlastní fantazie.

Nakresli obrázky plné kouzel! V knížce najdeš 30 nejrůznějších šablon od něžné víly až po veselého dráčka. Všechny šablony můžeš libovolně kombinovat, a nakreslit tak pokaždé jiný obrázek. Pro inspiraci jsme připravili 32 obrázků, které můžeš dokreslit a vybarvit podle vlastní fantazie. A kouzla mohou začít!

Kreslení podle šablon – KOUZELNÁ VÍLA

Kreslení podle šablon – STAVITEL ŠIKULA

220×220 mm/brož./40 str./149 Kč EAN 8594155752904/věk 5+

220×220 mm/brož./40 str./149 Kč EAN 8594155752911/věk 5+

OMALOVÁNKY

OMALOVÁNKY A VYSTŘIHOVÁNKY

Rozvíjejte tvořivost, šikovnost a koncentraci vašich dětí. S veselými omalovánkami si děti užijí i spoustu zábavy a legrace.

24

ŠIKOVNÉ RUCE

OMALOVÁNKY

OMALOVÁNKY A VYSTŘIHOVÁNKY

Rozvíjejte tvořivost, šikovnost a koncentraci vašich dětí. S veselými omalovánkami si děti užijí i spoustu zábavy a legrace.

Veselé omalovánky – oranžová

Veselé omalovánky – zelená

210×265 mm/brož./48 str./89 Kč EAN 8594155752928/věk 5+

210×265 mm/brož./48 str./89 Kč EAN 8594155752935/věk 5+


ŠIKOVNÉ RUCE

SKLÁDAČKY Z PAPÍRU

ŠIKOVNÉ RUCE

NNOVINKA LISTOPAD Těší se vaše děti na Vánoce a už se nemohou dočkat až přijde Ježíšek? Společně si můžete zkrátit čekání přípravou dekorací a známými zvyky. Poradíme, jak připravit vánoční perníčky, Vizovické pečivo, jak vyrobit jmenovky na dárky, balicí papír nebo ozdoby na stromek, jak ozdobit svícen z jablíčka a adventní věnec.

Složit z papíru lodičku, šipku nebo čepici je jednoduché. Že nevíte, jak na to? Nebo jste to trochu zapomněli? Nevadí! Poradíme vám a připomeneme ty nejznámější skládačky. Přidáme i další, jako například prasátko, pejska, nebo třeba i čerta.

Klasické české Vánoce – výzdoba, hravé tvoření, zvyky

Klasické české skládačky z papíru

210×297 mm/brož./32 str./99 Kč EAN 9788025319086/věk 6+

210×297 mm/brož./32 str./99 Kč EAN 9788025312650/věk 6+

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ZÁŘÍ

SEŠITY SE SAMOLEPKAMI

AK TIVIT Y PRO DĚTI

HRAVÉ TVOŘENÍ

BYSTRÁ HLAVA

NOVINKA ZÁŘÍ Křížovky, čtyřsměrky, písmenkové schovávačky, doplňovačky a spousta dalších zábavných úkolů pro všechny kluky a holky! Řešení křížovek a dalších úkolů je nejen skvělá zábava, ale navíc rozvíjí slovní zásobu, pravopisné dovednosti a soustředěnost.

Knížka pro dobrou náladu na doma, do školy i pro chvíle s kamarády! – vtipy a hádanky – skrývačky, rébusy a sirkové hlavolamy – správné řešení pro kontrolu

Super křížovky pro kluky a holky

Super vtipy a hádanky pro kluky a holky

164×230 mm/brož./64 str./89 Kč EAN 8594155754243/věk 7+

164×230 mm/brož./64 str./89 Kč EAN 9788025318362/věk 7+

VĚK 6+

HLAVOLAMY, TESTY, RÉBUSY

BYSTRÁ HLAVA

HLAVOLAMY, TESTY, RÉBUSY

Knížka plná křížovek pro všechny malé kluky a holky! Rozvíjejte u svého dítěte slovní zásobu, pravopisné dovednosti a schopnost soustředit se. Řešení křížovek je také skvělá zábava, která děti zaměstná na celé hodiny.

7+ – knížka pro volné chvíle i pro dny, kdy počasí neláká k výletům do přírody – hádanky, skrývačky, sirkové hlavolamy – jejich správné řešení si můžete zkontrolovat – vtipy pro dobrou náladu

Vtipy a hádanky pro kluky a holky

Křížovky pro kluky a holky 164×230 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 8594155752805/věk 7+

HLAVOLAMY, TESTY, RÉBUSY, HRY

BYSTRÁ HLAVA

164×230 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025313084/věk 7+

BYSTRÁ HLAVA

Knížka plná her a nápadů nejen na školní přestávku. – Šibenice – Lodě – Piškvorky – Kostka rallye – Kyselý ksichty – Princezny a mutanti – Co by byl, kdyby byl – Čin-čong – Jaký – kdo – co dělal a spoustu dalších!

HLAVOLAMY, TESTY, RÉBUSY, HRY

BYSTRÁ HLAVA

TAKÉ

Super hry domů, do školy i na hřiště! Cukr – káva Honzo, vstávej Školka s míčem Kuba řekl Kdo má víc a spousta dalších skvělých her pro kluky a holky.

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Super hry a rošťárny pro kluky a holky

164×230 mm/brož./48 str./89 Kč EAN 9788025313923/věk 7+

164×230 mm/brož./48 str./89 Kč EAN 8594155754243/věk 7+

25


AK TIVIT Y PRO DĚTI

100 HER PROTI NUDĚ!

BYSTRÁ HLAVA

100 HER PROTI NUDĚ!

Zatočte s nudou! Zábavné doplňovačky, omalovánky, hry, křížovky a početní úlohy čekají na vaše malé školáky. Pomohou jim rozvíjet numerické schopnosti a verbální komunikaci. Kdo si hraje, NEZLOBÍ!

Zatočte s nudou! Zábavné doplňovačky, omalovánky, hry, křížovky a početní úlohy čekají na vaše malé školáky. Pomohou jim rozvíjet numerické schopnosti a verbální komunikaci. Kdo si hraje, NEZLOBÍ!

100 her proti nudě! – červená

100 her proti nudě! – modrá

140×210 mm/brož./ 112 str./69 Kč EAN 8594155751228/věk 7+

140×210 mm/brož./ 112 str./69 Kč EAN 8594155751211/věk 7+

HRAVÉ TVOŘENÍ

ŠIKOVNÉ RUCE

POKUSY PRO KLUKY A HOLKY

NOVINKA ŘÍJEN

TONY PAYNE Vybarvuj – vystřihuj – skládej Vyrob si podle předlohy zvířátka, kytičky, záložky anebo třeba stojánek na tužky. Každý obrázek obtáhni, vybarvi podle své fantazie a návod ti poradí, jak ho vystřihnout a složit. Spousta zábavného tvoření pro šikovné děti.

VĚK

BYSTRÁ HLAVA

ŠIKOVNÉ RUCE

Chceš se naučit pár fakt super pokusů? Pak tuhle knížku prostě musíš mít! Dozvíš se, jak: – z láhve koly vyrobit šumivý vodotrysk – sejmout otisky prstů – vyrobit sopku chrlící lávu – psát neviditelným inkoustem – odlévat stopy zvířat a mnoho dalších skvělých nápadů a vědeckých projektů.

Hravé tvoření - skládačky, vybarvovánky a vystřihovánky

Pokusy a rošťárny – super zábava pro kluky a holky

210×290 mm/brož./48 str./129 Kč EAN 8594155754120/věk 7+

202×195 mm/brož./80 str./179 Kč EAN 9788025318232/věk 9+

7+ KRESLENÍ

ŠIKOVNÉ RUCE

KRESLENÍ

ŠIKOVNÉ RUCE

9+ Neocenitelná příručka pro malé výtvarníky! Nakreslit zvířátka, která máte rádi, pro vás bude hračkou. Pomocí několika základních tahů vytvoříte siluetu a jednoduchá posloupnost obrázků vás dovede až k hotovému zvířátku. Obkreslováním tvarů získáte jistotu a poté již sami zvládnete třeba celý statek.

Staň se módní návrhářkou! Nakresli své vlastní návrhy! Své oděvy doplň vhodným účesem a zajímavými doplňky. Inspirovat se můžeš modely, které najdeš v této knížce!

Kreslíme zvířátka

Módní návrhářka

167×240 mm/brož./64 str./99 Kč EAN 9788025313152/věk 9+

200×270 mm/brož./40 str./99 Kč EAN 9788025313855/věk 9+

BLUDIŠTĚ

BYSTRÁ HLAVA

Knížka pro všechny milovníky rébusů a hádanek.

Fantastická bludiště – Předběhni čas!

26

254×210 mm/brož./32 str./99 Kč EAN 9788025312612/věk 9+


VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

O ZVÍŘATECH

S knihou plnou obrázků naučíte svoje děti rychle rozpoznávat a pojmenovávat věci doma i venku. Okolní svět se stane předmětem jejich zájmu a učení nových slov pro ně bude hrou.

PŘÍRODA

JIŘÍ ŽÁČEK Knížka plná zvířátek a veselých básniček je určena dětem od 3 let. Děti se dozvědí, s jakými zvířátky se mohou setkat na dvoře nebo v lese, jaká mohou potkat ve městě nebo při návštěvě zoologické zahrady.

Poznávám svět – Moje první knížka

Kamarádi zvířátka 205×210 mm/váz./80 str./79 Kč EAN 9788072004775/věk 2+

216×276 mm/váz./40 str./179 Kč EAN 9788025314708/věk 1+

O ZVÍŘATECH

PŘÍRODA

OBRAZOVÉ SLOVNÍKY

CIZÍ JAZYKY

Pomozte svým dětem vstoupit do světa angličtiny. Obrázkový slovníček je určen pro děti, které se právě začínají učit angličtinu. Spojení slovíčka s ilustrací napomáhá ke snadnějšímu zapamatování, a proto je slovníček vhodný i pro děti, které ještě neumějí číst. Slovíčka jsou řazena abecedně, jsou doplněna tematickými stránkami a na konci je rejstřík.

DIANE JAMES; CLAIRE WATTS Víte, proč má kočka vousy, jak žirafa pije nebo jak se dorozumívají šimpanzi? Odpovědi na tyto a celou řadu dalších otázek najdete v knize plné roztomilých ilustrací a krásných fotografií, nazvané Moje první encyklopedie – Zvířata. V této obrázkové encyklopedii se dozvíte spoustu zajímavostí o známých i cizokrajných zvířatech.

Moje první encyklopedie – ZVÍŘATA

Obrázkový slovníček – angličtina pro děti

228×288 mm/váz./136 str./399 Kč EAN 9788025306284/věk 4+

207×275 mm/váz./128 str./249 Kč EAN 9788085768800/věk 4+

POPUL ÁRNĚ-NAUČNÁ LITER ATUR A PRO DĚTI A ML ÁDEŽ

POZNÁVÁM SVĚT

VĚK 1+

MICHAL NESVADBA DĚTEM

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

DOVEDNOSTI, ČTENÍ A ŠKOLA PRO MLADŠÍ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

2+

NOVINKA ZÁŘÍ

MICHAL NESVADBA, MILOŠ NESVADBA Pojďte malovat s Michalem! Michal se svým tatínkem Milošem Nesvadbou pro vás připravili senzační knížku doplněnou o DVD. Krok za krokem se společně s Michalem naučíte kreslit spoustu obrázků. Dále vás čekají prima nápady, jak a čím lze malovat, jak míchat barvy, jak správně gumovat nebo co všechno se dá při kreslení a malování použít. Kromě mnoha obrázků knížku doplňuje i velké množství fotografií. Malujte s Michalem podle DVD!

Máte doma budoucího prvňáčka? Víte, co vaše dítě potřebuje umět a znát? Pomozte mu s přípravou! Zábavné úkoly jsou sestaveny na základě aktuálních požadavků u zápisu a v prvním ročníku základní školy. Procvičí dovednosti a schopnosti, které budoucí prvňáček bude potřebovat. Usnadněte vašemu dítěti vstup do první třídy a ukažte mu, že se rozhodně není čeho bát a učení je zábava.

4+ 5+ 7+

Příprava na zápis do školy – bude ze mě prvňáček!

Michal maluje s tátou + DVD 210×210 mm/váz./64 str./399 Kč EAN 9788025305119/věk 4+

210×290 mm/váz./256 str./249 Kč EAN 9788025318928/věk 5+

DIÁŘE, TESTY, DENÍKY, ZÁPISNÍKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Založ si s kamarádkami svůj klub! Pečlivě si zapište všechno o členkách klubu a jejich pejscích. Připravte společně pravidla, nakreslete logo a vymyslete přezdívky. Svoje znalosti si můžete ověřit v testu. Čeká vás skvělá zábava při společných výletech a procházkách.

DIÁŘE, TESTY, DENÍKY, ZÁPISNÍKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Založ si s kamarádkami svůj klub! Pečlivě si zapište všechno o členkách klubu a jejich kočičkách. Připravte společně pravidla, nakreslete logo a vymyslete přezdívky. Svoje znalosti si můžete ověřit v testu. Čeká vás skvělá zábava při společných výletech a procházkách.

Kamarádníček – Pejsek

Kamarádníček – Kočička

160×200 mm/váz./96 str./249 Kč EAN 9788025314500/věk 7+

160×200 mm/váz./96 str./249 Kč EAN 9788025314517/věk 7+

27


POPUL ÁRNĚ-NAUČNÁ LITER ATUR A PRO DĚTI A ML ÁDEŽ

DIÁŘE, TESTY, DENÍKY, ZÁPISNÍKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

DOVEDNOSTI, ČTENÍ A ŠKOLA PRO MLADŠÍ

Kniha plná neocenitelných návodů pro děti. Složitými i běžnými situacemi, které se mohou v životě přihodit, provází děti Jonáš s mladší sestrou Gábinou. Jonášovi je deset let, Gábině sedm. Protože je Jonáš starší, občas musí sestře s něčím pomoci nebo poradit. Jednou ho napadlo, že by ty rady mohly být užitečné i pro ostatní, a tak se rozhodl, že si všechny trampoty a řešení, jak na ně, sepíše. Protože když pak někdo třeba narazí na podobnou situaci jako on s Gábinou, možná mu pomůže, když si přečte, co má udělat, když… S touto knížkou se děti naučíte překonávat potíže a rozvíjet samostatnost.

Holčičí svět pro tebe má… – tipy na dárky, které potěší každou tvou kámošku – báječné samolepky, kterými si můžeš vyzdobit třeba svůj mobil – blok na zaznamenání nejlepších zážitků s kamarádkami – obálky s přáníčky na tajné dopisování Vítej ve svém světě!

Holčičí svět – dopisní papíry, samolepky, přáníčka pro radost

Už to zvládnu! 166×230 mm/váz./64 str./199 Kč EAN 9788025316016/věk 7+

113×148 mm/brož./24 str./249 Kč EAN 8594155751518/věk 7+

ZÁBAVNÝ ZEMĚPIS

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

ZÁBAVNÝ ZEMĚPIS

Vydej se na poznávací cestu po České republice s kocourkem Fragmentíkem! Na barevných ilustracích tě zábavnou formou seznámí se zeměpisem a naučí orientovat se v mapě. Poznáš jednotlivé kraje České republiky, dozvíš se, jaká máme u nás pohoří, řeky, chráněná území, zemědělství i nerostné bohatství, a mnohem, mnohem více.

VĚK

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

VVydej se na poznávací cestu po České republice s kocourkem FFragmentíkem! Na barevných ilustracích tě zábavnou fformou seznámí se zeměpisem a naučí orientovat se vv mapě. VVydání v měkké vazbě.

Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika

Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika (měkká vazba)

240×305 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025307267/věk 7+

240×305 mm/brož./64 str./149 Kč EAN 9788025318010/věk 7+

7+ DĚTSKÉ ILUSTROVANÉ ENCYKLOPEDIE

9+

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

O KONÍCH

IVONA BŘEZINOVÁ

ROSIE DICKINS, GILL HARVEY

Víš, jak vzniká bouřka, kolik je na světě druhů hub nebo k čemu kdysi sloužili papíroví draci? Rozumíš slovům yetti, UFO, billboard, folklor nebo meteorolog? Umíš popsat, co znamená láska, přání nebo třeba strach? To všechno se můžeš v encyklopedii naučit a dozvědět! Můžeš si vyhledat heslo v rejstříku, ale také číst postupně od A až po Ž. Začít totiž můžeš kdekoliv. A také kdykoliv – třeba teď hned.

Vydej se do vzrušujícího světa koní! Dozvíš se vše, co potřebuješ vědět o: – klasickém a westernovém ježdění – péči o koně – vyjížďkách – skákání – drezuře – soutěžích a mnoho dalšího Kniha je vhodná pro úplné začátečníky i zkušené jezdce.

Velká dětská encyklopedie – nové vydání

Kůň a já 135×170 mm/váz./144 str./199 Kč EAN 9788025312704/věk 9+

220×220 mm/váz./256 str./249 Kč EAN 9788025313398/věk 7+

O ZVÍŘATECH

PŘÍRODA

Udělejte si exkurzi mezi zvířata! K dispozici máte skvělého průvodce – výpravnou publikaci s nádhernými fotografiemi více než 200 druhů zvířat a spoustou poutavých informací. Mapky a identifikační karty jednotlivých druhů uvádějí podrobnosti o oblastech, ve kterých zvířata žijí, průměrné délce života, rozmnožování, a další zajímavosti.

Velká encyklopedie – ZVÍŘATA

28

SPORT

207×265 mm/váz./304 str./299 Kč EAN 9788025309216/věk 9+

O ZVÍŘATECH

PŘÍRODA

Svět zvířat připomíná obrovské závodiště. Každý se snaží být nejlepší ze všech, aby přežil. Nad schopnostmi některých tvorů se vám bude tajit dech. Víte například, – která žába by zvládla otrávit dvacet tisíc myší? – které zvíře se dožije více než 150 let? – který obyvatel zvířecí říše dokáže unést tisícinásobek své hmotnosti? – který živočich vidí teplo? – které zvíře je poháněno raketovým pohonem? To vše a mnoho dalších neuvěřitelných zajímavostí vás vtáhne do světa plného rekordů a obdivuhodných výkonů. Rekordy ze světa zvířat 195×255 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025314579/věk 9+


PŘÍRODA

O ZVÍŘATECH

Až se budete příště procházet naší přírodou, mějte oči otevřené. Možná uvidíte zajímavé tvory, kteří až dosud unikali vaší pozornosti. Věděli jste, že samci brouků roháčů spolu zápasí stejně jako jeleni? Že na jižní Moravě můžete potkat největšího pavouka Evropy? Nebo že naši přírodu houfně dobývají vetřelci z dalekých zemí? Ještě než vyrazíte do lesa nebo na louku, zalistujte touto obrazovou encyklopedií. Najdete v ní desítky barevných fotografií i překvapující zajímavosti o obyvatelích rybníků, polí i lesů.

PŘÍRODA

Svět živočichů je úžasnou sbírkou nejrůznějších přizpůsobení, obranných i útočných strategií nebo způsobů, jak získat partnerku či partnera. Víte, k čemu jsou mořským rybám užitečné pestré korálové krevety? Proč nosí jedovaté jihoamerické žabky své potomky na zádech? Nebo jak bodlíni loví kořist pomocí zvuku? To vše zjistíte v této obrazové encyklopedii plné barevných fotografií a překvapujících zajímavostí ze světa zvířat žijících na souši, pod vodní hladinou i ve vzduchu.

Zvířata ČR – fakta a zajímavosti

Zvířata světa– fakta a zajímavosti

195×255 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025311974/věk 9+

195×255 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025311967/věk 9+

1000 ZAJÍMAVOSTÍ

PŘÍRODA

ZA POZNÁNÍM

Odhalte tajemství přírody! Získejte poznatky o vzniku a složení vesmíru. Nalezněte udivující skutečnosti o planetě Zemi a jejích obyvatelích. Poznejte fascinující detaily ze života divokých zvířat či rostlin. Neuvěřitelných 8000 zajímavostí a perliček ze všech oblastí lidského zájmu vám přináší jediná kniha!

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Vydejte se na dobrodružnou výpravu do středověku! Pomocí skvělé prostorové grafiky se vrhněte do světa plného vzrušujících možností! Získejte neocenitelné informace o středověkých rytířích, turnajích, bitvách a nedobytných hradech. Postavte si normanskou osadu i obrovský kamenný hrad a poté braňte jeho hradby před zuřivým útokem. V knize najdete i internetové odkazy na zajímavé anglicky psané stránky věnované středověku.

8000 zajímavostí

POPUL ÁRNĚ-NAUČNÁ LITER ATUR A PRO DĚTI A ML ÁDEŽ

O ZVÍŘATECH

RYTÍŘI – bitvy, hrady, zbroj

228×297 mm/váz./ 480 str./699 Kč EAN 9788072009794/věk 9+

250×280 mm/váz./48 str./249 Kč EAN 9788025308684/věk 9+

VĚK 9+

DĚTSKÉ KUCHAŘKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

DĚTSKÉ KUCHAŘKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

HELENA RYTÍŘOVÁ

HELENA RYTÍŘOVÁ

Naše čarodějnička má plný měšec receptů a ráda je naučí holky i kluky. Recepty jsou jednoduché a bezpečné. Příprava párty nebo překvapení pak bude hračkou.

Pusť se do přípravy skvělých dobrot ze všech koutů světa a připrav opravdu světovou párty pro svoje kamarády. Podle receptů z dostupných surovin to hravě zvládneš. S vařením ti opět pomůže čarodějka Borůfka a společně budete doslova kouzlit. Všichni se budou olizovat za ušima až ochutnají čínské, slovenské, francouzské, italské a další specialitky z tvojí kuchyně! Světová kuchařka pro kluky a holky

Kuchařka pro kluky a holky 216×276 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025310632/věk 9+

DIÁŘE, TESTY, DENÍKY, ZÁPISNÍKY

216×276 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025314562/věk 9+

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Tenhle zápisník musíš mít! Je to absolutně nepostradatelný doplněk pro každou super holku. Poradí ti: – jak trávit volný čas – jak uspořádat módní přehlídku – jak být IN Zjistíš, co máš společného se svými kámoškami a která je ta opravdová! Máš tu místo pro své tajné poznámky a navíc BONUS: Originální samolepky a visačky.

DIÁŘE, TESTY, DENÍKY, ZÁPISNÍKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Máš tajemství, která se musí střežit? Zapiš si je do svého tajného zápisníku a zamkni na zámek. Pouze ten, komu to dovolíš, si přečte o tvých snech a zálibách, jaké čteš ráda knihy a co bys chtěla dělat v budoucnu. Nikomu nemusíš ukazovat tajné fotky tebe a tvých kamarádek a nikdo se nedozví podrobnosti o vašem kamarádství. Nechybí kalendář, kde si můžeš zaznamenat nejdůležitější tajné události. V kvízu si zase prověříš, jak dobře se znáte s kamarádkami. A pamatuj si: NEZTRAŤ KLÍČEK!

HOLČIČINY – super zápisník pro kámošky

Můj tajný zápisník – se zámečkem

160×280 mm/brož./54 str./149 Kč EAN 9788025309643/věk 9+

160×200 mm/váz./96 str./199 Kč EAN 9788025310625/věk 9+

29


POPUL ÁRNĚ-NAUČNÁ LITER ATUR A PRO DĚTI A ML ÁDEŽ

JAK BÝT VE VŠEM NEJLEPŠÍ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ

JAK BÝT VE VŠEM NEJLEPŠÍ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ Buď ve všem jednička! Kniha krutopřísně nutná pro všechny správné kluky. Nauč se, jak být ve všem nejlepší! Jak dělat kouzla, jak mluvit tajnou řečí, jak vázat uzly, jak věštit z čajových lístků a spoustu dalších věcí. Být NEJ teď pro tebe bude hračka.

Buď ve všem jednička! Kniha krutopřísně nutná pro všechny správné holky. Nauč se, jak být ve všem nejlepší! Jak vysvětlit ve škole pozdní příchod, jak jezdit na kolečkových bruslích, jak vypadat skvěle na fotkách, jak číst z ruky a spoustu dalších věcí. Být NEJ teď pro tebe bude hračka.

Kniha pro správné kluky

Kniha pro správné holky

130×197 mm/brož./128 str./149 Kč EAN 9788025319437/věk 9+

129×198 mm/brož./128 str./149 Kč EAN 9788025319420/věk 9+

ZAJÍMAVOSTI A FAKTA

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

ZAJÍMAVOSTI A FAKTA

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

NNOVINKA LISTOPAD Objevte, jak fungují superrychlé stroje! Fakta: – jak fungují auta na elektrický pohon? – jak funguje brzdění pomocí padáku? – jak letá hydroplán? Zajímavosti: – jaký je světový rychlostní rekord? – mohou být letadla poháněna alkoholem? – jaká byla přistávací rychlost letadel Concorde?

VĚK

Objevte, jak funguje lidské tělo! Fakta: – jak dýchají plíce? – proč se potí kůže? – jak pracuje srdce? Zajímavosti: – je větší mozek spojený s vyšší inteligencí? – mají silní lidé více svalů v těle? – mohou lidé cítit více než 10 000 vůní a pachů?

Super rychlé stroje – co mají pod kapotou – fakta a zajímavosti

Lidské tělo – zajímavosti a fakta

215×278 mm/váz./40 str./179 Kč EAN 9788025319307/věk 11+

215×278 mm/váz./40 str./179 Kč EAN 9788025317426/věk 11+

9+ 3D KNIHY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

3D KNIHY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

11+ NOVINKA ŘÍJEN Fascinující GIGANTICKÉ STROJE Jeřáby a demoliční stroje Nákladní letadla a helikoptéry Průzkumné letouny a neviditelné bombardéry Obří rypadla a buldozery NEUVĚŘITELNÝ SVĚT GIGANTŮ KOLEM NÁS!

Neuvěřitelné SUPER STROJE – Rychlá auta a sporťáky – Námořní lodě a hlubinné ponorky – Létající monstra – Giganti s raketovým pohonem NASTUPTE A UŽIJTE SI VELKOU JÍZDU!

Velká encyklopedie s 3D obrázky – Gigantické stroje

Velká encyklopedie s 3D obrázky – Super stroje

240×325 mm/váz./64 str./299 Kč EAN 9788025317297/věk 11+

240×325 mm/váz./64 str./299 Kč EAN 9788025317303/věk 11+

3D KNIHY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

VŠE, NA CO CHCETE ZNÁT ODPOVĚĎ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

GUY CAMPBELL

Neuvěřitelný SVĚT DINOSAURŮ – Boj o život – Pravda a mýty – Rekordy ze světa dinosaurů – Zkáza velikánů živočišné říše POZNEJTE FASCINUJÍCÍ SVĚT PRAVĚKÝCH JEŠTĚRŮ!

Velká encyklopedie s 3D obrázky – Dinosauři

30

240×264 mm/váz./64 str./299 Kč EAN 9788025317310/věk 11+

Víš, že: – Mount Everest je nejvyšší horou světa, – jeden den má 24 hodin, – konec duhy není možné najít, – krysy jsou špinavá zvířata, – sloni se bojí myší, – Kryštof Kolumbus objevil Ameriku To ví přece každý! Co když to ale není pravda? V knize Nemysli si nesmysly se dozvíš, co je na těchto zajímavých skutečnostech pravda a co jsou naopak pouze mýty, nesmysly a omyly. Nemysli si nesmysly 129×198 mm/váz./128 str./179 Kč EAN 9788025313176/věk 11+


DOSPÍVÁNÍ

JEN PRO HOLKY – PŘÍSNĚ TAJNÉ

Chceš být IN a všechny okouzlit? Jsem tvoje ABECEDA půvabu a poradím ti: – jak se správně líčit – jak pečovat o své tělo a obličej – jak se zdravě stravovat – jak se cítit stále svěží Se mnou to zvládneš hravě a nikdo už tvému šarmu neodolá!

DOSPÍVÁNÍ

Řada lidí věří tomu, že krásky mají všude přednost, ať už ve škole, na učňáku nebo v partě… Není to sice pravda, ale přesto chce většina lidí vypadat co nejatraktivněji. Co to ale vlastně znamená? Atraktivita je umění, jakýsi nezaměnitelný osobitý styl umožňující vyjádřit svou osobnost, své sny i svou vášeň. Tato knížka ti ukáže, jak získat perfektní vizáž i projevit svůj šarm!

Abeceda půvabu – pro všechny holky

Buď in – jak být krásná, cool a další holčičiny…

171×210 mm/brož./160 str./199 Kč EAN 9788025310649/věk 11+

129×191 mm/brož./136 str./99 Kč EAN 9788025312100/věk 11+

DOSPÍVÁNÍ

DOSPÍVÁNÍ

DOSPÍVÁNÍ

DOSPÍVÁNÍ

Otevřené odpovědi na všechny otázky, které jsou v průběhu dospívání důležité! Jak se mám vyznat ve svých pocitech? Měla bych svým rodičům říkat všechno? Musím se stydět za své tělo? Jak působím na kluky? Jak zjistím, jestli to se mnou myslí vážně? Co ode mne může požadovat můj přítel? Která antikoncepce je pro mě nejvhodnější? Co zažívá žena při sexu? Co mám dělat, když otěhotním? Co je v sexu a ve vztazích v pořádku, a co ne?

Otevřené a navíc vtipně napsané odpovědi na otázky kolem dospívání pro kluky: – Proč se mi mění hlas? – Proč mi rostou chlupy v podpaží i tam dole? – Jak se nestát tátou příliš brzy? – Jak zacházet s holkama? – Kdy se „to” má stát poprvé? … a spousta dalších informací.

Vše o dospívání – Otevřené odpovědi pro kluky

Otázky a odpovědi PRO HOLKY – dospívání, láska, sex

137×183 mm/brož./160 str./99 Kč EAN 9788025311394/věk 11+

160×215 mm/brož./200 str./199 Kč EAN 9788025309186/věk 13+

POPUL ÁRNĚ-NAUČNÁ LITER ATUR A PRO DĚTI A ML ÁDEŽ

DOSPÍVÁNÍ

VĚK 11+

DOSPÍVÁNÍ

DOSPÍVÁNÍ

ILUSTROVANÉ ENCYKLOPEDIE VĚDY

VĚDA A TECHNIKA

13+ Otevřené odpovědi na všechny otázky, které jsou v průběhu dospívání důležité! Jak mě vnímají dívky? Co se děje s mým tělem? Jak oslovit dívku, která se mi líbí? Potřebuje člověk k líbání nějakou techniku? Kdy jsem zralý na to, abych přišel o panictví? Jak se chránit při sexu? Co je ve vztahu správné, a co ne? Existuje láska na první pohled? Proč lidé vůbec vstupují do manželství? Kam se můžu obrátit, když si nevím rady?

Ideální referenční příručka pro studenty shrnuje znalosti ze třech vědních disciplin – chemie, fyziky a biologie. Srozumitelný text a přehledné uspořádání umožňují snadno pochopit problematiku daného oboru. V knize najdete jasně formulované definice klíčových pojmů, přehledné ilustrace, názorné diagramy a detailní rejstřík.

Otázky a odpovědi PRO KLUKY – dospívání, láska, sex

Velká encyklopedie vědy 170×240 mm/váz./384 str./250 Kč EAN 9788072008094/věk 13+

160×215 mm/brož./200 str./199 Kč EAN 9788025309179/věk 13+

ODKAZ

SOUČASNOST A HISTORIE

Za Zajímáte se o historii? Jedinečná, moderní a bohatě ililustrovaná publikace z edice Odkaz vás populární formou seznámí se všemi historicky doloženými panovníky se ččeských zemí od knížat, vládnoucích v 7. století, až ppo současného prezidenta České republiky. PPoznejte osobnosti, jejichž odkaz je stále živý!

ODKAZ

SOUČASNOST A HISTORIE

ANDREJ TEREŠČUK Zajímáte se o historii? Jedinečná, moderní a bohatě ilustrovaná publikace z edice Odkaz vás seznámí se všemi historicky doloženými panovníky Ruska od kyjevských knížat po všeruské imperátory. Objevte nové dimenze složitých lidských osudů osob, jimž bylo souzeno stanout na nejvyšším místě v hierarchii ruského státu.

Panovníci českých zemí

Panovníci Ruska – v ruštině

216×280 mm/váz./64 str./225 Kč EAN 9788072008117

216×280 mm/váz./80 str./299 Kč EAN 9788025310137

31


PA P Í R E N S K É Z B O Ž Í

OBALY NA CD

UNIVERZÁLNÍ

OBALY NA CD

UNIVERZÁLNÍ

Dej Dee svým CD nebo DVD správný styl, vlož je třeba do obalů s fotkami 5Angels.

Skvvě nápad pro každého, kdo chce obdarovat své kamarády Skvělý vypáleným CD nebo DVD. Chceš dát svému cédéčku něco navíc? vyp pá Tak použij některý z našich obalů!

DÁRKOVÉ OBALY na CD – 5Angels

DÁRKOVÉ OBALY na CD 125×125 mm/8 ks/49 Kč EAN 8594155752683

TÝDENNÍ PLÁNY

125×125 mm/6 ks/79 Kč EAN 8594155752775

UNIVERZÁLNÍ

TÝDENNÍ PLÁNY

UNIVERZÁLNÍ

Naplánujte a zapište si své aktivity, návštěvy, výlety a další události, které nechcete zmeškat. Týdenní plán je skvělým pomocníkem, se kterým na nic nezapomenete!

Naplánujte a zapište si své aktivity, návštěvy, výlety a další události, které nechcete zmeškat. Týdenní plán je skvělým pomocníkem, se kterým na nic nezapomenete!

TÝDENNÍ PLÁN – 5Angels

TÝDENNÍ PLÁN – Smajlík

205×292 mm/82 str./119 Kč EAN 8594155753789

205×292 mm/80 str./89 Kč EAN 8594155754403

COOL SEŠIT V PEVNÝCH DESKÁCH

UNIVERZÁLNÍ

COOL SEŠIT V PEVNÝCH DESKÁCH

Konečně Ko je tu sešit pro každou příležitost! Najdeš N v něm prázdné strany na malování, čtverečkované lis ale i linkované papíry. Rozhodni se podle situace, listy, kt kterou část kdy použiješ.

Cool sešit v pevných deskách – smajlík

208×287 mm/váz./128 str./160 Kč EAN 8594155753338

208×287 mm/váz./128 str./125 Kč EAN 8594155753307

UNIVERZÁLNÍ

Ozdob si sešit, obal nebo poznámkový blok štítky a samolepkami se smajlíky! S našimi štítky uděláš z nudných školních pomůcek to pravé. V balení najdeš 32 štítků na sešit, ale také 128 dalších super samolepek.

32

Z s nudou a pořiď si stylový Cool sešit se smajlíkem, Zatoč kkterý ti zvedne náladu! Najdeš v něm prázdné strany nna malování, čtverečkové listy, ale i linkované papíry. RRozhodni se podle situace, kterou část kdy použiješ.

Cool sešit v pevných deskách – 5Angels

SAMOLEPKY

UNIVERZÁLNÍ

5ANGELS – SAMOLEPKY

UNIVERZÁLNÍ

Ozdob si sešit, obal nebo poznámkový blok štítky a samolepkami s 5Angels! S našimi štítky uděláš z nudných školních pomůcek to pravé. V balení najdeš 32 štítků na sešit, ale také 128 dalších super samolepek.

SAMOLEPKY – na sešity – smajlík

SAMOLEPKY – na sešity – 5Angels

210×297 mm/4 str./79 Kč EAN 8594155753284

210×297 mm/4 str./99 Kč EAN 8594155752768


ZÁPISNÍKY, DIÁŘE, PAMÁTNÍČKY

5ANGELS – ZÁPISNÍKY

A je tady – perfektní diář – nepostradatelný průvodce na každý den s 5Angels na obálce! Kalendář začíná na začátku prázdnin 2012 a je až do konce srpna 2013, takže si stihneš včas naplánovat všechny prázdninové akce!

ZÁPISNÍČKY

Sbíráš podpisy, věnování od kamarádek, nebo chceš mít prostě vždycky při ruce stylový zápisník? Právě pro tebe je tu originální zápisník 5Angels!

DIÁŘ – 5Angels 2012/2013

Zápisník – 5Angels

100×140 mm/brož./ 136 str./119 Kč EAN 8594155753765

120×140 mm/váz./ 96 str./99 Kč EAN 8594155752782

ZÁPISNÍKY, DIÁŘE, PAMÁTNÍČKY

ZÁPISNÍČKY

Baví tě kreslit a zapisovat si svá tajemství? Do zápisníčků si můžeš zapisovat zážitky, nechat si namalovat obrázky od kamarádů, nebo si jen poznamenat svoje nápady. Právě pro tebe je tady zápisníček!

ZÁPISNÍČKY

UNIVERZÁLNÍ

ZÁPISNÍKY, DIÁŘE, PAMÁTNÍČKY

Baví tě kreslit a zapisovat si svá tajemství? Do zápisníčků si můžeš zapisovat zážitky, nechat si namalovat obrázky od kamarádů, nebo si jen poznamenat svoje nápady. Právě pro tebe je tady zápisníček!

ZÁPISNÍČEK – Hurvínek

ZÁPISNÍČEK – smajlík

120×140 mm/váz./ 96 str./99 Kč EAN 8594155754144

120×140 mm/váz./ 96 str./89 Kč EAN 8594155753291/věk 5+

ZÁPISNÍKY, DIÁŘE, PAMÁTNÍČKY

ZÁPISNÍČKY

Baví tě kreslit a zapisovat si svá tajemství? Do zápisníčků si můžeš zapisovat zážitky, nechat si namalovat obrázky od kamarádů, nebo si jen poznamenat svoje nápady. Právě pro tebe je tady zápisníček!

ZÁPISNÍKY, DIÁŘE, PAMÁTNÍČKY

Baví tě kreslit a zapisovat si svá tajemství? Do zápisníčků si můžeš zapisovat zážitky, nechat si namalovat obrázky od kamarádů, nebo si jen poznamenat svoje nápady. Právě pro tebe je tady zápisníček!

ZÁPISNÍČEK – mazlíčci

ZÁPISNÍČEK – štěňátka

120×140 mm/váz./ 96 str./89 Kč EAN 8594155753772/věk 5+

120×140 mm/váz./ 96 str./89 Kč EAN 8594155753314/věk 5+

PAMÁTNÍČKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Baví Tě kreslit a zapisovat si svá tajemství? Máš kamarády a spousty zážitků? Právě pro Tebe je tady památníček!

PA P Í R E N S K É Z B O Ž Í

5ANGELS

PAMÁTNÍČKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Baví Tě kreslit a zapisovat si svá tajemství? Máš kamarády a spousty zážitků? Právě pro Tebe je tady památníček!

Památníček – koťátko

Památníček – hříbátko

120×140 mm/váz./ 96 str./79 Kč EAN 8594155753277/věk 5+

120×140 mm/váz./ 96 str./79 Kč EAN 8594155753253/věk 5+

33


PA P Í R E N S K É Z B O Ž Í

NOTÝSKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

NOTÝSKY

NOTÝSKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Veselý notýsek, ve kterém se prvňáčci setkají s oblíbenou postavičkou Rumcajse a samozřejmě i jejich pohádkovými přáteli. Navíc si mohou vybarvit doprovodné obrázky.

Veselý notýsek, ve kterém se druháčci setkají s oblíbenou postavičkou Hurvínka a samozřejmě i jejich pohádkovými přáteli.

