Page 1

WORD OOK SCIENCE PROMOTER

De WOW!momenten binnen Stichting Techniekpromotie worden mogelijk gemaakt door:

DUURZAME VERANKERING IN DE REGIO

Meer deelnemers, meer verdieping, meer maatwerk, meer resultaat!

DEELNEMERS

Dit kunnen wij alleen realiseren met de inzet en steun van nieuwe deelnemers, partners en vrijwilligers die mee willen denken over de inhoud, samen willen werken, mensen of middelen kunnen inzetten. Een financiële bijdrage kunt u fiscaal voordelig doen door onze ANBI status.

PARTNERS

We kiezen voor doorgaande leerlijnen en gebruiken techniek en wetenschap als tools om onderwijs interessanter en interactiever te maken, óver vakgebieden heen. Stichting Techniekpromotie werkt nauw samen met tientallen lokale en regionale partners. Zij zijn als geen ander in staat invulling te geven aan individuele behoeftes en wensen.

Wij komen graag in contact met u! Neem contact met ons op via: Telefoon: (040) 247 3300 E-mail: info@techniekpromotie.nl www.techniekpromotie.nl facebook.com/techniekpromotie @WOWSTP #WOWSTP

Zij functioneren als een community of practice: delen expertise, creativiteit, onderzoeksresultaten etc. Alle output wordt gebruikt om leraren te helpen doorgaande leerlijnen te creëren waarin techniek en wetenschap een grote rol spelen.

REGIOPARTNERS Kenniscentrum Bèta Techniek Katho Katholieke Hogeschool Leuven Voka Science Center Delft Drenthe College

Seaports Xperience Center Fontys Hogeschool Ict TU/E Junior Technocentrum Flevoland Seaports Xperience Center Twente Academy Young

En ruim 300 enthousiaste vrijwilligers

Fontys Junior Academie Haags Centrum Voor Onderwijsbegeleiding Discovery Center Continium Hogeschool Inholland Alkmaar Protonic

Saxion Hogescholen Stichting Doenk Stichting Coördinatiecentrum Valleiregio Avans Hogeschool ISW Poeldijk

HZ University Of Applied Sciences Deltion College IPABO Drenthe College Emmen Hogeschool Utrecht


FACTS & FIGURES:

STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

LANDELIJKE PRACTICE GROUNDS

Door kennis en kunde te delen en te vertalen naar tastbare WOW!momenten levert Stichting Techniekpromotie een belangrijke bijdrage aan de invulling van het tekort aan technische en wetenschappelijke professionals.

Stichting Techniekpromotie maakt zich sterk voor wetenschap- en techniektalentontwikkeling bij kinderen en jongeren t/m 18 jaar.

Om kinderen en hun rolmodellen live te laten beleven wat wetenschap en techniek hen te bieden hebben, faciliteren onderwijsinstellingen samen met bedrijven en overheden binnen Stichting Techniekpromotie talloze WOW!momenten.

EUREKA!CUP

REGIONALE PROGRAMMA’S

Doelgroep: 12 t/m 15 jaar Bereik: 5.000 leerlingen (direct)

Doelgroep: 0 t/m 15 jaar Bereik: 150.000 leerlingen

FIRST ® LEGO® LEAGUE

DOELGROEP LERAREN EN DOCENTEN

Doelgroep: 9 t/m 15 jaar Bereik: 5.000 leerlingen (direct)

Bereik: ruim 2.200 docenten

TECHNIEK TOERNOOI Doelgroep: 9 t/m 15 jaar Bereik: ruim 2.000 leerlingen (direct)

Naar inschatting zijn indirect nog eens vijf maal zo veel kinderen en jongeren actief geweest met de programma’s.

Stichting Techniekpromotie is een landelijke samenwerking waarin universiteiten, hogescholen en MBO-instellingen met bedrijven en overheden hun krachten bundelen. Niet langer apart van elkaar kleine successen realiseren, maar samen een substantiële bijdrage leveren aan weten-schap- en techniektalentontwikkeling.

Kinderen, jongeren, leraren en ouders beleven WOW!momenten door succesvolle programma’s zoals de FIRST® LEGO® League, Eureka!Cup en het Techniek Toernooi. Kinderen en jongeren starten in de klas met de voorbereiding en uiteindelijk stoten de groepen met de meest creatieve oplossing, het beste prototype of de meest indrukwekkende presentaties door naar de landelijke finales. Daar verrassen zij professionele opdrachtgevers en hoogleraren met oplossingen die meer dan eens worden opgepakt en toegepast in de praktijk. Voor leraren zijn de programma’s bovendien een inspiratiebron voor een doorvertaling van techniek en wetenschap binnen het schoolprogramma.

BIJDRAGEN AAN TECHNIEKPROMOTIE, WAT LEVERT DAT OP? Een greep uit de mogelijkheden: • • • • • •

U verhoogt uw naamsbekendheid U bouwt aan een duurzame relatie met jongeren U maakt deel uit van een veelzijdig kennisnetwerk Jongeren bedenken creatieve oplossingen voor uw technische vraagstukken U geeft invulling aan uw MVO-beleid En natuurlijk een WOW! gevoel

Stp informatieflyer 10x10cm druk  
Advertisement