Page 1

H

k a p m e l i o m a s e s y k rát 09/2012

2 1 0 2 Í Ř Á O D 1. Z Y L I M A F N A P RIM A

Všechny tituly: 210 × 297 mm, brož., 12 str., 89 Kč

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!

FOTO © ZBYNĚK PIPPAL

časopis pro všechny děti od 3 let

VÍCE SE DOZVÍTE NA STRANĚ 21

Cena 4 49

pro předplatitele 39 Kč


Báječný příběh JAK MATÝSEK A MAJDALENKA vypalovali s Ohňoprskem hrnečky

Napsala Inka Rybářová

V Písmenkově se léto pomalu chýlilo ilo ke konci, a tak si knižní skřítkové ještě naposledy sbalili stany a spacáky a vypravili se k tábořišti pod Babí hůrku. Bylo tam opravdu rušno! „Stanují tu kluci z Bubákova,“ mračil se tlustý Julda. „Nevšímejte si jich,“ radila Majdalenka, „a raději najděte zápalky! Jestli jste je zapomněli doma, tak budeme bez táboráku!“ Najednou se zablýsklo, ozvala se rána. Bum! Prásk! – až se nádobí rozprsklo a střepy lítaly kolem. Mezi plamínky, které dohořívaly v trávě, stál klučina a provinile se usmíval. „Omlouvám se, ale chtěl jsem vám pomoct podpálit ohniště.“ „Měl bys dělat něco pořádného a ne jen pálit a rozbíjet!“ zlobil se Matýsek. „Když já jsem ze třídy ohnivých čarodějů. Jmenuji se Ohňoprsk a už za pár dní nám na Babí hůrce zase začne škola. Jenže mně se ohnivá kouzla nedaří. Všichni se mi posmívají a říkají mi nešika. A přitom bych tak rád byl někde užitečný!“ „Rozbil jsi mi hrneček,“ smutně sbírala ze země střepy Majdalenka. „To je mi líto,“ omlouval se kluk. V tom se ozvalo MLASK! a Pájovi přistála na hlavě hrouda bláta, bláta až mu to shodilo brýle. Che, Ch che, che! řehtali se kluci z Bubákova. „Knižní skřítkové, bojte se! Bude s bitka!“ pokřikovali a chystali si další blátivé koule. Ale Ohňoprsk se rozkročil a začal po nich metat ohnivé blesky. Hlína lítala sem

4


a tam, až to útočníky zahnalo pryč a v tábořišti konečně nastal klid. „Nemůžu najít brýle,“ nešťastně šmátral po zemi Pája. „Tady jsou!“ zvedl je z trávy Matýsek. Pak se zamyslel, zadíval se na Ohňoprska a nečekaně mu je posadil na nos: „Zkus si je!“ „Jů!“ vydechl blaženě klučina a začal se točit dokolečka: „Já vidím kopečky! A les nad Písmenkovem! A celou Babí hůrku!“ křičel nadšeně. „Tak takhle je to!“ rozesmála se Majdalenka. „To metání ohnivých kouzel ti nešlo, protože špatně vidíš!“ „Nech si ty brýle,“ poklepal mu na rameno Pája, „mám s sebou ještě jedny!“ „Děkuju,“ zamrkal šťastně Ohňoprsk. „Hele,“ povídá mu Matýsek, „jestli se trefíš tam do té hroudy hlíny, co tu zbyla po blátivé bitce, mohl bys z ní Majdalence vypálit nový hrneček.“ „Ustupte,“ zavelel Ohňoprsk a vyslal vzduchem dlouhý ohnivý blesk. Ten se zavrtal do hroudy a udělal z ní dutou nádobu s uchem na straně. Matýsek jásal a plácl Ohňoprska do zad: „Trefi l ses přesně!“ křičel a všichni začali tleskat. „Tohle že je hrneček?“ zkoumavě si ho prohlížel Julda. „Vždyť je celý šišatý!“ „Ber to jako umělecký záměr,“ radila Majdalenka, „mně se líbí!“ Ale překvapením ještě nebyl konec! Druhý den se nad Písmenkovem rozsvítilo nebe barevnými hvězdami a světlicemi. Ty rozesílal k obloze brýlatý učeň Ohňoprsk. Človíčkům, kteří se s na ten nevídaný ohňostroj přiběhli podívat, rozdávali na náměstíčku Matýsek s Majdalenkou šišaté hrnečky pro potěšení. Někdy stačí málo ke štěstí. A pro Ohňoprska, třeba jen jedny brýle. Stal se z něho odborník na ohnivá kouzla, který umí pomáhat a dělat radost ostatním… ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL

5


Najdi cestu v bludišti Který z červíků se dostane k jablíčku?