Notýsek pro 1. ročník – RUMCAJS

Notýsek pro 2. ročník – HURVÍNEK

148×210 mm/brož./28 str./19 Kč EAN 8594155753796

148×210 mm/brož./28 str./19 Kč EAN 8594155753802

SAMOLEPKY

PRO HOLKY

SAMOLEPKY

Ozdob si sešit, obal nebo poznámkový blok! S našimi štítky uděláš z nudných školních pomůcek to pravé. V balení najdeš 32 štítků na sešit, ale také 128 dalších super samolepek, kterými si můžeš ozdobit penál, školní tašku i pravítko.

Ozdob si sešit, obal nebo poznámkový blok! S našimi štítky uděláš z nudných školních pomůcek to pravé. V balení najdeš 32 štítků na sešit, ale také 128 dalších super samolepek, kterými si můžeš ozdobit penál, školní tašku i pravítko.

SAMOLEPKY – na sešity – štěňátka

210×297 mm/4 str./79 Kč EAN 8594155752713

210×297 mm/4 str./79 Kč EAN 8594155753260

PRO HOLKY

SAMOLEPKY

SAMOLEPKY – na sešity pro kluky

Tajná psaníčka pro holky 100×80 mm/30 Kč EAN 8594155752676

210×297 mm/4 str./79 Kč EAN 8594155752720

PRO KLUKY

TÝDENNÍ PLÁNY

Jedinečný pomocník pro každého školáka. Zapiš si své kroužky, párty, školní výlety i návštěvu u babičky. S týdenním plánem už na nic nezapomeneš. A rada na závěr: pozor na zápisky od rodičů – vynes koš, umyj nádobí, udělej si úkoly…, které ti tam jistě potají napíšou!

34

205×292 mm/40 listů/79 Kč EAN 8594155752706

PRO KLUKY

Ozdob si sešit, obal nebo poznámkový blok štítky a samolepkami aut! S našimi štítky uděláš z nudných školních pomůcek to pravé. V balení najdeš 32 štítků na sešit, ale také 128 dalších super samolepek.

Tohle musíš mít! Píšeš psaníčka a vzkazy kamarádkám nebo klukům? Tak to udělej stylově! V balení najdeš 6 miniobálek a 18 dopisních papírů. Malá rada: psaníčko můžeš navonět svou oblíbenou vůní a úspěch je zaručen!

TÝDENNÍ PLÁN pro kluky

PRO HOLKY

SAMOLEPKY – na sešity pro holky

OBÁLKY + DOPISNÍ PAPÍRY

TÝDENNÍ PLÁNY

NOTÝSKY

PRO SENIORY

Naplánujte a zapište si své aktivity, návštěvy, výlety a další události, které nechcete zmeškat. Týdenní plán je skvělým pomocníkem, se kterým na nic nezapomenete!

TÝDENNÍ PLÁN pro seniory 205×292 mm/40 listů/79 Kč EAN 8594155754076


POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

NOVINKA ŘÍJEN Nejkrásnější české pohádky – to je výběr třinácti oblíbených českých pohádek autorů Jaromíra Erbena, Boženy Němcové a Františka Bartoše. Kniha je určena pro malé posluchače i malé čtenáře, kteří ocení velké, dobře čitelné písmo i milé ilustrace, provázející každou pohádku.

Smějete se rádi od ucha k uchu? Hledáte nové kamarády? Chcete se naučit nové básničky? Máte rádi překvapení? Chcete se toulat po kouzelných říších? Neváhejte, sbalte kufry, popadněte duhovou letenku a vzhůru na Bimbuli – planetu dětských snů! A nebojte, nebudete tam sami, doprovodí vás holčička Adélka, která to všechno sepsala. Těšíme se na vás! Vaši Bimbulíci KRKOUNI … aneb leťte s námi na Bimbuli!

Nejkrásnější české pohádky 210×297 mm/váz./96 str./249 Kč EAN 9788025303337/věk 2+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

216×276 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025319659/věk 4+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO DĚTI

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přečtete si s dětmi o vánočních tradicích nebo si společně zazpívejte oblíbené vánoční koledy.

Ježíšek vypráví o vánočních tradicích

Ježíšek – vánoční koledy a říkadla

216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025311585/věk 4+

216×276 mm/váz./32 str./199 Kč EAN 9788025316047/věk 4+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

BELETRIE PRO DĚTI

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

MARIE TETOUROVÁ, EDITA PLICKOVÁ Pohádky, které my i naše děti máme rádi. – O Karkulce – O perníkové chaloupce – O veliké řepě – O Šípkové Růžence – O Budulínkovi – O rybáři a zlaté rybce – O Popelce … a další nejoblíbenější pohádkové příběhy.

VĚK

Moje první pohádky 167×230 mm/váz./80 str./179 Kč EAN 9788025313787/věk 4+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

2+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

4+

NNOVINKA LISTOPAD

NNOVINKA LISTOPAD O Vánocích čekají na děti pod stromečkem krásné dárky, ale málokdo ví, že Vánoce jsou také dobou tajemných kouzel. Co dostal od Ježíška moudrý Janek za své dobré skutky? Jak to dopadlo s líným a neposlušným Karlíkem, který musel sloužit obrovi Buližníkovi? Vydejte se s vašimi dětmi do Ježíškova světa splněných přání a setkejte s kouzelnými bytostmi.

Mezi dětmi zavládl velký smutek! Na celém světě se ztratily všechny hračky. Samozřejmě v tom má prsty zlý čaroděj Mrakor. Netopýrek Pírek ale ví, co je třeba udělat. A nebude na to sám, pomohou mu přátelé z pohádkového světa, a především samy děti. Podaří se jim zlého čaroděje porazit a získat hračky zpět, aby se zase všechny děti mohly smát?

Ježíšek vypráví vánoční pohádky

Netopýrek Pírek a ztracené hračky

165×210 mm/váz./32 str./99 Kč EAN 9788025319826/věk 4+

165×210 mm/váz./32 str./99 Kč EAN 9788025319833/věk 4+

O ZVÍŘATECH

PŘÍRODA

NOVÉ VYDÁNÍ LISTOPAD

JIŘÍ ŽÁČEK Knížka plná zvířátek a veselých básniček je určena dětem od 3 let. Děti se dozvědí, s jakými zvířátky se mohou setkat na dvoře nebo v lese, jaká mohou potkat ve městě nebo při návštěvě zoologické zahrady.

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

NOVÉ VYDÁNÍ LISTOPAD Naučte své děti nejznámější české říkanky. Bude se jim to hodit i ve školce a ve škole.

Zvířátka – Říkanky pro děti

Nejmilejší české říkanky

165×210 mm/váz./32 str./ 99 Kč EAN 9788025319840/věk 4+

165×210 mm/váz./32 str./99 Kč EAN 9788025320020/věk 4+

35


BELETRIE PRO DĚTI

JOSEF LADA DĚTEM

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

Nejznámější lidová říkadla a písničky s překrásnými ilustracemi Josefa Lady potěší každého člena rodiny.

Velká kniha českých říkadel – Josef Lada 207×287 mm/váz./104 str./299 Kč EAN 9788025307014/věk 4+

Velký zpěvník lidových písniček – Josef Lada 207×287 mm/váz./96 str./299 Kč EAN 9788025308066/věk 4+

Velká kniha lidových říkanek – Josef Lada 207×287 mm/váz./80 str./299 Kč EAN 9788025312346/věk 4+

Nejkrásnější písničky a říkadla – Josef Lada 207×287 mm/váz./168 str./399 Kč EAN 9788025312575/věk 4+

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

K. J. ERBEN

Nádherně ilustrovaná knížka s výběrem českých písniček a říkadel přiblíží vašim dětem také nejznámější české pranostiky, se kterými se běžně setkávají. Naučte své děti nejkrásnější česká říkadla, písničky, rozpočítávadla nebo hádanky.

VĚK

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zlatá kniha nejkrásnějších a nejznámějších českých pohádek. Pohádky od K. J. Erbena jako Otesánek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a mnoho dalších bezpochyby patří ke zlatému fondu české literatury. Děti potěší nádherné ilustrace Heleny Zmatlíkové.

Nejkrásnější české písničky a říkadla

Zlatá kniha pohádek – K. J. Erben

210×297 mm/váz./176 str./349 Kč EAN 9788025303177/věk 4+

207×288 mm/váz./88 str./249 Kč EAN 9788025306642/věk 5+

4+ HELENA ZMATLÍKOVÁ DĚTEM

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

5+ OOLDŘICH SSYROVÁTKA NNejkrásnější říkanky, básničky aa a bajky s milými ilustracemi HHeleny Zmatlíkové o zvířátkách aa a věcech, které děti vidí kolem sebe a jsou jim dobře známé. sse

Nejkrásnější bajky pro nejmenší 167×230 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025307090/věk 5+

Nejkrásnější říkanky pro nejmenší 167×230 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025307106/věk 4+

Bajky a říkanky pro nejmenší 167×230 mm/váz./96 str./249 Kč EAN 9788025313374/věk 4+

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

NNOVÉ VYDÁNÍ SRPEN

36

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

NNOVÉ VYDÁNÍ SRPEN

VÁCLAV ČTVRTEK

VÁCLAV ČTVRTEK

Prožijte spoustu báječných kočičích dobrodružství s kocourkem Damiánem, kterého znáte z televizních večerníčků! Příběhy Damiána a jeho kočičích přátel – bitevní kočky Pitipačky, pyšné kočky Terezy, hračkočkové kočky Jepiny a dalších kočičích kamarádů vás zavedou do kouzelné pohádkové říše.

Kouzelné vyprávění o tom, jak spolu hospodařili vepřík a kůzle. Rohaté kůzle vaří a uklízí a kulaťoučký vepřík se stará o zahrádku. Chcete vědět, co se jim přihodilo, když pekli kaštany nebo když si pletli svetr? Dozvíte se také, jak společně vítali jaro nebo jak se měli o Vánocích. Příběhy vepříka a kůzlete znají děti také z televize. Knížku ilustrovala Alena Ladová.

Kočičiny kocourka Damiána

Čtení o vepříkovi a kůzleti

165×240 mm/váz./72 str./179 Kč EAN 9788025318959/věk 5+

165×240 mm/váz./72 str./179 Kč EAN 9788025319529/věk 5+


POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO DĚTI

NOVINKA ZÁŘÍ

NOVINKA SRPEN

SLÁVKA KOPECKÁ Nejznámější české pohádky na motivy Boženy Němcové, které si oblíbili malí i velcí čtenáři. Čert a Káča Chytrá horákyně Potrestaná pýcha Princ Bajaja Sedmero krkavců Sůl nad zlato a další pohádky, které si vaše děti zamilují. Převyprávěla Slávka Kopecká.

MICHAL VANĚČEK, ONDŘEJ ZAHRADNÍČEK Mohly to být prázdniny jako každé jiné. U babičky a dědečka na vesnici čekají na Vojtíka pokaždé nejen jeho kamarádi – koza, králíci, pes, ale i spousta dobrodružství. Tentokrát si ale Vojta najde úplně nového kamaráda a ne jen tak ledajakého! Z tečkovaného vajíčka, které Vojta našel za stodolou, se totiž vylíhne malý drak. A co dělá takový dráček? Rád si hraje, lítá a hlavně umí mluvit. Můžete se o tom přesvědčit i vy!

Klasické české pohádky – Božena Němcová

Prázdniny s dráčkem 216×276 mm/váz./64 str./229 Kč EAN 9788025318355/věk 5+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

205×292 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025317983/věk 5+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

MARIE KUBÁTOVÁ

BOŽENA NĚMCOVÁ, SLÁVKA KOPECKÁ

Krkonošské pohádky o dobru, zlu, chamtivosti a lásce. Příběhy z krkonošských hor a podhůří, kde vládne moudrý Krakonoš. Lakomý jilemnický pán jenom kouká, kde by co sebral z cizího! Krakonoš jeho plány většinou odhalí a zmaří. Občas si z Vejrycha také udělá legraci. Pohádkové příběhy o životě krkonošského lidu pocházejí z pera Marie Kubátové.

Nejznámější české pohádky Boženy Němcové, které děti znají i z filmů a televize, zavedou děti do pohádkového ráje. V knížce se potkají s Bajajou, poznají, jaké to je v pekle, proč musela z královského zámku odejít princezna se zlatou hvězdou na čele, jak se napravila pyšná princezna Krasomila a mnoho dalších pohádkových příběhů.

Božena Němcová – Nejkrásnější pohádky

Krkonošské pohádky 166×230 mm/váz./96 str./199 Kč EAN 9788025311264/věk 5+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

207×288 mm/váz./80 str./249 Kč EAN 9788025311257/věk 5+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

VÁCLAV ČTVRTEK

VÁCLAV ČTVRTEK

Můžete se těšit na příběhy ze života známé rodinky z lesa Řáholce – Rumcajse, Manky a jejich synka Cipíska. Dozvíte se, jak Rumcajs vyhnal z Řáholce dubové mužíky, postaral se o věžovou bránu nebo šel Mance pro mašličkovou sponku. Knížky, doplněné klasickými ilustracemi Radka Pilaře, nesmí chybět v žádné knihovničce.

Co všechno se stane, když se čert dostane mezi lidi a nemůže najít cestu zpátky do pekla? – Jak ti tři zaspali a co z toho bylo – Jak jel císař na lov s kanonem, ale nevystřelil – Jak čert sháněl Mančinku, aby pomohla nemocnému Ohniváčkovi Držte tomu čertíkovi palce, ať nakonec tu svou díru do pekla najde.

Rumcajsova loupežnická knížka

Cipískova loupežnická knížka

Václav Čtvrtek – Jak čert hledal díru do pekla

167×230 mm/váz./96 str./199 Kč EAN 9788025304730/věk 5+

167×230 mm/váz./88 str./199 kč EAN 9788025304747/věk 5+

166×230 mm/váz./88 str./229 Kč EAN 9788025313671/věk 5+

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

BELETRIE PRO DĚTI

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

VĚK 5+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

RRADEK PILAŘ, VÁCLAV ČTVRTEK

RRADEK PILAŘ, VÁCLAV ČTVRTEK

PPohádkové příběhy o loupežníku Rumcajsovi – jedné Po zz n z nejznámějších postav Václava Čtvrtka a ilustrátora Radka PPi Pilaře, kterou děti dobře znají i z televize. Rumcajs je prvním z dílů známé trilogie Rumcajs - Manka - Cipísek. zz d V prvním díle se děti dozvědí, jak se stal Rumcajs loupežníkem, VV  jjak a utopil draka, jak vysadil duhu na nebe a ještě mnoho krásných příběhů. kkr

PPohádkové příběhy o nejznámější loupežnické rodině z lesa ŘŘáholce znají děti i z televize. M Manka je druhým z dílů známé trilogie autorů Václava ČČtvrtka a Radka Pilaře Rumcajs - Manka - Cipísek. VV této knize se děti mohou těšit na vyprávění o chytré aa důvtipné Rumcajsově ženě Mance, která se nebojí pustit ddo souboje třeba se samotnou císařovnou nebo knížepánem.

Rumcajs

Manka

216×276 mm/váz./104 str./299 Kč EAN 9788025313305/věk 5+

216×276 mm/váz./128 str./299 Kč EAN 9788025314531/věk 5+

37


BELETRIE PRO DĚTI

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM

VÁCLAV ČTVRTEK, Ilustroval Z. MILER

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

VÁCLAV ČTVRTEK Víte, kdo se ukrývá ve větvích dubu? Když si Slávek jednoho dne psal domácí úkol pod dubem, ze stromu mu přímo do sešitu spadl malý žalud. Ale ne ledajaký, vyklubal se z něho totiž dubový mužíček. Myslíte si, že Slávka potkalo velké štěstí? Kdepak! Dubový mužíček vnesl Slávkovi a jeho kamarádce Jiřce do života spoustu zmatků a trampot. Jak veselé dobrodružství skončí, když na pomoc přispěchají kocour Uhlík a pes Princ?

Známé příběhy z TV večerníčků o formanu Šejtročkovi. Ten prožívá na svých cestách řadu dobrodružství i se svými kamarády – vodníkem Česílkem, valachem Žemličkou a dalšími. Dozvíte se, jak se stal Šejtroček formanem, jak se mu polámalo kolo, jak zahrál loupežníkům pro radost, jak vezl ohnivého mužíčka na svatbu a mnoho dalších neuvěřitelných příběhů.

Václav Čtvrtek – Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka

Cesty formana Šejtročka 166×230 mm/váz./144 str./249 Kč EAN 9788025312117/věk 5+

POHÁDKY PRO DĚTI

166×230 mm/váz./72 str./229 Kč EAN 9788025314166/věk 5+

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

NOVINKA LISTOPAD

MARIE KUBÁTOVÁ Velká kniha kouzelných pohádek z různých koutů světa. Knihou provází šašek Povídálek, který jede vlakem společně s malou Markétkou na její první prázdniny. Aby jim cesta rychleji ubíhala, vypráví Povídálek pohádky: – o koblížku, – o prasátkách, – o dvanácti měsíčkách a mnoho dalších. A najednou je tady stanice Prázdniny. Vystupovat…

JIŘÍ ŽÁČEK Záchrana princezny přece stojí i za cestu do pekla! O tom, co všechno na své cestě zažil Kašpárek s Honzou, vypráví pohádka Jiřího Žáčka. Poznáte, jaké je to v pekle, a dozvíte se, co všechno čerti dovedou a zmůžou. Jestlipak Kašpárek s Honzou princeznu nakonec z pekla dostanou? „Čertovsky krásné” obrázky známého ilustrátora Karla Franty.

Velká kniha pohádek – H. Zmatlíková / M. Kubátová

J. Žáček – Čertovská pohádka 166×230 mm/váz./72 str./199 Kč EAN 9788025310991/věk 5+

207×288 mm/váz./88 str./279 Kč EAN 9788025318140/věk 5+

VĚK 5+

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

NOVINKA ZÁŘÍ Pojďte si s námi hrát! Naučte se nové říkanky a zazpívejte si písničky podle přiloženého CD. Krátké pohádky s obrázky vás zavedou do kouzelného světa, kde jsou jen samé VESELÉ DNY. Živé vystoupení Veselý den – www.veselyden.cz.

JAN ZÍMA Zazpívejte si pro dobrou náladu. 22 českých písniček o zvířátkách s textem, notovým záznamem a zvukovou nahrávkou. Ideální na doma, do školky nebo do školy.

Veselé písničky o zvířátkách + CD

Veselý den – pohádky, říkanky a písničky…

210×297 mm/váz./48 str./299 Kč EAN 9788025317976/věk 5+

216×276 mm/váz./64 str./279 Kč EAN 9788025317495/věk 5+

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

Zopakujte si se svými dětmi nejznámější česká lidová říkadla a zazpívejte si oblíbené lidové písničky. Znalost říkadel a písniček se vašim dětem bude hodit také ve školce a při výuce v prvních třídách základní školy.

38

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

JIŘÍ ŽÁČEK Chcete vědět, co se učí v Aprílové škole? Kdo se skrývá v telefonním sluchátku? Jaké rošťárny vymýšlí tiskařský šotek? Proč je pozdě honit bycha? Pojďte s námi do světa veselých básniček a pohádek a dozvíte se ještě spoustu dalších věcí. Výběr nejhezčích básniček a pohádek Jiřího Žáčka s kouzelnými obrázky Vlasty Baránkové. Oba dva malým čtenářům přátelsky vzkazují: Buďte hraví, ať jste zdraví!

Nejmilejší česká říkadla

Nejmilejší české písničky

Jiří Žáček dětem

163×230 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025312582/věk 5+

163×230 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025312599/věk 5+

210×297 mm/váz./96 str./299 Kč EAN 9788025317273/věk 5+


BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

NOVINKA SRPEN

DĚDOVY ŘÍKANKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

NOVINKA ŘÍJEN

MICHAL KRAUS

MICHAL KRAUS

V Veselé básničky domů, do školky i do školy jsou určeny zzvídavým dětem od tří let. Jednoduché a hravé verše si předškoláci a školáci snadno zapamatují a naučí se jjednotlivá písmena a číslice, nová slova a názvy věcí, zzvířat nebo povolání. CCelkem 53 básniček obohatí slovní zásobu a může přispět k základům výuky čtení, psaní a počítání nejmenších šškoláků.

V Veselé básničky na doma, do školy i školky. Hravé verše o zvířátkách, které děti potkávají na dvorku, vv přírodě a v zoo. Každá básnička je zároveň i hádankou, vve které děti hádají jméno zvířátka v názvu.

Dědovy říkanky – Abeceda

Dědovy říkanky – Zvířátka

216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025319055/věk 5+

216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025319079/věk 5+

BÁSNIČKY, ŘÍKADLA A PÍSNIČKY

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

POHÁDKY PRO DĚTI DO 7 LET

BELETRIE PRO DĚTI

DĚDOVY ŘÍKANKY

POHÁDKY PRO ŠKOLÁKY

NOVINKA SRPEN

MIKI KIRSCHNER

JAN VODŇANSKÝ Veselé písničky a básničky Jana Vodňanského. Hádala se paraplata Šlo povidlo na vandr Když jde malý bobr spát Kolik je na světě věcí Dejte mi pastelku a další básničky s kouzelnými obrázky Ladislavy Pechové.

Š Škola? Tak to je pro Hurvínka jen velká ztráta času! CCopak to k něčemu je? Taťulda se beztak jen pravidelně rrozčiluje nad jeho žákovskou knížkou. Kéž by do ní už nnikdy nemusel vkročit! Když se objeví prapodivná osoba jménem Hýkálek, Hurvínkovi se přání splní. Oba se vydají do města Oslova, kde se do školy totiž vůbec nechodí. Co je to ale za místo, oo kterém nikdo nikdy neslyšel? Prý učiněný ráj na zemi! Pojďte se společně s Hurvínkem přesvědčit i vy!

Jan Vodňanský dětem – Hádala se paraplata a další…

Hurvínek mezi osly 216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025318171/věk 5+

207×287 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025316801/věk 5+

VĚK 5+

POHÁDKY PRO DĚTI DO 7 LET

POHÁDKY PRO ŠKOLÁKY

POHÁDKY PRO DĚTI DO 7 LET

POHÁDKY PRO ŠKOLÁKY

HELENA ŠTÁCHOVÁ, MIKI KIRSCHNER DENISA KIRSCHNEROVÁ, MARTIN KLÁSEK Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili? Otevřete knížku a hned se všechno dozvíte!

Hurvínkova cesta do Tramtárie

Jak pan Spejbl prášil 216×276 mm/váz./72 str./249 Kč EAN 9788025315057/věk 5+

216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025312223/věk 5+

PRVNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Všechno začalo tak nevinně! Hurvínek dostal za úkol vymyslet, jak usnadnit cestování. Rozhodl se pro způsob barona Prášila, který se nechal vystřelit na dělové kouli. Kde ale sehnat takovou kouli? Nakonec Hurvínek nacpe do staré roury od kamen fotbalový míč a najednou… prásk! Z roury letí míč a s ním i taťulda Spejbl. Jak tohle dopadne? A pan Spejbl, který vypráví o neuvěřitelných příhodách? Dokáže ostatní přesvědčit, že jsou jeho vyprávění pravdivá? Prožijte skvělá dobrodružství a přesvědčte se, jak to bylo doopravdy.

PRVNÍ ČTENÍ

PRVNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

PRVNÍ ČTENÍ

INKA RYBÁŘOVÁ, MARIE KŠAJTOVÁ Ilustroval ANTONÍN ŠPLÍCHAL

IINKA RYBÁŘOVÁ, MARIE KŠAJTOVÁ Ilustroval I ANTONÍN ŠPLÍCHAL

Malé skřítky z Písmenkova, Matýska a Majdalenku, znáš dobře z časopisu Báječná školka a televizního pořadu Hračkování. Přidej se k nim a zažij další skvělá dobrodružství. V příbězích a komiksech se setkáš nejen s nimi, ale také s dalšími kamarády.

M Matýska a Majdalenku, malé skřítky z Písmenkova, určitě zznáš z časopisu Báječná školka. VVydej se spolu s nimi a jejich kamarády za dobrodružstvím. Čekají na tebe příběhy i komiksy!

Matýsek a Majdalenka – Prima čtení pro nejmenší

Matýsek a Majdalenka – Báječné čtení pro nejmenší

208×287 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025317716 /věk 5+

208×287 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025312681/věk 5+

39


BELETRIE PRO DĚTI

MALOVANÉ ČTENÍ

PRVNÍ ČTENÍ

NOVINKA ZÁŘÍ

Veselá vyprávění pro začínající čtenáře! Celkem 9 příběhů pro děti, v nichž jsou některá slova nahrazena obrázky. Za každým vyprávěním je navíc omalovánka s obrázky z textu. Čtení může být zábava a legrace.

Malované čtení děti baví! Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Objevte společně s ním pohádkový svět a rozvíjejte jeho vnímání. Veselé obrázky, které nahrazují slova v textu, udrží jeho pozornost a čtení se stane zábavou.

Malované čtení + 36 omalovánek (modrá)

Malované čtení – z pohádky do pohádky

205×288 mm/brož./24 str./69 Kč EAN 9788025318829/věk 5+

205×288 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025317341/věk 6+

PRVNÍ ČTENÍ

S BLBOUNEM DO ŘÍŠE POHÁDEK

POHÁDKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

JIŘÍ HAVEL

MICHAL VANĚČEK, RENATA PETŘÍČKOVÁ

Nejoblíbenější krátké pohádky, které prověřil čas. První zážitky malých čtenářů umocňují obrázky, které zjednodušují a zpestřují jednotlivé příběhy. Čtení může být zábava i legrace.

Vydejte se s Jeníčkem a Mařenkou do kouzelného lesa plného pohádek. Na cestě s řadou dobrodružství a neuvěřitelných setkání je doprovází pták Blboun nejapný. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Není divu, protože žije už jen v pohádkové říši. Jeníčka a Mařenku provede nejznámějšími příběhy a zažijí opravdu legrační příhody. Společně potkají Karkulku, Sněhurku, Budulínka, čerta, vodníka a mnoho dalších bytostí.

VĚK

6+

PRVNÍ ČTENÍ

TAKÉ

MALOVANÉ ČTENÍ

5+

MALOVANÉ ČTENÍ

Malované čtení pro děti

S Blbounem do říše pohádek

205×288 mm/váz./48 str./179 Kč EAN 9788025309391/věk ZŠ1

165×240 mm/váz./88 str./259 Kč EAN 9788025314142/věk 6+

PŘÍBĚHY PRO DĚTI

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

POHÁDKY PRO DĚTI

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

NOVINKA ŘÍJEN

MILENA DURKOVÁ

MILENA DURKOVÁ

Malé myšky a jejich velká dobrodružství. V jedné obyčejné kuchyni žijí myška Peliška a myška Dobříška. Není ale myš jako myš. Tyhle dvě myší kamarádky spolu totiž zažívají skvělá dobrodružství jako třeba cestování na zámek, překonání potopy a objevování dalších podkladů, které se v kuchyni skrývají.

Černá čarodějnice je strašidelná nešika. Sotva se vymotá z jednoho dobrodružství, už na ni čeká další zmatek. Občas to nevypadá zrovna růžově, ale naštěstí má dobré kamarády, kteří jí ochotně přispěchají na pomoc. Se svojí botou Žralbětou a neposedným koštětem se rozletí dokonce až do Ameriky! Jak tohle asi dopadne?

Myška Peliška a myška Dobříška

Příhody černé čarodějnice 165×230 mm/váz./168 str./299 Kč EAN 9788025313527/věk 6+

165×230 mm/váz./136 str./249 Kč EAN 9788025318676/věk 6+

PRVNÍ ČTENÍ S POUČENÍM

PRVNÍ ČTENÍ

Klasické příběhy jsou převyprávěné tak, aby jim s pomocí krásných ilustrací Antonína Šplíchala porozuměly i malé děti. TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Staré pověsti české – pro děti 216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025308615/věk 6+

Staré řecké báje a pověsti – pro děti 216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025311059/věk 6+

Biblické příběhy – Starý zákon 216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025314852/věk 6+

JEŽÍŠ a jeho příběh – pro děti

40

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 94)

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 94))

216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025309148/věk 6+


PRVNÍ ČTENÍ TAKÉ

TAKÉ

NOVINKA ŘÍJEN Příběhy Starého i Nového zákona převyprávěné tak, aby jim porozuměly i malé děti. Adam a Eva Archa Noemova Babylonská věž Jonáš a velryba Příběh Ježíše …a další vyprávění, která by měli znát všichni již od dětství.

Kla Klasické příběhy jsou převyprávěné tak, aby jim př s p s pomocí krásných ilustrací An Antonína Šplíchala porozuměly i m i malé děti.

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 94)

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 94)

Dětská ilustrovaná bible – Starý a Nový zákon

Babička – pro děti

Panovníci českých zemí – pro děti

216×276 mm/váz./104 str./299 Kč EAN 9788025319772/věk 6+

216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025310977/věk 7+

216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025313077/věk 7+

TAKÉ

TA TAKÉ

BELETRIE PRO DĚTI

PRVNÍ ČTENÍ S POUČENÍM

TAKÉ Dobrodružství Toma Sawyera – pro děti 216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025310984/věk 7+

Gulliverovy cesty – pro děti 216×276 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025310458/věk 7+

Robinson Crusoe – pro děti 216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025310441/věk 7+

Nejznámější bajky – Ezop, La Fontaine, Krylov

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 94)

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 94)

216×276 mm/váz./56 str./199 Kč EAN 9788025314012/věk 7+

VĚK 6+

KOUZELNÝ HRAD

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

NOVINKA ZÁŘÍ

KOUZELNÝ HRAD

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

7+

NOVINKA ŘÍJEN

THOMAS C. BREZINA

THOMAS C. BREZINA

Na kouzelném hradě je zase vše vzhůru nohama. Koná se zde velký turnaj na počest samotného krále, který hrad poctil svou návštěvou. Vrcholem rytířského klání je souboj Maxe, nejmladšího z dětí hradního pána, se silným Damianem z rodiny zlého rytíře Dragomíra. Pokud Max prohraje, ztratí jeho rodina svůj domov… Pomohou mu k vítězství jeho kouzla nebo snad zázračný nápoj?

Na kouzelném hradě všechny trápí tajemné čáry. Hradní pán a jeho muži se proměnili v bezmocné zelené příšery, lidská podoba zůstala jen Lancelinovi, Gvendolině a Maxovi. Kdo se chce obyvatelům hradu pomstít? Má v tom prsty jejich úhlavní nepřítel Dragomír? Poradí si děti hradního pána a najdou pomoc včas?

Kouzelný hrad – Rytířský turnaj

Kouzelný hrad – Červený drak

120×180 mm/váz./112 str./149 Kč EAN 9788025318126/věk 7+

120×180 mm/váz./112 str./149 Kč EAN 9788025318287/věk 7+

KOUZELNÝ HRAD

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

KOUZELNÝ HRAD

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA

THOMAS C. BREZINA

Na kouzelném hradě se pořád něco děje. Obvykle v tom mají prsty děti hradního pána, zvláště Lancelino a jeho mladší bratr Max, který si navíc občas vypomáhá čarováním. Teď by rádi nechali zmizet otravného bratrance. Kouzlo se ale nepodaří a najednou jsou všichni dospělí pryč! Podaří se Lancelinovi a Maxovi zachránit hrad a cenný pohár s dračí krví před zrádným rytířem Dragomírem?

Na kouzelném hradě už se zase dějí věci. Nejstarší z dětí hradního pána Lancelino se rozhodl, že za každou cenu musí mít kouzelný meč zrádného rytíře Dragomíra. Pokud ho získá, stane se neporazitelným. Lancelino se potají vydává k sídlu zlého rytíře, kde je v podzemí meč ukrytý. Najednou se ocitá v zákeřné pasti. Zachrání ho sestra Gvendolina a malý bráška Max, který umí čarovat? Splní si Lancelino svůj sen a bude mít kouzelný meč?

Kouzelný hrad – Dračí pohár

Kouzelný hrad – Výprava do podzemí

120×180 mm/váz./112 str./149 Kč EAN 9788025316863/věk 7+

120×180 mm/váz./136 str./149 Kč EAN 9788025317440/věk 7+

41


BELETRIE PRO DĚTI

DETEKTIV KLUBKO

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

NNOVÉ VYDÁNÍ LISTOPAD

DETEKTIV KLUBKO

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

NNOVÉ VYDÁNÍ LISTOPAD Zapoj se s detektivem Klubkem do pátrání a vyřeš záhadu muže s oranžovou maskou! Detektiv Klubko nikdy nezaváhá a bystře si poradí i s těmi nejzapeklitějšími případy. Tentokrát si posvítí na lupiče v oranžové masce a nenechá se vyvést z míry ani tehdy, když ho nový případ vyruší při odtučňovací kúře. Pomocí lupy se i z tebe stane detektiv! Na konci každého příběhu si vyzkoušej, jestli jsi stejně bystrý jako detektiv Klubko!

Zapoj se s detektivem Klubkem do pátrání a vyřeš záhadu červené ponožky! Detektiv Klubko nikdy nezaváhá a bystře si poradí i s těmi nejzapeklitějšími případy. Hravě dopadne lupiče v přístavu i zloděje na trhu. Ale co záhada s ponožkou? Podaří se mu ji vyřešit? Pomocí lupy se i z tebe stane detektiv! Na konci každého příběhu si vyzkoušej, jestli jsi stejně bystrý jako detektiv Klubko!

Detektiv Klubko – Záhada červené ponožky

Detektiv Klubko – Muž s oranžovou maskou

123×180 mm/váz./112 str./179 Kč EAN 9788025319451/věk 7+

123×180 mm/váz./112 str./179 Kč EAN 9788025319994/věk 7+

DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY

FANTASY, SCI-FI, HORORY

MARY POPE OSBORNOVÁ Vzhůru na dobrodružnou výpravu! Stačí tak málo – otevři knihu, vyslov přání a magický domeček tě přenese do doby pravěkých ještěrů, středověkých rytířů, do hlubin prastaré pyramidy nebo na daleký tropický ostrov plný pirátů. S Aničkou a Kubou zažiješ díky magickému domečku dobrodružství na místech, o kterých se ostatním dětem může jen zdát. Ale pozor, všude číhá plno nebezpečí!

Dobrodružství mezi dinosaury 129×193 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025309360/věk 7+

Dobrodružství s tajemným rytířem

VĚK

129×193 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025309377/věk 7+

7+

Dobrodružství v říši pyramid 129×193 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025309988/věk 7+

Dobrodružství mezi piráty 129×193 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025309971/věk 7+

Dobrodružství v zemi nindžů 129×193 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025311110/věk 7+

Dobrodružství v době ledové 129×193 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025311660/věk 7+

Dobrodružství na Měsíci 129×193 mm/váz./96 str./149 Kč EAN 9788025311677/věk 7+

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ S KOUZELNOU LUPOU

KOMIKS

Šifry, záhady, bludiště a navíc kouzelná lupa, se kterou dokážeš odhalit všechna tajemství! Vydej se s Nathanem, Monikou a Eliášem na cestu časem. Nezapomeň na kouzelnou lupu, kterou budeš určitě potřebovat. Pozorně sleduj vše, co se kolem děje. Cestování časem je skvělé, ale nikdy nevíš, co se může přihodit.

42

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ S KOUZELNOU LUPOU

KOMIKS

Šifry, záhady, bludiště a navíc kouzelná lupa, se kterou dokážeš odhalit všechna tajemství! Vydej se s Nathanem, Monikou a Eliášem na cestu dalekým vesmírem. Nezapomeň na kouzelnou lupu, kterou budeš určitě potřebovat. Pozorně sleduj vše, co se kolem děje. Vesmír je zajímavý, ale skrývá mnohá nebezpečí.

Velké dobrodružství s kouzelnou lupou – Cesta časem

Velké dobrodružství s kouzelnou lupou – Cesta vesmírem

210×297 mm/brož./32 str./129 Kč EAN 9788025315064/věk 7+

210×297 mm/brož./32 str./129 Kč EAN 9788025315071/věk 7+


ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NNOVÉ VYDÁNÍ LISTOPAD

PRINCEZNA A PONÍCI

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NNOVÉ VYDÁNÍ PROSINEC Prožijte napínavé dobrodružství mezi poníky! Eliška se spřátelí s princem Jankem a společně podnikají dobrodružné výpravy. Poníci se ale chovají divně! Pokaždé se na lesní stezce podél zdi nečekaně zastaví a za žádnou cenu nechtějí pokračovat dál. Co je příčinou jejich velkého strachu? Podaří se Elišce a Jankovi záhadu objasnit?

Prožijte napínavé dobrodružství s princeznou Eliškou a jejími poníky! Elišce zamotá hlavu podivná záhada. V královské zahradě se přes noc objevily stopy koňských kopyt. Všichni její poníci ale byli zavření ve stáji. Vypraví se proto sama v noci do zahrady. Podaří se jí odhalit neznámého nočního hosta?

Eliška a statečný princ

Eliška a toulavá Hvězdička

127×197 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025319390/věk 7+

127×197 mm/váz./88 str./149 Kč EAN 9788025319383/věk 7+

TÝNA A PONY

BELETRIE PRO DĚTI

PRINCEZNA A PONÍCI

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

JULIA BOEHME Prožijte vzrušující dobrodružství s Týnou ýýnou aa jejím j j milovaným ý poníkem. p Nerozluční přátelé 125×195 mm/váz./ 136 str./149 Kč EAN 9788025309797/věk 7+

Rozpustilá opička 125×195 mm/váz./ 144 str./149 Kč EAN 9788025309803/věk 7+

Čtyřnohý zachránce 125×195 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025311165/věk 7+

Loupež v Safariparku 125×195 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025311936/věk 7+

VĚK 7+

KLÁRA A DROBEČEK

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

ANNE BACHNEROVÁ Prožijte vzrušující dobrodružství s Klárkou a jejím poníkem Drobečkem! Čekají vás příběhy plné napětí v prostředí jezdeckého klubu v Hradišti.

Poník tropí hlouposti 125×195 mm/váz./ 120 str./179 Kč EAN 9788025302996/věk 7+

Poník na výletě 125×195 mm/váz./ 136 str./179 Kč EAN 9788025304952/věk 7+

Poník a dvojčata 125×195 mm/váz./ 136 str./179 Kč EAN 9788025305706/věk 7+

ZDENĚK SVĚRÁK A JAROSLAV UHLÍŘ DĚTEM

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Písničky a příběhy, které vás a vaše děti potěší. Knihy jsou plné kouzelných ilustrací Vlasty Baránkové. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá i hraje.

Jaké je to asi v Čudu 210×297 mm/váz./96 str./295 Kč EAN 9788072007769/věk 7+

Když se zamiluje kůň 210×297 mm/váz./96 str./295 Kč EAN 9788072009107/věk 7+

Když je pěkné počasí 210×297 mm/váz./72 str./249 Kč EAN 9788025312520/věk 7+

43


BELETRIE PRO DĚTI

ZDENĚK SVĚRÁK A JAROSLAV UHLÍŘ DĚTEM

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

ZDENĚK SVĚRÁK A JAROSLAV UHLÍŘ DĚTEM

BÁSNĚ, ŘÍKADLA, PÍSNIČKY

NOVINKA ŘÍJEN

ZDENĚK SVĚRÁK JAROSLAV UHLÍŘ

ZDENĚK SVĚRÁK JAROSLAV UHLÍŘ

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Sami autoři pro vás vybrali to nejlepší ze své tvorby – písničky, které vám, jak říká Zdeněk Svěrák, „vlezou do ucha”. Máte je tu nejen s texty, notami a akordy, ale i s kouzelnými obrázky Vlasty Baránkové. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá, hraje i poslouchá.

