Page 1


zan kvízová/fencl ová °zná zadání ru zi ma 2008 |l éto 2009


kapl e


portรกl -dokumentace


fasรกda-nรกvrh


°m modul ový rekreacní du


al odeni ce


atos hájek/hul ín verti kál ní pozemek,karl ovy vary zi ma 2009


atbs šrámková °m a l bytový du ázne,praha l éto 2010


1.nadzemní podl azí

2.nadzemní podl azí

3.nadzemní podl azí

5.nadzemní podl azí


atvz hájek/hul ín kni hkupectví,tunelpod vítkovem l éto 2010


atzbp hájek/hul ín peší l ávka,karl ín-štvani ce-hol ešovi ce zi ma 2010


www. fra-ga. cz +420 606 404 898 mai l @fra-ga. cz


fraga_2008-2010  
fraga_2008-2010  

design studios during bachelor studies on FA CTU

Advertisement