Page 1

Justificació de la campanya 1. Llevar la filosofia NO és una opció vàlida.

IDEES-FORÇA A DIFONDRE SOBRE LA FILOSOFIA

ACCIÓ PER A LA DIFUSIÓ I JUSTIFICACIÓ

2. La filosofia va més enllà del que podem aprendre a classe, la utilitzem des que tenim ús de raó en els problemes més fonamentals de la vida mateixa. 3. Ens ensenya a veure el món des d’altre punt de vista alternatiu al que estem acostumats. 4. Ens fa reflexionar sobre temes d’elevada abstracció, com ho pot ser l’ésser humà, la veritat o la realitat, fent que ens qüestionem coses de la vida diària i reflexionant sobre les mateixes, ajudant-nos a anar més enllà amb tot, i no quedarnos amb les primeres impressions. • Hem triat una campanya que comprenga un vídeo-reprotatge que expose tant l’opinió pública al voltant de les idees que defensem com l’opinió de nosaltres; un programa de ràdio escolar que difonga la nostra campanya, una exposició de cartells que anunciï les nostres intencions i el lliurament a tothom de pamflets per tal de que reflexionen sobre les nostres idees. •

L’àmbit de difusió que hem escollit ha sigut l’escolar, on més repercuteixen les opinions de les idees que defensem, ja que és en aquest àmbit on a més a més, afecta qualsevol decisió presa al voltant de la filosofia.

Hem decidit realitzar aquesta campanya per les següents raons: o És la forma amb la que millor arriba el nostre missatge a la gent que volem informar. o És una campanya que comprèn diverses formes de difusió, fent que la gent es quede amb el que volem transmetre. o Els elements que utilitzem són els tradicionals, però els òptims per a fer que la gent participe, que no es quede amb les primeres impressions i vulga saber-ne més, implicar-se. o Aquest tipus de campanya perquè és la millor per a fer en un àmbit escolar, que a més també coincidia amb l’àmbit en el que volíem desenvolupar-la, perquè és en aquest lloc on ens era més fàcil interactuar amb la gent, de forma que podíem fer un millor treball.

Ens hem organitzat per grups. Teníem un total de quatre grups, que eren: o Càmera/Reporter: Graben les escenes amb la càmera i entrevisten.


o Redactors: S’encarreguen de passar a ordinador tot allò que calga i elaboren les respostes a qualsevol pregunta. o Organitzadors: Organitzen el treball, arrepleguen la informació de tots per a portar un ordre en el grup. o Muntatge: Editen el vídeo i donen format al document escrit.

PLA DE TREBALL

La nostra campanya consta de quatre elements clau. Primer, un vídeo que enregistrarà les entrevistes a la gent donant la seua opinió tot seguit de les opinions de nosaltres; contraposades o a favor del que diu l’entrevistat. Segon, L’emissió per megafonia d’un avís de la nostra presència i de les nostres intencions. Tercer, penjar cartells anunciant el dia que celebrem, el “dia de la filosofia”, per tal de que es córrega la veu. I quart i últim, repartir pamflets amb frases de filòsofs per a fer veure a la gent que el que defensem es basa en algo, és a dir, els utilitzem a forma d’argument.

Hem tingut tres etapes en el treball o 1a ORGANITZACIÓ: Preparem tot el treball per a fer, repartim les coses i acordem les idees. o 2a EXECUCIÓ DEL TREBALL: Realitzem tot el treball planejat. o 3a FINALITZACIÓ DEL TRABALL: Editem els vídeos, donem format als documents escrits i fem petits canvis.

Ens hem dividit de la següent forma: o Càmera/Reporter: Fran da Silva, Alejandra Escribà, Luna Poveda. o Redactors: Fran, Patricia, Isamar, Cristina M., Cristina V., César, Pau, Sergio, Ana, Alejandra, o Organitzadors: Fran, Isamar, Cristina. o Muntatge: Fran, Patricia.

Els espais que necessitem són: o El centre en general. (Pati, classes, biblioteca, eixida del centre, etc.)

Els materials extra que necessitem són: o Càmeres o Megafonia o Pamflets o Cartells


ASSAIG I/O PREPARACIÓ

• Per a poder realitzar-ho necessitem: o Presència de tots els membres del grup o Tots els materials necessaris (Guió, càmeres, etc.) • L’assaig el realitzàrem el dia 24 d’abril en la biblioteca del centre.

EXECUCIÓ ENREGISTRAMENT DE LA CAMPANYA

• El lloc de la difusió de la campanya es el centre de Florida Secundària, al llarg de tres dies escolars, començant el dia 25 d’abril i acabant el dia 29 del mateix mes, però amb el dia 26 marcat, ja que és el dia que més activitat realitzem, repartint pamflets i fent entrevistes. • L’enregistrament de la campanya el du a terme Fran. • Els materials necessaris és el guió i les idees que defensem. • Els softwares que es van a utilitzar són: Camtasia Studio, Widows Movie Maker i Sony Vegas.

EDICIÓ

• L’adreça per a poder visualitzar-lo es lliurarà més endavant. • El lloc on es presentarà la campanya és:

PUBLICACIÓ

http://treballdifusiofilosofia.blogspot.com.es/

Justificació campanya  
Justificació campanya  

Justificació campanya

Advertisement