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Tentokrát jsme pro vás vybrali nejoblíbenější písničky o zvířatech. Ve zpěvníku s krásnými ilustracemi Vlasty Baránkové najdete nejen texty, ale i noty a akordy. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá i hraje.

Písničky o zvířatech – Z. Svěrák, J. Uhlíř

Z. Svěrák a J. Uhlíř DĚTEM 210×297 mm/váz./352 str./499 Kč EAN 9788025319499/věk 7+

KLUB ČARODĚJEK

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

210×288 mm/váz./64 str./249 Kč EAN 9788025314586/věk 7+

KLUB ČARODĚJEK

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

THOMAS C. BREZINA Tři členky Dívčího čarodějného klubu mají zase plné ruce práce. Starají se o zvířata starého pana Lisandera. Každé ráno jim dávají krmení. Když kvůli tomu Pim jednou málem přijde pozdě do školy, vyčaruje si létající čarodějné koště. Kouzlo se podaří tak skvěle, že se Pim nechce od svého nového společníka vůbec odloučit. Jenže pak koště uprostřed vyučování zaklepe na okno její třídy… Raz, dva, tři… kouzla začínají. A ty jsi při tom! Pravidla Dívčího čarodějného klubu: Užít si legraci. Hodně se smát. Občas udělat klukům ze života peklo!

THOMAS C. BREZINA Emily, Cosima a Pim jsou nejlepší kamarádky. V životě to nemají ani trochu jednoduché. Nikdo je nebere vážně, hlavně ne jejich drzí bratři, kteří si z nich ve dne v noci utahují a zlobí je. Jenže pak se dívky náhodou seznámí se starým panem Lisanderem, který na tři měsíce odcestuje a nechá jim na starosti svoje podivuhodná zvířata. A dívky ke svému překvapení zničehonic zjistí, že dovedou čarovat – a že proměnit protivné brášky v brouky hovnivály je naprosto dokonalá pomsta.

VĚK

Klub čarodějek – Kouzla začínají!

Klub čarodějek – Trable s koštětem

122×181 mm/brož./128 str./129 Kč EAN 9788025313114/věk 9+

122×181 mm/brož./104 str./129 Kč EAN 9788025313749/věk 9+

7+ KLUB ČARODĚJEK

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

KLUB ČARODĚJEK

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

9+ THOMAS C. BREZINA Všichni se chystají na velkou událost. Škola vyhlásila „Den zvířat”, a to je šance pro členky Dívčího čarodějného klubu. Jejich zvířecí miláčkové kozel Engelbert, králík Houdini a kohout Ottokar se slepicemi Ottolínami se totiž rozhodně stanou středem pozornosti. To ale dívky ještě netuší, že v zahradě starého pana Lisandera na ně čeká další přírůstek: Rotterdam, pravý a nefalšovaný čarodějný pes! Emily, Cosima a Pim stojí před těžkým úkolem, dávat pozor na tohohle psa je totiž horší, než uhlídat pytel blech.

THOMAS C. BREZINA Cosima, Pim a Emily mají velké starosti. Ztratil se jim čarodějný králík Houdini a získat ho zpět není žádná hračka. Aby toho nebylo málo, má Cosima navíc trable s vykouzlením narozeninového dortu. Ještě že má takové skvělé kamarádky.

Klub čarodějek – Pozor, ten pes čaruje!

Klub čarodějek – Velká záchranná akce

122×181 mm/brož./96 str./129 Kč EAN 9788025314760/věk 9+

122×181 mm/brož./112 str./129 Kč EAN 9788025316788/věk 9+

HOLKY NA STOPĚ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

BARBARA WENDELKENOVÁ Dvanáctiletá Lucka bydlí i s rodiči v penzionu své babičky. Každé prázdniny u babičky tráví také sestřenice Petra a Patricie. Z návštěvy sestřenic Lucka ze začátku nemá radost. Najdou k sobě cestu a podaří se jim odhalit záhadné události v okolí? Holky na stopě – Odhalené tajemství 125×195 mm/váz./136 str./179 Kč EAN 9788025314463/věk 9+

Holky na stopě – Vážné podezření 125×195 mm/váz./144 str./179 Kč EAN 9788025314999/věk 9+

Holky na stopě – Záhadné zmizení 125×195 mm/váz./136 str./179 Kč EAN 9788025316825/věk 9+

Holky na stopě – Velké pátrání

44

125×195 mm/váz./136 str./179 Kč EAN 9788025313978/věk 9+


ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NOVINKA ZÁŘÍ

MŮJ MILÝ DENÍČKU NOVINKA ZÁŘÍ

JIM BENTON Jsem Jamie a momentálně jsem opravdu strááášně „šťastná”. Stalo se to nejhorší, co se mohlo stát! Teta Carol se snad doopravdy zbláznila, když si chce vzít strejdu Angeliny. Jejich svatbou se naplní hned tři nejhorší noční můry: 1. na sebe si budu muset vzít příšerně nadýchané hnědé šaty 2. neminou mě ani hrozně „cool” svatební dřeváky 3. a to nejhorší… budu příbuzná s Angelinou neboli Blonckou! Tak tohle snad nepřežiju!!!

JIM BENTON Jsem Jamie a pořád si píšu svůj deník. Takže mi školní úkol „psát si tři týdny deník” opravdu nevadí… ehm, tedy nevadil do chvíle, kdy učitel oznámil, že si pak zápisky budou moct všichni přečíst. Kdo to kdy slyšel, aby si celá třída četla deníky ostatních?! Tenhle problém má jen jedno řešení – budu si psát deníky dva, jeden „falešný” pro spolužáky a svůj opravdový potají. No, nejsem já prostě geniální? 

Můj milý deníčku – To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku – Jsem prostě geniální, no a co?!

130×197 mm/brož./160 str./119 Kč EAN 9788025318034/věk 9+

130×197 mm/brož./144 str./119 Kč EAN 9788025318041/věk 9+

MŮJ MILÝ DENÍČKU

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

TAKÉ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

MŮJ MILÝ DENÍČKU TAKÉ

JIM BENTON Jmenuju se Jamie a vy si myslíte, že už o mně víte všechno. Rozhodně ne, protože můj deník pokračuje. Už jste někdy zkoušeli porovnat chování lidí a zvířat? Je to vážně dooost poučný a člověk pak pochopí fůru věcí. A dobré zprávy nekončí – přijela k nám totiž teta a bude pracovat ve škole. A toho by se teda dalo využít…  Pátý díl volně navazuje na předchozí díly: Kluci, škola a další šílenosti – Moje džíny jsou fakt děsný – Řekni, jsem krásná? – Radši už nic nedělej!

BELETRIE PRO DĚTI

MŮJ MILÝ DENÍČKU

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

JIM BENTON Jsem Jamie a pokud si myslíte, že už nemám co psát, jste na omylu  Teď se mi zrovna dost líbí všechno, co je cizí – přízvuk, oblečení i styl. Navíc se věnujeme jednomu projektu na angličtinu, což se náramně hodí. Pečlivě zkoumáme cizí kultury prostřednictvím jejich textů – už jste někdy zkoušeli analyzovat graffiti na klučičích záchodcích? Fakt poučný! Jinak se tu nic moc neděje… Pořád si říkám, proč musím zrovna JÁ bydlet v takovým Zapadákově?

Můj milý deníčku – Jsou dospělí vůbec lidi?

Můj milý deníčku – Pomoc… tohle je fakt Zapadákov!

130×197 mm/brož./136 str./119 Kč EAN 9788025316962/věk 9+

130×197 mm/brož./136 str./119 Kč EAN 9788025316979/věk 9+

VĚK MŮJ MILÝ DENÍČKU

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

9+

JIM BENTON Jmenuju se Jamie a chodím na druhý stupeň základky. Píšu si deník. Proč? Někdy jen tak a občas si to o zapsání prostě říká! Ve škole se dějou věci k neuvěření a čas od času mám pocit, že se všichni kolem zbláznili. Všechno v mém deníku je rozhodně pravda… nebo aspoň natolik pravda, jak je zrovna třeba. TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Můj milý deníčku – Kluci, škola a další šílenosti 130×197 mm/brož./112 str./99 Kč EAN 9788025313916/věk 9+

Můj milý deníčku – Moje džíny jsou fakt děsný! 130×197 mm/brož./144 str./99 Kč EAN 9788025313893/věk 9+

Můj milý deníčku – Řekni, jsem krásná? 130×197 mm/brož./160 str./119 Kč EAN 9788025314401/věk 9+

Můj milý deníčku – Radši už nic nedělej! 130×197 mm/brož./144 str./119 Kč EAN 9788025314302/věk 9+

KOMIKSOVÉ ZPRACOVÁNÍ KLASICKÉ LITERATURY

KOMIKS

PETR KOPL Statečný Athos, silák Porthos, stále zamilovaný Aramis a veselý gaskoňský šlechtic d’Artagnan! Dobrodružný příběh ožívá v novém komiksovém provedení. Čtveřice statečných mušketýrů čelí intrikám kardinála Richelieua a vítězí nad nástrahami mstivé Mylady. Vydejte se do časů nezapomenutelných hrdinů, kteří se díky své odvaze, věrnosti a cti stali symbolem statečnosti a rytířskosti.

DRAČÍ MEČ

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Pomozte Leonovi v boji proti zlu. Vstupte do děje s kouzelným mečem, který je součástí knihy, a vyzkoušejte své schopnosti a šance uspět. Uchopte meč a připravte se na rozhodující chvíle! Černí rytíři jsou obávaní bojovníci. Podaří se je porazit pomocí magie, nebo pomůže přátelství, důvěra a čest? 10. díl edice Dračí meč

Tři mušketýři – komiks

DRAČÍ MEČ – Rozhodující bitva

163×239 mm/brož./128 str./149 Kč EAN 9788025311097/věk 9+

120×180 mm/váz./112 str./179 Kč EAN 9788025311950/věk 9+

45


BELETRIE PRO DĚTI

DRAČÍ MEČ

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Vstupte do děje s kouzelným mečem a vyzkoušejte své schopnosti a šance uspět. Otevře se před Vámi tajuplný svět, v němž sídlí zlo, které chce proniknout i do světa lidí. Zapojte se do boje proti zlu po boku dračích rytířů.

DRAČÍ MEČ – Zrození rytíře 120×180 mm/váz./136 str./179 Kč EAN 9788025311172/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Černá kletba 120×180 mm/váz./112 str./179 Kč EAN 9788025311431/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Rytíři z kamene 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025312391/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Ledová hrozba 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025313183/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Ďáblova hora 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025313190/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Železní strážci 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025313657/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Magická bouře 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025313510/věk 9+

DRAČÍ MEČ – Únos rytíře 120×180 mm/váz./116 str./179 Kč EAN 9788025314258/věk 9+

VĚK 9+

RIPLEYHO ZÁHADY

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

Věřte nevěřte! Po stopách záhadných událostí se vydává supertajný R-tým a vy můžete být při tom! Členové týmu jsou posíláni na nebezpečné mise po celém světě, během nichž vyšetřují neuvěřitelné záhady. Dokážou rozlišit, co je skutečnost a co jen fikce? TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Ripleyho záhady R-TÝM – Nestvůra z bažin 130×197 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025314647/věk 9+

Ripleyho záhady R-TÝM – Příšera v mlze 130×197 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025314821/věk 9+

Ripleyho záhady R-TÝM – Vlčí dítě 130×197 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025315026/věk 9+

Ripleyho záhady R-TÝM – Hrozba z hlubin 130×197 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025316542/věk 9+

KLUB TYGRŮ NOVINKA ZÁŘÍ

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Členové Klubu Tygrů se stanou svědky neuvěřitelné události – v tajemném lese poblíž města přistane vesmírná loď. Z ní jsou na Zem vysíláni pomocí světelných paprsků mimozemšťané, kteří rychle zmizí mezi stromy. Biggi, Luk a Patrik se shodnou, že záhadné bytosti vypadají neškodně. Když se ale vrátí do města, vše je vzhůru nohama. Podaří se jim odhalit, co se vlastně stalo? A proč se UFO objevilo zrovna tady? Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

46

KLUB TYGRŮ NOVINKA LISTOPAD

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Klub Tygrů tráví prázdniny u moře. Během jedné noční výpravy se Biggi, Luk a Patrik setkají s pomateným mužem, který několika záhadnými poznámkami vzbudí jejich zvědavost. Co nebo kdo je za podivnými událostmi, které se v okolí odehrávají? Lidé si vyprávějí historky o zatopené ruině hradu a obrovských žralocích na dně moře. Podaří se Klubu Tygrů odhalit pravdu? Pátrání je dostane na stopu zločinu a sami se nakonec ocitají v ohrožení života. Přidej se k nim i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

Útok z vesmíru

Žraločí pevnost

120×180 mm/váz./ 112 str./179 Kč EAN 9788025318317/věk 9+

120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025318669/věk 9+


DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Přidej se k detektivům z Klubu Tygrů a nenech si uniknout nic podezřelého! Pomocí superlupy hravě přijdeš každé záhadě na kloub. Zapoj se do pátrání a zažiješ celé dobrodružství z první ruky!

Chrám hromů

BELETRIE PRO DĚTI

KLUB TYGRŮ

120×180 mm/váz./ 124 str./179 Kč EAN 9788025308301/věk 9+

Záhada divokých duchů 120×180 mm/váz./ 116 str./179 Kč EAN 9788025308318/věk 9+

Safari v ohrožení 120×180 mm/váz./ 136 str./179 Kč EAN 9788025317488/věk 9+

Létající přízrak 120×180 mm/váz./ 116 str./179 Kč EAN 9788025308837/věk 9+

Ukradený vynález 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025308844/věk 9+

Pobřeží koster 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025309728/věk 9+

Pirátský poklad 120×180 mm/váz./ 152 str./179 Kč EAN 9788025309902/věk 9+

VĚK 9+

Hlas ze záhrobí 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025310755/věk 9+

Netvor z hlubin 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025310762/věk 9+

Bezhlavý jezdec 120×180 mm/váz./ 156 str./179 Kč EAN 9788025312353/věk 9+

Palác stříbrných panterů 120×180 mm/váz./ 156 str./179 Kč EAN 9788025312360/věk 9+

Fantom Benátek 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025312988/věk 9+

Tajemství starého domu 120×180 mm/váz./ 136 str./179 Kč EAN 9788025312995/věk 9+

Oživlá mumie 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025313763/věk 9+

Černí bojovníci 120×180 mm/váz./ 128 str./179 Kč EAN 9788025313756/věk 9+

47


BELETRIE PRO DĚTI

AGÁTA A DOKTOR LUPA

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

GERIT KOPIETZOVÁ, JÖRG SOMMER Agáta a doktor Lupa řeší zapeklité detektivní případy. Na každém kroku na ně číhá nebezpečí. Pomoz jim přijít záhadám na kloub! Máš přece kouzelnou lupu, kterou najdeš v každé knížce!

Ohrožená plavba 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072001675/věk 9+

Ukradený obraz 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072001668/věk 9+

Sídliště v ohrožení 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072006465/věk 9+

Chyťte zloděje! 125×195 mm/váz./ 112 str./149 Kč EAN 9788072006472/věk 9+

Nebezpečný tygr 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072007530/věk 9+

Dvojčata 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072007073/věk 9+

Černý rytíř 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072007981/věk 9+

Únos vlaku 125×195 mm/váz./ 120 str./149 Kč EAN 9788072009190/věk 9+

VĚK 9+

PŘÍBĚHY VÁCLAVA ČTVRTKA

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

NNOVÉ VYDÁNÍ LISTOPAD Prožijte prázdninové dobrodružství, které znáte z televizní obrazovky. Kniha Václava Čtvrtka vypráví napínavý příběh pražského kluka Tondy a party dětí z Pětipes, vesnice nedaleko Prahy. Tonda chce všem ukázat, jaký je skvělý rybář. Rád by ulovil velkého a prohnaného úhoře, kterého chce věnovat dívce svého srdce Anče. Celé prázdniny jsou pro partu dětí jedno velké dobrodružství. Co myslíte, podaří se nakonec Tondovi úhoře ulovit?

FANTASY, SCI-FI, HORORY

Kouzelný pás, sestávající ze sedmi drahokamů, rahoka kdysi nosili králové Deltory stále při sobě a země byla v bezpečí. TTento Pás nesmírné síly byl však jjednoho dne zničen a klenoty uukradeny a ukryty na temných aa děsivých místech Deltory. Zemi oovládl krutý Pán Stínů. PPro záchranu Deltory se musí Lief, BBarda a Jasmína vydat ddo nebezpečných končin a získat zzpět všech sedm drahokamů. PPodaří se jim překonat všechny nnástrahy?

Václav Čtvrtek – My tři a pes z Pětipes

Bájná země DELTORA – Hora děsu

Bájná země DELTORA – Labyrint bestie

160×240 mm/váz./160 str./199 Kč EAN 9788025320112/věk 9+

130×197 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025311721/věk 9+

130×197 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025311738/věk 9+

KOSTÍK BILLY

48

DELTORA

FANTASY, SCI-FI, HORORY

KOSTÍK BILLY

FANTASY, SCI-FI, HORORY

CHRISTOPHER LINCOLN

CHRISTOPHER LINCOLN

J Jmenuji se Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a bydlím vv tajné komoře panského sídla Hogo Fogo. M Moje kamarádka Milicent je neteř zdejšího pána KKazisvěta Bigluma. Moji rodiče Lars a Milunka Kostíkovi m mají důležitou práci: třídí a evidují tajemství rodiny BBiglumových a ukládají je do truhel a lodních kufrů. JJsou zaměstnanci Ministerstva lží a výmyslů, které je vvyslalo ze Záhrobí sloužit na Zemi. AAle nemysli si, svého kostlivce ve skříni nebo v komoře nnemívají jen lidé, ale také kostlivci…

J Jmenuji se Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a bydlím vv tajné komoře panského sídla Hogo Fogo. M Moje kamarádka Milicent a strýc Smrťák byli uneseni ddo Zapomnění, děsivého kraje v Záhrobí. Pomůžeš mi je zzachránit? Na nebezpečné výpravě nás doprovodí JJednooký Petr a jeho kamarádi z dob, kdy se plavil ppo mořích coby divoký pirát. Navíc jsem zjistil, že stejně jjako můj strýc Smrťák dokážu zastavit čas…

Kostík Billy – Příběh z tajné komory

Kostík Billy – Výprava do Záhrobí

138×205 mm/váz./240 str./199 Kč EAN 9788025312469/věk 9+

138×205 mm/váz./168 str./179 Kč EAN 9788025312476/věk 9+


FANTASY, SCI-FI, HORORY

SVĚTOVÝ FANTASY BESTSELLER! C. S. LEWIS Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. Projděte s námi do země zázraků a kouzel – do Narnie! Sledujte příběh sourozenců Petra, Lev, čarodějnice a skříň Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi 138×205 mm/váz./ obrů, trpaslíků, kentaurů 200 str./249 Kč EAN 9788025301616/věk 9+ a dalších tajemných bytostí, Kůň a jeho chlapec zakletých Bílou čarodějnicí. 138×205 mm/váz./ Dokážou s pomocí moudrého 232 str./249 Kč a zároveň strašlivého lva Aslana EAN 9788025301623/věk 9+ zlomit její temnou nadvládu? Plavba Jitřního poutníka Nenechte si ujít fantasy 138×205 mm/váz./ bestseller, který nadchl miliony 264 str./249 Kč čtenářů po celém světě. EAN 9788025301647/věk 9+

LETOPISY NARNIE

BELETRIE PRO DĚTI

LETOPISY NARNIE

FANTASY, SCI-FI, HORORY

C. S. LEWIS Komplet všech sedmi dílů Letopisů Narnie! Prožijte dobrodružství v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí a poznejte historii Narnie od jejího vzniku až po poslední bitvu. Souborné vydání světového bestselleru.

NARNIE 1.-7.díl – BOX 117×174 mm/1.-7.díl – brož./899 Kč EAN 9788025316153/věk 9+

Letopisy NARNIE – komplet 152×228 mm/váz./680 str./499 Kč EAN 9788025309520/věk 9+

Letopisy NARNIE – komplet V/9 145×234 mm/váz./680 str./599 Kč EAN 9788025316146/věk 9+

VĚK 9+

TOM GATES

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TOM GATES

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

LIZ PICHONOVÁ NOVINKA ZÁŘÍ

Tom Gates je naprosto fantastický, a to naprosto ve všem (teda skoro). Vážně se moc těším na školní výlet se sportovními aktivitami (pokud zvládnu najít přihlášku… kam já ji jenom dal). Delia taky chce, abych jel. Jaké překvapení! „Ty jsi ještě tady?”, ptá se pořád dokola. Budeme podnikat fůru skvělých věcí: – vyrábět vory – pořádat půlnoční hostiny – sledovat různá prapodivná zvířata Nebude to paráda? A hlavně, nikde žádný rodiče ani votravný sestry ;-)

LIZ PICHONOVÁ Tom Gates – Geniální nápady (většinou) A je to tady zase – právě jsem dostal naprosto geniální nápad! Což se mi stává každou chvíli. Marcus si taky myslí, že má dobré nápady, ale… většinou to stojí za houby. Když pak přijde strejda Kevin s tím, že je machr úplně na všechno, táta se netváří zrovna v pohodě. Za to já se teď můžu strhat smíchy po „malé” vlasové katastrofě Delie. Hahaha!

Úžasný deník – Tom Gates – Naprosto fantastický (skoro …)

Úžasný deník – Tom Gates – Geniální nápady (většinou)

125×195 mm/váz./268 str./249 Kč EAN 9788025318935/věk 9+

125×195 mm/váz./320 str./299 Kč EAN 9788025316856/věk 9+

TOM GATES

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

LIZ PICHONOVÁ Jmenuju se Tom Gates. Když mě učitelé zrovna nesledujou slídivým pohledem, baví mě kreslit obrázky a vymýšlet, jak bych mohl co nejvíc lézt na nervy Delii. Učitelé si o mně myslí, že neudržím pozornost a že mi „chybí soustředění”, ale to považuju za tvrdý odsudek, protože právě teď SOUSTŘEDĚNĚ dumám, kterou tyčinku bych měl sníst jako první… hmm.

Úžasný deník – Tom Gates 125×195 mm/váz./248 str./199 Kč EAN 9788025313046/věk 9+

Úžasný deník – Tom Gates – Super hustý výmluvy! 125×195 mm/váz./352 str./249 Kč EAN 9788025313695/věk 9+

Úžasný deník – Tom Gates – Všechno je fakt šílený! 125×195 mm/váz./416 str./249 Kč EAN 9788025314777/věk 9+

49


BELETRIE PRO DĚTI

EXPEDICE KOLUMBUS

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Vydej se s Miki a jejím bratrem Tinem zpátky do minulosti. Létající badatelská autoloď vás přenese třeba za dinosaury, do středověku, do starověkého Egypta nebo podmořského světa.

Expedice Kolumbus – Dinosauři 155×210 mm/váz./144 str./249 Kč EAN 9788025311219/věk 11+

Expedice Kolumbus – Tajemství hradu 155×210 mm/váz./144 str./249 Kč EAN 9788025312414/věk 11+

Expedice Kolumbus – Faraonův amulet 154×210 mm/váz./136 str./249 Kč EAN 9788025312957/věk 11+

Expedice Kolumbus – Poklad Černého žraloka 155×210 mm/váz./152 str./249 Kč EAN 9788025313534/věk 11+

BRÁNA ČASU

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Klub záhad je zpět! Zažij s Jupiterem, Vicky a Nickem nová dobrodružství. Trojice objeví ve sklepení hradu Sokolí skála dosud neodhalené tajemství: bránu času. Celá minulost je náhle na dosah!

Brána času – Výprava za dinosaury 120×180 mm/váz./112 str./179 Kč EAN 9788025312018/věk 11+

Brána času – Boj Černého rytíře 120×180 mm/váz./112 str./179 Kč EAN 9788025312131/věk 11+

Brána času – Pod pirátskou vlajkou 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025312483/věk 11+

Brána času – Magický kámen Vikingů 120×180 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025312490/věk 11+

VĚK 11+

PĚT BOJOVNÍKŮ

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ

PĚT BOJOVNÍKŮ NOVÉ VYDÁNÍ ŘÍJEN

Legendy čínských bojových umění. Po zničení čínského kláštera jsou ukradeny vzácné svitky s moudrostí starých mistrů. Pět mladých mnichů, kteří útok přežili, se chce pomstít. Nejprve se však musejí naučit ovládat bojové umění pěti zvířat, ke kterému jsou předurčeni – tygr, opice, had, jeřáb a drak. Malao „opice” se chce stát obratným mistrem. Nejdříve ale musí projít cestu plnou překážek, nebezpečí a dobrodružství. Podaří se mu vše překonat a získat opičí lstivost a mrštnost?

Legendy čínských bojových umění. Po zničení čínského kláštera jsou ukradeny vzácné svitky s moudrostí starých mistrů. Pět mladých mnichů, kteří útok přežili, se chce pomstít. Nejprve se však musejí naučit ovládat bojové umění pěti zvířat, ke kterému jsou předurčeni – tygr, opice, had, jeřáb a drak. Fu „tygr” se chce stát silným mistrem. Čeká ho ale cesta plná nástrah, hrozeb a dobrodružství. Podaří se mu získat tygří schopnosti a styl šelmy?

Pět bojovníků – Tygr

Pět bojovníků – Opice

140×205 mm/brož./192 str./149 Kč EAN 9788025318652/věk 11+

140×205 mm/brož./192 str./149 Kč EAN 9788025318720/věk 11+

KNIHA, KTERÁ SE ČTE Z OBOU STRAN!

KLUB ZÁHAD THOMAS C. BREZINA

Klub záhad – Pomsta hraběte Gundolfa + Muž s ledovýma očima

50

123×180 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025316900/věk 11+

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni s ostatními s os st členy tajemství a děsivé záhady. V Klubové příloze s informacemi s in f vždy zjistíš, jak jsi při pátrání obstál. Vila hraběte Gundolfa skrývá strašlivé tajemství. Rohaté bytosti se žhnoucíma očima se tu plíží chodbami, tajemné zrcadlo pohlcuje obličeje, kostnaté ruce se lačně natahují po návštěvnících a tři prázdné rakve jsou již připraveny… Nikdo neví, odkud se vzal muž s ledovýma očima, ale z jeho přítomnosti běhá každému mráz po zádech. Čas jako by se zastavil. Ze hřbitova se ozývají tajemné zvuky a v domech se schovávají děsivé příšery. Podaří se záhadu objasnit?

NOVINKA ZÁŘÍ

Klub záhad – Neviditelná bestie + Démon ticha 123×180 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025317051/věk 11+

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni Staň s ostatními s os s členy tajemství a děsivé záhady. V Klubové příloze s informacemi s in f vždy zjistíš, jak jsi při pátrání obstál. Přibližuje se potichu a útočí bleskově. Všude zanechává stopy, Přib b a přece je neviditelná. Jupiter se dozví o přepadení nočního hlídače v Hornmeierově muzeu a dává se do pátrání. Při tom ho pronásleduje bestie. Jak ji mohou Jupiter a jeho přátelé z Klubu záhad zneškodnit, než napáchá ještě větší zlo? Nikdo neví proč, ale všude je ticho jako v hrobě a v noci se dějí velmi podivné věci. Městem se plíží tajemní vetřelci. Podaří se vůbec tuto záhadu objasnit?


DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

THOMAS C. BREZINA Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni s ostatními členy strašlivá tajemství a záhady, které na tebe čekají. Rohaté bytosti se žhnoucíma očima se plíží chodbami, tajemné zrcadlo pohlcuje obličeje, kostnaté ruce se lačně natahují po kořisti a démoni se skrývají, kde to jde… V Klubové příloze s dalšími informacemi o případu zjistíš, jak jsi obstál ty sám. Děsivé tajemství 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025306765/věk 11+

Smrtící souboj 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025309483/věk 11+

BELETRIE PRO DĚTI

KLUB ZÁHAD

Úkryt hraběte Drákuly 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025309964/věk 11+

Nestvůra z Dračího jezera 123×180 mm/váz./112 str./199 Kč EAN 9788025309957/věk 11+

Muž s ledovýma očima 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025300572/věk 11+

Démon ticha 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025301401/věk 11+

Upíří rakev 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025300329/věk 11+

Loď duchů 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025300336/věk 11+

Ostrov náhrobků 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025302767/věk 11+

Úkryt posledního vlkodlaka

VĚK 11+

123×180 mm/váz./124 str./199 Kč EAN 9788025302941/věk 11+

Škola hrůzy 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025303788/věk 11+

Noc oživlých mumií 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025303955/věk 11+

Město přízraků 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025304648/věk 11+

Dům příšer 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025304655/věk 11+

Zombie z jeskyně 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025305768/věk 11+

Zloděj mrtvol 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025305775/věk 11+

Zámek přízraků 123×180 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025307335/věk 11+

Tajemství stříbrných vlků 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025307649/věk 11+

Kluk ze záhrobí 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025308158/věk 11+

Přízraky bez tváře 123×180 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025305973/věk 11+

51


BELETRIE PRO DĚTI

DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY DO MINULOSTI

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

VERONIKA VÁLKOVÁ Kouzelný atlas přenese Báru do starověku, středověku, do husitského města a na dvůr císaře Rudolfa II. Vydejte se společně s Bárou za dobrodružstvím a zažijte nečekaná setkání. Dobrodružné výpravy do minulosti – Karel IV. 125×195 mm/váz./168 str./149 Kč EAN 9788025312032/věk 11+

Dobrodružné výpravy do min. – Pozdvižení v Pompejích 125×195 mm/váz./184 str./149 Kč EAN 9788025312933/věk 11+

Dobrodružné výpravy do minulosti – Husité 125×195 mm/váz./184 str./179 Kč EAN 9788025314036/věk 11+

Dobrodružné výpravy do minulosti – Rudolf II. 125×195 mm/váz./184 str./179 Kč EAN 9788025316078/věk 11+

DENÍK ÚÚÚPLNĚ OBYČEJNÉHO VLKODLAKA

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

TIM COLLINS Deník jednoho (ne)uvěřitelně vtipného vlkodlaka. Jsem Luke Thorpe a je mi patnáct. Ve škole mi jde matika, za to sport je tragédie. No co, to by se dalo přežít. Nejhorší je, že nejsem tak úplně normální… Docela nedávno jsem zjistil, že jsem vlkodlak. Znáte to, dlouhá srst, špičaté zuby a vytí na měsíc – to umí pořádně zkomplikovat život. A když se poblíž objeví úhlavní nepřítel vlkodlaků, je na problém zaděláno.

Deník úúúplně obyčejného vlkodlaka – Vytí na měsíc a jiné… 130×197 mm/brož./224 str./199 Kč EAN 9788025317099/věk 11+

VĚK 11+

DENÍK ÚÚÚPLNĚ OBYČEJNÉHO UPÍRA

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

DENÍK ÚÚÚPLNĚ OBYČEJNÉHO UPÍRA TIM COLLINS

TIM COLLINS TAKÉ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

I nemrtví mají city! Nesnesitelně vtipný deník jednoho (ne)obyčejného upíra. Jmenuji se Nigel Mullet. V upíra jsem se proměnil, když mi bylo patnáct. V tomhle věku už zůstanu napořád, takže musím trávit věčnost bojem s akné, mutujícím hlasem a svou neobratností při balení holek… Trápí mě mé zoufalé pokusy o upoutání pozornosti mé životní lásky Chloe. Tak rád bych zabořil špičáky do jejího krku… Jsem mrtvý už víc než osmdesát let a přitom jsem ještě ani jednou neměl holku! A do toho musím neustále řešit mé neskonale trapné upírské rodiče, kteří se pokoušejí pít krev mým kamarádům.

TAKÉ

I nemrtví mají city! Pokračování jednoho nesnesitelně vtipného deníku. Jmenuji se Nigel Mullet. Když mi bylo patnáct, proměnil jsem se v upíra. Už navždy zůstanu v tomhle „skvělým” věku a věčně budu bojovat s akné a přeskakujícím hlasem. Teď nám začal další školní rok a já můžu konečně prohlásit, že jsem mezi spolužáky oblíbený. Navíc mám po více než osmdesáti letech holku, svou vysněnou Chloe. Jenže to by nesměl přijít nový spolužák Jason… Chloe mi přebral, dost mi komplikuje život, a to si nenechám líbit. Pomsta bude sladká. Co je vůbec tenhle Jason zač? Za každou cenu chci Chloe získat zpět, ale jak?

Deník úúúplně obyčejného upíra – Moje „super” rodinka

Deník úúúplně obyčejného upíra – Fakt „šílenej” rok

130×197 mm/brož./224 str./199 Kč EAN 9788025313817/věk 11+

130×197 mm/brož./224 str./199 Kč EAN 9788025314937/věk 11+

LÁSKA S. R. O.

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

Tak tohle je fakt strašný! Trapas roku, dovolená s rodiči nebo trable s láskou… To holkám ještě chybělo. Jak si s tím vším poradí? TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Láska s. r. o. – Prima rande 130×197 mm/brož./144 str./129 Kč EAN 9788025314289/věk 11+

Láska s. r. o. – Prima pusa 130×197 mm/brož./112 str./129 Kč EAN 9788025314296/věk 11+

Láska s. r. o. – Prima kluk 130×197 mm/brož./128 str./129 Kč EAN 9788025316405/věk 11+

Láska s. r. o. – Prima kámošky

52

130×197 mm/brož./120 str./129 Kč EAN 9788025316689/věk 11+


ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

NOVINKA ZÁŘÍ

LÁSKA S. R. O.

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

NOVINKA ZÁŘÍ

ELISABETH GÄNGER

ANNA LUDWIG

Tak tohle snad ne! Nejlepší kamarádky Marie a Lea si naplánovaly i se svými kluky bezva prázdniny na ranči. Niclas a Kerze chtějí jet ale na vodu a dají holkám košem. To si přece nenechají líbit! Kluci budou litovat: Marie a Lea se totiž zamilují do někoho jiného, užijí si spoustu dobrodružství a budou mít prima léto. Co když se jim to ale tak trochu vymkne z ruky?

Tak tohle je fakt super! Nejlepší kapela všech dob Room 16 pořádá casting na videoklip! Leonie s Isabel neváhají ani minutu, rozhodně si chtějí ve videoklipu zahrát. A možnost být na blízku zpěvákovi Filipovi si Leonie nemůže nechat ujít. Proč se jim ale do cesty pořád motá Leoniin bratr? Podaří se holkám splnit si svůj tajný sen a prožít první lásku?

Láska s. r. o. – Trable s láskou

Láska s. r. o. – Kluci snů

130×197 mm/brož./136 str./129 Kč EAN 9788025319475/věk 11+

130×197 mm/brož./136 str./129 Kč EAN 9788025319321/věk 11+

SPÍCÍ MĚSTO TAKÉ

BELETRIE PRO DĚTI

LÁSKA S. R. O.

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

TAKÉ

MARTIN VOPĚNKA Vydejte se na dobrodružnou cestu plnou odhodlání a hledejte pravdu spolu s hlavními hrdiny. Je třeba odhalit tajemství, která nesmí zůstat skrytá… Spící město To, co začalo ve Spícím městě 145×205 mm/váz./272 str./299 Kč EAN 9788025313497/věk 11+ záhadným spánkem všech rodičů a pokračovalo ve Spící Spící spravedlnost spravedlnosti úsilím dětí 145×205 mm/váz./264 str./299 Kč o potrestání zločinců, EAN 9788025313701/věk 11+ pokračuje nyní pátráním dětí po příčině spánku rodičů. Spící tajemství

145×205 mm/váz./272 str./299 Kč EAN 9788025316597/věk 11+

VĚK 11+

SUPER 12

FANTASY, SCI-FI, HORORY

FANTASY, SCI-FI, HORORY

MICHAEL GRANT

MICHAEL GRANT

Když jeden hrdina nestačí! Dvanáctiletý Mack MacAvoy trpí průměrností. Vypadá průměrně, průměrně se učí a jeho průměrní rodiče si ho sotva všimnou. Najednou Mackův život obrátí naruby tři tisíce let starý muž Grimluk, který se z ničeho nic objeví ve škole. Zpráva o existenci Super 12 Macka zaskočí. Ještě víc ho překvapí fakt, že je jedním z jejich neuvěřitelně nadaných členů. Čas však běží a zlé síly se proubouzejí. Je jen na Mackovi, aby našel zbývajících jedenáct členů. Jen Super 12 může zlou moc porazit. Macka čekají daleké cesty a nebezpečné boje – to zní děsivě a on nechce být hrdinou.

Když jeden hrdina nestačí! Mack se vydal podle rad Grimluka na další cestu. Teď musí objevit zapomenuté mocné síly a nebude na to sám. Je třeba svolat všechny členy Super 12 a vydat se k devíti drakům z Daidu. Cesta je nebezpečná a na Super 12 číhá důmyslná past. Mezitím čas neúprosně běží. Vyhnanství Bledé královny končí za třicet dní, pak bude volná a zničí svět. Mack může s pomocí ostatních členů Super 12 zabránit jejímu návratu. Má se řídit radami a nápovědou Grimluka? Podaří se mu zlé síly zastavit a uniknout před nástrahou? Druhý díl napínavé série SUPER 12.

SUPER 12 – Výzva

SUPER 12 – Past

125×195 mm/váz./176 str./199 Kč EAN 9788025314685/věk 11+

125×195 mm/váz./208 str./199 Kč EAN 9788025314692/věk 11+

POSELSTVÍ JEDNOROŽCŮ NOVINKA ŘÍJEN

SUPER 12

FANTASY, SCI-FI, HORORY

POSELSTVÍ JEDNOROŽCŮ

FANTASY, SCI-FI, HORORY

MICHAELA BURDOVÁ

MICHAELA BURDOVÁ

Vydejte se za dobrodružstvím do Lilandgarie, země pposvátných jednorožců! JJednorožci jsou ztělesněním dobra, a dokud drží ppohromadě, nemá zlo šanci. Černý čaroděj se však chce zzmocnit jednoho z nich a ovládnout celou zemi. DDo Lilandgarie se proto vracejí elfové, aby pomohli zzachránit dobro. Elfská princezna Aranis se musí spojit ss nevyzpytatelnými draky, aby Černého čaroděje ppřemohla. Temné tajemství však ohrožuje i soudržnost zzáchranné výpravy elfů. Podaří se království zachránit aa nastolit opět rovnováhu světa?

