Page 1

   

9/2011 2011

Ä?asopis pro vĹĄechny dÄ›ti od 3 let

! O T E ‌A J

Š Patmat

tºž}ntrvk~ºžt•ƒnwjĂŽun}Ăš{xƒtx~vns|v„vx~j}„}x~€€€Õyxqjmtxnln|txĂ•lÂƒĂ•ksn}n|yxunÂ?w•q{jm‚jƒ„vt‚Ö y•½ž|}nƒt‚wnkxl‚tur|}rlt”}{j|‚Õ

Cena 49 KÄ? pro pĹ™edplatitele 39 KÄ?


Najdi cestu v bludišti

UKÁZKA Z KNIHY: BLUDIŠTĚ PRO ŠIKOVNÉ DĚTI, ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL

Tři vosy by se rády napily sladké šťávy ze zralé hruštičky. Zjisti, která z nich bude mít štěstí a k hrušce se opravdu dostane.

14


Malované čtení Nebál se! Když jsme šli s vyhoupl se

Ferdou ke nad náš

. Večer

říkali, že bude jasno. Jenže v noci

v

se přihnal černý a

,

, lilo jako z

za bleskem křižoval oblohu. Strach nás

zahnal do

. Ráno se nás

„Kde je náš

? Taky se bál?“ Běželi jsme

ke

.

ve

ptala:

tvrdě spal… UKÁZKA Z KNIHY: MALOVANÉ ČTENÍ PRO DĚTI, TEXT: JIŘÍ HAVEL, ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL

15


V lese

Kdyû jdou dÏti z lesa: ZavÌr·m, zavÌr·m les, aby sem nikdo nevlez, ani koËka, ani pes. Vleze-li sem b·ba, aù je z nÌ û·ba, vleze-li sem dÏdek, aù je z nÏj dudek, vleze-li sem panna, aù je z nÌ srna, vleze-li sem ml·denec, aù je z nÏj mravenec!

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

18


U naöeho lesÌka Josef KoûÌöek U naöeho lesÌka star˝ jeûek na¯Ìk·: Ztratil pr˝ tam novÈ boty, kdyû öel vËera do roboty. Nena¯Ìkej, jeûku n·ö, mezi n·mi boty m·ö; aù je naöel ten neb ten, vypÌchej ho z kola ven!

Vejr, vejr, vejr, vejr sed· v lese, d·v· pozor, co kdo nese; öla tam selka za sedl·kem, nesla mu tam kol·Ë s m·kem; vejr, vejr, vejr, vejr sed· v lese, d·v· pozor, co kdo nese.

Přišel k nám host, co v lese vzrost, zatočil se po světnici, praštil sebou pod lavici. UKÁZKA Z KNIHY: NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ PÍSNIČKY A ŘÍKADLA, ILUSTRACE: LADISLAVA PECHOVÁ

19

(Koště)


8

Najdi rozdíly

Řešení je na straně 34.

Pozorně si prohlédni oba obrázky. Jistě už vidíš, že na tom spodním je něco jinak. Najdeš všech 8 rozdílů? Tak s chutí do toho! oho!

26

ILUSTRACE: ANTONÍN ŠPLÍCHAL


Kde bydlí zvířátka Veverky Veverky žijí na stromech, kde si v dutých kmenech nebo ve větvích budují svá hnízda.

Veverka mívá dvě obydlí. Zimní je měkce vystláno mechem, trávou, listy, peřím a lýkem, letní je vzdušnější.

Veverky tráví většinu dne hledáním potravy. Rády mají houby, ořechy, bukvice a jiné plody.

Potravu ukrývají stranou od doupěte nebo ji zahrabávají pod zem. Jejich zásobárnu nesmí nikdo jiný najít! UKÁZKA Z KNIHY: MOJE PRVNÍ ENCYKLOPEDIE ZVÍŘATA, TEXT: DIANE JAMES, SARA LYNN, ILUSTRACE: SUE CONY

29

Báječná školka 9/2011  

Ukázky z oblíbeného časopisu Báječná školka, který je určen dětem od 3 do 6 let.