Page 1

EXTRACCIÓ D’ADN Pràctica de biologia 3ª Avaluació Divendres 10 de maig de 2013

Mar Valero Rodrigo Fran da Silva Guardia


ÍNDEX PRACTICA 1 Pregunta 1..........................................................Pàg. 2 Pregunta 2..........................................................Pàg. 1 Pregunta 3..........................................................Pàg. 2 Pregunta 4..........................................................Pàg. 2 Pregunta 5..........................................................Pàg. 2 Pregunta 6..........................................................Pàg. 2 Pregunta 7..........................................................Pàg. 3 Pregunta 8..........................................................Pàg. 3 PRÀCTICA 2 Pregunta 1..........................................................Pàg. 4 Pregunta 2..........................................................Pàg. 4 Pregunta 3..........................................................Pàg. 4 Pregunta 4..........................................................Pàg. 4

2


PRÀCTICA 1 1.- Què és l’ADN? L’ADN és la molècula que emmagatzema tota la informació genètica d’un ésser viu. Aquesta molècula es denomina àcid desoxiribonucleic, i està formada per un doble hèlix, unida per les bases nitrogenades (Adenina, Citosina, Guanina i Timina) que es predisposen arbitràriament, és a dir, A sempre amb T, i G sempre amb C.

2.- On es troba l’ADN en una cèl·lula eucariota, com les del timus de vedella? Com està allí l’ADN? En una cèl·lula eucariota el material genètic es troba dins del nucli, que està delimitat per la membrana nuclear. Allí l’ADN pot estar o condensat si es va a duplicar o descondensat i dispers en cas contrari.

3.- Què passa durant el procés de trituració? Es trenquen les membranes plasmàtiques i els nuclis queden lliures.

4.- Per a què afegim sal a l’extracte? Per a triturar millor, a més la sal evita la unió de las proteïnes a l’ADN.

5.- Per a què afegim rentaplats? El rentaplats emulsiona els lípids de les membranes cel·lulars, que estan formades per fosfolípids.

6.- Per a què afegim el suc de pinya? El suc conté un enzim, la papaïna que contribueix a eliminar les proteïnes que poden contaminar l’ADN.

3


7.- Per a què afegim alcohol? L’alcohol s’utilitza per desenrotllar l’ADN i precipitar-lo en la interfase entre l’alcohol i l’aigua.

8.-El que s’obté és ADN pur? No, perquè tenim també mostres de ARNm, ARNr, ARNt, i a més a més, estan “surant” els restos de les capes lipídiques emulsionades pel sabó.

4


PRÀCTICA 2 1.- Què observes en les tres plaques? Placa 1: gelatina + pinya natural = resultat líquid. Placa 2: gelatina + pinya en conserva = resultat sòlid. Placa 3: agar + pinya natural = resultat sòlid.

2.- Investiga que composició majoritària té la gelatina i l’agar. La gelatina està composta per un 84-90% de proteïna, un 1-2% de sals minerals i la resta d’aigua. L’agar, que és un polímer, està compost per una mescla heterogènia de dos classes de polisacàrids, anomenats agropectina i agarosa.

3.- Pots deduir l’efecte de la pinya en cadascuna de les plaques? Placa 1: la gelatina s’ha fet líquida degut a que la papaïna de la pinya natural ha trencat els enllaços de les proteïnes de la gelatina. Placa 2: la gelatina no ha resultat com en la primera placa perquè a la pinya en conserva se li han estret la papaïna en el procés de industrialització. Placa 3: la placa s’ha contaminat i han aparegut fongs i altres organismes degut a que el agar és un medi de cultiu per a un producte orgànic com és la pinya natural.

4.- A partir del resultat, pots deduir quin és l’efecte del suc de pinya en la pràctica anterior? La intenció al introduir suc de pinya en l’experiment anterior es la de trencar els enllaços de les proteïnes per aconseguir que l’ADN aparega de la forma més pura possible, sense altres macromolècules.

5

Pràctica biologia  

fefwefwe greg drg