Vydejte se za dobrodružstvím do Lilandgarie, země posvátných jednorožců! Jednorožci jsou ztělesněním dobra, a dokud drží pohromadě, nemá zlo šanci zmocnit se vlády. Jeden z jednorožců se však ztratí a dobro je narušeno. Černý čaroděj chce ovládnout celou Lilandgarii. Vypouští z temnoty odporné nestvůry a snaží se najít ztraceného jednorožce, aby zničil dobro jednou provždy a osvobodil z hlubin temnot nejmocnějšího démona všech věků a světů. Do Lilandgarie se proto vracejí elfové, aby pomohli zachránit dobro a opět nastolit rovnováhu světa…

Poselství jednorožců – komplet 152×228 mm/váz./704 str./499 Kč EAN 9788025318683/věk 11+

TAKÉ

Strážci dobra 152×228 mm/váz./288 str./299 Kč EAN 9788025307410/věk 11+

53


BELETRIE PRO DĚTI

UPÍŘÍ SÉGRY

FANTASY, SCI-FI, HORORY

FRANZISKA GEHMOVÁ Daka a Silvánia nejsou obyčejné ségry. Jsou to upírky. Do školy ale chodí s normálními smrtelníky, a to není tak jednoduché. Nemohou Nem mohou létat ve dne, ukazovat svoje sch schopnosti a navíc, do školy musí chodit přes den! Upíří ségry – Kámoška k zakousnutí 125×195 mm/váz./152 str./179 Kč EAN 9788025310281/věk 11+

Upíří ségry – Přepadení v muzeu 125×195 mm/váz./152 str./179 Kč EAN 9788025310359/věk 11+

Upíří ségry – Záchrana upírů 125×195 mm/váz./164 str./179 Kč EAN 9788025311455/věk 11+

Upíří ségry – Osudová proměna 125×195 mm/váz./160 str./179 Kč EAN 9788025311448/věk 11+

UPÍŘÍ SÉGRY

FANTASY, SCI-FI, HORORY

TAJEMSTVÍ DUCHŮ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NOVINKA ZÁŘÍ

VĚK

FRANZISKA GEHMOVÁ

MARY K. PERSHALLOVÁ

Konečně prázdniny! Upíří ségry Daka a Silvania se už nemohou dočkat, až odletí do svého rodného města, do Bystřice, a navštíví všechny příbuzné a kamarády. A úplně to nejúžasnější na tom je, že jejich kamarádka Helena smí jet s nimi. Vůbec nikdo ale nepočítal s tím, že se Helena až po uši zamiluje. A sice ne do normálního kluka, ale do upíra. A ještě ke všemu do obzvláště nebezpečného druhu. Může tu vůbec pomoct extra porce česneku?

Dvanáctiletá Ruby není jako ostatní. Slyší a vidí duchy, se kterými může i normálně mluvit. Každému, kdo se s ní spojí, se snaží pomoct. Co ale dělat, když jeden takový duch ze školy neví, kdo je, odkud přišel a co hledá? Podaří se Ruby objasnit jeho minulost a najít odpovědi na otázky?

Upíří ségry – Já ho prostě miluju!

Tajemství duchů – Přízrak beze jména

125×195 mm/váz./152 str./179 Kč EAN 9788025312759/věk 11+

130×197 mm/brož./200 str./179 Kč EAN 9788025318324/věk 11+

11+ TAJEMSTVÍ DUCHŮ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

TAKÉ

KNIHA PŘÁNÍ

TAJEMSTVÍ DUCHŮ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

TAKÉ

MARY K. PERSHALLOVÁ

MARY K. PERSHALLOVÁ

Dvanáctiletá Ruby Clairová není jako ostatní holky. Kolem lidí vidí zvláštní světlo a slyší zvuky. Může mluvit s těmi, kteří už nežijí. Dokáže překonat strach a využít svůj dar k pomoci druhým? První díl třídílné série.

Dvanáctiletá Ruby není jako ostatní holky. Může mluvit s duchy a vidět je. Pomalu se učí svoje nadání využívat a pomáhat těm, kteří už nežijí. Když se s ní však spojí batole Jája, je v koncích. Malý duch má zprávu pro svou rodinu, ale neumí ještě pořádně mluvit. Bude mít Ruby dostatek nápadů a důvtipu, aby pomohla tomuhle duchovi i všem ostatním, kteří ji potřebují? Druhý díl třídílné série.

Tajemství duchů – Moje zvláštní schopnosti

Tajemství duchů – Zpráva ze záhrobí

130×197 mm/brož./144 str./179 Kč EAN 9788025314425/věk 11+

130×197 mm/brož./176 str./179 Kč EAN 9788025317006/věk 11+

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

KNIHA PŘÁNÍ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NOVINKA ZÁŘÍ TAKÉ

STEFANIE DÖRR

STEFANIE DÖRR

Chtěli byste mít kouzelný proutek a splnit si všechna přání? Jsem Lena a chodím do nové školy, protože se naši rozvedli. Přála jsem si spoustu věcí, ale nic z toho se nesplnilo. Nedávno jsem ale společně s Goethem (to je můj pes) v parku našla pero. Nejdřív jsem si myslela, že je to jen super doplněk k zápisníku od tety. Ale to jen do doby, než jsem začala psát… Všechno, co perem do zápisníku napíšete, se stane skutečností! Je tohle vůbec možné? Jen to nefunguje na moje přání. Nevadí, i tak je to super!

Taky sníte o tom, že se vaše tajná přání splní? Jsem Lena a můžu druhým plnit spoustu snů. Ptáte se, jak je to možné? Mám kouzelný zápisník, do kterého prostě napíšu, co si přejí ostatní, a… stane se. Teď navíc začínají konečně prázdniny a čeká nás skvělé dobrodružství. Jen můj zápisník najednou nefunguje, tak jak by měl. A to ho jen vzal Goethe, můj pes, na chvíli do tlamy. Jak se to mohlo stát? Chtěla bych splnit ještě tolik přání, a najednou nemůžu? S tím se rozhodně musí něco udělat!

Kniha tajných přání

54

135×203 mm/brož./136 str./179 Kč EAN 9788025317037/věk 11+

Prázdniny s kouzelným deníkem 135×203 mm/brož./136 str./179 Kč EAN 9788025318270/věk 11+


ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NNOVÉ VYDÁNÍ SRPEN

ALICE A…

ALICE A…

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NNOVÉ VYDÁNÍ SRPEN

KAREN McCOMBIEOVÁ

KAREN McCOMBIEOVÁ

To jsou zase mega šoky! Alice a její téměř „normální” rodinka jsou opět v akci – starší sestra Linn se zamilovala do totálního nafoukance, mladší bráška chce zachraňovat snad všechny zvířata na světě, k nim domů vlezou lupiči a hlavně – Alice je tajně zamilovaná do super kluka, jenže ten je o dost starší… No, jak tohle dopadne?

Tak tohle je fakt totální trapas! Alice a její mega hustá partička jedou na školu v přírodě. Jenže… Na výlet jede i trumbera Feargal, s kterým Ali kdysi skoro chodila, zamilovaná Sandie si pořád esemeskuje a Kyře se líbí nový učitel Adam. Dá se tohle vůbec všechno přežít?

Alice a… Mega hustý šoky

Alice a… Mega hustá partička

130×197 mm/brož./200 str./149 Kč EAN 9788025319536/věk 11+

130×197 mm/brož./184 str./149 Kč EAN 9788025319543/věk 11+

BELETRIE PRO DĚTI

ALICE A…

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

KAREN McCOMBIEOVÁ Hledáš dóóóst dobrou kámošku? Třináctiletá Alice bude pro tebe tou nejlepší. Hrdinka dóóóst dobrých příběhů řeší stejné problémy jako všechny holky po celém světě: spory se sourozenci, nepochopení ze strany rodičů, vztahy s kamarádkami a první lásky.

Dóóóst dobrá rodinka 130×197 mm/brož./208 str./179 Kč EAN 9788025313992/věk 11+

Dóóóst dobrý rande 130×197 mm/brož./192 str./179 Kč EAN 9788025313985/věk 11+

Dóóóst dobrá ségra 130×197 mm/brož./200 str./149 Kč EAN 9788025314234/věk 11+

Dóóóst dobrý kámoši 130×197 mm/brož./200 str./149 Kč EAN 9788025314241/věk 11+

VĚK 11+

LÍZA A SPOL.

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

LÍZA A SPOL.

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

DAGMAR HOSSFELD

DAGMAR HOSSFELD

Lízinyy kamarádkyy Rebeka, Kiki, Kája j a Benta a Ben našly svůj domov v jezdeckém internátě na zámku Rosenberg, ve kterém se všechno točí kolem toho, co je jim nejdražší: jejich koní! Klukům na internátu pořádně zamotá hlavu nová spolužačka z Francie. Rebece, Kiki, Káje a Bentě to připadá naprosto směšné. Když si ale tu Francouzku do svého závodního týmu vyberou Patrik s Danielem, holky to berou jako výzvu. Stávají se z nich soupeřky v závodě o vítězný pohár – a nejen o něj. Pátý díl navazuje na předchozí tituly z řady Líza a spol. – Nový kluk, Nebezpečný útěk, Záhadný jezdec a Krásné hříbě

Lízinyy kamarádkyy Rebeka, Kiki, Kája j a Benta a Ben našly svůj domov v jezdeckém internátě na zámku Rosenberg, ve kterém se všechno točí kolem toho, co je jim nejdražší: jejich koní! Obyvatele internátu čeká neuvěřitelné dobrodružství – právě zde má totiž proběhnout natáčení dalšího dílu úspěšného seriálu. Všechno je nohama vzhůru – Kiki se zamiluje do hlavního představitele, Benta zaujme štáb svým skokem do řeky a všichni obyvatelé žijí jen touto událostí. Setká se Kiki se svým idolem? Stane se z některé z dívek seriálová hvězda? Šestý díl navazuje na předchozí tituly z řady Líza a spol. – Nový kluk, Nebezpečný útěk, Záhadný jezdec, Krásné hříbě a Napínavý závod.

Líza a spol. – Napínavý závod

Líza a spol. – Hlavní role

125×195 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025316450/věk 11+

125×195 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025316870/věk 11+

LÍZA A SPOL.

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

DAGMAR HOSSFELD Líziny kamarádky Rebeka, Kiki, Kája a Benta našly svůj domov v jezdeckém internátě na zámku Rosenberg, ve kterém e kterém m se všechno točí kolem toho, co je jim nejdražší: jejich koní! Líza a spol. – Nový kluk 125×195 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025313848/věk 11+

Líza a spol. – Nebezpečný útěk 125×195 mm/váz./120 str./179 Kč EAN 9788025313831/věk 11+

Líza a spol. – Záhadný jezdec 125×195 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025314432/věk 11+

Líza a spol. – Krásné hříbě 125×195 mm/váz./128 str./149 Kč EAN 9788025314753/věk 11+

55


B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

WILL BURROWS

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

SVĚTOVÉ BESTSELLERY! NOVINKA ŘÍJEN

RODERICK GORDON, BRIAN WILLIAMS Podzemí odhalilo svou nejtemnější stránku. Nikdo na Povrchu už není v bezpečí. Styxové proudí přes Anglii a zanechávají za sebou jen smrt a zkázu. Zdá se, že tentokrát je nic nezastaví. Snad jedině zázrak může zachránit lidstvo. Hluboko v nitru Země musí Will Burrows s Elliott odhalit dávná tajemství, která mohou zachránit životy všech… Šestý díl napínavé dobrodružné série Podzemí.

TAKÉ

Prodáno do více než 40 zemí!

RODERICK GORDON, BRIAN WILLIAMS Dobrodružství Willa Burrowse pokračuje! Styxové se znovu vynořili z Podzemí na Povrch. Pokud jste si mysleli, že Likvidátoři byli odporní, zapomeňte na to. Tentokrát s sebou totiž vzali i své ženy. Jediné, co jim stojí v cestě, je Will Burrows a jeho přátelé. Doutnající spirála chaosu se roztáčí a ne všichni přežijí. Jestli se domníváte, že jste na Povrchu v bezpečí, raději se znovu zamyslete! Pátý díl napínavé dobrodružné série Podzemí.

Poslední cesta do PODZEMÍ

Útok z PODZEMÍ

152×228 mm/váz./288 str./399 Kč EAN 9788025319291/ věk Young Adults

152×228 mm/váz./326 str./449 Kč EAN 9788025313688/ věk Young Adults

RODERICK GORDON, BRIAN WILLIAMS Vydej se na dobrodružnou cestu do tajemného PODZEMÍ. Čtrnáctiletý Will žije se svou rodinou v Londýně a spolu s otcem sdílí vášeň pro archeologické výkopy a pátrání po zmizelém světě pod zemí. Když Willův otec při objevování podzemních chodeb náhle zmizí, rozhodne se ho Will se svým kamarádem Chesterem najít. Ve sklepě jejich rodinného domu objeví tajnou chodbu a brzy se ocitnou hluboko pod zemí, kde se skrývá temné a děsivé tajemství. Tam, kde by to nikdo nečekal, existuje utajený svět, kde žijí lidé pod krutou nadvládou. Will s Chesterem jsou zatčeni a uvězněni a čeká je vyhoštění do Hlubin, odkud se ještě nikdo nikdy nevrátil. Podaří se jim uniknout zpět na Povrch? Jaká další tajemství se skrývají v PODZEMÍ? Nenech si ujít světový bestseller, který zná již celý svět! TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Ztracený svět v PODZEMÍ 152×228 mm/váz./ 344 str./399 Kč EAN 9781905294428/věk Y. A.

Hlouběji do PODZEMÍ 152×228 mm/váz./ 464 str./449 Kč EAN 9788025307700/věk Y. A.

Volný pád do PODZEMÍ 152×228 mm/váz./ 432 str./449 Kč EAN 9788025309322/věk Y. A.

VĚK

Návrat z PODZEMÍ 152×228 mm/váz./ 360 str./449 Kč EAN 9788025311349/věk Y. A.

Y. A . DĚSIVÉ SPLYNUTÍ TAKÉ

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

JILL HATHAWAY Středoškolačka Vee je normální dívka, která řeší problémy jako každý teenager. Kromě toho však trpí poruchou spánku, která způsobuje dočasné bezvědomí. Během tohoto stavu se Vee ocitá v těle jiných lidí a vidí jejich očima. Jednoho dne se ocitne v těle vraha, který má na svědomí smrt její nejlepší kamarádky. Tento čin zamaskoval jako sebevraždu. Brzy poté zemře další dívka a Vee se začne strachovat o svou mladší sestru. Stojí před rozhodnutím, zda pátrání ponechat na policii, nebo se do něj pustit na vlastní pěst. Dokáže vrahovi jeho vinu?

ALEXA CVIČITELKA KONÍ

DĚSIVÉ SPLYNUTÍ

DOBRODRUŽSTVÍ A DETEKTIVKY

NOVINKA ZÁŘÍ

JILL HATHAWAY Středoškolačka Vee má mimořádnou schopnost – během stavů bezvědomí se ocitá v těle jiných lidí. Svoje nadání se učí postupně ovládat. Najednou se ale probudí za volantem auta, které se řítí do neznáma. Zdá se, že se někdo „naboural“ do jejího vědomí a snaží se ji ovládnout. Kdo je tento vetřelec? Proč se pokouší Vee sledovat a kontrolovat její mysl?

Děsivé splynutí – Vidím to, co vrah

Děsivé splynutí – Nepřítel v mé mysli

115×183 mm/brož./272 str./199 Kč EAN 9788025314418/věk Y. A.

115×183 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025318867/věk Y. A.

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

Šestnáctiletá Alexa, milovnice koní a nadaná jezdkyně, prožívá nejšťastnější období svého života. Splnil se jí sen – bude celý rok trávit u strýčka Kurta na statku, starat se o šest koní a zároveň je trénovat. Při návštěvě Kurtova přítele Haralda se jí naskytne další šance: mohla by pokračovat ve výuce ve slavné jezdecké škole – jenom je třeba přemluvit rodiče, aby jí to dovolili…

Alexa – Cvičitelka koní: Velká šance 145×210 mm/váz./96 str./199 Kč EAN 9788025313879/věk Young Adults

Alexa – Cvičitelka koní: Škola jezdectví 145×210 mm/váz./152 str./199 Kč EAN 9788025313886/věk Young Adults

Alexa – Cvičitelka koní: Nečekaná výzva

56

145×210 mm/váz./160 str./199 Kč EAN 9788025314975/věk Young Adults


ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

MEZI NEBEM A ZEMÍ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

NOVINKA ZÁŘÍ TAKÉ

STACEY KADE

STACEY KADE

Královna školy a hvězda místních roztleskávaček Alona Dareová je předurčena pro skvělou budoucnost. Její život však končí nečekaně pod koly autobusu. Všichni si myslí, že je navždy pryč, ale… Alona zůstala ve světě živých jako duch. Pouze jediný člověk ji může vnímat – spolužák a totální lúzr Will. Podaří se jim překonat vzájemnou nechuť a pomoct jeden druhému? Proč Alona neodešla skrze jasné světlo do onoho světa?

Duše Alony Dareové se po nehodě vrátila zpět ze záhrobí. Nyní se na ni začínají obracet další zbloudilé duše a ona potřebuje pomoc. Dokáže najít společnou řeč s Willem – jediným člověkem, který ji slyší, ale o kterého předtím nezavadila ani pohledem? Potřebuje jeho pozornost opravdu jen kvůli ostatním nebo jí na Willovi záčíná záležet víc, než je ochotná si připustit?

Setkání s duchem

Zamilované duše

135×203 mm/brož./256 str./239 Kč EAN 9788025317020/ věk Young Adults

135×203 mm/brož./208 str./229 Kč EAN 9788025319222/ věk Young Adults

LÁSKA, SEX, TOUHA NOVINKA ZÁŘÍ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

LÁSKA, SEX, TOUHA

ALI CRONIN

B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

MEZI NEBEM A ZEMÍ

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

ALI CRONIN

Parta sedmi středoškoláků rozhodně ví, jak si pořádně užívat života. Každý z nich ale řeší nějaké trable – s láskou, se školou, s rodiči. Cass je krásná, milá a oblíbená, navíc z bohaté rodiny a má šanci studovat na prestižní univerzitě. Co když ale ani tohle nestačí? Neshody s klukem, s mámou a nakonec i s kamarády – zvládne Cass vše vyřešit? A proč jí nikdo nevěří, že žádná „slečna dokonalá“ neexistuje? Titul Láska, sex, touha – Tři nejsou pár volně navazuje na předchozí tituly: Láska, sex, touha – Nikdy neříkej navždy a Láska, sex, touha – Co je šeptem…

TAKÉ

Parta studentů si života užívá opravdu naplno – mejdany, láska, akce, sex. Někteří z nich přicházejí na to, co znamená mít vážnější vztah, a každý z nich má nějaké svoje tajemství. Ashley má „divokou“ pověst a vyznává nevázaný životní styl. Co když je to ale přetvářka? Může se za maskou holky na jednu noc schovávat velká touha? Vysokoškolák Dylan je nejen hezký, ale navíc i fajn kluk. Bude mít Ashley šanci mu dokázat, že si zaslouží jeho pozornost? Titul Láska, sex, touha – Co je šeptem… volně navazuje na předchozí titul: Láska, sex, touha – Nikdy neříkej navždy

Tři nejsou pár

Co je šeptem…

115×183 mm/brož./280 str./199 Kč EAN 9788025319093/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./288 str./229 Kč EAN 9788025317433/ věk Young Adults

VĚK Y. A .

LÁSKA, SEX, TOUHA

ROMÁNY A POVÍDKY PRO DÍVKY

TAKÉ

LOVKYNĚ SNŮ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

ALI CRONIN

LLISA McMANN

Sedmnáctiletá Sára byla poslední z party, kdo neměl OPRAVDOVÉ zkušenosti s kluky. To se ale změnilo a teď prožívá svoji první velkou lásku. Na dovolené ve Španělsku potkala báječného kluka – Joea a všechno je téměř super… alespoň ze začátku. Zničehonic však Joe zmizí, nezvedá telefon, neodpovídá na zprávy. Co když Sáru jen využívá? Podaří se jí odhalit pravdu?

S Sedmnáctiletou Janie už nebaví, že se stále propadá oostatním lidem do snů, zejména pokud ten, komu se zdají, nněkam padá, ocitá se na veřejnosti nahý nebo sní o svých eerotických tužbách. Janie se nemůže nikomu svěřit – nneuvěřili by jí a mysleli by si, že je blázen. A tak žije se svou sschopností jako s nechtěným prokletím, které neumí oovládat. Pak se jednou propadne do noční můry, z níž jí zztuhne krev v žilách. Poprvé není v něčí zvrácené duši jen ppozorovatelem, ale i účastníkem…

Nikdy neříkej navždy

Procitnutí

115×183 mm/brož./240 str./229 Kč EAN 9788025314029/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./216 str./179 Kč EAN 9788025312865/ věk Young Adults

LOVKYNĚ SNŮ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

LISA McMANN Některé noční můry nekončí… Zvlášť když se nechtěně dostáváte do snů druhých… Jmenuju se Janie. Je mi teprve sedmnáct, ale skutečnost pro mě začíná být horší než sny. Na Fieldridgeské střední škole se dějí znepokojivé věci. Přesto nikdo nechce promluvit a ani vyšetřování nikam nevede. Co je však ještě horší, začínám odhalovat pravdu o sobě a o svých schopnostech – a ta je pochmurná. Vážně, krutě pochmurná…

LOVKYNĚ SNŮ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

LISA McMANN Myslíte si, že vidět, o čem ostatní sní, je skvělé? Naopak, je to děsivé, nebezpečné a může vás to stát i život. Jmenuju se Janie a věřila jsem, že vím, co mě v budoucnosti čeká. Myslela jsem si, že jsem s tím smířená. Nesnesu však pomyšlení na to, že stahuju Cabela s sebou. On je skvělý a já na pokraji sil. Musím navždy zmizet, aby mohl žít naplno. Může můj osud zvrátit cizinec, který mi vstoupil do života? A opravdu mě čeká jen zlověstná budoucnoust a ani plamínek naděje na lepší dny? Musím si zvolit, čas běží a jde o život…

Vstříc temnotě

Osudové rozhodnutí

115×183 mm/brož./256 str./179 Kč EAN 9788025313718/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./224 str./179 Kč EAN 9788025314524/ věk Young Adults

57


B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

THRILLER NOVINKA ŘÍJEN

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

THRILLERY Z NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

VĚK

NOVINKA ŘÍJEN

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

THRILLERY Z NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

KATHRIN LANGE

TAMINA BERGER

Když se patnáctiletá Kim seznámí se záhadným a přitažlivým Lukasem, nemá ani tušení, že chodil s její starší sestrou Ninou, kterou před dvěma lety našli mrtvou – s třpytivou vážkou na obličeji. Kim se do Lukase zamiluje. Neustále ale pochybuje o tom, zda mu může důvěřovat. Ve chvíli, kdy chce na svoje obavy zapomenout, zmizí další dívka. Rozum jí napovídá, aby byla opatrná… Co když je ale všechno jinak, než si myslí?

Sedmnáctiletá Theresa nevěří, že její nejlepší kamarádka Julie spáchala sebevraždu nebo měla nehodu. Je si jistá, že na mostě, z něhož měla údajně spadnout nebo skočit, nebyla sama. Někdo byl s ní – a strčil ji. Ale kdo? Že by snad záhadný Leon, který Julii pronásledoval na každém kroku jako stalker? Theresa se rozhodne kamarádčinu smrt objasnit, ale při svém pátrání postupně naráží na nebezpečné věci, které měly raději zůstat utajeny…

Thriller – Dvojí tvář

Thriller – Dotek chladu

135×203 mm/brož./176 str./199 Kč EAN 9788025319048/ věk Young Adults

135×203 mm/brož./232 str./199 Kč EAN 9788025319505/ věk Young Adults

THRILLER

TAKÉ

THRILLER

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

THRILLERY Z NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

THRILLER

TAKÉ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

THRILLERY Z NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

MANUELA MARTINI

ULRIKE BLIEFERT

Franziska se vrací na místo, kde před rokem zemřel za nevyjasněných okolností její přítel. Všichni jsou přesvědčeni, že vrahem je Franziska, která si z osudného večera vůbec nic nepamatuje. Musí si vzpomenout, odhalit, co se tehdy opravu stalo. Proč jí v tom ale někteří brání? Při hledání pravdy se sama ocitá v nebezpečí… Co když se všechno odehrálo úplně jinak?

Leonie tráví prázdniny společně s rodiči, kamarádkou Maike a malým bratrem. O nejmladšího člena rodiny se má během dovolené postarat místní dívka Sonja, ke které se Maike začne od začátku chovat podezřívavě. Leonie to nechápe a považuje za přehnané. Sonja však něco tají. Jaká je její minulost? Co je vůbec zač ta dívka s tváří anděla? Pokud Leonie neodhalí děsivou pravdu včas, budou všichni ve velkém nebezpečí.

Thriller – Výkřik do tmy

Thriller – Zrádný anděl

135×203 mm/brož./184 str./199 Kč EAN 9788025316474/ věk Young Adults

135×203 mm/brož./184 str./199 Kč EAN 9788025316511/ věk Young Adults

Y. A . THRILLER

TAKÉ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

THRILLERY Z NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

THRILLER

TAKÉ

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

THRILLERY Z NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

MANUELA MARTINI

VERONIKA BICKER

V jihošpanělském městečku Marbella si patnáctiletá Lyra připadá jako v ráji. Až do chvíle, kdy zmizí její spolužačka Pia. Lyra se rozhodne přijít tomuto záhadnému zmizení na kloub. Nedlouho poté je Pia nalezena mrtvá a z letní idylky se stává zlý sen. Lyře se zdá, že se její matka chová divně. Navíc je přesvědčená, že zahlédla svou sestru, která zahynula již před deseti lety. Co jí matka tají? Jaká děsivá tajemství měla zůstat navždy skryta?

Elena se snaží zapomenout na nešťastnou smrt své sestry Laury. Jak přesně zemřela, to nikdo neví. Na stejném místě je o rok později nalezena další mrtvá dívka. Je to opravdu jen náhoda? Co způsobilo dopravní nehodu, při které zahynula Laura? Jaké tajemství v sobě nosí matka, která Elenu nechce spustit z očí? Náhlý zájem staršího pohledného Tristana, přicházející anonymní dopisy a potloukající se zakuklené postavy přimějí Elenu jednat. Bude hledat pravdu na vlastní pěst…

Thriller – Mrazivé léto

Thriller – Motýlí křídla

135×203 mm/brož./176 str./229 Kč EAN 9788025314616/ věk Young Adults

135×203 mm/brož./168 str./229 Kč EAN 9788025314678/ věk Young Adults

ROZDĚLENÁ SRDCE

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

BETTINA BELITZ Po přestěhování je sedmnáctiletá Elisabeth naštvaná snad na celý svět – přišla o všechny kamarády, na venkově není moc příležitostí k zábavě a navíc rodičům to tam naprosto vyhovuje. Všechno změní setkání s Colinem. Proč ji tento kluk od začátku neuvěřitelně přitahuje, to nedokáže vysvětlit. Chová se divně, odtažitě a dává Elisabeth jednu hádanku za druhou. Jaké je jeho tajemství? Co skrývá? Svým pátráním odhalí Elisabeth pravdu – její rodině, Colinovi i jí hrozí velké nebezpečí.

Bettina Belitz – Rozdělená srdce

58

152×228 mm/váz./480 str./499 Kč EAN 9788025314319/věk Young Adults


ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

KRIMI THRILLER

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

NNOVINKA SRPEN TAKÉ

FRANZISKA GEHM

ULRIKE RYLANCE

E Existuje pouze den. UUplynulá noc není a nikdy nebyla… NNa dřevěném ostrůvku uprostřed jezera je nalezena ppobodaná dívka. Nikdo netuší, kdo mohl šestnáctileté FFloře tak ublížit. Policie objeví spoustu stop, přesto se jí nnedaří pachatele dopadnout. Opravdu si Flora z noci, kkdy byla napadena, nic nepamatuje? NNebo snad mlčí úmyslně?

Některé dveře je lepší nechat zavřené. Stisknutí kliky vás může stát život… Nina si pronajme pokoj ve staré vile, kde společně bydlí několik studentů. To, co zpočátku vypadá jako lákavé dobrodružství, se brzy mění v noční můru. Z jejího pokoje mizí věci a Nina má pocit, že ji neustále někdo sleduje. Po velkém večírku najde na chodbě mrtvou přítelkyni spolubydlícího. Mohl se někdo cizí dostat do domu? Nebo se smrtelné nebezpečí ukrývá uvnitř?

Chladné ostří

Někdo se dívá

130×197 mm/brož./192 str./179 Kč EAN 9788025316412/ věk Young Adults

130×197 mm/brož./168 str./179 Kč EAN 9788025316528/ věk Young Adults

ZLOČIN

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

ZLOČIN TAKÉ

LLOTTE KINSKOFER Kd je ve skutečnosti pachatel a kdo oběť? Nikdy nedej Kdo nna první a dojem, zdání klame… La a bratr Simon zmizel beze stopy. Nikdo netuší proč. Lařin Po o nemá pro jeho zmizení žádné vysvětlení. Lara se Policie pproto r rozhodne pátrat na vlastní pěst… Věci, které postupně vy y vyplouvají na povrch, se k Simonovi vůbec nehodí. VVe městečku e se začinají šířit divoké řeči a spekulace o násilí, vy y vydírání a mučení. Je Simon opravdu oběť? Jakou děsivou ppravdu r odhalí pátrání?

B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

KRIMI THRILLER

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

KATRIN STEHLE Pečlivě zvaž, komu věnuješ svou důvěru. Mohl by to být nesprávný člověk… Noc v Berlíně. Školní výlet považuje Kira za skvělý nápad až do chvíle, kdy zabloudí. V cizím městě si připadá ztracená a zoufalá. Z ničeho nic se však odněkud vynoří mladý muž, který jí pomůže. Gunnar je pro Kiru záhadou, je jako její spřízněná duše, se kterou se nechce rozloučit. Zůstávají v kontaktu a píší si e-maily. Každý však skrývá nějaké to tajemství, někdo malé a druhý temné a děsivé… Příběh, který začal tak romanticky, se mění v noční můru. Zvládne se Kira zbavit nebezpečí, které jí hrozí?

Zločin – Černý sníh

Zločin – Ledové oči

130×197 mm/brož./184 str./169 Kč EAN 9788025314449/ věk Young Adults

130×197 mm/brož./160 str./169 Kč EAN 9788025314791/ věk Young Adults

VĚK Y. A .

KRVAVÁ ROMANCE

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

KRVAVÁ ROMANCE

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

NOVINKA ŘÍJEN TAKÉ

ALICE MOON Jako by nestačilo, že je Sára osamělá a nemá mnoho přátel, neustále ji navíc pronásledují hororové sny. Když na začátku školního roku nastoupí do Sářiny třídy nový kluk Dustin, její život se převrátí naruby. K tajemnému spolužákovi ji něco nevysvětlitelně přitahuje. Zdá se jí, že je spojuje jakési neznámé, velmi silné pouto. Sářina jediná kamarádka May se jí však snaží Dustina rozmluvit. Co před Sárou skrývá? Kdo je záhadný Dustin a jaké je jeho tajemství?

ALICE MOON Sára je ve velkém nebezpečí. Emilia prahne po pomstě a nic ji nemůže zastavit. Po únosu Sáry stojí Jonathan před velkým rozhodnutím: vydá Dustina a zbaví se tak soka jednou provždy, nebo bude chránit Sářin život, který je pevně spoután s Dustinovým? Mají vůbec Sára a Dustin naději na společnou budoucnost? Krutá láska

Polibek nesmrtelnosti

115×183 mm/brož./232 str./249 Kč EAN 9788025318256/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./248 str./249 Kč EAN 9788025313800/ věk Young Adults

KRVAVÁ ROMANCE

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

KRVAVÁ ROMANCE

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

TAKÉ

ALICE MOON Sára nyní zná Dustinovo temné tajemství. Je nesmrtelný a touha po lidské krvi ho postupně mění v monstrum. Zachránit ho může pouze pravá láska. Po smrti spolužačky Anny však Dustin zmizí a Sára, přesvědčená o tom, že jen ona ho může zachránit, se vydává do lesa za ním. Zde se ale skrývá krásná Emilia, kterou Dustin zradil a ona přísahala pomstu. Jaké nebezpečí Sáře hrozí? Převáží v Dustinovi jeho stále ubývající dobrá stránka, aby Sáru zachránil?

ALICE MOON Sára Dustina vysvobodila a zdá se, že prokletí věčnosti je definitivně zlomeno. Žádné nebezpečí jim už nehrozí. Tak proč oba pociťují, že není všechno v pořádku? Jako by jejich životní energie vystačila vždy jenom pro jednoho z nich a druhý musel trpět. Navíc se kolem nich nepozorovaně svírá kruh nenávisti a pomsty. Jak poznají, komu mohou věřit? Budou spolu někdy opravdu šťastní?

Věčná touha

Spoutáni osudem

115×183 mm/brož./240 str./249 Kč EAN 9788025314968/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./248 str./249 Kč EAN 9788025316986/ věk Young Adults

59


B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

SETKÁNÍ S LÁSKOU

ROMÁNY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

NOVINKA ŘÍJEN

NOVINKA ZÁŘÍ

VĚK MAGIE

FANTASY, SCI-FI, THRILLERY

IRENA PETŘÍKOVÁ

RACHEL HARTMAN

Ireně se splní přání – společně se dvěma kamarádkami odlétá na prázdniny do vysněného Londýna. Město, ve kterém září spousta hvězd nejen na nebi… Irena v něm prožije svůj sen, lásku i smutek. Podaří se jí najít svoje štěstí? Také jste někdy snily o klukovi z plakátu? Co byste dělaly, kdyby stál najednou před vámi?

V zemi zvané Gored žijí již po desetiletí lidé a draci v míru. Po tajemné smrti lidského prince je však příměří ohroženo. Podaří se Serafíně, která před světem skrývá své životní tajemství, odhalit skutečného vraha? Budoucnost draků je v sázce a v Goredu již není pro nikoho bezpečno.

Štěstí na dosah

Serafína – Příběh draků

115×183 mm/brož./224 str./179 Kč EAN 9788025319338/ věk Young Adults

145×210 mm/váz./352 str./349 Kč EAN 9788025318966/ věk Young Adults

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

VĚK MAGIE

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

BERNDT PERPLIES Londýn 1897. Hrozí, že nespoutaný prazdroj magie uvrhne celý svět do chaosu. Mladý reportér Jonathan Kentham společně s Kendrou, vnučkou Strážce prazdroje magie Gilese McKellena, získali magický artefakt, s jehož pomocí by měli prazdroj magie uzavřít a strašnému řádění magických sil tak učinit přítrž. NOVINKA ŘÍJEN Aby se k prazdroji magie ležícímu na ostrově uprostřed Atlantiku vůbec dostali, vstoupí na palubu létající lodě navěky zahalené mlhou, jejíž záhadný kormidelník si říká „Holanďan“. Nikdo ovšem netuší, že na lodi se také nachází zrádce, jehož cílem je Jonathana a Kendru zabít. Agentka vatikánské kouzelnické inkvizice Lionida Diodatová je rovněž na cestě k prazdroji magie, aby ukončila řádění uzurpátora Wellingtona a jeho příznivců. Ale čím víc se k prazdroji magie přibližují, tím strašlivějším nebezpečenstvím jsou vystaveni. Nezahálí ani Wellington: S pomocí svých mocných magických schopností se mu podaří získat nad energií prazdroje magie kontrolu a sestrojit zbraň, která využívá její moc a ničivou sílu.

VĚK Y. A . VĚK MAGIE TAKÉ

BERND PERPLIES

TAKÉ

Svět se mění. V troskách bájné Atlantidy, hluboko pod hladinou moře, rozlomila skupina kouzelníků prastarou pečeť, aby vyhlásila počátek nového věku magie. Dochází ke znepokojivým změnám, které mohou mít za následek ničivý chaos. Podaří se mladému reportérovi Jonathanovi odhalit tajemství starého Londýna, za jehož zdmi se ukrývají bájné bytosti, duchové a lidé s nadpřirozenými schopnostmi? Jak s tím souvisí smrt jednoho z největších kouzelníků? A je ještě vůbec šance na zvrácení osudu a záchranu světa tak, jak ho známe? První díl napínavé trilogie.

Věk magie – Do propasti

Věk magie – Bájná pečeť

145×208 mm/brož./468 str./369 Kč EAN 9788025319642/ věk Young Adults

145×208 mm/brož./424 str./369 Kč EAN 9788025314272/ věk Young Adults

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

BERND PERPLIES

FANTASY

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ

Rovnováha magie byla narušena. Svět nyní stojí nepatrný krok před záhubou… Mladý novinář Jonathan byl proti své vůli vtažen do konfliktu dvou frakcí mocných kouzelníků a musí bojovat za svou záchranu. Události jsou natolik znepokojující, že svou pozornost k Londýnu obrací i svatá inkvizice v Římě. Prazdroj magie v troskách Atlandidy musí být uzavřen. Podaří se závod s časem vyhrát a odvrátit tak jistý konec lidstva? Druhý díl napínavé trilogie.

FANTASY

LISA McMANN Městečko Cryer’s Cross je nenápadné místo, kde se nic zvláštního neděje… Až do chvíle, kdy beze stopy zmizí jedna ze studentek místní školy. Kendall Fletcherová ji ani moc neznala. Po dalším zmizení ale začne slyšet hlasy zmizelých studentů. Jde z toho strach. V Cryer’s Cross je ukryto dávné tajemství a nad všemi obyvateli se vznáší děsivé prokletí. Podaří se Kendall odhalit pravdu a nezešílet při tom?

Věk magie – Čas zkázy

Prokleté město

145×208 mm/brož./424 str./369 Kč EAN 9788025316955/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./216 str./199 Kč EAN 9788025317044/ věk Young Adults

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

EREBOS

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

V Německu prodáno za necelý rok přes 75 000 výtisků!

G. R. MALLEY Velká Británie, rok 2140. Život na Zemi se změnil od základů. Lidská civilizace už není ohrožena smrtelnými nemocemi, na které věda objevila léky. Nesmrtelnost však přináší i možná rizika – největším z nich je přelidnění. Proto byla přijata Deklarace – každý obyvatel může mít jen jedno dítě… Kdo zákony poruší, bude potrestán. Patnáctiletá Anna se narodila rodičům, kteří měli dvě děti. Nyní je označována za „Přebytečnou”. Jaký život ji čeká? Dokáže se vyrovnat se svým osudem vyděděnce? Deklarace smrti

60

128×196 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025317457/ věk Young Adults

TAKÉ

Přeloženo do 17 jazyků!

URSULA POZNANSKI Na jedné londýnské škole si mezi sebou žáci začnou předávat podivné balíčky, jeden se nakonec dostane i ke zvědavému Nickovi. V balíčku je DVD s počítačovou hrou. Hrou napínavou, a hlavně velmi inteligentní. Proč o ní ale nikdo nesmí mluvit a hráči musí dodržovat přísná pravidla? Pokud neposlouchají nebo se znelíbí poslovi se žlutýma očima, čeká je trest. Na druhou stranu jim hra dokáže splnit i ta nejtajnější přání. Jak je ale možné, že hra o každém všechno ví a neuděluje hráčům úkoly jen ve hře, ale i v realitě? Co hra vlastně chce? A jak ji může Nick zastavit? EREBOS – Počítačová hra, která tě sleduje… 152×228 mm/brož./320 str./299 Kč EAN 9788025318300/věk Young Adults


CHRISTOPHER PAOLINI

TAKÉ

CHRISTOPHER PAOLINI

TAKÉ

Jeden chlapec, jeden drak, svět dobrodružství. Fantasy bestseller Eragon z pera patnáctiletého Christophera Paoliniho, který nadchl miliony čtenářů po celém světě. Vypráví příběh chudého farmářského chlapce, který najde v Dračích horách modrý kámen, z něhož se vyklube dračí mládě – Safira. Spolu se vydají na nebezpečnou cestu královstvím ovládaným králem, jehož zlo nezná mezí. Dokáže Eragon naplnit své předurčení a převzít břímě legendárních Dračích jezdců? Osud království možná leží v jeho rukou… První díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců.

Šíří se temnota, přichází beznaděj, vládne zlo … Pokračování fantasy bestselleru Eragon z pera Christophera Paoliniho opět dobývá svět! Eragon cestuje se Safirou do elfského města Ellesméry, aby podstoupil výcvik v kouzlení a boji, životně důležitých dovednostech Dračího jezdce. Ztrácí jistotu, neví komu může věřit a osud království, v němž temná ruka krále rdousí veškerý vzdor, leží i nadále právě v jeho rukou… Druhý díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců.