14

UKÁZKA Z KNIHY: BLUDIŠTĚ PRO ŠIKOVNÉ DĚTI, ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL


Malované čtení Kdo to byl? Za

stojí

, vedle roste

je

a v ní

Azor. Tvrdí, že se nelekne

, ani

, pod ní

! Večer ležel před

a hlídal. Znenadání dostal ránu do

!

Žalostně kňučel, a když k němu přiběhli

s

, naříkal: „Neznámý

mě napadl

ze vzduchu a zmizel beze stopy!“ „Ale nezmizel,“

prozradil

a zvedl z trávy

.

UKÁZKA Z KNIHY: MALOVANÉ ČTENÍ PRO DĚTI, TEXT: JIŘÍ HAVEL, ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL

15


Písničky a říkadla

To bude jabloÚka, j· na ni vlezu, jen jednou zat¯esu, hned zase slezu. Bude mÌt jablÌËka pÏkn˝ Ëerven˝, j· si jich natrh·m pro potÏöenÌ.

18

Koulelo se, koulelo, ËervenÈ jablÌËko, komu ty se dostaneö, m· zlat· AnËiËko? Koulely se, koulely, dvÏ naproti sobÏ, komu bych se dostala neû, JenÌËku, tobÏ!


Kdyû naöi ml·tili, j· jsem si leûel, oni öli k snÌdani, j· taky bÏûel. ProËpak ty bÏûÌö, kdyû jsi neml·til? Kdyû uû jsem na cestÏ, tak se nevr·tÌm. Kopali, vorali, jeötÏ jsem leûel, zpÌvali, vejskali, hned jsem tam bÏûel. Kopejte, vorejte, j· uû nem˘ûu, zpÌvejte, vejskejte, hned v·m pom˘ûu. Do mlejna vozili, zase jsem leûel, potom se dÏlili, taky jsem bÏûel. Taky mi dejte! Co mnÏ jich namleli, to si nep¯ejte! Za horama svÌt·, bude brzy den, den, den. Za kamnama hrnec a öiöky jsou v nÏm, v nÏm, v nÏm. Janek po¯·d poskakuje a po jednÈ vytahuje: ÑPojÔte, öiöky, sem, sem, sem, pojÔte, öiöky, sem!ì

UKÁZKA Z KNIHY: NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ PÍSNIČKY A ŘÍKADLA, ILUSTRACE: LADISLAVA PECHOVÁ

19


Počítáme s Majdalenkou Dokážeš vypočítat příklady a výsledky zapsat do čtverečků?

20

UKÁZKA Z KNIHY: VELKÁ KNIHA HER A ÚKOLŮ PRO KLUKY A HOLKY, ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL


AHOJ KLUCI A HOLKY! RÁVU! P Z U O L Ě V VÁS SK O R P E M Á M u potkávat

FOTO © ZBYNĚK PIPPAL, TEXT: VĚRA BEČVÁŘOVÁ

omě časopis r k e m e d u b Od 1. září se evěříte? N i. iz v e l e t v i  tu od 7.30 o b o  s v e jt e Tak se dív idíte... v  u a y il m a f na Prima

Začíná totiž nový pořad HRAČKOVÁNÍ, ve kterém si spolu s našimi novými kamarády Vlastou a Terezou užijeme spoustu legrace. Budeme si pouštět pohádky a do studia si pozveme i vás děti. Společně se budeme učit anglicky, budeme si hrát, kreslit, zpívat písničky anebo si vyrobíme nějakou pěknou hračku.

UŽ SE NA VÁS MOC TĚŠÍME! TAK SI NEZAPOMEŇTE PUSTIT TELEVIZI, VŽDYCKY KDYŽ BUDE HRAČKOVÁNÍ, A NAUČTE SE TUHLE KRÁTKOU ŘÍKANKU:

„AŤ JE JARO, LÉTO, PODZIM NEBO ZIMA, S HRAČKOVÁNÍM NÁM BUDE VŽDYCKY PRIMA!“

NA SHLEDANOU U TELEVIZNÍCH OBRAZOVEK!

Báječná školka 9/2012  

Ukázky z oblíbeného časopisu Báječná školka, který je určen dětem od 3 do 6 let.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you