Eragon

Eldest

152×228 mm/váz./488 str./399 Kč EAN 9788072009787/ věk Young Adults

152×228 mm/váz./656 str./449 Kč EAN 9788025302200/ věk Young Adults

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 95)

Přeloženo do 49 jazyků!

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

SVĚTOVÝ BESTSELLER!

B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

ODKAZ DRAČÍCH JEZDCŮ

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 95)

Edice Odkaz Dračích jezdců vychází v 50 zemích světa!

TAKÉ

CHRISTOPHER PAOLINI

NA Z AČ ÁTKU BYL ER AGON… NA KONCI JE INHERITANCE.

TAKÉ

Přísahy, zkoušky oddanosti, střet mocných sil… Bitvou na Hořících pláních boj s Královstvím zdaleka neskončil a zdá se, že v nadcházejícím střetu bude GGalbatorixův Jezdec mocným protivníkem. Eragona se SSafirou proto čekají další zkoušky v boji, ale v příběhu už nejde jenom o ně… SStejně jako Eragon a Eldest, i Brisingr je plný napětí, nečekaných odhalení a zvratů, nechybí v něm ani SSafiřin něžný humor. TTřetí díl fantasy série Christophera Paoliniho.

CHRISTOPHER PAOLINI Není tomu tak dávno, co byl Dračí jezdec Eragon obyčejným chudým farmářským chlapcem a jeho dračice Safira pouhým modrým kamenem v lese. Nyní právě na nich závisí osud celé civilizace! Dlouhé měsíce výcviku a bojů přinesly mnohá vítězství a naději, ale také srdcervoucí ztrátu. A ta nejtěžší bitva je přitom teprve čeká: musí se postavit samotnému Galbatorixovi. Aby zvítězili, potřebují být neskutečně silní a odvážní. Pokud to nedokaží oni, neporazí Galbatorixe nikdo. Druhá šance neexistuje. Jezdec a jeho drak došli dál, než se odvážil kdokoli jiný. Ale podaří se jim porazit samotného krále zla a obnovit v Alegaësii spravedlnost? A pokud ano, co budou muset obětovat? Dlouho očekávaný čtvrtý díl světového bestselleru Odkaz Dračích jezdců!

Brisingr

Inheritance

152×228 mm/váz./656 str./499 Kč EAN 9788025307755/ věk Young Adults

152×228 mm/váz./672 str./499 Kč EAN 9788025313664/ věk Young Adults

VĚK

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 95)

Y. A . CHRISTOPHER PAOLINI Přísahy, zkoušky oddanosti, střet mocných sil… Bitvou na Hořících pláních boj s Královstvím zdaleka nekončí a zdá se, že v nadcházejícím střetu bude Galbatorixův Jezdec mocným protivníkem. Eragona se Safirou proto čekají další zkoušky v boji, ale v příběhu už nejde jenom o ně… Stejně jako Eragon a Eldest, i Brisingr je plný napětí, nečekaných odhalení a zvratů, nechybí v něm ani Safiřin něžný humor.

Prodáno přes 34 milionů výtisků!

PAPERBACK ZA NIŽŠÍ CENU!

Eragon 135×203 mm/brož./488 str./249 Kč EAN 9788025309612/ věk Young Adults

Eldest 135×203 mm/brož./656 str./299 Kč EAN 9788025309629/ věk Young Adults

Brisingr 135×203 mm/brož./656 str./299 Kč EAN 9788025309636/ věk Young Adults

Inheritance 135×203 mm/brož./672 str./299Kč EAN 9788025316184/ věk Young Adults

ODKAZ DRAČÍCH JEZDCŮ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

VÝPRAVNÉ KNIHY S OTVÍRAČKAMI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

CHRISTOPHER PAOLINI Jeden chlapec a jeden drak ve světě dobrodružství a fantazie!

Odkaz Dračích jezdců – Eragon, Eldest, Brisingr, Inheritance (box)

Eragon – Průvodce po Alagaësii

136×206mm/brož./999Kč EAN 9788025316160/věk Young Adults

300×250 mm/váz./32 str./599 Kč EAN 9788025310465/věk Y. A.

Vítej, Dračí jezdče! Gratuluji ti – být vybrán mezi Dračí jezdce je veliká čest. Sestavil jsem pro tebe průvodce, který představuje nejdůležitější národy, místa a věci v Alagaësii. Pečlivě si jej prostuduj! Nejedenkrát mě zachránil před jistou smrtí. A může se stát, že na těchto poznatcích bude jednou záviset i tvůj život!

61


B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

SYN PEKEL

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

SYN PEKEL NOVINKA ZÁŘÍ

MICHAELA BURDOVÁ Vydejme se do Velwetie, tajemné země obývané Temnovlky – nesmrtelnými bytostmi, ze kterých jde strach a lidé jsou pro ně pouhou kořistí. Minulost vlkodlaka Nerana, nazývaného Syn pekel, je s Temnovlky pevně svázána. Pouze čarovný nektar Étarlininy slzy by mu mohl pomoci se odpoutat a zvrátit svůj osud. Musí uzavřít spojenectví s elfkou Liadel, kterou ze srdce nenávidí. Podaří se mu odhalit její tajemství? Bude Neranovi odpuštěna dávná zrada? Ve Velwetii mezitím propuká boj temných sil - třinácti démonů. Neran je vtažen do bitvy o moc. Kdo zvítězí, rozhodne o osudu celé země.

KŘIŠŤÁLY MOCI Naplní se mocné proroctví?

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

MICHAELA BURDOVÁ V Vydejme se do Velwetie, tajemné země obývané TTemnovlky – nesmrtelnými bytostmi, ze kterých jde sstrach a lidé jsou pro ně pouhou kořistí. Schyluje se k velké bitvě o moc a vlkodlak Neran a elfka Liadel se ocitají ve velkém nebezpečí. Liadel se chtějí zzmocnit nejen démoni, aby získali zpět svou ztracenou ssílu, ale také vůdkyně Temnovlků, aby ji využila pro svůj plán. Podaří se Neranovi uchránit milovanou elfku před ttemnými silami? Co budou muset obětovat pro to, aby mohli být spolu?

Syn pekel – Vlčí krev

Syn pekel – V moci démonů

152×228 mm/váz./256 str./299 Kč EAN 9788025317464/ věk Young Adults

152×228 mm/váz./272 str./299 Kč EAN 9788025318331/ věk Young Adults

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

MICHAELA BURDOVÁ Vítejte v Mianthilii, čarovné zemi elfů! Síly dobra a zla stojí proti sobě! Temní a Bílí elfové se dávají do boje o sedm křišťálů moci, jejichž prostřednictvím je možné ovládnout celý svět. I po té nejtemnější Dle proroctví může křišťály najít pouze obyčejná venkovská dívka Neilin. Dívky se snaží zmocnit Temný elf Izgraël, proti kterému stojí bojovník bílých noci následuje elfů Arwin. Jak dopadne boj dvou mocných znepřátelených sil? Podaří se Neilin naplnit věštbu a zachránit království lidí před temnými silami? svítání!

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

Křišťály moci – Zrada temného elfa 152×228 mm/váz./296 str./279 Kč EAN 9788025311134/věk Y. A.

Křišťály moci – Hněv Pána ohně 152×228 mm/váz./296 str./279 Kč EAN 9788025312124/věk Y. A.

Křišťály moci – Věž zkázy 152×228 mm/váz./248 str./279 Kč EAN 9788025312506/věk Y. A.

VĚK

Křišťály moci – Minotaurus 152×228 mm/váz./296 str./299 Kč EAN 9788025313732/věk Y. A.

Y. A . MAYSKÉ PROROCTVÍ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ

MAYSKÉ PROROCTVÍ TAKÉ

CCHRISTY READEKE

CCHRISTY RAEDEKE

ŠŠestnáctiletá Caity odhalí význam podivných znaků vvyřezaných v obložení svého pokoje. Jde o dávné mayské pproroctví, které jí přisuzuje důležitou roli v osudu lidstva. BBude mít dostatek sil a především odvahy vzít na sebe nnelehký a nebezpečný úkol?

CCaity byla předurčena sehrát důležitou roli při záchraně llidské civilizace. Je však ve velkém nebezpečí, zrádná oorganizace Fraternitas je jí v patách. Pokud Caity a její přátelé sselžou, převezme vládu organizace a odsoudí vše k zániku. PPodaří se získat dostatečnou sílu pro záchranu světa? NNaplní se starodávné proroctví?

Mayské proroctví – Zápas o osud lidstva

Mayské proroctví – Hadí spirála

135×203 mm/brož./320 str./259 Kč EAN 9788025314548/věk Y. A.

135×203 mm/brož./280 str./249 Kč EAN 9788025316535/věk Y. A.

KRÁSNÍ MRTVÍ TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ

TAKÉ

EDEN MAGUIRE V průběhu jednoho roku zemřou za podivných okolností čtyři mladí, krásní lidé, studenti ellertonské střední školy. Jonas, Arizona, Summer a – Phoenix. Odhalí Darina včas temná tajemství, aby tak vykoupila duše Krásných mrtvých?

Nejsou živí. Nejsou mrtví. Něco mezi tím. Krásní mrtví – Arizona 115×183 mm/brož./272 str./199 Kč EAN 9788025312872/ věk Young Adults

Krásní mrtví – Summer 115×183 mm/brož./272 str./219 Kč EAN 9788025312889/ věk Young Adults

Krásní mrtví – Phoenix

62

115×183 mm/brož./280 str./219 Kč EAN 9788025312896/ věk Young Adults


FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

RICK RIORDAN TAKÉ

V Vítejte zpátky v Táboře polokrevných! Volné pokračování nnapínavé dobrodružné série Percy Jackson právě začíná! DDo Tábora polokrevných přicházejí noví hrdinové Jason, Piper a a Leo. Ale než se stačí pořádně rozkoukat, čeká je nebezpečná vvýprava, vedená záhadným proroctvím. A podaří se při tom vvšem vypátrat i Percyho Jacksona, ztraceného hrdinu? NNení tak zlé probudit se v autobuse cestou na školní exkurzi mezi svou dívkou a nejlepším kamarádem. Pořádný malér ale m jjeje, když spolužáky nepoznáváš, nevíš ani, kdo jsi sám, a netušíš, jjajak ses tam vůbec ocitl! A to všechno je jenom začátek, protože nna výletě v Grand Canyonu se začnou dít vážně strašlivé věci…

BOHOVÉ OLYMPU

TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

RRICK RIORDAN ZZtracený Percy Jackson se vrací zpět! Ztratil však paměť aa neví, kdo je, odkud přišel a jaké je jeho poslání. ZZ hlubokého spánku se probudil u vlčice Lupy, která jej pposlala do Tábora Jupiter, římské obdoby Tábora ppolokrevných. Všichni kolem ho považují za syna boha NNeptuna, římského boha moří. SSpolečně se dvěma členy tábora je vyslán na Aljašku. Podaří sse jim osvobodit boha smrti Thanata, kterého uvěznili obři? JJaké další nebezpečí čeká Percyho, kterému se během cesty zzačíná vracet paměť?

Bohové Olympu – Proroctví

Bohové Olympu – Neptunův syn

145×210 mm/váz./512 str./399 Kč EAN 9788025313565/věk Y. A.

145×210 mm/váz./472 str./399 Kč EAN 9788025314630/věk Y. A.

BOHOVÉ OLYMPU

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

KRONIKA CARTERA KANEA

B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

BOHOVÉ OLYMPU

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

RICK RIORDAN TAKÉ

RICK RIORDAN Chystá se velké setkání řeckých a římských polobohů. Posádka z Tábora polokrevných vyráží po moři na bitevním korábu Argo do Tábora Jupiter. Jejich plány však narušuje proroctví sedmi, které se začíná naplňovat. Skupina hrdinů se proto musí vydat do rodiště antických bohů, krajiny Mare Nostrum. Podaří se jim nalézt tajemná znamení bohyně Athény, která jim v boji proti zlu pomohou? Gaia, síla mocnější než všichni bohové, se dál probouzí a ohrožuje budoucnost civilizace. Čas ubíhá a posádka Arga se musí vydat do boje za záchranu lidstva…

První díl nové trilogie Ricka Riordana (autora Percyho Jacksona)! Myslíte si, že je nějaký med nechodit do školy, věčně létat TAKÉ p po celém světě, vozit s sebou jenom to, co se vejde do jednoho k kufříku, a nemít žádný pořádný domov? Tak to budete koukat! U šest let cestuje Carter Kane z místa na místo se svým otcem, Už v věhlasným egyptologem. Pořádně nezná ani vlastní sestru Sadie, S která žije s prarodiči v Londýně. Děti se smějí setkat jen dvakrát d do roka a tentokrát pro ně otec ještě ke všemu vymyslí nudnou n prohlídku Britského muzea. Jenže pozor – egyptští b bohové se probouzejí! Od toho dne se život čtrnáctiletého C Cartera a dvanáctileté Sadie obrátí naruby. O Objevte zblízka starověký Egypt s jeho magií, dobrem i zlem a a připojte se k dobrodružné výpravě sourozenců Kaneových!

Bohové Olympu – Znamení Athény

Kronika Cartera Kanea – Rudá pyramida

145×210 mm/váz./472 str./399 Kč EAN 9788025316948/věk Y. A.

145×210 mm/váz./408 str./299 Kč EAN 9788025313558/věk Y. A.

VĚK Y. A .

KRONIKA CARTERA KANEA

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

KRONIKA CARTERA KANEA

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

RICK RIORDAN TAKÉ

Sourozencům Kaneovým koluje v žilách krev pradávných faraonů. Mimo to zdědili talent starých egyptských mágů. Paráda? Kdepak! Všechna ta zaklínadla, která se teprve učí ovládat, sotva stačí na to, aby se ubránili zákeřným protivníkům, nestvůrám, nebezpečným mágům a rozzlobeným egyptským bohům… Navíc se v kouzelné říši duatu pomalu probírá k životu ten nejhrozivější soupeř: had Apop, který chce nastolit věčnou vládu chaosu. Na záchranu světa zbývá jenom několik dní a čas se už začal odpočítávat… Druhý díl trilogie úspěšného amerického spisovatele Ricka Riordana (autora Percyho Jacksona).

RICK RIORDAN

TAKÉ

Poslední rok byl pro Cartera a Sadie pořádně rušný. Proniknout do tajemství egyptské magie totiž není žádná hračka. Nejtěžší překážky je ale teprve čekají… Zlé síly získávají převahu, had chaosu Apop unikl ze svého vězení a část rebelských mágů povstává proti Domu života. Sourozenci Carter a Sadie mají sehrát důležitou úlohu při záchraně světa. Zbývá jim však málo času, egyptští bohové jjsou nevyzpytatelní a na každém kroku může číhat nebezpečí. Závěrečný díl trilogie úspěšného amerického spisovatele Ricka Riordana (autora Percyho Jacksona) navazuje na předchozí díly Kronika Cartera Kanea – Rudá pyramida a Hněv bohů.

Kronika Cartera Kanea – Hněv bohů

Kronika Cartera Kanea – Rozhodující bitva

145×210 mm/váz./352 str./299 Kč EAN 9788025314487/věk Y. A.

145×210 mm/váz./312 str./299 Kč EAN 9788025316467/věk Y. A.

TEMNÁ AKADEMIE

TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ TA AKÉ

TAKÉ

GABRIELLA POOLE Darkova akademie je škola jako žádná jiná! Každý semestr se stěhuje na nějaké nové úžasné místo a studují tu jen neuvěřitelně krásní a inteligentní mladí lidé. A čím více se toho nová zahraniční studentka Cassie Temná akademie – Vyvolení Bellová o Akademii dozvídá, 115×183 mm/brož./304 str./199 Kč tím je zvědavější… EAN 9788025313824/ věk Young Adults

Temná akademie – Spoutaní 115×183 mm/brož./272 str./199 Kč EAN 9788025314623/ věk Young Adults

Temná akademie – Rozpolcení 115×183 mm/brož./272 str./229 Kč EAN 9788025316573/ věk Young Adults

63


B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

PERCY JACKSON

SVĚTOV Ý BESTSELLER!

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

RICK RIORDAN Napůl chlapec … napůl bůh … dohromady PERCY JACKSON Ve škole to nemá nikdo jednoduché, zvlášť když je obklopen ctižádostivými spolužáky, mořem bublajících hormonů a otravnými dospělými. A co teprve, když u vás diagnostikují dyslexii a hyperaktivitu s poruchou pozornosti, a k tomu všemu se z vaší učitelky matematiky stane příšera, která vás chce zabít? Nechte se unést novým příběhem, který nemá konkurenci! TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

ILUSTRACE © CHRISTIAN McGRATH Zloděj blesku 145×210 mm/váz./400 str./ 399 Kč EAN 9788025308370/ věk Young Adults

Moře nestvůr 145×210 mm/váz./304 str./349 Kč EAN 9788025309742/ věk Young Adults

Prokletí Titánů 145×210 mm/váz./336 str./399 Kč EAN 9788025311226/ věk Young Adults

Bitva o labyrint 145×210 mm/váz./384 str./399 Kč EAN 9788025312070/ věk Young Adults

NNOVINKA SRPEN

RICK RIORDAN TAKÉ

Jmenuji se Percy Jackson… Blíží se mé šestnácté narozeniny. V Táboře polokrevných však nechystáme oslavy, nýbrž výpravu do války. A místo blahopřání jsem si vyslechl dávné temné proroctví, které mi všichni tak dlouho tajili. Bitva, která může znamenat konec světa, začne docela nevinně, když mi přistane na kapotě auta bájný kůň Pegas… Ukáže se konečně, kdo stojí na straně dobra a kdo se přidal k vládci temnot? Kdo válku nepřežije a kdo z ní vyjde jako hrdina? Zápas o zachování civilizace začíná!

RICK RIORDAN Mytologické bytosti ožívají. Krvelačné nestvůry se bouří. Bohové z Olympu kladou úkoly. Jmenuji se Percy Jackson. Do teď jsem si myslel, že jsem obyčejný kluk, kterého čeká vyhazov ze školy. Zjistil jsem ale, že můj otec je bůh z Olympu… Kompletní vydání světového fantasy bestselleru v luxusním dárkovém boxu.

Poslední z bohů

PERCY JACKSON – komplet 1.–5.díl – box

145×210 mm/váz./408 str./399 Kč EAN 9788025313008/ věk Young Adults

VĚK

138×206 mm/brož./799 Kč EAN 9788025319970/věk Y. A.

Y. A . VÍTĚZSTVÍ znamená slávu a bohatství. PROHRA znamená jistou smrt. Hunger games začínají…

HUNGER GAMES

Těšte se na filmové zpracování na podzim 2013!

SUZANNE COLLINSOVÁ TAKÉ

HUNGER GAMES

Vítězství znamená slávu a bohatství. PProhra znamená jistou smrt. Hunger games začínají… VV troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem ss s nablýskaným hlavním městem Kapitolem a dvanácti ookolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. PPoslušnost si udržuje kláním Hunger games – zvrácenou tte televizní reality show, ve které každoročně jedna dívka aa  a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně bojují o život. ŠŠestnáctiletá Katniss chce zachránit svou sestru, která byla vvy vylosována, a nabídne svou účast dobrovolně. Do hry o přežití sse přidávají i lidskost a láska… Dokáže přežít v divočině, když sse všichni snaží o to, aby nespatřila další úsvit?

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ

SSUZANNE COLLINSOVÁ Js hladoví po dalším strhujícím čtení? Jste NNapínavý příběh dobrodružství, útlaku a romantiky pokračuje! Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru KKa proti všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům. ppr Katniss s Peetou očekávají pomstu mocných. Překvapivé KKa výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily vvý obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, oob a v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému aa  střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé? sst

HUNGER GAMES – Aréna smrti

HUNGER GAMES – Vražedná pomsta

145×210 mm/brož./328 str./299 Kč EAN 9788025310120/věk Y. A.

145×210 mm/brož./336 str./299 Kč EAN 9788025311103/věk Y. A.

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

HUNGER GAMES

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

SUZANNE COLLINSOVÁ TAKÉ

SUZANNE COLLINSOVÁ Jmenuji se Katniss Everdeenová. Proč nejsem mrtvá? Měla bych být. Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo… Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká… HUNGER GAMES – Síla vzdoru

64

145×210 mm/brož./344 str./299 Kč EAN 9788025312384/věk Y. A.

Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou smrt. Hunger games začínají… V troskách bývalé ý Severní Amerikyy se rozkládá země Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním Hunger games – zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně bojují o život. Do hry však vstupuje šestnáctiletá Katniss, která se nehodlá podřídit… Překvapivé výsledky zápasu povzbudí obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé? Souborné vydání světového bestselleru. HUNGER GAMES – komplet 145×234 mm/váz./680 str./599 Kč EAN 9788025314746/ věk Young Adults


FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

Milostný trojúhelník plný očekávání, touhy, nečekaných zvratů a krve!

L. J. SMITH V dobách kvetoucí italské renesance se bratři Damon a Stefan Salvatore bezhlavě zamilovali do krásné mladé upírky Katherine. Ačkoli bylo její srdce dost velké pro oba, každý z nich ji chtěl mít jen pro sebe. Jejich nesmiřitelný souboj o Katherininu přízeň však vedl k její smrti, po které zůstali dva nesmrtelní, na smrt rozhádaní chlapci se zlomeným srdcem… Po několika staletích se má boj Damona a Stefana opakovat. V malém americkém městě se seznámí s krásnou a chlapci obletovanou studentkou Elenou, jejíž podobnost s Katherine je neuvěřitelná… Smrtící milostný trojúhelník: Elena: zlaté dítě, vůdčí typ; dívka, která může mít každého kluka, po kterém zatouží Stefan: zamyšlený a tajemný; zdá se, že je jediný, kdo může odolat Eleně, ale ve skutečnosti bojuje, aby ji ochránil před hrůzami, které ho pronásledují Damon: sexy, nebezpečný a hnaný touhou pomstít se Stefanovi, bratrovi, který ho zradil; odhodlaný získat Elenu, ochotný zabíjet, aby ji ovládl

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

Cover art © 2008 by Chad Michael Ward Cover design by Jennifer Heuer Probuzení 115×183 mm/brož./ 248 str./199 Kč EAN 9788025308547/věk Y. A.

B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

UPÍŘÍ DENÍKY

Souboj 115×183 mm/brož./ 232 str./199 Kč EAN 9788025309551/věk Y. A.

Zášť 115×183 mm/brož./ 240 str./199 Kč EAN 9788025309681/věk Y. A.

Temné shledání 115×183 mm/brož./ 272 str./199 Kč EAN 9788025309698/věk Y. A.

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Návrat 115×183 mm/brož./ 224 str./199 Kč EAN 9788025310823/věk Y. A.

Soumrak 115×183 mm/brož./ 360 str./199 Kč EAN 9788025310830/věk Y. A.

Zajetí 115×183 mm/brož./ 312 str./199 Kč EAN 9788025313244/věk Y. A.

VĚK

Osvobození

Y. A .

115×183 mm/brož./ 288 str./199 Kč EAN 9788025313251/věk Y. A.

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ Před půlnocí 115×183 mm/brož./ 256 str./199 Kč EAN 9788025313572/věk Y. A.

Zoufalství 115×183 mm/brož./ 312 str./199 Kč EAN 9788025313589/věk Y. A.

Druhá šance 115×183 mm/brož./ 216 str./199 Kč EAN 9788025314890/věk Y. A.

Fantom 115×183 mm/brož./ 312 str./199 Kč EAN 9788025314906/věk Y. A.

UPÍŘÍ DENÍKY

TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

L. J. SMITH Třináctý díl série Upířích deníků. Nový školní rok na univerzitě začíná pro Elenu opravdu skvěle – život se Stefanem je krásnější než kdy dřív, všechny své přátele má kolem sebe a vypadá to, že i Damon se konečně změnil. Když se však začnou z kampusu školy ztrácet studenti, rychle se šíří panika. Všichni včetně Eleny jsou ve velkém nebezpečí. Podaří se jim ochránit jeden druhého? Zlo je všudypřítomné a může zaútočit odkudkoli a na kohokoli…

UPÍŘÍ DENÍKY NOVINKA ŘÍJEN

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

L. J. SMITH Čtrnáctý díl série Upířích deníků Nejhrozivější z Prvorozených upírů Klaus byl přivolán z temnoty a začíná šířit zkázu v kampusu školy. Elena se společně s ostatními pouští do nerovného boje. Klaus se jí a Stefanovi chce mstít za to, že se ho pokusili již dříve zničit. Podaří se zlo porazit jednou provždy? Co když se najednou objeví Stefanova první láska Katherine?

Ohrožení

Vzkříšení

115×183 mm/brož./380 str./249 Kč EAN 9788025317068/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./384 str./249 Kč EAN 9788025318263/ věk Young Adults

65


B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

UPÍŘÍ DENÍKY

TAKÉ

L. J. SMITH

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

Propadli jste zcela Upířím deníkům? Stefanovy deníky odhalují temné události, které jim předcházely. Příběh dvou znepřátelených bratrů je plný napětí, nečekaných zvratů a touhy. TAKÉ

TAKÉ

TAK TAKÉ Stefanovy deníky: Zrození 115×183 mm/brož./240 str./199 Kč EAN 9788025313282/věk Y. A.

Stefanovy deníky: Chuť krve 115×183 mm/brož./216 str./199 Kč EAN 9788025313442/věk Y. A.

Stefanovy deníky: Prokletí 115×183 mm/brož./224 str./199 Kč EAN 9788025313596/věk Y. A.

Stefanovy deníky: Stopy minulosti 115×183 mm/brož./240 str./199 Kč EAN 9788025314913/věk Y. A.

UPÍŘÍ DENÍKY

TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

L. J. SMITH

UPÍŘÍ DENÍKY NNOVINKA SRPEN

L. J. SMITH Propadli jste zcela Upířím deníkům? Stefanovy deníky odhalují temné události, které jim předcházely. Příběh dvou znepřátelených bratrů je plný napětí, nečekaných zvratů a touhy. Londýn již není bezpečný a nad oběma bratry se stahují mračna. Zatímco je Damon vězněn nepřátelským upírem Samuelem, snaží se Stefan uzavřít dohodu s mocnými čaroději. Spojenectví s odvěkými nepřáteli upírů je však velmi křehké. Podaří se jim Damona zachránit a odvrátit jistou zkázu města?

Propadli jste zcela Upířím deníkům? Stefanovy deníky odhalují temné události, které jim předcházely. Příběh dvou znepřátelených bratrů je plný napětí, nečekaných zvratů a touhy. Po Londýně se šíří zprávy o surových vraždách mladých dívek. Podezření padá na Damona. Společně se Stefanem brzy zjistí, že pomluvy jsou součástí pomsty starého upíra. Jde o trest za smrt mladé upírky Katherine, dávné lásky obou bratrů. Damon a Stefan stojí před sílou a krutostí, na které nestačí. Jejich úkryt už není bezpečný…

VĚK

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

Stefanovy deníky: Úkryt

Stefanovy deníky: Spojení

115×183 mm/brož./216 str./199 Kč EAN 9788025316696/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./224 str./199 Kč EAN 9788025318058/ věk Young Adults

Y. A . ŘÍŠE TEMNOT

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

ŘÍŠE TEMNOT

Světový bestseller L. J. Smith (Upíří deníky) TAKÉ

TAKÉ

L. J. SMITH Šestnáctileté Poppy zbývá pár týdnů života. Trpí rakovinou slinivky a není šance na vyléčení. Její dlouholetý přítel James jí nabídne řešení. Tím však poruší přísné zákony Říše temnot a teď ho čeká trest za vyzrazení tajemství a za lásku k člověku. Bude mít Poppy dostatek odvahy, aby se dobrovolně stala upírem? Podaří se jim společně uniknout před nejhorším trestem? První díl tajemné série Říše temnot.

ŘÍŠE TEMNOT

TAKÉ

66

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

L. J. SMITH Tři sestry už nebaví život upírek a rozhodnou se pro útěk. Chtějí žít stejně jako jejich teta a živit se pouze zvířecí krví. Za porušení přísných zákonů je však čeká trest, který chce vykonat jejich bratr Ash. Ve chvíli, kdy se jedna ze sester zamiluje do obyčejného chlapce a Ash do obyčejné dívky, není pro nikoho cesty zpět. Říše temnot má svá pevně stanovená pravidla, a kdo je nedodrží, bude za to pykat. Proč musela zemřít teta upířích sourozenců? Mají šanci odhalit pravdu a zachránit si tak život? Druhý díl tajemné série Říše temnot volně navazuje na titul: Říše temnot – Tajemství upírů.

Říše temnot – Tajemství upírů

Říše temnot – Prokleté sestry

115×183 mm/brož./240 str./199 Kč EAN 9788025314388/věk Y. A.

115×183 mm/brož./248 str./199 Kč EAN 9788025314395/věk Y. A.

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

L. J. SMITH Sestřenice Thea a Blaise ovládají magii, ale každá toto umění využívá jinak. Divoká Blaise svádí jen tak pro zábavu své spolužáky, aby je pomocí kouzel dováděla téměř k šílenství. Klidnější Thea se hned první den školy zamiluje do obyčejného chlapce a pokouší se ho získat pomocí bílé magie. Obě poruší zákony Říše temnot, a to se neodpouští. Zachrání se dívky pomocí zakázaných kouzel nebo je čarování zničí? Co je Thea ochotná obětovat své lásce k člověku? Třetí díl tajemné série Říše temnot volně navazuje na tituly: Říše temnot – Tajemství upírů a Říše temnot – Prokleté sestry

ŘÍŠE TEMNOT

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ

L. J. SMITH Šestnáctiletou Gillian zachrání před jistou smrtí podivný anděl. Stává se jejím strážcem a s jeho pomocí se dříve nevýrazná dívka stane atraktivní a populární. Vše je perfektní. Alespoň do chvíle, než začne tajemná bytost klást podivné požadavky. Co je zač tento anděl? A co ho přivedlo z onoho světa? Gillian a jejím blízkým hrozí nebezpečí. Jak bytost dostat zpátky tam, odkud přišla? Čtvrtý díl tajemné série Říše temnot volně navazuje na tituly: Tajemství upírů, Prokleté sestry a Černá magie

Říše temnot – Černá magie

Říše temnot – Tajemný anděl

115×183 mm/brož./248 str./199 Kč EAN 9788025316399/věk Y. A.

115×183 mm/brož./208 str./199 Kč EAN 9788025316665/věk Y. A.


FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

ŘÍŠE TEMNOT

L. J. SMITH NOVINKA ZÁŘÍ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

L. J. SMITH

Jako malá se stala Rashel svědkem smrti své matky a svého nejlepšího kamaráda, které zabil upír. Sama unikla jisté smrti jen o vlásek. Po ztrátě svých blízkých se rozhodla proti zlu bojovat a stát se lovkyní upírů. Když se v Bostonu začnou z ničeho nic ztrácet mladé dívky, Rashel se spojí s několika dalšími lovci a chce dívky zachránit. Bude jejich výprava proti upírům úspěšná? Co když ale není všechno tak jasné, jak si Rashel myslela? Pátý díl tajemné série Říše temnot volně navazuje na tituly: Tajemství upírů, Prokleté sestry, Černá magie a Tajemný anděl.

NOVINKA ZÁŘÍ

Šestnáctiletá Hannah je v nebezpečí. Dostává podivné vzkazy, má pocit, že ji někdo sleduje a chce ji zabít. Podivný cizinec, se kterým se setkala již v minulém životě, tvrdí, že oni dva jsou spřízněné duše a patří k sobě. Co když ale varovné vzkazy ukazují právě na něj? Co bude muset Hannah podstoupit, aby se dozvěděla pravdu a zachránila se?

Říše temnot – Lovci zla

Říše temnot – Spřízněné duše

115×183 mm/brož./216 str./199 Kč EAN 9788025318249/ věk Young Adults

115×183 mm/brož./240 str./199 Kč EAN 9788025320075/ věk Young Adults

ROZDĚLENI ČASEM

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

ONI

B E L E T R I E YO U N G A D U LT S

ŘÍŠE TEMNOT

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

DEREK MEISTER NOVINKA ŘÍJEN

JULIE CROSS Přítomnost, rok 2009. Devatenáctiletý Jackson je normální student… tedy téměř normální. Dokáže totiž cestovat časem. Nic nemůže změnit, jen znovu prožít to, co se už stalo. Po útoku dvou neznámých mužů se Jackson ocitne o dva roky zpět. Minulost, rok 2007. Jackson se nemůže vrátit zpátky do přítomnosti. Jaké tajemství ho obklopuje? Proč ho pronásledují neznámí útočníci? Stojí tváří v tvář „nepřátelům času“ a musí se rozhodnout, co všechno je ochoten obětovat pro záchranu svých blízkých a možná i celého světa…

NOVINKA ŘÍJEN

Existují. Ian Boroughs to ví. Vidí je. Slyší je. Cítí je.

Objeví se z ničeho nic. Čeho se dotknou, shoří. DUCHOVÉ.

Ian zůstával věrný své misi: Postaví se zabíjejícím světlům, branám, jež spalují vše, čeho se dotknou, a které chtějí zničit náš svět. Z New Yorku zamíří s Bpmem do Buenos Aires v naději, že zde získá důležité informace. Po setkání s Japonkou Čijo věří, že našli spolubojovnici. Náhle ho přepadají pochybnosti. Má on i jeho přátelé stále ještě stejný cíl?

Rozděleni časem – Bouře

Vládce duchů

135×203 mm/brož./312 str./279 Kč EAN 9788025316993/ věk Young Adults

145×208 mm/váz./328 str./399 Kč EAN 9788025318706/ věk Young Adults

VĚK Y. A .

ONI

TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

TAKÉ

Objeví se z ničeho nic. Čeho se dotknou, shoří. DUCHOVÉ.

Můžou tyto bytosti za smrt jeho otce? Jsou příčinou, proč je Ianův děda více než třicet let nezvěstný? Společně se svým nejlepším kamarádem se 17letý Ian rozhodne, že je vypátrá, aniž by měl nejmenší tušení, jak nebezpeční duchové jsou…

TEMNÉ VIZE

TAKÉ

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

DEREK MEISTER

DEREK MEISTER Existují. Ian Boroughs to ví. Vidí je. Slyší je. Cítí je.

ONI

Existují. Ian Boroughs to ví. Vidí je. Slyší je. Cítí je.

Mělo to být léto plné dobrodružství. Přesně tak si to naplánoval Ian se svým kamarádem. Při hledání Ianova nezvěstného dědy se ale ze spekulací stává šokující pravda. Světelné bytosti, které surově vraždí vše živé, opravdu existují a jsou jim v patách. Kdo jsou tito duchové? Je možné je zničit? Boj o život začíná…

Lovec duchů

Vymítač duchů

145×208 mm/váz./400 str./399 Kč EAN 9788025314944/ věk Young Adults

145×208 mm/váz./338 str./399 Kč EAN 9788025317082/ věk Young Adults

L. J. SMITH

Objeví se z ničeho nic. Čeho se dotknou, shoří. DUCHOVÉ.

FANTASY, SCI-FI, HORORY, DYSTOPIE

Kaitlyn je studentka střední školy. Kvůli svým nezvyklým očím a jasnovideckým schopnostem má pověst čarodějky. Lidé se jí bojí, a proto nemá žádné přátele. Přijme tedy pozvání do Zetesova institutu, kde bude moci začít nový život a studovat s vrstevníky s podobným neobvyklým nadáním… TAKÉ

TAKÉ

Temné vize – Odhalení 115×183 mm/brož./264 str./199 Kč EAN 9788025313459/ věk Young Adults

Temné vize – Posedlost 115×183 mm/brož./248 str./199 Kč EAN 9788025313633/ věk Young Adults

Temné vize – Vášeň 115×183 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025314920/ věk Young Adults

67


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

DÍLA ČESKÝCH KLASIKŮ

KLASICKÁ LITERATURA

DÍLA ČESKÝCH KLASIKŮ

KLASICKÁ LITERATURA

T É TAKÉ TAK TAKÉ

K. H. MÁCHA

KK. J. ERBEN

V letošním roce by oslavil 203. narozeniny nejvýznamnější představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie K. H. Mácha. Své kultovní dílo Máj vydal jako šestadvacetiletý v roce 1836 vlastním nákladem v šesti stech výtiscích. Porozumění od svých obrozeneckých souputníků se však nedočkal. Máchovu velikost rozpoznaly až následující generace. Poznejte a připomeňte si ji i vy.

Kl Klasické dílo české literatury, nejznámější a nejoblíbenější sb b baladických básní 19. století, kterou Karel Jaromír sbírka Er Erben začal psát již jako student. Balady inspirované slo o slovanskými i jinými pověstmi se vyznačují dějově dr r dramatickým spádem a stručně vykresleným prostředím.

K. H. Mácha – Máj

K. J. Erben – Kytice

130×197 mm/váz./64 str./129 Kč EAN 9788025310656

130×197 mm/váz./152 str./199 Kč EAN 9788025310779

KAREL ČAPEK

KLASICKÁ LITERATURA

KAREL ČAPEK

KLASICKÁ LITERATURA

TAK TAKÉ TA A KÉÉ

KAREL ČAPEK

KKAREL ČAPEK

Poznejte sever, západ a jih Evropy očima cestovatele a velikána české literatury 20. století Karla Čapka. Ve svých cestopisných fejetonech přitažlivým způsobem vylíčil charakter, kulturu i všední život těchto zemí v předválečných letech. Kniha je překvapivě aktuální a zajímavá i pro čtenáře 21. století!

SSborník detektivních povídek z pera Karla Čapka patří kke skvostům české moderní prózy a právem náleží ddo zlatého fondu české literatury. Příběhy s kriminální zzápletkou autor povýšil na studie člověčenství, které ddokáží vždy překvapit a zaujmout. Náměty povídek jsou nnatolik originální, že byly mnohokrát použity pro filmové zzpracování. Klasická díla Karla Čapka jsou ozdobou každé kknihovny!

Karel Čapek – Cestopisné fejetony

Karel Čapek Povídky z jedné kapsy

130×197 mm/váz./536 str./299 Kč EAN 9788025313015

130×197 mm/váz./152 str./199 Kč EAN 9788025305164

KAREL ČAPEK

TTAKÉ TAK A É

KLASICKÁ LITERATURA

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

ASIA BIBI

KAREL ČAPEK

Trest smrti za jeden doušek vody?… Neuvěřitelný, přesto skutečný příběh křesťanky, která žije v Pákistánu a čeká na popravu. Čeho se dopustila? Při práci na poli se napila muslimské vody, a tím ji znesvětila. Byla odsouzena k trestu smrti a nyní je ve vězení. Za záchranu matky pěti dětí bojuje ve světě řada vlivných osobností včetně papeže. Výtěžek z prodeje této knihy bude věnován dětem a manželovi, kteří se musí skrývat. Část výtěžku připadne také na úhradu právníkům, kteří ženu obhajují.

Světově proslulý utopistický sci-fi román, kterým Karel Čapek poukázal na nebezpečí rozmachu fašismu a reálnou hrozbu druhé světové války. V oceánu lidé objevují zvláštní tvory – mloky, podivuhodně učenlivé a inteligentní živočichy, velmi podobné člověku. Začnou je cvičit jako levnou pracovní sílu pro podmořské stavby. Mloci však záhy potřebují stále větší prostor, vzbouří se a nakonec vyhlašují lidstvu válku.

Karel Čapek – Válka s Mloky

Rouhání?

130×197 mm/váz./240 str./199 Kč EAN 9788025310786

128×196 mm/váz./136 str./199 Kč EAN 9788025313862

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

SIMON DUNSTAN, GERRARD WILLIAMS Opravdu zemřel Adolf Hitler v Berlíně roku 1945? Omyl! Adolf Hitler unikl a zemřel v poklidu v Argentině až v roce 1962. Skutečnost, nebo fikce? Vojenský historik Simon Dunstan a novinář Gerrard Williams rozvíjejí strhující scénář, který až dosud nebyl nikdy podrobně prozkoumán. Po pěti letech výzkumu předkládají autoři přesvědčivé důkazy a svědectví, z nichž některá byla teprve nedávno odtajněna z bývalých sovětských a dalších vládních archivů. Konkrétní osoby, místa a data, letadla, ponorky, základny a skrýše. Útěk století, který je v rozporu se všeobecně přijímanými dějinami, byl dokonale naplánován. Adolf Hitler

68

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

152×228 mm/váz./392 str./399 Kč EAN 9788025315033

PŘÍBĚHY Z VÁLKY KNIHA JE PŘIROVNÁVÁNA K DENÍKU ANNY FRANKOVÉ!

VÁLEČNÉ

DAGMAR HILAROVÁ Neuvěřitelný příběh o osudu české básnířky a spisovatelky DDagmar Hilarové, která jako patnáctiletá strávila dva roky v v terezínském ghettu. Knihu vydala pod svým jménem nnizozemská spisovatelka Miep Diekmann, která si autorství nneprávem přisoudila poté, co jí skutečná autorka důvěřivě sv svěřila svůj rukopis. Po více než třiceti letech vychází au autorské dílo Dagmar Hilarové, které získalo již tři významná lit literární ocenění, v českém jazyce, jak si to vždy přála. DÍLU BYLA UDĚLENA TŘI VÝZNAMNÁ LITERÁRNÍ OCENĚNÍ.

Nemám žádné jméno – Skutečný příběh z Terezína 145×205 mm/váz./96 str./199 Kč EAN 9788025314180


FEJETONY, ROZHOVORY

ZE ŽIVOTA

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

JAROSLAV DUŠEK, MARIE TŘEŠŇÁKOVÁ Vydejte se s námi za netradičním poznáním Sicílie. Autorka navštěvuje tento italský ostrov opakovaně již od roku 2000 a všechny své vjemy, postřehy a zážitky zpracovala do krátkých, vtipných fejetonů. Svůj pobyt tráví v malém městě na jihu země zcela stranou od běžných turisticky známých míst. Jaké jsou zvyky, tradice a povaha zdejších svérázných obyvatel? Je téma italské mafie stále aktuální? Jaké zvláštnosti ostrov skrývá? Předmluvu ke knize napsal Jaroslav Dušek, který ostrov navštěvuje pravidelně každý rok a je tedy důstojným průvodcem této knihy.

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ

STEPHANIE CALMANOVÁ Šokující, legrační a pravdivá zpověď autorky Stephanie Calmanové, která otevřeně vypovídá o svých názorech, úspěších i neúspěších v roli matky, boří všechny tradice. Vtipné repliky, odkazy a citáty inspirují generaci mladých žen po celém světě. Deník psaný s humorem a nadsázkou neodsuzuje poslání matky, ale v žádném případě je nepovyšuje nad smysl života. Přečtěte si Deník špatné matky a uvěřte –konečně – že jste Normální.

Potkala jsem Sicílii

Deník špatné matky

165×235 mm/váz./ 104 str./279 Kč EAN 9788025311813

ZE ŽIVOTA

128×196 mm/brož./296 str./199 Kč EAN 9788025319444

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

ZE ŽIVOTA

NOVÉ VYDÁNÍ ŘÍJEN

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

STEPHANIE CALMANOVÁ Stephanie Calmanová vtipným způsobem zachycuje vztah matky a dcery. Dcerou je žena ve středním věku, která má na krku manžela, dvě děti a teď ještě ke všemu i svéráznou stárnoucí matku. Autorka na řadě půvabných historek ze života vlastní rodiny dokazuje, jak je někdy těžké uznat vlastní matku jako lidskou bytost se všemi jejími slabostmi a otravnými zlozvyky. Dozvíte se, jak neztratit nervy a sebeovládání, když máte matku „na zabití”!

STEPHANIE CALMANOVÁ Volné pokračování světového bestselleru Deník špatné matky je tady! Světoznámá autorka Stephanie Calmanová se nám tentokrát svěřuje se svojí neschopností dospět ani po 45. narozeninách. Výchova dětí se jí zase tak moc nepovedla, ale s humorem dává naději všem „špatným rodičům a propadlým dospělým“, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. Přečtěte si knihu a vězte, že v tom nejste sami! Deník nemožné matky

Jak (ne)zabít vlastní matku

128×196 mm/brož./296 str./199 Kč EAN 9788025319468

128×196 mm/váz./346 str./249 Kč EAN 9788025310960

ZE ŽIVOTA

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

FEJETONY

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

ZE ŽIVOTA

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

JOSEF LAUFER Mnohokrát jsem byl osloven, abych o sobě vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc ošidná a ne vždycky člověku vyjeví pravdu prožitou, ale spíše pravdu časem k obrazu svému okrášlenou. Asi by to v mém podání byla nuda, protože by se, vzhledem k mému věku, jednalo o několika set stránkovou ságu. A tak mě napadlo, že bych se mohl pokusit o mnohem kratší a tudíž obtížnější útvar, jakým je povídka. „Roura od kamen” je povídka vzniklá z anekdoty, která je o neodvratitelnosti osudu. A stejně tak i ostatní příběhy asi nebudou ctěnému čtenáři tak vzdálené od života kolem nás. A trochu fantazie taky neuškodí… Josef Laufer

JAROSLAV NOVÁK-VEČERNÍČEK Neuvěřitelná životní cesta z vězení až do celostátních deníků a Poslanecké sněmovny. Autobiografický příběh, ve kterém nechybí humor, vtipné repliky a hluboká zamyšlení nad jednotlivými vrstvami společnosti osmdesátých a devadesátých let. Autor, který působí „v zákulisí” české politické scény, odkrývá svérázný pohled na realitu Československa před a po Sametové revoluci a představuje každodenní boje s překážkami, které přináší doba. Příběh obyčejného člověka, který soupeří o nezbytné přijetí do společnosti a hledá své místo na světě.

Josef Laufer – Roura od kamen a jiné povídky

Na druhý břeh 145×210 mm/váz./184 str./279 Kč EAN 9788025316382

145×205 mm/váz./112 str./199 Kč EAN 9788025316337

ZE ŽIVOTA

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

ZE ŽIVOTA

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

TAKÉ

IRINA SEMINA

IRINA SEMINA

Vstupte do kouzelného krámku, ve kterém najdete všechno od koštěte na negativní pocity až po mlýnek na problémy. Jak se vyrovnat se vztahy, nešťastnou láskou, finančními problémy či jak najít smysl života? Vydejte se na cestu ke spokojenějšímu a šťastnějšímu životu! Zaměřte se na to, co vám opravdu dělá radost. Být šťastná je přece tak snadné!

Myslíte si, že cesta ke štěstí je zdlouhavá a výsledek nejistý? Přesvědčíme vás, že být šťastná je snadné! Rady, motta a citáty vám ukážou správný způsob, jak prožít dny naplno. Naučte se dívat na svět kolem sebe jinak a najděte svůj klíč ke štěstí!

Obchod se štěstím

Klíč ke štěstí

128×196 mm/váz./128 str./229 Kč EAN 9788025316580

128×196 mm/váz./72 str./149 Kč EAN 9788025316559

69


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

POVÍDKY

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

POVÍDKY

TAKÉ

HELENA RYTÍŘOVÁ MICHAL VANĚČEK

Tak tady jsem! Já, pes Život! Mysleli jste snad, že to nezvládnu? To bych se nesměl jmenovat Život. Dokázal jsem spoustu věcí… Najít cestu zpátky k paničce, a když jsem se ztratil, dokonce jsem potkal i psí lásku. Také jsem paničku rozesmál vždy, když byla smutná. Cestu do její postele znám dokonale. Ale hlavně doufám, že jsem jí svou přítomností zvládl také obohatit život.

Z každého (ne)obyčejného okamžiku se během vteřiny může rozvinout humorný příběh, při jehož vyprávění se lidé budou usmívat a souhlasně přikyvovat. Nejlepším autorem je totiž sám život. Jeho typická nevyzpytatelnost a hravost připravuje úsměvné situace jako mávnutím proutku. Není proto divu, že vám některé povídky budou připadat povědomé… Michal Vaněček

Život byl pes

Jak jsem vezl kůrovce a jiné neOBYČEJNÉ POVÍDKY

130×180 mm/váz./ 112 str./199 Kč EAN 9788025314074

BRETT HOFFMANN

TAKÉ

TAKÉ

BRETT HOFFMANN Konzultantka z Wall Street Stella Sartori provádí rutinní kontrolu obchodní společnosti. Neunikne jí však poznámka, která vede k jednomu archivovanému kontraktu. Během několika málo hodin je jasné, že nejde o jen tak ledajakou smlouvu a Stella se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Někdo ji pronásleduje, musí okamžitě zmizet. Její kolega Jack Rogers, který má minimalizovat škody u klienta, z poznámek pochopí, že Stellu musí najít první on. Podaří se jim spojit síly a dokázat čtyřicet let starý případ korupce a vražd? Jaká tajemství skrývá smlouva z minulosti? Dávají se na útěk před něčím, co je může oba zničit…

BRETT HOFFMANN

TAKÉ

THRILLERY, NAPÍNAVÁ ČETBA

BRETT HOFFMANN Konzultanti z Wall Street Stella Sartori a Jack Rogers jsou vysláni do Milána, aby prověřili finanční ztráty jedné z nejvlivnějších rodin. Dědic celého impéria zemřel při záhadné explozi letadla, od té doby peníze z jejich konta mizí. Brzy se ukáže, že nepůjde o obyčejnou finanční analýzu. Stella a Jack jsou v nebezpečí života. Proč musel zemřít novinář, který pořídil záznam výbuchu? Kdo odposlouchává telefonáty? Byla smrt člena rodiny Aretinů tragická nehoda, nebo chladnokrevná vražda? Začíná hra o život a neúspěch znamená jistou smrt…

Brett Hoffmann – Nebezpečný kontrakt

Brett Hoffmann – Závod se smrtí

145×210 mm/váz./428 str./399 Kč EAN 9788025317013

145×210 mm/váz./328 str./329 Kč EAN 9788025315040

THRILLERY, NAPÍNAVÁ ČETBA

JAMES HAYMAN Atraktivní a ctižádostivá právnička se chce stát partnerkou v prestižní advokátní firmě v Nové Anglii. Jedné mrazivé noci je však její mrtvé tělo nalezeno v kufru auta nahé a na kost zmrzlé. Případ přebírá detektiv z oddělení vražd Michael McCabe a hned začíná s vyšetřováním. Kdo by mohl chtít ublížit krásné a inteligentní ženě? Ve chvíli, kdy zmizí i jediná svědkyně zločinu, začínají na povrch vyplouvat okolnosti ze života zavražděné právničky. Podaří se detektivovi včas odhalit vraha a vyřešit případ? Proč musela zmizet svědkyně?

JAMES HAYMAN

TAKÉ

THRILLERY, NAPÍNAVÁ ČETBA

JAMES HAYMAN Detektiv Michael McCabe chce svou malou dceru vychovávat daleko od násilného prostředí velkoměsta. V klidném Portlandu ale čeká zkušeného policistu šok. Během vyšetřování se už setkal s hroznými věcmi, ale místní vrah je pro kriminalisty jako noční můra. Dívce, která je nalezena mrtvá na skládce, někdo s chirurgickou precizností vyřízl srdce. Ve stejný den, kdy je objeveno tělo, zmizí další mladá žena. McCabe je přesvědčený, že za oběma zločiny je jeden člověk. Co odhalí pátrání, jehož stopy vedou až do místní smetánky? Kdo se skrývá za tváří zkušeného zabijáka? Začíná závod s časem, ve hře je život unesené ženy…

James Hayman – Mráz

James Hayman – Řez

145×210 mm/váz./332 str./299 Kč EAN 9788025316672

145×210 mm/váz./320 str./299 Kč EAN 9788025315019

THRILLERY NNOVINKA LISTOPAD

130×180 mm/váz./112 str./199 Kč EAN 9788025317419

THRILLERY, NAPÍNAVÁ ČETBA

JAMES HAYMAN

THRILLERY, NAPÍNAVÁ ČETBA

JAN ŽÁČEK Napínavý thriller, který vám odhalí bezpráví v naší zemi. Mladá dívka je surově napadena, znásilněna a zavražděna. Její otec, univerzitní profesor, marně čeká na spravedlnost. Útočníci jsou propuštěni na svobodu. Sám tedy bere do rukou zbraň a vykoná jediný trest, který považuje za spravedlivý – trest smrti. Poté musí zmizet. Policie má totiž jediný cíl – najít ho a zlikvidovat, aby nemohl nikomu popsat skutečnou vládu zločinu v naší zemi. Jeho výpověď ohrožuje mnoho vlivných lidí, a za to se platí nejvyšší cena…

70

ROMÁNY, POVÍDKY, NOVELY

DETEKTIVKY A DOBRODRUŽNÉ ČTENÍ

KRIMI, DETEKTIVKY

JOSEF URBAN České pohraničí, rok 1945. Útěk mladé ženy českého lesníka je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji pronásleduje. Její svědectví by ji mohlo stát život… Po jejích stopách se vydávají manžel a bratr, Čech a Němec, které svedl dohromady konec války a osud štvanců. Jeden chce zachránit své manželství, druhý hledá po návratu z fronty smysl života. Sedm dní trvající cesta se stává symbolem vzájemného hledání a touhou po ztraceném domovu. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi v poválečném Československu.

Zběsilá bezmoc

7 dní hříchů

145×210 mm/váz./256 str./329 Kč EAN 9788025316757

145×205 mm/váz./260 str./249 Kč EAN 9788025316276


KRIMI, DETEKTIVKY

NOVINKA ŘÍJEN

ANDREA KANE

KRIMI, DETEKTIVKY

TAKÉ

ANDREA KANE

ANDREA KANE

Soudkyni Hope Willisové před třiceti lety unesli sestru-dvojče. Nyní se ztratila její pětiletá dcera Krissy. Noční můra je zpátky. Mají ty dva únosy něco společného? Kdo a proč pronásleduje její rodinu? Když selžou klasické metody vyšetřování, obrátí se Hope na forenzní psycholožku, jasnovidku a bývalého agenta FBI. Čas běží a ne všechny stopy vedou k cíli…

Během své práce se bývalá agentka FBI Sloane Burbanková mnohokrát ocitla v ohrožení života. Tentokrát ale nebezpečí číhá tam, kde by ho nečekala – za dveřmi luxusního bytu jejích rodičů. Matku někdo brutálně napadl a vše nasvědčuje tomu, že nešlo jenom o vloupání. Co má otec Sloane společného s chladnokrevným gangsterem? Jaké tajemství se skrývá v historii rodiny Burbankových?

Andrea Kane – Odložený případ

Andrea Kane – Napsáno krví

145×210 mm/váz./296 str./349 Kč EAN 9788025319314

145×210 mm/váz./320 str./349 Kč EAN 9788025314869

ANDREA KANE

KRIMI, DETEKTIVKY

NANCY GIDEON

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

ANDREA KANE

KRIMI, DETEKTIVKY

NOVINKA ŘÍJEN TAKÉ

ANDREA KANE

NANCY GIDEON

Agentka FBI Sloane Burbanková je mimo aktivní službu. Když se ale dozví o zmizení své kamarádky z dětství, chce se okamžitě zapojit do pátrání. Vedením případu je pověřen Derek Parker – bývalý přítel Sloane, se kterým se nerozešli v dobrém. Dochází k dalším únosům, některé ženy jsou následně brutálně zavražděny. Sloane a Dereka nakonec zavedou všechny stopy k jedinému deviantnímu pachateli. Kdo bude jeho další obětí?

Policistka Charlotte Caissieová si už začíná zvykat na temná tajemství svého milence Maxe. Jeho nadpřirozený původ i zločinecká kariéra však nejde dohromady s jejím životem. Dokáže se rozhodnout, co je pro ni důležitější? V New Orleans se mezitím šíří strach z bytostí, které slídí po kořisti. Charlotte chce chránit svého přítele za každou cenu. Co když ale není v nebezpečí Max?

Andrea Kane – Zvrácené myšlenky

Nancy Gideon – Krvavý měsíc

145×210 mm/váz./364 str./349 Kč EAN 9788025316481

115×183 mm/brož./312 str./249 Kč EAN 9788025318881

NANCY GIDEON

KRIMI, DETEKTIVKY

TAKÉ

NANCY GIDEON

KRIMI, DETEKTIVKY

TAKÉ

NANCY GIDEON

NANCY GIDEON

Detektiv Charlotte Caissoeová si slíbila, že pomstí za každou cenu smrt svého otce a zničí bosse místního podsvětí. Jako „vstupenka” do zločineckého prostředí jí má posloužit jeho osobní strážce Max. Muž s pověstí nelítostného zabijáka ji ale začne přitahovat víc, než by sama chtěla. Může obstát vztah dvou lidí, kteří stojí na opačných stranách zákona? Jakou oběť bude muset Charlotte přinést?

Detektiv Charlotte Caissieová musí řešit střet zájmů. Její nadpřirozený přítel Max, který stojí v čele podsvětí v New Orleans, je obviněn z brutální vraždy mladé dívky. Charlotte si chce zachovat objektivitu při vyšetřování a očistit Maxovo jméno, proto se od něho na čas odloučí. Když se Max zaplete s tajemným cizincem, situace se ještě více komplikuje. Kdo stojí na čí straně? Je pravda, že cizinec chce Maxovi pomoct nebo ho stáhne ke dnu?

Nancy Gideon – Čistá krev

Nancy Gideon – Pod vlivem úplňku

115×183 mm/brož./344 str./249 Kč EAN 9788025316023

115×183 mm/brož./344 str./249 Kč EAN 9788025316498

NANCY MARTIN

KRIMI, DETEKTIVKY

TAKÉ

NANCY MARTIN

KRIMI, DETEKTIVKY

TAKÉ

NANCY MARTIN

NANCY MARTIN

Mladá ctižádostivá novinářka Nora Blackbirdová patří do filadelfské smetánky. Ve „vyšší“ třídě však není všechno tak skvělé, jak se na první pohled může zdát. Nora splácí dluhy, které jí zanechali rodiče, a navíc objeví během jednoho večírku tělo zavražděného miliardáře, sběratele umění a starého rodinného přítele. Rozhodne se, že za každou cenu zjistí, kdo je vrah. Podaří se Noře odhalit pravdu? Co skrývá údajný mafián Michael, který se snaží Noru získat?

Mladá reportérka z vyšších kruhů Nora Blackbirdová si stále není jistá svými city k Michaelovi. Pozvání na večírek k dávné školní lásce Flandersovi jí v ujasnění rozhodně nepomůže. Ráno po party je nalezena Flandersova žena Laura mrtvá. Policie podezírá manžela, Nora věří v jeho nevinu. Když se navíc dozví o pověsti Laury, která je známá jako zlodějka šperků, pouští se do pátrání na vlastní pěst. Podaří se Noře očistit jméno přítele a odhalit skutečného vraha?

Nancy Martin – Jak zabít milionáře

Nancy Martin – Diamanty nosí smrt

145×210 mm/váz./200 str./249 Kč EAN 9788025315002

145×210 mm/váz./192 str./249 Kč EAN 9788025316504

71


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

DETEKTIVKY A DOBRODRUŽNÉ ČTENÍ

KRIMI, DETEKTIVKY

TAKÉ

DETEKTIVKY A DOBRODRUŽNÉ ČTENÍ

TAKÉ

KATEŘINA PETRUSOVÁ KKA N Na doporučení Na d posledního zaměstnavatele získá mladá nnewyorská ew ošetřovatelka Paige práci v rodině Bavettových, bbohatých oh podnikatelů pocházejících z Itálie. Má se starat o jejich o   jej syna Michaela, mladého muže, který se po duševně vrátil do období svého dětství. Paige si aautonehodě uto k k němu ně postupně nachází cestu a Michael si ji velice oblíbí. času Paige přichází na to, že se dostala PPostupem ost podsvětí a její zaměstnavatelé jsou součástí ddo newyorského o n mafie. Co se stane, až se jednou Michael probere? Dostane se maf m PPaige aig ze spárů Bavettových, když odhalila jejich tajemství?

KATEŘINA PETRUSOVÁ Dluhy se musí platit. To ví i bývalá policistka Joan, která má závazek vůči samotnému králi drogového podsvětí. Ten se nyní hlásí o splacení dluhu a jako pojistku unese Joaninu malou dceru Amy. Zvládne Joan zabít Roberta Bavettu, jednoho z vůdců italské mafie, a dostat svou dceru zpět? Co když existuje ještě jiný způsob, jak Amy zachránit?

Nebezpečná láska

Nepřítel mého nepřítele

128×196 mm/váz./ 376 str./299 Kč EAN 9788025313541

128×196 mm/váz./360 str./299 Kč EAN 9788025316702

ROMANTIKA

KRIMI, DETEKTIVKY

ROMANTIKA, EROTIKA

EROTIKA & SEX

ROMANTIKA, EROTIKA

A. J. MOLLOY Láska, co spaluje. Touha, co ničí… Dvaadvacetiletá americká studentka Alex (pro přátele X) přijíždí do Neapole, kde chce získat pro svou práci podklady o italské mafii. První večer se v luxusní kavárně setká s elegantním mužem, který jí naprosto učaruje. Marc Roscarrick – potomek šlechtického rodu – je přátelský, společenský, inteligentní a neuvěřitelně přitažlivý. Kolem něj se však vznáší aura záhadnosti. Atraktivní muž v X probudí dosud nepoznanou spalující touhu. Jeho tajemství je ale pro dívku šokující. Vztah X s Marcem je možný pouze za jeho podmínek. Dokáže se X vzdát svých přání a podřídit se? Své touze, ohromující přitažlivosti a erotickým tajemstvím, která ji děsí a vzrušují zároveň?

NNOVINKA LISTOPAD Stačí okamžik a váš život může být vzhůru nohama! Něco o tom ví i Markéta, kreativní ředitelka malé reklamní agentury, které víkend v jižních Čechách změní život. Kam se poděla profesionálka z města, která to má v hlavě srovnané? Pár sebevíc příjemných chvil na vesnici po boku typického „vidláka“ přece nemůže změnit celý pohled na svět! Nebo snad ano?…

Jmenuji se X – láska co spaluje, touha co ničí

S hlavou v oblacích (v pejru) 145×205 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025319710

EROTIKA & SEX

145×210 mm/váz./200 str./279 Kč EAN 9788025317242

ROMANTIKA, EROTIKA

EROTIKA & SEX

ROMANTIKA, EROTIKA

NOVINKA ŘÍJEN Probuďte v sobě své skryté smyslné „já”. 14 povídek plných nejtajnějších erotických fantazií a touhy. Pojďme nakouknout do zákulisí rockového koncertu, do zkušební kabinky v obchodním domě, opalovat se na pláž nebo jen pootevřít dveře do intimních přestav (ne)obyčejných lidí. Vychutnejte si naplno každý okamžik, pocit, vůni a především – vášeň. Jste připravená? Zveme vás na výlet do říše sexuální touhy.

LAURA ELIAS Vrhněte se do milostných dobrodružství dvou lidí, kterým slovo „stereotyp“ vůbec nic neříká. Deník, ze kterého sálá horoucí žár, ale i jde mráz po zádech, přečtete jedním - zatajeným - dechem. Nechte se svádět a svádějte! Vášeň, vzrušení a inspirace pro romantiky i odvážnější jedince…

50 odstínů vášně

14 podob touhy

133×202 mm/brož./112 str./149 Kč EAN 9788025320013/ věk Pro dospělé

135×203 mm/brož./312 str./199 Kč EAN 9788025317594

LUCIE BÍLÁ

72

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

ONDŘEJ HEJMA

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

BONUSEM KNIHY JE PŘILOŽENÉ DVD, KTERÉ OBSAHUJE PRACOVNÍ I SOUKROMÉ ZÁBĚRY.

ONDŘEJ HEJMA

Fotografická kniha Život je jen náhoda mapuje profesní a soukromý život jedné z nejvýraznějších osobností současné hudební scény – Lucie Bílé. Vladimír Komárek vždy říkal: „Co se napíše, to už se nemusí pamatovat.“ Já to říkám i o fotkách Lukáše Fronka. To on se mnou prožívá denně všechna vystoupení. Díky jeho fotkám můžu předchozí den hodit za hlavu a těšit se tak na ten následující. Začalo Z to rokem 2010, který byl tak neuvěřitelný, tak „fantastický“, „ že stálo za to vydat ho v knižní podobě. Je J to takové holčičí obrázkové čtení. Kniha byla 4. května slavnostně s pokřtěna a hurá na focení druhého dílu – 2011 2 – Život je jen náhoda. Tak T příjemné komiksové čtení, moji milí. Vaše Lucie Bílá

Americký blues – romantický osobní příběh studené války i exkluzívní reportáže ze zákulisí politické, kulturní i společenské scény. Nechte se unášet na vlnách blues, dokumentu doby, který vás zavede do Ameriky tak, jak ji neznáte, na kontrarevoluční schůzi v lůně britského parlamentu, i do šatny Žlutého psa ve chvílích alkoholové prohibice. Kniha vrcholí nečekaným objevením válečného deníku autorova strýčka a velkým finále prezidentské volby na Pražském hradě. Z Ameriky přes Londýn až do srdce Evropy. Americké blues je volným pokračováním autorovy prvotiny Fejsbuk.

TAKÉ

Lucie Bílá – Život je jen náhoda + DVD

Ondřej Hejma – Americký blues

240×205 mm/váz./140 str./399 Kč EAN 9788025316764

130×198 mm/brož./272 str./279 Kč EAN 9788025319024


LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

NNOVINKA ŘÍJEN/ LISTOPAD

VÁCLAV KLAUS a kolektiv IVK Jedním z hlavních směrů činnosti Institutu Václava Klause (IVK) je zabývat se aktuálními problémy naší společnosti a ekonomiky. Tématem knihy s názvem „Česká republika na rozcestí: čas rozhodnutí”, kterou IVK pro čtenáře připravil, je dlouhodobě neuspokojivý vývoj české ekonomiky a jeho hluboké hospodářské, společenské a politické příčiny. Kniha, kterou napsal Václav Klaus s kolektivem svých spolupracovníků, nepředkládá čtenáři zevrubnou historickou analýzu 23 let po pádu komunismu, ale koncentruje se na dnešní situaci a její bezprostřední příčiny a souvislosti. Chce vyvrátit velmi rozšířené sebeuspokojivé přesvědčení, že je u nás až na drobné problémy v zásadě vše v pořádku. Kniha se zaobírá politicko-společenskými a ekonomickými problémy. Obě tyto skupiny považuje za stejně důležité. Primární pozornost je věnována systémovým příčinám naší ekonomické a společenské krize a hodnocení důsledků vládní hospodářské politiky. Hledá odpovědi na to, proč u nás zjevně došlo k výraznému ekonomickému zpomalení a proč česká ekonomika vykazuje takovou míru zablokování a neschopnosti obnovit svůj růstový potenciál, má-li ho vůbec k dispozici. Stejně hlubokou krizi vidí v rovině politické a společenské, kde se projevují závažné důsledky rozpadu západních hodnot. Kniha nechce být pouze kritickou analýzou naší dnešní krize. V závěru si klade za cíl hledat východiska a formulovat náměty pro adekvátní reakci na existující problémy, včetně radikálního doporučení ohledně našeho postavení v rámci Evropské unie.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

VÁCLAV KLAUS

Václav Klaus – Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí 165×235 mm/váz./cca 176 str./249 Kč EAN 9788025320235

VÁCLAV KLAUS

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

VÁCLAV KLAUS

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

VÁCLAV KLAUS VÁCLAV KLAUS

Směřování dnešního světa se odchyluje od hodnot a principů, jakými jsou svoboda, tržní hospodářství a parlamentní demokracie, kterých jsme rychle dosáhli na počátku 90. let. Tento neutěšený stav mne trápí a vidím jej nejen v naší zemi, ale také v Evropě a celém západním světě. Proto název knihy My, Evropa a svět. Tento text jsem záměrně napsal a čtenářům předkládám až v posledním roce svého prezidentování. Zdůrazňuji to, neboť jsem chtěl knihu vydat před jeho ukončením, ještě do jisté míry svázán s prezidentskou funkcí. Nejsou to žádné paměti, na ty se ještě necítím, ale je to vážné zamyšlení nad uplynulými dvěma desetiletími. Toto období bylo pro mne – stejně jako pro miliony lidí v naší zemi – vytouženou érou života bez těžkého krunýře, kterým nás svazoval, brzdil a tlumil komunismus.

Institut Václava Klause (IVK) byl založen v roce 2012 a postupně zahajuje svou činnost. Jedním z hlavních směrů aktivit je rozvíjení politického a ideového odkazu Václava Klause. První knihou IVK, kterou oslovuje širokou veřejnost, je tento soubor deseti projevů Václava Klause, které od roku 2003 do roku 2012 pronesl u příležitosti oslavy státního svátku 28. října. Tyto projevy trvale prolínal apel na společenskou soudržnost, na nepodléhání iluzím, na sebevědomé spoléhání na vlastní síly. Jedná se o soubor, který ilustruje dobu, v níž žijeme, a ze kterého můžeme hodně vyčíst také o osobnosti druhého prezidenta naší republiky.

Václav Klaus – My, Evropa a svět

Václav Klaus – Deset 145×205 mm/váz./80 str./199 Kč EAN 9788025317549

VÁCLAV KLAUS

165×235 mm/váz./cca 176 str./249 Kč EAN 9788025317556

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

VÁCLAV KLAUS

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

VÁCLAV KLAUS TAKÉ

Během své politické dráhy procestoval Václav Klaus v různých politických, státních a „profesorských“ funkcích pět kontinentů. Při svých cestách si pozorně všímá všech zajímavostí, jedinečných zvyklostí a obyčejů, významných či neobvyklých detailů. Své postřehy dokáže poutavou formou přiblížit čtenářům a všechny jeho cestovatelské záznamy mají své kouzlo. Ve svých Zápiscích z cest přibližuje čtenářům neopakovatelnou atmosféru z přijetí významného politika, později hlavy státu, naší republiky v jednotlivých navštívených zemích za posledních 17 let. Dozvíme se mnoho zajímavostí o navštívených místech i o setkáních s významnými osobnostmi.

Václav Klaus – Zápisky z nových cest

Václav Klaus – Zápisky z cest 165×235 mm/váz./144 str./279 Kč EAN 9788025311240

PŘÍBĚHY A NÁZORY SLAVNÝCH

VÁCLAV KLAUS Během posledních tří let procestoval Václav Klaus jako hlava státu mnoho zemí na pěti kontinentech. Zážitky a postřehy z každé zahraniční návštěvy pečlivě zaznamenává. Čtenářům poté svými zápisky přibližuje poutavě a neformálním způsobem atmosféru při přijetí prezidenta republiky, setkání s významnými osobnostmi a zajímavosti dané země.

165×235 mm/váz./200 str./279 Kč EAN 9788025316313

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

PŘÍBĚHY A NÁZORY SLAVNÝCH

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

LADISLAV SMOLJAK OČIMA PŘÁTEL, SYNŮ A DCER Kniha vystihující Ladislava Smoljaka v jeho různých životních rolích. – Například původní povolání učitel, od kterého rychle odešel, ale zůstal jím celý život (doma, v divadle i na veřejnosti). – Biografická zkratka od malého žáka, přes asistenta na Fakultě technické a jaderné fyziky, po drsného námořního vlka na Slapech. – Redaktor - Učitel - Herec - Autor - Režisér - Stavitel Hospodář -Zlepšovatel - Námořník - Táta - Děda Kamarád - Občan.

Šest let trvající spolupráce plná vítězství, drilu, pádů i výzev. Trenér Hank Haney poznal komplikovanou osobnost Tigera Woodse: – Jaká byla jeho největší obava? – Proč si svou rodinu a přátele nepřipouští k tělu? – Co skrývá před světem? První kniha o Tigeru Woodsovi, která je tak intimní a odhalující. Mimořádný titul podává svědectví o náročnosti tréninku sportovní superstar.

Tady všude byl… Ladislav Smoljak

The Big Miss – Můj žák Tiger Woods

205×240 mm/váz./164 str./399 Kč EAN 9788025312834

165×235 mm/váz./224 str./349 Kč EAN 9788025318003

73


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

PŘÍBĚHY A NÁZORY SLAVNÝCH NOVINKA ŘÍJEN

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

PŘÍBĚHY A NÁZORY SLAVNÝCH TOMIO OKAMURA

TOMIO OKAMURA a kolektiv

Existuje spolehlivý recept na šťastný život? To je otázka, nad níž se zamýšlí filozofové i náboženští vůdci po celé dějiny lidstva. Bez ohledu na dobu, na víru či politické názory. „Život podle abecedy“, tak by se mohla nazvat kniha čtivých encyklopedických zamyšlení Tomia Okamury na důležitá i zdánlivě nedůležitá témata našeho života. Láska, smrt, pivo, politika, vzdělání, práce, dětství, stáří, moderní technologie, víra i tradice, to všechno jsou součásti našeho života, které spolurozhodují o tom, jak dobře a spokojeně svůj život prožijeme. Málokdo se ovšem zamýšlí nad tím, že je rozdíl zda svůj život prožijeme kvalitně a hodnotně pro sebe i své okolí anebo ho jen spokojeně přežijeme.

Co to je a jak funguje skutečná demokracie? To je otázka, na kterou v této knize odpovídá Tomio Okamura se spoluautory. Přichází s velmi radikálním tvrzením, že systém, v němž žijeme, je pouze iluzí demokracie, protože ve skutečnosti nevládne lid, občané, ale stranické a mocenské elity. To je pak příčinou zneužívání moci, rozkrádání veřejných peněz a panující nespravedlnosti v justici i ve správě státu. Demokracie, to je vláda práva a vláda občanů. Občan je ten, kdo má ve skutečné demokracii poslední rozhodující slovo. Politici a veškerý mocenský aparát tu jsou k jedinému účelu, aby občanovi sloužili, nikoli, aby občan sloužil jim. Tomio Okamura – Umění přímé demokracie

Tomio Okamura – Umění žít 165×235 mm/váz./112 str./249 Kč EAN 9788025314982

165×235 mm/váz./128 str./249 Kč EAN 9788025319635

PŘÍBĚHY A NÁZORY SLAVNÝCH

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE SLAVNÝCH

Tomio Okamura v knize Umění vládnout vyjadřuje svůj názor na naši společnost, na současnost, zamýšlí se nad aktuálními problémy z nejrůznějších oblastí a nabízí konkrétní vize, kam by naše země měla v zásadních oblastech směřovat. Nejsem politik ani politolog. Ale jsem občan země, která je moje vlast. Země, kterou i moji předkové pomáhali budovat, umírali za ni nebo trpěli v nacistických a komunistických kriminálech. To neznamená právo, znamená to povinnost v rámci možností zapojit se do veřejného dění, do práce pro naši zemi. V této knize chci představit svůj pohled na společnost a směr, kterým by se měla ubírat. Politika není nic špinavého. Špinavý může být jen politik, politika sama je správa věcí veřejných a měla by být odpovědností každého z nás.

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

JAROSLAV NOVÁK-VEČERNÍČEK, TOMIO OKAMURA

TOMIO OKAMURA TAKÉ

LITERÁRNÍ BIOGRAFIE

TAKÉ

Tomio Okamura – Umění vládnout

Znáte ho jako toho „českého Japonce, co zastupuje ty cestovky“. Málokdo se ptá: „Kde se tu ten kluk vzal a co ho dostalo před M ttelevizní kamery?“ Tento příběh nechce zvýšit popularitu Tomia OOkamury, ale vysvětlit, proč a jak se tu objevil. Tento příběh je oo Asiatovi, který začínal od nuly a svým vystupováním a pílí se ddopracoval k úspěchu a uznání. Je to příběh i o naší zemi, vve které se Tomio potýkal nejen s provinční malostí, ale také se zzločinným chováním malých podvodníčků i velkých ministrů. TTomio Okamura není geniálně talentovaný, není ani nnadprůměrně vzdělaný a neměl nikdy žádné konexe. VVytrvalost, pracovitost, poctivost jsou jeho talentem, který vv sobě může objevit každý z nás. Tomio Okamura – Český sen 165×235 mm/váz./128 str./249 Kč EAN 9788025310526

165×235 mm/váz./112 str./249 Kč EAN 9788025312537

JAKO AUDIOKNIHA (STR. 95)

EDICE BÁJE A POVĚSTI

BÁJE A POVĚSTI

HUMOR

AFORISMY, ANEKDOTY, VTIPY, HUMOR

ZDENĚK DVOŘÁK NOVINKA ZÁŘÍ

Neobyčejně nápadité vyprávění, které beletristickou formou přibližuje čtenáři téma podivuhodných odchylek v lidském chování. Bájné příběhy o obrovi Obsedovi, Transsexuále, Somnambulovi, Hypochondrovi, Schizofrenovi a dalších Atlanťanech upoutají dospělého i dospívajícího čtenáře nejen dějem plným nečekaných zvratů a překvapivou pointou, ale také podtextem odkazujícím k naší současnosti. Na závěr každé povídky je připojeno stručné vysvětlení duševní odchylky, o níž příběh vypráví. Dozvíte se, co jsou to obsedantní myšlenky, transsexualismus, somnambulismus, hypochondrie, schizofrenie a další podivuhodnosti naší duše. Originální kniha plná emocí, napětí i sdělné moudrosti. Nic podobného na knižním trhu nenajdete.

ZLATKO PASTOR Ilustroval ŠTĚPÁN MAREŠ Humorného průvodce světem sexu použijte: na cestách, ve frontách, v tramvaji nebo pro pobavení na večírcích. Spousta skvělých témat, u kterých se rozhodně nebudete nudit. Možná se i něco přiučíte . Abecedou sexu vás provede známý sexuolog a gynekolog MUDr. Zlatko Pastor.

Podivuhodné příběhy z Atlantidy – Zdeněk Dvořák

Pastorův sexuální slovníček 125×195 mm/brož./72 str./149 Kč EAN 9788025316320

148×210 mm/váz./192 str./249 Kč EAN 9788025319116

HUMOR, SATIRA

JON DAVIS

HUMOR & SATIRA

HUMOR, SATIRA

NNOVINKA SRPEN

JON DAVIS Jeden milá Američan žít uprostřed krásná Čecha! Jon Davis, Američan žijící v Praze, popisuje svojí typickou češtinou zážitky, postřehy a život v srdci Evropy. Jak se žije v Čechách? Jak nás vidí někdo, kdo se zde nenarodil? Každodenní dění originálně a nezaměnitelně zachycené pohledem Američana. Ryba mimo vodu volně navazuje na první dvě knížky J. Davise Sousedi a Hezký víkend.

74

CONSTANTIN GILLIES První lexikon pro nastávající a novopečené otce, které nezajímá pouze zázrak života, ale i to, jak se mezi přebalováním a krmením v klidu podívat v televizi na fotbal. Jak vypadat ležérně i s nosítkem nebo kočárkem. Zkrátka jak se dá co nejsnáze přestát den s miminem. Praktické tipy pro mladé otce – osvědčené a zaručeně politicky nekorektní – s vtipnými ilustracemi.

Ryba mimo vodu – jak Amík plavat mezi Čecha

TÁTA – Ideální dárek pro novopečené otce!

165×210 mm/váz./88 str./199 Kč EAN 9788025318348

115×183 mm/brož./176 str./149 Kč EAN 9788025311080


HUMOR, SATIRA

ZDENĚK SVĚRÁK

NOVINKA ŘÍJEN

ZDENĚK SVĚRÁK Není to kronika mého dětství ani naší rodiny, chtěl jsem, aby to byla krásná literatura. Autoři takové literatury nejen vzpomínají na to, co viděli a slyšeli, ale také si vymýšlejí a fantazírují, aby jejich příběh stál za řeč. V knížce vyprávím o tom, jak byl malý kluk přesazen z města na venkov a co to udělalo s jeho duší. Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou některé kamínky pravé a jiné přidané. Ale vy byste neměli poznat, který je který. Zdeněk Svěrák

ZDENĚK SVĚRÁK K napsání povídek inspiroval Zdeňka Svěráka sám život. Zaslechnutá věta, odvyprávěná historka nebo útržek rozhovoru se staly jádrem příběhu, který autor rozvinul s typickou hravostí. V příbězích se jistě poznáte i vy. Kdokoli z nás se mohl někdy v životě dostat do podobné situace jako hlavní hrdinové jednotlivých příběhů. POVÍDKY a NOVÉ POVÍDKY Zdeňka Svěráka v exkluzivním dárkovém balení.

Zdeněk Svěrák – Po strništi bos

Zdeněk Svěrák – POVÍDKY + NOVÉ POVÍDKY (dárkové balení)

145×205 mm/váz./96 str./229 Kč EAN 9788025318201

195×255 mm/váz./499 Kč EAN 9788025316344

HUMOR, SATIRA

ZDENĚK SVĚRÁK

ZDENĚK SVĚRÁK

KNIHY BYLO PRODÁNO VÍCE NEŽ 120 000 KS!

HUMOR, SATIRA

KKNIHY BYLO PRODÁNO PŘES 92 000 KS!

ZDENĚK SVĚRÁK

ZZDENĚK SVĚRÁK

Jemný a inteligentní humor Zdeňka Svěráka je ideálním společníkem pro váš volný čas! Soubor povídek českého velikána na nejrůznější témata s jeho typickou hravostí a humorem. V povídkách se jistě poznáte i vy, protože inspirací pro povídky je Zdeňku Svěrákovi právě život sám. Kdokoli z nás se mohl někdy v životě dostat do stejné situace jako hlavní hrdinové jednotlivých příběhů. Jedinečná sbírka Svěrákových povídek bude skvostem ve vaší knihovně, ke kterému se budete rádi vracet.

Pt se sám sebe, co to vlastně dělám, když píšu povídku. Ptám Jako Ja a bych našel pecku a dělal kolem ní třešeň. Nebo švestku. PPodle o toho, co seberu. Jádro každého příběhu jsem našel na ce e Byl to třeba zážitek, s nímž se mi někdo svěřil, nebo jen cestě. vvěta ě zaslechnutá od vedlejšího stolu v restauraci. Moje práce spočívá v tom, že si představuju, co bylo před tím a co potom, sp p a hledám v mateřštině slova, která dovedou vrátit dávno a  snědenému ovoci dužinu a šťávu. Kéž by vám to chutnalo. sn n Zdeněk Svěrák Zdeněk Svěrák – NOVÉ POVÍDKY

Zdeněk Svěrák – POVÍDKY 145×205 mm/váz./112 str./249 Kč EAN 9788025307618

RUDA Z OSTRAVY

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

HUMOR, SATIRA

ZDENĚK SVĚRÁK

145×205 mm/váz./120 str./249 Kč EAN 9788025312339

HUMOR, SATIRA

RUDA Z OSTRAVY

HUMOR, SATIRA

RUDA Z OSTRAVY

NNOVINKA LISTOPAD

Zduř děcka, teraz už vim, že ta moja vypravěci prvotina s fajnym a pravdivym nazvem BESCELER!!! byla fenomenalně uspěšna, kurde. Ale uspěšna mohla byt enem diky temu, že ste svojemu Rudikovi věřili, knišku si kupili, nic nekopčili a mnozi z vas ju mate aji dneska pod polštařem, abyste se s ňu mohli fajně pomazlit před spanim, no ni? Teš tu na tym mistě bysem chtěl zminit, že je jasne, že urobit „dvojku“ je pokažde kurde těžši, neš spachat „jedničku“. To maš stejne, jak s tymi sportovcami. Urobiš rekord, vyhraješ mistrovstvi a co potym? Obhajoba je těžka jak byk, bo banda nespi na vavřinach, každy tě honi jak nadmuteho koňa a chce tě překonat. No a včil se nadechni, zadrž na chvilu kyslik a s vydechem se opatrně pusť do prvich řadku… S veškerou uctou Ruda z Ostravy, kurde

TAKÉ

Ruda z Ostravy – SELEBRYTA !!!

Ruda z Ostravy – Besceler!!! 140×180 mm/váz./ 208 str./199 Kč EAN 9788025313466

140×180 mm/váz./208 str./229 Kč EAN 9788025318133

IVAN MLÁDEK

RUDA Z OSTRAVY Zduř děcka, když sem zjistil, že už aji bezvyznamne zpěvačky, uklizečky nebo kuchařky maji knihy svojich (kratkých) paměti, tuž mě to dožralo! Bo sem, kurde, též celebryta! No ni? Držite v rukach moju knihu, kera je neopakovatelna, bo je prvni na světě kompletně v hadečku a navíc aji ve 3D. Kromě šiřky a vyšky ma teš nevidanu hloubku, ačkoli, a to tu přiznavam otevřeně, vyznačuje se do jiste miry aji plytkosti zapisu. Neuvěřitelná kniha o stejně neuvěřitelném Rudovi z Ostravy, která nadchne a pobaví každého čtenáře.

HUMOR, SATIRA

IVAN MLÁDEK

HUMOR, SATIRA

IVAN MLÁDEK

IVAN MLÁDEK

Také si občas připadáte, že se celý svět kolem vás zbláznil? Duševně i fyzicky mírně vyšinutý Zuzan má na všechno vlastní osobitý názor, který se rozhodně nebojí říct nahlas. Překvapuje, někdy šokuje, nikdy však neztrácí přesvědčení o tom, že on ví přeci všechno nejlépe. Typický suchý humor Ivana Mládka, který znáte z mnoha populárních TV pořadů, má v tištěné podobě neopakovatelnou atmosféru.

„Tak o co?“… A sázka je na světě! 10 milionů je pěkná suma, která stojí za trochu snažení. Co myslíte? Dva kamarádi už nejsou nejmladší, ale chuť do života rozhodně neztratili. Budou ale úspěšní „při lovu” žen podle kalendáře? Je vůbec možné prožít sexuální noc s ženami všech jmen? Kdo to zvládne, vyhrává! Kde ale najít nositelku jména Hromnice nebo Zoe?

Ivan Mládek – Zápisky šílencovy

Ivan Mládek – Nestydatá sázka

130×197 mm/brož./104 str./149 Kč EAN 9788025317402

130×197 mm/brož./264 str./199 Kč EAN 9788025317327

75


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

PAVEL KANTOREK

HUMOR, SATIRA

PAVEL KANTOREK

HUMOR, SATIRA

NOVÉ VYDÁNÍ ŘÍJEN

NOVÉ VYDÁNÍ ŘÍJEN

Na světě je mnoho doktorů, z nichž mnozí jsou i lékaři. Nejlepší prevencí pro zdravý život je však HUMOR. Nabízíme vám nezbytný doplněk vaší lékárničky. Doporučujeme v něm zalistovat při jakémkoliv pocitu psychického či fyzického selhání. Pokud vás kniha Jak přežít doktora nevyléčí, jistě vás alespoň pobaví!

Nejlepší prevencí pro klidné manželství je HUMOR. Nabízíme vám nezbytný doplněk vaší knihovničky. Doporučujeme v něm zalistovat při jakémkoliv pocitu psychického či fyzického selhání v manželství. Pokud vás kniha Jak přežít manželství nepostaví zpátky na nohy, jistě vás alespoň pobaví!

Jak přežít doktora – P. Kantorek

Jak přežít manželství – P. Kantorek

210×147 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025319413

210×147 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025319406

PAVEL KANTOREK

HUMOR, SATIRA

PAVEL KANTOREK

HUMOR, SATIRA

Sportem ku zdraví, nebo k trvalé invaliditě? Odpověď najdete v nepostradatelném průvodci pro všechny (ne)sportovce. Přemýšlet „Jak přežít sport” můžete na stadionu i v pohodlném sofa.

Nejhorší je srážka s „blbcem”! Někdy se i ten největší optimista neubrání dojmu, že tzv. „blbců” mezi námi stále přibývá. Odpověď, jak se ubránit lidské hlouposti je překvapivě jednoduchá. Nebrat nic příliš vážně a na vše reagovat s humorem! S pocitem, že může být ještě mnohem hůř, se dá přežít opravdu cokoliv!

Jak přežít sport

Jak přežít cokoliv

210×147 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025310427

210×147 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025311608

PAVEL KANTOREK

HUMOR, SATIRA

HUMOR & SATIRA

Seznamte se s nádherným světem kreslených zvířátek – koček, myší, psů, ryb, ptáků, slepic, žab a dalších druhů. Především Kantorkovy svérázné myši a kočky znali již čtenáři humoristického týdeníku Dikobraz. Teď se myši „chystají“ na kočky!

Nejobsáhlejší přehled všeho, co vám v sexu přinese ta „klidnější” polovina vašeho života… A kdyby přece jen k něčemu došlo, dělejte si poznámky, místa máte dost.

Pavel Kantorek – MYŠKY a jiná zvířátka

SEX po 50 170×240 mm/váz./64 str./99 Kč EAN 9788025309582

147×147 mm/brož./32 str./79 Kč EAN 9788025310540

HUMOR & SATIRA

HUMOR, SATIRA

Nejobsáhlejší přehled všeho, co vám přinese SEX, až skončí ten nejkrásnější den vašeho života – svatba. Nastane „klidnější” čas vašeho života…

76

HUMOR, SATIRA

HUMOR & SATIRA

HUMOR, SATIRA

Pro čtenáře 40+. Nejobsáhlejší přehled všeho, co vám v sexu přinese ta „klidnější” polovina vašeho života… I kdyby přece jen k něčemu došlo, dělejte si poznámky, místa máte dost.

SEX po svatbě

SEX po 40

170×240 mm/váz./64 str./99 Kč EAN 9788025311028

170×240 mm/váz./64 str./99 Kč EAN 9788025311769


AFORISMY, ANEKDOTY

MARTIN BAXENDALE Humorné manuály Martina Baxendala jsou neocenitelnými průvodci v různých životních situacích. Pobaví, inspirují a udělají radost vám i vašim přátelům.

Muž

Žena

Žena po 40

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788072005437

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788072005116

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788025301067

Muž po 50

Novomanželé

Žena po 50

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788025310335

147×147 mm/brož./ 48 str./79 Kč EAN 9788025308127

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788025310328

Jak neusnout při sexu

Sex pro pokročilé

Vaše nové miminko

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788072005284

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788072007363

210×147 mm/brož./ 32 str./69 Kč EAN 9788072005444

Facebook

Zahrádkář

210×147 mm/brož./ 32 str./79 Kč EAN 9788025310816

210×147 mm/brož./ 32 str./79 Kč EAN 9788025313619

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

HUMORNÉ MANUÁLY

77


P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

VÁCLAV KLAUS

EKONOMIE, OBCHOD, FINANCE

ZEMĚ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Prof. VLADIMÍR TOMŠÍK, Prof. VÁCLAV KLAUS Nová kniha Ekonomie a zdravýý rozum autora – viceguvernéra České národní banky – Vladimíra TTomšíka, s předmluvou prezidenta republiky Václava Klause, jje pohledem ekonoma na často nepříliš racionální debatu nnejenom o ekonomických tématech současné společnosti. KKniha obsahuje pět ekonomických studií a kromě toho přináší ttaké vyjádření a odpovědi na palčivé otázky a problémy ddnešní ekonomie jako společenské vědy. Zdůrazňuje potřebu nnávratu k tržním principům, zamýšlí se nad současnou eekonomickou krizí, která naplno vypukla v závěru roku 2008, ppřináší ekonomická fakta české energetiky a přírodních zdrojů aa kromě jiného popisuje a vysvětluje řadu nových eekonomických jevů.

Co se opravdu skrývá za zprávami o změnách klimatu? Profesor Ian Plimer nabízí ve své knize 101 odpovědí na jednoduché otázky, které si můžete pokládat. Klimatický průmysl si upravuje teplotní záznamy a odmítá předložit nezpracovaná data k nezávislému prověření. Počítačové předpovědi děsivé budoucnosti se neshodují se skutečně naměřenými hodnotami. Změny klimatu byly v minulosti výraznější a rychlejší než dnešní nejhorší předpovědi, a přece se jim lidstvo přizpůsobilo. Je snad teorie globálního oteplování v důsledku lidské činnosti největším vědeckým a finančním podvodem v dějinách? Konec poplašných zpráv o Modré planetě

Ekonomie a zdravý rozum 165×235 mm/váz./160 str./299 Kč EAN 9788025313930

165×235 mm/brož./176 str./299 Kč EAN 9788025317334

TIPY NA VÝLETY

PRŮVODCI ČR

Vydejte se s námi na výlety! Křížem krážem po stopách známých českých pohádek i velikána Járy Cimrmana. Pro cyklisty máme zajímavé tipy, které obohatí výlety na kole.

Na kole křížem krážem po Česku 148×210 mm/brož./224 str./299 Kč EAN 9788025310489

Nejznámější pohádková místa křížem krážem po Česku 148×210 mm/brož./128 str./229 Kč EAN 9788025309735

Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana 148×210 mm/brož./104 str./249 Kč EAN 9788025313770

FILM

FILM

JÍDLO & NÁPOJE

KAREL ČÁSLAVSKÝ

MIE KREJČÍKOVÁ OKAMUROVÁ, TOMIO OKAMURA

Poznejte celou filmografii legendárního „krále komiků” Vlasty Buriana (1891–1962). FiFilmový historik Karel Čáslavský vám představí: • herecké začátky Vlasty Buriana ještě v němých filmech • období třicátých let, kdy na vrcholu slávy a popularity točil až čtyři filmy ročně • filmy z padesátých let, ve kterých bohužel dostával často role nehodné jeho talentu • údaje o autorech jednotlivých filmů • výběr z recenzí, textů písniček a okřídlených citátů • reprodukce původních plakátů a dalších reklamních materiálů KKniha obsahuje přibližně 750 fotografií, většinou zcela nneznámých, protože byly pořízeny přímo z filmového pásu.

První velká japonská kuchařka v České republice! Nechte se inspirovat oblíbenými recepty této asijské kuchyně. Pod vedením čtyř nejlepších japonských kuchařů, kteří působí v České republice, zvládnete přípravu sushi i japonských specialit krok za krokem. Návody jak připravit ryby, rýži, zeleninu a výběr kuchyňského náčiní doplňují další důležité rady a informace. Všechny recepty připravíte ze surovin, které jsou snadno dostupné v obchodní síti v ČR. Doporučuje Tomio Okamura

Vlasta Burian – Král komiků

Velká japonská kuchařka

216×280 mm/váz./160 str./299 Kč EAN 9788025313404

216×276 mm/váz./152 str./399 Kč EAN 9788025316818

JÍDLO & NÁPOJE

KUCHAŘKY & NÁPOJE

HHELENA RYTÍŘOVÁ N Nechte se inspirovat a připravte pro své blízké skvělé ppochoutky! KKuchařka pro tebe je pro všechny, kteří rádi vaří, ochutnávají aa překvapují. Podrobný postup a praktické rady pomohou ss přípravou chutných jídel pro každou příležitost. Vaření ještě nnikdy nebylo snazší!

78

KUCHAŘKY & NÁPOJE

JÍDLO & NÁPOJE

KUCHAŘKY & NÁPOJE

JAROSLAV VAŠÁK Neumíte vařit, ale chcete to zkusit? Nebojte se toho! Naše jednoduchá a srozumitelná kuchařka vás v mžiku naučí uvařit ta nejoblíbenější jídla „jako od maminky” bez sebemenších předchozích zkušeností.

Kuchařka pro tebe – báječné recepty krok za krokem

Vařím si sám – kuchařka krok za krokem

216×276 mm/váz./320 str./499 Kč EAN 9788025316139

163×243 mm/brož./72 str./99 Kč EAN 9788025312940


VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

DRAHOMÍRA FEJTKOVÁ Prýmkování – úplně nová technika výroby originálních textilních šperků! Stačí trocha šikovnosti a brzy obohatíte svou šperkovnici o více než dvě desítky nových originálních přírůstků v podobě náušnic, náramků, čelenek, prstenů, náhrdelníků i sponek do vlasů. Navíc získáte inspiraci pro své vlastní nápady! Naučte se jednoduchou techniku, při které sešíváním sutašek, což je druh galanterních prýmků, a všíváním různých typů korálků vznikají velmi originální výrobky. Komponenty Swarovski, které v naší knize používáme a doporučujeme, dodají výsledkům vaší práce na kráse, preciznosti a eleganci.

VÝROBA ŠPERKŮ

NOVINKA ZÁŘÍ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

DRAHOMÍRA FEJTKOVÁ Korálkování – nová technika pro výrobu originálních šitých šperků s korálky. Zapojte svou fantazii a šikovné ruce a obohaťte svou šperkovnici o nové originální přírůstky. Naučte se základní techniku korálkových stehů a jak správně vybrat korálky, aby vznikl opravdu zajímavý a nápaditý vzor. Dvě desítky podrobných návodů na výrobu náušnic, náramků a náhrdelníků zároveň poslouží jako inspirace pro vaše vlastní nápady.

Prýmkování – Výroba textilních šperků

Korálkování – výroba šitých šperků

166×235 mm/brož./80 str./179 Kč EAN 9788025313640

166×235 mm/brož./80 str./179 Kč EAN 9788025318294

ZPĚVNÍKY

HUDBA, ZPĚVNÍKY, PŘÍRUČKY

Zahrajte a zazpívejte si písničky oblíbených českých autorů. Texty, noty, akordy.

P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

VÝROBA ŠPERKŮ

Zpěvník – Z. Svěrák a J. Uhlíř 147×205 mm/váz./124 str./199 Kč EAN 9788025306666

Zpěvník – Karel Kryl 147×205 mm/váz./112 str./199 Kč EAN 9788025312841

Zpěvník – P. Hapka a M. Horáček 147×205 mm/váz./112 str./199 Kč EAN 9788025310007

Zpěvník – Jan Nedvěd 147×205 mm/váz./120 str./199 Kč EAN 9788025309285

Zpěvník – J. Suchý a J. Šlitr 147×205 mm/váz./128 str./199 Kč EAN 9788025311509

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY

Nejznámější legendy historie světového tenisu od druhé poloviny 19. století až do současnosti! Hrajete tenis nebo se o něj zajímáte? Pokud ano, pak je tato kniha určena právě vám! Představí se vám největší hvězdy „bílého sportu“. Osobní příběhy, překonávání překážek a náročná cesta k vítězství. Jaké bylo jejich účinkování na nejslavnějším a nejstarším turnaji světa Wimbledonu? Jakými úskalími si musely v životě i v tenisu projít? Od Renshawa k Djokovičovi a od Dodové ke Kvitové! Pochopitelně, že nemohou chybět ani největší české hvězdy v čele s Martinou Navrátilovou a Ivanem Lendlem. Všichni, kteří se ve Wimbledonu probojovali minimálně do finále dvouhry, mají v knize své místo.

PAMÁTNÍČKY PRO DĚTI

PARTNERSKÉ VZTAHY, RODIČOVSTVÍ

JARMILA LANGEROVÁ Uchovejte si vzpomínky na první roky života svého potomka! Vlepujte si jeho fotografie a zapisujte si zajímavé postřehy. Za pár let udělají jistě radost nejen vám.

Wimbledon a světové tenisové legendy

Památníček – narodil se človíček

165×235 mm/váz./184 str./349 Kč EAN 9788025314654

160×200 mm/váz./40 str./149 Kč EAN 9788072003051

79


P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

PAMÁTNÍČKY PRO DĚTI

PARTNERSKÉ VZTAHY, RODIČOVSTVÍ

HANKA VESELÁ Uchovejte si vzpomínky na první (k)roky života svého miminka! Vlepujte fotografie a zapisujte zajímavé postřehy. Za pár let udělají radost nejen vám.

Náš chlapeček – První album 242×260 mm/váz./48str./199 Kč EAN 9788025309810

Naše holčička – První album 242×260 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025309827

Naše děťátko – První album 242×260 mm/váz./48 str./199 Kč EAN 9788025310397

Naše děťátko – První album (měkká vazba) 242×260 mm/brož./48 str./99 Kč EAN 9788025312087

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

NNOVINKA SRPEN

NNOVINKA LISTOPAD

Luštěte a pochutnejte si! Švédské křížovky zaženou dlouhou chvíli a skvělé recepty nabídnou inspiraci na podzimní dobroty.

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a pochutnejte si! Švédské křížovky zaženou dlouhou chvíli a skvělé recepty vás inspirují při vánočním pečení.

Křížovky a podzimní recepty

Křížovky a vánoční recepty

145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754311

145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754328

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

Luštěte a pochutnejte si! Švédské křížovky vás pobaví a skvělé recepty nabídnou inspiraci na jarní dobroty.

Křížovky a jarní recepty 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754298

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a pochutnejte si! Švédské křížovky zaženou dlouhou chvíli a skvělé recepty nabídnou inspiraci pro letní grilování.

Křížovky s recepty pro letní grilování 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754304

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a bavte se doma i na cestách! Navíc můžete získat tipy na výlety, inspirovat se skvělými recepty Heleny Rytířové nebo se zasmát nad vtipnými obrázky. Křížovky s báječnými recepty 145×205 mm/brož./128 str./79 Kč EAN 8594155751471

Křížovky s tipy na výlety – Luštěte a cestujte po Čechách! 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155751334

Křížovky a oblíbená filmová místa 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155753437

Křížovky s (dů)vtipem

80

145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155753659


KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a dobře se bavte! Švédské křížovky a osmisměrky zaženou dlouhou chvíli a navíc se dozvíte zajímavosti ze světa rybářů i poučná přísloví.

Křížovky a osmisměrky 145x205 mm/brož./128 str./79 Kč EAN 8594155751549

Zábavné křížovky a osmisměrky 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754250

Křížovky a osmisměrky + to NEJ pro rybáře 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754267

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

RRuda z Ostravy a křížovky?! TTo tu ještě nebylo! Konečně luštění, u kterého se ppořádně zasmějete. KKaždý správný luštitel má přece vtípky rád, no ni?

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a bavte se! Stovku švédských křížovek doplňují vtipné fejetony Ivana Mládka.

Ruda vali… křížovky plné vtipů

Křížovky a fejetony Ivana Mládka

145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754335

145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752737

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a bavte se! Přinášíme vám 100 švédských křížovek, které pro zasmání doplňují vtipy Petra Urbana na téma tchyně a šéf.

Křížovky s vtipy Petra Urbana – modrá 145×205 mm/brož./144 str./99 Kč EAN 8594155750597

Křížovky s vtipy Petra Urbana – zelená 145×205 mm/brož./144 str./99 Kč EAN 8594155750603

Pivrncovy křížovky 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752232

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte pro radost! Švédské křížovky vás zaručeně pobaví, zábavné testy a rébusy potrápí vaši hlavu, moudrá desatera poradí a pivní recepty nabídnou originální inspiraci. Křížovky a zábavné testy 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752591

Křížovky a pár dobrých rad do života 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155753420

Křížovky a rébusy se zvířaty 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155753840

Křížovky s pivními recepty 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155751297

81


P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

KŘÍŽOVKY & VTIPY, TESTY, TIPY, ZAJÍMAVOSTI

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštíte rádi? Právě pro vás jsme připravili na 110 křížovek, osmisměrek, kriskrosů a číselných křížovek, které vám budou dobrým společníkem pro chvíle volna, na cesty i na dovolenou. A nejen to! Při luštění se navíc zasmějete nad vtipy Pavla Kantorka.

Křížovky s vtipy P. Kantorka – Jak přežít sport 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752744

Křížovky s vtipy P. Kantorka – Jak přežít cokoliv 145×205 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752539

Křížovky s vtipy P. Kantorka – Jak přežít doktora 145×205 mm/brož./144 str./99 Kč EAN 8594155750894

MAXI KŘÍŽOVKY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

MAXI KŘÍŽOVKY

NOVINKA ZÁŘÍ

NOVINKA ZÁŘÍ

Luštěte a zpříjemněte si dlouhé zimní večery. Naše velká kniha luštění se švédskými křížovkami, osmisměrkami, kriskrosy a číselnými křížovkami je skvělým společníkem pro volné chvíle.

Luštěte a pochutnejte si! 250 švédských křížovek zažene dlouhou chvíli a skvělé recepty nabídnou inspiraci na sezonní dobroty pro celý rok.

MAXI křížovky s recepty na celý rok

Křížovkářský maximix na zimu 145×205 mm/brož./256 str./129 Kč EAN 8594155754359

MAXI KŘÍŽOVKY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

NOVINKA ZÁŘÍ Luštíte rádi? 365 švédských křížovek zažene dlouhou chvíli každý den.

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

145×205 mm/brož./256 str./129 Kč EAN 8594155754687

MAXI KŘÍŽOVKY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

NOVINKA ŘÍJEN Skvělý dárek pro všechny, kdo rádi luští! Náš dárkový box obsahuje přes 800 křížovek a dalších luštěnek pro každou příležitost

MEGA křížovky na každý den

Velká kolekce křížovek – box

145×205 mm/brož./376 str./149 Kč EAN 8594155754694

63×205 mm/888 str./299 Kč EAN 8594155754885

MAXI KŘÍŽOVKY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Chystáte se na cesty nebo na dovolenou? Nezapomeňte přibalit naši velkou knihu luštění. Švédské křížovky, osmisměrky, kriskrosy i číselné křížovky jsou skvělou zábavou pro volné chvíle. Křížovky – MAXIMIX na dovolenou 145×205 mm/brož./256 str./99 Kč EAN 8594155752355

Křížovky – MAXIMIX luštění na dovolenou 145×205 mm/brož./256 str./129 Kč EAN 8594155753383

Křížovky – MAXIMIX na zimu 145×205 mm/brož./256 str./129 Kč EAN 8594155753710

Křížovkářský maximix na dovolenou

82

145×205 mm/brož./256 str./129 Kč EAN 8594155754342


KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

NNOVINKA SRPEN

Zpestřete si čas luštěním a dozvíte se i vše o pivu. Zajímavosti z historie, pivařské průpovídky a slogany… Čeká na vás: – 130 křížovek – 40 osmisměrek – 20 kriskrosů – 10 číselných křížovek BONUS – skvělé vtipy Petra Urbana!

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a oslaďte si život! Stovka švédských křížovek zažene dlouhou chvíli a recepty na sladké dezerty z kuchyně Heleny Rytířové budou skvělou inspirací pro váš stůl. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení i luštění.

Maxi křížovky – Vše o pivu + vtipy P. Urbana

Křížovky s větším písmem – s recepty pro sladké pečení

145×205 mm/brož./256 str./129 Kč EAN 8594155751525

208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754656

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

NNOVINKA LISTOPAD Pobavte se luštěním křížovek za každého počasí! Navíc se můžete nechat inspirovat oblíbenými recepty. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení i luštění.

Luštěte a zpříjemněte si dlouhé zimní večery. Naše velká kniha luštění se švédskými křížovkami, osmisměrkami, kriskrosy a číselnými křížovkami je skvělým společníkem pro volné chvíle. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení i luštění.

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

MAXI křížovky – luštění pro seniory

Křížovky PRO SENIORY s oblíbenými recepty

208×296 mm/brož./256 str./149 Kč EAN 8594155754670

208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752799

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

Pobavte se luštěním a uvařte si něco dobrého! Stovka švédských křížovek s recepty od Heleny Rytířové vám bude skvělou inspirací. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení a luštění.

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a vydejte se po stopách českých filmů! Osmdesátka švédských křížovek vás pobaví a zábavné historky a zajímavosti z natáčení provedou zákulisím oblíbených filmových příběhů. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení i luštění.

Křížovky PRO SENIORY se skvělými recepty

Křížovky PRO SENIORY po stopách českých filmů

208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155753703

208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754281

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

MAXI KŘÍŽOVKY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Luštěte a bavte se! Velké písmo usnadňuje čtení i luštění. Křížovky pobaví doma i na cestách, navíc se můžete nechat inspirovat tipy pro zahrádku nebo k navštívení známých i neznámých míst. Křížovky PRO SENIORY s tipy pro vaši zahrádku 208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155753444

Křížovky PRO SENIORY s tipy pro zahrádkáře 208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752331

Křížovky PRO SENIORY a nejznámější filmová místa 208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752751

Křížovky PRO SENIORY s tipy na výlety 208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155752348

83


P O P U L Á R N Ě - N AU Č N Á L I T E R AT U R A P R O D O S P Ě L É

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

LUŠTĚNÍ PRO SENIORY

Skvělé luštění do každého počasí. Stovka švédských křížovek vám zpříjemní dlouhou chvíli a zajímavé informace o zelených bylinkách budou inspirací pro vaši zahrádku i kuchyni. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení a luštění.

Luštíte rádi? Švédské křížovky, osmisměrky, kriskrosy i číselné křížovky jsou tou pravou zábavou do každého počasí. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení a luštění.

Křížovky PRO SENIORY bylinková zahrádka

MAXI křížovky PRO SENIORY 208×296 mm/brož./256 str./149 Kč EAN 8594155753727

208×296 mm/brož./128 str./99 Kč EAN 8594155754274

BYSTRÁ HLAVA PRO SENIORY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

BYSTRÁ HLAVA PRO SENIORY

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

NOVINKA ZÁŘÍ Luštěte a bavte se! Velké písmo usnadňuje čtení i luštění. Rébusy, křížovky a hlavolamy vás zaručeně pobaví doma i na cestách.

BYSTRÁ HLAVA PRO SENIORY

Vyzkoušejte si své znalosti a pobavte se u otázek z nejrůznějších oborů, jako jsou: svět filmu, umění, přírodopis, zeměpis nebo historie. Zábavné testy pro chvíle pohody jsou ideální na dovolenou, posezení s přáteli i pro volné chvilky.

Bystrá hlava pro seniory: rébusy, křížovky, hlavolamy

Bystrá hlava pro seniory – zábavné testy pro chvíle pohody

208×296 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 8594155753390

208×296 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025318911

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

BYSTRÁ HLAVA PRO SENIORY

Vyzkoušejte si své znalosti a pobavte se u otázek z nejrůznějších oborů, jako jsou: literatura, příroda, film, osobnosti a další. Testy pro chvíle pohody jsou ideální na dovolenou, posezení s přáteli i pro volné chvilky. Velké písmo vám usnadní čtení i hledání správných odpovědí na konci knihy.

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Pojďte si lámat hlavu se sirkovými hlavolamy! Různorodé úlohy, hlavolamy a rébusy vás zaručeně pobaví doma i na cestách. Velké písmo usnadňuje čtení a luštění.

Bystrá hlava pro seniory – testy pro chvíle pohody

Bystrá hlava pro seniory – sirkové hlavolamy

208×296 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025316283

208×296 mm/brož./64 str./79 Kč EAN 9788025316290

SUDOKU

KŘÍŽOVKY, HLAVOLAMY, LUŠTĚNÍ

Potrapte si mozek! Luštění sudoku vám zpestří vtipy Pavla Kantorka a Petra Urbana, poučení vám přinesou moudrá životní desatera a citáty slavných osob. SUDOKU + životní desatera 125×176 mm/brož./128 str./79 Kč EAN 8594155752188

SUDOKU + citáty 125×176 mm/brož./128 str./79 Kč EAN 8594155752171

SUDOKU + vtipy Pavla Kantorka 125×176 mm/brož./128 str./79 Kč EAN 8594155752614

SUDOKU + vtipy Petra Urbana

84

125×176 mm/brož./128 str./79 Kč EAN 8594155752607


VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

KNIHY PRO DĚTI S PORUCHOU UČENÍ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

ESTER STARÁ, MILAN STARÝ

LUDMILA STREJČKOVÁ

Procvičujte si se svými dětmi správnou výslovnost a rozvíjejte jejich komunikační dovednosti. S obrázkovou Logopedií – Žežicha se neříká to bude zábava! – hravé básničky a písničky – zábavné úkoly a hádanky – veselé obrázky

Logopedie zábavnou formou! Procvičujte se svými dětmi výslovnost problematických hlásek s pomocí veselých obrázků, zábavných úkolů a říkanek.

Logopedie – texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti

Logopedie – Žežicha se neříká 208×288 mm/brož./88 str./199 Kč EAN 9788025316795/věk 4+

KNIHY PRO DĚTI S PORUCHOU UČENÍ

208×288 mm/brož./64 str./199 Kč EAN 9788025308820/věk 4+

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

STRUČNÉ PŘEHLEDY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

U Č E B N I C E , O D B O R N Á L I T E R AT U R A

KNIHY PRO DĚTI S PORUCHOU UČENÍ

Škola s přehledem! Sada obsahuje přehledné tabulky s vybraným učivem z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a okruhu člověk a jeho svět. Tabulky jsou určeny především žákům 1. stupně základních škol.

MARIE ČERNÁ, IVA STRNADOVÁ Pomozte svým dětem odstranit problémy se čtením novou netradiční metodou. S naší knížkou se stanou bystrými detektivy, kteří luští záhady skryté v textech a hrají si s písmenky a slovíčky v celé řadě nápaditých cvičení. Čtenář-detektiv si hravě poradí s každým textem!

Dyslexie – detektivní úkoly pro malé čtenáře

Škola s přehledem – Tabulky pro 1.– 5. třídu ZŠ

208×288 mm/brož./80 str./179 Kč EAN 9788025312780/věk 9+

198×292 mm/6 listů/129 Kč EAN 9788025309063/věk ZŠ1

VĚK 4+

FINANČNÍ GRAMOTNOST

JINÉ PŘEDMĚTY

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

JINÉ PŘEDMĚTY

Z Š1 Z Š2

EVA SKOŘEPOVÁ

FRANTIŠEK CHARVÁT

Světem peněz provází Kačka s Filipem a jejich rodina. Pomocí situací, které znají z domova, učí děti znát význam a hodnotu peněz a také to, jak s nimi zacházet. Navíc se děti naučí pracovat s textem a procvičí si i základní početní operace. Titul je určen pedagogům pro práci ve škole a rodičům, kteří se chtějí dětem v této oblasti věnovat sami.

Která dopravní značka označuje přechod pro chodce? Jaké barvy jsou na značce „dej přednost v jízdě“? Naučte své děti poznávat dopravní značky veselou a hravou formou! Omalovánky dopravních značek jsou vždy doplněny veršovanou říkankou.

Finanční gramotnost pro 1.–3. třídu ZŠ

Dopravní značky naší Kačky 290×205 mm/brož./16 str./69 Kč EAN 9788025312971/věk 6+

205×292 mm/brož./64 str./99 Kč EAN 9788025311233/věk ZŠ1

PRACOVNÍ SEŠITY PRO ZŠ

ČESKÝ JAZYK

Čtenářský deník je titul určený všem malým čtenářům – jde vlastně o barevný ilustrovaný pracovní sešit, do kterého si mohou zaznamenávat své čtenářské zážitky. Zapsat takový záznam není úplně jednoduché, a proto je v deníku připravená osnova pro každý literární žánr, s nímž se děti na 1. stupni ZŠ setkají. Práci jim ještě usnadní ukázka jednoho zpracovaného zápisu. A nezapomněli jsme ani na to, že děti rády malují, a tak počítáme i s prostorem pro jejich vlastní ilustrace.

Čtenářský deník – 1. stupeň ZŠ 165×235 mm/brož./48 str./79 Kč EAN 9788025307946/věk ZŠ1

PRACOVNÍ SEŠITY PRO ZŠ

ČESKÝ JAZYK

Čtete rádi a chcete si zaznamenat své čtenářské zážitky? Nebo si jen potřebujete vést obvyklý školní čtenářský deník? Pak využijte náš pracovní sešit – značně vám usnadní a zpříjemní práci. Ve Čtenářském deníku jsou už připravené formuláře pro každý literární žánr, s nímž se na 2. stupni ZŠ setkáte – stačí se nechat vést osnovou a vyplňovat. A pro inspiraci je tu i zpracovaná ukázka jednoho díla. Nemusíte opisovat od kamarádů, stačí využít originální Čtenářský deník. Čtenářský deník – 2. stupeň ZŠ 165×235 mm/brož./96 str./99 Kč EAN 9788025307953/věk ZŠ2

85


U Č E B N I C E , O D B O R N Á L I T E R AT U R A

JÁ NA TO MÁM, JÁ SE TO NAUČÍM

ČESKÝ JAZYK

PĚTIMINUTOVKY PRO ZŠ

Poo Potřebujete se zdokonalit v pravopise? PProcvičte r si psaní i/y ve vyjmenovaných slovech, ve slovech ppříbuzných, ř cizích, v koncovkách přídavných jmen a  a samozřejmě i psaní i/y ve shodě přísudku s podmětem. UUčebnice je určena nejen žákům ZŠ.

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

Rodiče, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas pro něj vymýšlet úkoly k procvičování učiva? Využijte tento soubor pětiminutovek k domácímu procvičování českého jazyka! Pětiminutovky obsahují 160 listů, na každém listu najdete 3 cvičení z češtiny pro 5. třídu ZŠ. Stačí vybrat probírané téma, list vytrhnout a děti mohou samostatně procvičovat. Cvičení doplňuje klíč se správným řešením. Pravidelným opakováním s Pětiminutovkami bude pro děti čeština hračka! Český jazyk – 5. třída

Jaké i/y se píše?

115×165 mm/brož./ 352 str./149 Kč EAN 9788025306208/věk ZŠ1

144×205 mm/brož./80 str./79 Kč EAN 9788025312063/ZŠ2

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

Chcete se dostat na osmileté gymnázium nebo na odbornou školu? Tyto publikace vám pomohou připravit se na přijímací zkoušky.

Příprava na přij. zkoušky na SŠ Český jazyk – 8letá gymnázia 144×205 mm/brož./128 str./149 Kč EAN 9788025308004/věk ZŠ1

Příprava na přij. zkoušky na SŠ Matematika – 8letá gymnázia 144×205 mm/brož./168 str./179 Kč EAN 9788025306314/věk ZŠ1

Příprava na přij. zkoušky na SŠ Všeobecný přehled – 8letá g. 144×205 mm/brož./112 str./149 Kč EAN 9788025308028/věk ZŠ1

VĚK Z Š1 ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY PRO ZŠ

ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Z Š2 Žákovské knížky variabilně použitelné pro všechny ročníky ZŠ a pro 1. a 2. stupeň ZŠ obsahují: – kolonky pro prospěch bez nadepsání jednotlivých předmětů – stránky pro omluvy Žákovská knížka – – sdělení rodičům a zápis univerzální třídních schůzek 148×210 mm/brož./32 str./14 Kč – rozvrh hodin EAN 8594155750849 /věk ZŠ – tabulku pro hodnocení žáka Žákovská knížka – na konci 1. a 3. čtvrtletí pro mladší žáky 148×210 mm/brož./32 str./17 Kč Díky kulatým rohům nehrozí už EAN 8594155750870/věk ZŠ1 žádné „oslí uši“. Žákovská knížka – pro starší žáky 148×210 mm/brož./32 str./17 Kč EAN 8594155750887/věk ZŠ2

ČESKÝ JAZYK – KAŇKA

ČESKÝ JAZYK

Neeo Neocenitelný pomocník pro všechny žáky základních škol. Přii používání učebnice odpadne zdlouhavé zapisování výkladu a jee možné se více věnovat procvičování gramatických jevů a j a pravopisu. a p p

Od šestky do devítky

86

144×205 mm/brož./68 str./59 Kč EAN 9788072004256/věk ZŠ2

ČESKÝ JAZYK – KAŇKA

ČESKÝ JAZYK

Vyy Vynikající doplněk k výuce českého jazyka. Sbírka Sb b diktátů pro základní školy slouží k procvičení probrané pr ro látky, a tedy k jejímu důkladnému osvojení. Součástí So o učebnice je klíč ke všem diktátům.

Diktáty od šestky do devítky 144×205 mm/brož./64 str./59 Kč EAN 9788072000616/věk ZŠ2


VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

STRUČNÉ PŘEHLEDY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Škola s přehledem! Sada obsahuje tabulky s vybranými tématy z těchto přírodovědných oborů: – matematika – aritmetika a geometrie – fyzika – chemie – přírodopis – zeměpis Přehledné tabulky jsou určeny především žákům 2. stupně základních škol, ale i všem, kteří si chtějí připomenout získané poznatky.

Škola s přehledem! Sada obsahuje tabulky s vybranými tématy z těchto humanitních oborů: – anglický jazyk – český jazyk a literatura – dějepis – výchova k občanství Přehledné tabulky jsou určeny především žákům 2. stupně základních škol, ale i všem, kteří si chtějí připomenout získané poznatky.

Tabulky pro 6.–9. tř. ZŠ (humanitní obory)

Tabulky pro 6.–9. tř. ZŠ (přírodovědné obory)

198×292 mm/12 str./129 Kč EAN 9788025308929/věk ZŠ2

198×292 mm/12 str./129 Kč EAN 9788025308998/věk ZŠ2

STRUČNÉ PŘEHLEDY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

U Č E B N I C E , O D B O R N Á L I T E R AT U R A

STRUČNÉ PŘEHLEDY

Odložte rozsáhlé učebnice. Přehledné tabulky vám ušetří čas! Získejte jistotu nejen při hodinách matematiky, českého jazyka a angličtiny. Každá sada obsahuje 6 přehledně Matematika – školní tabulky – uspořádaných tabulek, ve kterých aritmetika, algebra, geometrie jsou zastoupeny všechny oblasti 198×292 mm/12 str./129 Kč jednotlivých předmětů na základní EAN 9788025312926/věk ZŠ škole a na gymnáziu. Český jazyk – školní tabulky – přehledné základy gramatiky 198×292 mm/12 str./129 Kč EAN 9788025312193/věk ZŠ

Angličtina – školní tabulky – přehledné základy gramatiky 198×292 mm/12 str./129 Kč EAN 9788025312186/věk ZŠ

VĚK Z Š2

STRUČNÉ PŘEHLEDY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

DOPLŇKOVÉ UČEBNICE ZŠ – MATEMATIKA

MATEMATIKA

JAROSLAV EISLER Kompletní přehled učiva matematiky probírané na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií v jedné učebnici! 1. část: definice, vzorce, poučky, názorná vysvětlení a řešené příklady 2. část: 250 příkladů pro procvičení s klíčem správných řešení Neocenitelné pro průběžné opakování i přijímací zkoušky na střední školy.

Periodická tabulka prvků bude vaším nepostradatelným pomocníkem nejen v hodinách chemie. Díky laminovaným deskám se tabulka nepoškodí a zůstane dlouhou dobu jako nová.

Periodická soustava prvků

Matematika 6-9

198×292 mm/2 str./19 Kč EAN 8594155750832/věk ZŠ2

144×205 mm/brož./184 str./149 Kč EAN 9788025314111/věk ZŠ2

OPAKOVÁNÍ A SOUHRNY PRO SŠ

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně! V naší středoškolské příručce naleznete všechny, které jsou potřebné nejen ke studiu, ale i do praktického života.

PRAVIDLA A PŘEHLEDY

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

Nově zpracovaná Pravidla českého pravopisu nejen pro žáky a studenty! Přehledně uspořádaný výklad pravopisných zásad umožní rychle se zorientovat a snadno pochopit dané pravidlo. 1. Pravopisná pravidla – vysvětlena stručně a srozumitelně – uvedeny příklady ze současné češtiny – zpracovaná v přehledných tabulkách 2. Pravopisný slovník – často užívaná a pravopisně obtížná slova – důraz na potřeby uživatelů – u většiny hesel praktické informace o tvarosloví a výslovnosti Dodatek MŠMT je zapracovaný přímo do výkladu a jednotlivých hesel.

Matematické, fyzikální a chemické tabulky – revidované vydání

Školní pravidla českého pravopisu

170×240 mm/brož./288 str./199 Kč EAN 9788025312278

145×205 mm/brož./368 str./149 Kč EAN 9788025314494

87


U Č E B N I C E , O D B O R N Á L I T E R AT U R A

MATURITA V KOSTCE PRO SŠ

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

Doplňkové učebnice z nejoblíbenější řady Maturita v kostce pro SŠ připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Studentské verze – jsou určeny pro práci na běžných počítačích – cena: 129 Kč

Také jako interaktivní učebnice

TAKÉ

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

Nově vydáváme interaktivní verze oblíbených učebnic edice Maturita v kostce. Interaktivní učebnice spojuje kompletní obsah tištěné učebnice s moderním softwarem a poskytuje tak další možnosti efektivní práce s knihou. Školní verze – kromě využití na PC umožňují pracovat na interaktivních tabulích

TAKÉ

Podrobnější informace najdete na www.fragment.cz, www.flexilearn.cz.

Český jazyk v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./224 str./179 Kč EAN 9788025309506

Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./196 str./179 Kč EAN 9788025306710

Literatura v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./176 str./149 Kč EAN 9788025306529

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

TAKÉ

Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./140 str./149 Kč EAN 9788025301869

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./180 str./149 Kč EAN 9788025301876

Čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./192 str./179 Kč EAN 9788025301883

Čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./200 str./179 Kč EAN 9788025303610

VĚK

Dějepis I. v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./172 str./149 Kč EAN 9788025306055

Zeměpis I. v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./152 str./149 Kč EAN 9788025305867

Dějepis II. v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./184 str./179 Kč EAN 9788025306048

Zeměpis II. v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./184 str./179 Kč EAN 9788025305850

TAKÉ

TAKÉ

Chemické názvosloví v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./108 str./149 Kč EAN 9788025312254/věk SŠ

Společenské vědy v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./188 str./179 Kč EAN 9788025301906

Čtenářský deník k Literatuře v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./152 str./149 Kč EAN 9788025303948

Biologie v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./176 str./179 Kč EAN 9788025306062

NNOVÉ VYDÁNÍ SRPEN Chemie v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./220 str./199 Kč EAN 9788025319628

Matematika v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./196 str./179 Kč EAN 9788025301913

Fyzika v kostce pro SŠ 165×235 mm/brož./184 str./179 Kč EAN 9788025302286

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

88

165×235 mm/brož./152 str./149 Kč EAN 9788025301920


OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU

LENKA BOLCKOVÁ, MIROSLAV ŠTOCHL

TOMÁŠ JACKO, JANA PETROVÁ, MAGDA FLEKOVÁ, GUY BORG

Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! V publikaci najdete: – kompletní přehled středoškolské literatury – ukázky z děl – vzorové interpretace textů – testové otázky k prověření znalostí – taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli

Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! V publikaci najdete: – přehledně zpracované tematické okruhy z angličtiny – texty k rozšíření slovní zásoby – cvičení pro zopakování gramatiky – taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli

Příprava na státní maturitu – Literatura

Příprava na státní maturitu – Angličtina

205×292 mm/brož./124 str./149 Kč EAN 9788025316627/věk SŠ

205×292 mm/brož./168 str./149 Kč EAN 9788025316634/věk SŠ

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU

PETR CHÁRA, DANA BLAHUNKOVÁ, EVA ŘÍDKÁ

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

U Č E B N I C E , O D B O R N Á L I T E R AT U R A

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU

PETR KARAS, LUDVÍK HANÁK Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! V publikaci najdete: – kompletní přehled středoškolského zeměpisu – testy na konci jednotlivých kapitol k prověření znalostí – taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli

Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! V publikaci najdete: – kompletní přehled středoškolské matematiky – vzorové úlohy s řešeními – testové otázky k prověření znalostí – taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli Příprava na státní maturitu – Matematika

Příprava na státní maturitu – Zeměpis

205×292 mm/brož./284 str./199 Kč EAN 9788025316658/věk SŠ

205×292 mm/brož./216 str./179 Kč EAN 9788025316641/věk SŠ

VĚK SŠ

MATURITA

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

KATEŘINA MATOUŠKOVÁ, BARBORA FAKTOROVÁ Maturita bez obav! Třicet vypracovaných maturitních témat pro vás bude základem k úspěšnému složení maturitní zkoušky z angličtiny. Každé téma je zpracováno na jednom listu tak, aby se list dal použít jako základ vaší vlastní přípravy nebo jako tahák.

Maturita – Angličtina – aktualizované vydání 205×292 mm/brož./64 str./129 Kč EAN 9788025302361

MATURITA

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

HANA JUSTOVÁ S moderní učebnicí koncipovanou jako pracovní sešit si před maturitou procvičíte potřebnou gramatiku a své znalosti z němčiny si tak upevníte nebo ještě prohloubíte.

Wir üben deutsche Grammatik 205×292 mm/brož./80 str./119 Kč EAN 9788072004225/věk SŠ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

NNOVÉ VYDÁNÍ SRPEN

KOLEKTIV AUTORŮ Aktualizovaná publikace obsahuje přes tisíc základních pojmů z oborů společenských věd, se kterými se můžete setkat u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Všechny pojmy jsou stručně a srozumitelně vysvětleny. Získejte v co nejkratší době všeobecný přehled a buďte dokonale připraveni! Zahrnuty jsou pojmy z těchto oblastí: historie ekonomie divadlo politologie filozofie výtvarné umění mezinárodní vztahy sociologie hudba EU psychologie NATO literatura Přijímací zkoušky na VŠ – Všeobecný přehled – Témata a pojmy 144×205 mm/brož./480 str./299 Kč EAN 9788025318393/věk SŠ

89


U Č E B N I C E , O D B O R N Á L I T E R AT U R A

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

TAKÉ

U přijímacích zkoušek na vysoké školy se mnohde setkáte s různými typy testů studijních předpokladů. Cílem této publikace je připravit vás na tyto testy obecně. U zkoušek vás pak nic nepřekvapí a budete vědět, jakou zvolit strategii, jak na který typ otázky. Kniha je rozdělena podle subtestů do osmi kapitol, které obsahují stručné výklady s příklady, řešenými krok za krokem. Na závěr publikace je kompletní modelový test s podrobným řešením.

VĚK SŠ

Publikace vám umožní udělat si představu, jak mohou vypadat testy všeobecných předpokladů u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Najdete v ní testové otázky z jednotlivých oborů společenských věd, které bývají nejčastěji do testů zahrnovány (historie, politologie, mezinárodních vztahů, EU, NATO, ekonomie, sociologie, psychologie, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby). Publikace obsahuje dva klíče řešení: jeden stručný, druhý podrobně zpracovaný.

Testy – Všeobecný přehled

144×205 mm/brož./240 str./199 Kč EAN 9788025304914

144×205 mm/brož./420 str./299 Kč EAN 9788025305317

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA

R. P. FEYNMAN, R. B. LEIGHTON, M. SANDS

FEYNMANOVY PŘEDNÁŠKY Z FYZIKY

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA

R. P. FEYNMAN, R. B. LEIGHTON, M. SANDS

Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším a jejich knižní vydání se stalo pro všechny fyziky biblí. S tímto revidovaným a jediným kompletním vydáním Feynmanových přednášek v češtině podlehnete kouzlu fyziky stejně jako jeho studenti. K teoretickým přednáškám nositele Nobelovy ceny, publikovaným ve třech dílech s doplňkem, jsou přidány jeho vlastní řešené příklady a cvičení.

Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším a jejich knižní vydání se stalo pro všechny fyziky biblí. S tímto revidovaným a jediným kompletním vydáním Feynmanových přednášek v češtině podlehnete kouzlu fyziky stejně jako jeho studenti. K teoretickým přednáškám nositele Nobelovy ceny, publikovaným ve třech dílech s doplňkem, jsou přidány jeho vlastní řešené příklady a cvičení.

Feynmanovy přednášky z fyziky – revidované vydání – 1. díl

Feynmanovy přednášky z fyziky – revidované vydání – 2. díl

170×240 mm/váz./744 str./499 Kč EAN 9788025316429/věk VŠ

170×240 mm/váz./808 str./499 Kč EAN 9788025316436/věk VŠ

FEYNMANOVY PŘEDNÁŠKY Z FYZIKY

NOVÉ VYDÁNÍ ŘÍJEN

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

Testy – Studijní předpoklady a logika

FEYNMANOVY PŘEDNÁŠKY Z FYZIKY

NOVÉ VYDÁNÍ ZÁŘÍ

OPAKOVÁNÍ, SOUHRNY

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA

FEYNMANOVY PŘEDNÁŠKY Z FYZIKY – DOPLNĚK K PŘEDNÁŠKÁM

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA

R. P. FEYNMAN, R. B. LEIGHTON, M. SANDS Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším a jejich knižní vydání se stalo pro všechny fyziky biblí. S tímto revidovaným a jediným kompletním vydáním Feynmanových přednášek v češtině podlehnete kouzlu fyziky stejně jako jeho studenti. K teoretickým přednáškám nositele Nobelovy ceny, publikovaným ve třech dílech s doplňkem, jsou přidány jeho vlastní řešené příklady a cvičení.

RICHARD P. FEYNMAN, MICHAEL A. GOTTLIEB, RALPH LEIGHTON Pokud je fyzika vaší vášní, pak vám rozhodně nesmí chybět jediné české vydání doplňku k Feynmanovým přednáškám z fyziky.

Feynmanovy přednášky z fyziky – revidované vydání – 3. díl

Feynmanovy přednášky z fyziky – doplněk k přednáškám

170×240 mm/váz./436 str./499 Kč EAN 9788025316443/věk VŠ

170×240 mm/váz./168 str./299 Kč EAN 9788025303917

DOPLŇKOVÉ UČEBNICE PRO VŠ

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA

BORIS PAVLOVIČ DĚMIDOVIČ České vydání proslavené sbírky 4 500 úloh z diferenciálního a integrálního počtu pro vysoké školy, kterou zájemci dosud obtížně sháněli v ruském originále. Každou kapitolu uvádí stručné vysvětlení pojmů, na závěr jsou připojena řešení všech úloh.

Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy

90

160×240 mm/váz./464 str./595 Kč EAN 9788072005871


JAZYKOVÉ STRUČNÉ PŘEHLEDY

CIZÍ JAZYKY

CIZÍ JAZYKY

IVA DOSTÁLOVÁ

Zopakujte si rychle a efektivně základy anglické nebo německé gramatiky. Díky stručnému přehledu nebudete muset hledat potřebné informace v nepřehledných a obsáhlých učebnicích.

Základní anglická gramatika – stručně a přehledně! Lámete si stále dokola hlavu s tím, jak utvořit správný tvar množného čísla, jak vystupňovat přídavné jméno nebo jaký čas máte ve větě užít? V přehledu anglické gramatiky najdete rychle odpověď! Gramatika je zpracovaná v přehledných tabulkách, které usnadní zapamatování. Získejte jistotu a mluvte anglicky bez obav! Jazykové přehledy – Angličtina

Angličtina/Stručný přehled gramatiky

Němčina/Stručný přehled gramatiky

140×210 mm/brož./24 str./89 Kč EAN 9788025316566

431×280 mm/4 str./39 Kč EAN 9788072007134/věk 15+

431×280 mm/4 str./39 Kč EAN 9788072007141/věk 15+

5 MINUT DENNĚ

CIZÍ JAZYKY

5 MINUT DENNĚ

CIZÍ JAZYKY

IVA DOSTÁLOVÁ, JAMES BRANAM

KAREL VRATIŠOVSKÝ

Procvičujte si angličtinu 5 minut denně. Každý den vytrhněte jeden list a ve volné chvíli vyluštěte křížovku, vyplňte cvičení nebo si přečtěte vtip či příběh. Poté list otočte a zkontrolujte si své odpovědi nebo si ověřte, zda jste správně porozuměli. Mírně pokročilí a falešní začátečníci si upevní dosavadní znalosti a rozšíří si slovní zásobu o praktická slovíčka. Vaše angličtina se bude den po dni zlepšovat.

Procvičujte si němčinu 5 minut denně. Každý den vytrhněte jeden list a ve volné chvíli vyluštěte křížovku, vyplňte cvičení nebo si přečtěte vtip či příběh. Poté list otočte a zkontrolujte si své odpovědi nebo si ověřte, zda jste správně porozuměli. Mírně pokročilí a falešní začátečníci si upevní dosavadní znalosti a rozšíří si slovní zásobu o praktická slovíčka. Vaše němčina se bude den po dni zlepšovat.

Angličtina – 5 minut denně

Němčina – 5 minut denně

115×165 mm/brož./320 str./149 Kč EAN 9788025308196

115×165 mm/brož./320 str./149 Kč EAN 9788025308202

11 MINUT DENNĚ

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

JAZ YKOVÉ UČEBNICE

JAZYKOVÉ PŘEHLEDY

UČEBNICE PRO SAMOUKY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

IVA DOSTÁLOVÁ, JAMES BRANAM Naučte se anglicky za 11 týdnů! Stačí 11 minut denně! Každý týden se naučíte vše potřebné k jednomu tématu: – v pondělí a ve čtvrtek si osvojíte potřebnou slovní zásobu – ve středu nutnou gramatiku – v úterý a v pátek užitečné fráze Své znalosti si snadno ověříte ve cvičeních, která najdete na druhé straně listu. O víkendu si tak budete moct odpočinout u příběhu na pokračování a křížovky. Nahrávku s anglickými slovíčky k jednotlivým tématům si lze navíc stáhnout z www.fragment.cz v sekci Stahuj. Publikace v praktickém „kapesním“ formátu je určena mírně pokročilým. Angličtina – 11 minut denně 105×190 mm/brož./160 str./179 Kč EAN 9788025313473

IVA DOSTÁLOVÁ, JAMES BRANAM, ŠÁRKA ZELENKOVÁ Moderní učebnice, díky níž si nejprve osvojíte praktickou slovní zásobu a základy angličtiny a pak snadno proniknete i do složitější anglické gramatiky. Učebnice s jednoduchou strukturou a CD ve formátu MP3, určená především samoukům, vás spolehlivě dovede od začátečníků až na úroveň pokročilých uživatelů angličtiny. Angličtina pro samouky: začátečníci a středně pokročilí 163×240 mm/brož./376 str./349 Kč EAN 9788025313107

JAZYKY POSLECHEM

CIZÍ JAZYKY

Poslouchejte a učte se cizí jazyky kdykoliv a kdekoliv! Nejen v autě, ale i při relaxaci můžete rozvíjet svou slovní zásobu anlgičtiny nebo němčiny. Slovíčka a základní fráze k jednotlivým tématům si nejprve prostudujete v přiložené brožuře.

Angličtina nejen do auta – CD s MP3 – pro začátečníky 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 8594155751198

Angličtina nejen do auta – CD s MP3 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 9788025307885

Němčina nejen do auta – CD s MP3 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 9788025307892

91


JAZ YKOVÉ UČEBNICE

JAZYKY POSLECHEM

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Poslouchejte a učte se kdykoliv a kdekoliv! V autobuse, v metru, v tramvaji, v autě, na kole, v čekárně nebo jen tak při relaxaci můžete rozvíjet svou slovní zásobu angličtiny. Tematicky členěné tituly jsou určeny falešným začátečníkům a mírně pokročilým. Angličtina nejen do auta – Restaurace a jídlo 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 8594155754168

Angličtina nejen do auta – Nakupování 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 8594155754380

Angličtina nejen do auta – Ve městě 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 8594155754397

Angličtina nejen do auta – Cestování a služby 125×145 mm/brož./32 str./149 Kč EAN 8594155754373

ANGLIČTINA PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

JAZYKY PRO SAMOUKY

CIZÍ JAZYKY

NNOVINKA ČERVENEC

IVA DOSTÁLOVÁ, STEPHEN DOUGLAS

IVA DOSTÁLOVÁ, ŠÁRKA ZELENKOVÁ, JAMES BRANAM

Chtěli jste se vždycky naučit anglicky, ale nenaskytla se Vám ta správná příležitost? Nikdy není pozdě začít! Cizí jazyk se můžete učit v každém věku. S Angličtinou pro aktivní seniory zvládnete základní témata a gramatiku, získáte jistotu ve vyjadřování a hravě se domluvíte na cestách, v obchodě nebo třeba v restauraci. Součástí je CD ve formátu MP3.

Úspěšná edice Pro samouky v novém grafickém zpracování a s CD ve formátu MP3! V této moderně zpracované učebnici si osvojíte praktickou slovní zásobu a naučíte se základy anglické gramatiky. Díky CD si poradíte i s anglickou výslovností. Jednoduchá struktura této učebnice je ideální nejen pro samouky. Angličtina pro samouky + CD s MP3

Angličtina pro aktivní seniory 163×240 mm/brož./156 str./249 Kč EAN 9788025317952

JAZYKY PRO SAMOUKY

148×210 mm/brož./240 str./299 Kč EAN 9788025312827

CIZÍ JAZYKY

CIZÍ JAZYKY

EVA HEREINOVÁ, BARBARA HOCHHEIM, JAMES BRANAM

RADKA HŘÍBKOVÁ, ZUZANA LIPTÁKOVÁ

Naučte se německy s úsměvem! S Karin a Conny si osvojíte praktickou slovní zásobu a naučíte se základy německé gramatiky. Díky CD ve formátu MP3 si poradíte i s německou výslovností. Jednoduchá struktura této moderní učebnice je ideální nejen pro samouky.

Naučte se rusky s úsměvem! S Martinem a jeho přáteli si osvojíte azbuku, praktickou slovní zásobu a naučíte se základy ruské gramatiky. Díky CD ve formátu MP3 si poradíte i s ruskou výslovností. Jednoduchá struktura této moderní učebnice je ideální nejen pro samouky.

Němčina pro samouky + CD s MP3

Ruština pro samouky + CD s MP3

148×210 mm/brož./216 str./299 Kč EAN 9788025314661

148×210 mm/brož./224 str./349 Kč EAN 9788025314197

JAZYKY PRO SAMOUKY

CIZÍ JAZYKY

VLASTA BOROVANOVÁ, PETRA KAMENÍKOVÁ Naučte se francouzsky s úsměvem! S Christophem, Isabelle a jejich přáteli si osvojíte praktickou slovní zásobu a naučíte se základy francouzské gramatiky. Díky CD ve formátu MP3 si poradíte i s francouzskou výslovností. Jednoduchá struktura této moderní učebnice je ideální nejen pro samouky.

92

JAZYKY PRO SAMOUKY

JAZYKY PRO SAMOUKY

CIZÍ JAZYKY

MILADA KRBCOVÁ Naučte se další cizí jazyk! Osvojte si slovní zásobu, správnou výslovnost a základy španělské gramatiky. Učebnice s jednoduchou strukturou a MP3 nahrávky vám to ještě usnadní.

Francouzština pro samouky

Španělština pro samouky

147×209 mm/brož./224 str./299 Kč EAN 9788025316054

148×210 mm/brož./232 str./399 Kč EAN 9788025309438


CIZÍ JAZYKY

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SLOVA A FRÁZE NA CESTY

TAKÉ

JIŘÍ OLŠOVSKÝ

Naučte se nejpoužívanější fráze na poslední chvíli! Tato přehledná a tematicky uspořádaná příručka shrnuje slovní zásobu a fráze, které vám dodají jistotu při cestování. Domluvíte se na letišti, objednáte si taxíka, ubytujete se v hotelu, zeptáte se na zajímavosti v okolí a koupíte si opravdu jen to, co chcete. Vaše dovolená může začít!

Chcete si jen zopakovat běžné anglické fráze? Nebo chcete svou angličtinu při konverzaci trochu „okořenit”? Připomeňte si základní anglické fráze a naučte se i další ustálená spojení, která dodají vaší angličtině ten správný říz.

Angličtina – Věty a fráze pro každou situaci

Angličtina – Last minute 100×145 mm/brož./96 str./99 Kč EAN 9788025307908

100×165 mm/brož./256 str./199 Kč EAN 9788025311615

ANGLICKÉ SLOVNÍKY

CIZÍ JAZYKY

CIZÍ JAZYKY

NĚMECKÉ SLOVNÍKY

CIZÍ JAZYKY

Učíte se německy? Doplňte si slovní zásobu! Moderní slovník německého jazyka v plastových deskách je vítaným pomocníkem při studiu i na cestách.

Moderní kapesní slovník obsahuje nejnovější slovní zásobu, základní gramatiku, výslovnost, nejpoužívanější fráze a množství dalších užitečných informací pro studium i na cesty.

Anglicko-český a česko-anglický slovník

Německo-český a česko-německý slovník

84×120 mm/váz./480 str./139 Kč EAN 9788025304136

84×120 mm/váz./792 str./159 Kč EAN 9788025304112

FRANCOUZSKÉ SLOVNÍKY

JAZ YKOVÉ UČEBNICE

JAZYKOVÉ UČEBNICE – ANGLIČTINA

CIZÍ JAZYKY

RUSKÉ SLOVNÍKY

Učíte se francouzsky? Doplňte si slovní zásobu! Nový moderní kapesní slovník francouzského jazyka rozšiřuje řadu velmi populárních slovníků z Nakladatelství Fragment. Slovník obsahuje nejnovější slovní zásobu, základní gramatiku, výslovnost, nejpoužívanější fráze a množství dalších užitečných informací pro studium i na cesty.

CIZÍ JAZYKY

Učíte se rusky? Doplňte si slovní zásobu! Moderní kapesní slovník obsahuje: – 27 tisíc hesel a frází v ruské části a 24 tisíc v české části – hesla obsahující odkazy na vzory časování/skloňování, označení frekvence, příklady a upřesnění překladů – fráze se zaměřením na cestování – gramatiku, příklady korespondence – množství užitečných informací pro studium i na cesty

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník

Rusko-český a česko-ruský slovník

84×120 mm/váz./800 str./169 Kč EAN 9788025304143

84×120 mm/váz./1 000 str./169 Kč EAN 9788025313503

ČEŠTINA PRO CIZINCE

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Česko-anglické učebnice češtiny pro cizince, která nabízí pevný rámec pro organizaci výuky i prostor pro osobitou výuku. Pro všechny, kteří se chtějí naučit opravdu dobře česky. Lze je používat samostatně nebo jako komplet.

Mluvme česky – Let΄s Speak Czech – Konverzace 205×292mm/brož./160 str./299 Kč EAN 9788025306741

Mluvme česky – Let΄s Speak Czech – Čítanka 205×292mm/brož./132 str./179 Kč EAN 9788025310502

Mluvme česky – Let΄s Speak Czech – Gramatika 205×292mm/brož./208 str./299 Kč EAN 9788025306734

Všechna ISBN čísla v tomto katalogu jsou generována podle nových pravidel platných od 1. 1. 2007, proto nemusejí odpovídat tvaru ISBN uváděných na titulech vydaných před tímto datem.

93


AU D I O K N I H Y

AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

NOVINKA ZÁŘÍ

Text: MICHAL VANĚČEK Vypráví: EVA HRUŠKOVÁ a JAN PŘEUČIL Mohly to být prázdniny jako každé jiné. U babičky a dědy na vesnici čekají na Vojtu pokaždé nejen jeho kamarádi, ale i spousta dobrodružství. Tentokrát si Vojta najde úplně nového kamaráda, a ne jen tak ledajakého! Z tečkovaného vajíčka se totiž vylíhne malý drak! Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem nebo jako pohádka před spaním. Příjemný poslech! Prázdniny s dráčkem – AUDIOKNIHA pro děti 199 Kč EAN 8594155754878/věk 5+

AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VĚK

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Text: JANA EISLEROVÁ Vypráví: VLADIMÍR BRABEC

T Text: JANA EISLEROVÁ VVypráví: VLADIMÍR BRABEC

Staré řecké báje a pověsti převyprávěla autorka tak, aby jim snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy. Příjemný poslech!

S pověsti české převyprávěla autorka tak, aby jim Staré ssnadno porozuměly i malé děti. AAudiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jjako pohádka před spaním i pro přípravu do školy. PPříjemný poslech!

Staré řecké báje a pověsti – AUDIOKNIHA pro děti

Staré pověsti české – AUDIOKNIHA pro děti

129 Kč EAN 8594155752881/věk 6+

129 Kč EAN 8594155752898/věk 6+

5+ AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

6+ NOVINKA ZÁŘÍ

Text na motivy příběhů EEzopa, J. de La Fontaina a I. A. Krylova: JJANA EISLEROVÁ VVypráví: JIŘÍ LÁBUS

7+ Text: MARTIN PITRO Vypráví: VLADIMÍR BRABEC

N Nejznámější příběhy od Ezopa, J. de La Fontaina aa I. A. Krylova jsou převyprávěny tak, aby jim snadno pporozuměly i malé děti. AAudiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy. ja PPříjemný poslech!

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky, kteří vládli naší zemi. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jjako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy. Příjemný poslech! Panovníci českých zemí – AUDIOKNIHA pro děti

Nejznámější bajky – Ezop... – AUDIOKNIHA pro děti

149 Kč EAN 8594155754861/věk 7+

149 Kč EAN 8594155754366/věk 7+

AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Text na motivy Daniela Defoea: JANA EISLEROVÁ Vypráví: VLADIMÍR BRABEC Příběh o nejslavnějším trosečníkovi převyprávěla autorka tak, aby mu snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jjako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy. Příjemný poslech!

94

AUDIOKNIHY PRO DĚTI

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

T na motivy Boženy Němcové: Text PPETR PROUZA VVypráví: TAŤJANA MEDVECKÁ P Příběh prosté, ale moudré babičky převyprávěl autor tak, aaby mu snadno porozuměly i malé děti. AAudiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním i pro přípravu do školy. ja PPříjemný poslech!

Robinson Crusoe – AUDIOKNIHA pro děti

Babička – AUDIOKNIHA pro děti

149 Kč EAN 8594155753406/věk 7+

149 Kč EAN 8594155753413/věk 7+


AUDIOKNIHY PRO YOUNG ADULTS

Text: CHRISTOPHER PAOLINI ČČte: MARTIN STRÁNSKÝ

AUDIOKNIHY PRO YOUNG ADULTS

AUDIOKNIHY PRO YOUNG ADULTS

NNOVINKA SRPEN

Text: CHRISTOPHER PAOLINI ČČte: MARTIN STRÁNSKÝ

Je chlapec, jeden drak, svět dobrodružství… Jeden Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách Ch modrý kámen, z něhož se vyklube dračí mládě – Safira. m Spolu se vydají na nebezpečnou cestu královstvím Sp ovládaným králem, jehož zlo nezná mezí. Dokáže Eragon ov naplnit své předurčení a převzít břímě legendárních na DDračích jezdců? Osud království možná leží v jeho rukou… ru

AUDIOKNIHY PRO YOUNG ADULTS NNOVINKA LISTOPAD

Ší se temnota, přichází beznaděj, vládne zlo… Šíří Eragon se svojí dračicí Safirou se vydává do elfského města Er Ellesméry, aby se naučil kouzlit a bojovat, což je pro El DDračího jezdce životně důležité. Eragona čeká jedinečná cesta plná dobrodružství, ale jeho mysl neustále sužuje ce zmatek a nejistota, protože neví, komu může věřit. zm 2. díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců

Eragon – AUDIOKNIHA

Eldest – AUDIOKNIHA

299 Kč EAN 8594155754151

349 Kč EAN 8594155754786

AUDIOKNIHY PRO YOUNG ADULTS

Text: CHRISTOPHER PAOLINI ČČte: MARTIN STRÁNSKÝ P Přísahy, zkoušky oddanosti, střet mocných sil… BBitvou na Hořících pláních boj s Královstvím zdaleka neskončil aa zdá se, že v nadcházejícím střetu bude Galbatorixův Jezdec m mocným protivníkem. Eragona se Safirou proto čekají další zzkoušky v boji, ale v příběhu už nejde jenom o ně… 33. díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců

Brisingr – AUDIOKNIHA 349 Kč EAN 8594155754892

AUDIOKNIHY – VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

AU D I O K N I H Y

AUDIOKNIHY PRO YOUNG ADULTS

AUDIOKNIHY – VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ

Text: TOMIO OKAMURA ČČte: TOMIO OKAMURA a HANA MACIUCHOVÁ V V audioknize Umění vládnout představuje autor svůj neotřelý pohled na českou společnost a chce nastínit směr, ne kterým by se měla ubírat. Podle něj není politika nic kt špinavého. Špinavý může být pouze politik, politika je šp správa věcí veřejných a měla by být odpovědností každého sp z z nás. Poslechněte si audioknihu ve formátu MP3 a zjistíte, proč si to autor myslí a jaké nabízí východisko. pr Tomio Okamura – Umění vládnout – AUDIOKNIHA 229 Kč EAN 8594155754137

ČASOPIS

D voumě s íč ní k

pr o dě t i od 3 do 7 le t

Časopis k luk y a

ech š v pr o

ny

y k l o h

V každém čísle na vás čekají:  pohádky, příběhy a komiksy  písničky a básničky  omalovánky a dokreslovačky  bludiště a zábavné úkoly  skvělé soutěže … a vždy něco navíc

www.casopis-bajecnaskolka.cz

95


Milí rodiče a učitelé, vraťme děti ke čtení!

Knižní klub Fragment Výhody spolupráce s Knižním klubem Fragment:  Knihy zasíláme vždy ZDARMA, neúčtujeme poštovné a balné. í.  Knihy jsou vždy minimálně o 20–50 % levnější než v knihkupectví.  Žádné závazné odběry.  Žádné limitované objednávky (zasíláme i jednu knihu).  Čtenář získá za objednané knihy dárek.  Škola nakupuje knihy za bezkonkurenční ceny pro svou knihovnu.

Máte na vaší škole Knižní klub Fragment? Pokud zní odpověď ne a jste rodič, kontaktujte vaši základní školu a upozorněte ji na možnost spolupráce s Knižním klubem Fragment. Pokud zní odpověď ne, jste učitel a máte zájem o spolupráci s Knižním klubem Fragment, napište nám na e-mail kkf@fragment.cz nebo zavolejte na 733 392 099. Rádi vám vysvětlíme jednoduchost a výhody spolupráce.

Nezávazně si nás vyzkoušejte, dokážeme vám, že si zasloužíme jedničku!

PŘIPRAV SE NA PŘIJÍMAČKY Přijímačky na 8letá gymnázia

HLÁSÍŠ SE NA 8LETÉ GYMNÁZIUM? CHYSTÁŠ SE NA VYSOKOU ŠKOLU?

TESŤÁK tě připraví na přijímačky! Testy zpracované s ohledem na aktuální požadavky u zkoušek Okamžité vyhodnocení a neomezený přístup k výsledkům Možnost srovnání s ostatními uživateli Tematicky zaměřené i souhrnné testy Ukázky testů zdarma

www.testak.cz

TO ! E

ÁM APS

M K V


Elektronické verze našich knih:

Přinášejí řadu výhod:

 beletrie pro děti, mládež a dospělé čtenáře  naučná literatura  učebnice

 komfortní zobrazení díky možnosti zvětšovat písmo  prostorová nenáročnost  nižší cena  pohodlný nákup na internetu

Určené pro čtení na:  specializovaných čtečkách,  tabletech,  mobilních telefonech,  noteboocích a PC

Dostupné ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI

Aktuální nabídka e-knih na www.fragment.cz, záložka E-knihy

K poslechu po slech u na ces cestác tách, h, na dov olené n é nebo doma. né

Audio verze našich knih:  beletrie pro děti, mládež a dospělé  učebnice

 audioknihy ke stažení do chytrých rých mobilních telefonů a počítačů  ukázky a kapitoly zdarma  zakoupené audioknihy je možné opakovaně stahovat  prostorová nenáročnost  nižší cena a nákup na internetu

Aktuální nabídka našich audioknih na

www.audioteka.cz


FR AG M E N T D O P O R U Č U J E

Příběhy Starého a Nového zákona Od Adama Ad da a Evyy p přes Noemovu Noem mo archu př p až k příběhu Ježíše. Ježíšše Nejznámější mějjší biblické ick ké příběhy běěhy v převyprávěné ávěěné podobě. do obě.

98

Vyprávění, kterým porozumí malé děti i začínající čtenáři


Z POHODLÍ DOMOVA na www.fragment.cz Nakladatelství FRAGMENT, s. r. o. Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 004 011 fax: +420 241 004 071 e-mail: objednavka@fragment.cz fragment@fragment.cz

Distributoři: PEMIC BOOKS, a.s. Vratimovská 703/101 719 00 Ostrava - Kunčice tel.: 597 490 494, fax: 597 490 499 e-mail: obchod@pemic.cz www.pemic.cz

EUROMEDIA GROUP k.s. Nádražní 896/32 150 00 Praha 5 zelená linka: 800 103 203 Tel. 296 536 662 E-mail: objednavky-vo@euromedia.cz www.euromedia.cz

Navštivte také: www.hunger-games.cz

www.percy-jackson.cz www.spicimesto.cz www.thrillery.cz www.upiri-deniky.cz www.zdenek-sverak.cz www.testak.cz www.maturita-fragment.cz www.bajecna-skolka.cz

www.eragon.cz

www.facebook.com/ nakladatelstvi.fragment

www.youtube.com/fragmentTV

Nakladatelský servis, s.r.o. – knižní velkoobchod Region Čechy: Kladenská 117, 252 68, Středokluky Tel./fax.: 233 900 784, 233 901 159, 602 428 363 email: shop@nakladatelskyservis.cz; Region Jižní Morava: Masárova 9, 628 00, Brno - Líšeň Tel./fax: 544 234 723-4, 602 201 391 E-mail: nsloy@volny.cz b2b.nakladatelskyservis.cz

Pavel Dobrovský – BETA s.r.o Květnového vítězství 332 149 00 Praha 4 Tel.: 272 910 733, fax: 272 913 830 E-mail: info@dobrovsky.cz www.dobrovsky.cz

KO N TA K T, O B J E D N ÁV K Y

OBJEDNÁVEJTE


Zdeněk Svěrák: „ Jsem to já a nejsem to já.“ NOVINKA ŘÍJEN 201 20113

145×205 mm

V knížce vyprávím o tom, jak byl malý kluk přesazen z města na venkov a co to udělalo s jeho duší. Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou některé kamínky pravé a jiné přidané. Ale vy byste neměli poznat, který je který.

, váz., 96 str., 229 Kč

Již vyšlo:

Vyprávění, které je inspirované vzpomínkami na klukovská léta.

Nakladatelství Fragment - Ediční plán podzim 2013  

Aktuální nabídka Nakladatelství Fragment na podzimní sezonu 2013.

Nakladatelství Fragment - Ediční plán podzim 2013  

Aktuální nabídka Nakladatelství Fragment na podzimní sezonu 2013.

Advertisement